Byla 2A-436-657/2015
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo, įpareigojimo atlikti ir uždraudimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutė Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Leono Jachimavičiaus, Virginijos Lozoraitytės,

2Sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3Dalyvaujant ieškovei B. L., jos atstovui advokatu Aurelijui Gruodžiui, atsakovui B. M., jo ir atsakovės UAB „Galinta ir partneriai“ atstovei advokatei Žydruolei Glebavičiūtei,

4Viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės B. L. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2117-192/2013 pagal ieškovės B. L. ieškinį atsakovui B. M., atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ ir akcinei bendrovei LESTO dėl nuosavybės teisės pripažinimo, įpareigojimo atlikti ir uždraudimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad B. L. nuosavybės teise priklauso 956/5105 dalys pastato – transformatorinės, pažymėtos plane 2H1p, unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ), ir jame esančios elektros įrangos; įpareigoti atsakovus UAB „Galinta ir partneriai“ ir B. M. atnaujinti vandens ir elektros energijos tiekimą į ieškovei priklausančią negyvenamąją patalpą bei uždrausti atsakovams nutraukti elektros energijos ir vandens tiekimą ieškovei priklausančiai negyvenamajai patalpai, unikalus Nr. ( - ), esančiai adresu ( - ), arba kitaip apriboti ieškovei galimybę naudotis pastatuose – sandėlyje, pažymėtame plane 1F1p, pastato unikalus Nr. ( - ), ir transformatorinėje, pažymėtoje plane 2H1p, unikalus Nr. ( - ), esančiuose adresu ( - ), esančiais elektros energijos ir vandens tiekimo tinklais ir įrenginiais; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 92–97). Nurodė, kad 2001 m. rugsėjo 5 d. sutartimi iš atsakovo B. M. įsigijo negyvenamąją patalpą, pastate, pažymėtame plane 1F1p, esančiame ( - ). Į šias patalpas iki 2002 m. lapkričio 30 d. tiekiamą elektros energiją ir vandenį buvo atsiskaitoma su atsakove UAB „Galinta ir partneriai“. Nuo 2002 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d. ieškovei priklausančios patalpos buvo išnuomotos UAB „Vidiva“, kuri buvo sudariusi elektros energijos pirkimo sutartį su AB LESTO ir vandens tiekimo sutartį su UAB „Kauno vandenys“, tačiau grąžinusi patalpas ieškovei UAB „Vidiva“ informavo, kad nurodytas sutartis nutraukia. Grąžinus patalpas ieškovė jose pradėjo remonto darbus, tačiau be jokio perspėjimo ar reikalavimo buvo atjungtas vandens, o nuo 2012 m. gruodžio 10 d. ir elektros energijos tiekimas. Ieškovė išsiaiškino, kad į jai nuosavybės teise priklausančias patalpas elektros energija tiekiama iš elektros pastotės, esančios transformatorinėje, kuri nuosavybės teise priklauso atsakovui B. M. ir kuri yra įregistruota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Ieškovės manymu, atsakovui B. M. nuosavybės teise priklausanti transformatorinė ir joje esantis transformatorius yra pastato – sandėlio, kuriame yra ir ieškovei nuosavybės teise priklausančios patalpos, esminė dalis arba pastato priklausinys. Sutartyje, kurios pagrindu ieškovė įgijo nuosavybės teises į dalį pastato, nieko nėra nurodyta apie transformatorinę, todėl mano, kad įgydama dalį pastato, įgijo ir nuosavybės teisę į transformatorinės bei joje esančios įrangos 956/5105 dalį, proporcingą ieškovės įgytos bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Pastate esantys vandentiekio tinklai taip pat yra bendri, tačiau įvadas ir sklendė yra atsakovei UAB „Galinta ir partneriai“ priklausančiose patalpose. Kadangi pagrindinės namo konstrukcijos, vandentiekio tinklai ir elektros įranga priklauso ieškovei bendrosios dalinės nuosavybės teise, atsakovai, atjungdami elektros energijos ir vandens tiekimą į ieškovei priklausančias patalpas nesant ieškovės sutikimo, pažeidžia ieškovės teises.

8Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas (T.2, b.l. 3–8). Nurodė, kad ieškovės reikalavimas dėl nuosavybės teisės į dalį transformatorinės pripažinimo yra nepagrįstas, kadangi ieškovė nenurodė kokiu įstatymo pagrindo jai galėtų būti pripažinta nuosavybės teisė. Be to, transformatorinę atsakovas B. M. nuosavybės teise įgijo 2001 m. gegužės 31 d. ir yra teisėtas bei vienintelis minėto turto savininkas. Pagal ieškovės nurodytą 2001 m. rugsėjo 5 d. sutartį šis atsakovas pardavė ieškovei tik patalpas, esančias ( - ). Transformatorinė turi savo unikalų numerį, adresą, naudojimo paskirtį, statybos metus, užstatytą plotą, tūrį, vidutinę rinkos vertę, jos atžvilgiu yra sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, kas rodo, kad tai yra savarankiškas daiktas. Ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo atnaujinti elektros energijos ir vandens tiekimą atsakovo B. M. atžvilgiu yra nepagrįstas, nes jam nuosavybės teise nepriklauso vandens įvadas, o transformatorinę panaudos pagrindais yra perleidęs atsakovei UAB „Galinta ir partneriai“, kuri, ankstesniam nuomininkui grąžinus patalpas, atitinkamai 2012 m. gruodžio 1 d. su AB LESTO pasirašė elektros energijos tiekimo, o 2012 m. gruodžio 11 d. su UAB „Kauno vandenys“ – vandens tiekimo sutartis. Jokie susitarimai tarp ieškovės ir atsakovės UAB „Galinta ir partneriai“ dėl elektros energijos ir vandens tiekimo nebuvo sudaryti, todėl nei šiai atsakovei, nei atsakovui B. M. nėra atsiradusi pareiga tiekti elektros energiją ir vandenį ieškovei.

9Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ nurodė, kad adresu ( - ) geriamojo vandens ir gamybinių nuotekų tvarkymo sutartis 2012 m. gruodžio 11 d. buvo sudaryta su UAB „Galinta ir partneriai“, o su kitais pastato savininkais – B. M. ir B. L. sutartys nėra sudarytos, todėl vandens tiekimas tarp pastato bendraturčių yra jų tarpusavio susitarimo reikalas (T.3, b.l. 3–4).

10Trečiasis asmuo AB LESTO nurodė, kad ieškovė nuo 2001 m. iki ieškinio pateikimo dienos eksploatuodama patalpas nesikreipė į trečiąjį asmenį dėl elektros įvado patalpoms įrengimo, elektros energijos į jas tiekimo, nebuvo ir nėra sudariusi elektros energijos tiekimo į patalpas sutarties ir nėra trečiojo asmens klientė, o elektros energija jai buvo tiekiama per atsakovui B. M. priklausantį lokalų tinklą (T.3, b.l. 8–10). Iki tol ieškovei elektros energijos tiekimo paslaugą teikė UAB „Prekybos miestelis urmas“, kuri buvo atsakovui B. M. priklausančio lokalaus tinklo valdytoja, o ieškovė buvo lokalaus tinklo subabonentė. Atsakovai ir ieškovė nėra sudarę sutarties, kurios pagrindu atsakovai būtų įsipareigoję tiekti elektros energiją ieškovei, todėl atsakovai turi teisę, o ne pareigą tiekti ieškovei kaip subabonentei elektros energiją. Ieškovė turi galimybę naudoti elektros energiją iš kito, ne atsakovo lokalaus tinklo, o be to, ieškovė turi galimybę prijungti savo elektros įrenginius prie AB LESTO elektros tinklų kaip naujas elektros energijos vartotojas.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas (T.3, b.l. 79–88). Teismas nustatė, kad žemės sklype, esančiame ( - ) yra registruoti trys statiniai – sandėlis, transformatorinė bei kiemo statiniai – kiemo aikštelė. Ieškovei nuosavybės teise priklauso 956,49 kv.m bendro ploto negyvenamoji patalpa – prekybos sandėliavimo patalpos, UAB „Galinta ir partneriai“ – 4189,55 kv.m bendro ploto prekybos sandėliavimo negyvenamosios patalpos, o atsakovui B. M. – transformatorinė, pažymėta plane 2H1p. Nuo AB LESTO priklausančios transformatorinės iki atsakovui priklausančios transformatorinės nutiesta 10 kV kabelinė linija, tiek transformatorinė yra lokalus atsakovo B. M. tinklas. 2012 m. gruodžio 3 d. atsakovai B. M. ir UAB „Galinta ir partneriai“ 5 metams sudarė pastato – transformatorinės, esančios ( - ) panaudos sutartį. 2012 m. gruodžio 11 d. atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“ sudarė geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo sutartį Nr. SUT00077311 bei Lietaus nuotekų tinklų naudojimo sutartį Nr. SUT00077314 su UAB „Kauno vandenys“. 2012 m. gruodžio 1 d. ši atsakovė sudarė elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį su AB LESTO dėl elektros energijos tiekimo adresu į patalpas, todėl už į lokalų tinklą patiektą elektros energiją atsiskaitė atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“. 2013 m. balandžio 17 d. antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu konstatuota, kad B. L. priklausančiose patalpose yra vanduo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad transformatorinė yra atsakovo B. M. nuosavybė, kad 2001 m. rugsėjo 5 d. pirkimo – pardavimo sutartimi perleisdamas dalį negyvenamų patalpų dalies nuosavybės teisės į transformatorinę ieškovei neperleido, ieškovės reikalavimo pripažinti jai nuosavybės teisę į dalį transformatorinės netenkino. Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai, jog transformatorinė yra sandėlio priklausinys ar jo esminė dalis, be kurio būtų negalimas pastato naudojimas yra nepagrįsti, kadangi galimas atskiro elektros įvado įrengimas, o ieškovė, kreipdamasi dėl elektros įvado suprojektavimo, sutiko pakeisti elektros energijos tiekimo jai priklausančioms patalpoms būdą, o taip pat ir su tuo, kad elektros energijos tiekimas galimas ir be atsakovų. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad Nekilnojamojo turto registre transformatorinė įregistruota kaip atskiras objektas, o ne kaip priklausinys, atmetė ieškovės argumentą, jog priklausinius ištinka pagrindinio daikto likimas, t.y. kad ji pirkdama sandėlį įgijo savo nuosavybėn ir dalį transformatorinės kaip pagrindinio daikto priklausinį. Teismas, nurodęs, kad atsakovai nėra energijos gamintojai ar skirstytojai, neturi šiai veiklai reikalingų leidimų ir jų vykdoma veikla nesusijusi su tokių paslaugų teikimu, atsižvelgęs į tai, kad tarp atsakovės UAB „Galinta ir partneriai“, kuri nuo 2012 m. gruodžio 1 d. yra sudariusi sutartį su elektros energijos tiekėju, ir ieškovės nėra sudaryta jokia sutartis dėl elektros energijos jai kaip subabonentei tiekimo, dėl ko nėra aišku, kaip ieškovė įsipareigoja atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir dengti tinklo eksploatavimo išlaidas, sprendė, kad atsakovai neturi pareigos tiekti elektros energiją ieškovei, dėl ko netenkino ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovus atnaujinti elektros energijos tiekimą į ieškovei priklausančią negyvenamąją patalpą. Teismas taip pat netenkino ir reikalavimo atnaujinti vandens tiekimą į ieškovei priklausančias patalpas, kadangi šiuo metu vanduo į patalpas yra tiekiamas, o be to, atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“, kuri yra sudariusi sutartį dėl vandens tiekimo su UAB „Kauno vandenys“, turi teisę, bet ne pareigą tiekti subabonentui vandenį. Teismas sprendė, kad vandens ir elektros energijos tiekimo per atsakovams priklausančius įvadus atjungimas nepažeidžia ieškovės teisės gauti vandens ir elektros energijos tiekimą tiesiogiai iš tiekėjų įsirengiant atskirus įvadus, o kadangi šalims nuosavybės teise priklausančios patalpos turi atskirus unikalius numerius, tai turi turėti ir atskirus įvadus. Nenustatęs atsakovų veiksmų neteisėtumo nutraukiant vandens ir elektros energijos tiekimą ieškovei, teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą dėl atsakovų įpareigojimo atnaujinti bei uždrausti nutraukti ateityje vandens ir elektros tiekimą.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (T.3, b.l. 95–109). Nurodė, kad teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, reikalaujančias, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, kadangi pirmiau žemiau nurodyti argumentai patvirtina, jog teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

151. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 4.13 straipsnio, 4.15 straipsnio ir 4.19 straipsnio teisės normas, reglamentuojančias, kas yra antraeiliai daiktai, dėl to nepagrįstai transformatorinės nepripažino antraeiliu daiktu, nepagrįstai labai susiaurino antraeilio daikto sąvoką. Aplinkybė, kad atitinkamas daiktas Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas ne kaip antraeilis daiktas, nesudaro pagrindo teigti, kad toks daiktas nelaikytinas antraeiliu, kadangi net savarankiškas daiktas gali būti laikomas antraeiliu. Aplinkybė, kad be elektros energijos negali būti naudojamas pastatas ir jo atskiros dalys, kad be elektros energijos pastatas ir jo dalys yra nevisavertis yra pripažintina visiems žinoma ir dėl to atskirai neįrodinėtina. Transformatorinė ir joje esantys elektros įrengimai taip pat kaip ir vandentiekio į pastatą įvadas ir sklendės yra pastato sandėlio techninės įrangos dalis. Transformatorinės paskirtis nekilnojamojo turto registre nurodyta kaip pagalbinio ūkio, kas tik patvirtina, kad ji skirta tarnauti pagrindiniam daiktui.

162. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 4.14 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias antraeilio daikto likimą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pagrindinio daikto pirkimo – pardavimo sutartyje turi būti nurodyta, kad perleidžiamas ir antraeilis daiktas, o jei tai nurodyta – turėtų būti ginčijama sutartis, kuria parduotas pagrindinis daiktas. Pagal CK 4.14 straipsnio nuostatas ieškovė, įgydama dalį pastato, įgijo ir dalį transformatorinės bei joje esančios įrangos, kuri ieškovei ir atsakovams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise.

173. Teismas nepagrįstai nagrinėjamu atveju taikė CK 6.389 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias abonento ir subabonento teisinius santykius, kadangi ieškovė yra tiek pastate esančių vandens įrenginių, tiek ir elektros įrenginių bendraturtė, todėl šiuo atveju turėjo būti taikomos santykius tarp bendraturčių reglamentuojančios normos. Teismui pritaikius netinkamas teisės normas byla buvo išspręsta netinkamai. Aplinkybė, kad bendraturčiai nėra sudarę rašytinės sutarties, nesuteikė teisės atsakovams atjungti elektros energijos ir vandens tiekimą. Net ir tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad ieškovei nepriklauso nuosavybės teisės į transformatorinę, atsakovai lokalų elektros tinklą privalėtų eksploatuoti taip, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų, kurių elektros įrenginiai ar elektros imtuvai yra prijungti prie vartotojo lokalaus tinklo, teisių ir teisėtų interesų. Ieškovė tinkamai atsiskaitydavo už patiektą elektros energiją, todėl atsakovai neturėjo teisės nutraukti jos tiekimo

184. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovui B. M. nesant vandentiekio įvado savininku, reikalavimas jo atžvilgiu yra nepagrįstas. Atsakovas B. M. yra atsakovės UAB „Galinta ir partneriai“ pagrindinis akcininkas, todėl būtent jis priėmė sprendimą dėl vandens atjungimo, o atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“ jį faktiškai įgyvendino.

195. Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, byloje esančius įrodymus įvertino nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyręs bylos aplinkybes, nesivadovaudamas įstatymais. Teismas netiksliai konstatavo aplinkybes, kad vandens ir elektros energijos tiekimas iki 2012 m. gruodžio 1 d. vyko sklandžiai, o vėliau atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“, sudariusi sutartis su tiekėjais, atsisakė tiekti ieškovei vandenį bei energiją į patalpas, kadangi 2012 m. gruodžio 1 d. pasibaigus nuomos sutartims ieškovei elektra buvo tiekiama dar 10 dienų. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė sutiko pakeisti elektros energijos tiekimo būdą į jai priklausančias patalpas ir tuo pačiu pripažino, kad elektros tiekimas galimas ir be atsakovų, kadangi ieškovė naujo įvado atvedimo darbus pradėjo tik dėl to, jog siekia kaip galima greičiau atnaujinti elektros energijos tiekimą ir taip išvengti nuostolių.

20Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovai prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.3, b.l. 116–121). Nurodė, kad apeliantė nepagrįstai teigia, jog transformatorinė yra antraeilis daiktas, dėl to įsigydama dalį sandėlio patalpų ji įgijo nuosavybės teisę ir į transformatorinę, kuri nuosavybės teise priklauso atsakovui B. M.. Ieškovei nuosavybės teisės į transformatorinę nėra perleistos, be to, esant galimybei įsirengti atskirą elektros energijos tiekimo įvadą, transformatorinė nelaikytina antraeiliu daiktu, ką patvirtina ir transformatorinės, kaip atskiro objekto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovai neturi pareigos tiekti elektros energiją ir vandenį apeliantei, kadangi su ja nėra sudarytos subabonentinės sutartys, o šiuo metu vanduo apeliantei yra tiekiamas.

21Tretieji asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

24Faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad žemės sklype, esančiame ( - ) yra įregistruoti du atskiri nekilnojamojo turto vienetai negyvenamosios prekybos – sandėliavimo patalpos 1F1p (unikalus Nr. Nr. ( - )) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančios ieškovei B. L. ir UAB „Galinta ir partneriai“ (T.1, b.l. 12–15) ir pastatas – transformatorinė 2H1p, (unikalus Nr. ( - )) su kitais statiniais – kiemo statiniais (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklausantys atsakovui B. M. (T.1, b.l. 21–23). Atsakovas B. M. 2012 m. gruodžio 3 d. panaudos sutartimi jam nuosavybės teise priklausantį turtą – transformatorinę su joje esančia elektros energijos tiekimo įranga perdavė panaudos pagrindais atsakovei UAB „Galinta ir partneriai“ jos reikmėms tenkinti laikotarpiui nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2017 m. gruodžio 2 d. (T.2, b.l. 31–33).

25Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl ieškovės nuosavybės teisių į atsakovui B. M. nuosavybės teise priklausančios transformatorinės dalį, kaip pastato – sandėlio 1F1p (unikalus Nr. ( - )) priklausinį, bei atsakovų B. M. ir UAB „Galinta ir partneriai“ atsisakymo ieškovei tiekti elektros energiją ir vandenį.

26Dėl nuosavybės teisių pripažinimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovas B. M., ieškovei perleisdamas dalį negyvenamų patalpų, dalies nuosavybės teisės į transformatorinę jai neperleido, todėl atmetė ieškovės argumentus, kad ginčo transformatorinė laikytina negyvenamų patalpų – sandėlio priklausiniu, ar jo esmine dalimi, kadangi be šios dalies pagrindinis pastatas – sandėlis, negalėtų būti naudojamas pagal paskirtį ir būtų pripažintas nevisaverčiu.

27CK 4.47 straipsnyje nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Ieškovės teigimu, ji nuosavybės teises į ginčijamą turtą įgijo pagal 2001 m. rugsėjo 5 d. sutartį, nes antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 str. 1 d.).

28Pagal CK 4.13 straipsnį antraeilis daiktas yra tik su pagrindiniu daiktu egzistuojantis arba pagrindiniam daiktui priklausantis, arba kitaip su juo susijęs daiktas. CK 4.19 straipsnyje nustatyta, kad priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kas reiškia, kad priklausinys yra: 1) su pagrindiniu daiktu susijęs daiktas; 2) susijęs nuolatinai, bet ne trumpai ar laikinai (bet tai nereiškia, kad šis požymis laiko atžvilgiu apskritai yra netinkamas, nes dėl nuolatinio pobūdžio sąsajos įgijimo daiktas gali būti pripažintas priklausiniu, o dėl jos praradimo (sandorio, valdymo netekimo fakto ar kt.) gali netekti šio požymio ir kartu priklausinio statuso); 3) sąsajos esmė – funkcinis ryšys, t.y. kad daiktas pagal savo savybes tarnauja pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011).

29Vien dėl to, kad po pastato rekonstrukcijos transformatorinės pastatas (pažymėta plane 2H1p) ir pastatas/sandėlis (pažymėta plane 1F1p) atrodo kaip vienas pastatas negali būti vertinama, kad transformatorinė yra pastato/sandėlio priklausinys. Transformatorinė gali būti savarankišku daiktu (patalpomis) kitame daikte (pastate/sandėlyje) ir veikti atskirai nuo viso ar dalies pastato. Toks savarankiškas daiktas gali būti ir savarankiškas nuosavybės objektas, t.y. turėti savininką, kuris gali ir nebūti pastato/sandėlio savininkas. Bet gali būti, kad toks savarankiškas daiktas kaip transformatorinė yra pastato/sandėlio ar jo dalies priklausinys, jeigu atitinka priklausiniui nustatytus kriterijus: tarp pagrindinio daikto ir priklausinio egzistuoja funkcinis ryšys; patalpos techninės savybės lemia, ar jos yra pagrindinio daikto priklausinys, ar savarankiškas nuosavybės teisės objektas; daiktas turi būti skirtas nuolat tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi; tai yra savarankiški daiktai; tarnaujantis daiktas turi būti skirtas pagrindinio daikto poreikiams tenkinti.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu ir kitas reikšmingas aplinkybes tenka asmeniui, kuriam priklauso pagrindinis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2014; kt.).

31Vadinasi, vadovaujantis CPK 178 straipsniu, ieškovė, kaip pagrindinio dalies savininkė privalėjo įrodyti, ne tik antraeilio daikto atsiradimo ir įgijimo pagrindą, bet ir jo ryšį su pagrindiniu daiktu. Ieškovė savo reikalavimus byloje grindė savo paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais: 2001 m. rugsėjo 5 d. pirkimo – pardavimo, 2002 m. lapkričio 27 d. nuomos sutartimis, 2001-09-05, 2002-12-01 ir 2012-11-30 perdavimo – priėmimo aktais, bei 2012 m. gruodžio 17 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kur nurodyta, kad 2012 m. gruodžio 14 d. atsakovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose nėra elektros energijos ir nebėga vanduo, kai tuo tarpu atsakovei UAB „Galinta ir partneriai“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose elektra yra (T.1, b.l. 19–20). Jokių kitokių įrodymų ieškovė į bylą nepateikė.

32Byloje nustatyta, kad atsakovas B. M. 2001 m. gegužės 31 d. sudarė sutartį su AB „Komgama“, pagal kurią įsigijo sandėlį 1F1p (unikalus Nr. ( - )), bendro 5105,23 kv.m ploto, kiemo statinius (kiemo aikštelę) (unikalus Nr. ( - )), bei transformatorinę 2H1p (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (T.2, b.l. 40). Dalį kainos t.y. 435.524,00 Lt už pirkinį atsakovas B. M. įsipareigojo sumokėti iki 2002 m. gegužės 31 d. (sutarties 2 p.). Pardavėjui AB „Komgama“ sutinkant (sutarties 2 p. 2 d.), atsakovas B. M. 2001 m. rugsėjo 5 d. su ieškove B. L. sudarė nekilnojamojo turto – sandėliavimo patalpų (unikalus Nr. ( - )) (pastato 1F1p, kuriame yra patalpos unikalus Nr. ( - )), ( - ), Kaune pirkimo – pardavimo sutartį (T.1, b.l. 24-26). Patalpos perduotos pirkėjai pagal 2001 m. rugsėjo 5 d. turto perdavimo – priėmimo aktą (T.1, b.l. 26). Pagal sutartį ir perdavimo – priėmimo aktą sutarties objektas – sandėliavimo patalpos. Įvertinus aukščiau minėtų sutarčių turinį, matyti, jog įsigydamas pastatus su kiemo statiniais, esančius ( - ), atsakovas B. M. tik iš dalies apmokėjo už pirkinį, todėl 2001 m. rugsėjo 5 d. sudarant pirkimo – pardavimo sutartį su ieškove B. L., nepasibaigus galutiniam atsiskaitymo su pradiniu pardavėju AB „Komgama“ terminui, atsakovas B. M. turėjo gauti AB „Komgama“ sutikimą perleisti turtą tretiesiems asmenims. Byloje nėra jokių įrodymų apie tai, jog 2001 m. rugsėjo 5 d. atsakovas buvo visiškai atsiskaitęs su AB „Komgama“, tame tarpe ir už pastatą 2H1p ir kiemo statinius, pagal 2001 m. gegužės 31 d. sutartį.

33Nekilnojamojo turto registro duomenimis pastate – sandėlyje (unikalus Nr. ( - )), apeliantei nuosavybės teise priklauso bendro 956,49 kv.m ploto negyvenamosios – sandėliavimo patalpos (T.1, b.l. 16–18). Ieškovė B. L. 2002 m. lapkričio 27 d. sutartimi jai nuosavybės teise priklausančias patalpas dešimties metų laikotarpiui išnuomojo uždarajai akcinei bendrovei „Vidiva“ (T.1, b.l. 27–32). Iš 2012 m. lapkričio 30 d. perdavimo – priėmimo akto matyti, jog nuomininkas grąžindamas patalpas informavo ieškovę apie sutarčių su vandens ir elektros energijos tiekėjais nutraukimą (T.1, b.l. 33–34). Nei sutartyse, nei turto perdavimo – priėmimo aktuose jokių kitų duomenų apie tai, kad ieškovei, o vėliau ir ieškovės nuomininkei perduodami kiti nekilnojamojo turto objektai, o ne vien tik sandėliavimo patalpos nėra.

34Apeliantės teigimu, transformatorinė yra esminė pagrindinio daikto dalis, kadangi be transformatorinės bei joje esančios įrangos sandėlis, kuriame yra ir apeliantei priklausančios nuosavybės teise patalpos, negalėtų būti naudojamas pagal paskirtį ir turėtų būti pripažintas nevisaverčiu (CK 4.15 str.).

35Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Tuo tarpu esmine pagrindinio daikto dalimi esantis daiktas negali būti savarankiškas teisinių santykių objektas, kol su pagrindiniu daiktu jį sieja funkcinis ryšys, tai, be kita ko, reiškia, kad esminė pagrindinio daikto dalis negali būti savarankiškas nuosavybės teisės objektas – ji priklauso pagrindinio daikto savininkui.

36Iš byloje esančių duomenų iš nekilnojamojo turto techninės apskaitos bylos duomenų matyti, jog sandėlis ir transformatorinė statyti skirtingu laikotarpiu, nuo 1990 m. transformatorinės patalpos nebuvo priskiriamos bendroms sandėlio 1F1p patalpoms, nuo 1995 m. pastatai – sandėlis 1F1p ir transformatorinė 2H1p yra inventorizuoti kaip du atskiri objektai ir per visą laikotarpį buvo vertinami (perkainuojami, registruojami pakeitimai) kaip skirtingų objektų (T.2, b.l. 144-145; T.4, b.l. 49-59). Šie duomenys nėra nuginčyti.

37Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi: 1) žemės sklypas; 2) statiniai; 3) patalpos, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre registruojami šie nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris: 1) žemės sklypas; 2) statiniai; 3) butai; 4) patalpos. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statinys – pastatas, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

38Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22, patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 4 punkte nurodyta, kad transformatorinė yra 10 kV įtampos stacionarioji, betoninė, modulinė, komplektinė, požeminė ar stulpinė transformatorinė, jų 6–10 kV įtampos elektros įrenginiai, 6–10 kV galios transformatoriai ir žemosios įtampos elektros įrenginiai. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ statiniai pagal naudojimo paskirtį klasifikuojami į pastatus ir inžinierinius statinius. Inžineriniai statiniai klasifikuojami į susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius ir kitus inžinierinius statinius.

39Byloje esantys duomenys (panaudos sutartis, pagal kurią transformatorinė 2H1p buvo panaudos sutartimi perduota UAB „Galinta ir partneriai“; paraiška AB „LESTO“; Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 42030-12-6628, iš kurio matyti, jog iš AB „Lesto“ priklausančios transformatorinės TR-459 yra prijungtas B. M. priklausantis elektros įvadas - 10 kV kabelinė linija, nutiesta iki pastato – transformatorinės TR-1267 (unikalus Nr. ( - )), pažymėta plane: 2H1p; T.2, b.l. 20-25; 52-54) patvirtina, kad transformatorinė kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, kuriam suteiktas unikalus numeris ne tik gali būti, bet ir yra savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas. Be to, pačios ieškovės parodymai 2013-07-01 teismo posėdžio metu patvirtina, kad ieškovė transformatorinės ir jos įrangos dalies nepirko, už ją nemokėjo, nes priešingu atveju būtų įregistruota kaip bendraturtė (T.3, b.l. 61). Byloje taip pat nėra pateikta įrodymų, jog ieškovė su atsakovu B. M. buvo sudariusi kokį nors susitarimą dėl elektros tiekimo ar mokėjo už pateiktą elektros energiją atsakovui B. M. ar tiesiogiai AB „Lesto“, prisidėjo prie įrangos rekonstrukcijos. Kadangi byloje nenustatytos aplinkybės, jog elektros energija į visas pastate 1F1p esančias patalpas buvo ir turi būti tiekiama iš transformatorinės, ir toks lokalus elektros tinklas teisės aktų nustatyta tvarka yra suprojektuotas, įrengtas ir įregistruotas, todėl nėra pagrindo išvadai, kad visą pastatą 1F1p ir ginčo transformatorinę 2H1p sieja funkcinis ryšys, ir ji yra pastato esminė dalis, priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės teise ir pastato 1F1p savininkams.

40Apeliantės teigimu, nepripažinus transformatorinės esmine daikto dalimi, ji laikytina sandėlio priklausiniu. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str. 1 d.).

41Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2013). Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia daikto paskirties ir jo ryšių su kitais daiktais, taigi nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie; išviešinti duomenys nelemia daikto likimo. Tam turi reikšmės požymiai, savybės ir kriterijai, kurie priklauso daiktui, bei savininko valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013).

42Atmestini yra apeliantės argumentai, jog transformatorinė ir sandėlis vizualiai atrodo kaip vienas objektas, nes tokie pakeitimai atsirado po savavališkos, neįteisintos pastato rekonstrukcijos (T.3, b.l. 35-39; T.4, b.l. 26-34). Byloje nustatyta, jog pastato – transformatorinės 2H1p savininkas atsakovas B. M. kategoriškai nesutiko su tuo, jog jis pardavė ieškovei dalį jam nuosavybės teise priklausančio pastato 2H1p. Be to, teisėjų kolegija, remdamasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pažymi, kad nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-511-422/2011 konstatuotos tokios aplinkybės, jog ginčo patalpas (sandėlį 5105,23 kv.m ploto, kiemo statinius, transformatorinę) iš AB „Komgama“ 2001-05-31 sutartimi įsigijo B. M., minėtos sandėlio patalpos 2001 m. buvo suformuotos į du atskirus turtinius vienetus – 4134,95 kv.m ir 970,28 kv.m. B. M. 2001-09-05 pirkimo – pardavimo sutartimi pardavė B. L. 970,28 kv.m ploto patalpas, kitų patalpų, tame tarpe ir transformatorinės bei kiemo statinių, savininku liko pats. Taip pat, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (civilinė byla Nr. 2-16763-775/2013) nustatyta, jog ieškovė B. L., kilus nesutarimui su atsakovu B. M. dėl elektros energijos tiekimo ieškovės patalpoms, nutarė savo lėšomis įsirengti elektros įvadą ir užsitikrinti nepriklausomą energijos tiekimą. Tuo tikslu ji gavo iš pagrindinio elektros energijos tiekėjo AB LESTO prijungimo sąlygas, parengė projektą dėl atskiro elektros įvado. Šios aplinkybės dar kartą patvirtina, jog transformatorinė 1H1p nėra ir nebuvo pastato 1F1p priklausinys, t.y. nuolatinai susijęs su pagrindiniu daiktu, funkcine paskirtimi skirtu tarnauti pagrindiniam daiktui. Teismo nustatytos aplinkybės, akivaizdžiai patvirtina, jog 2001-09-05 sudarydama pirkimo – pardavimo sutartį ieškovė B. L. neįgijo nuosavybės teisių į pastatą – transformatorinę 1H1p ir joje esančią įrangą, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo spręsti dėl transformatorinės kaip pastato 1F1p priklausinio ir jų tarpusavio ryšio, remdamasis vien Nekilnojamojo turto registre išviešinta transformatorinės 2H1p, kaip statinio, rūšimi – pagalbinis pastatas, ir padaryti išvados, kad transformatorinė, yra pastato 1F1p priklausinys, ir ją kaip antraeilį daiktą turėjo ištikti pagrindinio daikto likimas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus apie transformatorinės 2H1p ryšį su sandėliu 1F1p tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas dėl antraeilių daiktų ir pagrįstai pripažino, kad apeliantė neįrodė, jog transformatorinė yra antraeilis daiktas.

43Dėl įpareigojimo netrukdyti naudotis vandens ir elektros tiekimo tinklais ir įrenginiais. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovai tiek lokalų elektros tinklą, tiek vandens tiekimo įrenginius privalėtų eksploatuoti taip, kad nebūtų jos teisės.

44Byloje nustatyta, jog 2012 m. gruodžio 1 d. atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“ sudarė elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį su AB LESTO, 2012 m. gruodžio 3 d. atsakovas B. M. panaudos pagrindais perdavė atsakovei UAB „Galinta ir partneriai“ pastatą transformatorinę 2H1p, o 2012 m. gruodžio 11 d. atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“ su trečiuoju asmeniu UAB „Kauno vandenys“ sudarė geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų suteikimo objektui, esančiam ( - ) (T.2, b.l. 20–33). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad elektros energijos ir vandens tiekimas apeliantei buvo nutrauktas po 2012 m. gruodžio 1 d., kai atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“ sudariusi sutartis su tiekėjais, atsisakė tiekti elektros energiją ir vandenį ieškovei. Pažymėtina, kad elektros įrenginių, tame tarpe ir elektros tinklų eksploatavimui keliami specialūs reikalavimai. Todėl neatsižvelgiant į tai, jog nors kurį laiką elektros energija į apeliantei nuosavybės teise priklausančias patalpas ir buvo tiekiama per atsakovui B. M. priklausančią transformatorinę, tačiau už elektros energijos tiekimą yra atsakinga AB LESTO. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, jog apeliantė būtų sudariusi sutartis su AB LESTO, UAB „Kauno vandenys“ ar atsakovu B. M. dėl vandens ir elektros energijos tiekimo ieškovei. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčo teisiniams santykiams taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias abonento ir subabonento teisinius santykius, ir sprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovus tiekti apeliantei elektros energiją ar vandenį. Juolab, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog apeliantei nuosavybės teise priklausančiose patalpose ( - ) yra tiekiamas vanduo (2013 m. balandžio 17 d. konstatuota faktinė aplinkybė, T.2, b.l. 134–141), patalpos nenaudojamos ir nešildomos, todėl vanduo atjungtas (2015 m. vasario 19 d. konstatuotos faktinės aplinkybės, T.4, b.l. 18-24; 36-49), ieškovė yra įsirengusi atskirą elektros įvadą (T.2, b.l. 56).

45Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr 3K-738/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadoms, ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentai nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus apeliacinį skundą, spręstinas klausimas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė UAB „Galinta ir partneriai“ prašė priteiti turėtas bylinėjimosi išlaidas ir nurodė, kad už advokato teisines paslaugas rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą turėjo 289,62 Eur (1.000,00 Lt) išlaidų už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus (T.3, b.l. 122–124). Nurodyta išlaidų suma neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 punkte nurodyto maksimalaus dydžio, todėl iš ieškovės priteistinos atsakovei.

47Kasacinis teismas yra nurodęs, kad patyrė 9,12 Eur (31,49 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 16 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Atmetus apeliacinį skundą šios išlaidos priteistinos iš ieškovės.

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

49Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Priteisti iš B. L., a.k. ( - ), UAB „Galinta ir partneriai“, juridinio asmens kodas 134958886, 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

51Priteisti iš B. L., a.k. ( - ), valstybei 9,12 Eur (devynis eurus 12 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB Swedbank, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. Dalyvaujant ieškovei B. L., jos atstovui advokatu Aurelijui Gruodžiui,... 4. Viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad B. L. nuosavybės... 8. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės... 9. Trečiasis asmuo UAB „Kauno vandenys“ nurodė, kad adresu ( - ) geriamojo... 10. Trečiasis asmuo AB LESTO nurodė, kad ieškovė nuo 2001 m. iki ieškinio... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovė apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013... 15. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 4.13 straipsnio, 4.15 straipsnio ir... 16. 2. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 4.14 straipsnio nuostatas,... 17. 3. Teismas nepagrįstai nagrinėjamu atveju taikė CK 6.389 straipsnio... 18. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovui B. M. nesant vandentiekio... 19. 5. Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias... 20. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovai prašo apeliacinį... 21. Tretieji asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 24. Faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad žemės sklype, esančiame ( - ) yra... 25. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl ieškovės nuosavybės teisių į... 26. Dėl nuosavybės teisių pripažinimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė,... 27. CK 4.47 straipsnyje nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagrindai.... 28. Pagal CK 4.13 straipsnį antraeilis daiktas yra tik su pagrindiniu daiktu... 29. Vien dėl to, kad po pastato rekonstrukcijos transformatorinės pastatas... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog esant ginčui dėl... 31. Vadinasi, vadovaujantis CPK 178 straipsniu, ieškovė, kaip pagrindinio dalies... 32. Byloje nustatyta, kad atsakovas B. M. 2001 m. gegužės 31 d. sudarė sutartį... 33. Nekilnojamojo turto registro duomenimis pastate – sandėlyje (unikalus Nr. (... 34. Apeliantės teigimu, transformatorinė yra esminė pagrindinio daikto dalis,... 35. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pagrindiniais daiktais laikomi... 36. Iš byloje esančių duomenų iš nekilnojamojo turto techninės apskaitos... 37. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog... 38. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.... 39. Byloje esantys duomenys (panaudos sutartis, pagal kurią transformatorinė 2H1p... 40. Apeliantės teigimu, nepripažinus transformatorinės esmine daikto dalimi, ji... 41. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 42. Atmestini yra apeliantės argumentai, jog transformatorinė ir sandėlis... 43. Dėl įpareigojimo netrukdyti naudotis vandens ir elektros tiekimo tinklais ir... 44. Byloje nustatyta, jog 2012 m. gruodžio 1 d. atsakovė UAB „Galinta ir... 45. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atmetus apeliacinį skundą, spręstinas... 47. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad patyrė 9,12 Eur (31,49 Lt) išlaidų,... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 49. Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 50. Priteisti iš B. L., a.k. ( - ), UAB „Galinta ir partneriai“, juridinio... 51. Priteisti iš B. L., a.k. ( - ), valstybei 9,12 Eur (devynis eurus 12 ct)...