Byla e2-4140-258/2018
Dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo atsakovams antstolei V. M. ir UAB „Turto lizingas“, tretieji asmenys – UADBB Colemont draudimo brokeris, Luminor Bank AB

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė,

2sekretorė Eglė Čeponienė,

3dalyvaujant ieškovei G. B. B. ep.R., ieškovų atstovei advokatei V. P.,

4atsakovės antstolės V. M. atstovei G. K.,

5UAB „Turto lizingas“ atstovei advokatei E. D.

6trečiojo asmens Luminor Bank AB atstovui advokato padėjėjui V. J.,

7vertėjai O. J.,

8viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovų G. B. B. ep. R. ir S. N. R. ieškinį dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo atsakovams antstolei V. M. ir UAB „Turto lizingas“, tretieji asmenys – UADBB Colemont draudimo brokeris, Luminor Bank AB,

Nustatė

9Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiu ab initio atsakovės antstolės V. M. 2017-09-18 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 141308 vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01127, kuriuo ieškovų G. B. B. ep. R. ir S. N. R. žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu ( - )., Vilniaus raj., parduoti atsakovei UAB „Turto lizingas“ už 70.131,00 EUR; grąžinti šalis į pradinę padėtį, taikyti dvišalę restituciją ir natūra grąžinti ieškovams G. B. B. ep. R. ir S. N. R. žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ), Vilniaus raj.

10Ieškovai nurodė, jog jie su Luminor Bank AB (toliau- Bankas) 2013-06-07 sudarė kreditavimo sutartį pagal kurią Ieškovams buvo suteiktas būsto kreditas terminui iki 2023-05-16. Įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ) Vilniaus raj. (toliau -Turtas), hipoteka. Bankas vienašališkai nutraukė Kreditavimo sutartį ir kreipėsi į Vilniaus 14-ojo notarų biuro notarę R. B., kuri 2016-05-16 išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 14-2556 dėl Ieškovų skolos išieškojimo iš Bankui įkeisto turto. Bankas su minėtu vykdomuoju įrašu kreipėsi į atsakovę antstolę V. M. (toliau – Antstolė), kuri priėmė vykdyti 2016-05-16 vykdomąjį įrašą ir pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0015/16/01127. 2017-01-03 Antstolė patvarkymu Nr. S1-8489 paskelbė pirmąsias Turto varžytynes, pradinė pardavimo kaina– 87.200 EUR. 2017-01-26 Ieškovai Antstolei pateikė UAB „Domus Optima“ Turto vertinimo ataskaitą, kurioje nustatyta Turto vertė – 109.000 EUR. Atsižvelgiant į tai, Antstolė atšaukė 2017-01-03 paskelbtas turto varžytynes ir paskelbė pirmąsias Turto varžytynės vadovaudamasi UAB „Domus Optima“ nustatyta Turto verte. 2017-03-01 patvarkymu Nr. S1-11878 pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. Bankui šiuo patvarkymu pasiūlyta perimti varžytynėse neparduotą Turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą ir nustatytas terminas iki 2017-03-09 informuoti Antstolę apie ketinimą perimti turtą.

112017-03-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-1066-647/2017 buvo priimtas Ieškovų pareiškimas iškelti jiems bankroto bylą. Antstolė 2017-03-07 patvarkymu Nr. S1-12264 sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01127. 2017-06-08 Vilniaus rajono apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-1066-647/2017 nutarė Ieškovų pareiškimą dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtu. Ši nutartis įsiteisėjo 2017-06-23. Antstolė 2017-06-30 patvarkymu Nr. S1-19866 atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje bei atnaujino terminą Bankui perimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą Turtą. 2017-07-18 patvarkymu Nr. S1-20903 Antstolė paskelbė antrąsias Turto varžytynes, pradinė pardavimo kaina – 65.400 EUR. 2017-08-17 įvykusiose varžytynėse Turtas buvo parduotas atsakovei UAB „Turto lizingas“, pardavimo suma – 70.131 EUR. Visa suma už nupirktą Turtą buvo sumokėta 2017-09-15.

12Ieškovai mano, kad antrųjų Turto varžytinių Nr. 141308 2017-09-18 aktas yra neteisėtas ir negaliojantis, turto pardavimas pažeidė Ieškovų interesus, Antstolė nesilaikė imperatyvių CPK nuostatų, iš naujo neįvertino Turto, neturėjo teisės atnaujinti Bankui termino perimti iš pirmųjų varžytinių neparduotą turtą, nes bankroto bylos ieškovams nagrinėjimas nebuvo tam kliūtis, tokiu būdu buvo užvilkintas ieškovų Turto pardavimas, praleistas CPK 721 str. 1d. numatytas vieno mėnesio terminas turtui parduoti. Šių teisės normų pažeidimu pažeistos ieškovų teisės per kiek įmanomai trumpesnį laiką parduoti Ieškovų Turtą. Turto pardavimo vilkinimas būtų pateisintas tik tokiu atveju, jeigu to būtų siekiama norint parduoti turtą už kuo įmanomai didesnę kainą. Vis dėlto, Antstolė to nepadarė, nes nepasiūlė Ieškovams iš naujo įvertinti parduodamo Turto. Nuo Turto įvertinimo iki ginčijamų Varžytynių pradžios praėjo net 6 mėnesiai, per kuriuos Turto kaina galėjo ženkliai pasikeisti. Vis dėlto, Antstolė neatsižvelgė į tai ir nepasiūlė Ieškovams iš naujo įvertinti Turto kainos, kad Turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą ir tokiu būdu būtų sumažintas Ieškovų įsiskolinimas Bankui dar labiau ar išvis panaikintas. Ieškovai mano, kad Turtas parduotas už kainą mažesnę, nei ji turėjo būti nustatyta. Ieškovai nurodė, jog jie buvo suinteresuoti, kad jų Turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą. Ieškovų nuomone, iš varžytinių buvo pašalintas jų dalyvis T. V., todėl galimai pašalinus šį asmenį iš varžytinių, ieškovų lūkestis, kad turtas būtų parduotas už kuo didesnę kainą nebuvo išpildytas, todėl buvo pažeistos Ieškovų teisės.

13Atsakovė antstolė V. M. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog CPK 719 str. reglamentuojantis turto nepardavimo iš pirmųjų varžytinių pasekmes, įtvirtina antstolio teisę nustatyti terminą išieškotojui pareikšti savo sutikimą paimti varžytinėse neparduotą turtą. Šiuo konkrečiu atveju paskelbtos pirmosios įkeisto turto varžytinės elektroninėje erdvėje vyko laikotarpiu nuo 2017-01-30 iki 2017-03-01. Antstolių kontoroje buvo gautas VĮ Registrų centras pranešimas, kad varžytinės baigėsi, varžytinėse nedalyvavo nei vienas varžytinių dalyvis. Tą pačią dieną priimtas patvarkymas, išieškotojui pareikšti savo sutikimą paimti varžytinėse neparduotą turtą, antstolę informuojant iki 2017-03-09 įskaitytinai. Antstolė pažymėjo, kad 2017-03-07 antstolių kontoroje gauta Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-03-06 nutartis, kuria buvo nutarta priimti Ieškovų pareiškimą iškelti jiems bankroto bylą, atsirado vykdymo veiksmų stabdymo pagrindas, sustojo ir nepasibaigusio antstolio nustatyto termino išieškotojams pareikšti savo sutikimą paimti varžytinėse neparduotą turtą skaičiavimas. Pasibaigus vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindui, antstolė 2017-06-30 patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus, išaiškino išieškotojams, kad per 3 dienas nepranešus apie sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmokėjus skirtumo bus skelbiamos antrosios varžytinės. Antstolio pasiūlymas išieškotojams atnaujinus vykdymo veiksmus, perimti varžytinėse neparduotą turtą, nepažeidė jokių įstatymo nuostatų, tuo labiau ieškovų teisių ir teisėtų interesų. Priešingai, tokiu būdu antstolė kaip tik siekė maksimaliai užtikrinti Ieškovų teises ir teisėtus interesus, kadangi išieškotojui sutikus perimti turtą po pirmųjų varžytinių, būtų užtikrinti proceso ekonomiškumo, operatyvumo principai, o turtas perduotas už pirmųjų varžytinių kainą, kuri kaip matyti pagal varžytinių rezultatus buvo didesnė, ko sekoje būtų didesne apimtimi padengtas ir Ieškovų įsiskolinimas.

14Antstolė atkreipė dėmesį ir į tai, kad CPK 721 str. vieno mėnesio terminas įtvirtintas varžytinių paskelbimui, o ne turto pardavimui. Vieno mėnesio terminas antrųjų varžytinių paskelbimui praleistas nebuvo. Be to pažymėjo, kad nekilnojamojo turto rinkoje šešių mėnesių terminas yra per trumpas, jog galėtų ženkliai įtakoti turto rinkos vertės pokyčius. Ieškovai, manydami, kad įkeisto turto rinkos vertė pakito, galėjo kreiptis į antstolę, pateikti tai galinčius patvirtinti įrodymus. Ieškovai neginčijo nustatytos turto vertės, nepateikė antstolei jokių įrodymų, kurie galėtų būti vertinami kaip pagrindas perkainuoti Turtą ar paskirti įkeisto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai papildomai savaip vertina parduodamą objektą ir pirkėjų konkurencija nustato varžytinėse parduodamo turto realią kainą. Vykdymo procese antstolė nepažeidė jokių imperatyvių įstatymo nuostatų. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškinyje dėstomi tikrovės neatitinkantys teiginiai apie varžytinių aktą, kuriame buvo nurodytas T. V.. Tokio varžytinių akto vykdomojoje byloje nėra ir niekada nebuvo. Antstolis disponuoja tik VĮ Registrų centras paskelbta informacija. Antstolė apie jokius kitus varžytinių dalyvius informacijos nebuvo gavusi ir jokio dalyvio nebuvo pašalinusi.

15Atsakovas UAB „Turto lizingas“ prašydamas ieškinį atmesti nurodė, jog ieškovų nurodyti galimai neesminiai vykdymo procesinių veiksmų pažeidimai yra nepakankamas pagrindas Varžytinių aktą pripažinti negaliojančiu.

16Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka. CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Šiuo atveju, Antstolio procesiniai veiksmai, kuriuos Ieškovai įvardijo kaip iš esmės pažeidžiančius jų interesus buvo atitinkamai atlikti 2017 m. birželio 30 d. (atnaujintas terminas išieškotojams perimti iš varžytinių neparduotą turtą) ir 2017 m. liepos 18 d. (antrųjų varžytinių paskelbimas ir pradinės Turto kainos nustatymas). Ieškovai šių Antstolio procesinių veiksmų neskundė, pretenzijų dėl jų nereiškė daugiau nei 11 mėn. Nuo Antstolio priimtų procesinių sprendimų praėjo itin ilgas laiko tarpas, praleistas 90 dienų terminas jiems apskųsti, yra nesuprantama, dėl kokių priežasčių Ieškovai savo teisių teisme negynė anksčiau.

17Vilniaus rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1222-341/2018 pagal Pirkėjo ieškinį Ieškovei dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir žalos atlyginimo. Šioje byloje atsikirsdama į Pirkėjo ieškinį, Ieškovė reiškė tapačius argumentus, todėl manytina, šios bylos iškėlimas teisme yra tik priemonė užvilkinti bylos dėl Ieškovės iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir žalos atlyginimo išnagrinėjimą. Šio ieškinio pareiškimas teisme sustabdė civilinės bylos Nr. e2-1222-341/2018 nagrinėjimą. Ieškovų piktnaudžiavimą procesu ir jo vilkinimą pagrindžia ir aplinkybė, kad Ieškovai patys kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos jiems iškėlimo, tačiau vėliau dėl nepateisinamų priežasčių neatvyko į žodinį teismo posėdį, prašydami jį atidėti beveik pusei metų. Ieškinio pareiškimas ir Varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu, nuo varžytinių praėjus beveik 1 metams, prieštarauja sąžiningumo, Turto įgijėjo – Pirkėjo interesams, o taip pat ir Banko interesams. Taikant restituciją būtų pažeisti Pirkėjo teisėti lūkesčiai turtą valdyti nuosavybės teise, o taip pat ir Banko interesai gauti Ieškovų prievolės jam įvykdymą. Atsakovas mano, kad Ieškovai į teismą su ieškiniu dėl Varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu kreipėsi ne dėl to, kad atskiri Antstolės procesiniai veiksmai iš esmės pažeidė jų interesus, o todėl, kad jie šia byla siekia užvilkinti Vilniaus rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1222-341/2018 nagrinėjimą. Ši išvada taip pat darytina, atsižvelgiant ir į tai, kad Ieškovai nurodytų Antstolės veiksmų neskundė įstatymų nustatyta tvarka. Ši aplinkybė yra esminė vertinant jų neigiamą įtaką Ieškovų interesams – juk bet kuris rūpestingas ir apdairus asmuo, iš esmės jų interesus pažeidžiančius antstolio veiksmus skųstų iš karto, o ne praėjus beveik metams, jau pardavus jų Turtą ir pareikalavus išsikelti iš gyvenamųjų patalpų.

18Atsakovas taip pat nurodė, jog turtas parduotas už pagrįstą kainą. CPK 681 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis turi pareigą jį įkainoti rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Šiuo atveju Turto kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į Ieškovų pateiktus duomenis – UAB „Domus optima“ Turto vertinimo ataskaitą. Nepavykus Turto parduoti per pirmąsias varžytines Turto pradinė kaina buvo nustatyta vadovaujantis CPK 722 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Taigi, Turto pradinė pardavimo kaina antrosiose varžytinėse buvo nustatyta vadovaujantis tiek Ieškovų pageidavimais, tiek turto vertintojų išvadomis, tiek įstatymais. Ieškovai nors ir teigia, kad Turtas buvo parduotas galimai už per mažą kainą, jie nenurodo, kokia kaina, jų manymu, laikytina pagrįsta. Atitinkamai Skolininkai niekuo nepagrindžia teiginio, kad 6 mėn. yra pakankamas laiko tarpas tam, kad Turto kaina būtų žymiai padidėjus.

19Lietuvos Respublikos statistikos departamentas skelbia duomenis apie būsto kainų pokyčius Lietuvoje. Turto vertinimas, kurio metu buvo nustatyta jo 109 000 EUR vertė, buvo atliktas pirmąjį 2017 m. ketvirtį. Antrosios varžytinės buvo atliktos trečiąjį 2017 m. ketvirtį. Kaip matyti iš pateiktų duomenų kitose Lietuvos teritorijose nei Vilniaus miesto savivaldybėje būsto kainos nuo 2017 m. I ketvirčio iki III pakilo 5 proc. Toks nekilnojamojo turto kainos padidėjimas nėra pakankamas išvadai, kad Turtas buvo parduotas už per mažą kainą, kadangi net prie 109 000 EUR pridėjus 5 proc., gaunama pradinė turto kaina antrosiose varžytinėse būtų 68 670 EUR, t. y. tik 3270 Eur didesnė nei pradinė Turto kaina antrosiose varžytinėse, paskelbtose 2017 m. liepos 18 d. Šis kainos skirtumas, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, negali būti vertinamas kaip esminis. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, kad turtas buvo parduotas už iš esmės mažesnę kainą nei jo vertė.

20Ieškovai teigia, kad varžytinės yra pripažintinos negaliojančiomis CPK 602 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. iš varžytinių neteisėtai pašalinus asmenį. Nurodo, kad Varžytinėse galimai dalyvavo T. V. – Ieškovų atstovo advokato padėjėjo A. T. praktikos vadovas, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad Ieškovų pozicija dėl T. V. galimo dalyvavimo varžytinėse ir galimo pašalinimo iš jų yra nenuosekli. Ieškovai teigia, kad šis asmuo neturėjo teisės dalyvauti šiose varžytinėse, nes jis buvo Ieškovų teisininko praktikos vadovas, turėjo daugiau žinių apie organizuojamas varžytines bei jose parduodamą Turtą bei jo vertę. Vertinant šį argumentą pažymėjo, kad įstatymas nustato baigtinį sąrašą asmenų, kuriems yra draudžiama dalyvauti varžytinėse. CPK 708 straipsnio 2 dalis nustato, kad varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstoliai, antstolių kontorų darbuotojai ir šiame straipsnyje išvardytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai. Skolininko, kurio turtas yra parduodamas iš varžytinių, atstovo praktikos vadovas nepatenka į sąrašą subjektų, kurie negali dalyvauti varžytinėse. Atitinkamai, nėra jokio pagrindo teigti, kad jeigu T. V. dalyvavo varžytinėse, jose dalyvavo neteisėtai. Ieškovai taip pat teigia, kad T. V. neteisėtai dalyvavo varžytinėse, jo pašalinimas iš varžytinių buvo neteisėtas ir pažeidžia jų interesus. Ieškovai argumentuodami, kad varžytinių aktas yra pripažintinas negaliojančiu 602 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje nurodyta, kad šiam negaliojimo pagrindui taikyti teismas turi nustatyti tokių sąlygų visumą: 1) kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių; 2) asmuo, kuris kreipiasi į teismą, ginčydamas turto pardavimo iš varžytynių aktą, yra suinteresuotas; 3) dėl kurio nors asmens neteisėto pašalinimo iš varžytynių suinteresuoto asmens teisės buvo pažeistos“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243-969/2015). Vertinant, ar yra CPK 602 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti varžytinių akto pripažinimo negaliojančiais pagrindai, turi būti nustatomas ne tik vienas iš šioje teisės normoje pažeidimų (pirmoji sąlyga), bet kartu turi būti nustatyta, kad šiuo pažeidimu buvo sukeltas asmens teisių pažeidimas (antroji sąlyga), kuris yra esminis (trečioji sąlyga) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E2A-494-370/2017). Ieškovai savo suinteresuotumą bei esminį teisių pažeidimą motyvuoja galimu didžiausios kainos negavimu varžytinėse, nedalyvaujant T. V., nuo ko, kaip teigiama, priklausė ir Banko reikalavimų patenkinimo galimybė. Atsakovo nuomone nėra pagrindo pripažinti Varžytinių aktą negaliojančiu, kadangi šis reikalavimas yra pareikštas siekiant užvilkinti procesą kitoje byloje. Ieškovai neįrodė esminio jų interesų pažeidimo atskirais Antstolės procesiniais veiksmais ar galimai varžytinėse dalyvavusio asmens pašalinimu iš jų. Varžytinių akto pripažinimas negaliojančiu prieštarautų ne tik įstatymui, teismų praktikai, bet ir Pirkėjo bei Banko interesams.

21Trečiasis asmuo Luminor Bank AB su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį dėl varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). CPK 700 straipsnyje nustatyta, kad turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma. Tai priverstinis turto perleidimas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka, siekiant gauti lėšas atsiskaityti su turto savininko kreditoriais.

22Turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Pažymėtina, kad teismas, atsižvelgdamas į būtinumą siekti užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, proporcingumo principo reikalavimą taikytinai teisinio poveikio priemonei būti adekvačiai teisės pažeidimui (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), gautos turtą pardavus iš varžytynių sumos proporcingumą to turto rinkos vertei, turi įvertinti, ar turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu yra vienintelė ir tinkamiausia priemonė apginti pažeistas šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teises, ar pažeistos teisės negali būti tinkamai apgintos taikant civilinę atsakomybę. Šiuo atveju neegzistuoja nei vienas CPK 602 straipsnyje nustatytas pagrindas dėl ko turto pardavimo iš varžytynių aktas galėtų būti pripažintas negaliojančiu.

23Dėl CPK nuostatų laikymosi ir turto vertinimo nesutiko su Ieškovų argumentais, kad antstolė nesilaikė imperatyvių CPK nuostatų bei privalėjo pervertinti turtą. Antstolė laikotarpiu nuo 2017-01-30 iki 2017-03-10 buvo paskelbusi pirmąsias įkeisto turto varžytynes. 2017-03-01 antstolės patvarkymu pirmosios varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas bei pasiūlytą išieškotojui perimti varžytynėse neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą bei nustatė išieškotojui terminą iki 2017-03-09 informuoti antstolę ar išieškotojai ketina perimti turtą. CPK 719 straipsnio, reglamentuojančio turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių pasekmes, 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (CPK 717 str. 1 p.), turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 str. 2 ir 4 p. nustatytus atvejus, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą šiame straipsnyje ir CPK 720 str. 1 d. nurodytomis sąlygomis ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą. Antstolė, vadovaudamasi aukščiau paminėtomis teisės normomis, nustatė 9 dienų terminą išieškotojui pateikti informaciją apie ketinimą perimti turtą. Vilniaus rajono apylinkės teismui 2017-03-06 civ. byloje Nr. 2FB-1066-647/2017 priėmus nutartį, kuria priimtas Ieškovų pareiškimas dėl bankroto bylos jiems iškėlimo, antstolė privalėjo sustabdyti vykdymo veiksmus, turto realizavimą ir (ar) išieškojimą, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Tai antstolė padarė priimdama 2017-03-07 patvarkymą. Antstolė sustabdė vykdymo veiksmus, nepasibaigus išieškotojui nustatytam terminui dėl informavimo apie ketinimą perimti turtą. Visokeriopos ir efektyvios civilinių teisių gynybos principo užtikrinimo tikslu civilinio proceso teisėje įtvirtintas procesinių terminų eigos sustabdymo institutas (CPK 76 str.). Sustabdyta gali būti tik nepasibaigusio termino eiga. Sustabdžius antstolio paskirto termino įvykdyti sprendimą eigą, šis terminas prasitęsia tuo laikotarpiu, kuris lygus sustabdymo laikotarpiui. Iki sustabdymo praėjęs termino eigos laikas įskaitomas į antstolio paskirto termino įvykdyti sprendimą eigą, o sustabdymo laikotarpis – neįskaitomas. Pagal CPK 76 str. visų nepasibaigusių procesinių terminų eiga sustabdoma, kai sustabdomas bylos nagrinėjimas; procesinių terminų sustabdymas prasideda nuo to laiko, kada atsiranda aplinkybės, sudarančios pagrindą sustabdyti bylą. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, aiškinant CPK 625 str. 1 d. ir 626 str. 1, 2 d. nuostatas, atsižvelgiant į jų sisteminius ryšius su kitomis CPK, taip pat kitų įstatymų nuostatomis, darytina išvada, kad antstolis turi pareigą sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus ne tik CPK 626 str. 1, 2 d. nustatytais atvejais, bet ir esant kitiems CPK bei kituose įstatymuose įtvirtintiems pagrindams; ir tuo atveju, kai vykdomoji byla sustabdoma kitais CPK ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais, antstolis turi teisę atlikti tik skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-07-15 nutartis civilinėje byloje 3K-3-371-701/2016). Antstolė iki vykdymo veiksmų sustabdymo buvo priėmusi 2017-03-01 patvarkymą, kuriuo išieškotojui buvo nustatytas terminas iki 2017-03-09 įskaitytinai pranešti apie ketinimą perimti iš varžytynių neparduotą turtą. Pasibaigus vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindams, antstolė 2017-06-30 patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus bei išaiškino išieškotojui, kad per 3 dienas nepranešus apie sutikimą perimti turtą bus skelbiamos antrosios varžytynės. Taigi antstolė įvertinusi aplinkybę, jog vykdymo veiksmų sustabdymo metu buvo likusios 3 dienos iki termino išieškotojui pateikti informaciją apie ketinimą perimti iš varžytynių neparduotą turtą pabaigos, atnaujinusi vykdymo veiksmus, pagrįstai toliau skaičiavo šį terminą, kas nelaikytina nei minėto termino pratęsimu, nei atnaujinimu. CPK 721 str. 1 d. nustato, jog jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 str. 1 d. nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes, t.y. šiame straipsnyje nustatytas terminas varžytynių paskelbimui, o ne turto pardavimui, kaip ieškinyje nurodo Ieškovai. Šiuo atveju sutikimas perimti turtą nebuvo pateiktas antstolei, antstolė 2017-07-18 paskelbė antrąsias turto varžytynes. Įvertinus aplinkybę, jog vykdymo veiksmai buvo sustabdyti, atsižvelgiant į CPK normas, reglamentuojančias terminų skaičiavimą, bei formuojamą teismų praktiką dėl terminų skaičiavimo kai sustabdomi vykdymo veiksmai, akivaizdu, jog antstolė nėra padariusi jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, t.y. antstolė laikėsi visų CPK nustatytų terminų ir laiku paskelbė antrąsias įkeisto turto varžytynes. Ne antstolė užvilkino turto pardavimo procesą, bet pačių Ieškovų veiksmai įtakojo vykdymo veiksmų sustabdymą ir turto pardavimo procesą.

24Nesutinka su Ieškovų teiginiais, jog antstolė turėjo atlikti naują turto vertinimą bei tai, kad turtą buvo galima parduoti už didesnę vertę. CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Turto vertė buvo nustatyta atsižvelgiant į Ieškovės pateiktą UAB „Domus Optima“ (kvalifikuoto turto vertintojo) vertinimo ataskaitoje nustatytą įkeisto turto kainą. Antstolė turtą buvo įkainojusi 109 000 Eur suma. Kadangi turtas nebuvo parduotas iš pirmųjų varžytynių, todėl antrosiose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą sudarė 60 proc. nuo turto arešto kainos (65 400 Eur, kas sudaro 19 983,78 Eur (CPK 722 str. 1 d.)). Varžytynės turtas buvo realizuotas už 70 131 Eur. Pagrindas konstatuoti, jog turtas buvo įvertintas neteisingai ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir taip yra neproporcingai apribotos skolininko nuosavybės teisės. CPK 681 str. 2 d. numato, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. CPK 681 str. 2 d. įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas – užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Ieškinyje Ieškovai nepateikė motyvuotų nesutikimo su nustatyta turto verte argumentų, juos pagrindžiančių įrodymų, leidžiančių suabejoti nustatyta turto verte, bei savo nuomonės dėl turto vertės. Ieškovų samprotavimai apie turto vertę nesuteikia pagrindo abejoti, kad turto vertė yra per maža ar, kad nuo turto vertės nustatymo iki antrųjų varžytynių paskelbimo, areštuoto turto vertė dėl objektyvių aplinkybių būtų pasikeitusi ir būtų atsiradęs pagrindas turtą perkainoti CPK 681 str. 2 d. pagrindu. Vienas iš pagrindų, kai antstolis galėtų perkainoti turtą, jei antstoliui kilo pagrįstų abejonių dėl atlikto turto įvertinimo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto įkainojimui nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Vykdomojoje byloje nebuvo pateikta įrodymų, jog turto vertė pasikeitė (padidėjo), todėl antstolei nebuvo pareigos perkainoti turtą. Ieškovai nepateikia įrodymų, jog turtas parduotas už per mažą kainą ir tokiu būdu buvo pažeistos Ieškovų teisės. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Objektyvi turto rinkos vertė paprastai nustatoma varžytynių metu, kadangi, nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai savaip vertina parduodamą objektą kaip patrauklią investiciją, ir varžytynėse vykstanti konkurencija nustato parduodamo turto realią rinkos kainą. Turto pardavimas varžytinėse geriausiai atspindi tuo metu rinkoje buvusio konkretaus turto kainą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad „Įkainojimo rezultatai patikrinami varžytynėse, pirkėjams siūlant kainą. Jeigu varžytynės neįvyksta, turtas realizuojamas pardavimo būdu, bet už mažesnę kainą, kuri nustatoma kito įkainojimo metu. Turto nerealizavimo varžytynėse faktas patvirtina, kad varžytynėse buvo nustatyta per aukšta kaina“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2005, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010). Jeigu parduodamo iš varžytynių turto kaina būtų žemesnė nei reali rinkos vertė, neabejotinai būtų atsiradę suinteresuotų turto įsigijimu asmenų, kurie būtų pasiūlę didesnę kainą, nei pasiūlė UAB „Turto lizingas“. Aplinkybės, kad turtas buvo parduotas tik iš antrųjų varžytynių, o UAB „Turto lizingas“ varžytynėse pasiūlius 70 131 EUR nei vienas varžytynių dalyvis didesnės kainos nepasiūlė, Ieškovai nenurodė asmens, kuris sutiktų sumokėti didesnę kainą, nei vykdomojoje byloje nustatyta kaina, patvirtina, jog turtas nebuvo parduotas už per mažą kainą, o turto kaina buvo nustatyta tinkamai. Ieškovų argumentai, kad turtas neteisėtai buvo parduotas už mažesnę kainą, nei yra turto rinkos vertė, yra visiškai nepagrįsti.

25Dėl galimai iš varžytinių pašalinto dalyvio trečiojo asmens pozicija sutampa su atsakovo UAB „Turto lizingas“ pozicija.

26Dėl restitucijos taikymo nurodė, kad nepagrįstas Ieškovų reikalavimas taikyti restituciją ir grąžinti Ieškovams nekilnojamąjį turtą. Įstatymo leidėjas, Civilinio proceso kodekso normose nustatęs specialų turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo institutą, nenustatė specialiųjų restitucijos taikymo taisyklių, todėl turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu taikytinos bendrosios restitucijos taisyklės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl restituciją reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu atveju, yra konstatavęs, kad varžytynėse daiktą prieš savininko valią realizuoja valstybė per teismo pareigūną – teismo antstolį. Antstolis, parduodamas turtą varžytynėse, veikia ex officio. Aplinkybė, kad daiktą realizuoja valstybė, sukuria daikto pardavimo teisėtumo prezumpciją, t. y. prielaidą, kad daiktas iš savininko paimtas ir realizuojamas prieš jo valią teisėtai. Asmuo, pirkdamas daiktą varžytynėse, privalo turėti garantiją, kad nupirktas daiktas iš jo nebus išreikalautas. Priešingu atveju varžytynės prarastų prasmę, gerokai kristų jose realizuojamų daiktų kaina, tai pažeistų tiek kreditorių, kurių interesais organizuojamos varžytynės, tiek ir skolininkų interesus. Dėl to asmuo, nusipirkęs daiktą varžytynėse, preziumuojamas sąžiningu įgijėju. Tik įrodžius, kad daikto varžytynėse įgijėjas buvo nesąžiningas, įgytas turtas gali būti iš jo išreikalautas. Ieškovai nepateikia jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog atsakovas UAB „Turto lizingas“ yra nesąžiningas įgijėjas. Atsižvelgiant į tai, restitucija negali būti taikoma natūra ir turtas negali būti išreikalautas iš sąžiningo įgijėjo. Prašė ieškinį atmesti, priteisti atstovavimo išlaidas.

27Ieškinys netenkinamas.

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 602 str. 1d. nustatyta, kad turto pardavimo iš varžytinių aktai, suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais 3 p. pagrindu: jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių; taip pat 6 p. pagrindu: jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka; ir 7 p. pagrindu jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises.

29Nagrinėjamoje dalyje teisės normos formuluotė nėra imperatyvi, nes nuostatos formulavimas yra turto pardavimo iš varžytynių aktas „suinteresuoto asmens“ prašymu „gali būti pripažįstamas“, o ne „pripažįstamas negaliojančiu“ arba „negalioja“, t. y. ji formuluojama ne imperatyviai.

30Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 95 punktas numato, kad varžytynės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Varžytinių sistemą valdo Registrų centras. Elektroninis varžytinių procesas užtikrina dalyvių konfidencialumą. Antstolis, vykdydamas elektronines varžytines, nevykdo dalyvių registracijos į jas ir apie tai, kas varžosi dėl parduodamo turto, nežino nei jis nei kiti potencialūs pirkėjai. Kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui elektroninių varžytynių sistema rodo tik jo paties duomenis, pasiūlytą kainą ir didžiausią pasiūlytą kainą. Varžytinių laimėtoją išrenka elektroninė sistema. Antstolis šiame procese informuojamas tik varžytynėms pasibaigus. Varžytynes organizavusiam antstoliui per vieną darbo dieną nuo varžytynių pabaigos elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie varžytynių laimėtoją, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Atsižvelgiant į tai, kad antstoliui nėra prieinami duomenis apie varžytinėse dalyvavusius, bet jų nelaimėjusius asmenis, nėra teisinio pagrindo ieškovų prielaidą dėl galimo dalyvio šalinimo pripažinti pagrįsta.

31CPK 719 str. 1 d. numato, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes.

32Byloje nustatyta, kad Antstolė 2017-03-01 patvarkymu Nr. S1-11878 paskelbė pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. Bankui pasiūlyta perimti varžytynėse neparduotą Turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą ir nustatytas terminas iki 2017-03-09 informuoti Antstolę apie ketinimą perimti turtą. 2017-03-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-1066-647/2017 priimtas Ieškovų pareiškimas iškelti jiems bankroto bylą. Paminėtoje teismo nutartyje buvo nurodyta, kad teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo sustabdomas pareiškėjos turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 6 d.). Šioje nutartyje nurodytas reikalavimas antstolei buvo privalomas. Dėl šios priežasties Antstolė 2017-03-07 patvarkymu Nr. S1-12264 sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01127. 2017-06-08 Vilniaus rajono apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-1066-647/2017 nutarė Ieškovų pareiškimą dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtu. Nutartis įsiteisėjo 2017-06-23d. Antstolė 2017-06-30 patvarkymu Nr. S1-19866 atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/00127 bei atnaujino terminą Bankui perimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą Turtą, o Bankui per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nepranešus apie sutikimą paimti perduodamą Turtą ar per nustatytą terminą neįmokėjus skirtumo, skelbti antrąsias varžytynes. Antrąsias varžytines antstolė paskelbė 2017-07-18.

33Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog faktiškai pažeistas 2 dienų terminas paskelbti antrąsias varžytines. Turto pardavimas iš varžytinių negali būti pripažįstamas negaliojančiu dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. Ieškovų teiginiai apie galimos didesnės kainos gavimą varžytinėse pripažintini aiškiai nepakankamais konstatuoti esant esminiam ieškovų teisių pažeidimui nagrinėjamoje byloje. Pirkėjas, planuodamas varžytis dėl parduodamo turto, turi galimybę įsitikinti ar parduodamame name vis dar gyvena šeimininkai, yra jų daiktai ir dėl to išlieka tikimybė, kad kartu su tuo gali įsigyti nemažai rūpesčių, tinkamai naudotis įsigytu turtu gali tekti laukti neprognozuojamą laiką, todėl galutinę parduodamo turto kainą nulemia pirkėjas.

34Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta teismas daro išvada, jog nėra pagrindo varžytinių aktą pripažinti negaliojančiu.

35CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

36Ieškovams šioje byloje buvo atidėtas 150 Eur žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimas iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Šis mokestis priteistinas iš ieškovų į valstybės biudžetą.

37Luminor Bank AB nurodo patyręs 968 Eur bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos priteistinos iš ieškovų.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais,

Nutarė

39Ieškovų G. B. B. ep. R. ir S. N. R. ieškinį atsakovams Antstolei V. M., UAB „Turto lizingas“ dėl 2017-09-18 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 141308 vykdomojoje byloje Nr. 0015/16/01127 pripažinimo negaliojančiu atmesti.

40Priteisti iš ieškovų G.B. B. ep. R. (a.k. ( - ) ir S.N. R. (a,k. ( - ) 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur žyminio mokesčio valstybei, 968,00 (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis) Eur atstovavimo išlaidas trečiojo asmens Lumino Bank AB (j.a.k. 112029270) naudai.

41Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė,... 2. sekretorė Eglė Čeponienė,... 3. dalyvaujant ieškovei G. B. B. ep.R., ieškovų atstovei advokatei V. P.,... 4. atsakovės antstolės V. M. atstovei G. K.,... 5. UAB „Turto lizingas“ atstovei advokatei E. D.... 6. trečiojo asmens Luminor Bank AB atstovui advokato padėjėjui V. J.,... 7. vertėjai O. J.,... 8. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę... 9. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiu ab initio... 10. Ieškovai nurodė, jog jie su Luminor Bank AB (toliau- Bankas) 2013-06-07... 11. 2017-03-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. Ieškovai mano, kad antrųjų Turto varžytinių Nr. 141308 2017-09-18 aktas... 13. Atsakovė antstolė V. M. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 14. Antstolė atkreipė dėmesį ir į tai, kad CPK 721 str. vieno mėnesio... 15. Atsakovas UAB „Turto lizingas“ prašydamas ieškinį atmesti nurodė, jog... 16. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama... 17. Vilniaus rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.... 18. Atsakovas taip pat nurodė, jog turtas parduotas už pagrįstą kainą. CPK 681... 19. Lietuvos Respublikos statistikos departamentas skelbia duomenis apie būsto... 20. Ieškovai teigia, kad varžytinės yra pripažintinos negaliojančiomis CPK 602... 21. Trečiasis asmuo Luminor Bank AB su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į... 22. Turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas... 23. Dėl CPK nuostatų laikymosi ir turto vertinimo nesutiko su Ieškovų... 24. Nesutinka su Ieškovų teiginiais, jog antstolė turėjo atlikti naują turto... 25. Dėl galimai iš varžytinių pašalinto dalyvio trečiojo asmens pozicija... 26. Dėl restitucijos taikymo nurodė, kad nepagrįstas Ieškovų reikalavimas... 27. Ieškinys netenkinamas.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 602 str. 1d. nustatyta, kad... 29. Nagrinėjamoje dalyje teisės normos formuluotė nėra imperatyvi, nes... 30. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos... 31. CPK 719 str. 1 d. numato, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl... 32. Byloje nustatyta, kad Antstolė 2017-03-01 patvarkymu Nr. S1-11878 paskelbė... 33. Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog faktiškai... 34. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta teismas daro išvada, jog nėra pagrindo... 35. CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 36. Ieškovams šioje byloje buvo atidėtas 150 Eur žyminio mokesčio už... 37. Luminor Bank AB nurodo patyręs 968 Eur bylinėjimosi išlaidas. Šios... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 39. Ieškovų G. B. B. ep. R. ir S. N. R. ieškinį atsakovams Antstolei V. M., UAB... 40. Priteisti iš ieškovų G.B. B. ep. R. (a.k. ( - ) ir S.N. R. (a,k. ( - ) 150... 41. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...