Byla 1-545-659/2019
Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta Balčiūnienė, sekretoriaujant Linai Beniušienei, dalyvaujant prokurorei Reginai Bučinskaitei, kaltinamajam A. S., kaltinamojo gynėjui advokato padėjėjui Eduardu Žebrauskui,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka, taikant sutrumpintą įrodymų tyrimą, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Klaipėdos r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - )., pagrindinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB "( - ) " direktoriumi, teistas 2013-02-04 Klaipėdos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 202 str. 1 d., 15 MGL bauda, teistumas išnykęs,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5A. S. vairavo kelių transporto priemonę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio:

6jis, 2018-12-26, apie 14:25 val., Rimkų g., Klaipėdos m., vairavo transporto priemonę - automobilį "C. V.", valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,95 ‰ (promilės) etilo alkoholio.

7Kaltinamasis A. S. kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad tą dieną buvo susitikęs su draugu, paskambino mama, pasakė, kad blogai jaučiasi. Jis nesakė mamai, kad yra išvykęs. Iš vakaro buvo vartojęs alkoholį, bet gerai jautėsi, nors buvo nemiegojęs, išvažiavo pas mamą. Važiuojant jį pareigūnai sustabdė ir patikrino neblaivumą. Po patikrinimo jis nuvažiavo į ligoninę pasitikrinti dar kartą neblaivumą, priduodant kraują. Gailisi, nevartoja alkoholio, nes serga astma ir vartoja stiprius vaistus. Automobilis, kuriuo važiavo priklauso darbovietei. Prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

8Liudytoja D. S. parodė, kad su kaltinamuoju gyvena viename kieme, bet ne viename name. Sūnus pareigingas, geras. Nevartoja alkoholio sūnus, nes sveikatos neturi. Tą dieną jis ne namuose buvo. Ji nežinojo, kad sūnaus nėra namuose. Jai užėjo bloga, paskambino sūnui, pasakė, kad blogai jaučiasi. Vėliau skambino, sūnus neatsiliepė, o kitą dieną sužinojo apie tai, kad atimtos teisės. Manė, kad sūnus namuose buvo. Galės prižiūrėti sūnų ir jį paveikti, kad nepažeidinėtų įstatymų, dažniau pas jį nueis.

9Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo policijos pareigūno T. P. parodymų matyti, kad jis parodė, jog 2018 m. gruodžio 26 d. dirbdamas su vyr. patruliu G. N., Rimkų gatvėje, Klaipėdoje, sustabdė automobilį "C. V.", valst. Nr. ( - ) Bendraujant su minėto automobilio vairuotoju, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas. Nustatė, kad automobilį vairavo A. S., gim. ( - ) m., alkoholio kiekio matuokliu jam buvo nustatytas 1,74 promilių girtumas. Po to, A. S. buvo nuvežtas į VšĮ Klaipėdos universitetinę ligoninę kraujo mėginio paėmimui (1 t. b. l. 16-19).

10Pristatyto asmens kortelės išraše užfiksuota, jog 2018 m. gruodžio 26 d.14.25 val. A. S. nustatytas 1,74 prom. girtumas (1 t., b. l. 83).

11Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktu Nr.618 nustatyta, kad apžiūros metu A. S. buvo nustatytas vidutinis girtumas (1 t., b. l. 20).

12Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos 2019 m. sausio 3 d. specialisto išvadoje Nr. T-A 191/2019(01) konstatuota, kad A. S. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija yra 2,95 promilės etilo alkoholio. Kraujo ėminys paimtas 2018 m. gruodžio 26 d. 15.15 val. (1 t., b. l. 22).

13Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėtas automobilis "C. V.", valst. Nr. ( - ) stovintis Rimkų gatvėje, Klaipėdoje. Po apžiūros automobilis nuvežtas į automobilių saugojimo aikštelę (1 t., b. l. 23-26). 2018 m. gruodžio 27 d. automobilis grąžintas A. S. (1 t., b. l. 37).

14VĮ "Regitra" duomenimis nustatyta, kad automobilis "C. V.", valst. Nr. ( - ) nuo 2019 m. kovo 21 d. registruotas UAB "( - ) " vardu (1 t. b. l. 31).

15VšĮ "Emprekis" pažyma, kurios duomenimis, automobilio "C. V.", vidutinė kaina Lietuvoje - kaina 1190 Eur (1 t., b. l. 39).

16Tokiu būdu aukščiau aptartų įrodymų visuma neabejotinai pagrindžia A. S. kaltę. Veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį (2015-06-25 galiojusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įstatymo Nr. XII-1871 redakcija).

17Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

18Nors A. S. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi, tačiau kaip matyti iš kaltinamojo parodymų ir byloje surinktų įrodymų, A. S. gailėjimasis yra tik formalus, nes kaltinamasis nėra visiškai nuoširdus nurodydamas įvykio aplinkybes. A. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad alkoholį vartojo išvakarėse (2 t. b. l. 33), tačiau pristatyto asmens kortelės išraše (t. 1 b. l. 83) bei 2019-01-03 specialisto išvadoje (t. 1 b. l. 22) užfiksuotas alkoholio koncentracijos kiekis (2018 m. gruodžio 26 d.14.25 val. A. S. nustatytas 1,74 prom. girtumas, medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr. 618 15.09 val. užfiksuotas 2,30 prom., 15.30 val.- 2,35 prom. (t. 1 b. l. 20) kraujo ėminyje, paimtam 2018 m. gruodžio 26 d. 15.15 val., nustatyta mažiausia koncentracija yra 2,95 promilės etilo alkoholio) leidžia daryti priešingą išvadą – A. S. alkoholį vartojo ne išvakarėse, kaip kad teigė, bet praėjus nedideliam laiko tarpui iki sustabdant policijos pareigūnams. Kaltinamojo nurodyta aplinkybė, jog vartoja stiprius vaistus, ir dėl to nusikalstamos veikos padarymo metu galimai kilo didelė apsvaigimo reakcija, paneigta medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktu Nr. 618 (b. l. 20), ir laikytina tik kaip siekis sušvelninti gresiančią atsakomybę. Aptartos aplinkybės sąlygoja, kad A. S. nėra kritiškas savo neatsakingam ir pavojingam elgesiui ir tai negali būti laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimas nepripažįstamas tais atvejais, kai kaltininkas duodamas parodymus neigia esmines įvykio aplinkybes, kritiškai nevertina savo elgesio, arba nors ir pripažįsta esmines įvykio aplinkybes, bet tik verčiamas surinktų įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-412/2014, 2K-372-697/2017; 2K-176-222/2019.

19A.

20S. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

21Kaltinamasis pateikė teismui prašymą (sutikimą) atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jį mamos D. S. priežiūrai.

22BK 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 40 str. 2 d.). Pažymėtina, kad pagal laidavimą asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleistas tik esant visoms išvardintoms sąlygoms. Atsižvelgiant į tai, jog kaltinamasis A. S. padarė labai šiurkštų Kelių eismo taisyklių pažeidimą – vairavo transporto priemonę būdamas smarkiai apsvaigęs (nustatytas 2,95 prom. girtumas) nuo alkoholio, taip keldamas grėsmę ne tik sau, bet ir kitų asmenų sveikatai bei gyvybei, kaltę dėl įvykdyto nusikaltimo pripažino tik formaliai, darytina išvada, kad kaltinamasis neatitinka visų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygų, dėl ko nėra pagrindo manyti, kad A. S. ateityje laikysis įstatymų ir daugiau nenusikals. Šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, net ir esant visoms BK 40 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, teismas neprivalo atleisti asmens nuo baudžiamosios atsakomybės ir negali apsiriboti tik formaliu laidavimo sąlygų nustatymu, t. y. turi būti atsižvelgiama ir į kitas svarbias bylos ypatybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-82/2010, 2K-445-489/2016). Remiantis aukščiau išdėstytu, teismas konstatuoja, kad A. S. neatitinka BK 40 straipsnyje nustatytų sąlygų, ir todėl jo atžvilgiu atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą negalimas.

23Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį - padarytas nesunkus nusikaltimas, veikiant tiesiogine tyčia, baigta, į kaltininko asmenybę - A. S. praeityje teistas, tačiau teistumas išnykęs, dirba, turi negalią, augina du nepilnamečius 17-ir 12 metų vaikus (t. 1 b. l. 111-113), į atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytą nesunkų nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriama sankcijoje numatyta bauda, kurios dydis, vadovaujantis BK 47 straipsnio3 dalies 2 punktu, nustatytinas minimalus, t.y. 50 MGL (2500 Eur). Toks baudos dydis, atsižvelgus į bausmių skyrimo bendruosius pagrindus, įvertinus padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, yra realus ir užtikrina socialinę bausmės paskirtį. Nustatytinas 12 mėnesių baudos sumokėjimo terminas (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalis).

24Vadovaujantis BK 66 straipsnio nuostatomis, į paskirtą bausmę įskaitytinas kaltinamojo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. gruodžio 26 d. 14.25 val., iki 2018 m. gruodžio 27 d. 14.15 val. (1 t., b. l. 85-86, 87), tai yra viena para, kas prilyginama 2 MGL dydžio baudai (BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto „a“ papunktis).

25Siekiant sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikalstamų veikų darymo bei paveikti jį, kad laikytųsi įstatymų, atsižvelgiant į tai, kad A. S. nusikalto vairuodamas transporto priemonę būdamas neblaivus, jam nustatytas net 2,95 promilių neblaivumas, vadovaujantis BK 67 straipsniu, 68 straipsniu, kaltinamajam paskirtina bausmės paskirtį įgyvendinti padėsianti baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise (teisė vairuoti kelių transporto priemones), nustatant didesnį nei įstatyme numatytas minimalus šios baudžiamojo poveikio priemonės terminas - 2 (dvejus) metus.

26BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad automobilis "C. V.", valst. Nr. ( - ) kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonė, priklauso ne kaltinamajam, o trečiajam asmeniui – UAB „( - )“ (b.l. 30-31). BK 72 straipsnio 4 dalyje numatyti atvejai, kai kitam asmeniui priklausantis turtas gali būti konfiskuojamas, nepaisant to, ar tas asmuo nuteistas už šio kodekso uždraustos veikos padarymą, ar ne. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad juridinis asmuo, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu priklausė automobilis "C. V.", valst. Nr. ( - ) nežinojo ir negalėjo žinoti, kad jo transporto priemonė bus panaudota nusikalstamos veikos padarymui. Tokiais atvejais, kai konfiskuotinas turtas paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis). Nurodytu reguliavimu yra ne tik įgyvendinami bausmės tikslai – dėl automobilio ekonominės vertės konfiskavimo kaltininkas patiria finansinius nuostolius, kas atgraso nuo nusikalstamų veikų darymo ateityje, tačiau tuo pačiu ginamos ir turto savininkų, kurie su savo turtu elgiasi sąžiningai bei apdairiai, teisės. Priešingu atveju, pašalinus neigiamą ekonominį faktorių kaltininko turtui, jis galėtų sąmoningai naudoti kitiems asmenims priklausantį turtą nusikalstamoms veikoms daryti, žinodamas, kad toks turtas nebus konfiskuojamas.

27Byloje nustatyta, kad automobilis „C. V.", valst. Nr. ( - ) turi ekonominę vertę. Jį naudojant padaryta tyčinė nusikalstama veika. Siekiant užtikrinti, jog naujų nusikalstamų veikų darymas kaltinamajam taptų finansiškai nenaudingas ir baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas – pasiektų jai keliamus tikslus, iš kaltinamojo turi būti išieškoma konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ „Emprekis“ pažyma nustatyta, jog panašaus automobilio „ C. V.", valst. Nr. ( - ) Lietuvoje vidutinė rinkos kaina yra 1190 Eur (1 t., b. l. 39), vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 72 straipsnio 5 dalimi, iš kaltinamojo išieškotina konfiskuotino turto – automobilio „C. V.", valst. Nr. ( - ) vertė – 1190 Eur.

28A. S. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikinama pradėjus vykdyti teismo nuosprendį.

29Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui – 1 skaitmeninė laikmena su fotonuotraukomis, saugoma baudžiamojoje byloje, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus paliktina saugoti bylos medžiagoje.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298 straipsniais, 301–308 straipsniais, teismas

Nutarė

31A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį (2015-06-25 galiojusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) ir paskirti jam 50 MGL dydžio (2500 eurų) baudą.

32Į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. gruodžio 26 d. 14.25 val., iki 2018 m. gruodžio 27 d. 14.15 val., tai yra vieną parą, kas prilyginama 2 (dviejų) MGL dydžio baudai ir nustatyti, kad bauda, kurią A. S. turi sumokėti, yra 48 MGL dydžio (2 400Eur).

33Nustatyti, kad A. S. paskirta 48 MGL dydžio (2 400 Eur) bauda savanoriškai turi būti sumokėta per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, įmokos kodas 6801. Įmokos kvitą (kvitus, jeigu mokama keliais mokėjimais) būtina pristatyti į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų Dokumentų priėmimo poskyrį (Klaipėda, S. Daukanto g. 8, I a., kab. Nr. 102). Per nustatytą terminą nesumokėjus baudos, ji bus išieškoma priverstine tvarka.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, A. S. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise – teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejus) metus.

35Šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi, paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - turto konfiskavimą, ir iš A. S. konfiskuoti automobilio "C. V.", valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančią sumą - 1190 Eur.

37A. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti pradėjus nuosprendžio vykdymą.

38Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – CD diską su fotonuotraukomis, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti prie bylos.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka, taikant sutrumpintą... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. A. S. vairavo kelių transporto priemonę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio:... 6. jis, 2018-12-26, apie 14:25 val., Rimkų g., Klaipėdos m., vairavo transporto... 7. Kaltinamasis A. S. kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad tą dieną buvo... 8. Liudytoja D. S. parodė, kad su kaltinamuoju gyvena viename kieme, bet ne... 9. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo policijos pareigūno T. P.... 10. Pristatyto asmens kortelės išraše užfiksuota, jog 2018 m. gruodžio 26... 11. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktu... 12. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos 2019 m.... 13. Apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėtas automobilis "C. V.",... 14. VĮ "Regitra" duomenimis nustatyta, kad automobilis "C. V.", valst. Nr. ( - )... 15. VšĮ "Emprekis" pažyma, kurios duomenimis, automobilio "C. V.", vidutinė... 16. Tokiu būdu aukščiau aptartų įrodymų visuma neabejotinai pagrindžia A. S.... 17. Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą... 18. Nors A. S. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi,... 19. A.... 20. S. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 21. Kaltinamasis pateikė teismui prašymą (sutikimą) atleisti jį nuo... 22. BK 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį... 23. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais... 24. Vadovaujantis BK 66 straipsnio nuostatomis, į paskirtą bausmę įskaitytinas... 25. Siekiant sulaikyti kaltinamąjį nuo naujų nusikalstamų veikų darymo bei... 26. BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 27. Byloje nustatyta, kad automobilis „C. V.", valst. Nr. ( - ) turi ekonominę... 28. A. S. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 29. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui – 1 skaitmeninė... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298... 31. A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281... 32. Į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018... 33. Nustatyti, kad A. S. paskirta 48 MGL dydžio (2 400 Eur) bauda savanoriškai... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 35. Šios baudžiamojo poveikio priemonės terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi,... 37. A. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 38. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – CD... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...