Byla 2S-994-513/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės R. K. atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-690-225/2017 pagal pareiškėjos D. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Plungės rajono apylinkės teismo 2017-02-21 nutartimi iš dalies patenkintas pareiškėjos D. R. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo ir nutarta viešame registre padaryti įrašą dėl draudimo R. K. perleisti nuosavybės teises į namą, esantį ( - ). Taip pat R. K. įpareigota iki ginčo išnagrinėjimo teisme neatlikti jokių veiksmų, galinčių padidinti žalą turtui ir jo pagerinimui minėtame name. Pareiškėjai D. R. nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškiniui pareikšti.
 2. Atsakovė R. K. pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kuriuo prašė nutartį panaikinti, priteisti iš D. R. visas su skundu susijusias išlaidas. Nurodė, kad R. K. nėra namo, esančio ( - ), savininkė, nes 2017-02-15 dovanojimo sutartimi namas yra padovanotas J. B.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Plungės rajono apylinkės teismas 2017-03-07 nutartimi panaikino Plungės rajono apylinkės teismo 2017-02-21 nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Nustatęs, kad namo, esančio ( - ), savininkė yra J. B., sutiko su atskirojo skundo motyvais, jog R. K. nėra prašyme nurodyto turto savininkė ir nėra pagrindo jai taikyti nutartyje nurodytus apribojimus, todėl skundžiamą nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemonės panaikino.
 3. Nurodė, kad su skundo pareiškimu susijusių išlaidų atlyginimo klausimas bus sprendžiamas išnagrinėjus D. R. ieškinį.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Atskiruoju skundu atsakovė R. K. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2017-03-07 nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikinti ir priteisti iš pareiškėjos D. R. 150 Eur už skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo parengimą ir jį paduodant sumokėtą 28 Eur žyminį mokestį ir 0,60 Eur įmokos mokestį. Be to, prašo priteisti iš pareiškėjos D. R. visas su esamo atskirojo skundo parengimu ir padavimu susijusias išlaidas.
 2. Nesutinka su teismo nutarties dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nes mano, kad į teismo procesą yra įtraukta be pagrindo, ginčo turtas 2017-02-15 dovanojimo sutartimi yra padovanotas J. B. Nurodo, kad yra pažeidžiamos į procesą netrauktino asmens teisės, ieškovė D. R., reikšdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suinteresuotumo neturinčiai R. K., elgėsi nepagrįstai ir piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.
 3. Nurodo, kad D. R. jai nėra pareiškusi ieškinio, nors teismo nustatytas keturiolikos dienų terminas jau yra suėjęs.

5Teismas

konstatuoja:

6IV.

7Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties dalies, kuria teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones, nepriteisė atsakovei iš pareiškėjos jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, teisėtumo ir pagrįstumo. Skundžiama nutartimi teismas nurodė, kad su skundo pareiškimu susijusių išlaidų atlyginimo klausimas bus sprendžiamas išnagrinėjus D. R. ieškinį.
 3. Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio CPK 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo

  102015-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015; 2015-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015).

 4. Nustatyta, kad Plungės rajono apylinkės teismo 2017-02-21 nutartimi iš dalies patenkintas pareiškėjos D. R. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo ir nutarta viešame registre padaryti įrašą dėl draudimo R. K. perleisti nuosavybės teises į namą, esantį ( - ). Taip pat R. K. įpareigota iki ginčo išnagrinėjimo teisme neatlikti jokių veiksmų, galinčių padidinti žalą turtui ir jo pagerinimui minėtame name. Pareiškėjai D. R. nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškiniui pareikšti. Plungės rajono apylinkės teismas 2017-03-07 nutartimi panaikino Plungės rajono apylinkės teismo 2017-02-21 nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs, kad namo, esančio ( - ), savininkė yra J. B., o R. K. nėra prašyme nurodyto turto savininkė.
 5. LITEKO duomenimis nustatyta, kad Plungės rajono apylinkės teisme 2017-03-08 yra iškelta civilinė byla Nr. e2-876-225/2017 pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovėms R. K. ir J. B., tretiesiems asmenims B. R. M., J. K. M. dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, neteisėto iškeldinimo, turtinės žalos ir turto pagerinimo išlaidų atlyginimo. Iš patikslinto ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovė nurodytoje byloje prašo: 1) pripažinti atsakovės R. K. 2016-08-19 vienašalį namo, esančio ( - ), panaudos sutarties nutraukimą neteisėtu; 2) pripažinti atsakovės R. K. veiksmus nuo 2016-11-19 dėl ieškovės iškeldinimo ne teismo tvarka iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), neteisėtais; 3) priteisti solidariai iš atsakovių R. K. ir J. B. ieškovės D. S. naudai 3 400 Eur dydžio žalos atlyginimą dėl turto sugadinimo ir pasisavinimo, padaryto neteisėto iškeldinimo metu; 4) priteisti ieškovės D. R. naudai 15 000 Eur už ieškovės atliktą nekilnojamojo turto, esančio ( - ), pagerinimą.
 6. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, apeliantės argumentai, kad ieškovė D. R. jai nėra pareiškusi ieškinio, nors teismo nustatytas keturiolikos dienų terminas jau yra suėjęs, atmestini kaip nepagrįsti.
 7. Atsižvelgiant į tai, kad byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos šalių ginčas nėra išspręstas, teismas visų susidariusių bylinėjimosi išlaidų klausimą spręs kompleksiškai, iš esmės išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2-876-225/2017.
 8. Pažymėtina, kad teismas paskirsto šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas vadovaudamasis CPK 93 straipsnyje įtvirtintomis taisyklėmis, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).
 9. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo ją naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies

121 punktu, teismas

Nutarė

13Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai