Byla 2-978-370/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-768-345/2017, kuria padidintas pareiškėjos (kreditorės) UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY reikalavimas atsakovės AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės RAB „SPAUDA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-768-345/2017, kuria padidintas pareiškėjos (kreditorės) UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY reikalavimas atsakovės AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY (kreditorė) teismo prašė patvirtinti patikslintą reikalavimą AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje, jį padidinant nuo 52 890,39 Eur iki 284 586,4 Eur. Nurodė, kad BUAB „SPEISUVA“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“ 2015-08-12 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria BUAB „SPEISUVA“ perleido reikalavimo teisę kreditorei UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY į 47 debitorius. Tačiau reikalavimo sutarties perleidimo debitorių lentelėje įsivėlus klaidai (AB „SPAUDA“ buvo nurodyta tik punkte Nr. 1 su 52 890,39 Eur dydžio skola), sudarytas papildomas susitarimas prie reikalavimo perleidimo sutarties, kuriame nurodyta, jog sutarties debitorių lentelės punkte Nr. 35 nurodyta 231 696,01 Eur dydžio skola yra debitorės AB „SPAUDA“, o ne į UAB „Žyprė ir Ko“. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi, kreditorę į antrosios eilės kreditorių sąrašą įtraukė tik su 52 890,39 Eur reikalavimu, t. y. neatsižvelgiant į šalių sudarytą papildomą susitarimą. Kreditorė, siekdama ištaisyti klaidą, 2016-04-12 pateikė RAB „SPAUDA“ administratorei papildomą prašymą patikslinti jos reikalavimą bendrai 284 586,4 Eur sumai ir jį pateikti tvirtinti teismui, tačiau atsakymo negavo.
 2. Atsakovė RAB „SPAUDA“ atsiliepime su kreditorės prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad administratorė neturi informacijos apie tai, jog pareiškėja gali būti kreditore papildomai 231 696,01 Eur sumai (284 586,4 Eur – 52 890,39 Eur). BUAB „SPEISUVA“ 2015-06-02 kreditorių susirinkime buvo spręsta pardavinėti reikalavimo teisę į UAB „Žyprė ir Ko“, o ne į RAB „SPAUDA“; kito kreditorių susirinkimo, suteikiančio bankroto administratorei teisę pasirašyti su pareiškėja 2015-08-17 papildomą susitarimą dėl 231 696,01 Eur reikalavimo teisės į RAB „SPAUDA“ , o ne į UAB „Žyprė ir Ko“ perleidimo, nebuvo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 10 d. nutartimi pareiškėjos (kreditorės) UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY prašymą dėl reikalavimo tvirtinimo tenkino – patikslino RAB „SPAUDA“ antrosios eilės kreditorės UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY reikalavimą, jį padidinant iki 284 586,4 Eur.
 2. Teismas nustatė, kad kreditorės prašymą padidinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi patvirtintą reikalavimą pagrindžia faktiniai duomenys: 2015-06-02 BUAB „SPEISUVA“ kreditorių susirinkimo Protokolas Nr. 6 ir jo 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas parduoti BUAB „SPEISUVA“ 231 696,01 Eur dydžio AB „SPAUDA“ (buv. UAB „Žyprė ir Ko“) debitinę skolą už didžiausią pasiūlytą kainą; 2015-08-12 BUAB „SPEISUVA“ bankroto administratorės ir kreditorės UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuria perleista 52 890,39 Eur dydžio reikalavimo teisė į debitorę AB „SPAUDA“ ir 231 969,01 Eur reikalavimo teisė į UAB „Žyprė ir Ko“; 2015-08-17 minėtų asmenų sudarytas papildomas susitarimas prie 2015-08-12 reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 150812 Nr. 1, kuriuo dėl techninės klaidos patikslintas perduodamas reikalavimas, nurodant, kad AB „SPAUDA“ skola sudaro 231 969,01 Eur.
 3. Teismas nesutiko su RAB „SPAUDA“ argumentais, kad BUAB „SPEISUVA“ reikalavimo teisės į atsakovę buvo parduodamos lengvatine tvarka, išvengiant išviešinimo procedūros, kadangi BUAB „SPEISUVA“ 2015-06-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo Protokole Nr. 6 priimtų sprendimų neginčijo, todėl su pardavimo tvarka sutiko ir laikė ją teisėta. Apie BUAB „SPEISUVA“ debitorių skolų pardavimą buvo skelbiama viešai.
 4. Teismas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu tenkino BUAB „SPEISUVA“ ieškinį ir pripažino negaliojančia 2011-05-27 BUAB „SPEISUVA“ ir AB „SPAUDA“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį bei taikė restituciją – priteisė iš AB „SPAUDA“ 231 696,01 Eur skolą (nutartis palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartimi). Tokiu būdu AB „SPAUDA“, vietoje UAB „Žyprė ir Ko“, tapo BUAB „SPEISUVA“ skolininkė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Apeliantė RAB „SPAUDA“, atstovaujama generalinio direktoriaus R. B., teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY prašymo dėl reikalavimo patikslinimo AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. BUAB „SPEISUVA“ bankroto administratorė kreditorių susirinkimui, kuriame buvo sprendžiama dėl reikalavimo teisių pardavimo, pateikė klaidingą debitorių skolų sąrašą, kuriame nurodyta, jog įmonė turi 231 696,01 Eur reikalavimo teisę į UAB „Žyprė ir Ko“, o tai lėmė ir atitinkamus balsavimo rezultatus: 52 890,39 Eur dydžio reikalavimo teisę į AB „SPAUDA“ nutarta pardavinėti viena tvarka, o 231 696,01 Eur dydžio reikalavimo teisę į UAB „Žyprė ir Ko“ – lengvatine tvarka (už didžiausią pasiūlytą kainą).
  2. 2015-08-17 papildomas susitarimas prie reikalavimo teisių perleidimo sutarties, kuriuo patikslinta, jog 231 696,01 Eur reikalavimo teisė perleidžiama ne į UAB „Žyprė ir Ko“, o į AB „SPAUDA“ negali būti pripažintas kaip galiojantis ir teisėtas dokumentas dėl to, kad juo bankroto administratorė vienašališkai, neturėdama tam teisės, sudarė papildomą susitarimą dėl 231 696,01 Eur reikalavimo teisės perleidimo į AB „SPAUDA“, nors kreditoriai tokios valios neišreiškė (byloje nėra duomenų, jog BUAB „SPEISUVA“ kreditoriai buvo informuoti ir davę administratorei sutikimą parduoti 231 696,01 Eur reikalavimo teisę į AB „SPAUDA“).
  3. Bankroto administratorės kreditoriams pateiktas neteisingai sudarytas debitorių sąrašas, negali būti laikomas tik technine klaida, kuriai ištaisyti pakanka jos vienos valios. Apie pateiktų duomenų teisingumą turėjo būti informuoti kreditoriai, bankroto administratorė turėjo pareigą organizuoti pakartotinį kreditorių balsavimą, kurio metu būtų sprendžiamas klausimas dėl 231 696,01 Eur reikalavimo teisės perleidimo į AB „SPAUDA“.
  4. ĮBĮ 23 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios kreditorių susirinkimo įgaliojimus – imperatyvios nuostatos, kurių pažeidimas suponuoja sandorio pripažinimą negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė, pasirašydama papildomą susitarimą prie reikalavimo teisių perleidimo sutarties, pažeidė ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkto nuostatas, jį sudarant be kreditorių susirinkimo daugumos valios, todėl toks susitarimas pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.80 str.), taip pat laikytinas kaip prieštaraujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams.
  5. Teisėtą ir galiojančią 231 696,01 Eur dydžio reikalavimo teisę į AB „SPAUDA“ turi UAB „SPEISUVA“ kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai liko nepatenkinti įmonės bankroto byloje.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY teismo prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde BUAB „SPEISUVA“ 2015-06-03 pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta parduoti 52 890,39 Eur ir 231 696,01 Eur dydžio reikalavimo teises į AB „SPAUDA“, iš viso – 284 586,4 Eur. Dalis šio reikalavimo (nagrinėjamu atveju ginčytina 231 696,01 Eur suma) atsirado pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartį, kuriais 2011-05-27 UAB „SPEISUVA“ ir AB „SPAUDA“ sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis pripažinta negaliojančia.
  2. 2015-06-03 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokole Nr. 6 aiškiai nurodyta, kad 231 696,01 Eur dydžio finansinis reikalavimas yra „AB „SPAUDA“ (buv. Žyprė ir Ko“)“, todėl visi BUAB „SPEISUVA“ kreditoriai žinojo reikalavimo į AB „SPAUDA“ kilmę.
  3. Nesutiktina su skundo argumentais, jog BUAB „SPEISUVA“ kreditoriai buvo suklaidinti dėl netikslaus debitorių sąrašo. Bylos medžiaga patvirtina, kad neva apie šį suklaidinimą RAB „SPAUDA“ buvo informavusi didžiuosius BUAB „SPEISUVA“ kreditorius, tačiau nė vienas iš jų jokių veiksmų nesiėmė. Tai patvirtina, kad bankroto procedūra buvo vykdoma tinkamai, nepažeidžiant ĮBĮ reikalavimų.
  4. Į bylą apeliantės prašymu bankroto administratorės pateikti įrodymai patvirtino, kad visos reikalavimo teisės BUAB „SPEISUVA“ bankroto procese buvo parduodamos pagal kreditorių nutarimus ir teisės aktų reikalavimus. Be to, nė vienas iš BUAB „SPEISUVA“ kreditorių neginčijo 2015-06-03 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų ar administratorės veiksmų realizuojant BUAB „SPEISUVA“ reikalavimo teises.
  5. Atsižvelgiant į tai, kad visos BUAB „SPEISUVA“ reikalavimo teisės buvo parduotos turint kreditorių sutikimą (nepažeidžiant ĮBĮ 23 str. 5 d. normos), o sutartys, kuriomis grindžiama UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY reikalavimo teisė į RAB „SPAUDA“, yra galiojančios, pagal jas yra tinkamai atsiskaityta, nėra pagrindo papildomą susitarimą prie reikalavimo teisių perleidimo sutarties laikyti niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.80 str.).

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).
 2. Byloje kilęs ginčas dėl UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje patvirtinto reikalavimo dydžio pagrįstumo.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi AB „SPAUDA“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Ritava“ (nutartis įsiteisėjo 2013-10-08). Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartimi patvirtintas RAB „SPAUDA“ kreditorių bei jų 6 074 642,17 Lt dydžio finansinių reikalavimų sąrašas (kuris vėlesnėmis nutartimis buvo tikslinamas). Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas.
 4. BUAB „SPEISUVA“ finansinis reikalavimas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi patikslintas, remiantis Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartimi, jį padidinant nuo 182 619,93 Lt iki 982 619,93 Lt (284 586,4 Eur). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi iš restruktūrizuojamos AB „SPAUDA“ kreditorių sąrašo išbraukta antrosios eilės kreditorė BUAB „SPEISUVA“ su 284 586,4 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, o į restruktūrizuojamos AB „SPAUDA“ kreditorių sąrašą įtraukta UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY su 52 890,39 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Teismas, tvirtindamas šį kreditorės reikalavimą, nustatė, kad 2015-08-12 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi RAB „SPAUDA“ kreditorė BUAB „SPEISUVA“ perleido UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY 52 890,39 Eur reikalavimo teisę į RAB „SPAUDA“, o viešųjų registrų duomenimis BUAB „SPEISUVA“ 2015-11-20 išregistruota iš Juridinių asmenų registro.
 5. UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY kreipėsi į teismą prašydama patikslinti AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje patvirtintą finansinį reikalavimą, jį padidinant nuo 52 890,39 Eur iki 284 586,4 Eur (t. 11, b. l. 1-4). Prašymas grįstas 2015-08-12 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 150812, 2015-08-17 papildomu susitarimu prie

  122015-08-12 reikalavimo teisių perleidimo sutarties, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-47-232/2013, nurodant, kad jai BUAB „SPEISUVA“ perleido du reikalavimas į AB „SPAUDA“, kurių bendra suma sudaro 284 586,4 Eur dydžio reikalavimą (52 890,93 Eur ir 231 696,01 Eur).

 6. RAB „SPAUDA“, atstovaujama generalinio direktoriaus, taip pat įmonės restruktūrizavimo administratorė su reikalavimo tikslinimu nesutiko, išreiškė abejones dėl kreditorės teisės įsigyti 231 696,01 Eur skolą į AB „SPAUDA“ iš UAB „SPEISUVA“, kadangi dėl šio reikalavimo BUAB „SPEISUVA“ kreditorių susirinkime nebuvo sprendžiama.
 7. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 10 d. nutartimi kreditorės UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY prašymą tenkino ir patvirtino padidintą (284 586,4 Eur) kreditorės reikalavimą AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje.
 8. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2017 m. kovo 10 d. nutarties, kuria patvirtintas padidintas kreditorės UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY finansinis reikalavimas (ginčijama reikalavimo suma – 231 696,01 Eur) AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta.
 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą (kartu ir finansinių reikalavimų pateikimą, jų tvirtinimą bei tikslinimą) reglamentuoja specialusis įstatymas – ĮRĮ.
 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo bylos susijusios su viešuoju interesu. Viešasis interesas, o kartu ir teismo pareiga būti aktyviu, neišnyksta ir įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, todėl teismui tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus, išlieka pareiga ex officio įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2006). Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina reikalavimą, jeigu iš pateiktų duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2597/2011). Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus ne tik restruktūrizavimo bylos iškėlimui, bet ir tolesniam restruktūrizavimo proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams. Nepagrįstai patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą, ne tik mažėja kitų kreditorių galimybės patenkinti savo reikalavimus, tačiau toks kreditorius įgyja nepagrįstą pranašumą prieš kitus kreditorius, be to, nesėkmingos restruktūrizavimo bylos baigties atveju jis įgyja teisę į patvirtinto dydžio reikalavimo patenkinimą. Todėl siekiant įgyvendinti restruktūrizavimo proceso tikslus, svarbu įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo pagrįstumą.
 11. Restruktūrizavimo byloje kreditorių reikalavimai pagal jų pateikimo momentą gali būti reiškiami ir kreditoriais tampama skirtingais būdais. Tai gali būti kreditorių reikalavimai, kurių pagrįstumas jau patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, taip pat tai gali būti ir nauji finansiniai reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkui dienos. Šie kreditorių reikalavimai tvirtinami laikantis ĮRĮ 23 straipsnyje apibrėžtos tvarkos.
 12. Vadovaujantis ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalimi, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą. Be to, pagal ĮRĮ 23 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal ĮRĮ 13 straipsnio nuostatas, nesikeičia.
 13. Nagrinėjamu atveju apeliantė teigia, kad BUAB „SPEISUVA“ 2015-06-03 pakartotiniame kreditorių susirinkime nebuvo sprendžiama dėl AB „SPAUDA“ debitorinės skolos perleidimo, nes bankroto administratorės kreditoriams pateiktoje medžiagoje 231 696,01 Eur dydžio skola buvo nurodoma kaip UAB „Žyprė ir Ko“ įsiskolinimas. Tai, apeliantės teigimu, galėjo turėti įtakos kreditorių valiai priimant nutarimą dėl debitorių skolų pardavimo tvarkos ir kainų, o BUAB „SPEISUVA“ bankroto administratorė, sudarydama papildomą susitarimą prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties, kuria UAB „Žyprė ir Ko“ pakeista AB „SPAUDA“, pažeidė imperatyvią ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalies nuostatą, pagal kurią teisė spręsti dėl įmonės turto pardavimo kainų priklauso kreditorių susirinkimui. Šiais argumentais kvestionuojama UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY 231 696,01 Eur dydžio reikalavimo teisė į RAB „SPAUDA“, o kartu ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria kreditorės reikalavimas įmonės restruktūrizavimo byloje patikslintas jį padidinant iki 284 586,4 Eur. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės pozicija, kurią, teisėjų kolegijos vertinimu, paneigia faktinės bylos aplinkybės.
 14. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal BUAB „SPEISUVA“ ieškinį atsakovėms UAB „SPAUDA“ ir UAB „Žyprė ir Ko“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-47-232/2013 AB „SPAUDA“ ir UAB „SPEISUVA“ 2011-05-27 sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį pripažino negaliojančia, taikė restituciją, iš AB „SPAUDA“ UAB „SPEISUVA“ priteisė 800 000 Lt skolą (231 696,01 Eur). Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-590/2014, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. sprendimas paliktas nepakeistas (ištaisyta sprendimo rezoliucinės dalies rašymo apsirikimo klaida). Kaip minėta, šiuo pagrindu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi UAB „SPEISUVA“ finansinis reikalavimas AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje patikslintas, jį padidinant nuo 182 619,93 Lt iki 982 619,93 Lt (284 586,4 Eur). Ginčo dėl BUAB „SPEISUVA“ turėto reikalavimo ir jo tvirtinimo AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje nėra.
 15. 2015-06-02 BUAB „SPEISUVA“ kreditorių susirinkimas, kuriame turėjo būti sprendžiami klausimai dėl kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymo, turto pardavimo ir įmonės pabaigos, neįvyko. 2015-06-02 BUAB „SPEISUVA“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2015-06-03 Vilniuje, protokole Nr. 6, 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės turto“, balsų dauguma nutarta patvirtinti VĮ Turto banko siūlomą nutarimo projektą: „Išregistruotų iš JAR įmonių skolas nurašyti. Priedo Nr. 1 punktuose Nr. 7, 10, 16, 18, 23, 26, 35, 40, 43, 44, 45, 53 nurodytas skolas parduoti už didžiausią pasiūlytą kainą. Likusias skolas dvi savaites pardavinėti už 50 proc. nuo skolos nominalo kainos; nepardavus, dvi savaites pardavinėti už 5 proc. nuo skolos nominalo kainos; nepardavus, skolas pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą“ (t. 11, b. l. 50-52). Iš 2015-06-03 protokolo Nr. 6 priedo Nr. 1 matyti, kad 1-uoju numeriu įrašyta AB „SPAUDA“ ir jos 52 890,39 Eur dydžio debitorinė skola, o 43-iuoju numeriu – AB „SPAUDA“ (buv. UAB „Žyprė ir Ko“) su 231 696,01 Eur dydžio debitorine skola (t. 11, b. l. 53-54).
 16. 2015-08-12 UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY ir BUAB „SPEISUVA“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Tigesta“, sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 150812, kuria bankrutuojanti įmonė naujajai kreditorei perleido 381 970,36 Eur dydžio reikalavimo teisę į 47 debitorius (kartu ir 1-uoju punktu perleista reikalavimo teisė į AB „SPAUDA“ 52 890,39 Eur dydžio skolą; 35-uoju punktu – UAB „Žyprė ir Ko“ 231 696,01 Eur dydžio skolą) (t. 11, b. l. 4-6).
 17. 2015-08-12 papildomu susitarimu prie 2015 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 150812 dėl techninės klaidos patikslinti parduodamo reikalavimo 35 pozicijos rekvizitai, vietoj UAB „Žyprė ir Ko“ nurodant AB „SPAUDA“ (t. 11, b. l. 8).
 18. Byloje duomenų, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo spręsta dėl debitorių skolų pardavimo tvarkos ir kainų, būtų apskųstas, nėra, taip pat iš BUAB „SPEISUVA“ bankroto bylos medžiagos nenustatyta, jog kreditoriai būtų ėmęsi kokių nors veiksmų dėl netinkamų bankroto administratorės veiksmų atlikimo (neatlikimo) ir (ar), kad būtų buvę inicijuoti procesai dėl netinkamos kreditorių valios (nutarimo šiuo klausimu) įgyvendinimo, reikalavimo perleidimo sutarties ir jos papildymo pripažinimo negaliojančiais. Priešingai, byloje nustatyta, kad BUAB „SPEISUVA“ bankroto administratorė vykdė kreditorių susirinkimo nutarimą, viešai skelbė apie debitorių skolų pardavimą (t. 11, b. l. 137-147), su UAB „SPEISUVA“ pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį buvo atsiskaityta, įmonė yra bankrutavusi ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro (Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 8 d. priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos). Be to, atsižvelgiant į šios nutarties 14 ir 24 punktuose nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB „SPEISUVA“ kreditoriai žinojo apie AB „SPAUDA“ debitorinę skolą, jos dydį ir kilmę (ieškinys actio Pauliana pagrindu reikštas UAB „SPEISUVA“ iškėlus bankroto bylą (CPK 179 str. 3 d.), o BUAB „SPEISUVA“ turėto reikalavimo į RAB „SPAUDA“ dydis, analogiškas skundžiama nutartimi patvirtintam UAB ELLIS AND WREN ARCHITECTURAL JOINERY reikalavimui AB „SPAUDA“ restruktūrizavimo byloje, nagrinėjamu atveju nėra (nebuvo) ginčo objektas. Atsižvelgiant į tai, atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, kad BUAB „SPEISUVA“ kreditoriai susirinkime raštu balsavo turėdami debitorių sąrašą, kuriame buvo nurodyta UAB „Žyprė ir Ko“ su 231 696,01 Eur debitorine skola ir tik kaip priedas prie kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 pridėtas debitorių sąrašas, kuriame prie šios sumos nurodoma ir AB „SPAUDA“, vėliau bankroto administratorei tikslinant reikalavimo perleidimo sutarties turinį, nereiškia kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, jų suklaidinimo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų pažeidimo, patiems kreditoriams jokių pretenzijų UAB „SPEISUVA“ bankroto byloje dėl to nereiškus.
 19. Sandoris, vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji, ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai. Kad konkreti teisės nuostata yra imperatyvi, lemia tai, jog ji griežtai formuluoja paliepimą ir neleidžia jo suprasti dviprasmiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2011).
 20. Nagrinėjamu atveju nenustačius UAB „SPEISUVA“ kreditorių teisių pažeidimo, t. y. jų teisės spręsti dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos ir (ar) jų valios pažeidimo bankroto administratorei vykdant debitorių skolų pardavimą (ĮBĮ 23 str. 5 d.), taip pat atsižvelgiant į kitas nustatytas faktines aplinkybes, atskirojo skundo argumentai, jog reikalavimo perleidimo sutarties patikslinimas, kuriuo UAB „Žyprė ir Ko“ pakeista AB „SPAUDA“, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra niekinė ir negaliojanti, atmestini kaip nepagrįsti, nenustačius CK 1.80 straipsnio normos taikymo sąlygų (CPK 185 str.).
 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ĮRĮ normas, reglamentuojančias finansinių reikalavimo tikslinimą restruktūrizavimo byloje, todėl naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai