Byla e2-11561-854/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Miravita“ atstovams vadovui V. D., advokato padėjėjui Beniui Brazaičiui, atsakovo UAB „NOBUS LT“ atstovams vadovui A. A., advokatui Petrui Butkevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Miravita“ ieškinį atsakovui UAB „NOBUS LT“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „NOBUS LT“ 11 399,47 Eur skolos, 321,64 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2015 metų liepos mėnesį UAB „Miravita“ atliko betonavimo darbus pagal UAB „NOBUS LT“ užsakymą objekte, esančiame Arimų g. 27A, Vilnius. Ieškovui atlikus betonavimo darbus tarp šalių buvo pasirašytas 2015-07-29 Darbų atlikimo aktas Nr. 03 1 361,25 Eur sumai, kurią atsakovas apmokėjo. 2015-08-27 tarp šalių buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. SB 2015/07/27, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti polių betonavimo darbus Vilniaus, Naujosios Vilnios, Kyviškių, Kenos geležinkelio stotyse, kelio ruože Naujoji Vilnia-Kyviškės, Kyviškės-Kena, Kena-v.s. su Baltarusija, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti. Pradėjus vykdyti minėtoje subrangos sutartyje numatytus darbus, UAB „NOBUS LT“ atstovai paprašė ieškovo direktoriaus už atlygį išnuomoti atsakovui darbo jėgą (darbuotojus) betonavimo darbams objekte, esančiame Arimų g. 27A, Vilniuje, atlikti. Ieškovas nurodė, kad šalys, atsižvelgdamos į tai, kad buvo sudariusios rašytinę Subrangos sutartį Nr. SB 2015/07/27, naujos sutarties, apibrėžiančios tik darbo jėgos nuomą, nesudarė ir nusprendė vadovautis minėtos subrangos sutarties nuostatomis, reglamentuojančioms atsiskaitymą už suteiktus darbus, kadangi ir UAB „Miravita“ direktorius asmeniškai pažinojo UAB UAB „NOBUS LT“ direktorių bei juo pasitikėjo. Ieškovas 2015 metų rugpjūčio mėnesį išnuomojo atsakovui 9 darbuotojus, o 2015 metų rugsėjo mėnesį išnuomojo 12 darbuotojų. Šalys sutarė, kad už kiekvieną vieno darbuotojų darbo valandą atsakovas mokės 5,43 Eur + PVM atlygį. 2015 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais ieškovo darbuotojai objekte, esančiame Arimų g. 27A, Vilnius, iš viso dirbo 1 735 val. (664 val. rugsėjo mėnesį ir 1071 val. rugpjūčio mėnesį). Siekiant užfiksuoti ieškovo darbuotojų dirbtų valandų skaičių objekte, esančiame Arimų g. 27A, Vilnius, ant darbo laiko apskaitos žiniaraščių pasirašydavo UAB „NOBUS LT“ atstovas A. F.. Už suteiktas darbuotojų nuomos paslaugas buvo išrašytas 2016-01-29 Darbų atlikimo aktas Nr. 0412 11 399,47 Eur sumai, kurį atsakovas vengia pasirašyti bei atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

6Atsakovas su pateiktu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, jog neginčija fakto, jog tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl darbo jėgos iš ieškovo nuomos. UAB „NOBUS LT“ nesutinka su ieškovo prašomu priteisti atlygiu už kiekvieną vieno darbuotojo darbo valandą. Atsakovo teigimu ieškovas siekia du kartu gauti atlyginimą už tą pačią paslaugą - darbo jėgos nuomą. Paaiškino, kad pasirašant 2016-05-27 Galutinį darbų atlikimo aktą Nr. 09/2 šalys susitarė į jį įtraukti ir suteiktas darbo jėgos nuomos paslaugas. Tačiau, įvertinę aplinkybę, kad tarp šalių nebuvo sudarytas atskiras susitarimas dėl darbo jėgos nuomos, pasirašant Galutinį darbų atlikimo aktą Nr. 09/2, šalių bendru susitarimu buvo nutarta į jį įtraukti realiai neegzistavusius statybos rangos darbus - 3 punkte yra užfiksuota, jog ieškovas neva atliko papildomai karkasų suvirinimo darbus, kurie iš tikrųjų reiškė bei apėmė ieškovo atsakovui suteiktą darbo jėgą 2015 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį. Realiai jokie karkasų suvirinimo darbai atlikti nebuvo, o šiuo akto 3 punktu šalys siekė užfiksuoti ieškovo suteiktas darbo jėgos nuomos paslaugas. Atsakovas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad šalys buvo susitarusios dėl 5,43 Eur + plius PVM dydžio atlygį už kiekvieną vieno darbuotojo darbo valandą. Pažymėjo, kad 2016-01-29 Darbų atlikimo aktas Nr. 0412 nėra pasirašytas, iki bylos nagrinėjimo atsakovas apie jį nežinojo. Pažymėjo, kad pasirašant 2016-05-27 Galutinį darbų atlikimo aktą Nr. 09/2, ieškovas nekėlė reikalavimo pasirašyti 2016-01-29 Darbų atlikimo akto Nr. 0412, be to, 2016-01-29 darbų atlikimo aktu pagrindu neišrašė atsakovui PVM sąskaitos faktūros.

7Pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovas paaiškino, kad vieno darbuotojo dirbtos valandos kaina buvo apskaičiuojam pagal formulę - 1 val. x 4.38Eur x 1,5 koeficiento = 6,57 Eur su PVM. Atėmus PVM (6,57/1,21 = 5,43 Eur) vienos darbo valandos kaina yra 5,43 Eur. Ieškovo teigimu atsakovo argumentas, kad į 2016-05-27 Galutinį darbų atlikimo aktą Nr. 09/2 šalys susitarė ir įtraukė darbus, kurių ieškovas neva neatliko, taip susitardami įtraukti atsiskaitymą už išnuomotų darbuotojų darbo jėgą, yra visiškai nepagrįsti jokiais įrodymais. Pažymėjo, kad ieškovas 2016-05-27 Galutinių darbų atlikimo akto Nr. 09/2 3 punkte nurodytus karkasų suvirinimo darbus atliko. 2016-05-27 Galutinis darbų atlikimo aktas Nr. 09/2 yra pasirašytas už atliktus darbus Kenos geležinkelio stotyse, dalis kitų atsakovo pateiktų tarpinių darbų atlikimo aktų yra išrašyti ir pasirašyti už darbų atlikimą Kenos ir N. Vilnios geležinkelio stotyse ir yra visiškai nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku. 2016-01-29 Darbų atlikimo aktas Nr. 0412 yra parengtas už darbuotojų nuomą darbams atlikti Pastotėje, esančioje Arimų g. 27A, Vilnius, o ne geležinkelio stotyse. Nors atsakovas teigia, kad apie 2016-01-29 aktą sužinojo tik bylos nagrinėjamo metu, tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apie aktą atsakovui buvo žinoma. Taip pat pažymėjo, kad šalių atstovų susirašinėjimas patvirtina, kad po 2016-05-27 Galutinių darbų atlikimo akto Nr. 09/2 pasirašymo, ieškovas reiškė atsakovui pretenzijas dėl atsiskaitymo už išnuomotus darbuotojus, o civilinėje byloje Nr. e2-35280- 845/2016 jokie reikalavimai atsakovui dėl darbuotojų nuomos keliami nebuvo, atsakovas neginčijo, kad ieškovas kokių nors darbų, nurodytų 2016-05-27 Galutinių darbų atlikimo akte Nr. 09/2, neatliko.

8Teismo posėdžių metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais, prašė jį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad byloje atsakovo pozicija yra itin nenuosekli, o ieškovas visą laiką buvo nuoseklus. Byloje esantys įrodymai, liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad atsakovui apie 2016-01-29 Darbų atlikimo aktą Nr. 0412 buvo žinoma jau 2016 m. sausio-vasario mėn. Atsakovas iki bylos nagrinėjimo neginčijo šalių susitarimo dėl darbuotojų darbo jėgos. Pažymėjo, kad abu liudytojai byloje patvirtino, jog Geležinkelio stotyse karkasų suvirinimo darbus atliko. Byloje esantys įrodymai bei liudytojų paaiškinimai paneigia atsakovo poziciją apie tai, kad prašoma priteisti suma įtraukta į karkaso darbus. Atkreipė dėmesį, kad iš byloje esančių aktų matyti, kad buvo atlikti ir šulinių pjovimo, ir tvorų atstatymo ir kiti darbai, kurie Subrangos sutartyje nenumatyti, kaip ir karkasų suvirinimo darbai. Pažymėjo, kad darbų atlikimo aktas Nr. 09/2 ir darbų atlikimo aktas Nr. 0412 buvo sudaryti 2016-01-29, vėliau abu aktai perrašyti 2016-02-29, tačiau sujungti nebuvo. Jeigu būtų buvę sujungti ir datuoti vasario 29 d. data, tai būtų nepaaiškinama, kodėl ne vienas aktas išrašytas vasario 29 d. data, o abu aktai Nr. 0412 ir 09/2 išrašyti vasario 29 d.

9Teismo posėdžių metu atsakovo atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog darbai buvo atlikti. Ginčas kilęs dėl to, kokia kaina buvo sutarta, ar ta kaina ir darbai jau yra įtraukti į sąskaitas ir aktus ar turėjo būti išrašyti atskiri darbų priėmimo-perdavimo aktai už darbuotojų nuomą. Paskaičiavimai ir kainos nebuvo suderintos su UAB „NOBUS LT“. Paaiškino, kad šalys susitarė du aktus sujungti į vieną ir įvardinti 2016-02-29 aktu Nr. 09/2, kuriame nurodyti karkasų darbai. 2016-02-29 akto Nr. 09/2 pagrindu abiejų šalių pasirašytas 2016-05-27 Galutinis darbų atlikimo aktas Nr. 09/2.

10Liudytojas J. F. nurodė, kad yra UAB „NOBUS LT“ darbuotojas – projektų vadovas. Paaiškino, kad UAB „Miravita“ dirbo dviejuose objektuose – Kenos geležinkelio stotyje ir Pastotėje Arimų g. 27A, Vilnius, ir atliko betonavimo, betoninių atramų montavimo darbus. Buvo susitarimas, kad Kenoje UAB „Miravita“ betonuos pamatus ir įkiš jau pagamintus armatūrinius karkasus. Pastotėje buvo sutarta betoninius pieštukus sukišti į išgręžtą duobę ir užpilti smėliu. Dėl darbų Kenoje ir Pastotėje buvo tartasi iš esmės vienu metu. Dėl betonavimo darbų buvo sutarta kaina už kubą, dėl darbų Pastote buvo sutarta preliminari kaina. Paaiškino, kad visi aktai sudėti į vieną ir 2016-05-27 darbų aktas yra galutinis, įtraukta 3 eilutė – papildomai karkasų suvirinimas. Paaiškino, kad akte nurodyta 4000 Eur suma už neva karkasų suvirinimo darbus iš tikrųjų yra suma už Pastotėje atliktus darbus. UAB „Miravita“ nė viename objekte neatlikinėjo karkasų suvirinimo darbų. Nurodė, kad neįstačius karkaso negalima betonuoti, betonavimo darbams priklauso ir karkasai. UAB „Miravita“ Kenoje pagamintus karkasus įkišo į iškastas duobes, karkasų montavimo darbus atliko. Nurodė, kad A. A. turi du elektroninio pašto adresus, „tcs“ serveris uždarytas po projekto užbaigimo.

11Liudytojas S. S. nurodė, kad yra UAB „Miravita“ darbuotojas – darbų vykdytojas. Paaiškino, kad buvo atlikti darbai pagal sutartį ir papildomi darbai. Liudytojas nedalyvavo susitarime, kai buvo tartasi dėl papildomų darbų. Darbai buvo atlikti dviejuose objektuose – Pastote ir Kenos geležinkelio stotyse. Pastote buvo atliekami betonavimo, kasimo, polių statymo darbai. Paaiškino, kad UAB „Miravita“ karkasų suvirinimo darbų neatlikinėjo, karkasus montavo ir pjaustė. Nurodė, kad liudytojas pildė tabelius, duodavo pasirašyti A. F. prieš paskaičiavimus. Paskaičiavimai atlikti, kad būtų žinoma, kiek UAB „Miravita“ mokės darbuotojams.

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. rugpjūčio 27 d. sudarė Subrangos sutartį Nr. SB 2015/07/27 (el. b. t. I, l. 6-35), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti polių betonavimo, armavimo bei ankerinės grupės ištaisymo darbus Vilniaus, Naujosios Vilnios, Kyviškių, Kenos geležinkelio stotyse, kelio ruože Naujoji Vilnia-Kyviškės, Kyviškės-Kena, Kena-v.s. su Baltarusija, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 92 517,34 Eur už atliktus darbus.

142016 m. gegužės 27 d. rangovo UAB „NOBUS LT“ ir subrangovo UAB „Miravitus“ sudarytas ir abiejų šalių atstovų pasirašytas Galutinis darbų atlikimo aktas Nr. 09/2, kuriuo šalys patvirtino, jog UAB „Miravita“ atliko UAB „NOBUS LT“ akte nurodytus darbus Kenos geležinkelio stotyse 1 6480,48 Eur (su PVM) sumai (el. b. t. I, l. 90), abiejų šalių atstovų pasirašyta PVM sąskaita-faktūra serija MIR Nr. 039 – 16480,48 EUR (su PVM) sumai (el. b. t. I, l. 91).

15Nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. e2-35280-845/2016 UAB „Miravita“ pareiškė reikalavimą UAB „NOBUS LT“ dėl skolos priteisimo tuo pagrindu, kad UAB „NOBUS LT“ nepilnai atsiskaitė pagal PVM sąskaitą-faktūrą serija MIR Nr. 039 (el. b. t. I, l. 91) už 2016 m. gegužės 27 d. sudarytame Galutiniame darbų atlikimo akte Nr. 09/2 nurodytus darbus. 2016-12-06 galutiniu sprendimu UAB „Miravita“ reikalavimai patenkinti (el. b. t. I, l. 151-155). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis 2016 m. gruodžio 6 d. galutinis sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, nėra įsiteisėjęs.

16Į bylą pateiktas UAB „Miravita“ direktoriaus pasirašytas 2016 m. sausio 29 d. darbų atlikimo aktas Nr. 0412 11 399,47 Eur (su PVM) sumai (el. b. t. I, l. 43), kuriame nurodyta, jog subrangovas UAB „Miravita“ rangovui UAB „NOBUS LT“ objekte Pastotėje Arimų g. 27A, Vilniuje, atliko darbus: darbo jėga 09 mėn., darbo jėga 08 mėn. Tokio pat turinio aktas Nr. 0412 UAB „Miravita“ direktoriaus pasirašytas ir 2016 m. vasario 29 d. (el. b. t. I, l. 133). Tos pačios dienos šio akto pagrindu išrašyta sąskaita–faktūra 11399,47 Eur sumai atsakovo nėra priimta (el. b. t. I, l. 134). Šių dokumentų pagrindu ir reiškiami reikalavimai šioje byloje.

17Ieškovas pateikė elektroninių laiškų kopijas, nurodydamas, kad 2016-03-01 persiuntė atsakovui raštą, kuriame be kita ko pažymėta, kad nėra pasirašyti darbų aktai už atliktus darbus Pastotėje (Arimų g. 27A) 2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, raštiškai nepateikta jokių motyvuotų priežasčių, kodėl taip ilgai nepasirašoma ir neapmokama. Prie to pateis laiško prisegtas ir 2016-01-29 darbų atlikimo aktas Nr. 0412 (el. b. t. I, l. 128-131). 2016-03-11 laišku ieškovas nurodo persiuntęs atsakovui 2016-02-29 data perrašytą darbų atlikimo aktą Nr. 0412 ir pagal jį išrašytą sąskaitą-faktūrą Nr. 038 (el. b. t. I, l. 132-134).

182016-06-28 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą reikalaudamas 11 399,47 Eur skolos pagal 2016-01-29 darbų atlikimo aktą Nr. 0412 už UAB „Miravita“ darbuotojų darbą objekte Arimų g. 27A, Vilniuje, 2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. (el. b. t. I, l. 36-37), t.y. reikalaudamas sumos, analogiškos reikalaujamai ieškiniu šioje byloje. 2016-07-19 raštu atsakovas ieškovui atsakė su tokiais reikalavimais nesutinkantis (el. b. t. I, l. 38).

19Dėl ieškinio pagrįstumo

20Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas yra atsiskaitęs ieškovui už jo darbuotojų darbą 2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. pastotėje Arimų g. 27 A, Vilniuje, taip pat dėl to, ar apskritai buvo atlikti papildomi darbai ieškiniu reikalaujamai sumai, kurie nebūtų įtraukti į kitus atsakovo priimtus ir pripažįstamus aktus bei pagal juos išrašytas sąskaitas-faktūras.

21Byloje nėra ginčo dėl to, kad šalys, rašytine sutartimi suderėjusios dėl polių betonavimo, armavimo bei ankerinės grupės ištaisymo darbų Vilniaus, Naujosios Vilnios, Kyviškių, Kenos geležinkelio stotyse, kelio ruože Naujoji Vilnia-Kyviškės, Kyviškės-Kena, Kena-v.s. su Baltarusija, žodžiu tarėsi ir dėl papildomų darbų atlikimo, tiksliau dėl to, kad ieškovo darbuotojai atsakovui atliks tam tikrus darbus. Į bylą pateiktas 2015-07-29 darbų atlikimo aktas, kuriame patvirtinama, kad ieškovas atliko atsakovui betonavimo darbus objekte, Arimų g. 27 A, Vilniuje (el. b. t. I, l. 42). Aktas pasirašytas abiejų šalių, nėra ginčo dėl to, kad pagal jį atsiskaityta. Kiti į bylą pateikti darbų atlikimo aktai ir pagal juos išrašytos sąskaitos-faktūros taip pat patvirtina, kad šalis siejo sutartiniai santykiai, ieškovas atsakovui atliko darbus pagal šalių pasirašytą sutartį, o taip pat ir papildomus darbus (el. b. t. I, l. 82-89). Šie dokumentai yra pasirašyti abiejų šalių, ginčo dėl jų šioje byloje nėra. Tiek šalys, tiek liudytojai paaiškino, kad dėl darbų tiek Kenos geležinkelio stotyje, tiek pastotėje Arimų g. 27 A buvo tariamasi tuo pat metu. Tačiau jokių papildomų rašytinių susitarimų dėl papildomų darbų atlikimo šalys nesudarė. Taigi, dėl papildomų darbų atlikimo tarp šalių susiformavo faktiniai statybos rangos teisiniai santykiai (CK 6.681 str.). Darbų apimtis ir kaina už juos yra būtinos tokios sutarties sąlygos (CK 6.644 str.). Šiuo atveju būtent dėl to byloje yra kilęs ginčas, o ieškovui, teigiančiam, kad jis atliko papildomus darbus, kurie nenurodyti nei rašytinėje sutartyje, nei abiejų šalių pasirašytuose aktuose, ir reikalaujančiam užmokesčio už juos, tenka pareiga šią aplinkybę įrodyti (CPK 178 str.).

22Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

23Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimus įrodinėja darbų atlikimo aktu ir sąskaita-faktūra, kurie atsakovo nėra pasirašyti. Ieškovo į bylą pateiktos pažymos apie ieškovo darbuotojų 2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. gautą vidutinį darbo užmokestį (el. b. t. I, l. 135-140), kaip ir UAB „Miravita“ darbo laiko apskaitos žiniaraščių kopijos (el. b. t. I, l. 40-41) savaime negali būti pakankamais įrodymais nei apie ieškovo atliktų papildomų darbų apimtį, nei apie jų kainą. Teismas pažymi, kad liudytoju apklaustas paties ieškovo darbuotojas S. S. nurodė, kad jis pildė tabelius (el. b. t. I, l. 40-41) ir duodavo pasirašyti atsakovo darbuotojui A. F. dar prieš paskaičiavimus. Todėl teismas sutinka su atsakovu, kad žiniaraščiuose ranka įrašyti paskaičiavimai apie ieškovo darbuotojams 2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. priskaitytą užmokestį yra ieškovo vidaus reikalas, bet negali būti laikomi šalių susitarimu dėl papildomų darbų kainos. Šie įrodymai nepatvirtina ir to, jog ieškovo darbuotojai atliko kitus, nei nurodyti atsakovo priimtuose aktuose, darbus.

24Teismas pažymi ir tai, kad iš pateiktų elektroninių laiškų turinio matyti, jog ginčas dėl šioje byloje reikalaujamos sumos tarp šalių buvo kilęs dar 2016 m. kovo mėn. Tačiau, kaip teisingai pastebi atsakovas, jau po to, 2016-05-27 abiejų šalių buvo pasirašytas aktas, įvardintas kaip „galutinis“, todėl teismas tikėtina laiko atsakovo poziciją, kad būtent šiuo aktu buvo išspręsti visi tarp šalių dėl darbų atlikimo ir atsiskaitymo už juos kilę klausimai.

25Visi darbų atlikimo aktai, pateikti į bylą yra lakoniški, jų turinys nepakankamas tiksliai nustatyti, kokius konkrečius darbus atliko nurodytuose objektuose dirbę ieškovo darbuotojai. Be paties ieškovo paaiškinimu kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovas atliko atsakovui papildomus darbus, už kuriuos reikalauja atlygio šioje byloje, nepateikta. Taigi, ieškovas, nebuvęs pakankamai rūpestingas įformindamas sutartinius santykius su atsakovu, turi prisiimti dėl to jam kylančias neigiamas teisines pasekmes.

26Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju, įvertinęs šalių į bylą pateiktų ir ištirtų įrodymų visumą, teismas aplinkybę, jog ieškovas atliko papildomus darbus, už kuriuos atsakovas jam liko skolingas ieškiniu reikalaujamą sumą, laiko neįrodyta, o tai sudaro pagrindą ieškinį atmesti (CPK 176, 178, 185 str.).

27Dėl kitų klausimų

28Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 28 Eur sumokėtas žyminis mokestis už sprendimo už akių peržiūrėjimą (CPK 93 str., 1 d., 80 str. 3 d.).

29Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

31ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Miravita“, juridinio asmens kodas 303096852, 28 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „NOBUS LT“, juridinio asmens kodas 300012272.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2015 metų liepos mėnesį UAB „Miravita“... 6. Atsakovas su pateiktu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti... 7. Pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovas paaiškino, kad vieno... 8. Teismo posėdžių metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį jame išdėstytais... 9. Teismo posėdžių metu atsakovo atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose... 10. Liudytojas J. F. nurodė, kad yra UAB „NOBUS LT“ darbuotojas – projektų... 11. Liudytojas S. S. nurodė, kad yra UAB „Miravita“ darbuotojas – darbų... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. rugpjūčio 27 d. sudarė... 14. 2016 m. gegužės 27 d. rangovo UAB „NOBUS LT“ ir subrangovo UAB... 15. Nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. e2-35280-845/2016 UAB „Miravita“... 16. Į bylą pateiktas UAB „Miravita“ direktoriaus pasirašytas 2016 m. sausio... 17. Ieškovas pateikė elektroninių laiškų kopijas, nurodydamas, kad 2016-03-01... 18. 2016-06-28 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą reikalaudamas 11 399,47 Eur... 19. Dėl ieškinio pagrįstumo... 20. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas yra atsiskaitęs... 21. Byloje nėra ginčo dėl to, kad šalys, rašytine sutartimi suderėjusios dėl... 22. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimus įrodinėja darbų atlikimo... 24. Teismas pažymi ir tai, kad iš pateiktų elektroninių laiškų turinio... 25. Visi darbų atlikimo aktai, pateikti į bylą yra lakoniški, jų turinys... 26. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 27. Dėl kitų klausimų... 28. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo patirtos... 29. Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 31. ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Miravita“, juridinio asmens kodas 303096852, 28... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...