Byla B2-3448-933/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Magum“ bankroto byloje Nr. B2-1435-866/2019. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Arkosta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Magum“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas“ prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Magum“ bankroto byloje Nr. B2-1435-866/2019. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Arkosta“.

3Teisėjas, išnagrinėjęs finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą,

Nustatė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2018-04-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1435-866/2019 atsakovei UAB „Magum“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė MB „Nemokumo valdymas“, 2018-09-07 nutartimi patvirtino BUAB „Magum“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris buvo tikslintas vėlesnėmis nutartimis.

62.

7BUAB „Magum“ bankroto administratorė prašė patikslinti BUAB „Magum“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, be kita ko, į kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukiant kreditorių BUAB „Statra“ su 193 800 Eur finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad bankroto administratorė 2019-01-28 gavo BUAB „Statra“ reikalavimą Nr. 19-S2-271, kuriame nurodyta, jog BUAB „Magum“ neatsiskaičiusi pagal tarp BUAB „Statra“ ir BUAB „Magum“ 2016-03-14 statybų rangos sutartį Nr. MAG-2016-03/14-V (toliau – Sutartis), prievolės dydis – 193 880 Eur (1-2 b. l.).

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2019-03-13 nutartimi prašymą tenkino: į antros eilės kreditorių sąrašą įtraukė VMI prie Finansų ministerijos su 5,32 Eur reikalavimo suma; į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukė BUAB „Statra“ su 193 800 Eur reikalavimo suma, UAB „Plieno amžius“ su 22 538,19 Eur finansiniu reikalavimu; išbraukė iš sąrašo kreditorių UAB „Debitum fori“; patvirtino patikslintą BUAB „Magum“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (30-31 b. l.).

104.

11Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (BUAB „Magum“ kreditorė bankroto byloje), UAB „Arkosta“ teikė atskirąjį skundą, kuriame: i) prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-03-13 nutartį dalyje, kuria į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukta BUAB „Statra“ su 193 800 Eur reikalavimo suma; ii) siūlė Vilniaus apygardos teismui pačiam pasinaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukta BUAB „Statra“ su 193 800 Eur reikalavimo suma; iii) jeigu teismas savo iniciatyva pasinaikins skundžiamos nutarties dalį, klausimą dėl BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinio reikalavimo nagrinėti žodinio proceso tvarka; iv) esant pagrindams, prašė priimti atskirąją nutartį, kuria dėl BUAB „Statra“ ir BUAB „Magum“ buvusių valdymo organų atliktų galimai nusikalstamų veiksmų pranešti prokurorui. Prašymą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis.

124.1.

13BUAB „Statra“ statybos darbų pagal Sutartį neatliko. Pagal Sutarties nuostatas BUAB „Statra“ įsipareigojo savo rizika, medžiagomis, darbo priemonėmis tinkamai ir laiku atlikti objekto patalpų inžineringo ir bendrastatybinius darbus, adresu ( - ) (Sutarties 2.1 papunktis), o darbų atlikimo kainą sudarė 193 880 Eur (Sutarties 4.1 papunktis). Pagal patvirtintą sąmatą BUAB „Statra“ turėjo atlikti: elektros įvado pertvarkymą; šilumos punkto rekonstravimą; šildymo sistemos įrengimą; gerbūvio dangų atstatymą, po pamatų šiltinimo darbų; grindų dangos įrengimą patalpose; fasado šiltinimo darbus; paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus. Darbai turėjo būti atlikti nuo 2016-03-14 iki 2016-05-30. Darbai objekte buvo pabaigti, nes bendrovių vadovai 2016-05-02 pasirašė baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą, po ko BUAB „Statra“ 2016-05-02 išrašė 193 800 Eur sąskaitą faktūrą Nr. STA 1115. Nors BUAB „Statra“ 2016-05-02 ir išrašė BUAB „Magum“ sąskaitą faktūrą Nr. STA 1115, tačiau nuo sąskaitos išrašymo iki BUAB „Magum“ bankroto bylos iškėlimo už atliktus darbus neatsiskaitė, nors BUAB „Magum“ nuo 2016-03-14 iki 2016-05-30 vykdė veiklą ir atsiskaitydavo su kitais kreditoriais.

144.2.

15UAB „Arkosta“ su BUAB „Magum“ 2015-12-28 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. MAG-2015-018, pagal kurią įsipareigojo savo rizika, medžiagomis, darbo priemonėmis atlikti statybos darbus adresu ( - ): sienų pertvarų griovimą, atliekų išvežimą iš statybvietės, mūrinių pertvarų įrengimo darbus, įvykdyti kitus įsipareigojimus (Sutarties 2.1 punktas). Papildomu susitarimu Nr. MAG-2015-018, pasirašytu 2016-03-14, UAB „Arkosta“ įsipareigojo BUAB „Magum“ naudai atlikti papildomus paprastojo remonto darbus. BUAB „Statra“ Sutartyje ir pateiktuose prieduose nurodė, kad neva atliko darbus, nors faktinė situacija kita, t. y.:

164.2.1.

17Dėl elektros įvado pertvarkymo už 13 800 Eur. Darbus iki elektros skaitiklio atliko Energijos skirstymo operatoriaus konkursą laimėjęs rangovas. Nuo elektros skaitiklio iki objekto visus elektros darbus atliko UAB „Arkosta“ ir UAB „Embritas“.

184.2.2.

19Dėl šilumos punkto rekonstravimo už 8 600 Eur. Šilumos punktą įsipareigojo sumontuoti UAB „Pajūrio šaltinis“, kuri darbams atlikti pasamdė subrangovę UAB „Axis Power“, atlikti darbai perduoti 2016-09-28 ir 2016-11-04 pasirašytais aktais.

204.2.3.

21Dėl šildymo sistemos įrengimo už 127 000 Eur. Visus šildymo sistemos įrengimo darbus objekte atliko UAB „Pajūrio šaltinis“, kaip UAB „Arkosta“ subrangovė.

224.2.4.

23Dėl gerbūvio darbų atstatymo po pamatų šiltinimo už 8 280 Eur. UAB „Arkosta“ žemės darbus prie statinio pamatų pradėjo 2016-03-31, pamatus šiltino nuo 2016-04-15 iki 2016-05-15, pamatus užpylė gruntu iki 2016-05-15, po ko buvo patvirtinti darbų atlikimo aktai. Gerbūvio dangų atstatymo darbus po pamatų šiltinimo atliko ir UAB „Pasaga“, ką patvirtina pateikiami darbų atlikimo aktai.

244.2.5.

25Dėl grindų dangos įrengimo patalpose už 6 200 Eur. UAB „Arkosta“ pastatė medines grindis, išardė, iškasė šlaką, o grindų dangą įrengė nuo 2016-04-15 iki 2016-05-31.

264.2.6.

27Dėl fasado šiltinimo už 30 000 Eur. Pastato cokolio šiltinimo darbus 2016-04-15 atliko UAB „Arkosta“, o visus pastato fasado apdailos ir šiltinimo darbus virš cokolio atliko UAB „Ranga“.

284.3.

29BUAB „Magum“ 2016-10-31 teikė kreditorių sąrašą, kuriame BUAB „Statra“ kreditoriumi nenurodė. Tokia aplinkybė rodo, kad BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinis reikalavimas neegzistavo. Vilniaus apygardos teismas galutiniu 2018-12-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1723-619 UAB „Arkosta“ ieškinį tenkino visiškai, o BUAB „Magum“ priešieškinį atmetė. Išnagrinėtoje byloje UAB „Arkosta“ teikė palyginamuosius darbų atlikimo grafikus, iš kurių matosi, jog BUAB „Statra“ neatliko ginčo darbų, nes darbus turėjo atlikti UAB „Arkosta“ ir kitos įmonės. BUAB „Statra“ finansinis reikalavimas grindžiamas suklastotų dokumentų pagrindu. BUAB „Magum“ bankroto administratorė tinkamai nepatikrino BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo. Teismas turėtų priimti atskirąją nutartį dėl galimai nusikalstamų veikų įvykdymo ir apie tai pranešti prokurorui (36-38 b. l.).

305.

31Lietuvos apeliacinis teismas 2019-05-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-838-241/2019 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019-03-13 nutarties dalį, kuria į BUAB „Magum“ kreditorių sąrašą įtraukta BUAB „Statra“ su 193 800 Eur reikalavimu, ir BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (127-128 b. l.).

326.

33Vilniaus apygardos teismas 2019-06-10 nutartimi atsakovės BUAB „Magum“ bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“ prašymą dėl BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka bei pasiūlė proceso dalyviams pateikti papildomus paaiškinimus ir(ar) įrodymus, pagrindžiančius BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumą (129-130 b. l.).

347.

35BUAB „Statra“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Simpatija“, paaiškinimuose prašė klausimą dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Magum“ bankroto byloje spręsti pagal byloje esančius įrodymus. Nurodė, kad pagal BUAB „Statra“ bankroto administratoriui pateiktus dokumentus BUAB „Statra“, vadovaujantis Sutartimi, atliko darbus BUAB „Magum“. Pagal Sutartį 2016-05-02 buvo išrašyta sąskaita faktūra Nr. STA 1115. Sąskaita faktūra pasirašyta abiejų šalių, todėl nėra pagrindo teigti, kad negali būti tvirtinamas BUAB „Statra“ finansinis reikalavimas. UAB ,,Arkosta“ ginčijant atliktų statybos rangos darbų faktą, esant tarp šalių pasirašytiems darbų perdavimo-priėmimo aktams, tokie aktai privalo būti ginčijami įstatymų nustatyta tvarka, pareiškiant teisme savarankišką reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kadangi darbų perdavimo-priėmimo aktas laikomas sandoriu. BUAB „Statra“ administratorei sudėtinga įvertinti tas faktines aplinkybes, kurios buvo konkrečių sudaromų sandorių metu. BUAB „Statra“ bankroto administratorė galimybės patikrinti tam tikrų ūkinių komercinių operacijų, sudarytų sandorių pagrįstumą bei jų atitikimą faktinei situacijai, ribotos. Nėra duomenų, kad BUAB „Magum“ būtų atsiskaičiusi su BUAB „Statra“ (137-139 b. l.).

36Teismas

konstatuoja:

378.

38Byloje sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Statra“ atsakovės BUAB „Magum“ bankroto administratorei paduoto prašymo atsakovės BUAB „Magum“ bankroto byloje patvirtinti BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinį reikalavimą pagrįstumo.

39Dėl bylos (ne)nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

409.

41Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Arkosta“ klausimą dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo prašė nagrinėti žodinio proceso tvarka.

4210.

43Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka. Suinteresuotų asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas. Administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami. Aptarta ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalies nuostata dispozityvi, t. y. leidžia teismui pačiam spręsti, kokia posėdžio forma – rašytinė ar žodinė konkrečiu atveju tinkamiausia.

4411.

45Atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių pozicijas teismas sprendžia, kad žodinis bylos nagrinėjimas nebūtinas. Šalys savo reikalavimus bei argumentus grindžia rašytiniais dokumentais (įrodymais): statybos rangos sutartimis, darbų priėmimo-perdavimo aktais, sąmatomis, sąskaitomis faktūromis, kas leidžia ginčui reikšmingas aplinkybes nustatyti vadovaujantis rašytine bylos medžiaga. Apygardos teismas 2019-06-10 nutartimi pasirinkęs rašytinę bylos nagrinėjimo formą ginčo šalims sudarė papildomą galimybę pateikti papildomus įrodymus bei paaiškinimus dėl ginčo esmės (129–135 b. l.). Pastebėtina, jog šalys prieštaravimų dėl pasirinktos rašytinės teismo posėdžių formos nereiškė, papildomų įrodymų bei paaiškinimų, išskyrus BUAB „Statra“ bankroto administratorės UAB „Simpatija“ (137–139 b. l.), neteikė. Visuma aplinkybių rodo, kad spręsti BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą galima ir rašytinio proceso tvarka. Išimtinių aplinkybių, kurios pagrįstų žodinio nagrinėjimo būtinybę, šalys nepagrindė, tokių aplinkybių nenustatė ir teismas.

46Dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo

4712.

48Teisme 2019-02-25 gautas BUAB „Magum“ bankroto administratorės prašymas įtraukti BUAB „Statra“ į BUAB „Magum“ kreditorių sąrašą su 193 800 Eur finansiniu reikalavimu (1–2 b. l.).

4913.

50Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas finansinį reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai, taip pat teismas turi vertinti tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-01-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-183-798/2019, nutarties 21 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014).

5114.

52Nustatyta, kad tarp BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ 2016-03-14 sudaryta Sutartis (6 (antra lapo pusė)-15 b. l.). Sutartimi BUAB „Statra“ (rangovas) įsipareigojo savo rizika, medžiagomis, darbo priemonėmis tinkamai ir laiku atlikti objekto patalpų inžineringo ir bendrastatybinius darbus, adresu ( - ), pateikti visus reikalingus dokumentus bei įvykdyti kitus rangovo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, o užsakovas (BUAB „Magum“) įsipareigoja priimti rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties 2.1 papunktis). Sutarties 1.1.12 papunktyje nurodyta, kad objektas reiškia remontuojamą negyvenamąją patalpą, kurios unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau ir Objektas). Teismas papildomai atkreipia dėmesį į tai, jog patikrinus VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banką (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog negyvenamoji patalpa, kurios unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), neegzistuoja (b. l. 141–146). Visgi, laikytina, kad Sutartyje buvo padarytas rašymo apsirikimas, vietoje teisingo unikalaus Nr. ( - ), nurodžius klaidingą unikalų Nr. ( - ). Šalys sulygo, jog Sutarties kaina – 193 880 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (arba 234 594,80 Eur su PVM) (Sutarties 4.1 papunktis). Darbus rangovas (BUAB „Statra“) turėjo atlikti iki 2016-05-30 (Sutarties 6.1 papunktis). Sutarties 3.1 papunktyje šalys detalizavo Objekte atliktinus darbus, t. y. Rangovas (BUAB „Statra“) įsipareigojo atlikti: i) fronto paruošiamuosius darbus (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (3.1.1 papunktis); ii) visus patalpų šildymo sistemų, magistralinių vamzdynų, armatūros, izoliacijos montavimą (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti), įskaitant, bet neapsiribojant apskaitų įrengimu (Sutarties 3.1.2 papunktis); iii) šilumos punkto rekonstravimo darbus (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (Sutarties 3.1.3 papunktis); iv) elektros įvado rekonstravimo darbai (pertvarkymas ir paskirstymas skydinėje) (Sutarties 3.1.4 papunktis); v) fasado šiltinimo darbai (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (Sutarties 3.1.5 papunktis); grindų dangos patalpose įrengimas (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (Sutarties 3.1.6 papunktis); vii) gerbūvio pasluoksnių atstatymas po pamato šiltinimo darbų (cokolis) (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (Sutarties 3.1.7 papunktis); viii) atliktų darbų pridavimas užsakovui, atliekamų statybos rangos darbų reikalingos dokumentacijos (jeigu reikalauja įstatymai) tvarkymas, pildymas, jos savalaikis pristatymas užsakovui. Bylos duomenimis, šalys 2016 m. kovo mėn. pasirašė pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kurioje nurodyta, kad iš viso buvo atlikta darbų už 101 640 su PVM (arba 84 000 Eur be PVM), t. y. buvo atliktas šildymo sistemos įrengimas už 84 700 Eur (arba 70 000 be PVM) ir grindų dangos atstatymas, po pamatų šiltinimo darbų už 16 940 Eur (arba 14 000 Eur be PVM) (16 b. l.). Šalys 2016 m. balandžio mėn. pasirašė pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kurioje nurodyta, kad iš viso buvo atlikta darbų už 132 954,80 Eur su PVM (arba 109 880 Eur be PVM), t. y.: i) elektros įvado pertvarkymas už 16 698 Eur su PVM (arba 13 800 Eur be PVM); ii) šilumos punkto rekonstravimas už 10 406 Eur su PVM (arba 8 600 Eur be PVM); iii) šildymo sistemos įrengimas už 68 970 Eur su PVM (arba 57 000 Eur be PVM); iv) gerbūvio dangų atstatymas po pamatų šiltinimo darbų už 10 018,80 Eur su PVM (arba 8 280 Eur be PVM); v) grindų dangos įrengimas patalpose už 7 502 Eur su PVM (arba 6 200 Eur be PVM); vi) fasado šiltinimo darbai už 19 360 Eur su PVM (arba 16 000 Eur be PVM) (17 b. l.). BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ 2016-05-02 pasirašė baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodė, jog darbai Objekte buvo baigti 2016-04-30, užsakovo (BUAB „Magum“) mokėtina suma rangovui (BUAB „Statra“) – 193 880 Eur (15 (antra lapo pusė) b. l.). 2016-05-02 BUAB „Statra“ išrašė ir 193 880 Eur sąskaitą faktūrą Nr. STA 1115 (18 b. l.).

5315.

54Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Arkosta“ nurodė, jog BUAB „Statra“ neatliko darbų pagal Sutartį, kadangi Sutartyje sulygtus darbus atliko kiti asmenys (rangovai) (UAB „Arkosta“, UAB „Embritas“, UAB „Axis Power“, UAB „Pajūrio šaltinis“, UAB „Pasaga“ bei UAB „Ranga“), o pats 193 800 Eur finansinis reikalavimas grindžiamas suklastotų dokumentų pagrindu.

5516.

56Analizuojant UAB „Arkosta“ nurodytus teiginius nustatyta, kad BUAB „Magum“ ir UAB „Arkosta“ 2015-12-28 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. MAG-2015-018 (toliau – Sutartis Nr. MAG-2015) (60–68 b. l.). UAB „Arkosta“ (rangovas) įsipareigojo savo rizika, medžiagomis, darbo priemonėmis tinkamai ir laiku atlikti senų pertvarų griovimo, atliekų išvežimo iš statybvietės, mūrinių pertvarų įrengimo darbus bei pateikti visus reikalingus dokumentus (išskyrus atliekų utilizavimo pažymą) bei įvykdyti kitus rangovo (UAB „Arkosta“) įsipareigojimus, numatytus Sutartyje Nr. MAG-2015, o užsakovas (UAB „Magum“) įsipareigoja priimti rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties Nr. MAG-2015 2.1 punktas). Sutarties Nr. MAG-2015 1.1.12 papunktyje nurodyta, kad objektas reiškia, įskaitant, bet neapsiribojant, remontuojamą administracinės paskirties statinį, kurio unikalus Nr. 4400-2986-1685:5101, esantį Vytauto g. 53-4, Palangoje. Šalys sulygo, jog Sutarties Nr. MAG-2015 kaina – 54 433,53 Eur be PVM (arba 65 864,57 Eur su PVM) (Sutarties Nr. MAG-2015 4.1 papunktis). Darbus rangovas (BUAB „Arkosta“) turėjo atlikti iki 2016-02-14 (Sutarties 6.1 papunktis). Sutarties Nr. MAG-2015 3.1 papunktyje šalys detalizavo objekte atliktinus darbus, t. y. Rangovas (UAB „Arkosta“) įsipareigojo atlikti: i) paruošiamuosius, parengiamuosius darbus (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.1 papunktis); ii) tarpbutinių pertvarų iš silikatinių blokelių 250 mm ir butų bei kitų patalpų pertvarų iš silikatinių 120 mm blokelių mūro darbus, angų suformavimą (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.2 papunktis); iii) G/B pertvarų sąramų montavimą (įskaitant darbus, medžiagas, tiekimą, padavimą bei kitus technologinius procesus, kurie būtini šiam darbui atlikti) (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.3 papunktis); iv) atliktų darbų pridavimą užsakovui, atliekamų statybos rangos darbų reikalingos dokumentacijos (jeigu reikalauja įstatymai) tvarkymas ir pildymas, jos savalaikį pristatymą užsakovui (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.4 papunktis); v) lentinių ir kitokių grindų ardymo / demontavimo darbai, atliekų išvežimas iš objekto (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.5 papunktis); vi) mūrinių ir kitokių pertvarų išardymas (pagal reikalingumą), atliekų išvežimas iš objekto (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.6 papunktis); vii) anksčiau dažytų sienų ir pertvarų dažų nuvalymo, tapetų nuplėšimo darbai, susidariusių atliekų išvežimas iš objekto (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.7 papunktis); viii) kitų atliekų: sanprietaisų, senų durų, baldų ir kt. surinkimas ir išvežimas iš objekto (Sutarties Nr. MAG-2015 3.1.8 papunktis).

5717.

58Nustatyta, kad BUAB „Magum“ ir UAB „Arkosta“ 2016-03-14 pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. MAG-2015 (toliau – Papildomas susitarimas) (69–70 b. l.). Papildomu susitarimu UAB „Arkosta“ ir BUAB „Magum“ susitarė dėl papildomų darbų atlikimo, t. y. papildomų paprastojo remonto darbų, adresu ( - ), nurodytų Priede Nr. 1 (Objektinė sąmata“) ir Priede Nr. 2 (Lokalinės sąmatos) už 569 582,38 Eur su PVM kaina (69–77 b. l.). Prie papildomo susitarimo pridėtoje Objektinėje sąmatoje nurodyti tokie darbai: i) bendrastatybiniai darbai (be rūsio, be laiptinių) (221 714,09 Eur be PVM ir 268 274,05 Eur su PVM); ii) elektrotechnikos dalis (be rūsio, be šviestuvų kainos) (49 443,38 Eur be PVM ir 59 826,49 Eur su PVM); iii) santechnika (su prierašu) (89 464,98 Eur be PVM ir 108 252,63 su PVM); iv) silpnos srovės (be rūsio) (8 576,64 Eur be PVM ir 10 377,73 su PVM); v) vėdinimas (be komercinių patalpų vėdinimo) (28 076,94 Eur be PVM ir 33 973,10 Eur su PVM); vi) gerbūvio darbai (73 453,21 Eur be PVM ir 88 8787,38 su PVM). Lokalinėse sąmatose Nr. 1–6 detalizuoti atliktini darbai bei darbų kainos (70 (antra lapo pusė)–76 b. l.). BUAB „Magum“ ir UAB „Arkosta“ 2016 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio pasirašė Atliktų darbų aktus (78–80, 85–93, 98–101 b. l.).

5918.

60Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas galutiniu 2018-12-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1723-619/2018 iš BUAB „Magum“ priteisė UAB „Arkosta“ naudai 63 443,63 Eur skolą bei 6 procentų procesines palūkanas nuo 2016-07-07 iki 2018-04-30 bei 81 028,65 Eur skolą ir 6 procentų procesines palūkanas nuo 2016-06-30 iki 2018-04-30, 3 480 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 1 700 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (117–125 b. l.). Iš informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog aptariamas galutinis sprendimas įsiteisėjo 2019-01-17. Iš įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo galutinio 2018-12-07 sprendimo turinio matyti, jog skola iš BUAB „Magum“ UAB „Arkosta“ naudai buvo priteista Sutarties Nr. MAG-2015 ir Papildomo susitarimo teisiniu pagrindu (galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1723-619/2019 61–62, 105 punktai).

6119.

62Iš BUAB „Magum“ bankroto bylos proceso matyti, jog Vilniaus apygardos teismas 2019-03-13 ir 2019-03-19 nutartimis civilinėje byloje Nr. B2-1435-866/2019 patvirtino UAB „Arkosta“ 167 966,96 Eur finansinį reikalavimą, priskirtiną trečiajai kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo eilei (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

6320.

64Pasisakydamas dėl trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, UAB „Arkosta“ teiginių, susijusių su tuo, kad BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinis reikalavimas BUAB „Magum“ bankroto byloje grindžiamas suklastotų dokumentų pagrindu teismas sprendžia, jog aptarti UAB „Arkosta“ teiginiai nepagrįsti. UAB „Arkosta“ teismui nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu galima būtų abejoti tarp BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ pasirašytų dokumentų (Sutartis, sąskaitos faktūros, atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymos, baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas) autentiškumu (CPK 178 straipsnis, 184 straipsnio 1 dalis). UAB „Arkosta“ teiginius apie dokumentų suklastojimą grindžia iš esmės tik savo subjektyvia nuomone, interpretuodama į bylą pateiktus įrodymus, tačiau pažymėtina, jog civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija (Civilinio kodekso (toliau – CK) CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 6.158 straipsnio 1 dalis, 6.163 straipsnis, 6.162 straipsnis, 6.193 straipsnis, 6.200 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225-916/2019, nutarties 31 punktas), todėl asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Nėra duomenų apie tai, jog Sutartis ar jos pagrindu sudaryti dokumentai (PVM sąskaita faktūra, baigiamasis atliktų darbų aktas ar pažymos apie atliktus darbus ir išlaidų vertes) būtų pripažinti negaliojančiais, ar būtų ginčijami teismuose. Aptartų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, jog objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie tai, kad BUAB „Statra“ dokumentai, kuriais grindžiamas 193 800 Eur finansinis reikalavimas, yra suklastoti, trečiasis asmuo UAB „Arkosta“ į bylą nepateikė, tokių nenustatė ir teismas.

6521.

66Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Arkosta“ teigė, jog pagal Sutartį BUAB „Statra“ įsipareigotus atlikti darbus iš esmės atliko kiti rangovai, t. y. UAB „Arkosta“, UAB „Embritas“, UAB „Axis Power“, UAB „Pajūrio šaltinis“, UAB „Pasaga“ bei UAB „Ranga“. Viena vertus, lyginant Sutarties bei Sutarties Nr. MAG-2015 turinį nustatyta, jog: pirma, skiriasi Sutartyje ir Sutartyje Nr. MAG-2015 atliktini darbai. Sutartimi šalys susitarė dėl Objekto patalpų inžineringo ir bendrastatybinių darbų, o Sutartimi Nr. MAG-2015 dėl senų pertvarų griovimo, atliekų išvežimo iš statybvietės bei mūrinių pertvarkų įrengimo darbų; antra, Papildomu susitarimu buvo sulygti papildomo paprastojo remonto darbai, kurie detalizuoti Objektinėje sąmatoje. Lyginant atliktų darbų aktą, pasirašytą pagal Sutartį (16–17 b. l.) bei Objektinę sąmatą, pasirašytą pagal Papildomą susitarimą (70 b. l.) matyti, kad buvo susitarta iš esmės dėl skirtingų darbų. Pagal atliktų darbų aktą, pasirašytą pagal Sutartį, turėjo būti atliktas elektros įvado pertvarkymas, šilumos punkto rekonstravimas, šildymo sistemos įrengimas, gerbūvio dangų atstatymas po pamatų šiltinimo darbų, grindų dangos įrengimas patalpose, fasado šiltinimo darbai, o pagal Objektinę sąmatą, sudarytą Papildomo susitarimo pagrindu, turėjo būti atlikti bendrastatybiniai darbai (be rūsio, be laiptinių), elektrotechnikos dalis (be rūsio, be šviestuvų kainos), santechnika (su prierašu), silpnos srovės (be rūsio), vėdinimas (be komercinių patalpų vėdinimo), gerbūvio darbai. Kaip matyti, atliktini darbai nesutampa. Nors trečiasis asmuo UAB „Arkosta“ ir pateikė detalesnius dokumentus, kuriuos analizuojant galima nustatyti tiksliai, kokie darbai buvo atlikti ir kokios medžiagos buvo sunaudotos, tačiau tai nepagrindžia aplinkybės, jog BUAB „Statra“ Sutartimi prisiimtų darbų neatliko. Trečia, iš į bylą pateikto įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo galutinio 2018-12-07 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1723-619/2018 matyti, kad pagal Sutartį Nr. MAG-2015 ir Papildomą susitarimą turėjo būti atlikta darbų iš viso už 635 446,95 Eur, tačiau darbai pilna apimtimi atlikti nebuvo (galutinio 2018-12-07 sprendimo 62 punktas). Iš aptariamo sprendimo turinio matyti, jog BUAB „Magum“ nurodė, jog UAB „Arkosta“ neatliko darbų už 178 654,12 Eur (galutinio 2018-12-07 sprendimo 103 punktas). UAB „Arkosta“ teismui nepateikė duomenų apie tai, kokių konkrečių darbų neatliko, tačiau galutiniame sprendime nurodyta, jog už UAB „Arkosta“ darbus atliko kiti rangovai: UAB „Embritas“, UAB „Ranga“, UAB „Aliarmas“. Bylos duomenimis, UAB „Embritas“ yra BUAB „Magum“ kreditorius, tačiau prieštaravimų dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo nereiškė. Kita vertus, teismas pastebi, jog esant nenuginčytai Sutarčiai bei jos pagrindu sudarytam darbų priėmimo-perdavimo aktui, UAB „Arkosta“ galimybės ginčyti BUAB „Statra“ finansinį reikalavimą ribotos. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nurodyta, jog ne kreditoriai, tačiau bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius reiškia ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Aptariamu atveju atsakovės BUAB „Magum“ bankroto administratorė reikalavimo pripažinti Sutartį ar jos pagrindu pasirašytą baigiamąjį darbų priėmimo–perdavimo aktą nereiškia, priešingai, prašė BUAB „Statra“ 193 800 Eur finansinį reikalavimą tvirtinti.

6722.

68Teismas papildomai pastebi, kad iš BUAB „Magum“ bankroto bylos Nr. B2-1435-866/2019 proceso matyti, jog Vilniaus apygardos teismas 2019-06-14 įsiteisėjusioje 2019-06-05 nutartyje nurodė, kad BUAB „Magum“ bankroto administratorius dar nepateikė ataskaitos apie tai, ar buvo patikrinti BUAB „Magum“ sudaryti sandoriai ir ar jie bus ginčijami teisme (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tikslinimas galimais ir tais atvejais, kai nustatomas kreditorių reikalavimų dydžio pakitimas, pavyzdžiui, finansinio reikalavimo atsisakyta, arba buvo pripažintas negaliojančiu sandoris, buvęs kreditoriaus reikalavimo pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2014). Aptariamu atveju BUAB „Magum“ bankroto administratorė BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo neginčija. Šios nutarties priėmimo dieną nežinoma, ar BUAB „Magum“ bankroto administratorė, patikrinusi BUAB „Magum“ sudarytus sandorius ĮBĮ nustatyta tvarka, nuspręs ginčyti kokius nors BUAB „Magum“ sudarytus sandorius, tačiau pastebėtina, jog bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę CK 6.68 straipsnio pagrindu reikšti reikalavimus bankrutuojančios įmonės skolininkams, jeigu įmonė ir (ar) jos bankroto administratorius nepagrįstai šios teisės neįgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014).

6923.

70Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Arkosta“ teismui pateikė tarp UAB „Pasaga“ ir UAB „Magum“ 2017-04-12 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 17-04 dėl gerbūvio sutvarkymo darbų (94–97 b. l.). Visgi, teismo vertinimu, aptarta sutartis ir jos priedai neįrodo aplinkybės, jog pagal aptartą sutartį buvo atlikti darbai, kuriuos turėjo atlikti BUAB „Statra“ pagal Sutartį. UAB „Statra“ buvo įsipareigojusi atlikti gerbūvio dangų atstatymą po pamatų šiltinimo darbų, tačiau ne gerbūvio sutvarkymo darbus pagal „Teritorijos, esančios tarp ( - ) ir ( - ) bažnyčios ir ( - ) gatvės atkarpos pagal žemės sklypo vakarinę iki šiaurinės sklypo ribos, remonto techniniu projektu“ (UAB „Pasaga“ ir BUAB „Magum“ 2017-04-12 sutarties 1.1 papunktis), kuriuos galimai atliko UAB „Pasaga“ (šulinių sukėlimas, trinkelių supjaustymas, senų bortų ardymas, betono trinkelių įrengimas ir pan.). Be to, kaip matyti iš lokalinės sąmatos, skirtos UAB „Pasaga“, darbai turėjo būti atlikti gatvėje už sklypo ribų.

7124.

72Teismo vertinimu, aplinkybė, jog BUAB „Magum“ 2016-10-31 sudarytame kreditorių sąraše nebuvo nurodyta BUAB „Statra“ su 193 800 Eur finansiniu reikalavimu (113–116 b. l.) nereiškia, kad BUAB „Statra“ finansinis reikalavimas negalėjo būti patvirtintas vėliau. Aptarta aplinkybė neįrodo, jog dėl šios priežasties galima būtų spręsti apie BUAB „Statra“ atliktų darbų Objekte fiktyvumą. UAB „Arkosta“ atliktas kalendorinių darbų vykdymo grafikų palyginimas (126 b. l.) neaktualus bylai, kadangi kalendoriniais grafikais buvo lyginami UAB „Arkosta“ ir UAB „Vytauto terasos“ bei UAB „Arkosta“ ir BUAB „Magum“ sudarytų rangos sutarčių vykdymo terminai. Aptariamais grafikais BUAB „Statra“ statybos darbų terminai lyginti nebuvo.

73Dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo dydžio

7425.

75Bylos duomenimis, BUAB „Statra“ atsakovės BUAB „Magum“ bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“ prašė patvirtinti 193 880 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Magum“ bankroto byloje (6 b. l.). Pastebėtina, jog teismui pateiktame BUAB „Magum“ bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“ prašyme prašoma patvirtinti BUAB „Statra“ ne 193 880 Eur, o 193 800 Eur finansinį reikalavimą (b. l. 1–2).

7626.

77Teismų praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintinų kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1981-241/2018, nutarties 10 punktas).

7827.

79Teismas, įgyvendindamas finansinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo pareigą pažymi, jog BUAB „Magum“ bankroto administratorė nenurodė jokių aplinkybių, kodėl prašoma patvirtinti ne 193 880 Eur, o 193 800 Eur BAUB „Statra“ finansinį reikalavimą. Tarp BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ baigiamasis darbų aktas pasirašytas ir sąskaita faktūra išrašyta ne 193 800, o 193 880 Eur sumai. Nesant duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie 80 Eur finansinio reikalavimo nepagrįstumą ir pripažinus, jog nagrinėjamu atveju nei Sutartis nei jos pagrindu pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas nenuginčyti sprendžiama, kad tvirtintinas BUAB „Statra“ 193 880 Eur finansinis reikalavimas, t. y. tas finansinis reikalavimas, kurį BUAB „Statra“ nurodė prašyme, adresuotame BUAB „Magum“ bankroto administratorei kartu su 193 880 Eur finansinį reikalavimą pagrindžiančiais dokumentais.

8028.

81BUAB „Statra“ finansinis reikalavimas priskirtinas trečiajai kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo eilei (ĮBĮ 35 straipsnis).

82Dėl prašymo kreiptis į prokurorą

8329.

84Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Arkosta“ suformulavo prašymą apie BUAB „Statra“ ir BUAB „Magum“ valdymo organų narių galimas nusikalstamas veikas pranešti prokurorui. CPK 300 straipsnyje nurodyta, kad jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Teismui nepateikta duomenų apie tai, jog į bylą buvo pateikti suklastoti dokumentai, taip pat nepateikta duomenų ir apie BUAB „Statra“ ir BUAB „Magum“ buvusių valdymo organų galimai atliktas nusikalstamas veikas. Dėl aptartų aplinkybių teisinio pagrindo informuoti prokurorą apie galimas nusikalstamas veikas nei faktinio, nei teisinio pagrindo nėra.

85Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26, 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

86BUAB „Magum“, juridinio asmens kodas 302804145, bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas, juridinio asmens kodas 245823620, prašymą tenkinti.

87Patvirtinti BUAB „Statra“, juridinio asmens kodas 149645114, 193 880 Eur (vieno šimto devyniasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimties eurų) finansinį reikalavimą, priskirtiną trečiajai kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo eilei, BUAB „Magum“ bankroto byloje Nr. B2-1435-866/2019.

88Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą,... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2018-04-19 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 6. 2.... 7. BUAB „Magum“ bankroto administratorė prašė patikslinti BUAB „Magum“... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-13 nutartimi prašymą tenkino: į antros... 10. 4.... 11. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (BUAB... 12. 4.1.... 13. BUAB „Statra“ statybos darbų pagal Sutartį neatliko. Pagal Sutarties... 14. 4.2.... 15. UAB „Arkosta“ su BUAB „Magum“ 2015-12-28 sudarė Statybos rangos... 16. 4.2.1.... 17. Dėl elektros įvado pertvarkymo už 13 800 Eur. Darbus iki elektros skaitiklio... 18. 4.2.2.... 19. Dėl šilumos punkto rekonstravimo už 8 600 Eur. Šilumos punktą... 20. 4.2.3.... 21. Dėl šildymo sistemos įrengimo už 127 000 Eur. Visus šildymo sistemos... 22. 4.2.4.... 23. Dėl gerbūvio darbų atstatymo po pamatų šiltinimo už 8 280 Eur. UAB... 24. 4.2.5.... 25. Dėl grindų dangos įrengimo patalpose už 6 200 Eur. UAB „Arkosta“... 26. 4.2.6.... 27. Dėl fasado šiltinimo už 30 000 Eur. Pastato cokolio šiltinimo darbus... 28. 4.3.... 29. BUAB „Magum“ 2016-10-31 teikė kreditorių sąrašą, kuriame BUAB... 30. 5.... 31. Lietuvos apeliacinis teismas 2019-05-23 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 32. 6.... 33. Vilniaus apygardos teismas 2019-06-10 nutartimi atsakovės BUAB „Magum“... 34. 7.... 35. BUAB „Statra“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Simpatija“,... 36. Teismas... 37. 8.... 38. Byloje sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Statra“ atsakovės BUAB... 39. Dėl bylos (ne)nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 40. 9.... 41. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 42. 10.... 43. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 5 dalyje nurodyta,... 44. 11.... 45. Atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių pozicijas... 46. Dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo... 47. 12.... 48. Teisme 2019-02-25 gautas BUAB „Magum“ bankroto administratorės prašymas... 49. 13.... 50. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teismas finansinį reikalavimą tvirtina tik... 51. 14.... 52. Nustatyta, kad tarp BUAB „Magum“ ir BUAB „Statra“ 2016-03-14 sudaryta... 53. 15.... 54. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 55. 16.... 56. Analizuojant UAB „Arkosta“ nurodytus teiginius nustatyta, kad BUAB... 57. 17.... 58. Nustatyta, kad BUAB „Magum“ ir UAB „Arkosta“ 2016-03-14 pasirašė... 59. 18.... 60. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas galutiniu 2018-12-07 sprendimu... 61. 19.... 62. Iš BUAB „Magum“ bankroto bylos proceso matyti, jog Vilniaus apygardos... 63. 20.... 64. Pasisakydamas dėl trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų... 65. 21.... 66. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 67. 22.... 68. Teismas papildomai pastebi, kad iš BUAB „Magum“ bankroto bylos Nr.... 69. 23.... 70. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 71. 24.... 72. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog BUAB „Magum“ 2016-10-31 sudarytame... 73. Dėl BUAB „Statra“ finansinio reikalavimo dydžio... 74. 25.... 75. Bylos duomenimis, BUAB „Statra“ atsakovės BUAB „Magum“ bankroto... 76. 26.... 77. Teismų praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui... 78. 27.... 79. Teismas, įgyvendindamas finansinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo... 80. 28.... 81. BUAB „Statra“ finansinis reikalavimas priskirtinas trečiajai kreditorių... 82. Dėl prašymo kreiptis į prokurorą... 83. 29.... 84. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 85. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26, 35... 86. BUAB „Magum“, juridinio asmens kodas 302804145, bankroto administratorės... 87. Patvirtinti BUAB „Statra“, juridinio asmens kodas 149645114, 193 880 Eur... 88. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...