Byla e2-267-436/2017
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, susipažinęs su perduota nagrinėti civiline byla pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas ieškinį atsakovams Reckit Benckiser Espana, „Alumina“ D.o.o. Zvornik, trečias asmuo Compagnie Francaise d‘Assurnace puor le Commerce (COFACE), dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BAB Ūkio bankas teismui pateiktu ieškiniu atsakovams Reckit Benckiser Espana (toliau – RBE), „Alumina“ D.o.o. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Compagnie Francaise d‘Assurance pour le Commerce (COFACE) veikiantis per Compagnie Francaise d‘Assurance pour le Commerce (COFACE) Lietuvos filialą, prašo iš atsakovo Reckit Benckiser Espana priteisti 1 741 554,77 EUR skolą, iš atsakovės „Alumina“ D.o.o. 156 738,60 Lt dydžio delspinigius ir 67 896,37 Lt dydžio metines palūkanas, o iš abiejų atsakovų 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad savo reikalavimo teisę dėl skolos priteisimo iš atsakovo RBE ji kildina iš atsakovės „Alumina“ D.o.o. išrašytų sąskaitų faktūrų RBE, į kurias reikalavimo teisė ieškovei buvo perleista pagal 2012 m. spalio 31 d. tarp ieškovės ir atsakovės „Alumina“ D.o.o. sudarytą faktoringo sutartį Nr. 120-031-17/12 (toliau – faktoringo sutartis). Ieškovės teigimu laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 4 d. iki 2012 m. gruodžio 15 d., remdamasi „Alumina“ D.o.o. prašymais finansuoti atsakovei išrašytas sąskaitas faktūras, ji sumokėjo faktoringo sutartyje numatytas faktoringo išmokas. Todėl vadovaujantis faktoringo sutarties 4.1 punktu, ieškovė yra perėmusi reikalavimo teises į 1 741 554,77 Eur (6 008 363,96 Lt) sumą, mokėtiną pagal sąskaitas.

4Ieškovė pažymėjo, kad sąskaitose yra aiškiai pažymėta, jog reikalavimo teisė į mokėjimus yra perleista ieškovei ir sąskaitos turi būti apmokamos tiesiogiai ieškovei sąskaitose numatytais terminais. Atsakovas RBE buvo informuotas ir sutiko, kad sąskaitas faktūras privalo apmokėti tiesiogiai ieškovei sąskaitose faktūrose nurodytais terminais. Tačiau iki numatytų terminų ieškovė negavo apmokėjimo, todėl 2013 m. kovo 29 d. bei 2013 m. balandžio 18 d. raštais kreipėsi į atsakovą RBE, prašydama sumokėti 1 741 554,77 Eur (6 008 363,96 Lt) sumą. Skolos pagal sąskaitas faktūras atsakovas nesumokėjo.

5Atsakovo Reckit Benckiser Espana atstovai atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškinys neteismingas Kauno apygardos teismui, nes šalys yra sudariusios arbitražinį susitarimą nagrinėti visus ginčus Londono Tarptautiniame Arbitražo teisme. Ieškovė ieškinio reikalavimus kildina ne iš faktoringo sutarties, o iš tarp atsakovų 2012 m. sausio 2 d. pasirašytos tiekimo sutarties Nr. RB-ALU 01/2012. „Aluminos“ D.o.o. sąskaitos faktūros dėl apmokėjimo už tiektą produkciją buvo išrašomos vadovaujantis tiekimo sutarties nuostatomis.

6Ieškinys paliktinas nenagrinėtas, nes šalys yra sudariusios sutartį perduoti ginčą spręsti arbitražui (CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. gruodžio 29 d. nutartyje, priimtoje faktinėmis aplinkybėmis analogiškoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016 nurodė, kad sprendžiant klausimą, kokios teisės perduotos faktoringo sutartimi, reikia įvertinti ne tai, koks dokumentas patvirtina teisės buvimą, o kokiu pagrindu atitinkama teisė atsirado. Taigi, reikalavimo teisė į skolininką atsiranda ne iš sąskaitos faktūros, o iš jo su kreditoriumi sudarytos sutarties.

8Sprendžiant klausimą dėl kilusio ginčo priskirtinumo (jurisdikcijos), pirmiausiai būtina nustatyti Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o. sudarytoje tiekimo sutartyje pasirinktą ginčų sprendimo būdą, t. y. kokios sutarties pagrindu buvo išrašytos į bylą pateiktos sąskaitos faktūros ir koks ginčo sprendimo būdas numatytas sutartyje.

9Bylos duomenys patvirtina, kad Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o. 2012 m. sausio 2 d. sudarė tiekimo sutartį Nr. RB-ALU 01/2012, pagal kurią RBE ir jos patronuojamos įmonės įsipareigojo pirkti, o „Alumina“ D.o.o. – parduoti sintetinį ceolitą (t. 2, b. l. 145–150). Vadovaujantis minėta tiekimo sutartimi laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 4 d. iki 2012 m. gruodžio 15 d. „Alumina“ D.o.o. išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2012 m. spalio 4 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 2948-GPZ/2012, 186 570,87 Eur sumai; 2012 m. spalio 7 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 2972-GPZ/2012, 191 471,34 Eur sumai; 2012 m. spalio 12 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 3024-GPZ/2012, 226 242,40 Eur sumai; 2012 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 3517-GPZ/2012, 188 400,06 Eur sumai; 2012 m. gruodžio 8 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 3569-GPZ/2012, 189 965,17 Eur sumai; 2012 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 3619-GPZ/2012, 205 189,54 Eur sumai. Iš viso – 1 187 839,38 Eur sumai (t. 2, b. l. (152–158).

10Ieškovė ieškinio reikalavimą atsakovėms grindžia tomis pačiomis sąskaitomis faktūromis, tačiau sąskaitų Nr. 2948, 2972, 3024 sumos ir prekių kiekiai skiriasi (t. 1, b. l. 67, 69, 71, 73, 75, 77). Teismo vertinimu, būtent minėtai 2012 m. sausio 2 d. tiekimo sutarčiai Nr. RB-ALU 01/2012 yra priskirtinos į bylą ieškovės pateiktos „Alumina“ D.o.o. išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Minėtos sutarties 22 punkte Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o. susitarė dėl arbitražinės išlygos, nurodydamos, kad bet koks ginčas, kylantis iš šios sutarties arba su ja susijęs, įskaitant bet kokius klausimus dėl jos sudarymo, galiojimo ar nutraukimo, bus sprendžiamas derybomis, o nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 dienų nuo ginčo pradžios, ginčai perduodami ir galutinai sprendžiami – atsisakant bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijos – arbitražu pagal Londono Tarptautinio Arbitražo Teismo taisykles, kurios laikomos įtrauktomis į šią išlygą (t. 2, b. l. 149).

11Ši aplinkybė reiškia, kad pirminio teisinio santykio šalis saistė arbitražinis susitarimas ir šalys visus ginčus, kylančius dėl šių sutarčių vykdymo pagal prieš tai minėtas PVM sąskaitas faktūras ir dėl apmokėjimo už prekes, teismo vertinimu, nagrinėtini tik arbitražo teisme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 29 d. nutartyje, priimtoje analogiškoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016, jau yra pasisakęs, kad nustačius, jog pirminės teisinio santykio šalys buvo susitarusios dėl ginčų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarčių nagrinėjimo arbitraže, toks susitarimas galiotų ir ieškovui, perėmusiam reikalavimo teisę pagal faktoringo sutartį.

12Teisės doktrinoje nurodoma, kad tam tikrais atvejais susaistytos arbitražinio susitarimo gali būti ne tik šalys, pasirašiusios arbitražinį susitarimą ar sutartį, kurioje yra arbitražinė išlyga, bet ir tokie asmenys, kurie kitaip išreiškia valią būti saistomi arbitražinio susitarimo. Vienas tokių doktrinoje nurodomų atvejų yra teisių perėmimas pagal sutartį, kurioje įtvirtinta arbitražinė išlyga. Asmenys yra laisvi perleisti iš sutarčių kylančias savo teises ir pareigas; arbitražinis susitarimas paprastai yra ne asmeninio pobūdžio, o susijęs su pagrindine sutartimi perleidžiamomis materialinėmis teisėmis, todėl vyraujantis požiūris yra, jog teisių pagal pagrindinę sutartį perėmėjui pereina ir teisės, ir pareigos pagal arbitražinį susitarimą. Teismai įvairiose šalyse, pavyzdžiui, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Vokietijoje ir kitur, laikė, kad teisių pagal pagrindinę sutartį perėmėjas gali būti pagal arbitražinę išlygą nukreiptas ginčus nagrinėti arbitraže arba pats kreiptis į arbitražą pasinaudodamas susitarimu. Doktrinoje pažymima, kad priešingas vertinimas sukurtų galimybę šalims piktnaudžiauti, nes būtų paprasta išvengti ginčo nagrinėjimo arbitraže (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-687/2015).

13Vienas užsienio teismų sprendimų pavyzdžių yra Švedijos Aukščiausiojo Teismo 1997 m. spalio 15 d. sprendimas byloje Nr. Ö 3174/95 Emja. Švedijos Aukščiausiasis Teismas vertino, ar arbitražinės išlygos, nustatytos pradinių kreditorių ir skolininko sutartyje, saistė ir reikalavimą pagal sutartį perėmusį kreditorių. Teismas, be kita ko, nurodė, kad turėtų būti daroma prielaida, jog teisių perėmėjas, kaip ir pirminė sutarties šalis, yra pasiryžęs ginčus spręsti arbitraže. Pirminei sutarties šaliai neturėtų būti leista išvengti arbitražo perleidžiant savo teises pagal sutartį kitiems asmenims, nes tai gali lemti didelį kitos sutarties šalies teisių pablogėjimą. Jei teisių perėmėjas nesutinka su arbitražo išlyga, jis visais atvejais gali susilaikyti nuo teisių perėmimo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad šioje byloje skolininkas negalėjo pareikšti prieštaravimų dėl teisių pagal sutartį perleidimo, o teisių perėmėjas žinojo apie sutartyse esančias arbitražines išlygas.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad asmuo laikomas sutikusiu nagrinėti ginčą arbitraže, kai jis tokį sutikimą (valią) išreiškia savo elgesiu, o kaip vienas iš atvejų, kada gali būti aiškiai numanoma asmens valia nagrinėti ginčą arbitraže, nurodytas vienos iš sutarties, kurioje yra įtvirtinta arbitražinė išlyga, šalių teisių ir pareigų perėmimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. N. N., bylos Nr. 3K-3-171/2014).

15CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. Sudarytas arbitražinis susitarimas šalims privalomas ir jos negali vienašališkai jo keisti, taip pat – pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovo Reckit Benckiser Espana 1 741 554,77 EUR skolą, iš atsakovės „Alumina“ D.o.o. 156 738,60 Lt dydžio delspinigius ir 67 896,37 Lt dydžio metines palūkanas reiškia remdamasi faktoringo sutartimi įgyta reikalavimo teise. Kadangi pirminis reikalavimo pagrindas (ieškovės perimtas faktoringo sutartimi) yra Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o. sudaryta 2012 m. sausio 2 d. tiekimo sutartis Nr. RB-ALU 01/2012, kurioje numatyta ginčus, susijusias su šia sutartimi spręsti Londono Tarptautinio Arbitražo Teisme pagal arbitražo taisykles, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje šalys yra susaistytos galiojančio arbitražinio susitarimo, o kilęs ginčas patenka į nurodytos arbitražinės išlygos apimtį.

17CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui. Teismas atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, kad ginčas priskirtinas arbitražo teismui, sprendžia, jog ieškovės BAB Ūkio banko ieškinys atsakovams Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o. paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19Ieškinio palikimas nenagrinėto reiškia bylos užbaigimą nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuojamas CPK 94 straipsnio 1 dalyje. Užbaigus bylą, be kita ko turi būti išspręsti ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei paskirstymo tarp šalių klausimai. Ieškovui kreipiantis į bendrosios kompetencijos teismą, kai reikalavimas atsakovams yra kilęs iš sutarties, kurioje šalys susitarė dėl arbitražinio susitarimo, ir ši aplinkybė ieškovui buvo žinoma nuo pat bylos nagrinėjimo pradžios, laikoma, kad teisė į teisminę gynybą yra įgyvendinama netinkamai. Todėl atsakovų patirtos bylinėjimosi bendrosios kompetencijos teisme išlaidos advokatų pagalbai atlyginti turi ir gali būti priteisiamos iš nepagrįstai procesą teisme pradėjusio ieškovo (CPK 94 straipsnio 1 dalis), (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-404/2012).

20Nagrinėjamu atveju ieškovė BAB Ūkio bankas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2014 m. rugsėjo 2 d. Atsakovai Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o atsiliepimuose į ieškinį prašė teismo palikti ieškinį nenagrinėtą kaip neteismingą Lietuvos teismams. Trečiojo asmens Compagnie Francaise d‘Assurnace puor le Commerce (COFACE) pozicija nuo bylos proceso pradžios buvo priešinga ieškovės pozicijai. Atsiliepime į ieškinį jis nurodė, kad dalyvaus atsakovo Reckit Benckiser Espana pusėje ir prašė ieškinį atmesti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovai ir trečiasis asmuo yra užsienio juridiniai asmenys, kurie turėjo pareigą paskirti įgaliotus asmenis, gyvenančius Lietuvoje (CPK 805 straipsnio 1 dalis). Atsakovus ir trečiąjį asmenį bylos nagrinėjimo metu atstovavo Lietuvoje praktikuojantys advokatai, vyko ne vienas teismo posėdis, kurie truko iš viso 12 val. 45 min. Byla iš esmės buvo išnagrinėta 2016 m. gruodžio 22 d. vykusiame teismo posėdyje, tačiau teismo sprendimas nebuvo priimtas paaiškėjus aplinkybei, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 29 d. priėmė nutartį, kurioje pateikė naują ir šiai bylai reikšmingą teisinių santykių įvertinimą dėl Lietuvos teismų jurisdikcijos analogiškose bylose. Taigi, vadovaujantis minėta kasacinio teismo nutartimi, šioje nagrinėjamoje byloje teismas ieškovės BAB Ūkio bankas ieškinį palieka nenagrinėtą, kadangi pagrindinėje sutartyje, iš kurios kilo ginčas, šalys yra susitarę dėl arbitražinės išlygos. Tai reiškia, kad ieškovė netinkamai įgyvendino teisę į teisminę gynybą. Nustatyta, kad atsakovai ir trečiasis asmuo dėl ilgo bylinėjimosi teisme patyrė nemažas bylinėjimosi išlaidas, kurias privalo atlyginti ieškovė.

21Atsakovo Reckit Benckiser Espana atstovo teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad už suteiktas teisines paslaugas advokatams iš viso sumokėta 21 010,99 Eur. Atsakovės „Alumina“ D.o.o. atstovo teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad už suteiktas teisines paslaugas advokatams iš viso sumokėta 8371,14 Eur. Atsakovų išlaidos sudarė atsiliepimų į ieškinį parengimas, dokumentų rinkimas ir jų vertimas į lietuvių kalbą, konsultacijos, dalyvavimas teismo posėdžiuose ir kitos teisinės paslaugos. Trečiojo asmens Compagnie Francaise d‘Assurnace puor le Commerce (COFACE) atstovo teismui pateikti įrodymai patvirtina, kad už suteiktas teisines paslaugas advokatams iš viso sumokėta 8046,20 Eur. Trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas sudarė atsiliepimo į ieškinį rengimas, dokumentų rengimas, dalyvavimas teismo posėdžiuose.

22Atsižvelgęs į ginčo pobūdį, jo sudėtingumą, proceso eigą, parengtų dokumentų skaičių, jų turinį, argumentų gausą, bylos nagrinėjimo trukmę (daugiau kaip 2 metai), į tai, kad byloje buvo keliami sudėtingi procesinės ir materialiosios teisės taikymo klausimai, susiję su ginčo sprendimo būdu, užsienio teisės taikymu, teismas sprendžia, jog atsakovų ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės BAB Ūkio bankas. Bylinėjimosi išlaidos atsakovams ir trečiajam asmeniui priteistinos iš banko administravimui skirtų lėšų.

23Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011; 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2014). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas ( ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 3 dalys).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 9 punktu,

Nutarė

25Ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas ieškinį atsakovams Reckit Benckiser Espana, „Alumina“ D.o.o. Zvornik, trečiajam asmeniui Compagnie Francaise d‘Assurnace puor le Commerce (COFACE) dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo palikti nenagrinėtą.

26Priteisti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas atsakovei „Alumina“ D.o.o. Zvornik (adresas Karakaj Bb, 75400 Zvornik, Bosnija ir Hercegovina) 8371,14 Eur (aštuonis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą 14 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas atsakovui Reckit Benckiser Espana (adresas Paseo Gracia 9, 08007 Barselona, Ispanija) 21 010,99 Eur (dvidešimt vieną tūkstantį dešimt eurų 99 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas trečiajam asmeniui Compagnie Francaise d‘Assurnace puor le Commerce (COFACE), veikiančiam per Lietuvos filialą (j. a. k. 300156205) 8046,20 Eur (aštuonis tūkstančius keturiasdešimt šešis eurus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Bylinėjimosi išlaidas išieškoti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas administravimui skirtų lėšų

30Nutarties kopijas per EPP išsiųsti šalių atstovams.

31Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Ieškovė BAB Ūkio bankas teismui pateiktu ieškiniu atsakovams Reckit... 3. Ieškinyje nurodė, kad savo reikalavimo teisę dėl skolos priteisimo iš... 4. Ieškovė pažymėjo, kad sąskaitose yra aiškiai pažymėta, jog reikalavimo... 5. Atsakovo Reckit Benckiser Espana atstovai atsiliepime į ieškinį nurodo, kad... 6. Ieškinys paliktinas nenagrinėtas, nes šalys yra sudariusios sutartį... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 8. Sprendžiant klausimą dėl kilusio ginčo priskirtinumo (jurisdikcijos),... 9. Bylos duomenys patvirtina, kad Reckit Benckiser Espana ir „Alumina“ D.o.o.... 10. Ieškovė ieškinio reikalavimą atsakovėms grindžia tomis pačiomis... 11. Ši aplinkybė reiškia, kad pirminio teisinio santykio šalis saistė... 12. Teisės doktrinoje nurodoma, kad tam tikrais atvejais susaistytos arbitražinio... 13. Vienas užsienio teismų sprendimų pavyzdžių yra Švedijos Aukščiausiojo... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad asmuo laikomas... 15. CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovo Reckit... 17. CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 19. Ieškinio palikimas nenagrinėto reiškia bylos užbaigimą nepriimant teismo... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovė BAB Ūkio bankas su ieškiniu į teismą... 21. Atsakovo Reckit Benckiser Espana atstovo teismui pateikti įrodymai patvirtina,... 22. Atsižvelgęs į ginčo pobūdį, jo sudėtingumą, proceso eigą, parengtų... 23. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad nustatant, ar išlaidos... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94... 25. Ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas ieškinį atsakovams... 26. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas... 27. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas... 28. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas... 29. Bylinėjimosi išlaidas išieškoti iš ieškovės bankrutavusios akcinės... 30. Nutarties kopijas per EPP išsiųsti šalių atstovams.... 31. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...