Byla e2-3294-445/2018
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant atsakovo A. Ž. atstovui advokatui Kęstučiui Ragaišiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ADB „Gjensidige“ patikslintą 2018-05-29 ieškinį atsakovui A. Ž., tretiesiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, Vilniaus teritorinei ligonių kasai, I. M. ir D. S. dėl išmokėtų sumų grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose iškelta civilinė byla, kurioje ieškovė paduotu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 9512,88 Eur sumą, kurią sudaro nukentėjusiajai I. M. ieškovės išmokėtas 3539,82 EUR turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, nukentėjusiajam D. S. išmokėtas 647,00 EUR turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas bei už apgadintą transporto priemonę VW GOLF, v.n. ( - ) išmokėti 754,00 EUR, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui išmokėti 3688,87 EUR, Vilniaus teritorinei ligonių kasai ieškovės išmokėti 883,19 EUR, taip pat bylinėjimosi išlaidas bei penkių procentų metines palūkanas. Ieškovė nurodo, kad ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu, Vyriausybės patvirtintomis Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklėmis, išmokėjo bendrą 9512,88 Eur dydžio draudimo išmoką, kompensuodama 2016-04-15 neblaivaus atsakovo sukelto eismo įvykio metu padarytą žalą. Atsakovui po eismo įvykio buvo nustatytas 2,20 promilės girtumas. Automobilio AUDI 80, v/n ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu eismo įvykio metu buvo apdrausta ADB „Gjensidige“ (2015-05-21 d. draudimo sutartis nr. SGB 2302922). Nurodo, kad 2017-03-22 d. buvo priimtas Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendis kuriuo A. Ž. buvo pripažintas kaltu pagal BK 281 str. 2 d. Nuosprendis įsiteisėjo 2017-11-22 d., kai buvo priimtas Kauno apygardos teismo nuosprendis, kuriuo nuosprendžio dalis dėl žalos atlyginimo buvo palikta nepakeista. Vadovaudamasis teisės aktais, ieškovė įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą.

5Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose 2018-06-11 gautas atsakovo A. Ž. atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodoma, jog su ieškinio dalimi dėl 4186,82 Eur atsakovas sutinka, su sąlyga jei ieškovas pateiktų teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad iš tiesų šios sumos yra išmokėtos I. M. ir D. S.. Šią 4186,82 Eur sumą įsipareigoja sumokėti per 12 mėnesių, t. y. prašo išdėstyti teismo sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu dėl sunkios turtinės padėties. Su likusia ieškinio dalimi nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovas nesutinka dėl ieškovo reikalaujamos 3688,87 EUR sumos, kurią išmokėjo Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui už I. M. turėtą nedarbingumą. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškinio reikalavimo dalimi dėl ieškovės prašomų jo naudai priteisti piniginių sumų, kurias jis sumokėjo: 883,19 EUR Vilniaus teritorinei ligonių kasai ir 754 EUR už apgadintą transporto priemonę D. S., kadangi ieškovės pateikti dokumentai yra nepasirašyti, be datų, be numerių, nepatvirtinti antspaudais, atsakovui nėra žinomi ir pateikti asmens sudariusio Žalos sąmatą Nr. 40-405-024 duomenys, nėra jokių duomenų apie 2017-03-13 Išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę parengusį ekspertą M. P. - kokia jo kvalifikacija ar šis asmuo įtrauktas į teismo ekspertų sąrašą.

6Trečiasis asmuo Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad kad Vilniaus VLK ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-17823-16 draudimo bendrovei 2016-09-29 Nr. 3S-10481 išsiuntė pretenziją Nr. 7181 dėl 883,19 Eur turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiosios I. M. gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje po 2016-04-15 eismo įvykio metu patirtų sužalojimų. ADB „Gjensidige“ 2017-12-13 žalos byloje Nr. 40-107-025999, pagal pretenziją Nr. 7181 Vilniaus TLK išmokėjo 883,19 Eur žalos atlyginimo už nukentėjusiosios I. M. gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Kadangi ADB „Gjensidige“ atlygino PSDF biudžetui padarytą turtinę žalą, Vilniaus TLK neprieštarauja ieškovo ADB „Gjensidige“ patikslintam ieškiniui už žalą atsakingam asmeniui dėl išmokėtų sumų grąžinimo, prašo teismo šį klausimą spręsti teismo nuožiūra.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog su ieškinio dalimi dėl 4186,82 Eur, kur ši suma nustatyta 2017-03-22 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, sutinka, kitos ieškinio dalies nepripažįsta. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai nepagrįsti leistinais įrodymais. Pripažino, jog atsirado eksperto M. P., tačiau jo aukštesniojo išsilavinimo diplomas neoriginalus, nepatvirtintas notaro ar jį išdavusio asmens, nėra nurodyta, kad M. P. yra ekspertas (jo nėra teismo ekspertų sąraše), jis yra tik jaunesnysis inžinierius. Kadangi atsakovo turtinė padėtis sunki, jis augina vaiką, todėl siūlo sudaryti taikos sutartį ir 4186,82 Eur sumos mokėjimą prašo išdėstyti dalimis per 12 mėnesių. Sodros išmokėta nedarbingumo išmoka atliko ne turtinės žalos atlyginimo, o valstybės teikiamos socialinės paramos funkciją. Atsakovo atstovas nurodė, kad turi nekilti abejonių dėl draudimo bendrovės išmokėtų sumų.

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl neginčijamų ir aiškiai pagrįstų ieškinio reikalavimų

11Atsakovas sutinka su ieškinio dalimi dėl 4186,82 Eur. Ši suma yra priteista 2017-03-22 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-9-308/2017, kuris apskųstas apeliacine tvarka, tačiau Kauno apygardos teismo 2017-11-22 nuosprendžiu dalis dėl piniginių sumų priteisimo palikta nepakeista. Įsiteisėjusiu 2017-03-22 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu nukentėjusiajai I. M. priteistas 3539,82 EUR turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, o nukentėjusiajam D. S. 647,00 EUR turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas. Atsakovo atstovas nors ir pripažįsta dalį ieškinio reikalavimų, tačiau kelia klausimą ar iš tiesų priteistos piniginės sumos yra išmokėtos I. M. ir D. S., kadangi esą ieškovė nepateikė teisės aktų reikalavimų atitinkančių dokumentų. Nei atsakovas, nei atsakovo atstovas neginčijo ieškinio teisinio pagrindo, numatyto Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatančio, jog draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jei jis vairavo transporto priemonę neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat kai vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė blaivumo ar apsvaigimo patikrinimo. Byloje taip pat nėra ginčijamos aplinkybės, jog atsakovas 2016-04-15 vairavo transporto priemonę neblaivus, sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo sužalota I. M., sugadintas automobilis VW Golf ir dėl to jo atžvilgiu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

12Nustatyta, kad ieškovė I. M. priteistos 3539,82 EUR sumos (turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo) sumokėjimo faktą grindžia 2017-12-13 mokėjimo nurodymu (1 t., e. b. l. 33), o nukentėjusiajam D. S. priteistos 647,00 EUR sumos (turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo) sumokėjimo faktą grindžia 2017-12-13 mokėjimo nurodymu (1 t., e. b. l. 6). Teismas, išanalizavęs šiuos ieškovės elektroniniu būdu pateiktus ir autentifikuotus dokumentus nustatė, kad abu dokumentai yra su datomis, tačiau be parašų. Atsakovas, sąlyginai sutikdamas su ieškinio dalimi dėl 4186,82 Eur, prašė šiuos dokumentus vertinti kaip netinkamus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 202 straipsnio tvarka, kuris numato, kad jeigu teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose yra taisymų ar kitų išorinių trūkumų, taip pat jeigu pateikiamos tik rašytinių įrodymų kopijos dėl to, kad jų originalai nėra išlikę, apie šių įrodymų įrodomąją galią sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Teismas nagrinėjamu atveju nenustatė jokių esminių ieškovės pateiktų rašytinių dokumentų trūkumų, dėl kurių būtų pagrindas juos atmesti kaip netinkamus. Ta aplinkybė, kad mokėjimo dokumentai yra be parašų dar nereiškia, kad jie netikri ar suklastoti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 184 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad mokėjimai nukentėjusiesiems I. M. ir D. S. buvo atlikti elektroninėmis priemonėmis elektroninėje erdvėje, kur nereikalingas banko darbuotojo tarpininkavimas ir jo parašas ant mokėjimo nurodymo. Pateiktiems dokumentams netaikytinas originalo ar kopijos statusas, kadangi tai yra elektroniniu būdu sugeneruotos PDF formato rinkmenos (failai), kurie gali būti (bet nebūtinai) atspausdinami. Juose yra perkelti elektroninių dokumentų, kurie nėra įprastiniai popieriniai dokumentai, duomenys. Tai, kad suklysta ir vietoje „Varėnos“, nurodyta „Klaipėdos“, o vietoje „nuosprendis“ nurodyta „sprendimas“, kitiems duomenims esant teisingiems, nepadaro tų dokumentų negaliojančiais, juolabiau dėl šių aplinkybių nėra galimas ieškinio atmetimas. Paminėtina, kad nukentėjusieji, šioje byloje tretieji asmenys I. M. ir D. S. nepateikė atsiliepimų į ieškinį, t. y. nei jam prieštaravo, nei su juo sutiko, kas rodo jų teisinio suinteresuotumo nebuvimą šioje byloje. Nors jie atsiliepimuose galėjo patvirtinti pinigų iš draudimo bendrovės gavimo faktą, kas galutinai paneigtų atsakovo keliamas abejones, tačiau net ir to nesant, nėra net menkiausio pagrindo tvirtinti, esą ieškovė ADB „Gjensidige“ įgyvendina tam tikrą sumanymą neteisėtai praturtėti iš atsakovo, t. y. gauti pinigus, kurių nesumokėjo nukentėjusiems. Esant tokiai situacijai, t. y. neatlyginus nukentėjusiesiems turtinės ir neturtinės žalos, pastarieji tretieji asmenys kreiptųsi į teismą su piniginiais reikalavimais, kur atsakovais būtų atsakovas A. Ž. ir jo automobilio valdytojų civilinę atsakomybę apdraudusi bendrovė „Gjensidige“, prieštarautų ieškovės ieškiniui, tačiau tokios aplinkybės teismui nėra žinomos. Pažymėtina, kad draudimo bendrovė taikė įprastinę žalos sureguliavimo ir atlyginimo procedūrą, kuri atsakovo atžvilgiu nėra kažkuom išskirtinė, todėl atsakovo atstovo keliamos abejonės dėl to, kad esą priteistos piniginės sumos nebuvo išmokėtos I. M. ir D. S., o pateikti mokėjimo dokumentai esą yra netikri, neturi jokio realaus pagrindo. Kadangi aukščiau minimais tiesioginiais ir netiesioginiais įrodymais yra pagrįsti 3539,82 EUR ir 647,00 EUR sumų (turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo) sumokėjimo faktai, todėl šios sumos priteistinos iš atsakovo esant ir teisiniam, ir faktiniam pagrindams.

13Ieškovė iš atsakovo siekia prisiteisti Vilniaus teritorinei ligonių kasai išmokėtus 883,19 EUR. Atsakovas su tuom nesutinka, abejoja išmokėjimo faktu, kadangi ieškovės pateikti dokumentai yra nepasirašyti banko darbuotojų, be datų, be numerių, nepatvirtinti antspaudais. Kadangi trečiasis asmuo Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ADB „Gjensidige“ 2017-12-13 pagal pretenziją Nr. 7181 Vilniaus TLK išmokėjo 883,19 Eur žalos atlyginimo už nukentėjusiosios I. M. gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje po 2016-04-15 eismo įvykio metu patirtų sužalojimų, tokiu būdu atlygindama PSDF biudžetui padarytą turtinę žalą, t. y. piniginių lėšų gavėjas patvirtino lėšų gavimą, todėl byloje yra atsakytas klausimas ir patvirtintas faktas, kad Vilniaus teritorinei ligonių kasai tikrai yra išmokėta 883,19 EUR. Atsakovas nėra pateikęs kitų nesutikimo argumentų, be jau paminėtų (parašų, antspaudų nebuvimas ir kt.), kurie šiuo atveju, esant lėšų gavėjo patvirtinimui, neturi jokios teisinės reikšmės.

14Dėl Sodrai išmokėtos sumos susigrąžinimo

15Ieškovė iš atsakovo siekia prisiteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui išmokėtus 3688,87 EUR už I. M. nedarbingumą. Atsakovas su tuo nesutinka, ginčija ne patį išmokėjimo faktą, o teisinį pagrindą, t. y. teigia, kad 3688,87 EUR išmoka už I. M. nedarbingumą yra perteklinis, dubliuojantis mokėjimas, už kurį jis neatsako. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 1 dalį Sodros išmokėta nedarbingumo išmoka turėtų būti įskaityta į atlygintinos žalos dydį. Varėnos rajono apylinkės teismas 2017-03-22 nuosprendžiu iš ADB „Gjensidige“ I. M. naudai priteisė 1839,82 EUR turtinės žalos, įvertinus ir per nedarbingumo terminą negautas pajamas. Atsakovo teigimu, priteisus 1839,82 EUR, jau yra atlyginta (į šią sumą įtraukta) ir nedarbingumo išmoka, o 3688,87 EUR išmoka atliko ne turtinės žalos atlyginimo, o valstybės teikiamos socialinės paramos funkciją, t. y. Sodra I. M. atžvilgiu atliko jai palankų veiksmą – savo iniciatyva ir lėšomis sumokėjo gerokai daugiau pinigų (dosnią socialinę išmoką), negu yra priteista teismo, kai tuo tarpu atsakovas nėra susijęs ar atsakingas už Sodros mokėjimą ne tik, kad viršijantį 1839,82 Eur, bet apskritai už visą 3688,87 EUR nedarbingumo išmoką. Atsakovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Nr. 3K-3-46/2015.

16<...> Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis kasacinio teismo praktika, socialinio draudimo įstaigų pateikti duomenys apie įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuotas ir išmokėtas draudimo išmokas vertintini kaip įrodymai, patvirtinantys nukentėjusio asmens patirtos ir jam socialinio draudimo įstaigų atlygintos žalos dydį. Toks socialinio draudimo įstaigų įrodinėjant nukentėjusio asmens patirtos žalos (negautų pajamų) dydį pateikiamų įrodymų vertinimas neapriboja žalą padariusio asmens (jo draudiko), manančio, kad išmokėta kompensacija viršija nukentėjusio asmens patirtos žalos dydį, teisės visomis leistinomis priemonėmis įrodinėti, jog jis žalos nepadarė ar jos padarė mažiau, nei išmokėjo socialinio draudimo įstaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Tokiu atveju, atsižvelgęs į byloje esančių įrodymų visetą, žalą įvertina ir jos dydį nustato ginčą nagrinėjantis teismas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VSDFV Klaipėdos skyrius v. UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-130/2014). Kitaip tariant, pagal kasacinio teismo praktiką, asmuo, teigiantis, kad išmokėtos socialinio draudimo išmokos viršija nukentėjusiojo realiai patirtą žalą, turi tai įrodyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas ir kt. v. P. S., bylos Nr. 3K-7-496/2008; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. G. T., bylos Nr. 3K-3-93/2014) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46-686/2015).

17Kaip matyti iš baudžiamosios bylos Nr. 1-9-308/2017 medžiagos, 2017-03-22 nuosprendžiu iš ADB „Gjensidige“ I. M. naudai priteistos 1839,82 EUR turtinės žalos sumą sudaro šie I. M. mokėjimai arba negautos pajamos: 2016-04-18 už tvarstį, pleistrą 13,58 Eur (baudžiamosios bylos Nr. 1-9-308/2017 1 t., b. l. 105), 2016-04-21 už Ibumetin ir kitą vaistą 10,97 Eur (1 t., b. l. 106), 2016-05-02 už ortopedijos traumatologo konsultaciją 45 Eur (1 t., b. l. 108), 2016-05-09 už pakartotinę konsultaciją, peties sąnario rentgenografiją, gydytojo radiologo konsultaciją 72 Eur (1 t., b. l. 109), 2016-05-18 už išsamią specialisto konsultaciją 50 Eur (1 t., b. l. 112), 2016-05-19 už individualią kineziterapiją 25 Eur (1 t., b. l. 111), 2016-05-30 už pakartotinę konsultaciją, peties sąnario rentgenografiją, gydytojo radiologo konsultaciją 72 Eur (1 t., b. l. 110), 2016-06-09 už 10 gydomųjų viršutinių galūnių masažų 135 Eur (1 t., b. l. 113) 2016-06-22 ir 2016-06-23 už kineziterapiją po traumų ir ortopedinių susirgimų (2 procedūros) 23,40 Eur (3 t., b. l. 26-29), 2016-06-28 už fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugas 20,85 Eur (3 t., b. l. 30-31), 2016-07-21 už pleistrą 20,29 Eur (1 t., b. l. 107), laikotarpiu 2016-04 – 2016-07 I. M. darbovietėje ( - ) negautos pajamos (skirtumas tarp išmokėtos pašalpos ir mokėtino darbo užmokesčio) 1351,73 Eur (1 t., b. l. 130). Byloje nekyla abejonių dėl to, jog A. Ž. 2016-04-15 padarė neatsargų nusikaltimą, t. y., kad egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų ir I. M. sveikatos sužalojimo bei su tuom susijusio gydymo, taip pat jos negalėjimo dirbti ir gauti viso 100 proc. darbo užmokesčio. Atlyginimą už šias paminėtas pasekmes apima 2017-03-22 nuosprendžiu iš ADB „Gjensidige“ I. M. naudai priteistos 1839,82 EUR turtinės žalos dydis. Vis dėlto, iš bylos medžiagos matyti, kad priteista 1839,82 EUR turtinė žala nekompensuoja visų neigiamų atsakovo sukeltų pasekmių, nes yra kompensuotas papildomas gydymas po eismo įvykio ir tik 20 procentų dydžio I. M. negautų pajamų, kai tuo tarpu atsakovo sukeltas I. M. nedarbingumas, ką atitinka 80 proc. dydžio (nuo darbo užmokesčio) ligos pašalpa iš Sodros I. M. laikinojo nedarbingumo laikotarpiu nuo 2016-04-16 iki 2016-07-22, nėra kompensuotas. Ligos (netekto darbingumo) pašalpą I. M. mokėjusi Sodra (3688,87 EUR), šią sumą gavo iš ieškovės, tačiau šioje byloje atgręžtinį reikalavimą pareiškusi draudimo bendrovė iki šio sprendimo priėmimo nėra prisiteisusi šios sumos, nors tokią teisę turi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų už žalos padarymą asmuo, Jeigu atsakingas už žalos padarymą asmuo vairavo transporto priemonę neblaivus (šiuo atveju tai atsakovas). Vadovaujantis aukščiau minima kasacinio teismo praktika, žalą padaręs asmuo (šiuo atveju jo draudikas neprieštaravo Sodros išmokoms, prisiėmė naštą išsieškoti pinigus, turėdamas tam pagrindą, iš atsakovo), manantis, kad išmokėta kompensacija viršija nukentėjusio asmens patirtos žalos dydį, turi teisę visomis leistinomis priemonėmis įrodinėti, jog jis žalos nepadarė ar jos padarė mažiau, nei išmokėjo socialinio draudimo įstaiga. Atsakovas byloje nėra pateikęs jokių įrodymų apie tai, kad išmokėta 3688,87 EUR kompensacija viršija nukentėjusio asmens patirtos žalos dydį, pateikia tik savo samprotavimus dėl ko esą ieškinys šioje dalyje nepagrįstas, tačiau kaip matyti iš atliktų mokėjimų struktūros, priteista 1839,82 EUR turtinė žala kompensuoja I. M. gydymąsi po eismo įvykio ir 20 procentų I. M. negautų pajamų, jai negalint dirbti savo darbo, už kurį, jeigu ne patirti sužalojimai, ji būtų gavusi įprastines pajamas, o 3688,87 EUR suma kompensuoja likusias 80 proc. dydžio I. M. darbo užmokesčio pajamas, kurias išmokėjo Sodra ligos pašalpos pavidalu. 3688,87 EUR suma priteisiama iš atsakovo kaip visiškai pagrįsta, o atsakovo atstovo siūlymas taikyti sumų įskaitymą ar kitaip mažinti ar nepriteisti minimos sumos neturi realaus faktinio pagrindo.

18Dėl automobilio VW Golf sugadinimo išmokėtos sumos susigrąžinimo

19Atsakovas ieškinio dalies dėl apgadintos transporto priemonės VW GOLF, v.n. ( - ) nepripažįsta dviem pagrindais: 1) dokumentai dėl 754 EUR už apgadintą transporto priemonę išmokėjimo D. S., Žalos sąmata, Išvada apie transporto priemonės likutinę vertę nepasirašyti ir nepatvirtinti; 2) Žalos sąmatą bei 2017-03-13 Išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę atlikusio eksperto M. P. išsilavinimas, kvalifikacija yra abejotini ir netinkami, M. P. nėra teismo ekspertų sąraše.

20Pirmasis nesutikimo pagrindas yra nepagrįstas dėl jau aukščiau šiame sprendime minimų elektroninių dokumentų apyvartos ypatumų, be to ieškovė su 2018-09-05 pateiktais rašytiniais paaiškinimais pateikė jau pasirašytą Žalos sąmatą ir Išvadą apie transporto priemonės likutinę vertę. Atsakovo atstovas nenurodo jokio teisinio pagrindo kodėl 2016-04-15 apgadintos transporto priemonės VW GOLF, v.n. ( - ) apgadinimų ir pažeidimų pobūdį ir jų finansinę išraišką turi pateikti būtent teismo ekspertas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 3 dalį bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Teismui šiuo atveju nėra žinomi specialūs įrodymų leistinumo reikalavimai įrodinėjant turtinę žalą dėl transporto priemonės sugadinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovė turtinę žalą dėl transporto priemonės VW GOLF, v.n. ( - ) sugadinimo įrodinėja ieškovės bendrovėje dirbančio Klaipėdos žalos sureguliavimo centro vyr. eksperto M. P. parengtais rašytiniais dokumentais, o atsakovo atstovas byloje pateikia samprotavimus, esą prašoma priteisti 754 EUR suma už apgadintą transporto priemonę yra nepagrįsta, niekinė, negaliojanti. Nors bylos šalys turi vienodą pareigą, o šiuo atveju ir galimybes įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau šioje byloje rašytinius įrodymus yra pateikusi tik ieškovė. Šiuos įrodymus teismas turi įvertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnio 1 dalis. Kadangi atsakovas teismo neprašė skirti transporto priemonės sugadinimų ir likutinės vertės ekspertizės (mažai tikėtina, kad iki šio laiko išliko tariamai tirtina sudaužyta transporto priemonė), todėl šiuo atveju teismas turi tik vienos iš šalių pateiktus įrodymus, kuriuos ir vertina.

21Teismas, išanalizavęs byloje esančių dokumentų turinį, kur apskaičiuoti remonto kaštai bei nurodyta, jog sugadintos transporto priemonės remontas netikslingas, vizualiai įvertinęs baudžiamojoje byloje Nr. 1-9-308/2017 (2 t., b. l. 55-59) esančias sugadintos transporto priemonės VW GOLF, v.n. ( - ) fotonuotraukas, atsižvelgdamas į transporto priemonės amžių (pirmoji registracija 1997-03-14) (2 t., b. l. 49), į tai, kad nesugadintos tokios transporto priemonės vertė 980 eurų, vadovaudamasis vidiniu savo įsitikinimu sprendžia, kad nėra jokio pagrindo abejoti, jog 2016-04-15 atsakovo sukeltų VW GOLF sugadinimų mastas (turtinės žalos dydis) neatitinka apskaičiuotos 754 Eur sumos.

22Dėl sprendimo išdėstymo

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalimi teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsakovas yra pateikęs savo sunkią turtinę padėtį patvirtinančius rašytinius dokumentus: jis yra bedarbis, dėl autoįvykio atėmus iš jo vairuotojo pažymėjimą, jam labai sunku rasti darbą, nes negali dirbti pagal jo turimą vairuotojo specialybę, atsakovas turi ir privalo išlaikyti savo nepilnametį vaiką, gimusį 2004 m., atsakovui priklauso dalis namo, tačiau ji yra įkeista bankui, o įsipareigojimų pagal kredito sutartį bankui suma yra virš 5000 EUR, ką patvirtina pridedama pažyma iš „SWEDBANK" AB. Byloje nėra duomenų apie sunkią ieškovės finansinę padėtį. Teismas, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį sprendžia, kad yra pagrindas teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti 12 mėnesių, kaip to prašo atsakovas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais dokumentais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis), t. y. 214 Eur žyminio mokesčio.

26Iš atsakovo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu valstybės naudai priteistina 14,75 Eur pašto išlaidų.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 270, 284 straipsniais, Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29priteisti iš atsakovo A. Ž., asmens kodas ( - ) ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 10057869 naudai 9512,88 Eur išmokėtų draudimo išmokų sumą, 214 Eur bylinėjimosi išlaidų, įpareigojant atsakovą pinigines lėšas pervesti į ADB „Gjensidige“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas (kodas 70440) bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-04-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Sprendimo įvykdymą išdėstyti, įpareigojant atsakovą A. Ž., asmens kodas ( - ) šiuo teismo sprendimu priteistą sumą (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) sumokėti ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 10057869 lygiomis dalimis per 12 mėnesių, kiekvieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo sumokant po 792.74 Eur. Atsakovui nustatytu terminu ir tvarka nesumokėjus nurodytos mėnesinės įmokos, ieškovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą priteistą ir nesumokėtą sumą, tame tarpe ir teisę į vykdomojo dokumento išdavimą dėl priteistos sumos išieškojimo.

31Priteisti iš atsakovo A. Ž., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 14,75 Eur (keturiolika eurų 75 ct) bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752 vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos

32Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
( - )72900AB „Citadele“ bankas
( - )70440AB SEB bankas
( - )71800AB Šiaulių bankas
( - )74000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
( - )73000„Swedbank“, AB
( - )72300UAB Medicinos bankas

33Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina nedelsiant, iš karto po sumokėjimo, atnešti arba atsiųsti paštu į Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų raštinę (111 kab.), arba pateikti per EPP sistemą.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose iškelta civilinė byla, kurioje... 5. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose 2018-06-11 gautas atsakovo A. Ž.... 6. Trečiasis asmuo Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsiliepime į patikslintą... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, jog su ieškinio dalimi dėl... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl neginčijamų ir aiškiai pagrįstų ieškinio reikalavimų... 11. Atsakovas sutinka su ieškinio dalimi dėl 4186,82 Eur. Ši suma yra priteista... 12. Nustatyta, kad ieškovė I. M. priteistos 3539,82 EUR sumos (turtinės ir... 13. Ieškovė iš atsakovo siekia prisiteisti Vilniaus teritorinei ligonių kasai... 14. Dėl Sodrai išmokėtos sumos susigrąžinimo... 15. Ieškovė iš atsakovo siekia prisiteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo... 16. <...> Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis... 17. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos Nr. 1-9-308/2017 medžiagos, 2017-03-22... 18. Dėl automobilio VW Golf sugadinimo išmokėtos sumos susigrąžinimo... 19. Atsakovas ieškinio dalies dėl apgadintos transporto priemonės VW GOLF, v.n.... 20. Pirmasis nesutikimo pagrindas yra nepagrįstas dėl jau aukščiau šiame... 21. Teismas, išanalizavęs byloje esančių dokumentų turinį, kur apskaičiuoti... 22. Dėl sprendimo išdėstymo... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 26. Iš atsakovo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 270, 284... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. priteisti iš atsakovo A. Ž., asmens kodas ( - ) ADB „Gjensidige“,... 30. Sprendimo įvykdymą išdėstyti, įpareigojant atsakovą A. Ž., asmens kodas... 31. Priteisti iš atsakovo A. Ž., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 14,75 Eur... 32. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios... 33. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina nedelsiant, iš karto po... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...