Byla e2-1842-516/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5008-794/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Palink“ 895 974,87 Eur dydžio nuostolius ir 66 091,41 Eur palūkanų, taip pat 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

52.

6Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – už 962 066,28 Eur sumą areštuoti kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas, priklausančius atsakovei UAB „Palink“ ir (arba) esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis.

73.

8Ieškovė, reikšdama ieškinį, sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio už ieškinio reikalavimą, taip pat nesumokėjo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydama atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Ieškovės teigimu, šiuo metu dėl savo sunkios finansinės padėties ji nėra pajėgi sumokėti už ieškinį viso žyminio mokesčio, neturi pakankamai apyvartinių lėšų, tačiau pažymi, kad bendrovė turi skolininkų, todėl, skolininkams sumokėjus skolas ar jas išieškojus, ieškovė būtų pajėgi sumokėti visą sumą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 17 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl žyminio mokesčio atidėjimo netenkino ir nustatė ieškovei 7 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, pašalinti nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytus ieškinio trūkumus.

125.

13Teismo vertinimu, ieškovė nepateikė įrodymų, įrodančių žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą, t. y. nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių ieškovės sunkią finansinę padėtį, įrodymų apie turimą turtą (kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį, pinigines lėšas, turtines teises ir pan.), pasirinktinai pateikė tik banko sąskaitos išrašą, taip pat deklaratyviai pateikė bendrovės kreditorių ir debitorių sąrašus. Teismas akcentavo, kad vien iš viešų Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad ieškovė turi pakankamai daug nekilnojamojo turto (virš 100 objektų), taigi, teismo vertinimu, vien ieškovės nurodyti deklaratyvūs argumentai neteikia pagrindo teigti, jog ji iš tikrųjų neturi galimybių sumokėti reikiamo dydžio žyminio mokesčio.

146.

15Teismas atkreipė dėmesį, kad net ir darant prielaidą, jog ieškovės finansinė padėtis yra sunki, pateikti duomenys niekaip nepagrindžia aplinkybės, kad dabartinė turtinė padėtis (jos sunkumai) yra trumpalaikė ir ateityje ji pasikeis ir ieškovė galės sumokėti nustatytą sumą (esant nepalankiam ieškovei procesiniam sprendimui).

167.

17Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovės ieškinyje nurodytas priedas Nr. 13 nepatvirtina, kad ieškovė sumokėjo dalį žyminio mokesčio, nes 1 000 Eur banko mokėjimas neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 patvirtintų Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių 6 punkto reikalavimų, kuriame nurodyta, kad žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtina mokėjimo pavedimas ar kitas mokėjimą patvirtinantis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta: mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei žyminį mokestį moka juridinis asmuo); kitos šalies (atsakovo, skolininko ar kt.) vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei kita proceso šalis yra juridinis asmuo); mokėjimo data; įmokos kodas; mokesčio suma; mokėjimo paskirtis (nurodoma, kad mokamas žyminis mokestis), ir teismo, kuriame inicijuojama byla, pavadinimas.

18III. Atskirojo skundo argumentai

198.

20Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. nutartį. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

218.1.

22Ieškovė pateikė žyminio mokesčio dalies sumokėjimą patvirtinančią mokėjimo pavedimo kopiją (ieškinio 13 priedas), kuri yra pakankamas ir tinkamas įrodymas pagrįsti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Mokėjimo pavedime matyti ieškovės pavadinimas, juridinio asmens kodas, mokėjimo data, įmokos kodas, mokesčio suma. Mokėjimo pavedime nėra kitos šalies (t. y. atsakovės) duomenų, taip pat mokėjimo paskirties, nes atliekant bankinį pavedimą SEB banke nėra galimybės pateikti tokią informaciją. Tačiau mokėtojo ir gavėjo duomenys bei, svarbiausia, įmokos kodas leidžia aptariamą dokumentą pripažinti tinkamu ir pakankamu. Priešingu atveju ieškovės galimybė kreiptis į teismą būtų padaroma priklausoma nuo techninių banko, kuris net nėra teisminio proceso dalyvis, galimybių ar pritaikytų sprendimų. Atsisakymas priimti ieškinį vien tuo pagrindu, kad pridedamas banko mokėjimo pavedimas neatitinka formalių reikalavimų, tačiau iš esmės patvirtina ieškovės atliktą žyminio mokesčio sumokėjimą, neabejotinai pažeidžia ieškovės teisę kreiptis į teismą bei proporcingumo principą. Be to, teismas nenurodė, kokius papildomus dokumentus galėtų pateikti ieškovė tam, kad visiškai įtikintų teismą, jog iš tiesų sumokėjo dalį žyminio mokesčio sumos. Teismo veiksmai laikytini pertekliniu ir išimtinai biurokratiniu reikalavimu, nepagrįstai ribojančiu ieškovės teisę kreiptis į teismą.

238.2.

24Šiuo metu ieškovės finansinė padėtis yra sunki, ieškovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų, taip pat turi skolų. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė savo sunkią finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus – banko sąskaitos išrašą bei skolininkų ir debitorių sąrašą, kurie yra pakankami ir pagrindžiantys pagrindą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Beveik visas ieškovei priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas. Be to, beveik visas turimas nekilnojamasis turtas yra įkeistas, todėl ieškovė negali šiuo turtu laisvai disponuoti ir taip sumokėti žyminį mokestį.

258.3.

26Teismas pateikia prieštaringus argumentus. Viena vertus, teismas nurodo, kad ieškovė turi pakankamai nekilnojamojo turto ir neegzistuoja pagrindas atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą. Kita vertus, teismas pabrėžia, kad ieškovė nepagrindė, jog jos sunki finansinė padėtis yra trumpalaikė ir ateityje ji iš tiesų bus finansiškai pajėgi sumokėti žyminio mokesčio dalį. Pažymėtina, kad ieškovė yra veikianti bendrovė, be to, kaip matyti iš prie ieškinio pridedamo skolininkų ir debitorių sąrašo, išieškojus nurodytas skolas arba atitinkamiems skolininkams geranoriškai jas padengus, ieškovė neabejotinai bus pajėgi susimokėti visą žyminį mokestį. Be to, egzistuoja tikimybė, kad panaikinus ieškovės turto areštą, ieškovė bus pajėgi sumokėti žyminį mokestį. Taigi, nors ieškovės finansinė padėtis šiuo metu yra sunki, ši padėtis yra trumpalaikė ir ateityje pasikeis, o tai neabejotinai lems ieškovės pajėgumą sumokėti visą žyminio mokesčio sumą esant nepalankiam teismo sprendimui, todėl egzistuoja pagrindas atidėti žyminio mokesčio dalies, sudarančios 7 228 Eur, sumokėjimą iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

27Teismas

konstatuoja:

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

299.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

3110.

32Apeliantė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta atidėti žyminio mokesčio už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėjimą ir nustatytas terminas šiam ieškinio trūkumui ištaisyti – t. y. sumokėti žyminį mokestį ir pateikti sumokėjimo faktą tinkamai pagrindžiančius įrodymus. Dėl naujų įrodymų priėmimo

3311.

34Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė Turto arešto aktų registro išrašą, kuriuo siekia atsikirsti į pirmosios instancijos teismo argumentus dėl ieškovės turimo nekilnojamojo turto įtakos jos turtinei padėčiai ir galimybei sumokėti žyminį mokestį iš karto. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad šio įrodymo pateikimo būtinybė iškilo vėliau, t. y. ieškovei siekiant paneigti skundžiamoje nutartyje teismo nurodytus motyvus, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, pirmiau paminėtą naują įrodymą (išrašą) priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Dėl ginčo esmės

3512.

36Apeliantės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atidėti ieškovei žyminio mokesčio sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos. Apeliantės teigimu, jos kartu su ieškiniu pateikti įrodymai yra pakankami tiek sunkiai bendrovės finansinei padėčiai šiuo metu pagrįsti, tiek ir aplinkybei, kad ateityje ieškovės finansinė padėtis pagerės ir ji bus pajėgi susimokėti visą žyminio mokesčio sumą, patvirtinti. Be to, ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai dėl apeliantės pateiktos mokėjimo nurodymo kopijos, kuria ji grindžia dalies (1 000 Eur) žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimą, trūkumų yra pertekliniai bei biurokratiniai, nepagrįstai ribojantys ieškovės teisę kreiptis į teismą.

3713.

38Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

3914.

40Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo klausimą, yra ne kartą išaiškinęs, kad siekiant žyminio mokesčio atidėjimo reikia įrodyti dvi aplinkybes: pirma, jog prašančio atidėti žyminį mokestį asmens turtinė padėtis yra sunki ir jis neturi galimybės šiuo metu sumokėti žyminio mokesčio; antra, kad ateityje jo finansinė padėtis pasikeis ir atsiras galimybė sumokėti žyminį mokestį. Prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, jog sprendimo priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas, turės galimybę sumokėti (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-128-180/2017; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1192-943/2017; 2018 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1615-370/2018).

4115.

42Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, prašydama atidėti žyminio mokesčio už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones mokėjimą, kartu su ieškiniu pateikė ieškovės SEB banke esančios sąskaitos išrašą, kuriame atsispindi tik išrašo sudarymo dienos sąskaitos likutis, bei 2017 m. gruodžio 31 d. ieškovės kreditorių ir debitorių sąrašą.

4316.

44Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuos dokumentus, nesutinka su apeliantės skunde dėstomais argumentais, kad jos pateiktų pirmosios instancijos teismui duomenų pakanka pirmiau išdėstytoms žyminio mokesčio atidėjimo instituto taikymo sąlygoms tinkamai įvertinti.

4517.

46Visų pirma, ieškovės pateiktas banko išrašas, kaip minėta, atspindi tik konkrečios išrašo sudarymo dienos ieškovės piniginių lėšų likutį, tačiau neleidžia teismui įvertinti realios ieškovės finansinės būklės, t. y. įsitikinti, kad, pavyzdžiui, mažas ieškovės turimų lėšų likutis nulemtas ieškovės įsipareigojimų kreditoriams, veiklos vykdymo, o ne lėšų pervedimo iš vienos ieškovės sąskaitos į kitą ar išgryninimas prieš pat išrašo padarymo dieną. Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad ji neturi sąskaitų kituose bankuose, todėl ieškovės teiginys, jog jai neužtenka apyvartinių lėšų ir todėl ji šiuo metu negali sumokėti visos žyminio mokesčio sumos nelaikytinas tinkamai pagrįstu įrodymais (CPK 84, 178 straipsniai).

4718.

48Teismų praktikoje suformuluoto reikalavimo pateikti kiek įmanoma išsamesnius įrodymus apie asmens turtinę padėtį ir jos pasikeitimo ateityje perspektyvas neatitinka ir ieškovės pateikti kreditorių bei debitorių sąrašai. Kaip minėta, apeliantė pateikė kreditorių ir jų reikalavimų, o taip pat apeliantės debitorių ir jų skolų sąrašą, aktualų 2017 m. gruodžio 31 d. Iš ieškovės pateikto sąrašo nėra aišku, ar visi nurodyti, 2017 m. gruodžio 31 d. ieškovės skolininkais buvę asmenys vis dar skolingi ieškovei sąraše nurodytas sumas, be to, neįmanoma įvertinti šių skolų grąžinimo terminų bei perspektyvų, be kita ko, kokių veiksmų apeliantė ėmėsi ar imsis skoloms atgauti, t. y. ieškovės pateikti įrodymai nesudaro galimybės teismui išanalizuoti ir daryti pagrįstą prielaidą, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turės galimybę sumokėti žyminį mokestį sprendimo priėmimo dieną, jei jos ieškinys būtų atmestas.

4919.

50Ieškovės kartu su atskiruoju skundu papildomai pateiktas Turto arešto aktų registro išrašas taip pat nesuteikia teismui galimybės pagrįstai įsitikinti, kad egzistuoja visos sąlygos žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo institutui taikyti, nes šis dokumentas tik pagrindžia ieškovės argumentą, jog ji negali laisvai disponuoti jai priklausančiu nekilnojamuoju turtu, tačiau nepatvirtina ieškovės argumento dėl apyvartinių lėšų neturėjimo šiuo metu ir, tuo labiau, nepatvirtina deklaratyvaus apeliantės pareiškimo, kad ji sugeneruos pakankamai apyvartinių lėšų šios bylos išsprendimo dieną tam, jog galėtų sumokėti visą atidėtą žyminio mokesčio sumą jai nepalankaus sprendimo atveju.

5120.

52Pažymėtina, kad apeliantė savo skunde nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė prieštaringus argumentus, neva, viena vertus, teigdamas, kad ieškovė turi pakankamai nekilnojamojo turto ir neegzistuoja pagrindas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, bet, kita vertus, nurodydamas, jog ieškovė neįrodė, kad vis dėlto sunki jos turtinė padėtis yra trumpalaikė. Pirmosios instancijos teismas aiškiai išdėstė, kad ieškovės pateiktų įrodymų nepakanka konstatuoti, jog jos turtinė padėtis ieškinio pateikimo dieną buvo tokia sunki, kad ji negalėjo sumokėti visos žyminio mokesčio sumos, savo ruožtu apie sunkios finansinės padėties trumpalaikio pobūdžio nepakankamą pagrindimą teismas kalbėjo aiškiai pažymėdamas, kad tik darant prielaidą, jog ieškovės finansinė padėtis iš tikrųjų yra sunki, apeliantė bet kuriuo atveju nepateikė duomenų, pagrindžiančių, jog ateityje situacija pasikeis. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo, kad ieškovės pateiktų įrodymų visų pirma neužtenka pirmajai žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto taikymo sąlygai pagrįsti, bei papildomai atkreipė dėmesį, jog, net jei pirmoji sąlyga būtų tenkinta, šių įrodymų nepakaktų apeliantės būklės pasikeitimo perspektyvoms įvertinti.

5321.

54Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad vien tik deklaratyvių ieškovės pareiškimų apie jos finansinės padėties šiuo metu sunkumą ir neva neabejotiną pagerėjimą ateityje, inter alia, atskirajame skunde nurodytų teiginių, jog ieškovė sugeneruos būtinas pajamas iš vykdomos veiklos, o koks nors skolininkas, tikėtina, geranoriškai įvykdys įsipareigojimus ieškovei arba galbūt bus panaikintas ieškovės turimo turto areštas, nepakanka ieškovės prašymui atidėti žyminio mokesčio mokėjimą tenkinti, nes CPK 84 straipsnyje įtvirtina aiški ir privaloma pareiga pridėti įrodymus, pagrindžiančius žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

5522.

56Apibendrindamas nurodytus teisinius ir faktinius aspektus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti žyminį mokestį už pateiktą ieškinį (7 190 Eur) ir reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (38 Eur), iš viso – 7 228 Eur, bei pateikti teismui sumokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus.

5723.

58Papildomai pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į ieškovės kartu su ieškiniu pateiktos mokėjimo nurodymo kopijos turinį, iš kurios matyti, jog ieškovė 2018 m. spalio 15 d. pervedė į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą 1 000 Eur, nurodydama įmokos kodą – 5660, taip pat įvertinęs tai, kad šis ieškovės atliktas mokėjimas pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nėra įskaitytas kitose UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ panašiu metu (2018 m. spalio mėnesį) inicijuotose bylose, sutinka su apeliantės argumentu, kad šiuo atveju jos pateiktas įrodymas (mokėjimo nurodymo kopija) turi būti pripažintas pakankamu žyminio mokesčio dalies, t. y 1000 Eur, už ieškinį sumokėjimui patvirtinti ir koks nors papildomas įrodymas šio sumos sumokėjimo faktui pagrįsti neturėtų būti reikalaujamas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį, kad, priešingai nei ji deklaratyviai nurodo savo atskirajame skunde, atliekant SEB banko mokėjimo pavedimą, įrašant įmokos kodą mokėjimo paskirties laukelyje yra galimybė šalia kodo nurodyti ir kitus duomenis, be kita ko, leidžiančius aiškiai identifikuoti konkrečią bylą (t. y. nurodyti atsakovą), dėl kurios mokamas žyminis mokestis, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai atkreipė ieškovės dėmesį į jos atliekamų mokėjimų nurodymų turinį. Kadangi skundžiama nutartimi nebuvo atsisakyta priimti ieškinį, tuo labiau, vien tuo pagrindu, kad pridėtas banko mokėjimo nurodymas neatitinka visų jo turiniui keliamų reikalavimų, o tik, kaip minėta, atkreiptas ieškovės dėmesys į tam tikrus žyminio mokesčio sumokėjimo įrodymo trūkumus, nėra pagrindo teigti, kad skundžiama nutartimi buvo apribota ieškovės teisė į teisminę gynybą.

5924.

60Kadangi pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti iki atskirojo skundo išnagrinėjimo dienos pasibaigė, ieškovei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nustatytinas naujas terminas iki 2018 m. gruodžio 27 d. įskaitytinai 7 228 Eur žyminiam mokesčiui už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėti bei pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus.

61Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

62Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

63Nustatyti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ terminą iki 2018 m. gruodžio 27 d. įskaitytinai 7 190 Eur žyminiam mokesčiui už ieškinį ir 38 Eur žyminiam mokesčiui už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėti bei pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Nekilnojamojo... 5. 2.... 6. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. 3.... 8. Ieškovė, reikšdama ieškinį, sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio už... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 17 d. nutartimi ieškovės prašymo... 12. 5.... 13. Teismo vertinimu, ieškovė nepateikė įrodymų, įrodančių žyminio... 14. 6.... 15. Teismas atkreipė dėmesį, kad net ir darant prielaidą, jog ieškovės... 16. 7.... 17. Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškovės ieškinyje nurodytas priedas Nr. 13... 18. III. Atskirojo skundo argumentai... 19. 8.... 20. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirajame skunde prašo... 21. 8.1.... 22. Ieškovė pateikė žyminio mokesčio dalies sumokėjimą patvirtinančią... 23. 8.2.... 24. Šiuo metu ieškovės finansinė padėtis yra sunki, ieškovė neturi... 25. 8.3.... 26. Teismas pateikia prieštaringus argumentus. Viena vertus, teismas nurodo, kad... 27. Teismas... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 29. 9.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 10.... 32. Apeliantė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundžia pirmosios... 33. 11.... 34. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė Turto arešto aktų registro... 35. 12.... 36. Apeliantės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 37. 13.... 38. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į... 39. 14.... 40. Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas žyminio mokesčio mokėjimo... 41. 15.... 42. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“,... 43. 16.... 44. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šiuos dokumentus, nesutinka su... 45. 17.... 46. Visų pirma, ieškovės pateiktas banko išrašas, kaip minėta, atspindi tik... 47. 18.... 48. Teismų praktikoje suformuluoto reikalavimo pateikti kiek įmanoma išsamesnius... 49. 19.... 50. Ieškovės kartu su atskiruoju skundu papildomai pateiktas Turto arešto aktų... 51. 20.... 52. Pažymėtina, kad apeliantė savo skunde nepagrįstai teigia, jog pirmosios... 53. 21.... 54. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos... 55. 22.... 56. Apibendrindamas nurodytus teisinius ir faktinius aspektus, apeliacinės... 57. 23.... 58. Papildomai pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į... 59. 24.... 60. Kadangi pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas terminas žyminiam... 61. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 62. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.... 63. Nustatyti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto...