Byla 2-1554/2013
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) A. I. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1228-254/2013, kuria atsakovas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Ingero“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB „Ingero“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui UAB „Ingero“ iškelta bankroto byla, o 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas.

6Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Filand Plc Lietuvos skyrių, 2012 m. lapkričio 8 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl BUAB „Ingero“ likvidavimo, prašydamas pripažinti atsakovą bankrutavusiu ir priimti nutartį jį likviduoti dėl bankroto. Nurodė, kad egzistuoja visos įstatyme numatytos sąlygos, kurioms esant būtina pereiti prie įmonės likvidavimo. Bendrovės bankroto procesas vyksta daugiau nei 2 metus, todėl yra pažeidžiami kreditorių interesai.

7Tretysis asmuo BUAB „Garliavos kasyba“ 2013 m. sausio 23 d. kreipėsi į teismą su prašymu vieneriems metams pratęsti terminą priimti nutartį dėl bankrutuojančios UAB „Ingero“ likvidavimo. Nurodė, kad likvidavimo procedūra negali būti taikoma dėl vykstančių teisminių ginčų ir juose taikomų laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl hipotekos sutarties, kuriuo įkeistas visas BUAB „Ingero“ priklausantis nekilnojamasis turtas, modifikavimo. Šioje civilinėje byloje, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo sustabdyti bet kokie vykdymo veiksmai, susiję su įkeisto turto realizavimu. Esant galiojančiam draudimui parduoti atsakovo turtą, nebūtų pasiekti likvidavimo tikslai. Bendrovė iki šiol vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuri jai yra ekonomiškai naudinga. Teisme BUAB „Ingero“ vardu yra pareikštas netiesioginis ieškinys atsakovui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Filand Plc Lietuvos skyrių, dėl 13 910 815,90 Lt žalos atlyginimo. Pripažinus įmonę likviduotina dėl bankroto, būtų pažeista jos ir jos kreditorių teisė dėl taikos sutarties sudarymo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi tenkino trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Filand Plc Lietuvos skyrių, prašymą ir pripažino BUAB ,,Ingero“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei netenkino trečiojo asmens BUAB „Garliavos kasyba“ prašymo dėl termino pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pratęsimo. Teismas sprendė, jog šiuo atveju egzistuoja visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį ją likviduoti: įsiteisėjusi teismo nutartis dėl kreditorių ir jų reikalavimų patvirtinimo; nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau kaip trys mėnesiai; nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartyje konstatuota, kad sudaryti taikos sutartį nėra galimybės, kreditoriai ne kartą išreiškė valią įmonę likviduoti, o aplinkybė, kad teisme nėra išnagrinėta byla pagal netiesioginį ieškinį, pareikštą bankrutuojančios įmonės naudai, nėra nei besąlyginis, nei pakankamas pagrindas pratęsti terminą spręsti dėl nurodytos įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė pratęsti terminą pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įpareigodamas bankroto administratorių klausimą dėl termino sudaryti taikos sutartį pratęsimo svarstyti kreditorių susirinkime. Nesant informacijos, kad minėtas klausimas būtų svarstytas kreditorių susirinkime, teismas sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti BUAB „Garliavos kasyba“ prašymo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) A. I. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – Nordea Bank Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, prašymą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto atmesti, o BUAB „Garliavos kasyba“ prašymą dėl termino pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama pratęsimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC neturėjo teisės pateikti prašymo priimti nutartį dėl bandrovės likvidavimo ir dėl to šis prašymas negalėjo būti tenkintas.

132. Teismas neįvertino, jog 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi jau buvo nuspręsta, kokia tvarka turi būti sprendžiamas klausimas dėl nutarties likviduoti bendrovę priėmimo – įmonės administratorius buvo įpareigotas kreditorių susirinkime apsvarstyti klausimą dėl bendrovės likvidacijos termino pratęsimo.

143. Įmonės likvidavimo tikslas – jai priklausančio turto realizavimas, siekiant atsiskaityti su kreditoriais. Esant atsakovo turto atžvilgiu galiojančioms Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013, pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms – vykdymo veiksmų, susijusių su turto realizavimu, sustabdymui – nebūtų pasiekti minėti tikslai.

154. Atsakovas vykdo veiklą, kuri jam yra ekonomiškai naudinga. Tai yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012.

165. Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl 13 910 815,90 Lt žalos, padarytos didžiausio kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC neteisėtais veiksmais, atlyginimo.

17Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Filand Plc Lietuvos skyrių, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateiktas prašymas dėl nutarties likviduoti bendrovę priėmimo negali būti tapatinamas su kreditorių susirinkimo teise siūlyti teismui taikyti bendrovei likvidavimo procedūras. Iš skundžiamos nutarties matyti, jog Kauno apygardos teismas skundžiamą nutartį priėmė savo iniciatyva, o šios aplinkybės nenurodymas per se nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

192. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi išsprendė klausimą ne dėl bendrovės likvidavimo tvarkos, bet dėl galimo likvidavimo termino pratęsimo.

203. Atsakovo vardu pareikštas netiesioginis ieškinys, kurį patenkinus atsakovas turėtų gauti 13 910 815,90 Lt dydžio žalos atlyginimą, nėra besąlyginis pagrindas užkirsti kelią atsakovo likvidavimui.

214. Atskirojo skundo pateikimo metu visi teisminiai ginčai, kilę dėl bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, buvo išnagrinėti ir baigti.

225. Apeliantas nepagrįstai sutapatina dvi skirtingas bankroto procese vykdomas procedūras - bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei bankrutavusios bendrovės turto pardavimo procedūras. Apeliantas nepagrįstai ir klaidingai bendrovės turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių įtakos įvertinimą priskiria būtent bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto stadijai (ĮBĮ 30 str.), nors šis klausimas turėtų būti sprendžiamas bendrovės turto pardavimo stadijoje (ĮBĮ 33 str.).

236. Bendrovės kreditoriai per 3 mėnesius nuo kreditorių reikalavimų patvirtinimo dienos nesudarė taikos sutarties ir neketina jos sudaryti. Bankroto administratorius ir bendrovės kreditoriai, įskaitant banką, turintį didžiausią reikalavimą į bendrovę, nemato galimybės sudaryti taikos sutartį.

247. Bendrovės vykdoma jungtinė veikla neįtakoja galimybės pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

26Byloje yra kilęs įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto klausimas.

27Vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalimi, teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė.

28ĮBĮ įtvirtintas teisinis reglamentavimas leidžia nuosekliai vykdyti įmonės bankroto procedūras tam tikromis stadijomis ir neleidžia grįžti prie tų bankroto procedūros stadijų ar etapų, kurie jau buvo atlikti ir patvirtinti bankroto bylą nagrinėjančio teismo. Įstatymų leidėjas įmonės likvidavimo procedūrų pradžią sieja su įmonės pripažinimu bankrutavusia. Šio statuso įmonei suteikimas pagal savo esmę ir įstatyme įtvirtintą reglamentavimą reiškia, jog įmonei ir jos kreditoriams nepavyko susitarti dėl taikos sutarties sudarymo ir bankroto bylos nutraukimo. Tam įstatyme yra įtvirtintas trijų mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, per kurį nesudarius taikos sutarties ar jo nepratęsus, turi būti pereinama prie bankrutavusios įmonės likvidavimo. Pripažinus įmonę likviduojama dėl bankroto, vyksta įmonės turto pardavimas arba jo perdavimas kreditoriams, siekiant patenkinti jų reikalavimus, tokiu būdu likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš Juridinių asmenų registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka.

29ĮBĮ normų analizė suponuoja išvadą, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio siekiama bankroto procedūromis. Kartu pažymėtina, kad tam tikros ĮBĮ nuostatos suponuoja ir tai, kad šalia kreditorių reikalavimų patenkinimo bankroto proceso tikslas yra ir skolininko teisių bei teisėtų interesų apsauga. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nurodytus du tikslus, t. y. kreditorių ir skolininko interesų apsaugą, reikia derinti. Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę, iškėlus įmonės bankroto bylą, prioritetas teikiamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyros principu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008).

30Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 30 straipsnyje įtvirtintas įmonės pripažinimą bankrutavusia reglamentuojančias teisės normas, yra išskyręs šias teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priėmimo sąlygas: įsiteisėjusi teismo nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių ar jų dalies reikalavimai, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti (teismas netenkina prašymo dėl jo pratęsimo arba, pasibaigus šiam terminui, teismo nebuvo prašoma jį pratęsti) (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009; 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008 ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tuo atveju, kai visi kreditorių reikalavimai patvirtinami viena teismo nutartimi, tai ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino eiga prasideda nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Tuo atveju, kai kreditorių reikalavimai tvirtinami atskiromis teismo nutartimis, tai šio termino eiga prasideda nuo pirmosios teismo nutarties, kuria bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai, įsiteisėjimo dienos. Jeigu po pirmosios teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai ir teismo nebuvo prašoma ar teismas nepratęsė termino taikos sutarčiai sudaryti, tai pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas vykdo ĮBĮ procedūrą ir savo iniciatyva sprendžia dėl pripažinimo įmonės bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos.

31Bylą nagrinėjęs ir skundžiamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti ją dėl bankroto, nes: kreditorių reikalavimai patvirtinti įsiteisėjusia teismo nutartimi; per tris mėnesius nuo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, įsiteisėjimo bankrutuojančios įmonės kreditoriai nesudarė taikos sutarties; teismui nepateiktas kreditorių susirinkimo prašymas pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti, priešingai, kreditorių susirinkimas įpareigojo bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia bei likviduoti ją dėl bankroto.

32Dėl galimybės įmonės bankroto proceso metu sudaryti taikos sutartį

33Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktu kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 28 str. 3 d.). Taikos sutartį pasirašo visi kreditoriai, kurių reikalavimai bankroto proceso metu iki taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinti, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų), valdymo organo, kuris turi teisę priimti nutarimą reorganizuoti ar likviduoti įmonę, raštišką sutikimą (ĮBĮ 28 str. 2 d.). Taikos sutartį tvirtina teismas (ĮBĮ 29 str. 2 d.). Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto byla nutraukiama (ĮBĮ 29 str. 5 d.). Nutraukus bankroto bylą atnaujinama įmonės veikla ir išnyksta kiti padariniai, atsiradę dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Kreditorių siekimas sudaryti taikos sutartį gali lemti kreditorių susirinkimo nutarimo siūlyti teismui pratęsti trijų mėnesių terminą taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti priėmimą, jeigu iš taikos sutarties rengimo (derybų) eigos aišku, kad per minėtą trijų mėnesių terminą gali būti nespėta sudaryti taikos sutartį. Dėl tokio siūlymo turi būti sprendžiama kreditorių susirinkime.

34Nagrinėjamoje byloje, siekiant tinkamai nustatyti atsakovo BUAB „Ingero“ kreditorių valią dėl taikos sutarties sudarymo ir jos formavimąsi, yra būtina įvertinti bankroto proceso eigą, kreditorių daugumos valią ir taikos sutarties sudarymo perspektyvas.

35Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui UAB „Ingero“ buvo iškelta bankroto byla. Ši nutartis įsiteisėjo 2010 m. gegužės 21 d. (1 t., b.l. 1-2).

36Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi buvo patvirtinti atsakovo kreditorių reikalavimai (1 t., b.l. 3-4). Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-349/2011) skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (1 t., b.l. 5-8). Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog šiuo metu teismo patvirtinta bendra atsakovo BUAB „Ingero“ kreditorių reikalavimų suma – 14 758 935,35 Lt, tame tarp didžiausių kreditorių reikalavimai sudaro: kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus reikalavimas – 11 394 620,74 Lt (77,2 proc.), A. I. reikalavimas – 1 883 549,84 Lt (12,76 proc.), BUAB „Garliavos kasyba“ reikalavimas – 1 186 076,58 Lt (8,04 proc.). Likusių kreditorių reikalavimai sudaro 294 688,19 Lt arba apie 2 proc.

372011 m. vasario 10 d. įvyko pirmasis atsakovo BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo priimtas nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Už šį siūlymą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 84,68 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (Nordea Bank Finland Lietuvos skyrius (83,95 proc.), AB „SEB lizingas“ (0,37 proc.), Kauno apskrities VMI (0,20 proc.), VSDFV Kauno skyrius (0,16 proc.)), o prieš – kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 13,91 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (A. I. (13,88 proc.), UAB „Stiklitos projektai“ (0,03 proc.)).

38Atsakovo BUAB „Ingero“ administratorius 2011 m. vasario 23 d. pateikė teismui prašymą dėl likvidavimo procedūros taikymo atsakovui BUAB „Ingero“ (1 t., b.l. 9-10). Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. nutartimi pripažino atsakovą bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, tačiau dėl šios nutarties gavęs kreditoriaus A. I. atskirąjį skundą, 2011 m. kovo 17 d. nutartimi pats ją panaikino ir klausimą dėl atsakovo pripažinimo bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto paskyrė nagrinėti teismo posėdyje (1 t., b.l. 43-44, 61-62).

39Kauno apygardos teismui sprendžiant atsakovo BUAB „Ingero“ pripažinimo bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto klausimą, 2011 m. lapkričio 9 d. įvyko atsakovo kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiama dėl termino taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti pratęsimo ir taikos sutarties sudarymo. Kreditorių susirinkimui balsuojant dėl termino taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti pratęsimo, „už“ balsavo 13,21 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos turintys kreditoriai (A. I. (12,76 proc.), UAB „Ribinis būvis“ (0,32 proc.), UAB „Koncepcija“ (0,13 proc.)), „prieš“ – 77,20 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos turintys kreditoriai (Nordea Bank Finland Lietuvos skyrius (77,20 proc.)), susilaikė - AB „SEB lizingas“ (0,34 proc.), nebalsavo kreditorius, pateikęs balsavimo biuletenį – VĮ Turto bankas (0,19 proc.). Kreditorių susirinkimui balsuojant dėl A. I. pasiūlymo sudaryti taikos sutartį pagal jo pateiktas sąlygas, buvo nutarta nepritarti šiam siūlymui: „už“ nepritarimą balsavo 77,84 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos turintys kreditoriai (Nordea Bank Finland Lietuvos skyrius (77,20 proc.), UAB „Ribinis būvis“ (0,32 proc.), VĮ Turto bankas (0,19 proc.), UAB „Koncepcija“ (0,13 proc.)), „prieš“ nepritarimą balsavo 12,76 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos turintys kreditoriai (A. I. (12,76 proc.)), susilaikė – AB „SEB lizingas“ (0,34 proc.).

40Atsakovo BUAB „Ingero“ pripažinimo bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto klausimas buvo išspręstas Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartimi, kuria teismas atmetė atsakovo administratoriaus prašymą (1 t., b.l. 130-133). Teismas, konstatavęs esant pagrindui daryti išvadą dėl egzistuojančios taikos sutarties nagrinėjamoje bankroto byloje sudarymo galimybės, sprendė, jog siekis kreditoriams sudaryti savo nuomonės dėl konkretaus kreditoriaus A. I. pateikto taikos sutarties projekto išreiškimo galimybę, sudaro pakankamą pagrindą nepritarti kreditorių susirinkimo siūlymui dėl likvidavimo procedūros atsakovui taikymo.

412012 m. rugsėjo 17 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas atsakovo BUAB „Ingero“ administratoriaus prašymas iki 2013 m. rugsėjo 30 d. netaikyti BUAB „Ingero“ likvidavimo procedūros (1 t., b.l. 171-172). Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutarė netenkinti prašymo dėl termino pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pratęsimo iki to laiko, kol šio klausimo neapsvarstys įmonės kreditoriai, kadangi būtent kreditorių susirinkimas, o ne įmonės administratorius, vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalimi, yra subjektas, galintis prašyti teismo pratęsti šį terminą (1 t., b.l. 173).

42Kauno apygardos teisme 2012 m. lapkričio 8 d. buvo gautas trečiojo asmens Nordea Bank Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, prašymas pripažinti atsakovą BUAB „Ingero“ bankrutavusiu ir likviduotinu dėl bankroto (1 t., b.l. 174-179), o 2013 m. sausio 23 d. buvo gautas trečiojo asmens BUAB „Garliavos kasyba“ prašymas dėl termino priimti nutartį dėl bankrutuojančios įmonės likvidavimo pratęsimo vienerių metų terminui (2 t., b.l. 1-3). Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi netenkino BUAB „Garliavos kasyba“ prašymo bei tenkino kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, prašymą - pripažino atsakovą BUAB „Ingero“ bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto bei išsprendė kitus su įmonės likvidavimu susijusius klausimus (2 t., b.l. 33-35). Ši pirmosios instancijos teismo nutartis yra nagrinėjamos apeliacijos objektas.

43Kaip matyti iš atsakovo BUAB „Ingero“ bankroto proceso eigos ir byloje esančių įrodymų, nagrinėjamoje byloje faktiškai yra susiklosčiusi situacija, jog termino taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti pratęsimui iš esmės nepritaria kreditorius - tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC, veikiantis per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, kurio teismo patvirtintas reikalavimas vertine išraiška sudaro absoliučią daugumą visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (77,20 proc.) ir lemia kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog savo sutikimą dėl termino taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti pratęsimo tiesiogiai ar netiesiogiai yra išreiškę kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 21,28 proc.: kreditoriai A. I. (12,76 proc.), UAB „Ribinis būvis“ (0,32 proc.), UAB „Koncepcija“ (0,13 proc.), balsuodami 2011 m. lapkričio 9 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu; kreditorius UAB „Stiklitos projektai“ (0,03 proc.), balsuodamas prieš siūlymą teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą; kreditorius BUAB „Garliavos kasyba“ (8,04 proc.), pateikdamas teismui 2013 m. sausio 9 d. prašymą dėl termino priimti nutartį dėl bankrutuojančios įmonės likvidavimo pratęsimo.

44Iš bylos taip pat matyti, jog 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio atsakovo BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo metu vyko balsavimas dėl taikos sutarties pagal kreditoriaus A. I. pasiūlytas sąlygas sudarymo. Pagal pasiūlytą taikos sutarties variantą kreditoriai būtų turėję atsisakyti 20 procentų savo teismo patvirtintų reikalavimų dalies, o kreditorius A. I. – viso savo reikalavimo. Kreditorius A. I. atsiskaitymą su kreditoriais siejo su gautina pinigų suma, jei būtų tenkintas BUAB „Ingero“ netiesioginiu ieškiniu pareikštas reikalavimas atsakovui Nordea Bank Finland PLC, veikiančiam per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, dėl 13 909 815,9 Lt nuostolių atlyginimo. Pagal pasiūlytas taikos sutarties sąlygas ieškinio dėl nuostolių atlyginimo atmetimo atveju BUAB „Ingero“ būtų pakartotinai iškelta bankroto byla ir kreditoriai įgytų teisę reikalauti visos įsiskolinimo sumos ir netesybų. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovo kreditoriai, kurie neprieštaravo termino taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti pratęsimui, 2011 m. lapkričio 9 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu išreiškė nesutikimą ne dėl taikos sudarymo apskritai, bet dėl taikos sudarymo nurodytomis kreditoriaus A. I. pasiūlytomis sąlygomis.

45Byloje taip pat nustatyta, jog po 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio kreditorių susirinkimo kreditorius A. I. 2012 m. sausio 24 d. kreipėsi į atsakovo administratorių su prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti klausimai dėl kreipimosi į Kauno apygardos teismą dėl termino likviduoti įmonę dėl bankroto pratęsimo ir dėl taikos sutarties sudarymo. Kartu su šiuo prašymu kreditorius pateikė naują siūlomos sudaryti taikos sutarties projektą, į kurį įtraukė sąlygas dėl atsakovo prievolių kreditoriams įvykdymo termino atidėjimo iki 2020 m. gruodžio 31 d.; palūkanų skaičiavimo sustabdymo; kreditorių Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus, AB „SEB lizingas“ ir BUAB „Garliavos kasyba“ daromų nuolaidų, atsisakant reikalavimų dalies, dėl kurios šalys turėjo susitarti sudarydamos taikos sutartį; kreditoriaus A. I. reikalavimo atsakovui kapitalizavimo, išleidžiant jo turimo finansinio reikalavimo dydžio vertės papildomą akcijų emisiją, akcijas perleidžiant A. I. (1 t., b.l. 123-126). Šias aplinkybes įvertinęs Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi pripažino jas sudarančiomis pakankamą pagrindą atmesti administratoriaus prašymą dėl BUAB „Ingero“ pripažinimo bankrutavusia, siekiant sudaryti kreditoriams galimybę išreikšti savo valią dėl taikos sutarties sudarymo nurodytomis sąlygomis kreditorių susirinkime.

46Kaip matyti iš bylos medžiagos, skundžiamos Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarties, kuria atsakovas BUAB „Ingero“ buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduotinu dėl bankroto, priėmimo dieną administratorius nebuvo sušaukęs kreditorių susirinkimo, kurio darbotvarkėje būtų įtrauktas klausimo dėl pritarimo taikos sutarties projektui svarstymas. Tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai reikšmės galėjo turėti užsitęsęs procesas dėl atsakovo BUAB „Ingero“ 2011 m. lapkričio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimo (procesas pasibaigė 2013 m. vasario 7 d., Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2-377/2013, kurios pasėkoje skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai 2 ir 3 klausimais liko galioti), kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, turima balsų dauguma, lemiančia kreditorių susirinkime priimamus nutarimus ir šio kreditoriaus aiškiai išreikšta pozicija dėl termino taikos sutarčiai sudaryti nepratęsimo. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi aplinkybę dėl didžiausio kreditoriaus turimos balsų daugumos ir aiškiai išreikštos valios vertino kaip lemiamą, konstatuojant taikos sutarties nagrinėjamo bankroto proceso metu sudarymo negalimumą. Šios pirmosios instancijos teismo išvados grindžiamos taikos sutarties samprata ir esme, pagal kurią taikos sutartis turi atspindėti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės, kaip skolininko, suderintą valią, kurie ir pasirašo taikos sutartį bankroto proceso metu iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 28 str. 2, 3 d.).

47Nors šiuo metu vykstančiu bankroto proceso metu kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, valia dėl taikos sudarymo yra aiškiai išreikšta, tačiau sprendžiant šį klausimą būtina įvertinti bylos aplinkybę, kad atsakovas BUAB „Ingero“ šio kreditoriaus atžvilgiu yra pareiškęs turtinius reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo. Šio ginčo rezultatas gali lemti esminius pasikeitimus, formuojant kreditorių nuomonę dėl taikos sutarties sudarymo bei dėl bankrutuojančios įmonės teisinio likimo.

48Remiantis nagrinėjamos bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, jog A. I. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu ieškovo UAB „Ingero“ vardu, pareikšdamas netiesioginį ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo. Ieškiniu buvo prašoma pripažinti negaliojančiu 2008 m. lapkričio 4 d. papildomą susitarimą Nr. KSP 08/11/01 prie 2008 m. balandžio 7 d. kredito sutarties Nr. KS08/04/06, taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Ingero“ 13 909 815,9 Lt nuostolių atlyginimą bei procesines palūkanas. Reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ieškovas grindė negautomis pajamomis iš patalpų nuomos, kadangi dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (kredito išmokėjimų sustabdymų) ieškovas negalėjo atsiskaityti su rangovais, dėl ko pastarieji sustabdė rangos darbus, o ieškovas, negalėdamas jų laiku užbaigti, negalėjo perduoti nekilnojamojo turto nuomininkams UAB „Ulmas“ ir UAB „Granex“, su kuriais jis buvo susitaręs sudaryti arba sudaręs pagrindines terminuotas nuomos sutartis. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-684-230/2012, ieškinį atmetė, konstatuodamas, visų pirma, kad A. I. negalėjo skolininko UAB „Ingero“ vardu pareikšti ieškinį atsakovui CK 6.68 straipsnio pagrindu, nes negalėjo įgyvendinti UAB „Ingero“ teisių skolininko atžvilgiu, kurių tuo metu dar nebuvo (UAB „Ingero“ nebuvo banko kreditorius). Be to, teismas, įvertinęs civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, konstatavo, jog atsakovo veiksmai, sustabdant finansavimą, nebuvo neteisėti. Šis pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi dėl jo yra paduotas apeliacinis skundas ir civilinė byla bus nagrinėjama apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. rugpjūčio 6 d., bylai suteiktas Nr. 2A-608/2013. Nepaisant pirmosios instancijos teismo sprendimo, ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir išlieka tokio ieškinio tenkinimo tikimybė.

49Teismui priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, netiesioginio ieškinio dėl nuostolių atlyginimo tenkinimo atveju BUAB „Ingero“ kreditoriai įgytų teisę į savo reikalavimų patenkinimą iš įmonės naudai priteistų piniginių lėšų, o atsakovo atsiskaitymas su kreditoriais būtų teisinis bankroto bylos nutraukimo, jos teisinio statuso pasikeitimo ir veiklos atnaujinimo pagrindas (ĮBĮ 27 str. 1 d. 2 p.). Nors civilinės bylos pagal netiesioginį ieškinį dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjimas nėra besąlyginis ir pakankamas pagrindas pratęsti taikos sutarties sudarymo terminą, ką savo 2013 m. vasario 7 d. nutartyje konstatavo Lietuvos apeliacinis teismas ir skundžiamoje 2013 m. balandžio 10 d. nutartyje pakartojo Kauno apygardos teismas, tačiau kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, apsisprendimui dėl taikos sutarties sudarymo ir jos sąlygų galėtų turėti įtakos minėtos civilinės bylos baigtis. Todėl, įvertinus Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-684-230/2012, panaikinimo ar pakeitimo galimybę, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad minėtos civilinės bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka, atsižvelgiant į paskirtą teismo posėdžio datą, neužvilkintų bankroto procedūrų, šios aplinkybės pripažintinos turinčiomis teisinę reikšmę, siekiant bankroto proceso dalyvių interesų derinimo principo įgyvendinimo tuo atveju, kai kitos aplinkybės liudija, jog šiuo metu įmonės likvidavimu nebūtų pasiekti šiai bankroto procedūrų stadijai keliami tikslai.

50Dėl įmonės likvidavimu siekiamų tikslų ir jų įgyvendinimo galimybės šioje byloje

51Pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę, pripažinus įmonę likviduojama dėl bankroto, vyksta įmonės turto pardavimas arba jo perdavimas kreditoriams, siekiant patenkinti jų reikalavimus, tokiu būdu likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš Juridinių asmenų registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka. Iki to laiko įmonės turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimas iš esmės yra draudžiamas, išskyrus kai kurias ĮBĮ numatytas išimtis (ĮBĮ 31 str. 2 p., 33-35 str.).

52Sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra objektyvios sąlygos atlikti veiksmus, susijusius su įmonės likvidavimu dėl bankroto, būtina atsižvelgti į tai, jog Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-270-454/2013 pagal ieškovo BUAB „Garliavos kasyba“ BUAB „Ingero“ vardu pareikštą netiesioginį ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland PLC, veikiančiam per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, dėl hipotekos sutarties modifikavimo, kuriuo pareikšti reikalavimai nustatyti, jog: (i) 2008 m. gegužės 15 d. hipotekos lakštu Nr. 02120080007814 yra įkeista 81,2 % (203/250 dalys) administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); 81,2 % (203/250 dalys) žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); 81,2 % (203/250 dalys) kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, priešgaisrinio rezervuaro), kurių unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ); (ii) 2008 m. rugsėjo 11 d. hipotekos lakštu Nr. 02120080014198 yra įkeista 81,2 % (203/250 dalys) sandėliavimo paskirties pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), ir įpareigoti BUAB „Ingero“ bei Nordea Finland PLC veikiantį per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlikti atitinkamus hipotekos lakštų pakeitimus ir visus kitus veiksmus, būtinus tokio sprendimo įvykdymui. Ieškinys grindžiamas tuo, jog atsakovas Nordea Finland PLC, turėjęs pareigą suteikti kredito gavėjui UAB „Ingero“ 3 700 000 Eur dydžio kreditą pagal kredito sutartį, faktiškai suteikė 3 003 863,63 Eur (81,2 %) kreditą. Pagal kredito sutartį atsiradusių kredito gavėjo UAB „Ingero“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas jam priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. Todėl ieškiniu siekiama hipotekos sutarčių modifikavimo, sumažinant įkeičiamo turto apimtį taip, kad ji atitiktų suteikto kredito dydį procentine išraiška.

53Civilinės bylos Nr. 2-270-454/2013 nagrinėjimo Kauno apylinkės teisme metu 2012 m. birželio 13 d. nutartimi buvo nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti bet kokius vykdymo veiksmus, susijusius su turto (administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); stalių dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ); kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, priešgaisrinio rezervuaro), unikalus Nr. ( - ); ir sandėliavimo paskirties pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )) realizavimu (tame tarpe vykdyti įkeisto turto varžytynes), iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1825-480/2012, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį paliko nepakeistą. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013 buvo sprendžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi atmetė atsakovo Nordea Finland PLC, veikiančio per Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, prašymą dėl leidimo realizuoti įkeistą turtą, įpareigojant atsakovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą atitinkamą sumą, gautą pardavus įkeistą turtą. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-465-221/2013, minėtą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį paliko nepakeistą.

54Siekiant nustatyti minėta Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimą įtaką atsakovo BUAB „Ingero“ likvidavimo tikslų įgyvendinimui, būtina nustatyti atsakovo turimo turto sudėtį ir tai, kokią reikšmę draudimo atlikti vykdymo veiksmus, susijusius su atsakovo įkeisto turto realizavimu, pritaikymas turėtų kreditorių reikalavimų patenkinimui ir atsakovo skolų likvidavimui.

55Remiantis atsakovo BUAB „Ingero“ balanso (finansinės ataskaitos laikotarpis nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.) ir 2012 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto duomenimis, atsakovo turimo ilgalaikio turto vertė – 11 844 892 Lt, kurį sudaro pastatai, žemės sklypas, transporto priemonės, įrankiai, nebaigta statyba. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė – 675 437 Lt), administracinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė – 1 157 913 Lt), sandėlis, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė – 920 000 Lt), sandėlis, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė – 836 000 Lt), kiti statiniai (tvora, kiemo aikštelė, priešgaisrinis rezervuaras), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Atsakovui priklausančių sandėlių būklė – nebaigti statyti: sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), baigtumas – 34 proc., o sandėlio, kurio unikalus Nr. ( - ), baigtumas 24 proc. Visas atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas yra įkeistas kreditoriui Nordea Bank Finland Plc, siekiant užtikrinti jo prievolių pagal 2008 m. balandžio 7 d. Kredito sutartį Nr. KS 08/04/06 su papildymais ir pakeitimais tinkamą įvykdymą. Iš 2011 m. vasario 10 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, svarstant administratoriaus veiklos ataskaitą, pateikto atsakovo ilgalaikio turto sąrašo matyti, jog BUAB „Ingero“ priklauso trys transporto priemonės, kurių bendra likutinė vertė – 22 955,54 Lt. Be to, atsakovas kaip ilgalaikį turtą yra apskaitęs ir kitą įrangą, prietaisus, įrankius ir įrenginius (įeina visa kompiuterinė įranga, šlifavimo staklės, suvirinimo aparatas, kavos aparatas ir kt.), kurių vertė – 32 098,26 Lt. Iš atsakovo BUAB „Ingero“ balanso (finansinės ataskaitos laikotarpis nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.) duomenų taip pat matyti, jog BUAB „Ingero“ trumpalaikis turtas ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 200 884 Lt, tame tarpe per vienerius metus gautinos sumos – 120 413 Lt, atsargos ir išankstiniai apmokėjimai – 33 255 Lt, pinigų likutis banko sąskaitoje – 47 216 Lt.

56Atsižvelgiant į atsakovui BUAB „Ingero“ priklausančio turto sudėtį, į tai, jog jo balanse esantis nekilnojamasis turtas sudaro apie 98 proc. viso jo balanse esančio turto vertės ir esant galiojančioms Kauno apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013, pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms negalėtų būti parduotas iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo, į tai, jog civilinės bylos Nr. 2-270-454/2013 baigtis ieškinio tenkinimo atveju turėtų įtaką hipoteka užtikrintų kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc reikalavimų tenkinimo pirmenybės tvarka iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, mastui, o taip pat sąlygotų kitų kreditorių teisės į jų reikalavimų patenkinimą iš šių lėšų atsiradimą ir jos mastą, darytina išvada, jog atsakovo BUAB „Ingero“ pripažinimas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, neužtikrintų įmonės likvidavimu siekiamų tikslų įgyvendinimo.

57Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo

58Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi, konstatavęs įstatyme įtvirtintų ir teismų praktikoje išvystytų įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygų buvimą, pripažino BUAB „Ingero“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

59Perėjimas prie įmonės likvidavimo, kaip savarankiškos bankroto procedūrų stadijos, kurios metu turėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai, parduodant įmonės turtą ar perduodant jį kreditoriams, negali būti formalus ir savitikslis, ypač jei iš faktiškai susiklosčiusių aplinkybių matyti, jog kreditorių reikalavimų patenkinimas negalėtų įvykti dėl objektyvių priežasčių, o kelią sprendimo, susijusio su termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimu, priėmimui užkerta absoliučią balsų daugumą kreditorių susirinkime turintis kreditorius, būtent kurio atžvilgiu ir yra pareikšti turtiniai reikalavimai, kuriuos išnagrinėjus gali iš esmės pasikeisti įmonės kreditorių reikalavimų dydis ir jų tenkinimo eilė. Tokiu atveju, siekiant užtikrinti kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyros principo įgyvendinimą, teismas turi turėti galių, siekdamas subalansuoti skirtingus įvairių bankroto proceso dalyvių interesus, nesuteikti prioriteto kuriai nors vienai interesų grupei. Teismas turi turėti teisę neteikti pirmenybės bankrutuojančios įmonės likvidavimui, net jei kreditorių susirinkimas būtų nusprendęs nepratęsti taikos sutarties sudarymo termino, kai toks sprendimas yra lemtas didžiojo kreditoriaus, kurio atžvilgiu teisme yra pareikšti ir neišspręsti ginčai dėl bankrutuojančios įmonės jam pareikštų turtinių reikalavimų, o kitos bylos aplinkybės patvirtina, kad likvidavimo procedūra neužtikrintų jai keliamų tikslų įgyvendinimo ir prieštarautų skolininko ir likusių kreditorių, kurie iš esmės neprieštarauja termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimui, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Tokiu atveju dėl termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo, atidedant klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto svarstymą, turi nuspręsti pats teismas. Priešingas ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų normų aiškinimas neužtikrintų bankroto procedūromis siekiamų tikslų įgyvendinimo ir prieštarautų bankroto proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų derinimo principui, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo principų reikalavimų.

60Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad skundžiamą nutartį dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priėmęs pirmosios instancijos teismas neužtikrino įmonės kreditorių ir skolininko (bankrutuojančios įmonės) bei didžiojo kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ir kitų kreditorių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros principo įgyvendinimo, o pats sprendimas dėl įmonės bankroto procedūrų perėjimo prie įmonės likvidavimo stadijos buvo formalus, priimtas neįsitikinus, ar tokiu perėjimu būtų realiai užtikrintas šiai stadijai keliamų tikslų įgyvendinimas. Kauno apygardos teismas neįvertino kreditorių valios dėl sutarties formavimosi ir taikos sutarties sudarymo perspektyvų bei to, kokią tam įtaką galėtų turėti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atsakovo BUAB „Ingero“ pareikšti turtiniai reikalavimai bei jų tenkinimas. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi, atmesdamas administratoriaus prašymą dėl likvidavimo procedūros taikymo atsakovui BAUB „Ingero“ tam, kad kreditoriams būtų sudaryta galimybė išreikšti savo valią dėl taikos sutarties sudarymo pagal kreditoriaus A. I. pateiktą taikos sutarties projektą kreditorių susirinkime, skundžiamą 2013 m. balandžio 10 d. nutartį priėmė nepaisydamas to fakto, kad kreditorių susirinkimas, į kurio darbotvarkę būtų įtrauktas šis klausimas, nebuvo įvykęs. Be to, skundžiama nutartis buvo priimta, neatsižvelgus į tai, kad jos priėmimo dieną nebuvo laikytasi Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo BUAB „Ingero“ administratoriui kreditorių susirinkime apsvarstyti klausimą dėl BUAB „Ingero“ likvidavimo termino pratęsimo (1 t., b.l. 173). Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė, kad šiuo metu perėjimu prie įmonės likvidavimo nebūtų užtikrintas šiai bankroto procedūrų stadijai keliamų tikslų įgyvendinimas, nes dėl Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013 pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo nebūtų galimas bankrutuojančios įmonės turto pardavimas ar jo perdavimas kreditoriams, siekiant patenkinti jų reikalavimus. Teismas neatsižvelgė, jog minėtos civilinės bylos baigtis gali turėti tiesioginę įtaką įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimo eiliškumui, o tuo pačiu ir apskritai kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybei, priklausomai nuo hipotekos masto. Šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog Kauno apygardos teismas neužtikrino bankroto proceso dalyvių interesų derinimo principo ir bankroto proceso tikslų įgyvendinimo. Todėl skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartis naikintina, klausimus dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o taip pat termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo išsprendžiant iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nagrinėjamu atveju esant pagrindui pratęsti ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taikos sutarties sudarymo terminą iki galutinių teismo procesinių sprendimų Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-608/2013 ir Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013 įsiteisėjimo, atsisakant atsakovą BAUB „Ingero“ pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pažymėtina, jog šio termino, o kartu ir klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimo atidėjimas neproporcingai nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų administravimo išlaidų prasme, kadangi įmonė iki šiol vykdo ūkinę komercinę veiklą, kurios pobūdis – patalpų nuoma. Įmonė taip pat gauna pajamas pagal jungtinės veiklos sutartį su VšĮ „Ekotenisas“ už teisės naudotis įmonės patalpomis suteikimą. Kaip matyti iš atsakovo BUAB „Ingero“ administratoriaus paaiškinimų ir 2012 m. finansinės veiklos ataskaitos duomenų, atsakovas vykdomos ūkinės komercinės veiklos dėka nepatiria turto išlaikymo ir apsaugos išlaidų, o gaunamų pajamų užtenka administravimo išlaidoms padengti (1 t., b.l. 171). 2012 metais BUAB „Ingero“‘ gavo 228 473 Lt pajamų iš tipinės veiklos ir 3999 Lt pajamų iš kitos veiklos. Bendrovės tipinės veiklos sąnaudos – 224 095 Lt. 2012 metais įmonė veikė pelningai – jos grynojo pelno dalis sudarė 8353 Lt.

61Tenkinus trečiojo asmens A. I. atskirąjį skundą, atmestinas kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymas dėl jo šiame procese turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

62Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

63Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį panaikinti.

64Atsisakyti atsakovą BUAB „Ingero“ pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

65Pratęsti terminą taikos sutarties atsakovo BUAB „Ingero“ bankroto byloje sudarymui iki galutinių teismo procesinių sprendimų Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-608/2013 ir Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-270-454/2013 įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB... 5. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovui UAB... 6. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Filand Plc... 7. Tretysis asmuo BUAB „Garliavos kasyba“ 2013 m. sausio 23 d. kreipėsi į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi tenkino trečiojo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) A. I.... 12. 1. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland PLC neturėjo teisės pateikti prašymo... 13. 2. Teismas neįvertino, jog 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi jau buvo... 14. 3. Įmonės likvidavimo tikslas – jai priklausančio turto realizavimas,... 15. 4. Atsakovas vykdo veiklą, kuri jam yra ekonomiškai naudinga. Tai yra... 16. 5. Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl 13 910... 17. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Filand Plc... 18. 1. Trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank... 19. 2. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi išsprendė... 20. 3. Atsakovo vardu pareikštas netiesioginis ieškinys, kurį patenkinus... 21. 4. Atskirojo skundo pateikimo metu visi teisminiai ginčai, kilę dėl... 22. 5. Apeliantas nepagrįstai sutapatina dvi skirtingas bankroto procese vykdomas... 23. 6. Bendrovės kreditoriai per 3 mėnesius nuo kreditorių reikalavimų... 24. 7. Bendrovės vykdoma jungtinė veikla neįtakoja galimybės pripažinti... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 26. Byloje yra kilęs įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl... 27. Vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalimi, teismas, išnagrinėjęs bankroto... 28. ĮBĮ įtvirtintas teisinis reglamentavimas leidžia nuosekliai vykdyti... 29. ĮBĮ normų analizė suponuoja išvadą, kad pagrindinis bankroto proceso... 30. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas... 31. Bylą nagrinėjęs ir skundžiamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos... 32. Dėl galimybės įmonės bankroto proceso metu sudaryti taikos sutartį... 33. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktu kreditorių susirinkimas turi... 34. Nagrinėjamoje byloje, siekiant tinkamai nustatyti atsakovo BUAB „Ingero“... 35. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi... 36. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi buvo patvirtinti... 37. 2011 m. vasario 10 d. įvyko pirmasis atsakovo BUAB „Ingero“ kreditorių... 38. Atsakovo BUAB „Ingero“ administratorius 2011 m. vasario 23 d. pateikė... 39. Kauno apygardos teismui sprendžiant atsakovo BUAB „Ingero“ pripažinimo... 40. Atsakovo BUAB „Ingero“ pripažinimo bankrutavusiu ir likviduojamu dėl... 41. 2012 m. rugsėjo 17 d. Kauno apygardos teisme buvo gautas atsakovo BUAB... 42. Kauno apygardos teisme 2012 m. lapkričio 8 d. buvo gautas trečiojo asmens... 43. Kaip matyti iš atsakovo BUAB „Ingero“ bankroto proceso eigos ir byloje... 44. Iš bylos taip pat matyti, jog 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio atsakovo BUAB... 45. Byloje taip pat nustatyta, jog po 2011 m. lapkričio 9 d. įvykusio kreditorių... 46. Kaip matyti iš bylos medžiagos, skundžiamos Kauno apygardos teismo 2013 m.... 47. Nors šiuo metu vykstančiu bankroto proceso metu kreditoriaus Nordea Bank... 48. Remiantis nagrinėjamos bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 49. Teismui priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, netiesioginio... 50. Dėl įmonės likvidavimu siekiamų tikslų ir jų įgyvendinimo galimybės... 51. Pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę, pripažinus įmonę... 52. Sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra objektyvios sąlygos atlikti veiksmus,... 53. Civilinės bylos Nr. 2-270-454/2013 nagrinėjimo Kauno apylinkės teisme metu... 54. Siekiant nustatyti minėta Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13... 55. Remiantis atsakovo BUAB „Ingero“ balanso (finansinės ataskaitos... 56. Atsižvelgiant į atsakovui BUAB „Ingero“ priklausančio turto sudėtį, į... 57. Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarties teisėtumo ir... 58. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi, konstatavęs... 59. Perėjimas prie įmonės likvidavimo, kaip savarankiškos bankroto procedūrų... 60. Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą,... 61. Tenkinus trečiojo asmens A. I. atskirąjį skundą,... 62. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 63. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį panaikinti.... 64. Atsisakyti atsakovą BUAB „Ingero“ pripažinti bankrutavusia ir... 65. Pratęsti terminą taikos sutarties atsakovo BUAB „Ingero“ bankroto byloje...