Byla 2YT-8981-901/2017
Dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys likviduojama individuali įmonė (toliau IĮ) D. N. privati firma ir akcinė bendrovė DNB bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. N. ir D. N. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys likviduojama individuali įmonė (toliau IĮ) D. N. privati firma ir akcinė bendrovė DNB bankas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai kreipėsi į antstolę su skundu, prašydami panaikinti 2017 m. balandžio 21 d. patvarkymą dėl eksperto skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00208 bei įpareigoti antstolę priimti patvarkymą dėl eksperto skyrimo, pavedant atlikti parduodamo turto vertinimą VĮ Registrų centras turto vertintojams. Nurodo, kad 2017 m. balandžio 14 d. priimtas patvarkymas dėl pinigų sumokėjimo ir eksperto skyrimo, kuriuo įkeisto turto vertei nustatyti buvo paskirtas turto vertintojas UAB „Ober – haus“, taip pat pareiškėjai buvo informuoti, kad už ekspertizės atlikimą reikia sumokėti 130 Eur į antstolės depozitinę sąskaitą, o nesumokėjus bus laikoma, kad įkeisto turto, esančio ( - ), vertė bus laikoma 2017 m. balandžio 12 d. patvarkymu nustatyta turto vertė – 63 000 Eur. 2017 m. balandžio 21 d. priimtas antstolės patvarkymas, kuriuo netenkintas prašymas skirti turto vertintoju VĮ Registrų centras. Mano, kad šis antstolės patvarkymas neteisėtas, kadangi nepagrįstai atsisakyta skirti ekspertizę, ją pavedant atlikti VĮ Registrų centrui.

52017 m. gegužės 4 d. antstolė B. T. pareiškėjų skundo netenkino, nurodo, kad pareiškėjai nepateikė teisinių argumentų dėl antstolės vykdymo veiksmų atlikimo neteisėtumo. Pareiškę prieštaravimus dėl įkeisto turto įvertinimo, per antstolės nustatytą terminą nesumokėjo už ekspertizės atlikimą, UAB „Ober Haus“ turto vertintojams nušalinimo nereiškė, pareiškė nemotyvuotą pageidavimą turto vertės nustatymo darbus pavesti ne šios bendrovės ekspertams, o VĮ Registrų centrui, kurių vertinimo darbų kaina šiam turtui būtų didesnė nei UAB „Ober Haus“.

6Suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į skundą nepateikė, dokumentai jiems įteikti tinkamai.

7Teismas konstatuoja:

8Vykdomosios bylos Nr. 0005/17/00208 duomenimis nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo išieškojimą pagal 2016 m. gruodžio 19 d. Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-7038 dėl 31 940,60 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš likviduojamos IĮ D. N. privačios firmos išieškotojo AB DNB banko naudai, nukreipiant išieškojimą į sutartine hipoteka apsunkintą nekilnojamąjį turtą, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį J. N. ir D. N..

92017 m. balandžio 12 d. antstolė turto arešto aktu areštavo minėtą nekilnojamąjį turtą ir priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo, kuriuo nustatė, jog butas, esantis ( - ), įkainotas 63 000,00 Eur. Šalims buvo išaiškinta teisė teikti prieštaravimus bei nurodyta, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę, sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas ekspertizei atlikti. Sutartinės hipotekos lakšte, Hipotekos registre įregistruotame 2009-03-26, nepriklausomų vertintojų nustatyta šio įkeisto turto vertė 253 000,00 Lt (73273,86 Eur).

102017 m. balandžio 13 d. pareiškėjai pateikė prieštaravimus antstolei dėl nustatytos vertės, prieštaravimuose nurodo, kad reali turto vertė yra 45 000 Eur. Prašo nustatyti realią turto vertę, kad turtas būtų kuo greičiau parduotas. Atsižvelgdama į skolininkų prieštaravimus, antstolė 2017 m. balandžio 14 d. priėmė patvarkymą dėl pinigų sumokėjimo ir eksperto skyrimo. Šiuo patvarkymu antstolė skyrė turto vertės nustatymo ekspertizę, kuri pavesta atlikti turto vertintojui UAB „Ober - haus“, taip pat turto savininkus informavo, kad už turto vertinimo darbus ir ekspertizės parengimą, į antstolės depozitinę sąskaitą jie iki 2017 m. balandžio 20 d. turi pervesti 130,00 Eur, pažymėdama, kad nustatytu terminu neįmokėjus nustatytos sumos už ekspertizę, parduodamo turto verte bus laikoma 2017 m. balandžio 12 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo nustatyta vertė – 63 000 Eur. Šiame antstolės patvarkyme buvo išaiškinta ir pareiškėjų teisė per tris darbo dienas nuo antstolio patvarkymo gavimo dienos, pareikšti nušalinimą ekspertui. 2017 m. balandžio 19 d. antstolė gavo skolininkų raštą, kuriame nemotyvuotai nurodoma, kad „nesutinkama dėl vienintelio turto vertinimo eksperto, kuris galbūt gali būti suinteresuotas asmuo“, ir pageidaujama, kad nepriklausomas ekspertas būtų pakirtas iš VĮ Registrų centro. 2017 m. balandžio 21 d. patvarkymu dėl eksperto skyrimo antstolė netenkino J. N. ir D. N. nemotyvuoto prašymo paskirti VĮ Registrų centras turto vertintoją, bei atsižvelgdama į tai, kad nebuvo įmokėta 130 Eur suma už ekspertizės atlikimą, informavo šalis, kad turto, esančio Vingio g. 37-54, Klaipėdoje verte laikytina 63 000 Eur suma.

11Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

12Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio 1 ir 4 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą; jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti; šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos; ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 3 dalis). Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimu (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p.).

13Nagrinėjamu atveju, antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus. Įkeisto turto savininkai, nesutinkantys su nustatyta verte, buvo informuoti, kad turi galimybę įmokėti 130,00 Eur už turto vertintojo UAB „Ober – haus“ ekspertizės atlikimą, tačiau pinigų į antstolės depozitinę sąskaitą neįmokėjo. Taip pat įkeisto turto savininkai motyvuoto nušalinimo UAB „Ober – haus“ ekspertams nepareiškė, nenurodė, kuo jie tariamai suinteresuoti nurodyti neteisingą parduodamo turto vertę. Vietoj to pateikė antstolei nemotyvuotą siūlymą skirti ekspertus iš VĮ Registrų centro, kurių vienas ekspertų už tokios ekspertizės atlikimą paprašė 150,00 Eur sumos. Nepagrįstas pareiškėjų teiginys, jog VĮ Registrų centras turto vertinimas kainuotų tik 110,00 Eur. Reikia pastebėti, kaip patys pareiškėjai nurodė skunde, remiantis VĮ Registrų centro viešos paieškos jų internetinėje svetainėje www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp duomenimis jų buto vertė yra 45 100,00 Eur, kuri yra gerokai mažesnė nei antstolės nustatyta parduodamo turto vertė.

14Reikia pažymėti, kad CPK 718 straipsnyje numatyta, jog pirmose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 718 str.). Šiuo atveju 80 proc. nuo antstolės nustatytos 63 000 Eur sumos sudaro 50 400 Eur. Jei turtas nebus parduotas iš pirmųjų varžytinių ir šį turtą atsisakys perimti išieškotoja, antrosiose varžytinėse pradinė turto pardavimo kaina būtų mažintina 40 procentų, t.y. nuo 63 000 Eur 60 procentų sudarytų 37 800 Eur. Tai niekaip neatitiktų nei išieškotojo, kuriam skolininkas skolingas 31940,60 Eur su procesinėmis palūkanomis, nei parduodamo įkeisto turto savininkų interesų. Be to, antstolė, teisėtai priverstinai vykdanti skolos išieškojimą, taip pat turi teisę išieškoti būtinąsias vykdymo išlaidas ir atlyginimą antstolei už vykdymo veiksmų šioje vykdomojoje byloje atlikimą. Pareiškėjų siekis, kad už kuo mažesnę kainą kuo greičiau būtų parduotas įkeistas turtas ir galimai nebūtų pilnai atsiskaityta su išieškotoju bei antstole pažeistų jų teises ir interesus.

15Kadangi įkeisto turto savininkai už ekspertizės atlikimą nurodytos sumos nesumokėjo ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolė savo iniciatyva turėjo teisę skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Kadangi įkeisto turto savininkai, pareiškę prieštaravimus antstolės nustatytai parduodamo įkeisto turto vertei, nesilaikė imperatyvaus įstatymo reikalavimo sumokėti už ekspertizę, todėl antstolė pagrįstai paliko galioti ankstesniu patvarkymu nustatytą turto vertę. Teismas pažymi, kad ne skolininkams, o antstoliui yra pavesta įstatymo priimti sprendimus dėl konkrečių vykdymo veiksmų. Imperatyvios teisės normos antstoliui suteikia teisę pavesti konkrečiam nepriklausomam turto vertintojui atlikti turto vertės nustatymo darbus, o skolininkui įstatymai numato galimybę reikšti nušalinimą antstolio paskirtam turto vertintojui, jeigu egzistuoja objektyvios aplinkybės įtakojančios vertintojo nešališkumą. J. N. ir D. N. šia teise nepasinaudojo, o reiškė nemotyvuotą pageidavimą nekilojamojo turto vertei nustatyti pavesti VĮ Registrų centras.

16Kaina laikytina nustatyta tinkamai, laikantis teisės aktų, nebuvo ir nėra nuginčyta teisme.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė teisėtai ir pagrįstai priėmė 2017 m. balandžio 21 d. patvarkymą dėl eksperto skyrimo, todėl pareiškėjų prašymai panaikinti šį patvarkymą ir įpareigoti antstolę priimti patvarkymą dėl kito eksperto skyrimo, atmestini.

18Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290 - 291 straipsniais, 681-682 straipsniais, teismas

Nutarė

19Pareiškėjo J. N. ir D. N. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų atmesti.

20Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjams, antstolei ir suinteresuotiems asmenims.

21Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstolei.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. N. ir D. N. skundą... 3. Teismas... 4. pareiškėjai kreipėsi į antstolę su skundu, prašydami panaikinti 2017 m.... 5. 2017 m. gegužės 4 d. antstolė B. T. pareiškėjų skundo netenkino, nurodo,... 6. Suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į skundą nepateikė,... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Vykdomosios bylos Nr. 0005/17/00208 duomenimis nustatyta, kad antstolė B. T.... 9. 2017 m. balandžio 12 d. antstolė turto arešto aktu areštavo minėtą... 10. 2017 m. balandžio 13 d. pareiškėjai pateikė prieštaravimus antstolei dėl... 11. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių... 12. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 13. Nagrinėjamu atveju, antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus.... 14. Reikia pažymėti, kad CPK 718 straipsnyje numatyta, jog pirmose varžytynėse... 15. Kadangi įkeisto turto savininkai už ekspertizės atlikimą nurodytos sumos... 16. Kaina laikytina nustatyta tinkamai, laikantis teisės aktų, nebuvo ir nėra... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė... 18. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290 - 291 straipsniais, 681-682 straipsniais,... 19. Pareiškėjo J. N. ir D. N. skundą dėl antstolės B. T. veiksmų atmesti.... 20. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjams, antstolei ir suinteresuotiems... 21. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstolei.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...