Byla 2-375-723/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, ieškovo atstovui adv. Alfonsui Masiliūnui, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui R. A. (R. A.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2008-01-29 su atsakovu R. A. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )pagal kurią buvo suteiktas 15000 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2013-01-28, tačiau skolininkas iki šiol bankui negražino 10400,18 Lt skolos. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (9,9000 proc.) už naudojimąsi paskola bei mokėti 0,1 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną (Sutarties bendrosios dalies 5.3 p) bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius Sutarties bendrosios dalies 5.4 p. Atsakovas nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nuo kredito išdavimo dienos iki 2011-01-29 įmokas mokėjo (tačiau su vėlavimais), o vėliau, t.y. nuo 2011-01-29 iki 2012-10-02 (iki sutarties nutraukimo dienos) įmokų už kreditą bei palūkanas nemokėjo visai. Ieškovas 2012-05-10, 2012-08-23 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštus dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus, tačiau atsakovas šių reikalavimų neįvykdė. Ieškovui susisiekti su kredito gavėju nepavyko, nes atsakovas bankui žinomais telefonais neatsiliepė, darbo bei gyvenamosios vietos adresai nežinomi. Remdamasis Sutarties Bendrosios dalies 6.1. punktu, ieškovas 2012-10-02 nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas iki šiol bankui negrąžino 10400,18 Lt skolos (tame tarpe: 7140,27 Lt nesugrąžinto kredito, 1243,13 Lt priskaičiuotų palūkanų bei 2016,78 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas). Prašė priteisti iš atsakovo 10400,18 Lt skolą, kurią sudaro 7140,27 Lt nesugrąžintas kreditas, 1243,13 Lt priskaičiuotos palūkanos, 2016,78 Lt delspinigiai; žyminį mokestį – 312,00 Lt ir kitas banko turėtas bylinėjimosi išlaidas; penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovo 1006,88 Lt delspinigių ir prašo grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio nuo atsisakytos dalies.Nurodė, jog atsisakymo nuo ieškinio dalies pasekmės ieškovui yra žinomos.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu (b.l. 35-36), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

5Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

7Byloje nustatyta, kad 2008-01-29 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui iki 2013-01-28 buvo suteiktas 15000 Lt kreditas automobilio pirkimui bei draudimo įmokai sumokėti; sutartyje nustatyta 9,9000 procentų dydžio palūkanų norma; atsakovas sutartimi įsipareigojo kiekvieno mėnesio 29 dieną mokėti bankui kredito grąžinimo įmokas pagal grafiką (specialiosios dalies 2.6.p., bendrosios dalies 5.1 p.), o už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, mokėti 0,1 procentų dydžio delspinigius (5.3 p., 5.4 p.) (b.l. 9-13).

8Sutarties 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau nei numatyta sutartyje, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, jei kredito laikotarpiu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų; tokiais pažeidimais laikomi Bendrosios dalies 5 punkte nustatytų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

9Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas įmokas mokėjo tik iki 2011-01-29, vėliau mokėjimų neatliko, pateikė delspinigių ir įmokų mokėjimo detalizavimo ataskaitas (b.l. 16-21). 2012-05-10, 2012-08-23 raštais ieškovas informavo atsakovą apie įsiskolinimą ir įspėjo apie sutarties nutraukimą, jei per nustatytą terminą atsakovas nepadengs nurodyto dydžio įsiskolinimo (b.l. 14-15). 2012-10-09 raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad bankas vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį (b.l. 22). Pagal ieškovo 2012-10-04 pažymą, atsakovas ieškovui pagal 2008-01-29 Kredito sutartį Nr. ( - )liko skolingas 10400,18 Lt, iš jų 7140,27 Lt kredito suma, 1243,13 Lt palūkanos ir 2016,78 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (b.l. 23).

10Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu atsisakė nuo reikalavimo priteisti 1006,88 Lt delspinigių, ir prašo priteisti likusią 1009,90 Lt delspinigių sumą, paskaičiuotą už 6 mėnesius.

11Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno interesų, ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies priima; byla dalyje dėl 1006,88 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo R. A. nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str.1 d. 4 p.).

12Iš pateiktų delspinigių bei palūkanų ataskaitų matyti, kad iki palūkanų skaičiavimo sustabdymo dienos, t.y. 2012-10-02, kredito gavėjui R. A. pagal 2008-01-29 kredito sutartį paskaičiuota 1243,13 Lt palūkanų, o už 6 mėnesius paskaičiuotų delspinigių suma – 1009,90 Lt(0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną) (b.l. 38-41).

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, t.y. sutartinių prievolių neįvykdė, todėl yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti iš atsakovo R. A. 7140,27 Lt negrąžinto kredito, 1243,13 Lt palūkanų ir už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6. 873-6.874 str., 6.886 str.).

14Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai,daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Pagal paslaugų teikimo sutartį 5.3 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą nepamokėtos sąskaitos dieną mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėtų sumų delspinigius, jei privalomų mokėti sumų nesumoka pagal sąskaitą,bei už kiekvieną uždesltą sumokėti palūkanas dieną 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų delspinigių(5.4 p.).Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

16LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007).

17Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, beveik metus ir 10 mėnesių iki tol,kol pats priims sprendimą nutraukti sutartį tuo pačiu pagrindu-kai skolininkas nemoka, nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Nors delspinigių norma nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė bei delspinigių skaičiavimo laikotarpis negali būti vertinami kaip pagrįsti. Ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jam kreiptis į teismą ir kada kreiptis, tačiau jo pareiga pagrįsti savo reikalavimus ir skaičiuodamas delspinigius tokį ilgą laiką turi įrodyti, kad elgėsi vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 1-2 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra vartotojas; ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokį ilgą delsimo išieškoti skolą laikotarpį.Be to, delspinigių suma beveik tokia pati,kaip ir palūkanų suma pagal sutartį, todėl darytina išvada, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 505 Lt delspinigių (CK 1.5 str.,CPK 6.71 str.).

18Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovui atsisakius nuo reikalavimo priteisti 1006,88 Lt delspinigių, jam grąžintini 75 procentai šiai ieškinio daliai tenkančio žyminio mokesčio, t.y. 23 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

20Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 268 Lt žyminis mokestis (b.l. 1). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

22Ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 1006,88 Lt delspinigių priimti.

23Civilinę bylą Nr. 2-375-723/2013 dalyje dėl 1006,88 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo R. A. ieškovui AB SEB bankui nutraukti.

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo R. A. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - )) 7140,27 Lt negrąžinto kredito, 1243,13 Lt palūkanų ir 505 Lt delspinigių, iš viso 8888,40 Lt (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 40 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 8888,40 Lt sumos nuo 2012-10-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 268 Lt (du šimtus šešiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Grąžinti ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - )) 23 Lt (dvidešimt tris litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-10-12 mokėjimo nurodymu Nr. ( - )AB SEB banke.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2008-01-29 su atsakovu R. A.... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas atsisakė reikalavimo priteisti iš... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai –... 5. Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Byloje nustatyta, kad 2008-01-29 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 8. Sutarties 6.1 p. numatyta, kad bankas turi teisę nutraukti sutartį anksčiau... 9. Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas įmokas mokėjo tik iki... 10. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu atsisakė nuo reikalavimo priteisti... 11. Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies... 12. Iš pateiktų delspinigių bei palūkanų ataskaitų matyti, kad iki palūkanų... 13. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, darytina... 14. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 15. Pagal paslaugų teikimo sutartį 5.3 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už... 16. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 17. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai... 18. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui... 19. Ieškovui atsisakius nuo reikalavimo priteisti 1006,88 Lt delspinigių, jam... 20. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį, iš atsakovo... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 22. Ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo priteisti 1006,88 Lt delspinigių priimti.... 23. Civilinę bylą Nr. 2-375-723/2013 dalyje dėl 1006,88 Lt delspinigių... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo R. A. (a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - ))... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Grąžinti ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - )) 23 Lt (dvidešimt tris litus)... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...