Byla 2A-649-781/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nataljos Cikoto ir Antano Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Alsa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Evelsta“ ieškinį atsakovui UAB „Alsa“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Evelsta“ (toliau - Ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Alsa“ (toliau - Atsakovas) 90 899, 97 Lt skolos už atliktus darbus, 1 170, 61 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m. liepos 2 d. su Atsakovu sudarė Aptarnavimo sutartį Nr. 56 (toliau - Sutartis), pagal kurią Ieškovas 2012 metų liepos - spalio mėnesiais žvyro karjere, esančiame ( - ), įsipareigojo Atsakovui teikti savivarčių ir vikšrinio ilgastrėlio ekskavatoriaus paslaugas, t. y. vykdė žvyro kasimo bei išvežimo darbus pagal minėtos sutarties 2.1. - 2.2. p. p. nuostatose nustatytus valandinius įkainius, o Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su Ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas –faktūras. Ieškovas nurodė, jog pagal 2012 m. liepos 31 d. ir 2012 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitas - faktūras Atsakovas atsiskaitė iš dalies ir liko skolingas 24 622, 22 Lt sumą. Atsakovas 2012 m. spalio 1 d. PVM sąskaitos – faktūros už rugsėjo mėnesio darbus bei 201 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos – faktūros už spalio mėnesio darbus nepasirašė bei neapmokėjo, motyvuojant karjero vadovo, atsakingo už darbų apskaitą susirgimu, o vėliau karjero vadovui grįžus po ligos, Atsakovas atšaukė karjero vadovo įgaliojimus priimti atliktus darbus, tačiau PVM sąskaitų - faktūrų nepasirašinėjo, be to, vėliau į telefono skambučius neatsiliepė, todėl 2012 m. lapkričio 7 d. Ieškovas pranešimu dėl paslaugų perdavimo Atsakovui pateikė PVM sąskaitas - faktūras iš viso 66 277, 75 Lt sumai bei kelionės lapus ir pranešė apie Atsakovui tenkančias pareigas priimti atliktus darbus. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2012 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 2012/11-09-1 Atsakovas patikino Ieškovą, jog Ieškovas 2012 metų rugsėjo ir spalio mėnesiais jokių darbų ir paslaugų neatliko, kadangi nėra už darbo organizavimą ( - ) žvyro karjere atsakingo asmens parašų, todėl atsisakė patvirtinti kelionės lapus ir PVM sąskaitas - faktūras bei jas grąžino Ieškovui, todėl Ieškovas, neturėdamas duomenų bei nežinodamas Atsakovo pagrįstų motyvų, grąžintuose dokumentuose padarė žymą apie tai, kad darbų atlikimą fiksuojantys kelionės lapai bei PVM sąskaitos - faktūros yra pasirašyti tik vienašališkai. Ieškovas taip pat nurodė, kad Sutartyje nebuvo aptarti atsisakymo pasirašyti Ieškovo pateiktus kelionės lapus situacijos sprendimo variantai, tačiau atsižvelgiant į minėtos sutarties 3.1.2 bei 3.2.2 p. p. nuostatose įtvirtintą darbų perdavimo - priėmimo procedūrą, į žemės darbų pobūdį, kurio nustatymui nėra svarbu, kad žvyro karjere Atsakovas nevykdė jokių pastatų statybų, atsisakymo pasirašyti perdavimo - priėmimo aktus ir PVM sąskaitas - faktūras atveju atitinkamai turi būti taikytinos rangos nuostatos, kadangi kitokių susiklosčiusios situacijos sprendimų variantų LR CK nuostatos nenumato. Be to, nesvarbu, ar Sutartis yra paslaugų teikimo ar rangos ar visgi mišri ir tai neturi reikšmės Atsakovui tenkančios pareigos pilnai atsiskaityti su Ieškovu.

3Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su Ieškovo ieškininiais reikalavimais sutiko tik iš dalies ir nurodė, kad pripažįsta tą aplinkybę, jog Ieškovui Atsakovas yra skolingas 24 622, 22 Lt sumą už atliktus darbus, tačiau likusioje dalyje ieškinys turi būti atmestinas. Atsakovas nurodė, jog Ieškovas nuo rugsėjo iki spalio mėnesio neteikė Atsakovui jokių paslaugų, nurodytų kelionės lapuose, be to, Ieškovas nepagrįstai teigia, kad pagal Sutartį karjere vykdytini žemės (t. y. žvyro) kasimo darbai yra priskirtini bendriesiems statybos darbams ir Ieškovas neteisingai kvalifikuoja tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kaip susiklosčiusius neva statybos rangos pagrindu bei nepagristai ieškinyje keliamus reikalavimus grindžia statybos rangą reglamentuojančiomis normomis, nes atsižvelgiant į minėtos sutarties turinį, tarp šalių buvo sudaryta transporto priemonių vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis, ir tai patvirtina, jog pats Ieškovas teikė Atsakovui kelionės lapus, o ne darbų perdavimo – priėmimo aktus, tokiu būdu patvirtindamas, kad tarp šalių susiklostė ne statybos rangos, o transporto priemonių nuomos teisiniai santykiai. Atsakovas taip pat nurodė, kad šalys susitarė dėl transporto priemonių nuomos kainos, atskirai nurodant transporto priemonės nuomos valandinių įkainių dydžius, priklausomai nuo to, kieno kuras bus naudojamas, be to, savivartis ir vikšrinis ilgastrėlis ekskavatorius buvo nuomojami, nuomotojui kartu teikiant jų vairavimo ir su tuo susijusias kitokias paslaugas, ir tokiu būdu buvo siekiama transporto priemones tinkamai naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, t. y. jomis atliekant žvyro kasimo, vežimo bei išpylimo darbus. Atsakovas teigė, kad šiuo atveju neturi būti taikomos normos, reglamentuojančios statybos rangos teisinius santykius, todėl Ieškovo vienašališkai pasirašyti kelionės lapai neturi jokios teisinės reikšmės, kokią turi statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančių normų pagrindu surašytas vienašalis darbų perdavimo – priėmimo aktas, be to, pateiktuose kelionės lapuose nėra už darbo organizavimą ( - ) žvyro karjere atsakingo asmens parašo, patvirtinančio tai, kad karjere rugsėjo - spalio mėnesiais buvo teikiamos paslaugos, kuris yra būtinas, o tokio parašo nebuvimas reiškia tai, jog minėtos paslaugos nebuvo teikiamos, nes asmuo, atsakingas už darbų organizavimą buvo įgaliotas pasirašyti tik už realiai, o ne tariamai suteiktas paslaugas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir nusprendė iš Atsakovo Ieškovo naudai priteisti 90 899, 97 Lt įsiskolinimą už atliktus darbus, 1 170, 61 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (92 070, 58 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2012 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 762, 00 Lt žyminį mokestį bei 2 541, 00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, taip pat 10, 20 Lt pašto išlaidas valstybės naudai. Nurodė, kad ištyręs civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių atstovų paaiškinimus bei liudytojų parodymus, teismas daro išvadą, jog Ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas. Teismas konstatavo, jog tarp šalių sudaryta Sutartis turi ir paslaugų teikimo, ir rangos sutarties požymių, kadangi ja šalys susitarė, kad Ieškovas darbų atlikimą įsipareigojo fiksuoti kelionės lapuose, o Atsakovas įsipareigojo priimti Ieškovo atliktus darbus, pasirašant kelionės lapuose ir PVM sąskaitose – faktūrose. Šalys Sutartyje įtvirtino tą aplinkybę, kad darbų atlikimas bus vykdomas rangos santykiuose įprasta darbų perdavimo - priėmimo tvarka, todėl ginčo dėl atliktų darbų perdavimo - priėmimo ir atsiskaitymo prievolės įrodinėjimui šiuo atveju turi būti taikytinos minėtos Sutarties nuostatos. Be to, vienašališko atsisakymo pasirašyti perdavimo - priėmimo aktus ir PVM sąskaitas - faktūras atveju atitinkamai turi būti taikytinos rangos sutarties nuostatos, reguliuojančios atvejus, kai viena šalis atsisako pasirašyti atliktų darbų aktus, nes kitokių susiklosčiusios situacijos sprendimų variantų CK nuostatose nėra nenumatyta. Teismas įvertinęs bylos aplinkybes nurodė, kad tarp šalių buvo susiklostę rangos teisiniai santykiai, todėl santykių dalyvių teises ir pareigas, kiek jos nesureguliuotos sutartimi, nustato LR CK XXXIII skyriaus ir specialiuosius statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančios trečiojo skirsnio nuostatos, kuriuose yra įtvirtinta nuostata, kad darbų perdavimas - priėmimas yra įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys, o jeigu viena šalis atsisako pasirašyti minėtą aktą, tai jame yra daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo tik viena šalis. Be to, šioje civilinėje byloje Ieškovo pateikti vienašaliai atliktų darbų aktai yra preziumuojami galiojančiais ir šiuo atveju Atsakovui sukuria atsiskaitymo prievolę, o Ieškovui - teisę reikalauti priverstinai įvykdyti atsiskaitymo prievolę Atsakovui. Teismas nurodė, jog šioje civilinėje byloje nėra ginčo apie tai, kad Atsakovas atsisakė pasirašyti ir grąžino darbų atlikimą fiksuojančius kelionės lapus ir PVM sąskaitas – faktūras. Tą aplinkybę abi šalys pripažino pilnai, todėl Ieškovas šiuo atveju pagrįstai vadovavosi LR CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir minėtus dokumentus pasirašė vienašališkai, todėl jie yra laikytini galiojančiais ir sukuriančiais Atsakovo prievolę atsiskaityti už atliktus darbus pagal kelionės lapų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras ir atitinkamai sukuriančiais Ieškovo teisę reikalauti įvykdyti atsiskaitymo prievolę Atsakovui priverstinai. Teismas pažymėjo, kad Atsakovas šioje civilinėje byloje nepaneigė Ieškovo pateiktų įrodymų, patvirtinančių darbų atlikimą ir juos atliekant patirtas išlaidas. Iš byloje surinktų įrodymų viseto pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad visgi Ieškovo pateikti į šią civilinę bylą įrodymai (raštai, kelionės lapai, PVM sąskaitos – faktūros, paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.) suponuoja labiau tikėtiną išvadą, jog ginčo darbai Ieškovo buvo tinkamai atlikti, nei neatlikti, todėl atmetė Atsakovo argumentus kaip nepagrįstus bei neįrodytus. Be to, pripažino, kad nors Atsakovas šiuo atveju Ieškovo pateiktų darbų atlikimą fiksuojančių kelionės lapų bei PVM sąskaitų - faktūrų nepasirašė, tačiau tai savaime nepanaikina Atsakovo sutartinių prievolių Ieškovui, todėl kritiškai vertino Atsakovo argumentus apie tai, jog Ieškovo vienašališkai patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros neįpareigoja Atsakovo mokėti joje nurodytų pinigų sumas Ieškovui, nes Sutartis šalių nebuvo nutraukta sutartyje nustatyta tvarka, t. y. taip kaip numatė minėtos sutarties nuostatos, todėl teismas neturi teisinio pagrindo jomis abejoti kaip tinkamais įrodymais šioje civilinėje byloje. Teismas taip pat pažymėjo, kad Atsakovas 2012 metų rugsėjo - spalio mėnesiais nereiškė Ieškovui jokių pretenzijų dėl neatliekamų arba netinkamai atliekamų darbų pagal minėtą sutartį. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad Ieškovo ieškinys yra pagrįstas bei tenkintinas.

5Atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo dalį ir šioje dalyje ieškinį atmesti ir perskirstyti bylinėjimo išlaidas, o likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą, taip pat priteisti visas bylinėjimo išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su sprendimo dalimi ta apimtimi, kuria patenkintas Ieškovo reikalavimas priteisti iš Atsakovo 66 277, 75 Lt sumą už Ieškovo tariamai rugsėjo - spalio mėnesiais suteiktas paslaugas bei atitinkamai nuo šios sumos skaičiuotinus 662, 78 Lt delspinigius. Atsakovas mano, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog tarp šalių susiklostė rangos, o ne transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, teisiniai santykiai. Atsakovas siekė išsinuomoti savivartį ir vikšrinį ilgastrėlį ekskavatorių, nes jo veiklai vykdyti reikėjo transporto priemonių, kurios būtų skirtos žvyro (žemės) kasimo, vežimo, išpylimo darbams atlikti. Vien ta aplinkybė, kad nuomotų transporto priemonių pagalba buvo kasama, gabenama, išverčiama žemė, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad šalis siejo rangos (statybos rangos) teisiniai santykiai. Priešingai nei nurodyta ginčo sprendime, savivarčio ir ekskavatoriaus pagalba atliekami žemės kasimo, gabenimo ir išpylimo darbai nagrinėjamu atveju nelaikytini statybos darbais. Atsakovui buvo reikalingos konkretaus tipo transporto priemonės, skirtos žvyrui karjere kasti, gabenti, išpilti, šių darbų atlikimo nesiejant su jokio statinio statymu, griovimu, rekonstravimu ar remontu. Be to, tai, kad Ieškovas įsipareigojo darbų atlikimą fiksuoti kelionės lapuose ir PVM sąskaitose-faktūrose, priešingai nei teigiama ginčo sprendime, tik patvirtina, kad tarp šalių susiklostė transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas teisiniai santykiai. Esant rangos teisiniams santykiams kelionės lapai nėra pildomi, o surašomi darbų perdavimo-priėmimo aktai. Nagrinėjamu atveju Atsakovas, pasirašydamas kelionės lapus, patvirtindavo, kad būtent tiek valandų Ieškovo vairuotojai karjere eksploatavo savivartį ar ekskavatorių pagal paskirtį. Priklausomai nuo ta, ar kelionės lapuose buvo ar nebuvo už darbo organizavimą karjere atsakingo asmens parašas, Atsakovas galėjo nustatyti Ieškovo išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų pagrįstumą. Be to, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatą. Atsakovas pažymėjo, kad būtent Ieškovas privalėjo įrodyti, kad 2012 m. rugsėjo-spalio mėnesiais jis teikdavo savivarčio ir ekskavatoriaus paslaugas Atsakovui. Šią aplinkybę jis įrodinėja vienašališkai surašytais ir pasirašytais kelionės lapais bei sąskaitomis-faktūromis, kurie neturėtų būti laikomi tinkamais įrodymais. Atsakovo manymu, teismas, remdamasis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, nepagrįstai preziumavo, kad vienašališkai Ieškovo pasirašyti kelionės lapai bei sąskaitos-faktūros galioja ir turi tokią pat juridinę reikšmę, kaip ir pasirašyti abiejų šalių. Kadangi Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių jo teiginius, jis neįrodė savo ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą Ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl CK nuostatų, reglamentuojančių transporto priemonių nuomą, taikymo atmestini, kadangi CK nuostatos taikomos tiek, kiek šalių tarpusavio santykių nereguliuoja Sutartis. Sutartyje nurodyta, kad Ieškovas darbų atlikimą įsipareigojo fiksuoti kelionės lapuose ir PVM sąskaitose-faktūrose, todėl ginčo dėl atliktų darbų perdavimo-priėmimo ir atsiskaitymo prievolės įrodinėjimui taikytinos šalių sudarytos Sutarties, o ne CK nuostatos. Ieškovo nuomone, atsisakymo pasirašyti atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas-faktūras atveju taikytinos rangos nuostatos, kadangi kitokių sprendimų variantų CK nenumato. Ieškovo manymu, darbų atlikimo ir atlyginimo už juos priteisimo faktui nėra svarbu, ar sudaryta Sutartis yra rangos ar paslaugų teikimo, ar mišri sutartis, kadangi darbų atlikimo faktas byloje įrodytas ir kitais įrodymais. Apeliaciniame skunde pateikiamas aiškinimas, jog darbai laikomi atliktais priklausomai nuo to, ar kelionės lapuose buvo Atsakovo atsakingo asmens parašas, yra nepagrįstas. Šalys negalėjo susitarti, kad darbų atlikimo faktas priklauso tik nuo to, ar Atsakovas pasirašys atliktų darbų aktuose. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas ginčo sprendime pagrįstai nurodė, kad Atsakovas nepateikė įrodymų, jog pasibaigus rugpjūčio mėnesiui, tarp šalių egzistavę sutartiniai santykiai buvo nutraukti. Mano, kad Atsakovo teiginiai, jog Ieškovas paslaugas teikė kažkam kitam, o ne Atsakovui, nepagrįsti jokiais įrodymais.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

9Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2012 m. liepos 2 d. buvo sudaryta Aptarnavimo sutartis Nr. 56, kuria Ieškovas įsipareigojo 2012 metų liepos – spalio mėnesiais žvyro karjere, esančiame ( - ), teikti Atsakovui savivarčių ir vikšrinio ilgastrėlio ekskavatoriaus paslaugas, o Atsakovas įsipareigojo Ieškovui atsiskaityti pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras (b. l. 8-9). Ieškovas 2012 m. spalio 1 d. ir 2012 m. spalio 31 d. išrašė PVM sąskaitas-faktūras Serija EVL Nr. 000144 ir Nr. 000146 56 906,30 Lt ir 9 371, 45 Lt sumai bei pateikė jas Atsakovui (b. l. 18, 25). Atsakovas atsisakė atsiskaityti su Ieškovu pagal minėtas sąskaitas-faktūras motyvuodamas tuo, jog jis nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki spalio mėn. jokių darbų ar paslaugų pagal Sutartį negavo (b. l. 17).

10Ieškovas byloje įrodinėja, kad tarp jo ir Atsakovo sudaryta Sutartis priskirtina statybos rangos darbų sutarčių rūšiai, todėl, remiantis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, jis turėjo teisę vienašališkai pasirašyti kelionės lapus, PVM sąskaitas faktūras, ir tai sukelia Atsakovui pareigą apmokėti Ieškovo 2012 m. spalio 1 d. ir 2013 m. spalio 31 d. išrašytas sąskaitas-faktūras. Anot Atsakovo, ši Sutartis yra transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis, todėl Ieškovo pasirašyti kelionės lapai bei sąskaitos-faktūros neturi tokios pat juridinės reikšmės, kaip ir pasirašyti abiejų šalių. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šalių ginčas kilęs dėl šalis siejusios mišrios - rangos ir paslaugų teikimo sutarties turinio. Atsakovas apeliaciniame skunde su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka teigdamas, kad šalių sutartis kvalifikuotina kaip transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis. Kadangi šalys savo teisių ir pareigų apimtį sieja su Sutarties kvalifikavimu, teisėjų kolegija turi apie tai pasisakyti.

11Pagal CK 6.512 straipsnio 1 dalį, apibūdinančią transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį, šia sutartimi nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui laikinai naudotis už užmokestį transporto priemonę ir suteikti tos transporto priemonės vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ši teisės norma turi būti taikoma tuo atveju, kai transporto priemonių nuomos sutartis teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sudaroma tam tikrų krovinių ar keleivių vežimui. Pažymėtina, kad šios rūšies sutartys pasižymi specifiniu jų sudarymo tikslu – vežimu. Nagrinėjamu atveju Sutarties šalys susitarė dėl Atsakovui savivarčių ir vikšrinio ilgastrėlio ekskavatoriaus paslaugų teikimo. Susipažinus su Sutarties turiniu, bylos aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad šalys ketino vykdyti tam tikro krovinio pervežimus panaudojant Ieškovo suteiktą transportą. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija nesutinka su Atsakovo argumentu, kad ginčo šalių sudaryta Sutartis turi būti kvalifikuojama kaip transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis.

12Tačiau apeliacinės instancijos teismas negali sutikti ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sutartis turi rangos ir paslaugų teikimo sutarčių požymius. Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta CK 6.718 straipsnio 5 dalyje. Rangos sutarties samprata įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.).

13Taigi, atlikus rangos ir paslaugų sutartis reglamentuojančių teisės normų analizę matyti, kad jos atribojamos pagal sutarties dalyką: rangos sutarties dalyką sudaro tam tikro darbo rezultatas, kuris šios sutarties atveju atlieka svarbiausią vaidmenį, o paslaugų – nematerialaus pobūdžio paslaugos, paprastai nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, t. y. svarbiausi yra atliekami veiksmai. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo, svarbiausias skiriamasis šių sutarčių grupių požymis yra tai, kad pagal atlygintinių paslaugų sutartis įsipareigojama atlikti rūpestingai (atidžiai) tam tikrą veiklą (veiksmus), o pagal rangos sutartis yra įsipareigojama dėl tam tikro darbo rezultato sukūrimo ar pasiekimo bei jo, kaip atskiro objekto ar tam tikros jo dalies, perdavimo kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-110/2013).

14Kaip jau buvo minėta anksčiau, nagrinėjamos bylos šalys 2012 m. liepos 2 d. Sutartimi susitarė dėl savivarčių ir vikšrinio ekskavatoriaus paslaugos Atsakovui suteikimo. Sutartyje nėra jokių duomenų, kad šalys susitarė sukurti kokį nors materialų rezultatą. Tokiu būdu prieinama išvados, kad Ieškovas ir Atsakovas sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (CK 6.716 straipsnio 1 dalis), nes šios sutarties dalykas buvo nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu (žvyro karjere kasimas, gabenimas, išpylimas). Nors Sutarties 3.2.2. papunktyje nustatyta, kad užsakovas (Atsakovas) įsipareigoja priimti Vykdytojo (Ieškovo) atliktus darbus pasirašant kelionės lapuose ir PVM sąskaitose faktūrose, tai nėra pagrindas teigti, kad Sutartis turi rangos sutartims būdingų požymių.

15Remdamasi anksčiau nurodytais motyvais, teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kvalifikavo kaip mišrius – rangos ir atlygintinių paslaugų teisinius santykius, ir konstatuoja, jog tarp šalių susiklostę santykiai turi būti kvalifikuotini kaip atlygintinų paslaugų teisiniai santykiai. Todėl sutiktina su Atsakovu, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo taikė CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatą. Tačiau pažymėtina, kad šiuo atveju šalių teisinių santykių kvalifikavimas neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis).

16Pagal CK 6.716 straipsnį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą teikti klientui tam tikras nematerialus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Ieškovu ir pirmosios instancijos teismo nuomone, kad nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti Ieškovo 2012 m. rugsėjo-spalio mėn. darbų atlikimo faktą. Ieškovui įrodžius šią aplinkybę, tai yra pagrindas pripažinti Ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Ieškovas byloje remiasi 2012 m. spalio 1 d. ir 2012 m. spalio 31 d. išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis Serija EVL Nr. 000144 ir Nr. 000146, kelionės lapais, 2012 m. rugsėjo mėn. surašytais ekskavatoriaus FIAT Kobelko E215 (ekskavatorininkas M. P.), savivarčio MAN 26.422, v/n ( - ) (vairuotojai V. M., T. B.), savivarčio DAF 85, v/n ( - ) (vairuotojas V. M.) kelionės lapais, 2012 m. spalio mėn. surašytais ekskavatoriaus FIAT Kobelko E215 (ekskavatorininkas M. P., I. D.), savivarčio MAN 26.422, v/n ( - ) (vairuotojas V. M.), savivarčio DAF 85, v/n ( - ) (vairuotojas V. M.) kelionės lapais, 2012 m. liepos 16 d. tarp Ieškovo ir UAB „Valteris“ sudaryta aptarnavimo sutartimi Nr. 57 dėl savivarčių paslaugos karjere, esančiame ( - ), suteikimo, liudytojų parodymais. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šiais įrodymais pripažino įrodyta aplinkybę, jog byloje yra surinkta pakankamai duomenų, kad Atsakovas liko skolingas Ieškovui prašomą priteisti sumą. Apeliacinės instancijos teismas tam pritaria.

17Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, 2012 m. rugsėjo mėn. buvo surašyti ekskavatoriaus FIAT Kobelko E215 (ekskavatorininkas M. P.), savivarčio MAN 26.422, v/n ( - ) (vairuotojai V. M., T. B.), savivarčio DAF 85, v/n ( - ) (vairuotojas V. M.) kelionės lapai, 2012 m. spalio mėn. - ekskavatoriaus FIAT Kobelko E215 (ekskavatorininkas M. P., I. D.), savivarčio MAN 26.422, v/n ( - ) (vairuotojas V. M.), savivarčio DAF 85, v/n ( - ) (vairuotojas V. M.) kelionės lapai (b. l. 19-24, 26-31). Jų pagrindu Ieškovas 2012 m. spalio 1 d. ir 2012 m. spalio 31 d. išrašė PVM sąskaitas faktūras Serija EVL Nr. 000144 ir Nr. 000146 (b. l. 18, 25). Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, šiuos dokumentus pasirašė vienašaliai. Atsakovo teigimu, toks vienašalis šių dokumentų pasirašymas neįpareigoja jo sumokėti pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras, kadangi Atsakovo atsakingo darbuotojo parašo nebuvimas kelionės lapuose ir PVM sąskaitose faktūrose rodo darbų, už kurių atlyginimą prašo Ieškovas, neatlikimą. Teisėjų kolegija šį Atsakovo argumentą atmeta kaip nepagrįstą ir pripažįsta, kad Ieškovo darbų 2012 m. rugsėjo, spalio mėn. vykdymą pagal Sutartį Atsakovo naudai patvirtina ne tik minėtos PVM sąskaitos faktūros, kelionės lapai, bei ir kiti byloje esantys įrodymai. Susipažinus su pirmosios instancijos teisme apklaustų liudytojų A. M., M. S., T. B., V. M. parodymais, teisėjų kolegija mano esant pakankamai pagrindo konstatuoti, jog Ieškovas ginčo laikotarpiu teikė savivarčių ir ekskavatoriaus paslaugas Atsakovui. Be to, šią aplinkybę patvirtina ir 2012 m. liepos 16 d. tarp Ieškovo ir UAB „Valteris“ sudaryta aptarnavimo sutartis Nr. 57 dėl savivarčių paslaugos karjere, esančiame ( - ), suteikimo (b. l. 32-33). Teismas kritiškai vertina liudytojų M. K. ir M. D. parodymus. Liudytojas M. K. karjero vadovu dirba nuo 2012 m. spalio mėn., tokiu būdu apie 2012 m. rugsėjo mėn. vykdomus darbus karjere jis jokių duomenų suteikti negalėjo, ir tik nuo spalio mėn. pradžios pradėjo domėtis karjere egzistavusiu darbo organizavimu. Šis liudytojas taip pat paaiškino, kad kelionės pasirašytus aktus atnešė jam, bet jis jų net nežiūrėjo, nežinojo, ar tie aktai teisingai surašyti, į tai net nesigilino. Taigi, nuo tokio neatsakingo karjeros vadovo požiūrio į kelionės lapus, negali priklausyti Ieškovo teisė reikalauti atlyginimo už jo suteiktas paslaugas Atsakovui. Liudytojo M. D. parodymai taip pat nepatvirtina Atsakovo pozicijos, kadangi jis negalėjo tiksliai nurodyti, kokių įmonių transporto priemonės, be Atsakovo transporto priemonių, dirbo karjere. Nurodė, jog Ieškovas turbūt ten nedirbo, vėliau paaiškino, kad Ieškovas vieną kartą buvo atvažiavęs ir pakrovė mašiną klientams. Esant tokiems prieštaravimams, teismas negali remtis šio liudytojo parodymais.

18Pažymėtina ir tai, kad PVM sąskaitų faktūrų, kelionės lapų pasirašymas yra Ieškovo vienašalis aktas, ir nesant Atsakovo valios jų pasirašyti, Ieškovas negali įpareigoti Atsakovo tai padaryti. Nagrinėjamu atveju pripažinus Atsakovo parašo buvimą ar nebuvimą kaip darbų atlikimo patvirtinimą, Atsakovui būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas Ieškovo atžvilgiu ir galimybė piktnaudžiauti savo padėtimi vykdant įsipareigojimus Ieškovui pagal Sutartį. Sutarties 3.2.2. papunktis įpareigoja užsakovą (Atsakovą) priimti vykdytojo (Ieškovo) atliktus darbus, pasirašant kelionės lapuose ir PVM sąskaitose faktūrose, tačiau šalys nėra susitarusios dėl pasekmių, kuomet Atsakovas atsisako pasirašyti. Taigi, pripažintina, kad Atsakovo parašo nebuvimas nesuponuoja besąlygiškos išvados dėl Ieškovo paslaugų nesuteikimo ir nepaneigia paslaugų suteikimo fakto.

19Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalies nuostatą, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad toks faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

20Esant byloje nustatytoms aplinkybėms bei nurodytiems motyvams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino įrodyta aplinkybę, jog Ieškovas 2012 m. rugsėjo-spalio mėn. tinkamai suteikė Atsakovui savivarčių ir vikšrinio ilgastrėlio ekskavatoriaus paslaugas, kas sukelia Atsakovui pareigą sumokėti paslaugos teikėjui (Ieškovui) Sutartyje nustatyta ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytą atlyginimą (CK 6.38 straipsnio l dalis, 6.200 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis). Dėl to apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neduoda pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

22Teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 327 straipsnis).

23Ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme netenkintinas, kadangi iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikti šių išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 98 straipsnis).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Evelsta“ (toliau - Ieškovas) kreipėsi į teismą,... 3. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su Ieškovo ieškininiais... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį... 5. Atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus miesto... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 9. Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2012 m. liepos 2 d. buvo sudaryta... 10. Ieškovas byloje įrodinėja, kad tarp jo ir Atsakovo sudaryta Sutartis... 11. Pagal CK 6.512 straipsnio 1 dalį, apibūdinančią transporto priemonių... 12. Tačiau apeliacinės instancijos teismas negali sutikti ir su pirmosios... 13. Taigi, atlikus rangos ir paslaugų sutartis reglamentuojančių teisės normų... 14. Kaip jau buvo minėta anksčiau, nagrinėjamos bylos šalys 2012 m. liepos 2 d.... 15. Remdamasi anksčiau nurodytais motyvais, teisėjų kolegija mano, kad pirmosios... 16. Pagal CK 6.716 straipsnį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų... 17. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, 2012 m. rugsėjo mėn. buvo... 18. Pažymėtina ir tai, kad PVM sąskaitų faktūrų, kelionės lapų pasirašymas... 19. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 20. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms bei nurodytiems motyvams, apeliacinės... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 22. Teisėjų kolegija, ištyrusi ir įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio... 23. Ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą palikti...