Byla 2-790/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria nutraukta atsakovo akcinės bendrovės „Vingriai“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Vingriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria nutraukta atsakovo akcinės bendrovės „Vingriai“ restruktūrizavimo byla.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi AB „Vingriai“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, AB „Vingriai“ restruktūrizavimo plano rengimui iki plano patvirtinimo teisme įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Ritava“.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi iki 2012 m. lapkričio 5 d. pratęsė terminą restruktūrizavimo planui pateikti.

6RAB „Vingriai“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Ritava“ prašė sustabdyti RAB „Vingriai“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme terminą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Nurodė, kad klausimas dėl RAB „Vingriai“ kreditorių reikalavimų patvirtinimo gali būti išspręstas tik įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai dėl AB „SEB lizingas“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties. Atsakovo restruktūrizavimo plano projektas per nustatytą terminą dėl objektyvių aplinkybių negali būti pateiktas teismui tvirtinti, kadangi kol kas nėra asmenų, kurie turėtų tikrojo AB „Vingriai“ kreditoriaus teisinį statusą. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatos riboja kreditorių teises dalyvauti restruktūrizavimo projekto tvirtinime reikalavimu būti restruktūrizuojamos įmonės kreditoriumi, o pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, asmuo tikrojo kreditoriaus teisinį statusą ir teisę spręsti įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą įgyja tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtintas jo pareikštas turtinis reikalavimas.

7Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašė restruktūrizavimo administratoriaus prašymo netenkinti ir nutraukti AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis yra apskųsta tik dalyje, susijusioje su AB „SEB lizingas“ ir L&M“ International trading LTD finansiniais reikalavimais, todėl kitoje dalyje nutartis jau yra įsiteisėjusi. Taigi atsakovui ir restruktūrizavimo administratoriui nebuvo jokių kliūčių rengti restruktūrizavimo plano projektą ir pateikti jį kreditoriams, kurių reikalavimai nėra ginčijami ir yra patvirtinti 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi įsiteisėjusioje dalyje.

8Atsakovas RAB „Vingriai“ prašė tenkinti restruktūrizavimo administratoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme termino sustabdymo, atmesti kaip nepagrįstą trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, AB „SEB lizingas“ skirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos skiriant RAB „Vingriai“. Nurodė, kad prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį bei ją iš dalies panaikinti, trečiasis asmuo ją skundė visą, todėl ji jokioje dalyje šiuo metu nėra įsiteisėjusi. Be to, ši nutartis negali būti laikoma ginčijama tik dalyje, kadangi apeliacinės instancijos teismas, veikdamas aktyviai su viešuoju interesu susijusiose bylose, turi teisę peržengti skundo ribas ir pasisakyti dėl visos nutarties turinio. Taip pat terminas restruktūrizavimo planui pateikti gali būti stabdomas, kai vienam iš kreditorių ginčijant kitų kreditorių finansinius reikalavimus negali būti nustatytas baigtinis įmonės kreditorių, turinčių teisę balsuoti kreditorių susirinkime dėl įmonės restruktūrizavimo plano, sąrašas. Neginčijama RAB „Vingriai“ kreditorinių reikalavimų suma sudaro 20 507 624,16 Lt, o ginčijama – 13 622 515,23 Lt. Taigi iki nebus išspręsta ši restruktūrizavimo plano tvirtinimui reikšminga kreditorinių reikalavimų dalis, restruktūrizavimo planas negali būti tvirtinamas. Atsakovas prašymą dėl baudos trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“ skyrimo grindė nesąžiningu piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, kadangi trečiasis asmuo kelis kartus nepagrįstai siekė atsakovui iškelti bankroto bylą, nepagrįstai prieštaravo restruktūrizavimo bylos iškėlimui skųsdamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį, o iškėlus restruktūrizavimo bylą, skundžia iš esmės kiekvieną restruktūrizuojamos įmonės ar teismo procesinį veiksmą ar sprendimą, tuo dribtinai apsunkindamas bei vilkindamas restruktūrizavimo bylos nagrinėjimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi:

111) atmetė RAB „Vingriai“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Ritava“ įgalioto asmens R. V. prašymą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme termino sustabdymo;

122) nutraukė AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylą;

133) įpareigojo AB „Vingriai“ restruktūrizavimo administratorių UAB „Ritava“ per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims apie teismo nutartį nutraukti RAB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylą;

144) atmetė RAB „Vingriai“ prašymą dėl baudos skyrimo AB „SEB lizingas“.

15Teismas nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtinti AB „Vingriai“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 20 507 624,16 Lt sumai, o administratoriaus ginčijamo AB „SEB lizingas“ 6 674 412,29 Lt dydžio finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas paskirtas spręsti teismo posėdyje. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kurią prašo pakeisti ir įtraukti AB „SEB lizingas“ į RAB „Vingriai“ kreditorių sąrašą su 6 674 412,29 Lt finansinio reikalavimo suma; panaikinti minėtą nutartį dalyje dėl L&M International Trading LTD 3 846 300 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Teismo vertinimu, administratorius neteisingai nurodė, kad nepatvirtinus visų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų, t. y. neįsiteisėjus 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarčiai, kreditorių susirinkime negalėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimas. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis yra apskųsta tik dalyje dėl AB „SEB lizingas“ ir L&M International trading LTD finansinių reikalavimų, kitoje dalyje nutartis yra įsiteisėjusi. Kadangi kitoje nutarties dalyje nėra ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai, nutartis šių kreditorių atžvilgiu yra įsiteisėjusi, todėl nėra prielaidų daryti išvadą, kad nėra asmenų, kurie turėtų tikrojo RAB „Vingriai“ kreditoriaus teisinį statusą – patvirtinta neginčijama kreditorinių reikalavimų suma sudaro 16 661 324,16 Lt. Taigi atsakovas ir jo restruktūrizavimo administratorius privalėjo rengti restruktūrizavimo plano projektą, tačiau šių veiksmų restruktūrizavimo byloje nei per įstatymo nustatytą terminą, nei per teismo pratęstą terminą nesiėmė – byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog yra bent priemonių restruktūrizavimo plano projektui parengti. Teismas pažymėjo, kad nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo praėjo daugiau kaip 9 mėnesiai, o restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių (tiek privačių, tiek valstybės institucijų), darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus. Tai lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą restruktūrizavimo bylose, todėl tokio pobūdžio bylų nagrinėjimas turi būti operatyvus, nesudarant restruktūrizuojamai įmonei galimybių piktnaudžiauti procesu ir naudotis savo padėtimi.

17Įvertinęs šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindų stabdyti terminą restruktūrizavimo plano patvirtinimui, todėl atmetė atsakovo restruktūrizavimo administratoriaus prašymą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nustatytu terminu įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pateiktas AB „Vingriai“ restruktūrizavimo planas bei į tai, kad nenustatyta kitų objektyvių priežasčių, dėl kurių šio plano projektas negalėjo būti parengtas per įstatyme numatytą ir teismo pratęstą terminą, nutraukė AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 15 str. 8 d., 24 str. 1 d.).

18Teismas sprendė, kad nėra teisinio pagrindo skirti baudą AB „SEB lizingas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl atmetė atsakovo RAB „Vingriai“ prašymą skirti 20 000 Lt baudą AB „SEB lizingas“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos skiriant RAB „Vingriai“.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Atskiruoju skundu apeliantas RAB „Vingriai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti AB „SEB lizingas“ prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo; tenkinti restruktūrizavimo administratoriaus prašymą dėl termino sustabdymo; tenkinti prašymą dėl baudos trečiajam asmeniui AB „SEB lizingas“ skyrimo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

211. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, kuria yra patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, nėra įsiteisėjusi, nes trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ apskundė ją visą. Be to, pagal analogiją taikant CPK 261 straipsnio 1 dalies nuostatas, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismui visų apelianto kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą išsprendus vienu procesiniu dokumentu, o ne atskiromis nutartimis, 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis negali būti skundžiama tik iš dalies, ypač įvertinant apeliacinės instancijos teismo teisę peržengti atskirojo skundo ribas dėl viešojo intereso restruktūrizavimo bylose buvimo (CPK 320 str. 2 d.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad restruktūrizavimo planas negali būti tvirtinamas tol, kol neišspręstų kreditorių reikalavimų dalis yra tokia reikšminga jog galėtų daryti lemiamą įtaką restruktūrizavimo plano ne/patvirtinimui. Nagrinėjamu atveju visų ginčijamų apeliantų kreditorių finansinių reikalavimų suma (22 940 997,12 Lt) viršija neginčijamų reikalavimų sumą (20 507 624,16 Lt). Esant tokiai situacijai pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti terminą restruktūrizavimo plano pateikimui iki kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, t. y. iki Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties įsiteisėjimo.

222. Apeliantas sąžiningai per teismo nustatytus terminus rengė restruktūrizavimo planą, įgyvendino kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo reikalavimus, tačiau šios informacijos teismui neteikė, kadangi to nenumato įstatymo nuostatos bei pirmosios instancijos teismas niekada nereikalavo įrodymų dėl restruktūrizavimo plano eigos, todėl teismas padarė klaidingą išvadą, kad apeliantas apskritai nerengia restruktūrizavimo plano. Parengtas ir apelianto savininko patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas su administratoriaus išvada negali būti teikiamas kreditorių susirinkimui, kadangi, kaip minėta, nėra įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis. Net jeigu ir būtų sušauktas kreditorių susirinkimas ir jame būtų patvirtintas restruktūrizavimo planas, kiti kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai šiuo metu yra ginčijami, tokį kreditorių susirinkimo sprendimą galimai apskųstų, kas tik dar labiau užvilkintų restruktūrizavimo procesą.

233. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi nutraukė restruktūrizavimo bylą tuo pat metu išspręsdamas administratoriaus prašymą dėl termino sustabdymo, taip nepagrįstai apribodamas apelianto procesines teises. Terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas iki 2012 m. lapkričio 5 d., prašymas dėl šio termino sustabdymo teismui pateiktas buvo 2012 m. spalio 11 d., t. y. iki teismo nustatyto termino pabaigos. Apeliantas ir administratorius pagrįstai tikėjosi, jog pateiktas prašymas bus išspręstas dar iki termino restruktūrizavimo planui pateikti pabaigos, kad priklausomai nuo šio prašymo tenkinimo ar ne, apeliantas galėtų tinkamai reaguoti ir galbūt bandyti šaukti kreditorių susirinkimą. Teismas tik 2012 m. lapkričio 23 d. skundžiama nutartimi, t. y. jau po termino restruktūrizavimo planui pateikti pabaigos, atmesdamas prašymą iš esmės atėmė apeliantui bei jo administratoriui galimybę spėti per nustatytą terminą įvykdyti įstatymo reikalavimą dėl restruktūrizavimo plano pateikimo.

244. Pirmosios instancijos teismui tinkamai neįvertinus būtinybės stabdyti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, jo pozicija nutraukti apelianto restruktūrizavimo bylą yra formali, neracionali, neatitinka restruktūrizavimo tikslų bei įmonės kreditorių interesų.

255. Teismo sprendimas atmesti prašymą dėl baudos trečiajam asmeniui skyrimo yra formalus ir nemotyvuotas. Viso apelianto restruktūrizavimo proceso metu trečiasis asmuo elgiasi nesąžiningai nuolat nepagrįstai skųsdamas teismo priimamus procesinius sprendimus bei reikšdamas nepagrįstus procesinius prašymus byloje.

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

271. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytas restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminas yra naikinamasis, kurį pratęsti teismui diskrecijos teisė suteikta tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

282. Terminas apelianto restruktūrizavimo plano pateikimo teismui sėjo dar 2012 m. liepos 27 d. Net jeigu teismas jį būtų pratęsęs, jis būtų pasibaigęs 2012 m. rugpjūčio 27 d. Iki 2012 m. rugsėjo 6 d. byloje nebuvo jokių su restruktūrizavimo plano pateikimu susijusių prašymų ar teismo procesinių sprendimų.

293. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pagrįstai nutraukė apelianto restruktūrizavimo bylą.

304. Apeliantas yra nemokus, jo pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, įmonė veikia nuostolingai, jos turtas sumažėjo 6 milijonais litų, todėl apelianto restruktūrizavimo procesas nėra galimas.

31Kiti proceso dalyviai atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

34CPK 3 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Bendrieji civilinės bylos nutraukimo pagrindai įtvirtinti CPK 293 straipsnyje, kurio 9 punkte bylos nutraukimo pagrindai apribojami reikalavimu, kad jie būtų nustatyti šiame kodekse. CPK nustatyti ir bylos nutraukimo padariniai – nutraukus bylą neleidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 294 str. 2 d.). Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) (2012 m. sausio 1 d. redakcija, galiojusi iki 2012 m. lapkričio 14 d.) 7 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama ir nagrinėjama CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Viena tokių CPK normų taikymo nagrinėjant restruktūrizavimo bylas išimčių nustatyta ĮRĮ 28 straipsnyje, kuriame įtvirtinti specialūs restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o ne nagrinėti restruktūrizuojamos įmonės finansinę padėtį ir ekonomines perspektyvas.

36Nutraukus bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu įmonei atsiranda tokių teisinių padarinių, kad netenka galios visi įmonės ir kreditorių susitarimai dėl įmonei taikomų nuolaidų, atnaujinamas palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Kita vertus, ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą.

37ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminų pobūdį, yra konstatavęs, kad nors šie terminai nustatyti ne procesiniame įstatyme, jie pagal savo pobūdį atitinka procesinio termino sampratą, dėl ko jie nelaikytini naikinamaisiais terminais ir asmenims, praleidusiems restruktūrizavimo plano pateikimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011).

38Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo restruktūrizavimo bylą nutraukė, nes per įstatymo nustatytą ir teismo pratęstą terminą teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas.

39Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovo restruktūrizavimo byla buvo iškelta pirmosios instancijos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi. Šia nutartimi buvo nustatytas 6 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos restruktūrizavimo planui pateikti. Nutartis iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą įsiteisėjo 2012 m. balandžio 5 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis 6 mėnesių termino restruktūrizavimo planui pateikti pradžios skaičiavimą sieja ne su nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena, bet su jos priėmimo diena. Taigi atsakovo restruktūrizavimo planas teismui turėjo būti pateiktas iki 2012 m. liepos 27 d., arba iki 2012 m. spalio 5 d., jeigu 6 mėnesių terminą skaičiuoti nuo nutarties iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Įstatymo nustatytu terminu atsakovo restruktūrizavimo planas teismui pateiktas nebuvo. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atnaujino terminą atsakovo restruktūrizavimo planui pateikti ir šį terminą pratęsė iki 2012 m. lapkričio 5 d. Skundžiama nutartimi teismas netenkino atsakovo administratoriaus prašymo dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti sustabdymo ir nutraukė atsakovo restruktūrizavimo bylą. Nutartį teismas iš esmės grindė tuo, kad aplinkybė, jog dalis kreditorių reikalavimų yra ginčijama netrukdo sušaukti kreditorių susirinkimo ir kreditoriams, kurių reikalavimai nėra ginčytini, spręsti klausimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, bei tuo, kad teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys, jog yra priemonių restruktūrizavimo plano projektui parengti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes bei įrodymus, neturi pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

40Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra kreditorių prerogatyva. Atsakovo kreditorių sąrašas ir bendra kreditorių 20 507 624 Lt dydžio finansinių reikalavimų suma buvo patvirtinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi. Šią nutartį apeliacine tvarka apskundė atsakovo kreditorius AB „SEB lizingas“. Atskiruoju skundu kreditorius prašė minėtą nutartį pakeisti ir įtraukti į patvirtintų finansinių reikalavimų sumą jo papildomą 6 674 412,29 Lt dydžio reikalavimą bei panaikinti nutartį dalyje dėl L&M International Trading LTD 3 846 300 Lt dydžio finansinio reikalavimo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. CPK 279 straipsnio 1 dalis numato, kad teismo sprendimo dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Nagrinėjamu atveju nutartis, kuria buvo patvirtinti atsakovo finansiniai reikalavimai, buvo apskųstą tik dalyje dėl kreditorių AB „SEB lizingas“ ir L&M International Trading LTD finansinių reikalavimų aukščiau nurodyto sumų dydžio. Kitų kreditorių patvirtinti finansiniai reikalavimai nėra ginčijami ir kiti kreditoriai 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties neskundė. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes bei nurodytą teisinį reglamentavimą, priešingai negu atskirajame skunde teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties dalis, kuria patvirtinti kitų kreditorių finansiniai reikalavimai 16 661 324 Lt sumai, yra įsiteisėjusi.

41Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra draudimo spręsti restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą tol, kol neišspręstas visų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas. Atsižvelgiant į ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatytus restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminus, siekį restruktūrizavimo procedūras vykdyti operatyviai, taip apsaugant kreditorių visumos interesus, galimybę tikslinti restruktūrizavimo plane nurodytą kreditorių reikalavimų dydį (ĮRĮ 23 str. 7 d.), darytina išvada, kad kreditorių susirinkimas gali balsuoti dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, o teismas nutartimi gali tvirtinti planą net ir tais atvejais, kai neišspręstas kai kurių kreditorių reikalavimo tvirtinimo klausimas.

42Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties dalis dėl 16 661 324 Lt dydžio kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo yra įsiteisėjusi, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju privalėjo būti šaukiamas kreditorių susirinkimas, kuriame turėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditoriaus L&M International Trading LTD teisė dalyvauti tokiame kreditorių susirinkime ir pasisakyti dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, nebūtų pažeista, nes 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties įsiteisėjusia dalimi buvo patvirtintas jo 2 115 443 Lt dydžio finansinis reikalavimas.

43Teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos faktines aplinkybes, daro išvadą, kad teismui nustatytu terminu restruktūrizavimo plano projektas nebuvo pateiktas ne dėl objektyvių aplinkybių, kurios galėjo būti nedelsiant operatyviai pašalintos, o dėl to, kad atsakovas nebuvo įgyvendinęs imperatyvių įstatymo nuostatų, būtinų restruktūrizavimo plano patvirtinimui, t. y. restruktūrizavimo plano projektas nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime. Be to, ir pats atsakovas elgėsi aplaidžiai, t. y. iki 2012 m. spalio 11 d., kuomet pateikė teismui prašymą dėl termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti sustabdymo, t. y. beveik per dešimt mėnesių nuo įmonės restruktūrizavimo proceso pradėjimo, atsakovas net nebuvo bandęs sušaukti kreditorių susirinkimo, kuriame turėjo būti balsuojama dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priimta skundžiama nutartis nutraukti atsakovo restruktūrizavimo bylą dėl to, kad nustatytu terminu teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, labiausiai atitiko kreditorių interesus, nepažeidė ĮRĮ tikslų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų.

44Teisėjų kolegija dėl kitų apelianto atskirojo skundo argumentų atskirai nepasisako kaip neturinčių teisinės reikšmės, vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

45Dėl išdėstytų motyvų, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi AB „Vingriai“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartimi iki 2012 m.... 6. RAB „Vingriai“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Ritava“ prašė... 7. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašė restruktūrizavimo... 8. Atsakovas RAB „Vingriai“ prašė tenkinti restruktūrizavimo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi:... 11. 1) atmetė RAB „Vingriai“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB... 12. 2) nutraukė AB „Vingriai“ restruktūrizavimo bylą;... 13. 3) įpareigojo AB „Vingriai“ restruktūrizavimo administratorių UAB... 14. 4) atmetė RAB „Vingriai“ prašymą dėl baudos skyrimo AB „SEB... 15. Teismas nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtinti AB... 16. Teismo vertinimu, administratorius neteisingai nurodė, kad nepatvirtinus visų... 17. Įvertinęs šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju... 18. Teismas sprendė, kad nėra teisinio pagrindo skirti baudą AB „SEB... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Atskiruoju skundu apeliantas RAB „Vingriai“ prašo panaikinti Vilniaus... 21. 1. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, kuria yra... 22. 2. Apeliantas sąžiningai per teismo nustatytus terminus rengė... 23. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi nutraukė... 24. 4. Pirmosios instancijos teismui tinkamai neįvertinus būtinybės stabdyti... 25. 5. Teismo sprendimas atmesti prašymą dėl baudos trečiajam asmeniui skyrimo... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“... 27. 1. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytas... 28. 2. Terminas apelianto restruktūrizavimo plano pateikimo teismui sėjo dar 2012... 29. 3. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Įmonių restruktūrizavimo... 30. 4. Apeliantas yra nemokus, jo pradelsti finansiniai įsipareigojimai... 31. Kiti proceso dalyviai atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 33. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 34. CPK 3 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip... 36. Nutraukus bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu įmonei... 37. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano... 38. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo restruktūrizavimo... 39. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovo... 40. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu... 41. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra draudimo spręsti... 42. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad... 43. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos faktines aplinkybes, daro išvadą,... 44. Teisėjų kolegija dėl kitų apelianto atskirojo skundo argumentų atskirai... 45. Dėl išdėstytų motyvų, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį...