Byla e2-889-236/2020
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gobusus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gobusus“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Hadusus“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė BUAB „Gobusus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Hadusus“ 541 974,94 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kitą turtą bei lėšas, esančias banko sąskaitose. Prašymą grindė tuo, kad atsakovė su ieškove neatsiskaitė, ieškinio suma yra itin didelė, atsakovė siekia skubiai parduoti turtą, duomenų apie kitą atsakovės turtą, skirtą atsiskaityti su ieškove, nėra, todėl galimo palankaus ieškovei sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2020-03-31 nutartimi ieškovės BUAB „Gobusus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

134.

14Teismas nurodė, kad net ir preliminariai įvertinęs ieškovės pareikšto ieškinio pagrindą bei dalyką, negali daryti pakankamos išvados dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pažymėjo, kad šiuo metu BUAB „Gobusus“ bankroto byloje Nr. e2-549-855/2020 tarp BUAB „Gobusus“ ir UAB „Hadusus“ kilęs ginčas dėl UAB „Hadusus“ galimo finansinio reikalavimo ir jos įtraukimo į BUAB „Gobusus“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą. Vilniaus apygardos teismo 2020-03-12 nutartimi ieškovės bankroto byloje buvo konstatuotas BUAB „Gobusus“ įsiskolinimas UAB „Hadusus“, kylantis iš esmės iš tų pačių jungtinės veikos teisinių santykių, kuriais grindžiamas ir BUAB „Gobusus“ reikalavimas šioje byloje. Minėta nutartimi būtent UAB „Hadusus“ buvo įtraukta į BUAB „Gobusus“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą su 73 918,09 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Teismo vertinimu, abi šios bylos yra tarpusavyje susijusios.

155.

16Teismas taip pat nurodė, kad negali vertinti ieškovės ieškinio, kaip preliminariai pagrįsto, dar ir dėl to, kad juo prašoma priteisti ne tik, kaip nurodoma ieškovės, egzistuojančią skolą už jau atliktus rangos darbus, bet ir tikėtiną pelną iš jungtinės veiklos sutarties, kuris, kaip nurodo pati ieškovė, pagrįstas jos pačios skaičiavimais dėl galimo / tikėtino jo dydžio.

176.

18Teismas pažymėjo, kad taip pat ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė pagrįstų motyvų ir nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų būtinumą taikyti atsakovės atžvilgiu turto areštą, iš kurių šioje proceso stadijoje būtų galima daryti išvadą, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pasunkės ar pasidarys negalimas galimo palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas. Šiuo atveju ieškovė nepateikė įrodymų, kurie leistų įvertinti atsakovės finansinį pajėgumą įvykdyti teismo sprendimą, o taip pat pagrįstų realią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

197.

20Teismas nurodė, kad vien didelė ieškinio suma automatiškai nesuponuoja teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Šiuo atveju atsakovė yra pelno siekiantis ūkinę komercinę veiklą vykdantis privatus juridinis asmuo, kaip jau minėta, bankroto byloje sprendžiama dėl jos reikalavimo teisės į pačią ieškovę buvimą, pati ieškovė nurodė ir pateikė duomenis apie UAB „Hadusus“ turimą didelės vertės nekilnojamąjį turtą, teismas neturi duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sustabdžiusi ar nutraukusi savo veiklą, būtų nemoki, įgytų bankrutuojančios / restruktūrizuojamos įmonės statusą, kad neturėtų tokio dydžio apyvartinių lėšų, kad prašoma priteisti iš jos ieškiniu suma šiam juridiniam asmeniui būti itin didelė ir ženkli ir pan. Be to, prašomos laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas atsakovei, teismo vertinimu, būtų neproporcingas.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Ieškovė BUAB „Gobusus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-03-31 nutartį ir tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Teismas nevertino pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, t. y. kad atsakovė gali bandyti slėpti turimą turtą ar siekti jį realizuoti. Šiuo atveju atsakovės reali turto rinkos vertė nežinoma. Registrų duomenys apie turtą nėra aiškūs ir išsamūs, atsakovė itin aktyviai vykdo turto pardavimus.

278.2.

28Aplinkybė, kad yra patvirtintas atsakovės finansinis reikalavimas ieškovės bankroto byloje, nepaneigia fakto, kad ieškovė turi reikalavimą ir dėl jo priteisimo reiškia ieškinį.

298.3.

30Aplinkybė, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė patirs sunkumų – nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti.

318.4.

32Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Pareikštas ieškinys yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, ieškovės poziciją pagrindžiančiais teisiniais pagrindais.

339.

34Atsakovė UAB „Hadusus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

359.1.

36Ieškovė pateikė nekilnojamojo turto pardavimo skelbimus, kurie buvo paskelbti 2020-02-27 siekiant įvertinti statomų objektų paklausą bei galimą pardavimo strategiją. Joks pardavimas negali būti vykdomas, nes statybos darbai nebaigti. Atsakovė nebando slėpti savo turto arba kitaip vengti galimo teismo sprendimo įvykdymo. Nekilnojamojo turto statyba bei pardavimas yra pagrindinė atsakovės veikla, iš kurios atsakovė siekia gauti pajamas.

379.2.

38Ieškovė daro nieko nepagrįstus spėjimus apie atsakovės galimą nesąžiningumą ir neteisėtus veiksmus nuslepiant ar kitaip apsunkinant turtą.

399.3.

40Skundžiamoje nutartyje teismas vadovavosi teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, išlaikė proceso šalių interesų pusiausvyrą, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

41Teismas

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4410.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

4611.

47Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, 2) nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Nesant bent vienos iš paminėtų sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

4812.

49Byloje, visų pirma, keliamas klausimas dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, kaip sąlygos, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, egzistavimo. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausiai turi atlikti pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminarų) vertinimą. Pagal prima facie doktriną ieškinio tikėtino pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Kai vertinamas ieškinio prima facie pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais. Tačiau toks ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1464-516/2016; 2020-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-732-943/2020).

5013.

51Vadinasi, preliminarus ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti pagrįstą prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2020-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-732-943/2020). Tik įsitikinęs ieškinio reikalavimų tikėtinu pagrįstumu teismas gali spręsti, ar yra antroji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5214.

53Nagrinėjamu atveju ieškovė BUAB „Gobusas“ pareiškė ieškinį, kuriuo reikalauja priteisti skolą už atliktus darbus ir medžiagas pagal ieškovės ir atsakovės sudarytą jungtinės veiklos sutartį, taip pat sustabdžius šios sutarties vykdymą, ieškovės manymu, jai tenkančią pelno dalį. Šioms aplinkybėms pagrįsti ieškovė kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, jos manymu, įrodančius ieškinyje dėstomas aplinkybes, t. y. jungtinės veiklos sutartį, PVM sąskaitas faktūras, darbų priėmimo – perdavimo aktus ir kt.

5415.

55Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad ieškovės reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, ar kad ji savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu ir pan. Pareikštame ieškinyje aiškiai suformuluoti reikalavimai, ieškinys grindžiamas tiek faktinėmis aplinkybėmis, tiek ieškovės poziciją pagrindžiančiais teisiniais pagrindais, pateikti ieškovės manymu ieškinyje išdėstytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai, tačiau, nepaisant to, pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad tarp šalių vyksta ginčas dėl priešpriešinės ieškovės prievolės patvirtinimo jos bankroto byloje (atsakovės pareikšto finansinio reikalavimo) tos pačios jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir kad prašoma priteisti (tikėtino) pelno dalis pagal minėtą sutartį yra grindžiama pačios ieškovės skaičiavimais, nepagrįstai sprendė, kad ieškinys nėra preliminariai pagrįstas. Kaip jau minėta, šioje proceso stadijoje teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas. Tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui, nes ieškovas bylos nagrinėjimo metu turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą ar dalyką, pateikti naujus įrodymus ir t. t., todėl į klausimą, ar ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, kaip jau minėta, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą (ieškinio pagrindą ir dalyką, faktines aplinkybes, kartu su ieškiniu pateiktus įrodymus), nenustatė akivaizdžių duomenų dėl BUAB „Gobusus“ ieškinio nepagrįstumo.

5616.

57Vertinant kitos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui – egzistavimą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašo. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes.

5817.

59Nustatyta, kad antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos (grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui) egzistavimą apeliantė iš esmės įrodinėjo didele ieškinio suma bei atsakovės nesąžiningumu siekiant perleisti jai priklausantį turtą. Šiuos argumentus, remdamasi viešai prieinama informacija, grindė tuo, kad atsakovė siekia perleisti jai nuosavybės teise priklausantį turtą (sublokuotus nebaigtus statyti namus), esantį ( - ), ir kad nėra pakankamai duomenų apie atsakovės finansinę būklę.

6018.

61Visų pirma pažymėtina tai, kad kalbant apie didelę ieškinio sumą, kaip galimą grėsmę teismo sprendimo neįvykdymui konstatuoti, atsižvelgtina į aktualiausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje pasisakoma, kad, nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių ir nepagerina atsakovo turtinės padėties, o tik padeda išsaugoti jo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1339-370/2019; 2019-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-676-585/2019; 2019-07-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-611-464/2019; 2019-07-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-370/2019; 2019-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-215-236/2019; 2019-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019; 2018-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-673-943/2018). Pažymėtina, kad šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemone, turi pateikti priešingos šalies nesąžiningumo įrodymų.

6219.

63Nagrinėjamu atveju apeliantės nurodomos aplinkybės, kad atsakovė siekia perleisti jai nuosavybės teise priklausantį turtą – nebaigtus statyti pastatus – niekaip nepatvirtina jos nesąžiningumo ir neįrodo, kad ji ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti, siekdama neatsiskaityti su ieškove, tokiu būdu apsunkindama ir galbūt būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo (ne)įvykdymą. Šiuo atveju atsakovė UAB „Hadusus“ ieškovės nurodomus skelbimus internetiniame tinklapyje www.aruodas.lt paskelbė 2020-02-27, t. y. dar iki ieškovės kreipimosi į teismą (2020-03-25). Byloje nėra paneigta aplinkybė, kad nekilnojamojo turto statyba bei pardavimas yra pagrindinė atsakovės veikla, iš kurios ji siekia gauti pajamas. Daugiau jokių duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą ieškovė nepateikė. Pritartina pirmosios instancijos teismui kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų sustabdžiusi ar nutraukusi savo veiklą, būtų nemoki, įgytų bankrutuojančios / restruktūrizuojamos įmonės statusą, kad neturėtų tokio dydžio apyvartinių lėšų, kad prašoma priteisti iš jos ieškiniu suma šiam juridiniam asmeniui būti itin didelė ir ženkli, todėl šiuo atveju ieškovės nurodomos aplinkybės nėra ir negali būti vertinamos kaip grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui, dėl ko reiktų taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6420.

65Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų savitikslis, pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų atsakovės teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra, t. y. pripažįstant ieškovės interesus, būtų paneigti atsakovės interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Dėl bylos procesinės baigties

6621.

67Taigi, nors apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad ieškinys prima facie būtų nepagrįstas, tačiau nesant pakankamų įrodymų antrajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai – grėsmei būsimo teismo sprendimo įvykdymui – konstatuoti, sprendžia, kad nėra pagrindo pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti ar pakeisti, todėl apeliantės atskirasis skundas panaikinti skundžiamą nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

68Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

69Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė BUAB „Gobusus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020-03-31 nutartimi ieškovės BUAB „Gobusus“... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad net ir preliminariai įvertinęs ieškovės pareikšto... 15. 5.... 16. Teismas taip pat nurodė, kad negali vertinti ieškovės ieškinio, kaip... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad taip pat ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, kad vien didelė ieškinio suma automatiškai nesuponuoja... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Ieškovė BUAB „Gobusus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 25. 8.1.... 26. Teismas nevertino pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad netaikius... 27. 8.2.... 28. Aplinkybė, kad yra patvirtintas atsakovės finansinis reikalavimas ieškovės... 29. 8.3.... 30. Aplinkybė, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė patirs... 31. 8.4.... 32. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės ieškinys yra preliminariai... 33. 9.... 34. Atsakovė UAB „Hadusus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą... 35. 9.1.... 36. Ieškovė pateikė nekilnojamojo turto pardavimo skelbimus, kurie buvo... 37. 9.2.... 38. Ieškovė daro nieko nepagrįstus spėjimus apie atsakovės galimą... 39. 9.3.... 40. Skundžiamoje nutartyje teismas vadovavosi teisingumo, protingumo ir... 41. Teismas... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 10.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 46. 11.... 47. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 48. 12.... 49. Byloje, visų pirma, keliamas klausimas dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo,... 50. 13.... 51. Vadinasi, preliminarus ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti... 52. 14.... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovė BUAB „Gobusas“ pareiškė ieškinį, kuriuo... 54. 15.... 55. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pakankamo... 56. 16.... 57. Vertinant kitos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmės... 58. 17.... 59. Nustatyta, kad antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos... 60. 18.... 61. Visų pirma pažymėtina tai, kad kalbant apie didelę ieškinio sumą, kaip... 62. 19.... 63. Nagrinėjamu atveju apeliantės nurodomos aplinkybės, kad atsakovė siekia... 64. 20.... 65. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju... 66. 21.... 67. Taigi, nors apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad ieškinys prima... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 69. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą....