Byla 2S-465-221/2013
Dėl hipotekos sutarčių modifikavimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ ieškinį, skolininkės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ingero“ vardu, atsakovui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl hipotekos sutarčių modifikavimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė netiesioginiu ieškiniu kreipėsi į teismą (b. l. 42-51), prašydama modifikuoti hipotekos sutartį – nustatyti, jog (i) 2008 m. gegužės 15 d. hipotekos lakštu Nr. 02120080007814 yra įkeista 81,2 % (203/250 dalys) administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 1997-8002-9018, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; 81,2 % (203/250 dalys) žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; 81,2 % (203/250 dalys) stalių dirbtuvių, kurių unikalus Nr. 1997-8002-9029, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; 81,2 % (203/250 dalys) kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, priešgaisrinio rezervuaro), kurių unikalus Nr. 1997-8002-9050, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; (ii) 2008 m. rugsėjo 11 d. hipotekos lakštu Nr. 02120080014198 yra įkeista 81,2 % (203/250 dalys) sandėliavimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1649-9048, adresas Draugystės g. 10, Kaunas ir įpareigoti BUAB „Ingero“ bei Nordea Bank Finland PLC veikiantį per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlikti atitinkamus hipotekos lakštų pakeitimus ir visus kitus veiksmus būtinus tokio sprendimo įvykdymui.

5Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su turto (administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 1997-8002-9018, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; stalių dirbtuvių, kurią unikalus Nr. 1997-8002-9029, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, priešgaisrinio rezervuaro), kurių unikalus Nr. 1997-8002-9050, adresas Draugystės g. 10, Kaunas ir sandėliavimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1649-9048, adresas Draugystės g. 10, Kaunas) realizavimu (tame tarpe vykdyti įkeisto turto varžytynes).

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi tenkino ieškovės reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su banko naudai įkeisto turto realizavimu (įskaitant įkeisto turto pardavimo iš varžytynių vykdymą). Nutartis buvo apskųsta. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atmetė banko atskirąjį skundą ir paliko Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį nepakeistą.

7Atsakovas Kauno miesto apylinkės teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, leidžiant įkeistą turtą realizuoti, dėl ko ir buvo nuspręsta bendrovės bankroto procese, o ieškinio užtikrinimui leisti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą, gautą pardavus įkeistą turtą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-11482-454/2012 banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė.

10Teismas nurodė, kad byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir teisėtumo klausimas buvo įvertintas apeliacinės instancijos, kuri patvirtino, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios, ekonomiškos, atitinkančios siekiamus tikslus, jos neproporcingai nevaržo atsakovo teisių (medžiaga iš civilinės bylos Nr. 2-11482-454/2012, b. l. 62-64). ĮBĮ 33 straipsnio 6 punktas numato, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismas sprendė, kad pakeitus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones taip kaip prašo atsakovas, bankrutuojančios įmonės administratorius negalėtų 18,8 proc. parduoto įkeisto turto vertės įmokėti į teismo depozitinę sąskaita, nes to jam neleidžia imperatyvi įstatymo nuostata. CPK 148 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. CPK 148 straipsnio 3 dalis numato, kad atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus po to, kai laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti arba panaikinti. Kaip nustatyta 2012 m. lapkričio 26 d. įvykusiame teismo posėdyje, atsakovas pats pervesti į teismo sąskaitą 18,8 proc. įkeisto turto vertės nesutiko (b. l. 36-38). Esant šioms aplinkybėms atsakovo prašymas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas Nordea Bank Finland Plc prašo teismo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-11482-454/2012 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, 2012 m. gruodžio 24 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-11-482-454/2012; priteisti iš ieškovo BUAB „Garliavos kasyba“ atsakovo naudai jo patirtas išlaidas advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti, kurių dydį patvirtinantys dokumentai bus pateikti vėliau CPK nustatyta tvarka.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, jos nemotyvavo ir priėmė neištyręs laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimui reikšmingų aplinkybių. Teismas rėmėsi tik formaliais pagrindais, nevertino atsakovo pateiktų argumentų, o nutartį motyvavo, atsižvelgdamas tik į ieškovo argumentus.

152. Esamų laikinųjų apsaugos priemonių palikimas galioti bei atsisakymas tenkinti banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, sukelia daugiau neigiamų nei pozityvių padarinių, kadangi (i) tai sąlygoja bendrovės bankroto proceso vilkinimą, kuris ir taip tęsiasi nepagrįstai ilgą laiką, pažeidžiant imperatyvius ĮBĮ nustatytus terminus, (ii) pažeidžia bendrovės kreditorių, įskaitant banką ir patį ieškovą, teisėtus interesus bei jų išreikštą valią dėl bendrovės likvidavimo ir turto pardavimo tvarkos nustatymo; (iii) pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, kadangi atsisakant taikyti lygiai taip pat proporcingas, adekvačias ir ekonomiškas laikinąsias apsaugos priemones, bendrovės kreditorių interesai yra ribojami labiau nei tai yra būtina.

163. ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies lingvistinis ir sisteminis aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad ši norma jnelaikytina draudžiančia bankroto administratoriui pervesti dalį sumos, gautos iš parduoto bendrovės turto, į teismo depozitinę sąskaitą, ypač esant aiškiai išreikštam atitinkamam banko sutikimui ir pageidavimui, todėl teismas, aiškindamas priešingai, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

17Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą (b. l. 23-29) ieškovės BUAB „Garliavos kasyba“ bankroto administratorius prašo teismo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

191. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, kad teismas nemotyvavo skundžiamos nutarties ir nevertino atsakovo pateiktų argumentų, o rėmėsi vien tik ieškovės pateiktais argumentais. Teismas sprendė, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visetą, o ne į pavienius įrodymus ir šalių pateiktus argumentus. Teismas neturi pareigos atsakyti į kiekvieną pateiktą šalių argumentą. Laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir teisėtumo klausimas buvo įvertintas apeliacinės instancijos teisme, konstatuojant, kad pirmosios instancijos teismas pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones nepažeidė ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

202. Kreditorių nutarimas pardavinėti BUAB „Ingero“ įkeistą turtą nenulemia, kad įsiteisėjusi teismo nutartis dėl įkeisto turto realizavimo sustabdymo netenka galios ar tampa nereikšminga. Todėl atsakovo argumentas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiamos kreditorių teisės yra nepagrįstas.

214. Nesant aiškumo dėl įkeisto turo masto, bet kokie turto realizavimo veiksmai neabejotinai sukels papildomus ginčus tarp suinteresuotų asmenų. Tokiu būdu šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas taptų apsunkintas. Be to, taptų neaišku kiek lėšų, už galimai parduotą įkeistą/neįkeistą turtą, turtėtų būti paskirta administravimo išlaidoms padengti. Šių neigiamų pasekmių galima išvengti tik įsiteisėjus teismo nutarčiai sustabdyti bet kokius įkeisto turto realizavimo veiksmus, t. y. palikti galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

225. Kadangi nagrinėjamu atveju ginčo reikalavimas susijęs su įkeitimo teisės masto nustatymu, laikinųjų pasaugos priemonių nustatymo tikslas buvo tas, kad atsakovas ginčo laikotarpiu neperimtų daugiau teisių (turto) negu jam priklauso. Pakeitus laikinąsias apsaugos priemones kaip siūlo atsakovas, toki tikslai nebūtų užtikrinti, kadangi leidus parduoti turtą iš varžytynių, jo nepardavus, atsakovas perims visą turtą. Akivaizdu, kad šiomis siūlomomis pakeisti laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovas siekia tų pačių tikslų, dėl kurių ir buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

236. Atskiruoju skundu atsakovas prašo ne pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, o panaikinti atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir jas pritaikyti BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atžvilgiu (CPK 148 straipsnis). Atsakovas prašo įpareigoti administratorių elgtis kreditoriaus nurodytu būdu – skirstyti bankrutuojančios įmonės lėšas kreditoriui (atsakovui) priimtinomis priemonėmis. Kadangi bankrutuojančios įmonės turtu disponuoja administratorius, nė vienas kreditorius neturi teisės nurodinėti, kokiu būdu ir kokiomis proporcijomis administratorius turi nuspręsti kada, kuriam kreditoriui ir kiek piniginių lėšų pervesti. Kitaip tariant, kišasi į administratoriaus kompetenciją. Atsakovas siekia apriboti teisę iš gautų lėšų apmokėti įmonės administravimo išlaidas, kadangi prašo visas iš įkeisto turto gautas lėšas iš karto paskirstyti, neatsižvelgiant į faktiškai patirtas administravimo išlaidas.

247. CPK 145 straipsnyje nurodytos galimos laikinosios apsaugos priemonės turi tęstinį pobūdį – jos veikia tol, kol yra nagrinėjama civilinė byla, kad būtų užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas. Tuo tarpu atsakovas laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašo įpareigoti bankroto administratorių atlikti tam tikrą vienkartinį veiksmą – pervesti gautas lėšas į atitinkamas sąskaitas. Tokia apsaugos priemonė yra materialaus pobūdžio reikalavimas, o ne laikinosios pasaugos priemonės rūšis. Atsakovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė pradėtų veikti tik po šios bylos išnagrinėjimo.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas atmestinas.

27Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

28Įstatymas numato, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

29Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina ieškinio pagrįstumo, o tik aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, tai yra grėsmę, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas.

30Laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir teisingumo principais (CPK 145 straipsnio 2 dalis), kurie reiškia, kad turi būti parenkamos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tačiau minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas turėtų siekti šalių teisėtų interesų pusiausvyros, gindamas vienos šalies teises nepaneigti kitos šalies teisėtų interesų. Teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo teismo sprendimo, kuris ieškovui gali būti palankus, įvykdymui užtikrinti, siekti, kad laikinosios apsaugos priemonės nė vienai iš proceso šalių nesuteiktų perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17 straipsnis).

31CPK 148 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas gali dalyvaujančiųjų byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita.

32Nagrinėjamoje byloje atsakovas prašo pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant įkeistą turtą realizuoti, dėl ko ir buvo nuspręsta bendrovės bankroto procese, o ieškinio užtikrinimui leisti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą, gautą pardavus įkeistą turtą.

33Teismas laiko nepagrįstu atsakovo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįvertino visų atsakovo nurodytų aplinkybių ir pateiktų argumentų, o rėmėsi tik ieškovės pateiktais argumentais. Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad teismai turi atsižvelgti į byloje esančių įrodymų visetą, o ne į pavienius įrodymus ir šalių pateiktus argumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2012). Pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, svarbu, kad iš sprendimo turinio būtų aiškiai matyti, jog šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008 ir kt.). Teismo nuomone, įvertinus bylos aplinkybių ir pateiktų argumentų visumą, skundžiama nutartis yra pakankamai motyvuota.

34Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantis atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-99/2013).

35Teismas pažymi, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi tenkino ieškovės reikalavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su banko naudai įkeisto turto realizavimu (įskaitant įkeisto turto pardavimo iš varžytynių vykdymą). Nutartis buvo apskųsta. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atmetė banko atskirąjį skundą ir paliko Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį nepakeistą. Kauno apygardos teismas nurodė, kad panaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemones, įkeistas turtas gali būti parduotas tretiesiems asmenims, todėl esant ieškovei palankiam teismo sprendimui, jo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas. Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėms, teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, įstatymo leidėjo deklaruojamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo ir proporcingumo principų nepažeidė.

36Atsakovas nurodo, kad palikus nepakeistas taikytas laikinąsias apsaugos priemones, bus suvaržyti UAB „Ingero“ kreditorių interesai, vilkinama bankroto procedūra, pažeisti bankroto proceso tikslai. Teismas pažymi, kad bankroto byloje priimti sprendimai negali būti pranašesni už nagrinėjamoje byloje priimtus teisėtus ir pagrįstus teismo procesinius sprendimus bei juos įtakoti.

37Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu siekiama sumažinti hipoteka įkeisto turto mastą, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su turto (administracinio pastato, kurio unikalus Nr. 1997-8002-9018, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; stalių dirbtuvių, kurią unikalus Nr. 1997-8002-9029, adresas Draugystės g. 10, Kaunas; kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, priešgaisrinio rezervuaro), kurių unikalus Nr. 1997-8002-9050, adresas Draugystės g. 10, Kaunas ir sandėliavimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1649-9048, adresas Draugystės g. 10, Kaunas) realizavimu, spręstinas klausimas ar atsakovo prašomos pakeisti laikinosios apsaugos priemonės, leidžiant įkeistą turtą realizuoti, o ieškinio užtikrinimui leisti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą (18,8 proc.), gautą pardavus įkeistą turtą, neapsunkins teismo sprendimo įvykdymo bei ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus.

38Patenkinus atsakovo prašymą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones siūlomomis, nekilnojamasis turtas būtų parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka (ĮBĮ 33 straipsnio 2 punktas). Neparduotą įkeistą turtą varžytynių vykdytojas (administratorius) per 3 darbo dienas po bet kurių neįvykusių varžytynių raštu pasiūlo perimti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui (Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831, 21 punktas), o hipotekos kreditorius neabejotinai įgytų teisę perimti visą ginčo turtą. Esant šioms aplinkybėms, teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad šioje byloje priimtas galimai ieškovei palankus teismo sprendimas dėl įkeitimo teisės nustatymo tik 81,2 proc. įkeisto turto dalyje, būtų nesuderinamas su hipotekos kreditoriaus perimtu visu įkeistu turtu. Kitaip tariant, atsakovas įgytų 100 proc. turtą, nors teismas nustatytų tik 81,2 proc.

39Ieškovės teigimu, laikinųjų pasaugos priemonių taikymo tikslas nagrinėjamu atveju yra tas, kad atsakovas ginčo laikotarpiu neperimtų daugiau turto negu jam priklauso. Teismo vertinimu, pakeitus laikinąsias pasaugos priemones prašomomis, minėtas tikslas gali būti neįgyvendintas.

40Atsakovas nurodo, kad ĮBĮ nenumato draudimo bankroto administratoriui įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą, gautą pardavus iš varžytynių įkeistą turtą, todėl 18,8% parduoto įkeisto turto vertės į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjimas būtų visiškai pakankamas būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo instituto tikslas – teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas alternatyvia, t. y. tokia, kuri iš esmės padėtų pasiekti tokių pačių tikslų kaip ir pritaikytoji, tačiau mažiau suvaržytų asmens, kurio atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teises. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad pakeitus esamas laikinąsias apsaugos priemones siūlomomis, laikinosios apsaugos priemonės būtų ne pakeistos, bet panaikintos atsakovo atžvilgiu ir pritaikytos bankroto administratoriaus atžvilgiu, kadangi įmokėti nurodytą sumą į teismo depozitinę sąskaitą turėtų bankroto administratorius, o tai jam būtų kaip papildomas ĮBĮ nenumatytas įpareigojimas. Todėl teismas konstatuoja, kad prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės nelaikytinos alternatyviomis pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms.

41Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškovės pareikšto materialinio teisinio reikalavimo vertė yra lygi 18,8% bendrovės įkeisto turto realizavimo pajamų ir, kad jis, būdamas licencijuota finansų įstaiga, kuriai taikomi dideli kapitalo reikalavimai, bet kuriuo atveju būtų pajėgus sumokėti ieškovei sumą, atitinkančią 18,8% parduoto įkeisto turto vertės.

42Atsižvelgiant į šį atsakovo argumentą, teismas konstatuoja, kad atitinkamos sumos įmokėjimas į teismo depozitinę sąskaitą, būtų pagrindas panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas pažymi, kad atsakovas turi galimybę pasinaudoti kitomis proceso teisių alternatyvomis – sumokėti atitinkamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą (CPK 148 straipsnio 2 dalis).

43Teismas nevertina 2013 m. kovo 15 d. teisme gauto ieškovės pareiškimo, kadangi jis nėra pateiktas kitai šaliai.

44Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

45Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir įvertinęs šalių argumentus ir pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones siūlomomis, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

47Atskirąjį skundą atmesti.

48Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė netiesioginiu ieškiniu kreipėsi į teismą (b. l. 42-51),... 5. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi tenkino... 7. Atsakovas Kauno miesto apylinkės teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi civilinėje... 10. Teismas nurodė, kad byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas Nordea Bank Finland Plc prašo teismo Kauno miesto... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, jos nemotyvavo ir priėmė... 15. 2. Esamų laikinųjų apsaugos priemonių palikimas galioti bei atsisakymas... 16. 3. ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies lingvistinis ir sisteminis aiškinimas leidžia... 17. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą (b. l. 23-29) ieškovės BUAB... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, kad teismas nemotyvavo... 20. 2. Kreditorių nutarimas pardavinėti BUAB „Ingero“ įkeistą turtą... 21. 4. Nesant aiškumo dėl įkeisto turo masto, bet kokie turto realizavimo... 22. 5. Kadangi nagrinėjamu atveju ginčo reikalavimas susijęs su įkeitimo... 23. 6. Atskiruoju skundu atsakovas prašo ne pakeisti laikinąsias apsaugos... 24. 7. CPK 145 straipsnyje nurodytos galimos laikinosios apsaugos priemonės turi... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas atmestinas.... 27. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 28. Įstatymas numato, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 29. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 30. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir... 31. CPK 148 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas gali dalyvaujančiųjų byloje... 32. Nagrinėjamoje byloje atsakovas prašo pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos... 33. Teismas laiko nepagrįstu atsakovo argumentą, kad pirmosios instancijos... 34. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo,... 35. Teismas pažymi, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d.... 36. Atsakovas nurodo, kad palikus nepakeistas taikytas laikinąsias apsaugos... 37. Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu siekiama sumažinti hipoteka įkeisto... 38. Patenkinus atsakovo prašymą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 39. Ieškovės teigimu, laikinųjų pasaugos priemonių taikymo tikslas... 40. Atsakovas nurodo, kad ĮBĮ nenumato draudimo bankroto administratoriui... 41. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškovės pareikšto materialinio... 42. Atsižvelgiant į šį atsakovo argumentą, teismas konstatuoja, kad... 43. Teismas nevertina 2013 m. kovo 15 d. teisme gauto ieškovės pareiškimo,... 44. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 45. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir įvertinęs šalių... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 47. Atskirąjį skundą atmesti.... 48. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti...