Byla e2A-465-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo papildomo procesinio sprendimo priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „A. Žilinskio ir ko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6016-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „A. Žilinskio ir ko“ ieškinį atsakovėms: uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“, akcinėms bendrovėms „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarosioms akcinėms bendrovėms „Axis Power“, „Tetas“, „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, akcinėms bendrovėms „Empower“, „Energijos tinklų institutas“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-465-180/2017 atmetė ieškovės UAB „A. Žilinskio ir ko“ apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimą. Atmetusi ieškovės skundą, teisėjų kolegija pripažino trečiojo asmens UAB „Axis Power“, kuris pateikė byloje atsiliepimą į skundą, prašydamas jį (skundą) atmesti, teisę į apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau dėl nepateiktų tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, šio klausimo nesprendė.

4Trečiasis asmuo 2017 m. kovo 15 d. pateikė teismui prašymą priimti papildomą procesinį sprendimą, nurodydamas, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos neturėjo objektyvių galimybių pateikti patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų. Prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos 2017 m. vasario 21 d.

5Prašymas tenkintinas.

6Papildomo sprendimo priėmimas reglamentuotas CPK 277 straipsnyje, kurio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

7CPK VIII skyrius reglamentuoja civiliniame procese patiriamų bylinėjimosi išlaidų rūšis bei jų atlyginimo tvarką. Šio CPK skyriaus 98 straipsnyje yra nustatyta, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

8Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens UAB „Axis Power“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo pateiktas apeliacinės instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigs, nurodžius, tokias išlaidas patvirtinantys įrodymai teismui bus pateikti vėliau.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 23 d. nutartimi atmetęs ieškovės apeliacinį skundą ir palikęs nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimą, pripažino UAB „Axis Power“ teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.), tačiau dėl nepateiktų tokias išlaidas pagrindžiančių įrodymų, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo išspręstas.

10Dėl galimybės bylos šaliai atlyginti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas pasibaigus procesui byloje, kurioje teikta teisinė pagalba, suinteresuotam asmeniui neturint galimybės patirtų išlaidų įrodymus ir prašymą jas atlyginti pateikti nepasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės, kasacinis teismas yra pasisakęs, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Kai teismas neišsprendžia bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo, ar paskirstymo klausimo gali būti priimtas papildomas sprendimas (CPK 277 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013).

11Trečiojo asmens kartu su prašymu dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo pateikti duomenys apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas įrodo, kad UAB „Axis Power“ patyrė 1 306,80 Eur atstovavimo išlaidų. PVM sąskaita faktūra nurodytai sumai kartu su paslaugų suteikimo aktu trečiajam asmeniui jo atstovo parengti dar 2017 m. sausio 31 d., iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, tačiau sąskaita apmokėta tik 2017 m. vasario 21 d., t. y. po bylos apeliacine tvarka išnagrinėjimo iš esmės, tačiau iki procesinio sprendimo paskelbimo, t. y. dar bylos nebaigus. Iš esmės trečiojo asmens nurodytos atstovavimo išlaidos patirtos (apmokėtos) bylos eigoje (iki procesinio sprendimo priėmimo, dėl ko jos (išlaidos) vertinamos kaip susijusios su šia byla ir patirtos bylos procese. Atsižvelgiant į paminėtą kasacinio teismo praktiką bei į tai, kad trečiajam asmeniui atstovavimo paslaugos realiai buvo suteiktos dar iki bylos išnagrinėjimo, teisėjų kolegija sprendžia, kad vien tai, jog UAB „Axis Power“, pateikusi teismui prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, nespėjo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės apmokėti atstovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir ją pateikti teismui, nepaneigia pastarojo teisės į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CK 1.5 str., CPK 2, 93, 98 str.).

12Nustatyta, kad trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 306,80 Eur atstovavimo išlaidų, kurios neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (toliau – rekomendacijos) nustatytų tokių paslaugų maksimalių dydžių. Bet rekomendacijų 2-as punktas rekomenduoja, sprendžiant dėl priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio, atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, ankstesnį dalyvavimą byloje, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą. Įvertinusi tai, kad trečiasis asmuo UAB „Axis Power“ apeliacinės instancijos teismui pateikė tik atsiliepimą į apeliacinį skundą, o jo turinys iš esmės atkartojo atsiliepimo į ieškinį argumentus, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad prašoma priteisti 1 306,80 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų suma aiškia per didelė, neatitinka aktualių rekomendacijų nuostatų, protingumo ir sąžiningumo principų. UAB „Axis Power“ priteistina jų dalis – 500 Eur (CPK 98 str.). Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovės UAB „A. Žilinskio ir ko“.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 302 straipsniu,

Nutarė

14Trečiojo asmens UAB „Axis Power“ prašymą dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo patenkinti.

15Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Axis Power“ (j. a. k. 135175277) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,A. Žilinskio ir ko“ (j. a. k. 158102142) 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai