Byla e2-3704-454/2018
Dėl žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Techplius“ ieškinį atsakovui R. J. dėl žalos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 19531,38 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad UAB „Hortivita“ ir UAB „Egreda“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Techplius“. Kauno apygardos teismas 2017-05-04 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Techplius“. Atsakovas nevykdo pareigos perduoti įmonės turtą bei pinigines lėšas, dėl ko padaryta BUAB „TECHPLIUS“ žala siekia 19 531,38 Eur.

6Atsakovui adresuota ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – šeimos nariui. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, jog pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovas R. J. nuo 2016-03-22 iki 2017-05-25 buvo UAB „Techplius“ vadovas (el.b.l.9-13). Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1968-254/2017 iškėlė bankroto bylą UAB „Techplius“ (el.b.l. 20-22). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą taip pat įrodo: dokumentų priėmimo – perdavimo aktas (el.b.l. 14), dokumentų perdavimo aktas (el.b.l. 15), dokumentų balansas (el.b.l. 16), kasos knygos duomenys (el.b.l. 17), priedas prie akcijų pirkimo – pardavimo sutarties (el.b.l. 18), prekių likučių sąrašas (el.b.l.19), balansas (el.b.l. 23), sąskaitų išrašai (el.b.l. 24-39). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovas privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. nevykdė pareigos perduoti įmonės turtą bei pinigines lėšas. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 19531,38 Eur žala (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir priteisti 19 531,38 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., 6.38 str., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

14Iš atsakovo valstybei priteistina 586 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 str. 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Vadovaujantis CPK 150 str. 3 d., 2017-12-19 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti teismo sprendimo įvykdymo .

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Techplius“, įmonės kodas 302716631, buveinės adresas Marvelės g. 23, Kaune, iš atsakovo R. J., a.k. ( - ) ( - ), 19 531,38 Eur (devyniolika tūkstančių penkis šimtus trisdešimt vieną eurą 38 ct) skolą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-12-20) iki teismo sprendimo visiško.

20Priteisti iš atsakovo R. J. (asmens kodas ( - ) 586,00 Eur (penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

212017-12-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą R. J., a. k. ( - ) turtui ir piniginėms lėšoms palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

22Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 19531,38 Eur žalos atlyginimo, 5... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad UAB „Hortivita“ ir UAB „Egreda“... 6. Atsakovui adresuota ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Teismas... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą... 10. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 11. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 12. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 13. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už... 14. Iš atsakovo valstybei priteistina 586 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 16. Vadovaujantis CPK 150 str. 3 d., 2017-12-19 nutartimi taikytos laikinosios... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei... 20. Priteisti iš atsakovo R. J. (asmens kodas ( - ) 586,00 Eur (penkių šimtų... 21. 2017-12-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą R.... 22. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...