Byla 2-1192-943/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atmestas, o prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo tenkintas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1021-479/2016 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovėms Palangos kredito unijai, antstolei B. T. dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms Palangos kredito unijai, antstolei B. T. dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu. Ieškovas teismo prašė pripažinti negaliojančiu 2016 m. sausio 8 d. turto perdavimo išieškotojui aktą ir taikyti restituciją – grąžinti ieškovui nekilnojamąjį turtą bei priteisti ieškovui iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Nesutikdamas su šiuo sprendimu, ieškovas pateikė apeliacinį skundą.
 3. Ieškovas A. M. teismui pateikė prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo arba šios dalies žyminio mokesčio sumokėjimą atidėti iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo. Ieškovas paaiškino, kad dėl blogos turtinės padėties ir didelių skolinių įsipareigojimų kreditoriams jis negali sumokėti už apeliacinį skundą mokėtinos žyminio mokesčio sumos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovo prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atmetė, o prašymą dėl dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkino ir atidėjo žyminio mokesčio sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme.
 2. Teismas nustatė, kad apeliantas šiuo metu nedirba, socialinių išmokų negauna. Tačiau ieškovas turi registruoto nekilnojamojo turto, kuris šiuo metu yra areštuotas išieškojimą vykdančių antstolių. Vadinasi, ieškovo turtinė padėtis nėra tokia bloga, kad jis negalėtų sumokėti visos žyminio mokesčio sumos, tačiau dėl jo turtui taikomų apribojimų apeliacinio skundo pateikimo metu visą žyminio mokesčio sumą sumokėti ieškovui yra sudėtinga. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendė, kad ieškovo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo nėra pagrįstas, tačiau yra pagrindas ieškovui atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskirajame skunde ieškovas A. M. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovą nuo šia nutartimi reikalaujamo žyminio mokesčio sumokėjimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, atsižvelgė į ieškovo sunkią finansinę padėtį ir nutarė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki bus išnagrinėta byla. Ieškovo finansinė padėtis nuo ieškinio pateikimo dienos tapo dar sudėtingesnė – jis yra bedarbis, jokių nedarbingumo išmokų negauna.
  2. Ieškovas turi finansinių įsipareigojimų kreditoriams, o dėl atliktų chirurginių operacijų ieškovo darbingumo galimybės yra ženkliai sumažėjusios.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta ieškovą atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, o nutarta ieškovui mokėtino žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidėti iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.
Dėl žyminio mokesčio sumokėjimo
 1. CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.
 2. CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai).
 3. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantas, siekdamas pagrįsti nurodyto prašymo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismui pateikė šiuos įrodymus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išrašą apie valstybinį socialinį draudimą laikotarpiui nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 20 d. (b. l. 126); informaciją apie apelianto gautas išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. (b. l. 128); antstolio J. P. 2015 m. gegužės 13 d. sudarytą Turto arešto aktą Nr. 0172/15/00636 (b. l. 129-131; 134-136); antstolės B. T. 2015 m. gegužės 5 d. Patvarkymą areštuoti lėšas Nr. 1004 (b. l. 133); Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informaciją apie apeliantui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir pranešimus dėl pašalpos skyrimo (b. l. 132).
 4. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs apelianto pateiktus dokumentus, sprendė, kad ieškovo turimas nekilnojamasis turtas yra areštuotas, tačiau jo finansinė padėtis nėra laikytina tokia bloga, jog jis nebūtų pajėgus sumokėti visą žyminio mokesčio sumą, nes turtui taikomi apribojimai yra laikino pobūdžio. Šių išvadų pagrindu, teismas konstatavo, kad yra pagrindas atidėti, bet ne atleisti, ieškovą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.
 5. Atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011, 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-996/2010, 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009). Kaip matyti iš bylos medžiagos, iš apelianto vis dar yra išieškomos lėšos pagal 2014 m. lapkričio 19 d. vykdomąjį dokumentą (b. l. 7), todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apelianto finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su apelianto pozicija, kad jo finansinė padėtis sudaro pagrindą atleisti jį nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas pateikė įrodymus, kurie pagrindžia, kad: 1) jis neturi darbo, o aplinkybės, patvirtinančios, jog jis gauna pajamas kitu būdu, nenustatytos; 2) apeliantas neturi turto, kurį realizavęs galėtų sumokėti apskaičiuotą žyminį mokestį, nes visas apelianto nuosavybės teise valdomas turtas yra areštuotas arba jau parduotas iš varžytynių. Be to, į bylą pateikti antstolių patvarkymai patvirtina, kad apeliantas turi kreditorių, kurių reikalavimai nėra patenkinti.
 6. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad asmeniui objektyviai neišgalint sumokėti reikiamo dydžio sumos, jo teisių ar interesų gynyba teisme vien dėl šios priežasties negali būti suvaržyta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas pateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad yra pagrindas atleisti jį nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė sprendžiamam klausimui svarbias aplinkybes bei netinkamai aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo institutą. Šių išvadų pagrindu pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas atleisti jį nuo likusios žyminio mokesčio dalies (1 657 Eur) už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjimo tenkinamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atleisti ieškovą A. M. nuo likusios žyminio mokesčio dalies, t. y. 1 657 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų penkiasdešimt septynių eurų), už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai