Byla 2-552-881/2013
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-552-881/2013 pagal ieškovų VšĮ ,,Finansų strategijos“ ir IDT Biologika GmbH ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo,

Nustatė

3ieškovas VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti, kad atsakovo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomo vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimo konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 2.4.6 punktas yra nepagrįstas bei ribojantis tiekėjų konkurenciją bei jį pašalinti iš Viešojo pirkimo konkurso sąlygų arba įpareigoti tai padaryti Perkančiąją organizaciją; atnaujinti pirkimo procedūras, nustatant tiekėjams ne trumpesnį nei 7 dienų terminą, kad būtų galima tinkamai parengti pasiūlymą pagal pakoreguotas pirkimo sąlygas. Nurodo, kad susipažinęs su atsakovo Viešojo pirkimo konkurso sąlygomis 2012 m. rugsėjo 7 d. patvirtintomis Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VP-166, ieškovui dėl jų, t. y. dėl sąlygos, numatytos Techninės specifikacijos 2.4.6 punkte, kilo neaiškumų dėl ko ieškovas 2012 m. lapkričio 16 d. pateikė atsakovui prašymą dėl viešojo pirkimo konkurso Nr. 127500 sąlygų paaiškinimo. Kadangi numatytu terminu, t. y. likus 6 kalendorinėms dienoms iki Viešojo pirkimo konkurso pabaigos, t. y. iki 2012 m. lapkričio 23 d., atsakovo atsakymo į pateiktą prašymą dėl Viešojo pirkimo konkurso sąlygų paaiškinimo ieškovas negavo, 2012 m. lapkričio 26 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl viešojo pirkimo konkurso Nr. 127500 sąlygų nesilaikymo, kuria įpareigojo atsakovą kuo skubiau, bet ne vėliau nei iki 2012 m. lapkričio 27 d. 10:00 val. pateikti atsakymą į ieškovo prašymą dėl konkurso sąlygų paaiškinimo. Kadangi pretenzijoje nurodytu terminu ieškovas iš atsakovo atsakymo negavo, ieškovas kreipėsi į teismą. Pažymi, kad atsakovo paskelbto Viešojo pirkimo konkurso Nr. 127500 sąlygų 1.9.1 punkte numatytas 9 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos terminas, tiekėjams norint pateikti prašymus perkančiajai organizacijai paaiškinti pirkimo dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. lapkričio 14 d. atsakovo raštu Nr. B6-(1.9)-2557 dėl pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio datos nukėlimo pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio data nukelta į 2012 m. lapkričio 29 d. 10:00 val., ieškovas, laikydamasis Viešojo pirkimo konkurso sąlygų reikalavimų, 2012 m. lapkričio 16 d., t. y. likus 13 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikė atsakovui prašymą dėl Viešojo pirkimo konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 2.4.6 punkte numatytos sąlygos tiksliau tiekėjo atsakomybės. Atsakovas ieškovo prašymą perskaitė 2012 m. lapkričio 19 d. ryte. Viešojo pirkimo konkurso sąlygų 1.9.3 punkte yra numatytas kitas terminas, t. y. 6 kalendorinių dienų terminas per kurį perkančioji organizacija turi išsiųsti pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus. Taigi atsakovas privalėjo ieškovui pateikti atsakymą iki 2012 m. lapkričio 23 d., tačiau to nepadarė. 2012 m. lapkričio 26 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų nesilaikymo, kurioje priminė atsakovui, jog šis turi pareigą laikytis savo paties numatytų sąlygų, ir dar kartą paprašė iki 2012 m. lapkričio 27 d. 10:00 val. pateikti atsakymą į 2012 m. lapkričio 16 d. prašymą. Iki minėto termino ieškovas atsakovo atsakymo negavo. Taigi atsakovas, nesilaikydamas savo paties nustatytų konkurso sąlygų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus pagrindinius principus bei kartu imperatyvias teisės normas. Ieškovas prašė, kad atsakovas paaiškintų Viešojo pirkimo konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 2.4.6 punktą, įtvirtinantį, kad vykdytojas įsipareigoja neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją dar vienus metus, tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta sutartyje ir techninių specifikacijų 2 lentelėje, jei po sutarties pasibaigimo bus nustatytas bent vienas pasiutligės atvejis naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos pasienio ruožą ir užsikrėtusių gyvūnų patekimo iš kitų šalių teritorijų atvejus. Kadangi tokia sąlyga ieškovui atrodė ydinga, logiškai sunkiai suvokiama, ieškovas paprašė, kad perkančioji organizacija šią sąlygą paaiškintų. Pagal minėtą sąlygą, viešąjį konkursą laimėjęs tiekėjas, visus metus nemokamai turėtų vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją, jei būtų nustatytas bent vienas pasiutligės atvejis naminių gyvūnų tarpe. Viešuoju pirkimu yra perkamos laukinių gyvūnų vakcinacijos paslaugos. Kadangi pasiutlige yra užsikrečiama (tiek gyvūnai, tiek ir žmonės) per seiles, t. y. kai pasiutlige sergančio gyvūno seilės patenka į žaizdas per pažeistą odą arba gleivinę, tai reiškia, kad pavyzdžiui, pasiutlige sergantis naminis šuo, kuris nebus vakcinuotas, nes pagal pirkimo sąlygas įsipareigojama vakcinuoti tik laukinius gyvūnus, įkąs kitam naminiam šuniui, kuris po šio įkandimo susirgs pasiutlige, konkursą laimėjęs tiekėjas turės visus metus neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją. Be to, Techninės specifikacijos 2.4.2 yra numatyta, kaip šį Viešojo pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas turėtų išmėtyti jauką, t. y. pirkimo dokumentuose yra numatyta, kad jaukai su vakcina nuo pasiutligės turi būti išmėtomi vietovėse, kur gyvena laukiniai gyvūnai aplenkiant žmonių apgyvendintas vietoves bei vandens telkinius. Tai reiškia, kad miestuose, ar kitose žmonių tankiau apgyvendintose vietovėse jaukų išmėtymas neturi būti vykdomas. Tačiau ne kartą žiniasklaidoje yra aprašyti atvejai apie laukinių gyvūnų klajojimą miestuose. Taigi pagal tokią perkančiosios organizacijos nustatytą sąlygą, Viešojo pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas, prisiimtų itin didelę atsakomybę dėl nuo jo nepriklausančių veiksnių, todėl prašyme paaiškinti konkurso sąlygas ieškovas ir paprašė nurodyti, kokiais teisės aktais, metodika bei motyvacija vadovaujantis laukinių gyvūnų vakcinacija vertinama per naminių gyvūnų pasiutligės atvejus. Taip pat buvo prašyta motyvuotai paaiškinti, ar atsakovo nuomone, tokia sąlyga nėra pernelyg neproporcinga, atsižvelgiant į tai, kad naminiai gyvūnai pasiutlige užsikrėsti gali ne tik nuo laukinių gyvūnų. Be to, pažymi, kad minėtos konkurso sąlygos neaiškumą parodo ir tai, kad sąlygoje nenurodytas terminas, per kurį turi būti numatytas pasiutligės atvejis naminių gyvūnų tarpe, dėl kurio šį konkursą laimėjęs tiekėjas turėtų visus metus neatlygintinai tokiomis pačiomis sąlygomis vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją. Be to, nėra aišku kaip atsakovas nustatys, kuris gyvūnas yra vietinis, o kuris atklydo iš kaimyninės valstybės. Tuo atveju, jei atsakovas būtų pateikęs ieškovui motyvuotą atsakymą, ieškovas būtų sprendęs ar jam dalyvauti viešame pirkime, ar ne.

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ginčydama ieškinio pagrįstumą, prašo jį atmesti. Nurodo, kad viešųjų pirkimų bylose būtina kreipimosi į teismą teisminės gynybos prielaida yra ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, kai tiekėjas, norėdamas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir tik perkančiajai organizacijai atmetus pretenziją ar neišnagrinėjus per 5 darbo dienų terminą nuo pretenzijos gavimo dienos, kreiptis į teismą. Taigi tiekėjas, kuris perkančiosios organizacijos veiksmų ir/ar sprendimų, kurie nebuvo nagrinėjami ikiteismine tvarka ginčo stadijoje ar dar nepasibaigė jų nagrinėjimo terminas, skųsti teismui negali. Ieškovas atsakovui 2012 m. lapkričio 16 d. pateikė prašymą paaiškinti Techninės specifikacijos 2.4.6 sąlygą. Atsakovui per konkurso sąlygose nustatytą terminą to nepadarius 2012 m. lapkričio 26 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenziją dėl paaiškinimo nepateikimo, kuria nustatė terminą iki 2012 m. lapkričio 27 d. 10 val. pateikti sąlygų paaiškinimus, tačiau to nepadarius, tą pačią dieną ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu. Ieškovas, teikdamas pretenziją atsakovui, neturėjo jokios teisės nustatyti pretenzijos išnagrinėjimo terminų, nes tokius terminus nustato Viešųjų pirkimų įstatymas, taigi atitinkamai atsakovas neturėjo pareigos laikytis ieškovo nustatytų terminų pretenzijos išnagrinėjimui. Atsakovas gautą ieškovo pretenziją turėjo išnagrinėti per Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytą terminą, t. y. per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo momento, o sprendimą ieškovui pranešti ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Atsakymą į ieškovo pretenziją atsakovas turėjo pateikti ne 2012 m. lapkričio 27 d. 10 val., kaip nurodo ieškovas, bet 2012 m. gruodžio 4 d., kas reiškia, kad teisę kreiptis į teismą ieškovas būtų įgijęs ne anksčiau nei 2012 m. gruodžio 5 d. ir tik tuo atveju, jei atsakovas į pateiktą pretenziją nebūtų atsakęs arba būtų atsisakęs paaiškinti Techninės specifikacijos sąlygą. Aptariamu atveju ieškovas į teismą kreipėsi praėjus vos vienai darbo dienai po pretenzijos pateikimo atsakovui dienos. Tai, kad ieškovas piktnaudžiauja teise rodo ir aplinkybė, jog ieškinyje šis kelia reikalavimą pripažinti Techninės specifikacijos 2.4.6 punkto sąlygą neteisėta ir įpareigoti atsakovą ją pašalinti iš konkurso sąlygų. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Prašyme paaiškinti Techninės specifikacijos 2.4.6 punkto sąlygą nei pretenzijoje ieškovas nekėlė sąlygos neteisėtumo klausimo ir nereiškė reikalavimo ją panaikinti, t. y. ieškovas jo neginčijo. Ieškovas, prašydamas panaikinti Techninės specifikacijos sąlygą, nurodo, kad ji riboja konkurenciją, tačiau kokiu būdu ši sąlyga varžo tikėjų dalyvavimą konkurse nenurodo. Ieškovas nenurodo jokių aplinkybių, kurios jam ar kitiems tiekėjams eliminuotų galimybę pateikti pasiūlymus konkursui ir kad pasiūlymo nepateikimas nėra nulemtas tik paties tiekėjo apsisprendimo. Konkurso sąlygos, kurios leidžia pačiam tiekėjui apsispręsti teikti pasiūlymą ar ne, nėra ir negali būti ribojančios konkurenciją, kadangi galimybės dalyvauti konkurse iš tiekėjo neatima. Ginčijama sąlyga nenustato jokių privalomų pirkimo objektui atitikties reikalavimų, ji nereikalauja ieškovo išpildyti jokių sąlygų norint pateikti pasiūlymą, o tik nustato tiekėjo, kuris laimės konkursą, atsakomybę tuo atveju, jei po laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės paslaugų suteikimo pasireikš pasiutligės atvejų. Didelės atsakomybės, kurią tiekėjai ,,bijo“ prisiimti ir dėl to galimai atsisako teikti pasiūlymus, nustatymas niekaip neužkerta kelio tiekėjams savarankiškai priimti sprendimą dėl dalyvavimo atsakovo organizuojamame konkurse ir ieškovas turi galimybę pateikti pasiūlymą, tačiau to nedaro, nes pats taip nusprendė, kas reiškia, kad ginčijama sąlyga nėra nei diskriminuojanti, nei varžanti tiekėjų dalyvavimą konkurse. Be to, pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja atsakovo nustatyti tokias viešojo pirkimo sutarties sąlygas, kurios užtikrintų tiekėjų ekonominę gerovę bei minimizuotų verslo riziką, o taip pat nesuteikia tiekėjams teisės ginčo būdu šias sąlygas kvestionuoti. Viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu tiekėjams yra suteikta teisė ginčyti tik tokius sąlygų reikalavimus, kurie nepagrįstai užkerta kelią tiekėjams dalyvauti konkurse, tačiau ne tokius, kurie tiekėjo nuomone nustato per didelę verslo riziką. Versle visuotinai įprasta galimus veiklos nuostolius eliminuoti padidinant paslaugų kainas, o jeigu tai nepriimtina, verslininkui tenkanti nuostolių rizika gali būti mažinama draudžiantis nuo galimų nenumatytų įvykių, todėl nagrinėjamas ginčas yra per daug nutolęs nuo Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų tiekėjo teisių gynybos instituto esmės ir yra susijęs išimtinai su ieškovo nenoru akceptuoti ginčijamą sąlygą. Reikalavimas atlikti laukinių gyvūnų vakcinaciją nuo pasiutligės savo sąskaita, jei po sutarties pasibaigimo bus identifikuota pasiutligės atvejų, yra nustatytas ne kaip savitikslis, o siekiant efektyvaus viešojo intereso gynimo. Laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės paslaugų proceso kontroliuoti visa apimtimi nėra įmanoma, kas reiškia, kad suteiktos paslaugos kokybė nemaža dalimi priklauso nuo paties tiekėjo, kuris ją teikia, t. y. kiek tiekėjas yra sąžiningas, ir kiek jis yra pasiryžęs paslaugą teikti kokybiškai, todėl objektyviai egzistuoja rizika, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartį įvykdys netinkamai, ko pasėkoje susiformuos pasiutligės židiniai ir kils mirtinos ligos pavojus žmonėms, taigi atsakovas, siekdamas efektyvios viešojo intereso gynybos bei atsižvelgdamas į kitų šalių patirtį, nustatė tokią konkurso sąlygą. Esant tokiai sąlygai, tiekėjas pats yra suinteresuotas kuo kokybiškiau suteikti perkamą paslaugą.

5Ieškovas IDT Biologija GmbH taip pat pateikė ieškinį teismui, prašydamas pripažinti, kad atsakovo vykdomo viešojo Vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimo konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 2.4.6 punkto nuostata yra neproporcinga bei prieštaraujanti CK 6.716 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai paslaugų sutarties sampratai bei paslaugų tiekėjo įsipareigojimams, CK 6.245-6.249 straipsniams, bei ribojanti tiekėjų konkurenciją ir įpareigoti atsakovą priimti sprendimą, pašalinti šią nuostatą iš viešojo pirkimo konkurso sąlygų; panaikinti atsakovo sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, konkurso laimėtojo nustatymo bei siūlymą su konkurso laimėtoju sudaryti viešojo pirkimo sutartį, jei teismui sprendžiant šį ginčą tokios procedūros jau bus atliktos; įpareigoti atsakovą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kad būtų galima tinkamai parengti pasiūlymą pagal pakoreguotas pirkimo sąlygas; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad tiek iš atsakovo paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygų pavadinimo, tiek ir iš šių sąlygų 2.1 punkto, matyti, kad paskelbto viešojo pirkimo konkurso objektas – vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimas. CK 6.716 straipsnio 1 dalis paslaugų sutartį apibrėžia kaip vienos šalies (paslaugų tiekėjo) įsipareigojimą pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Taigi paslaugų tiekėjas įsipareigoja tik suteikti tam tikras paslaugas, o ne garantuoti tam tikrą rezultatą, kaip kad tai numato rangos sutartis. Konkursą laimėjęs tiekėjas negali garantuoti, kad atlikus vakcinacijos paslaugas, Lietuvos Respublikos teritorijoje neliks nei vieno pasiutligės atvejo laukinių ir naminių gyvūnų tarpe, kadangi tokio rezultato pasiekimas nepriklauso vien nuo jo kvalifikacijos bei paslaugų kokybiško atlikimo, tačiau taip pat priklauso nuo daugybės kitų veiksnių: laukinių gyvūnų atklydimo iš kitų šalių teritorijų, infekuotų žvėrelių įvežimo iš kitų šalių galimybės ir kt. Taigi, remiantis tokiu teisiniu reguliavimu bei atsižvelgiant į šio viešojo pirkimo konkurso specifiką, šiame viešojo pirkimo konkurse tiekėjai gali tik įsipareigoti dėti maksimalias pastangas, tačiau ne pasiekti konkretų rezultatą, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neliks nei vieno pasiutlige sergančio laukinio ar naminio žvėrelio. Taip pat ieškovas nurodo, kad vienas iš ieškovo pateiktų klausimų atsakovui dėl nurodytos sąlygos buvo, kuo remiantis yra reikalaujama, kad po vakcinacijos būtų absoliutus nulis pasiutligės atvejų. Rašte dėl atsakymų į tiekėjų paklausimus atsakovas nurodė, kad tokią sąlygą konkurso sąlygose numatė vadovaudamasis Europos Komisijos Mokslinio gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės komiteto 2002 m. spalio 23 d. ataskaitos ,,The oral vaccination of foxes against rabies“ 9.3 punktu neva vakcinacija turi būti atliekama dar du metus po nustatyto paskutinio pasiutligės atvejo, tačiau tokiame komiteto išaiškinime kalbama visai apie kitokį dalyką nei tiekėjų nurodytame klausime, t. y. kalbama apie laikotarpį, kuriam turi būti pratęsiama vakcinacija nustačius bent vieną pasiutligės atvejį, o ne kalbama apie tiekėjų atsakomybę. Ieškovas taip pat klausė, ar ginčijama konkurso sąlyga neprieštarauja kitai tos pačios konkurso sąlygų Techninės specifikacijos, t. y. 2.4.2 punkto nuostatai, kadangi pirmoji nurodyta norma teigia, kad jaukai su vakcina nuo pasiutligės turi būti išmėtomi vietovėse, kur gyvena laukiniai gyvūnai, aplenkiant žmonių apgyvendintas vietoves bei vandens telkinius, t. y. jaukai turi būti išmėtyti ne visose teritorijose, o tik tose, kur laukiniai gyvūnai yra labiausiai paplitę, tuo tarpu antroje normoje reikalaujama, kad pasiutligės nebūtų ir tose vietovėse, kur jaukai su vakcina nuo pasiutligės nebus mėtomi. Dėl viena kitai prieštaraujančių konkurso sąlygų susidarys tokia situacija, kai vietovėse, kuriose draudžiama išmėtyti vakcinas nuo pasiutligės, bus aptikti pasiutligės atvejai ir konkursą laimėjęs tiekėjas visus metus nemokamai turės teikti brangias vakcinacijos paslaugas. Pateikdamas atsakymą į šį klausimą, atsakovas nurodė, kad minėtos normos nėra prieštaraujančios tarpusavyje, nes jei tam tikrą laikotarpį nebus fiksuojama pasiutligės protrūkių laukinėje faunoje, tai reikš, kad nebus pasiutligės užkrato šaltinio. Tačiau dėl to, kad pastaruoju metu miestuose ar kituose žmonių gyvenamose vietose dažnai pasirodo laukiniai gyvūnai, o šių vietų nevakcinuojant, lieka nepaprastai didelė rizika, jog konkursą laimėjęs tiekėjas ne dėl savo kaltės visus metus nemokamai turės atlikti vakcinacijos paslaugas, t. y. nemokamai turės suteikti paslaugas, kurios sudarys net 33,33 procentus sutarties vertės. Pagal konkurso sąlygas atsakovas neatsakys tik tuo atveju, jei pasiutligė bus nustatyta 50 km atstumu nuo Baltarusijos ir Rusijos sienos, tačiau pasiutusiems gyvūnams užklydus toliau, tiekėjas bus atsakingas už tai, kas nuo jo nepriklauso. Tuo tarpu būtent minėtų valstybių teritorijose ir yra nustatoma daugiausiai pasiutligės atvejų. Ieškovas pažymi, jog atsakovas, aiškindamas konkurso sąlygą ją ne paaiškino, bet pakeitė, t. y. dar labiau išplėtė tiekėjo atsakomybės ribas, nurodydamas, kad tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją dar vienerius sekančius kalendorinius metus tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta sutartyje ir techninių specifikacijų 2 lentelėje, jei per laikotarpį nuo paskutinės vakcinacijos, bet ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus po sutarties pasibaigimo, bus nustatytas, bent vienas pasiutligės atvejis laukinių ar naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos pasienio ruožą (50 km buferinę zoną). Be to, buvo išbrauktas atvejis, kai užsikrėtę gyvūnai patenka iš kitų šalių teritorijos. Kadangi perkančiajai organizacijai yra suteikta galimybė tik paaiškinti, bet ne pakeisti pirkimo sąlygas, jose sugriežtinant tiekėjų atsakomybę, tokie atsakovo veiksmai turi būti pripažįstami neteisėtais. Tvirtina, jog atsakovas per siaurai aiškina galimą konkurencijos ribojimo atvejį, nes tiekėjai, priimdami sprendimą dalyvauti viešojo pirkimo konkurse įvertina ne tik tai, ar jų kvalifikaciniai reikalavimai bei siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus bei suteikia galimybę dalyvauti pirkime, bet kartu įvertina ir visas kitas pirkimo dokumentų nuostatas, ypač tas, kurios įtvirtina tiekėjų atsakomybę. Šiuo atveju, ieškovas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, tačiau ginčijama konkurso sąlyga stabdo ieškovą nuo dalyvavimo konkurse, tokiu būdu yra ribojama konkurencija.

6Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepimu į ieškovo IDT Biologija GmbH ieškinį ginčija ieškinio pagrįstumą ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovas nei viename konkursiniam dokumente nenumatė pareigos konkurso laimėtojui užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neliktų nė vieno pasiutlige sergančio gyvūno. Sutarties 3.1.1 punkte, kuriame išvardyti tiekėjo įsipareigojimai, aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad tiekėjas įsipareigoja techninėse specifikacijose numatytomis sąlygomis tinkamai suteikti paslaugas. Taigi atsakovas iš tiekėjo reikalauja dėti maksimalias pastangas laukinių gyvūnų vakcinacijos sutartį įvykdyti tinkamai – laikantis sutarties ir Techninės specifikacijos sąlygų, kas visa apimtimi atitinka ieškovo pakomentuotą atlygintinų paslaugų teikimo sutarties sampratą. Ginčijamoje sąlygoje kalbama apie vakcinacijos paslaugų teikimo pratęsimą nustačius bent vieną pasiutligės atvejį, be ne apie tam tikro rezultato pasiekimą. Tokį paslaugų pratęsimą rekomenduoja Europos Komisijos Mokslinio gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės komiteto 2002 m. spalio 23 d. ataskaita ,,The oral vaccination of foxes against rabies“. Tai, kad atsakovas papildomą gyvūnų vakcinavimą yra nustatęs atlikti neatlygintinai, savaime nereiškia ir negali reikšti, jog jis reikalauja užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neliktų nė vieno pasiutlige sergančio gyvūno. Ginčijama konkurso sąlyga atsakovas siekia sukurti kontrolės mechanizmą, kuris leistų užtikrinti tinkamą vakcinacijos suteikimą, o tuo pačiu ir maksimalią visuomenės apsaugą nuo pasiutligės, kuri žmogui yra mirtina liga. Laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės paslaugų proceso kontroliuoti visa apimtimi nėra įmanoma, kas reiškia, kad suteiktos paslaugos kokybė nemaža dalimi priklauso nuo paties tiekėjo, kuris ją teikia, t. y. kiek tiekėjas yra sąžiningas, ir kiek jis yra pasiryžęs paslaugą teikti kokybiškai, todėl objektyviai egzistuoja rizika, kad tiekėjas viešojo pirkimo sutartį įvykdys netinkamai, dėl ko susiformuos pasiutligės židiniai ir kils mirtinos ligos pavojus žmonėms, taigi atsakovas, siekdamas efektyvios viešojo intereso gynybos bei atsižvelgdamas į kitų šalių patirtį, nustatė tokią konkurso sąlygą. Pažymi, jog laukiniai gyvūnai į gyvenamąsias teritorijas atklysta iš laukinės gamtos – neapgyvendintų teritorijų, kuriose pagal konkurso sąlygų reikalavimus vakcinacija nuo pasiutligės ir turės būti vykdoma. Atklystantys laukiniai gyvūnai nuolatos tarp žmonių negyvena, jie sugrįžta ir į savo natūralią terpę, kas lemia, kad jie nuo pasiutligės yra vakcinuojami Dėl to, apgyvendintose teritorijose pasiutligės atvejų tikimybė yra ne didesnė nei neapgyvendintose. Siekiant efektyvios pasiutligės prevencijos, laukinių gyvūnų vakcinacija yra vykdoma ir kaimyninėse ne Europos Sąjungos šalyse – visoje Kaliningrado srityje ir 50 km Baltarusijos Respublikos ruože nuo Lietuvos Respublikos sienos. Kaliningrado srityje laukinių gyvūnų vakcinacija yra tiesiogiai finansuojama iš Europos Sąjungos, o Baltarusijai parama yra teikiama per Lietuvą. Atsižvelgiant į tai, kad tiek Rusijos, tiek Baltarusijos teritorijose yra vykdoma vakcinacija nuo pasiutligės, bei į vakcinacijos vykdymo teritorinį mastą, Techninėse sąlygose nustatyta pasienio ruožo 50 km buferinė zona yra pakankama, kad net 70 km atstumu migruojančios ir gyvenančios nevakcinuojamoje Baltarusijos teritorijos dalyje lapės už nustatytos buferinės zonos į Lietuvą nepatektų. Atsakovas, tikslindamas ginčijamą sąlygą nepakeitė nei reikalavimų vakcinai, nei vakcinos išmėtymo sąlygų, nei nustatė naujų papildomų, su ankstesniais nesusijusių, įsipareigojimų tiekėjams. Tai, kad atsakovas patikslino, jog pasiutligės atvejai bus nustatinėjami ne tik tarp naminių, bet ir tarp laukinių gyvūnų, reiškia metodikos nustatant pasiutligės atvejus detalizavimą, o ne sąlygos esmės pakeitimą. Diskriminuojančios ir konkurenciją ribojančios konkurso sąlygos nepalieka teisės tiekėjui savarankiškai spręsti, ar pateikti pasiūlymą konkursui, ar ne, nes jos šią teisę iš tiekėjo atima ir už tiekėją nusprendžia, kad jis konkurse nedalyvaus. Tuo tarpu sąlygos, kurios leidžia pačiam tiekėjui apsispręsti teikti pasiūlymą konkursui ar ne, nėra ir negali būti ribojančios konkurenciją, kadangi galimybės dalyvauti konkurse iš tiekėjo neatima. Tai, kad tiekėjas bijo prisiimti didesnę riziką tik patvirtina, jog jis nėra pajėgus įvykdyti sutartį. Jis nesugeba apskaičiuoti ir įvertinti rizikos, atitinkamai nustatytai rizikai pateikdamas adekvačią pasiūlymo kainą. Tai, kad ginčijama konkurso sąlyga neriboja konkurencijos patvirtina ir ta aplinkybė, jog pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, nors vakcinacijos paslaugų teikimo rinka yra mažam, pasiūlymus yra pateikę net trys tiekėjai, kas rodo, jog ginčijama sąlyga nesudaro kliūčių nei apsispręsti dalyvauti konkurse, nei pateikti pasiūlymą. Ši sąlyga nuo dalyvavimo konkurse nestabdo ir paties ieškovo, nes jis 2013 m. sausio 3 d. pateikė pasiūlymą konkursui. Ieškovas parašu patvirtino, jog su konkurso sąlygomis bei jų paaiškinimais ir papildymais sutinka, tačiau tą pačią dieną pateikė ir ieškinį, kas rodo ieškovo nesąžiningumą.

7Byla dalyje pagal ieškovo VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinį nutraukiama, o ieškovo IDT Biologika GmbH ieškinys atmetamas.

8Dėl VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinio

9CPK 4231 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešųjų pirkimų bylas teismas nagrinėja pagal bendrąsias CPK nustatytas bylų nagrinėjimo taisykles, atsižvelgdamas į XXI1 skyriuje ar kituose įstatymuose nustatytas išimtis. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomosios išankstinio ginčų sprendimų ne teisme tvarkos (CPK 4233 str. 1 d.). Kai per įstatymų nustatytus terminus neišnagrinėjamas tiekėjo kreipimasis, pareikštas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas gali pareikšti ieškinį teisme dėl ginčo esmės. Kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės (CPK 4233 str. 2, 3 d.).

10Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, ar atsisakymas ją nagrinėti gali būti skundžiamas teismui. Pretenzija perkančiajai organizacijai pateikiama ar ieškinys teismui pareiškiamas per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. 1 d. 1 p.).

11Kasacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009).

12Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Ši kasacinio teismo suformuluota taisyklė taikytina tiek Konkurso sąlygoms, tiek paskelbtam jų patikslinimui.

13Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla, bylos Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo.

14Priešingas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje (nebent įstatymui priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjui objektyviai paaiškėtų po pretenzijos padavimo), lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

15Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus dėl ikiteisminės ne ginčo tvarkos privalomumo viešųjų pirkimų bylose ir ribų bei vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 2 punktu, teismas bylą dalyje pagal ieškovo VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis nutraukia.

16Kaip jau minėta, viešųjų pirkimų bylose būtina kreipimosi į teismą teisminės gynybos prielaida yra ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, kai tiekėjas, norėdamas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir tik perkančiajai organizacijai atmetus pretenziją ar neišnagrinėjus per 5 darbo dienų terminą nuo pretenzijos gavimo dienos, kreiptis į teismą. Taigi tiekėjas, kuris perkančiosios organizacijos veiksmų ir/ar sprendimų, kurie nebuvo nagrinėjami ikiteismine tvarka ginčo stadijoje ar dar nepasibaigė jų nagrinėjimo terminas, skųsti teismui negali.

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas atsakovui 2012 m. lapkričio 16 d. pateikė prašymą paaiškinti Techninės specifikacijos 2.4.6 sąlygą (t. 1, b. l. 49-50). Atsakovui per konkurso sąlygose nustatytą terminą to nepadarius 2012 m. lapkričio 26 d. ieškovas atsakovui pateikė pretenziją dėl paaiškinimo nepateikimo, kuria nustatė terminą iki 2012 m. lapkričio 27 d. 10 val. pateikti sąlygų paaiškinimus (t. 1, b. l. 51-52).

18Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis nustato, jog tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 941 str. 2,3 d.).

19Ieškovas atsakovui 2012 m. lapkričio 26 d. pateikė pretenziją, tačiau nesulaukęs kol atsakovas išnagrinės pateiktą pretenziją, jau 2012 m. lapkričio 27 d. su ieškiniu kreipėsi į teismą (t. 1, b. l. 2). Teismas sutinka su atsakovo nurodomu argumentu, jog ieškovas, teikdamas pretenziją atsakovui, neturėjo jokios teisės nustatyti pretenzijos išnagrinėjimo terminų, nes tokius terminus nustato Viešųjų pirkimų įstatymas, todėl atsakovas neturėjo pareigos laikyti ieškovo nustatyto vienos dienos termino pretenzijai išnagrinėti. Kadangi atsakovas gautą ieškovo pretenziją turėjo išnagrinėti per Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytą terminą, t. y. per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o sprendimą ieškovui pranešti ne vėliau kaip kitą darbo dieną, teismas sprendžia, jog ieškovas nesilaikė šiai kategorijai bylų nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, todėl neįgijo teisės kreiptis į teismą su ieškiniu.

20Dėl ieškovo IDT Biologika GmbH reikalavimų

21Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas, kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.).

22Tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo, žalos atlyginimo, pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo (VPĮ 93 str.).

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012 m. rugsėjo 26 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė, kad viešojo konkurso būdu vykdo vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimą (pirkimo Nr. 127500) (t. 1, b. l. 12). Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 2.4.6 punkte atsakovas nustatė, kad vykdytojas įsipareigoja neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją dar vienerius metus, tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta sutartyje ir techninių specifikacijų 2 lentelėje, jeigu po sutarties pasibaigimo bus nustatytas bent vienas pasiutligės atvejis naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos pasienio ruožą ir užsikrėtusių gyvūnų patekimo iš kitų šalių teritorijų atvejus (t. 1, b. l. 31).

24Ieškovas IDT Biologika GmbH pateikė atsakovui prašymą dėl sąlygų paaiškinimo (t. 2, b. l. 52-54).

25Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. B6-(1.9)-2810 pateikė atsakymus į ieškovo prašymą dėl sąlygų paaiškinimo (t. 2, B. l. 55-57).

262012 m. gruodžio 17 d. atsakovams tiekėjams išsiuntė raštą Nr. B6-(1.9)-2822 dėl konkurso sąlygų patikslinimo, kuriame nurodė, jog tikslina konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 2.3.2 punkto (Techninių specifikacijų 1 lentelė) ir sutarties projekto 2.1 punkto lenteles, o taip pat, kad tikslina konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 2.4.6 puntą ir išdėsto jį taip: ,,vykdytojas įsipareigoja neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją dar vienerius metus, tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta sutartyje ir techninių specifikacijų 2 lentelėje, jeigu per laikotarpį nuo paskutinės vakcinacijos iki sekančios vakcinacijos, bet ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus po sutarties pasibaigimo, bus nustatytas bent vienas pasiutligės atvejis laukinių ar naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos pasienio ruožą (50 km buferinę zoną) ir atlikus pasiutligės viruso filogenetinius nukleoproteino geno tyrimus bus įrodyta, kad pasiutligę sukėlė lauko tipo arba vakcininis pasiutligės virusas“ (t. 2, b. l. 58).

27Ieškovas ginčija atsakovo Techninių specifikacijų 2.4.6 punkto nuostatas, nurodydamas, jog jos yra neproporcingos bei prieštaraujančios CK 6.716 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai paslaugų sutarties sampratai bei paslaugų tiekėjo įsipareigojimams, CK 6.245-6.249 straipsniams, bei ribojančios tiekėjų konkurenciją.

28Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovo paskelbto viešojo pirkimo konkurso objektas yra vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo, naudojant orlaivius, paslaugų pirkimas.

29CK 6.716 straipsnio 1 dalis paslaugų sutartį apibrėžia kaip vienos šalies (paslaugų tiekėjo) įsipareigojimą pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

30Ieškovo nuomone, atsakovo reikalaujamas įsipareigojimas tiekėjams prisiimti atsakomybę tuo atveju, jei po sutarties pasibaigimo bus nustatytas bent vienas pasiutligės atvejis naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos pasienio ruožą, yra neproporcingas, nes pagal paslaugos sutarties esmę tiekėjas įsipareigoja tik suteikti tam tikras paslaugas, o ne garantuoti tam tikrą rezultatą, kaip kad tai numato rangos sutartis. Konkursą laimėjęs tiekėjas negali garantuoti, kad atlikus vakcinacijos paslaugas, Lietuvos Respublikos teritorijoje neliks nei vieno pasiutligės atvejo laukinių ir naminių gyvūnų tarpe, taigi, remiantis esančiu teisiniu reguliavimu bei atsižvelgiant į viešojo pirkimo konkurso specifiką, šiame viešojo pirkimo konkurse tiekėjai gali tik įsipareigoti dėti maksimalias pastangas, tačiau ne pasiekti konkretų rezultatą, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neliks nei vieno pasiutlige sergančio laukinio ar naminio žvėrelio. Teismas atmeta šį ieškovo argumentą kaip nepagrįstą, nes Sutarties projekto 3.1.1 punktas nustato, jog tiekėjas įsipareigoja techninėse specifikacijose numatytomis sąlygomis tinkamai suteikti paslaugas, o būtent, užtikrinti, kad jaukai su vakcina nuo pasiutligės, iki jų išmėtymo, būtų laikomi ir transportuojami vakcinos gamintojo nurodytomis sąlygomis ir būtų organizuotas jaukų su vakcina nuo pasiutligės pristatymas iki orlaivių pakilimo vietos; išmėtyti jaukus Lietuvos Respublikos teritorijoje numatytu tankumu, tam panaudojant įrangą, kuri užtikrintų tolygų jaukų su vakcina nuo pasiutligės išmėtymą. Maršruto registracijai turi būti naudojama navigacinė sistema, jaukų išmėtymas turi būti automatiškai registruojamas; jaukus su vakcina išmėtyti Lietuvos Respublikos teritorijoje; užtikrinti, kad paslaugų suteikimo metu dirbtų tinkamos kvalifikacijos darbuotojai bei aptarnaujantis personalas, kurie reikalingi sklandžiam sutarties vykdymui ir t. t. (t. 2, b. l. 47). Taigi atsakovas, nustatydamas paslaugų sutarties tiekėjo įsipareigojimus, iš tiekėjo reikalauja dėti maksimalias pastangas laukinių gyvūnų vakcinacijos sutartį įvykdyti tinkamai – laikantis sutarties ir Techninės specifikacijos sąlygų, kas, priešingai nei teigia ieškovas, atitinka paslaugų teikimo sutarties sampratą.

31Teismas nesutinka ir su ieškovo argumentu, jog atsakovas reikalauja, kad tiekėjas pasiektų konkretų rezultatą, t. y., kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neliktų nei vieno pasiutlige sergančio laukinio ar naminio žvėrelio. Kaip teisingai nurodo atsakovas, ginčijamoje sąlygoje kalbama apie vakcinacijos paslaugų teikimo pratęsimą nustačius bent vieną pasiutligės atvejį, be ne apie tam tikro rezultato pasiekimą. Teismas sprendžia, jog aplinkybė, kad atsakovas papildomą gyvūnų vakcinavimą yra nustatęs atlikti neatlygintinai, savaime nereiškia, jog jis reikalauja užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neliktų nė vieno pasiutlige sergančio gyvūno.

32Teismas sutinka su atsakovo nurodytu argumentu, jog tokia konkurso sąlyga yra siekiama sukurti kontrolės mechanizmą, kuris leistų užtikrinti tinkamą vakcinacijos suteikimą, o tuo pačiu ir maksimalią visuomenės apsaugą nuo pasiutligės. Laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės paslaugų proceso kontroliuoti visa apimtimi nėra įmanoma, nes suteiktų paslaugų kokybė nemaža dalimi priklauso nuo paties tiekėjo, kuris ją teikia, t. y. kiek tiekėjas yra sąžiningas, ir kiek jis yra pasiryžęs paslaugą teikti kokybiškai. Nors atsakovas numatė visą eilę sąlygų, kad užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo sutarties įvykdymą, tačiau vienas iš indikatorių, paslaugos suteikimo kokybei įvertinti, yra ir galimas pasiutligės židinių ir pavienių atvejų, po paslaugų suteikimo, nustatymas atlikus reikiamus tyrimus ir vykdant pasiutligės paplitimo monitoringą. Kadangi objektyviai egzistuoja pavienių pasiutligės atvejų tikimybė, nes laukiniai gyvūnai į gyvenamąsias teritorijas atklysta iš laukinės gamtos – neapgyvendintų teritorijų, kuriose pagal konkurso sąlygų reikalavimus vakcinacija nuo pasiutligės ir turi būti vykdoma, tikėtina, jog atklystantys laukiniai gyvūnai, kurie nuolatos tarp žmonių negyvena, sugrįžta ir į savo natūralią terpę, kas lemia, kad jie nuo pasiutligės yra vakcinuojami, teismas daro išvadą, jog atsakovo numatyta ir ieškovo ginčijama konkurso sąlyga nėra perteklinė, o vertinama, kaip prevencinė priemonė galimų pasiutligės atvejų užkardinimui.

33Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad dėl to, jog pastaruoju metu miestuose ar kituose žmonių gyvenamose vietose dažnai pasirodo laukiniai gyvūnai, o šių vietų nevakcinuojant, lieka nepaprastai didelė rizika, jog konkursą laimėjęs tiekėjas ne dėl savo kaltės visus metus nemokamai turės atlikti vakcinacijos paslaugas, o pagal konkurso sąlygas atsakovas neatsakys tik tuo atveju, jei pasiutligė bus nustatyta 50 km atstumu nuo Baltarusijos ir Rusijos sienos, tačiau pasiutusiems gyvūnams užklydus toliau, tiekėjas bus atsakingas už tai, kas nuo jo nepriklauso, tuo tarpu būtent minėtų valstybių teritorijose ir yra nustatoma daugiausiai pasiutligės atvejų. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijos susitarimo ,,Dėl neatlygintinos finansinės paramos teikimo vakcinai nuo laukinių gyvūnų pasiutligės įsigyti ir platinti Baltarusijos Respublikos teritorijoje 2012 metais“ Nr. T2-135, Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba įsipareigojo susitarime nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikti Baltarusijos respublikos ministerijai neatlygintiną Europos Sąjungos skiriamą paramą laukinių gyvūnų pasiutligės likvidavimo programos 2012 m. Baltarusijos Respublikoje vykdymui, o Baltarusijos Respublikos ministerija įsipareigoja įvykdyti pasiutligės likvidavimo programą susitarime numatyta tvarka ir sąlygomis, o būtent, jaukus su vakcina išmėtyti 2012 metais Baltarusijos Respublikos teritorijoje 50 km buferinėje pasienio zonoje tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikoje, užimančioje 33 000 km2 plotą, sukuriant buferinę zoną išilgai sienos su Lietuvos Respublika (t. 2, b. l. 99-102). Be to, Europos Sąjungos Komisijos 2011 m. vasario 25 d. sprendimu ,,Dėl specialių skubių priemonių finansavimo, siekiant apsaugoti Sąjungą nuo pasiutligės, pratęsimo“ buvo patvirtintas Rusijos pateiktas 36 mėnesių pasiutligės likvidavimo Kaliningrado srityje plano 2011 m. birželio 1 d. – 2014 m. gegužės 31 d. laikotarpiui finansavimas (t. 2, b. l. 103-104). Šios aplinkybės patvirtina, jog siekiant efektyvios pasiutligės prevencijos, laukinių gyvūnų vakcinacija yra vykdoma ir kaimyninėse ne Europos Sąjungos šalyse – visoje Kaliningrado srityje ir 50 km Baltarusijos Respublikos ruože nuo Lietuvos Respublikos sienos, todėl Techninėse sąlygose nustatyta pasienio ruožo 50 km buferinė zona yra pakankama, kad net 70 km atstumu migruojantys ir gyvenantys pasiutligės nešiotojai už nustatytos buferinės zonos į Lietuvos teritoriją nepatektų. Taigi teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kas atsakovo nustatyta sąlyga, numatanti papildomus įsipareigojimus tiekėjams po sutarties vykdymo pabaigos, yra neproporcinga siekiamiems tikslams ar kokiu nors būdu ribojanti tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime, juolab, kad ir kaimyninėse valstybėse yra įgyvendinamos pasiutligės naikinimo ir užkardinimo priemonės, kurios ženkliai sumažina pavienių pasiutusių gyvūnų migracijos tikimybę į Lietuvos Respubliką.

34Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog atsakovo nustatytos ir ieškovo ginčijamos konkurso sąlygos taip ženkliai nepadidina paslaugų suteikimo kaštų, kad užkirstų galimybę bet kuriam technines specifikacijas ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam tiekėjui dalyvauti viešajame pirkime ir siūlyti savo paslaugas, o kartu tiekėjui apskaičiuoti ir įvertinti numatomos papildomos vakcinacijos rizikos, pateikiant adekvačią paslaugos kainą.

35Teismas taip pat sutinka su atsakovo argumentais, jog diskriminuojančios ir konkurenciją ribojančios konkurso sąlygos nepalieka teisės tiekėjui savarankiškai spręsti, ar pateikti pasiūlymą konkursui, ar ne, nes jos šią teisę iš tiekėjo atima ir už tiekėją nusprendžia, kad jis konkurse nedalyvaus. Tuo tarpu sąlygos, kurios leidžia pačiam tiekėjui apsispręsti teikti pasiūlymą konkursui ar ne, nėra ir negali būti pripažįstamos ribojančiomis konkurenciją, kadangi galimybės dalyvauti konkurse iš tiekėjo neatima. Tai, kad ginčijama konkurso sąlyga neriboja konkurencijos patvirtina ir ta aplinkybė, jog pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, pasiūlymus yra pateikę net trys tiekėjai, kas rodo, jog ginčijama sąlyga nesudaro kliūčių nei apsispręsti dalyvauti konkurse, nei pateikti pasiūlymą. Ši sąlyga nuo dalyvavimo konkurse nestabdo ir paties ieškovo, nes jis 2013 m. sausio 3 d. pateikė pasiūlymą konkursui (t. 1, b. l. 105).

36Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008). Tačiau, kita vertus, teisminėje praktikoje yra taip konstatuota, jog ši praktika savaime nėra pakankama tam, kad ja būtų galima remtis reikalaujant pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą ir taikyti atitinkamus neteisėtumo padarinius, t. y. reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principo pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų principų pažeidimo faktą būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

37Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai, o kartu, kad perkančioji organizacija būtų nustačiusi viešajam pirkimui tokias sąlygas, kurios kokiu nors būdu būtų diskriminuojančios tiekėjus ar ribojančios konkurenciją.

38Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas, aiškindamas konkurso sąlygas ją ne paaiškino, bet pakeitė, t. y. dar labiau išplėtė tiekėjo atsakomybės ribas, nurodydamas, kad tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai vykdyti laukinių gyvūnų vakcinaciją dar vienerius sekančius kalendorinius metus tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip numatyta sutartyje ir techninių specifikacijų 2 lentelėje, jei per laikotarpį nuo paskutinės vakcinacijos, bet ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus po sutarties pasibaigimo, bus nustatytas, bent vienas pasiutligės atvejis laukinių ar naminių gyvūnų tarpe Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Lietuvos – Baltarusijos ir Lietuvos – Rusijos pasienio ruožą (50 km buferinę zoną). Be to, buvo išbrauktas atvejis, kai užsikrėtę gyvūnai patenka iš kitų šalių teritorijos. Ieškovo nuomone, todėl, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta galimybė tik paaiškinti, bet ne pakeisti pirkimo sąlygas, jose sugriežtinant tiekėjų atsakomybę, tokie atsakovo veiksmai turi būti pripažįstami neteisėtais.

39Teismas sprendžia, jog atsakovas, tikslindamas ginčijamą sąlygą nepakeitė nei reikalavimų vakcinai, nei vakcinos išmėtymo sąlygų, nei nustatė naujų papildomų, su ankstesniais nesusijusių, įsipareigojimų tiekėjams, todėl tokie perkančiosios organizacijos veiksmai negali būti pripažįstami neteisėtais. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad tai, jog atsakovas patikslino, kad pasiutligės atvejai bus nustatinėjami ne tik tarp naminių, bet ir tarp laukinių gyvūnų, reiškia metodikos nustatant pasiutligės atvejus detalizavimą, o ne sąlygos esmės pakeitimą. Kadangi įprastai pasiutligės nešiotojais būna laukiniai gyvūnai, kurie užklysta į apgyvendintas vietoves ir užkrečia naminius gyvūnus, teismas sprendžia, kad aplinkybė, jog perkančioji organizacija galimus pasiutligės atvejus tikrins ne tik tarp naminių, bet ir tarp laukinių gyvūnų, nereiškia pirkimo sąlygų pakeitimo, nes tokiu būdu ne nustatomos papildomos sąlygos tiekėjams, ketinantiems dalyvauti viešajame pirkime, bet išaiškinimas galimas paslaugos suteikimo kokybės patikros mechanizmas, kas jokios papildomos atsakomybės tiekėjams nesukuria.

40Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-462/2002; 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; ir kt.). Taigi atsižvelgiant į tai, kad teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, akivaizdžių konkurso sąlygų trūkumų nenustatė, egzistuoja pagrindas ieškovo ieškinį atmesti.

41Dėl kitų ieškovo reikalavimų teismas nepasisako, nes neturi duomenų apie tai, kad perkančioji organizacija būtų priėmusi sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, konkurso laimėtojo nustatymo bei nusprendusi sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju.

42Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos iš antrosios šalies. Nors atsakovas atsiliepimuose į ieškinius prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikia teismui jokių turėtas išlaidas patvirtinančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, teismas atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmeta.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu, 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

44bylą dalyje pagal ieškovo VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis nutraukti.

45Ieškovo IDT Biologika GmbH ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atmesti.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. ieškovas VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškiniu kreipėsi į Vilniaus... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,... 5. Ieškovas IDT Biologija GmbH taip pat pateikė ieškinį teismui, prašydamas... 6. Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepimu į ieškovo... 7. Byla dalyje pagal ieškovo VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinį... 8. Dėl VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinio... 9. CPK 4231 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešųjų pirkimų bylas teismas... 10. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas,... 11. Kasacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje nurodo, kad, sprendžiant... 12. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas... 13. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik... 14. Priešingas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, ypač V skyriaus,... 15. Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus dėl... 16. Kaip jau minėta, viešųjų pirkimų bylose būtina kreipimosi į teismą... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas atsakovui 2012 m. lapkričio 16 d.... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis nustato, jog tiekėjas,... 19. Ieškovas atsakovui 2012 m. lapkričio 26 d. pateikė pretenziją, tačiau... 20. Dėl ieškovo IDT Biologika GmbH reikalavimų... 21. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 22. Tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos... 24. Ieškovas IDT Biologika GmbH pateikė atsakovui prašymą dėl sąlygų... 25. Atsakovas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012 m. gruodžio 14 d.... 26. 2012 m. gruodžio 17 d. atsakovams tiekėjams išsiuntė raštą Nr.... 27. Ieškovas ginčija atsakovo Techninių specifikacijų 2.4.6 punkto nuostatas,... 28. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovo paskelbto viešojo pirkimo konkurso... 29. CK 6.716 straipsnio 1 dalis paslaugų sutartį apibrėžia kaip vienos šalies... 30. Ieškovo nuomone, atsakovo reikalaujamas įsipareigojimas tiekėjams prisiimti... 31. Teismas nesutinka ir su ieškovo argumentu, jog atsakovas reikalauja, kad... 32. Teismas sutinka su atsakovo nurodytu argumentu, jog tokia konkurso sąlyga yra... 33. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad dėl to, jog pastaruoju metu miestuose ar... 34. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog atsakovo nustatytos ir ieškovo... 35. Teismas taip pat sutinka su atsakovo argumentais, jog diskriminuojančios ir... 36. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų... 37. Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką,... 38. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas, aiškindamas konkurso sąlygas ją ne... 39. Teismas sprendžia, jog atsakovas, tikslindamas ginčijamą sąlygą nepakeitė... 40. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 41. Dėl kitų ieškovo reikalavimų teismas nepasisako, nes neturi duomenų apie... 42. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 93... 44. bylą dalyje pagal ieškovo VšĮ ,,Finansinės strategijos“ ieškinį... 45. Ieškovo IDT Biologika GmbH ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...