Byla 2-13626-587/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Deneira“ patikslintą ieškinį atsakovei D. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 490 Lt skolos, 250 Lt administracinių išlaidų, 441 Lt delspinigių, 104,78 Lt palūkanų, 40 Lt už pirmąjį raginimą, 40 Lt už antrąjį raginimą, 40 Lt už trečiąjį raginimą, 80 Lt baudos už laiku neapmokėtą skolą, 850 Lt už ieškinio sudarymą ir 72 Lt žyminio mokesčio (b. l. 50-55).

3Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti), įteikti 2014-07-31 viešo paskelbimo būdu (b. l. 67), paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, 2014-07-31 nutartimi (b. l. 66) konstatavus, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vieta nežinoma.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Į bylą ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – paskolos sutarties bendrosios sąlygos (b. l. 13-17), UAB „Ferratum“ pažymos (b. l. 18-21), mokėjimo nurodymai (b. l. 22-23), sąskaita faktūra (b. l. 24) patvirtina, kad pradinė kreditorė UAB „Ferratum“ 2010-01-13 suteikė atsakovei 400 Lt dydžio paskolą su 90 Lt paskolos mokesčiu, kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti per 30 dienų. Gautinų sumų pirkimo sutartimi pradinė kreditorė UAB „Ferratum“ perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą ieškovei (b. l. 25-31).

8Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsakovė iki šiol negrąžino 400 Lt paskolos kartu su 90 Lt paskolos mokesčiu, ši suma pagrįsta byloje esančiais įrodymais, todėl priteistina iš atsakovės ieškovei (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870 str., 6.872 str., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

9Nustačius, kad atsakovė sutarties tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos paskolos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 8.2. punkte nurodyta, kad paskolos gavėjas praleidęs paskolos grąžinimo terminą 30 dienų privalo mokėti 0,5 proc. dydžio netesybas už kiekvieną vėlavimo dieną. Minėtos sutarties 8.3. punkte taip pat nurodyta, kad praleidus paskolos grąžinimo terminą ilgiau kaip 45 dienas paskolos gavėjas privalo sumokėti 80 Lt baudą. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės dvejopo pobūdžio netesybas: 441 Lt delspinigius, skaičiuojamus už 180 dienų bei 80 Lt baudą. Tokia dvejopa netesybų skaičiavimo tvarka neprieštarauja įstatymui, tačiau spręsdamas netesybų pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 str., turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Nagrinėjamos bylos atveju teismas įvertina, kad bylos šalis sieja vartojimo teisiniai santykiai, atsakovė – silpnesnioji sutarties šalis – paskolos sutartį sudarė prisijungimo būdu neturėdama galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų, taipogi – ir dėl netesybų dydžio. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus motyvus, į nedidelę suteiktos paskolos sumą bei trumpą jos grąžinimo terminą, reikalaujamų priteisti netesybų ir pagrindinės prievolės sumų disproporciją, teismas sprendžia, kad 44,10 Lt delspinigių suma, sudaranti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną, bei 80 Lt bauda yra pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius dėl paskolos sutarties sąlygų nevykdymo, likusi reikalavimo dalis dėl netesybų priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

10Ieškovė reikalauja priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos sumos, kurios sudaro 104,78 Lt ir pateikė palūkanų skaičiuotę (b. l. 58). Teismas sprendžia, kad iki bylos iškėlimo teisme susidariusios įstatyme nustatyto dydžio palūkanos atlieka kompensacinę (nuostolių atlyginimo) funkciją. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, darytina išvada, kad ieškovei aukščiau priteista netesybų suma kompensuoja kreditorės minimalius nuostolius atsiradusius dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo, todėl reikalavimas dėl 104,78 Lt palūkanų priteisimo atmestinas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

11Ieškovė remdamasi paskolos sutarties 8.1. punktu iš atsakovės reikalauja priteisti 40,00 Lt už pirmąjį raginimo, 40,00 Lt už antrąjį raginimą, 40,00 Lt už trečiąjį raginimą. Ieškovė rašytinių įrodymų patvirtinančių šių raginimų faktinį išsiuntimą atsakovei nepateikė, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

12Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 250,00 Lt skolos administravimo išlaidų. Ieškovė pateikė teismui duomenis, jog UAB „Skolų išieškojimas“ ir UAB „Deneira“ pasirašė skolų valdymo konsultacijų teikimo sutartį (b. l. 37-40). UAB „Skolų išieškojimas“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad 250,00 Lt sumą sudaro dokumentų rengimas ir konsultavimas. Ieškovė nepateikė duomenų, apie tai, kokius dokumentus UAB „Skolų išieškojimas“ parengė ieškovei. Be to, spręstina, kad tokios išlaidos susijusios su ieškovės užsiimama ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Atsižvelgus į tai, šis ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

13Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 72,00 Lt ir proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškinio parengimo išlaidos – 348,50 Lt (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 2 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi jų suma priteistina iš kiekvienos šalies neviršija 10,00 Lt dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės D. B., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Deneira“, į. k. 302880890, 490 Lt (keturių šimtų devyniasdešimties litų) skolą, 44,10 Lt (keturiasdešimt keturių litų 10 ct) delspinigių, 80 Lt (aštuoniasdešimties litų) baudą, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-07-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio, 348,50 Lt (tris šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 50 ct) už ieškinio parengimą.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 490 Lt... 3. Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo... 4. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Į bylą ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – paskolos sutarties... 8. Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas)... 9. Nustačius, kad atsakovė sutarties tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis CK... 10. Ieškovė reikalauja priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo negrąžintos... 11. Ieškovė remdamasi paskolos sutarties 8.1. punktu iš atsakovės reikalauja... 12. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 250,00 Lt skolos... 13. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 15. Vadovaudamasis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės D. B., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Deneira“, į. k.... 18. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 19. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...