Byla e2-1251-656/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios UAB „Garbeta“ atstovei Ž. V., atsakovo R. J. atstovui advokatui V. K., liudytojai N. T.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės bankrutavusios UAB „Garbeta“, atstovaujamos bankroto administratorės Ž. V., ieškinį atsakovui R. J. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3

 1. Ieškinio argumentai ir reikalavimai
 1. Ieškovė bankrutavusi UAB „Garbeta“, atstovaujama bankroto administratorės Ž. V., padavė ieškinį atsakovui R. J., kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 77 836,65 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi UAB „Garbeta” iškelta bankroto byla (bylos Nr. eB2-5742-794/2015), bankroto administratore paskirta Ž. V.. Administratorei susipažinus su įmonės dokumentais buvo nustatyti buvusio UAB „Garbeta” vadovo R. J. atlikti sandoriai, kuriais įmonei ir jos kreditoriams padaryta žala. Spręsdama dėl padarytos žalos, administratorė be kita ko vadovavosi UAB „Finansų logika“ (Audito įmonės pažymėjimas Nr.001330) pateiktomis ataskaitomis.
 3. Nurodė, kad R. J. UAB „Garbeta“ vadovo pareigas ėjo nuo 2012-01-23, darbo sutartis nutraukta Įmonei iškėlus bankroto bylą, t. y. 2015 m. spalio 30 d. Ieškovės tvirtinimu, atsakovas kaip įmonės vadovas atliko veiksmus, kuriais padarė žalą Įmonei ir jos kreditoriams:
  1. 2015-08-20 atsakovas sudarė įmonės finansinę atskaitomybę, remiantis kuria konstatavo, kad įmonė yra nemoki - jos pradelsti įsipareigojimai sudarė 128 100 Eur ir itin ženkliai, daugiau nei 7 kartus, viršijo Įmonės turimą turtą (17 633 Eur). Nepaisant to, jis 2015-08-26 iš UAB „Fresh Market“ įsigijo kavos už 5.936,62 Eur sumą (sąskaita faktūra 2015-08-26 FM Nr. 13118), už įsigytas prekes su pardavėju neatsiskaitė, o po dviejų dienų, t. y. 2015-08-28, paruošė ir pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nepasinaudojo teise grąžinti nekokybiškas prekes pardavėjui, o jas kaip nekokybiškas pardavė už 292,83 Eur. UAB „Fresh Market“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5511-794/2015, kuri įsiteisėjo 2015-10-15. Iki 2015-10-15 UAB „Fresh Market“ nebuvo įgijusi bankrutuojančios bendrovės statuso, todėl nekokybiškas prekes būtų privalėjusi priimti. Atsakovo veiksmai vertintini kaip priešingi jau nemokios Įmonės interesams ir pažeidžia bendrojo pobūdžio vadovo pareigą elgtis apdairiai ir rūpestingai. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtintas UAB „Fresh Market“ finansinis reikalavimas BUAB „Garbeta“ bankroto byloje. Dėl to įmonės kreditoriai patyrė 5 643,79 Eur žalą.
  2. Atsakovas įmonės kreditoriams padarė žalos iš Įmonės kasos išmokėdamas grynuosius pinigus. Atsakovas 2015-06-05 kasos išlaidų orderiu Nr. 5770 grynaisiais pinigais išmokėjo M.I. V. kaip C JSC Confectionary factory „Landrin“ atstovei 7 284,48 Eur sumą, neįsitikinęs, kad ji atstovauja šią įmonę. Be to, ant kasos išlaidų orderio nebuvo privalomo vyr. finansininko parašo. Tokiu būdu ieškovei padarė 7 284,48 Eur žalos. Atsakovas Įmonės kreditoriams padarė 3 897,30 Eur žalos 2015-05-29 kasos išlaidų orderiu Nr. 5768 grynaisiais pinigais išmokėdamas K. A. N. kaip Davenis OU atstovui, neįsitikinęs, kad jis atstovauja šią įmonę. Be to, ant kasos išlaidų orderio nebuvo privalomo vyr. finansininko parašo. Iš kasos paimti pinigai be teisėto pagrindo, kas reiškia žalą kreditoriams.
  3. 2015-05-07 pavedimu pervesta įmonei „Mandrell Sevices LP“ 5 000,00 Eur, 2015-05-27 pavedimu – 14 700,00 Eur ir 2015-07-02 pavedimu – 16 895,47 Eur. Viso šiais pavedimais įmonei „Mandrell Sevices LP“ buvo išmokėta 36 595,47 Eur suma. Atsakovo atlikti 36 595,47 Eur mokėjimai įmonei „Mandrell Services LP“ padarė žalos BUAB „Garbeta“ kreditoriams, nes atsakovas neturėjo pareigos vykdyti prievolę, kadangi naujasis kreditorius „Mandrell Services LP“ nepateikė reikalavimo perleidimo sutarties, o pradinis kreditorius įmonė „Belinda transport“ raštu nepranešė apie kreditorinio reikalavimo perleidimą trečiajam asmeniui. 36 595,47 Eur skola susidarė iki 2005 metų. Tai reiškia, kad 2015-01-01 dieną reikalavimui buvo suėjęs 10 metų ieškinio senaties terminas. Be teisėto tam pagrindo ir įstatyminės pareigos vykdyti prievolę (neturėdamas reikalavimo perleidimo sutarties ar kreditoriaus pranešimo apie skolos perleidimą), nepasinaudodamas galimybe taikyti senatį prievolės vykdymui, žinodamas, kad įmonė yra nemoki ir neturi pakankamai lėšų atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su valstybės biudžetu ir darbuotojais, Atsakovas savo veiksmais padarė įmonei žalą 36.595,47 Eur sumai.
  4. Atsakovas ieškovei žalą padarė pats sau parduodamas Įmonės kompiuterinę techniką. 2015-07-01 Įmonė Atsakovui pardavė kompiuterį ASUS už 49,99 Eur ir Reiner Jet stamp 790 už 100,01 Eur (2015-07-01 sąskaita faktūra GAV Nr. 0093290). Įmonės ilgalaikio turto apyvartos už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-07-15 duomenimis, kompiuterio ASUS likutinė vertė sudarė 335,15 Eur, Reiner Jet stamp 790 likutinė vertė sudarė 742,16 Eur, bendra šių daiktų likutinė vertė sudarė 1 077,31 Eur. Šie du daiktai buvo vieninteliai įmonės balanse iki likvidacinės vertės nenudėvėti daiktai, t. y. buvo palyginti nauji ir tinkami naudoti pagal paskirtį. Nurodytų daiktų pardavimo kaina yra 927,31 Eur mažesnė už Įmonės balanse apskaitytą daiktų likutinę vertę. Atsižvelgiant į tai, kad šiuos daiktus Atsakovas, veikdamas kaip Įmonės direktorius, parduodamas nurodytą turtą pats sau daugiau kaip 6 kartus pigiau nei likutinė daiktų vertė, veikė nesąžiningai tiek įmonės, tiek jos kreditorių atžvilgiu, todėl konstatuotina, kad sandorio kainos ir turto likutinės vertės skirtumas 927,31 Eur yra Įmonei padarytos žalos dydis.
  5. Atsakovas sunaikino iš tiekėjo OWL International PTE LTD įsigytas 23 488,30 Eur vertės prekes, kurių galiojimo laikas nebuvo pasibaigęs. Prekės buvo utilizuotos prieš pat bankroto bylos Įmonei iškėlimą. Iš utilizuotų prekių sąrašo galima nustatyti iš kokio tiekėjo ir kada prekės gautos. Įmonėje nėra duomenų, patvirtinančių, kad sandėliuojant prekes prekės buvo sugadintos ar kitaip tapo netinkamos parduoti. Atsakovas įmonės kreditorių susirinkimų metu buvo paaiškinęs, kad utilizavimas pasirinktas, kadangi pasibaigęs prekių galiojimo laikas. Todėl Įmonės kreditoriai kreipėsi į auditorius, prašydami patikrinti vieno tiekėjo sunaikintas prekes. Kaip matosi iš ataskaitos priedo Nr.1, utilizuotos prekės iš tiekėjo OWL Internadonal PTE LTD buvo gautos 2014 m. gegužes mėn. ir 2015 m. vasario mėn. Trumpiausias galiojimo terminas baigėsi 2016 m. vasario mėn., dalis prekių galiojimo terminas baigėsi tik 2017 m sausio mėn. Tarp įmonei perduotų dokumentų nėra jokių, kurie patvirtintų, jog tiekėjui OWL International PTE LID buvo reiškiamos pretenzijos dėl prekių kokybės, taip pat nėra dokumentų, patvirtinančių, kad prekės buvo sugadintos ar utilizuotinų prekių pasibaigę galiojimo terminai. Todėl atsakovas su prekėmis, kaip įmonės turtu, turėjo elgtis itin apgalvotai, rūpestingai ir apdairiai, vengdamas veiksmų, kuriais galėtų būti padaryta žala Įmonei ir jos kreditorių interesams. Atsakovas padarė įmonei žalą 23 488.30 Eur sumai, neskaičiuojant negauto pelno.
  6. Atsakovas veikė neteisėtai, todėl jo kaltė preziumuojama, padarė BUAB „Garbeta“ kreditoriams viso 77 836,65 Eur žalos, tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos egzistuoja priežastinis ryšys.

4II. Atsakovo atsikirtimų argumentai

 1. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
 2. Neigia ieškinio argumentą, kad įsigyjant kavos už 5.936,62 Eur sumą įmonei buvo padaryta žalos. Atsakovo tvirtinimu, paaiškėjus, kad prekės yra su defektais (devakumuotos, apdraskytos, trumpais galiojimo terminais), atsakovas jas ne kartą bandė grąžinti, tačiau UAB „Fresh Market“ su nebendradarbiavo. Paaiškėjo, kad priimta Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartis dėl bankroto bylos UAB „Fresh Market“ iškėlimo. Galimai tai buvo priežastis dėl ko su atsakovu nebuvo bendradarbiaujama. Esant tokiai situacijai, Atsakovas privalėjo priimti verslo sprendimą prekes utilizuoti arba parduoti. Atsakovui pavyko rasti prekių pirkėją, todėl BUAB „Garbeta“ ne tik gavo naudos iš utilizuotinų prekių, bet ir sutaupė utilizavimo kaštus. Nors įrodymai, kad prekės buvo nekokybiškos, nėra išsaugoti, tačiau už prekes BUAB „Garbeta“ nebuvo sumokėjusi, todėl nebuvo padaryta jokios žalos nei BUAB „Garbeta“, nei jos kreditoriams.
 3. Nesutiko, kad Atsakovas įmonės kreditoriams padarė žalos iš Įmonės kasos išmokėdamas grynuosius pinigus M. I. V. kaip CJSC Confectionary factory Landrin“ atstovei bei K. A. N. kaip Davenis OU atstovui. Nėra ginčo, kad UAB „Garbeta“ iš CJSC Confectionary factory „Landrin“ įsigijo prekių ir turėjo 7 284,48 Eur skolą šiai įmonei. Taip pat nėra ginčo, kad UAB „Garbeta“ iš Davenis OU buvo įsigijusi prekių ir turėjo 3 897,30 Eur skolą. Po to, kai atsakovas 2015-06-05 sumokėjo 7 284,48 Eur CJSC Confectionary factory „Landrin“ atstovei M. I. V. ir 2015-06-05 sumokėjo 3 897,30 Eur Davenis OU atstovui, BUAB „Garbeta“ skolos minėtoms bendrovėms neliko. Šios bendrovės nėra pareiškusios kreditorinių reikalavimų BUAB „Garbeta“ bankroto byloje. Po apmokėjimo nelikus BUAB „Garbeta“ skolos minėtoms bendrovėms, nebuvo padaryta jokios žalos nei BUAB „Garbeta“, nei jos kreditoriams. Minėtų asmenų atstovavimas buvo numanomas, su jais atsakovas bendravo ir anksčiau. Aplinkybę, kad asmens atstovavimas gali būti suprantamas tik iš aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (nesant rašytinio įgaliojimo), patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, suformuota 2010-10-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2010. Net ir pripažinus, kad aptarti abu asmenys neturėjo įgaliojimų veikti įmonių vardu, atsakomybė kylą ne Atsakovui, o minėtiems asmenims CK 2.133 straipsnio 8 dalies pagrindu.
 4. Ieškovas tvirtina, kad Atsakovas, atlikdamas pavedimus įmonei „Mandrell Sevices LP“, iš viso išmokėdamas 36 595,47 Eur sumą, padarė ieškovui ir jos kreditoriams 36 595,47 Eur žalos. Atsakovas su tuo nesutinka. Nurodė, kad ieškovas teismo posėdžio metu neginčijo 36 595,47 Eur skolos bendrovei Belinda Transport. Bendrovė Mandrell services LP 2015-01-15 ir 2015-01-20 raštais UAB „Garbeta“ informavo, kad perėmė Belinda Transport reikalavimo teisę į 36 595.47 Eur skolą, kuri susidarė pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 557288 (2 364,82 Eur), sąskaitą-faktūrą Nr. 557406 (17 443,65 Eur) ir sąskaitą-faktūrą Nr. 557670 (19 787,00 Eur). Minėtais raštais bendrovė Mandrell services LP reikalavo iki 2015-05-31 grąžinti susidariusią skolą, o skolos nesumokėjimo atveju grasino kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. CK 6.109 str. 1 d. numato, kad „Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Mandrell services LP pranešimas yra tinkamas informavimas apie reikalavimo teisės perleidimą (cesiją), kadangi jame pateikiama visa informacija apie pradinio kreditoriaus turimą reikalavimą ir jo perleidimą naujajam kreditoriui. Reikalavimo perleidimo sutarties neprivaloma pateikti pranešant apie reikalavimo perleidimą. Atsakovas nesutiko su ieškinio argumentu, kad mokant į bendrovės Mandrell services LP nurodytą banko sąskaitą 36 595,47 Eur skolos sumą buvo suėjęs 10 metų ieškinio senaties terminas, tačiau to pagrįsti negali, nes visus dokumentus yra pateikęs bankroto administratorei. Bet kokiu atveju, ieškinio senatį gali taikyti tik teismas, o ne šalis (CK 1.126 str. 2 d.). Skolininkas gali įvykdyti prievolę ir po ieškinio senaties termino pasibaigimo (CK 1.133 str.), o ieškinio senatis yra ne prievolės pasibaigimo momentas, o įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.).
 5. Nesutiko su ieškinio argumentu, kad atsakovas ieškovei žalą padarė pats sau parduodamas Įmonės kompiuterinę techniką. Tiek kompiuteris, tiek ir spausdintuvas buvo nusidėvėję. Spausdintuvas yra itin specifinė prekė - jis skirtas tik prekių žymėjimui, todėl yra itin nelikvidus. Dėl nelikvidumo, kompiuterio ir spausdintuvo rinkos vertė buvo mažesnė nei likutinė vertė. Daikto rinkos vertė nėra lygi daikto likutinei vertei. Prieš parduodant kompiuterį ir spausdintuvą Atsakovas pasidomėjo dėl tokių daiktų kainų. Į bylą pateikta atspausdinta informacija iš skelbiu.lt patvirtina, kad analogiško kompiuterio kaina jo pardavimo metu buvo 100,00 Eur, o spausdintuvo - 90,00 Eur. Todėl kompiuterio ir spausdintuvo pardavimas už 150,00 Eur kainą atitiko rinkos vertę.
 6. Nesutiko su ieškinio argumentu, kad Atsakovas padarė įmonei bei jos kreditoriams žalos sunaikindamas iš tiekėjo OWL International PTE LTD įsigytas 23 488,30 Eur vertės prekes, kurių galiojimo laikas nebuvo pasibaigęs. Ieškovo 2017-04-06 raštu pateikti įrodymai patvirtina, kad didžioji dalis iš teikėjo OWL International PTE LTD įsigytų prekių, kurių pavadinimai ar jų dalis „Eagle Queen Instant Coffee Mix“ ir „Ginger Me“, buvo parduotos, o ne sunaikintos. Sunaikintos buvo kitos prekės panašiu pavadinimu, įsigytos dar 2012-2013 metais, kurių galiojimo terminas buvo pasibaigęs. Tuo tarpu prekės, kurių pavadinimai OWL 3INl regular low fat coffee ir OWL 3IN1 strong coffee buvo su pasibaigusiu galiojimo terminu. UAB „Finansų logika“ auditorės N. T. 2017-02-28 ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus neteisingai nurodoma, kad šių prekių galiojimo terminas buvo iki 2014-03-26 ir iki 2014-04-01. Prekių galiojimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų pagaminimo datos, nustatomas iš sandėlio dokumento (packing list - pakuojamų prekių sąrašas), kuris rengiamas sudedant ir supakuojant prekes, o ne iš buhalterinio dokumento (commercial invoice - komercinė sąskaita), į kurį perrašoma informacija iš sandėlio dokumento. Šiuo atveju iš sandėlio dokumento į buhalterinį dokumentą neteisingai perrašyta prekių pagaminimo data, todėl neteisingai paskaičiuotas prekių galiojimo terminas, kuris baigėsi anksčiau.
 7. Būtent ieškovei tenka pareiga įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. Ieškovė neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, žalos, kaltės ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Todėl ieškinys atmestinas.

5III. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Garbeta” bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 1 d. nutartimi (bylos Nr. eB2-5742-794/2015), bankroto administratore paskirta Ž. V.. Bankroto administratorė, gindama bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus, pareiškė ieškinį buvusiam įmonės vadovui R. J. dėl įmonei ir jos kreditoriams nenaudingais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.
 2. Įmonės administracijos vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.2466.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose būtent ieškovė privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti atsakovo kaltės. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).
 3. Ieškovės tvirtinimu, atsakovas, įmonei jau esant nemokiai, atliko veiksmus, kuriais sumažino įmonės turtą taip, kad juo nebūtų galima tenkinti kreditorių finansinių interesų.
 4. Ieškovė įrodinėja, kad atsakovas kaip įmonės vadovas pažeidė fiduciarines pareigas. Fiduciarinės juridinio asmens valdymo organų pareigos įtvirtintos CK 2.87 straipsnyje. Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens vadovas privalo veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, vengti interesų konflikto, savo turto nepainioti su juridinio asmens turtu, nesinaudoti bendrovės galimybėmis, informuoti apie sandorių sudarymą su juridiniu asmeniu, kurio vadovas jis yra, pranešti apie interesų konfliktą. Iš esmės analogiški reikalavimai valdymo organui įtvirtinti ir Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 8 dalyje, kurioje nustatyta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai. Įprastinėmis įmonės veikimo sąlygomis abi minėtos teisės normos nustato pareigą valdymo organui veikti išimtinai bendrovės (akcininkų) interesais, nenumato fiduciarinių pareigų kreditoriams. Tačiau remiantis suformuota kasacinio teismo praktika, įmonei pasiekus nemokumo ribą, ima vyrauti kreditorių, o ne akcininkų interesai, o vadovui atsiranda pareiga inicijuoti bankroto bylą ĮBĮ nustatyta tvarka. Tai, kad tiesioginių prievolinių santykių tarp bendrovės vadovo ir kreditoriaus nėra, o fiduciarinės pareigos atsiranda pablogėjus įmonės finansinei būklei, suponuoja, kad vadovo atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, kai bendrovė nebepajėgi pati patenkinti kreditoriaus reikalavimų. Tai reiškia, kad bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.12).
 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto bylos UAB „Garbeta“ iškėlimą inicijavo pats įmonės vadovas. Į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi 2015-08-31. Prie pareiškimo teismui vadovo pridėti 2015-08-20 finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina įmonės nemokumą (turto įmonė turėjo už 17 634 Eur, o per metus vykdytini įsipareigojimai siekė 128 100 Eur). UAB „Finansų logika“ auditorės teiktomis išvadomis, galimas UAB „Garbeta“ nemokumas buvo jau 2014 metais.

7Dėl reikalavimo priteisti 11 181,78 Eur žalos dėl grynųjų pinigų išmokėjimo iš kasos

 1. Ieškovės nurodyti kaip neteisėti atsakovo veiksmai – grynųjų pinigų iš UAB „Garbeta“ kasos išmokėjimai Markovai I. V. ir Kotevnikov A. N.
 2. Nustatyta, kad atsakovas 2015-06-05 kasos išlaidų orderiu Nr. 5770 grynaisiais pinigais išmokėjo Markovai I. V. kaip C JSC Confectionary factory „Landrin“ atstovei 7 284,48 Eur sumą. Ieškovo teiktais duomenimis Rusijos Federacijos įmonė „Landrin“ įgijusi bankrutuojančios įmonės statusą nuo 2013 metų, o ieškinio teikimo metu jau yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro). Šias aplinkybes patvirtina ir Rusijos Federacijos įmonės „Landrin“ bankroto administratoriaus pateiktas atsakymas. Bankroto administratorius pateiktame rašte, adresuotame ieškovo atstovei, be kita ko, patvirtino, kad įmonė „Landrin“ yra bankrutavusi ir išregistruota, jam M. I. V. nėra žinoma, jai niekada nebuvo išduotas įgaliojimas veikti įmonės vardu, o aprašytas faktas dėl piniginių lėšų išmokėjimo minėtam asmeniui kaip įmonės atstovei turi nusikalstamos veikos požymių. Išdėstytų aplinkybių atsakovas neginčija. Taip pat nustatyta, kad 2015-05-29 kasos išlaidų orderiu Nr. 5768 grynaisiais pinigais atsakovas išmokėjo K. A. N. kaip Davenis OU atstovui 3 897,30 Eur sumą. Bankroto administratoriui perduotuose UAB „Garbeta“ dokumentuose nėra duomenų apie minėtų asmenų įgaliojimus veikti įmonių „Landrin“ bei Davenis OU vardu. Nors atsakovas tvirtina, kad minėtų abiejų asmenų atstovavimas buvo numanomas, tačiau nepateikė jokių šiai aplinkybei pagrįsti duomenų (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad kasos išlaidų orderiuose nurodyti tik įmonių atstovų vardai ir pavardės, tačiau nėra asmenų tapatybes patvirtinančių duomenų, nors pagal LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr.179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 6 punkto reikalavimus, tokie duomenys būtini pinigų iš kasos išmokėjimui. Nors ieškovas tvirtina, kad buvo pažeista LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr.179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 12 punkto nuostata, tačiau šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, nes operacijos atlikimo metu ieškovo nurodyta teisės norma negaliojo.
 3. Aptartos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovo kaip įmonės vadovo elgesys laikytinas neatitinkančiu vadovui keliamų reikalavimų elgtis su įmonės turtu rūpestingai. Įmonei esant faktiškai nemokiai, įmonės vadovas iš įmonės kasos išmokėdamas minėtiems asmenims 11 181,78 Eur sumą, neįsitikinęs, kad jie yra įmonių atstovai, be to, nesant duomenų apie jų tapatybę, tuo pažeidė fiduciarines (rūpestingumo ir lojalumo) pareigas įmonei ir jos kreditoriams, t.y. atliko neteisėtus veiksmus. Atsakovas be pagrindo iš įmonės kasos išmokėjęs 11 181,78 Eur sumą padarė įmonei 11 181,78 Eur žalos. Tarp atsakovo veiksmų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo veiksmai lėmė žalos atsiradimą. Atsakovas nepaneigė jo kaltės dėl žalos kilimo. Todėl laikytina, kad civilinės atsakomybės sąlygos šiame epizode įrodytos.

8Dėl reikalavimo priteisti 5 643,79 Eur žalos dėl kavos įsigijimo iš UAB „Fresh Market“ ir jos realizavimo

 1. Ieškinyje kreditorių interesus pažeidžiančiais ir neteisėtais atsakovo veiksmais nurodomas 2015-08-26 kavos iš UAB „Fresh Market“ pirkimas už 5.936,62 Eur sumą (sąskaita faktūra 2015-08-26 FM Nr. 13118), kuomet atsakovas už įsigytas prekes su pardavėju neatsiskaitė, pretenzijų pardavėjui nereiškė, prekių negrąžino, nors atsakovas remiasi tuo, kad prekės buvo nekokybiškos, tačiau pardavė jas kitam pirkėjui už 292,83 Eur sumą.
 2. Sutiktina su ieškinio argumentu, kad šis sandoris atliktas ne tik įmonei esant jau nemokiai, tačiau likus kelioms dienoms iki pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo (atsakovas teismui pareiškimą pateikė 2015-08-31). Atsakovo tvirtinimu, prekės buvo devakumuotos, apdraskytos, trumpais galiojimo terminais. Todėl paties atsakovo argumentai patvirtina, kad prekių defektai, atsižvelgiant į įsigyjamų prekių kiekį, galėjo būti vizualiai matomi jau pirkimo metu. Atsakovas remiasi tuo, kad paaiškėjo, jog sandoris buvo atliktas su UAB „Fresh Market“, kuriam Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, todėl pastarasis ūkio subjektas su atsakovu nebendradarbiavo. Tačiau atsakovas nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad jis reiškė pretenzijas pardavėjui, bandė grąžinti prekes. Be to, prekės įgytos prieš pat bankroto bylos UAB „Garbeta“ inicijavimą, tačiau nėra išsaugotos, o realizuotos už 292,83 Eur sumą. Aplinkybių visuma, kuomet įsigyjamos vizualiai nekokybiškos prekės, nededamos pastangos jas grąžinti, prekės neišsaugomos, o parduodamos už dvidešimt kartų mažesnę kainą nei buvo įsigytos, be to, neišsaugomi jokie dokumentai, patvirtinantys prekių nekokybiškumą, leidžia spręsti, kad vadovo veiksmai akivaizdžiai peržengė protingos ūkinės komercinės veiklos riziką, pažeidė bendro pobūdžio vadovo pareigą elgtis apdairiai ir rūpestingai, buvo priešingi jau nemokios Įmonės interesams, dėl ko atsakovo veiksmai pripažintini neteisėtais. BUAB „Fresh Market“ patvirtintas 5 936,62 Eur finansinis reikalavimas UAB „Garbeta“ bankroto byloje, dėl to darytina išvada, kad įmonės kreditoriai patyrė 5 643,79 Eur žalą. Žala visoje apimtyje atsirado dėl atsakovo veiksmų. Nors atsakovas įrodinėja, kad dėl kilusios žalos jo kaltės nėra, nes neva prekių pardavėjas su juo nebendradarbiavo, tačiau, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, šios aplinkybės nepagrįstos jokiais duomenimis, kaip nepagrįsta ir tai, kad prekės buvo nekokybiškos (CPK 178 straipsnis). Atsakovas neišsaugojo prekių, kuria būtų galima grąžinti BUAB „Fresh Market“, o jas pardavė už itin mažą ir niekuo nepagrįstą kainą (CPK 178 straipsnis). Darytina išvada, kad atsakovas nepaneigė jo kaltės dėl susidariusios žalos. Todėl laikytina, kad visos atsakomybės sąlygos yra įrodytos.

9Dėl reikalavimo priteisti 36 595,47 Eur žalos dėl bankinių pervedimų įmonei „Mandrell Sevices LP“

 1. Nustatyta, kad 2015-05-07 pavedimu pervesta įmonei „Mandrell Sevices LP“ 5 000,00 Eur, 2015-05-27 pavedimu – 14 700,00 Eur ir 2015-07-02 pavedimu – 16 895,47 Eur, viso - 36 595,47 Eur suma.
 2. Atsakovo atlikti 36 595,47 Eur mokėjimai įmonei „Mandrell Services LP“ padarė žalos BUAB „Garbeta“ kreditoriams, nes atsakovas neturėjo pareigos vykdyti prievolę, kadangi naujasis kreditorius „Mandrell Services LP“ nepateikė reikalavimo perleidimo sutarties, o pradinis kreditorius įmonė „Belinda transport“ raštu nepranešė apie kreditorinio reikalavimo perleidimą trečiajam asmeniui. 36 595,47 Eur skola susidarė iki 2005 metų. Tai reiškia, kad 2015-01-01 dieną reikalavimui buvo suėjęs 10 metų ieškinio senaties terminas. Atsakovas nepasinaudojo galimybe taikyti ieškinio senatį. Be teisėto tam pagrindo ir įstatyminės pareigos vykdyti prievolę (neturėdamas reikalavimo perleidimo sutarties ar kreditoriaus pranešimo apie skolos perleidimą), nepasinaudodamas galimybe taikyti senatį prievolės vykdymui, žinodamas, kad įmonė yra nemoki ir neturi pakankamai lėšų atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su valstybės biudžetu ir darbuotojais, Atsakovas savo veiksmais padarė įmonei žalą 36.595,47 Eur sumai.

10Dėl reikalavimo priteisti 927,31 Eur žalos dėl kompiuterinės technikos pardavimo atsakovui

 1. Ieškinyje tvirtinama, kad sandoris sudarytas įmonei nenaudingomis sąlygomis, dėl ko įmonei padaryta žala. Byloje nustatyta, kad 2015-07-01 Įmonė Atsakovui pardavė kompiuterį ASUS už 49,99 Eur ir Reiner Jet stamp 790 už 100,01 Eur (2015-07-01 sąskaita faktūra GAV Nr. 0093290). Įmonės ilgalaikio turto apyvartos už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2015-07-15 duomenimis, kompiuterio ASUS likutinė vertė sudarė 335,15 Eur, Reiner Jet stamp 790 likutinė vertė sudarė 742,16 Eur. Bendra šių daiktų likutinė vertė sudarė 1 077,31 Eur. Tokiu būdu daiktų pardavimo kaina buvo 927,31 Eur mažesnė už Įmonės balanse apskaitytą daiktų likutinę vertę. Atsižvelgiant į tai, kad šiuos daiktus Atsakovas, veikdamas kaip Įmonės direktorius, pardavė pats sau daugiau kaip 6 kartus mažesne nei likutinė daiktų vertė kaina, egzistuoja atsakovo, kaip valdymo organo asmeninių ir bendrovės interesų konfliktas. Todėl atsakovui atsiranda pareiga pagrįsti, kad sandoris sudarytas ne per maža kaina, o vadovaujantis rinkos kainomis. Atsakovas sandorio teisėtumui pagrįsti pateikė dviejų skelbimų, kuriuose parduodami kompiuteris ASUS – už 100 Eur, o Reiner Jet stamp – už 90 Eur. Skelbimuose parduodamas Reiner Jet stamp, o nagrinėjamu atveju parduotas Reiner Jet stamp 790, todėl nėra pagrindo spręsti, kad prekių modeliai tapatūs. Be to, skelbimuose nematyti daiktų pagaminimo metai, jų nusidėvėjimas, nėra aišku skelbimo įdėjimo data, todėl nėra pagrindo išvadai, kad parduodami tokio pat nusidėvėjimo daiktai, kaip nagrinėjamu atveju ir jais galima remtis nustatant nagrinėjamoje byloje atsakovui parduotų daiktų rinkos vertę. Ieškovas remiasi paties atsakovo deklaruotomis daiktų likutinėmis vertėmis. Atsakovas nepaneigė, kad parduodamų daiktų rinkos vertė skyrėsi nuo likutinės vertės (CPK 178 straipsnis). Todėl teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad sandoris buvo aiškiai nenaudingas įmonei bei jos kreditoriams, dėl jo įmonei ir kreditoriams padaryta sandorio kainos ir turto likutinės vertės skirtumo, t.y. 927,31 Eur žala, žala padaryta atsakovo veiksmais sau pačiam parduodant įmonės turtą už nepagrįstai mažą kainą.

11Dėl reikalavimo priteisti 23 488.30 Eur žalos dėl sunaikintų prekių

 1. Ieškovė remiasi tuo, kad atsakovas neišsaugojo, t.y. sunaikino iš tiekėjo OWL International PTE LTD įsigytas 23 488,30 Eur vertės prekes, kurių galiojimo laikas nebuvo pasibaigęs, todėl įmonės kreditoriams padarė 23 488,30 Eur žalos.
 2. Ieškovės tvirtinimu, atsakovas utilizavo įmonės turimas prekes prieš pat bankroto bylos iškėlimą, dėl ko administratorei ir kreditoriams kilo įtarimų dėl utilizavimo teisėtumo. Kreditorių iniciatyva buvo užsakytos auditorės paslaugos, siekiant nustatyti, ar buvo utilizuotos netinkamos kokybės, pasibaigusia realizacija prekės. Padarytai žalai pagrįsti ieškovė remiasi 2017-01-17 auditorės N. T. ataskaitoje pateikta išvada, kurioje konstatuota, kad sunaikinimui buvo perduota iš įmonės OWL International PTE LTD gautų nepasibaigusio galiojimo termino prekių, kurių vertė pagal Priedo Nr.1 paskaičiavimus - 23 488,30 Eur.
 3. Atsakovas neigia, kad buvo utilizuotos nepasibaigusio galiojimo termino prekės. Nurodė, kad buvo utilizuotos panašiu pavadinimu prekės, įsigytos dar 2012-2013 metais, kurių galiojimo terminas buvo pasibaigęs. Atsakovo tvirtinimu, iškėlus bankroto bylą atsakovas visus įmonės dokumentus perdavė bankroto administratorei. Jo nuomone, būtent ieškovei kyla pareiga pagrįsti, kokios prekės buvo sunaikintos ir įrodyti bei pagrįsti jų vertę sunaikinimo metu.
 4. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis).
 5. Dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo tais atvejais, kai bendrovė prašo priteisti žalos atlyginimą iš bendrovės vadovo dėl jam patikėtų prekių neišsaugojimo, kasacinis teismas yra pasisakęs, kad bendrovei tenka pareiga įrodyti, kad jos vadovui perduotos prekės nebuvo grąžintos bendrovei ir nepateikti jų panaudojimą pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai, o bendrovės vadovui tenka pareiga įrodyti, kad tokios prekės buvo panaudotos bendrovės reikmėms ir žala bendrovei dėl prekių neišsaugojimo nebuvo padaryta. Tais atvejais, kai įmonės vadovas, kuris, būdamas atsakingas už prekių realizavimą ar kitokį panaudojimą, nevykdė savo pareigos tinkamai organizuoti buhalterinę apskaitą, inventorizuoti materialines vertybes ir tokiu savo neveikimu sukūrė padėtį, kai duomenų apie prekių judėjimą įmonėje nėra, neturėtų būti atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos ir ši neturėtų būti perkeliama įmonei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016).
 6. Teisminio nagrinėjimo metu kaip įrodymai gali būti naudojami ir rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio – gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialias žinias. Tačiau jeigu toks tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai gauta išvada laikoma ne ekspertiniu aktu, o rašytiniu įrodymu, kuriame yra žinių apie reikšmės bylai turinčias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2009; 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2010; kt.). Ieškovė padarytai žalai pagrįsti remiasi auditorės ataskaita, kuri atlikta kreditorių užsakymu. Todėl auditorės ataskaitos duomenys laikytini rašytiniu įrodymu, o ne ekspertiniu aktu, vertintinu kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 197 straipsnis).
 7. Auditorės teiktais duomenimis, tarp bankroto administratorei perduotų įmonės dokumentų nebuvo rasta įmonės atsargų inventorizacijos apyrašų dokumentų už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2015-10-01. Atsakovas šios aplinkybės nepaneigė.
 8. Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719, nustato, kad subjektai privalo inventorizuoti visą turtą ir įsipareigojimus ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą pagal ne vėlesnius kaip ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos duomenis (7 punktas) bei vadovo atsakomybę už įmonės inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą (64 punktas).
 9. Nesant duomenų, kad atsakovas įvykdė pareigą tinkamai organizuoti materialinių vertybių inventorizavimą, neperdavė administratorei inventorizavimo apyrašų, todėl nėra galimybės nustatyti prekių judėjimo įmonėje. Todėl šiuo atveju, remiantis anksčiau nurodyta kasacinio teismo praktika, atsakovui atsirado pareiga įrodyti, kokios konkrečiai prekės buvo utilizuotos, pagrindžiant savo argumentus, kad sunaikintos prekės buvo su pasibaigusia realizacija. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu turėjo galimybę gauti iš bankroto administratorės jo perduotų įmonės dokumentų kopijas, pagrįsti savo argumentus įrodymais (CPK 178 straipsnis), tačiau šia savo teise nepasinaudojo. Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose atsakovas nurodė, kad neturi galimybės tiksliai nustatyti, kiek kurio tiekėjo prekių buvo parduota, nepagrindė ir iš kokio tiekėjo gautos prekės utilizuotos, kokios buvo utilizuotų prekių realizacijos.
 10. Ieškovės teiktais duomenimis (priedas prie patikslinto ieškinio) nustatyta, kad UAB „Garbeta“ vykdytojui UAB „Biodegra“ sunaikinimui buvo pateikusi prekes, 2015-08-18 pasirašydamos Netinkamų prekių sunaikinimo – utilizavimo – perdavimo aktą Nr.20150818/02, prie kurio pridėtas prekių sąrašas. Utilizuotinų prekių sąraše nurodytas prekės kodas, pavadinimas, kiekis, svoris. Auditorė sutikrinusi utilizuotas prekes pagal prekių kodus nustatė, kad dalis sunaikintų prekių, įsigytų iš įmonės OWL International PTE LTD, buvo nepasibaigusiais terminais. Atsakovui nepaneigus specialias žinias turinčio asmens išvados, labiau tikėtina, kad ieškovės nurodytos prekės buvo nepasibaigusiais terminais, todėl utilizuotos nepagrįstai. Dėl ko įmonei ir jos kreditoriams padaryta žalos. Ieškovės Priede Nr.1 pateikta prekių savikainos skaičiavimo lentelė, pagal kurią utilizuotų prekių bendra vertė – 23 488,30 Eur. Laikytina, kad atsakovas kaip įmonės vadovas nesielgė rūpestingai ir apdairiai, pažeidė fiduciarines pareigas, dėl ko 23 488,30 Eur žala priteistina iš atsakovo.
 11. Darytina išvada, kad ieškovė įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas dėl visų aptartų atsakovo veikimo epizodų, dėl ko ieškinys tenkintas pilnai, ieškovei iš atsakovo priteistina 77 836,65 Eur žalos atlyginimas.
 12. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų procesines palūkanas už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas šį reikalavimą pripažįsta pagrįstu, todėl tenkintinu (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas (CPK 93straipsnio 1 dalis).
 2. Kadangi ieškovė kaip bankrutuojanti įmonė atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš atsakovo valstybei priteistinas 1 384 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). Ieškovė atstovavimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl atstovavimo išlaidos jai nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.249 straipsniu, CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovei bankrutavusiai UAB „Garbeta“ (į.k. 125482915) iš atsakovo R. J. (a.k. ( - ) 77 836,65 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (77 836,65 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti valstybei iš atsakovo R. J. (a.k. ( - ) 1 384 Eur žyminio mokesčio.

17Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per 30 dienų paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai