Byla e2-1615-370/2018
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-711-883/2018, kuria netenkintas ieškovės prašymas atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės E. M. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-711-883/2018, kuria netenkintas ieškovės prašymas atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė E. M. su ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą prašydama: 1) pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento atsakovų R. M. ir RTS Holing Inc sudarytą UAB „Green Line Shipping“ 99 proc. akcijų perleidimo sutartį; R. M. ir V. L. (V. L.) sudarytą UAB „Green Line Shipping“ 1 proc. akcijų perleidimo sutartį; RTS Holding Inc ir V. L. sudarytą UAB „Green Line Shipping“ 99 proc. akcijų perleidimo sutartį; V. L. ir The Amur Trust sudarytą UAB „Green Line Shipping“ 100 proc. akcijų perleidimo sutartį; 2) taikyti restituciją ir grąžinti ieškovės E. M. ir atsakovo R. M. bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn 5 000 vnt. 28,96 Eur nominalios vertės UAB „Green Line Shipping“ akcijų.

72.

8Ieškovė už ieškinį sumokėjo 319 Eur žyminio mokesčio; nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo prašė atleisti nurodydama, kad jos pajamas sudaro tik 600 Eur darbo užmokestis.

93.

10Šiaulių apygardos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, 2018 m. liepos 5 d. nutartimi be kita ko ieškovei pasiūlė per nustatytą terminą (iki 2018-07-31) teismui pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius jos dabartinę turtinę padėtį.

114.

12Ieškovė teismui pateikė papildomus duomenis apie jos turtinę padėtį, kurie, ieškovės teigimu, pakankami patvirtinti jos galimybės sumokėti visą žyminį mokestį (2 061 Eur) nebuvimą, todėl, siekiant užtikrinti jos teisę į teisminę gynybą, teismo prašė ją atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

135.

14Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovės prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atmetė, ieškovei nustatė terminą sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį (1 742 Eur) už ieškinį, išaiškinant, kad per nustatytą terminą nesumokėjus trūkstamos žyminio mokesčio sumos, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

156.

16Ieškovė 2018-08-16 pateikė teismui prašymą atidėti likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki sprendimo byloje priėmimo. Prašymą grindė iš esmės tais pačiais motyvais, kurie buvo nurodyti prašant ieškovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo, t. y. kad ieškovė neturi nei asmeninio, nei bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo ar kito turto, neturi sukaupusi santaupų, gauna apie 600 Eur darbo užmokestį, turi transporto priemonę, kurios vertė apie 2 200 Eur. Kartu su prašymu pridėjo duomens apie papildomai už ieškinį sumokėtą 281 Eur žyminio mokesčio sumą.

17II.

18Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi atmetė ieškovės E. M. prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą; nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos sumokėti 1 561 Eur žyminio mokesčio dalį už ieškinio padavimą, išaiškinant, kad per nurodytą terminą trūkumų nepašalinus, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovei.

218.

22Teismas pažymėjo, kad ieškovė, įrodinėdama sunkią turtinę padėtį, nenurodė argumentų, kuriais remiantis būtų galima daryti prielaidas, kad egzistuojanti padėtis ateityje pasikeis, nors sprendžiant klausimą dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, turi būti nustatyta ne tik asmens sunki turtinė padėtis, kaip būtina žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlyga, bet ir nustatyta, ar pakanka duomenų pagrįsti prielaidai, kad asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pasikeis per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra procesinio dokumento teismui pateikimo metu.

239.

24Be to, teismo vertinimu, ieškovė neatskleidė tikrosios savo turtinės padėties (nepateikė duomenų apie kitą (ne nekilnojamąjį) bendrąja jungtine nuosavybe valdomą turtą, sutuoktinio pajamas), todėl nėra ir galimybės vertinti jos pokyčių perspektyvos CPK 84 straipsnio taikymo aspektu.

25III.

26Atskirojo skundo argumentai

2710.

28Atskirajame skunde ieškovė (apeliantė) teismo prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovę nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo arba sumokėjimą atidėti iki galutinio procesinio sprendimo byloje priėmimo.

2911.

30Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

3111.1.

32Teismas viena nutartimi neatleidęs ieškovės nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, o kita – neatidėjęs dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nors ieškovė į bylą pateikė duomenis apie jos sunkią finansinę padėtį, pažeidė ieškovės teisę į teisminę gynybą. Jeigu, teismo vertinimu, ieškovės turtinė padėtis ateityje nepagerės, nėra aišku, kodėl teismas šiuo pagrindu neatleido ieškovės nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

3311.2.

34Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo preziumuoti ieškinio nepagrįstumą. Ieškovei priėmus palankų teismo sprendimą žyminio mokesčio sumokėjimo klausimas taptų nebeaktualus, nes jį padengti turėtų bylą pralaimėjusi šalis – atsakovai.

3511.3.

36Tuo atveju, jei žyminio mokesčio dalies sumokėjimas bus atidėtas ir ieškovė pralaimės bylą, žyminis mokestis bus sumokėtas iš sutaupytų / pasiskolintų pinigų.

3711.4.

38Nesutiktina su teismo išvada, kad ieškovė neatskleidė savo turtinės padėties. Ieškovė, prašydama ją atleisti nuo žyminio mokesčio, nurodė, kad kilnojamojo turto neturi, pateikė duomenis iš viešų registrų, VSDFV, banko sąskaitos išrašą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškovės sutuoktinis šioje byloje yra nurodytas kaip atsakovas dėl jo nesąžiningų veiksmų iššvaistant (nuslepiant) bendrą turtą, akivaizdu, kad jo finansinės galimybės nepadės ieškovei sumokėti žyminio mokesčio, o šių duomenų gavimas gali būti apsunkintas.

39Teismas

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Dėl apeliacijos objekto

4312.

44Atskirajame skunde apeliantė prašo panaikinus skundžiamą nutartį arba ją atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, arba nesumokėtą jo dalį atidėti. Atsižvelgiant į tokį apeliantės suformuluotą reikalavimą apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacine tvarka gali būti skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai ir nutartys. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartis, kuria atsisakyta ieškovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, atskiruoju skundu apskųsta nebuvo, o skundas yra pateiktas dėl vėlesnės (2018 m. rugpjūčio 30 d.) pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo. Šios aplinkybės lemia, kad apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo tikrinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta ieškovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo teisėtumo ir pagrįstumo, o nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, todėl, atitinkamai, apeliacinės instancijos teismas, atskirojo skundo tenkinimo atveju, gali spręsti klausimą tik dėl nesumokėto žyminio mokesčio dalies atidėjimo. Absoliutūs skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindai ar aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirojo skundo ribos, nenustatyti (CPK 320 str. 1, 2 d.).

45Dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo

4613.

47Žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto, įtvirtinto CPK 84 straipsnyje, tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui. Siekiant žyminio mokesčio atidėjimo reikia įrodyti dvi aplinkybes: pirma, kad prašančio atidėti žyminį mokestį asmens turtinė padėtis yra sunki ir jis neturi galimybės šiuo metu sumokėti žyminio mokesčio; antra, kad ateityje jo finansinė padėtis pasikeis ir atsiras galimybė sumokėti žyminį mokestį. Prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas, turės galimybę sumokėti (CPK 84 str., 178 str.) (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-128-180/2017; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1192-943/2017).

4814.

49Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymo atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą netenkino nurodęs, kad ieškovė neatskleidė tikrosios savo turtinės padėties, taip pat nepateikė įrodymų (argumentų), jog ji turės galimybę ateityje sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo faktinės situacijos teisiniu įvertinimu sprendžiant žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo klausimą.

5015.

51Byloje nustatyta, kad ieškovė, įrodinėdama sunkią savo finansinę padėtį, teismui pateikė įrodymus (išrašus iš VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Sodros informacinės sistemos, banko sąskaitos), patvirtinančius, kad ji neturi asmeninio ar bendrąja jungtine nuosavybe valdomo nekilnojamojo turto, jos vardu registruota viena transporto priemonė, kurios vidutinė vertė VšĮ „Emprekis“ duomenimis yra 2 223 Eur (be PVM), per laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-05-31 gavo 2 564,47 Eur draudžiamųjų pajamų, paskutinėje darbovietėje gaunamas atlyginimas vidutiniškai sudaro apie 600 Eur. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog šių ieškovės pateiktų duomenų nepakanka ieškovės tikrajai turtinei padėčiai nustatyti, nes nėra pateikti duomenys apie kitą jos su vyru bendrai valdomą turtą, taip pat sutuoktinio pajamas, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad ieškovės ir jos sutuoktinio interesai byloje yra priešingi (ieškinyje jis nurodytas kaip atsakovas, dalyvavęs sudarant ginčijamus akcijų perleidimo sandorius), o tai suponuoja, kad jos sutuoktinio turtinė padėtis šiuo atveju neturi (negali turėti) teisinės reikšmės sprendžiant dėl ieškovės galimybės sumokėti žyminį mokestį egzistavimo. Atsižvelgiant į tai, taip pat į ieškovės pateiktų jos finansinę padėtį atspindinčių įrodymų turinį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovė įrodė jos sunkią turtinę padėtį ir galimybės šiuo metu sumokėti visą už ieškinį mokėtiną žyminį mokestį nebuvimą.

5216.

53Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė kreipdamasi į teismą su ieškiniu 2018-05-16 mokėjimo nurodymu sumokėjo 319 Eur žyminio mokesčio. Dar 281 Eur žyminio mokesčio sumokėjo 2018-08-14 mokėjimo nurodymu teikdama prašymą atidėti dalį žyminio mokesčio sumokėjimo. Taigi, ieškovė per tris mėnesius sumokėjo 600 Eur žyminio mokesčio, iš už ieškinį mokėtino 2 061 Eur žyminio mokesčio. Šios aplinkybės, t. y. kad ieškovė per gana trumpą laiko tarpą sumokėjo beveik 1/3 mokėtino žyminio mokesčio, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, yra pakankamos išvadai apie jos galimybes ateityje, ieškinio atmetimo atveju, sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį, padaryti.

5417.

55Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovės prašymą atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą, netinkamai įvertino šiam klausimui teisingai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, todėl nepagrįstai apribojo ieškovės teisę į teisminę gynybą. Tai suponuoja pagrindą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti likusios žyminio mokesčio dalies (1 461 Eur) už ieškinį sumokėjimą iki sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., 329 str. 1 d.).

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

57Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovei E. M. atidėti likusios už ieškinį mokėtinos žyminio mokesčio dalies (1 461 Eur) sumokėjimą iki sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo.

58Perduoti ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė E. M. su ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą... 7. 2.... 8. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 319 Eur žyminio mokesčio; nuo likusios... 9. 3.... 10. Šiaulių apygardos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, 2018 m.... 11. 4.... 12. Ieškovė teismui pateikė papildomus duomenis apie jos turtinę padėtį,... 13. 5.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovės... 15. 6.... 16. Ieškovė 2018-08-16 pateikė teismui prašymą atidėti likusios žyminio... 17. II.... 18. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi atmetė... 21. 8.... 22. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, įrodinėdama sunkią turtinę padėtį,... 23. 9.... 24. Be to, teismo vertinimu, ieškovė neatskleidė tikrosios savo turtinės... 25. III.... 26. Atskirojo skundo argumentai... 27. 10.... 28. Atskirajame skunde ieškovė (apeliantė) teismo prašo panaikinti Šiaulių... 29. 11.... 30. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 31. 11.1.... 32. Teismas viena nutartimi neatleidęs ieškovės nuo dalies žyminio mokesčio... 33. 11.2.... 34. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo preziumuoti ieškinio nepagrįstumą.... 35. 11.3.... 36. Tuo atveju, jei žyminio mokesčio dalies sumokėjimas bus atidėtas ir... 37. 11.4.... 38. Nesutiktina su teismo išvada, kad ieškovė neatskleidė savo turtinės... 39. Teismas... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. Dėl apeliacijos objekto... 43. 12.... 44. Atskirajame skunde apeliantė prašo panaikinus skundžiamą nutartį arba ją... 45. Dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo... 46. 13.... 47. Žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto, įtvirtinto CPK 84... 48. 14.... 49. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymo atidėti... 50. 15.... 51. Byloje nustatyta, kad ieškovė, įrodinėdama sunkią savo finansinę... 52. 16.... 53. Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė kreipdamasi į teismą su... 54. 17.... 55. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 57. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti ir... 58. Perduoti ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos...