Byla e2-3413-656/2017
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovo direktorei S. D., atsakovo atstovui A. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kėdžių studija“ ieškinį atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

3

 1. ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį argumentai
 1. Ieškovas UAB „Kėdžių studija“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu ir neteisėtu Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir UAB „Kėdžių studija“ 2016-09-30 sudarytos Baldų pirkimo-pardavimo sutarties (VGTU sutarčių reg. Nr. 14849) vienašališką nutraukimą.
 2. Nurodė, kad ieškovas dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto vykdytame viešajame pirkime (konkursas skelbtas 2016-08-04, CVP 1S numeris 288590, pirkimo numeris 17735), kuriame ieškovas buvo pripažintas laimėtoju. 2016-09-30 ieškovas ir atsakovas sudarė Baldų pirkimo-pardavimo sutartį (VGTU sutarčių reg. Nr. 14849) (toliau-Sutartis). Ieškovas, vykdydamas Sutartį, vėlavo pristatyti dalį Sutartyje nurodytų baldų, tačiau dėl šio vėlavimo atsakovas jokių pretenzijų nereiškė, šalys žodžiu buvo sutarę dėl likusių baldų pristatymo ir sumontavimo iki 2017-02-06. Toks susitarimas atitiko abiejų šalių interesus, nes patalpos, kuriose turėjo būti montuojami pagal Sutartį perkami baldai, šiai dienai net nėra įrengtos. Sutartis buvo vykdoma, jokių pretenzijų dėl Sutarties netinkamo vykdymo iš atsakovo ieškovas nebuvo gavęs.
 3. Sutarties vykdymo metu ieškovas taip pat dalyvavo ir pateikė pasiūlymą kitame atsakovo vykdytame viešajame Salės (auditorijos) baldų VGTU mokslo ir administraciniam centrui pirkime (skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2016-09-05 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 178300). Ieškovas pateikė pretenziją dėl atsakovo sprendimo Pirkime, nepaisant to, kad atsakovo darbuotojai primygtinai žodžiu reikalavo pretenzijos neteikti. Ieškovui pateikus nurodytą pretenziją, Pirkimas buvo nutrauktas. Iš karto po Pirkimo procedūrų nutraukimo, ieškovas gavo atsakovo 2017-01-11 raštą Nr. 40-10.3-427, kuriuo pranešta apie vienašališką Sutarties nutraukimą nuo 2017-01-18. Atsakovas pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodė, kad įtrauks ieškovą į viešai skelbiamą nepatikimų tiekėjų sąrašą. Atsakovas su ieškovu atsiskaitė už faktiškai pateiktus baldus.
 4. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vertinant, ar kito sutarties partnerio padarytas sutartinių prievolių pažeidimas yra esminis, ar ne, atsižvelgiama į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Sutarties pažeidimas neatitiko CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų. Pagal Sutartį baldai turėjo būti pristatyti ir sumontuoti atsakovo patalpose iki 2016-11-30, tačiau atsakovas jokių pretenzijų dėl baldų pristatymo termino vėlavimo nereiškė iki 2017-01-11. Ši Sutarties aplinkybė patvirtina, kad baldų pristatymo termino praleidimas nereiškė esminio Sutarties pažeidimo. Tik po to, kai ieškovas pareiškė vėliau vykdomame pirkime pretenziją, kuri buvo patenkinta ir pirkimas nutrauktas, atsakovas pranešė vienašališkai nutraukiantis Sutartį, ignoruodamas šalių bendradarbiavimo pareigą, nespręsdamas klausimo derybomis, kaip numatyta Sutartyje, ir apskritai net nesuteikdamas ieškovui termino/galimybės ištaisyti pažeidimą.
 5. Ieškovas 2016-12-20 pateikė atsakovui garantinį raštą, kuriame nurodė, kad dėl darbuotojo ligos negali nurodyti tikslios baldų pristatymo datos, ir ją galės nurodyti tik 2016-12-30. Ieškovas 2016-12-30 pateikė atsakovui garantinį raštą dėl likusių baldų pristatymo iki 2017-02-06 ir atsakovas jokių prieštaravimų dėl tokio vėlesnio pristatymo termino nėra išreiškęs. Sutarties šalių konkliudentiniai veiksmai vykdant Sutartį aiškiai patvirtina šalių susitarimą dėl likusių baldų pristatymo iki 2017-02-06. Sutarties šalių susitarimas dėl likusių baldų pristatymo ir sumontavimo iki 2017-02-06 atitiko abiejų šalių interesus, nes patalpos, kuriose turi būti montuojami pagal Sutartį perkami baldai, Sutarties nutraukimo dieną net nebuvo įrengtos, jose dirbo statybininkai. Atitinkamai, atsakovas jokių realių nuostolių dėl baldų pristatymo termino praleidimo nepatyrė. Dėl Sutartyje nurodyto baldų pristatymo termino pažeidimo, pagal Sutartį skaičiuotini delspinigiai, kurių suma mažinti baldų kaina. Tuo tarpu nutraukus Sutartį, atsakovas turės vykdyti viešojo pirkimo procedūras, dėl ko baldų negaus ilgą laiką ir negalės jais naudotis, kai patalpos bus įrengtos. T.y. Sutarties vienašalis nutraukimas akivaizdžiai prieštarauja atsakovo interesams.
 6. Atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus bei aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovas Sutartį nutraukė nesant esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties nutraukimas prieštarauja paties atsakovo interesams bei vertintinas kaip nesąžiningas naudojimasis Sutarties nutraukimo teise dėl to, kad pardavėjas pateikė pretenziją vėliau vykdytame viešajame baldų pirkime.
 7. Vadovaujantis Sutarties 4.1 punktu, Sutarties 3.1.3 punkte nurodyta sąlyga dėl baldų pristatymo termino laikoma esmine Sutarties sąlyga. Nevertinant to, kad Sutarties sąlygas parengė atsakovas, ieškinyje nurodyta Sutarties vykdymo praktika akivaizdžiai patvirtina, kad baldų pristatymo termino praleidimas nereiškė esminio Sutartie pažeidimo. Nesant esminio sutarties pažeidimo, vienašališkas jos nutraukimas pažeistų sutartį privalančios įvykdyti šalies interesus. Jeigu sutartis neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta ir tai nėra esminis sutarties pažeidimas, nukentėjusi šalis gali įgyvendinti savo interesus kitais negu sutarties nutraukimas būdais: reikalauti ją įvykdyti natūra (CK 6.213 straipsnis), nustatyti papildomą terminą sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis) ar pan. Šio ginčo atveju akivaizdu, kad atsakovas nesąžiningai nutraukė Sutartį dėl to, kad ieškovas pateikė pretenziją Pirkime, dėl ko Pirkimas buvo nutrauktas.
 8. Pažymėtina, kad Sutarties nutraukimas, net ir laikant, kad Sutartis buvo nutraukta esant esminiam Sutarties pažeidimui (ieškovo įsitikinimu, Sutartis nutraukta nesant esminio pažeidimo), atsakovo vienašališkas Sutarties nutraukimas pripažinimas negaliojančiu CK 6.218 straipsnio 2 dalies pagrindu. CK 6.218 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai sutartį iš esmės pažeidusi šalis iki sutarties nutraukimo buvo pasiūliusi ją įvykdyti, tačiau šis pasiūlymas buvo pareikštas pavėluotai arba dėl kitų priežasčių neatitinka sutarties reikalavimų, nukentėjusi šalis praranda teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu ji per protingą terminą nepraneša kitai šaliai apie sutarties nutraukimą po to, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie pasiūlymą įvykdyti sutartį, arba toks pasiūlymas neatitinka tinkamo sutarties įvykdymo. Ieškovas 2016-12-20 pateikė atsakovui garantinį raštą, kuriame nurodė, kad dėl darbuotojo ligos negali nurodyti tikslios baldų pristatymo datos, ir ją galės nurodyti tik 2016-12-30. 2016-12-30 pateikė atsakovui garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo likusius baldus pristatyti iki 2017-02-06. Atsakovas jokių prieštaravimų dėl Sutarties vykdymo eigos nereiškė po 2016-12-20 rašto, taip pat nereiškė jokių prieštaravimų dėl ieškovo pasiūlymo įvykdyti Sutartį iki 2017-02-07.
 9. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas bando įrodyti, kad vienašališką sutarties nutraukimą įtakojo UAB „Kėdžių studija“ pateikta pretenzija kitame vykdomame Salės (auditorijos) baldų VGTU mokslo ir administraciniam centrui (skelbimas paskelbtas CVPIS 2016-09-05, pirkimo Nr. 178000) pirkimo konkurse. Per 2015 metus UAB „Kėdžių studija“ yra laimėjusi VGTU skelbiamus konkursus ir tarp šalių buvo pasirašytos 7 sutartys, 2016 metais UAB „Kėdžių studija“ laimėjusi VGTU skelbiamus konkursus - pasirašyta 12 sutarčių. Pretenzijų gavimas, pirkimo procedūrų nutraukimas yra įprasta viešųjų pirkimų konkursų vykdymo praktika. Todėl nesuprantamas Ieškovo argumentas, kad VGTU dėl esminio Sutarties pažeidimo vienašališkai nutraukė sutartį su Ieškovu dėl eiliniame vykdomame viešųjų pirkimų konkurse UAB „Kėdžių studija“ pateiktos pretenzijos.
 10. Ieškovas teigia, kad vienašališkai sutartis buvo nutraukta nesant esminiam Sutarties pažeidimui. Remiantis CK 6.217 straipsniu dėl esminio sutarties nutraukimo sutartį galima nutraukti dviem atvejais: pagal įstatymą (kai požymiai atitinka CK 6.217 str. 2 d. nustatytas aplinkybes); pagal sutartį. Ieškovas klaidingai supranta ir aiškina Sutarties 6.2.1 punktą. Minėtas punktas numato VGTU galimybę nutraukti su UAB „Kėdžių studija“ sutartį vienašališkai nesikreipiant į teismą dviem atvejais: Pardavėjui nepristačius baldų iki sutarties 3.1.3. punkte nurodyto termino; Pardavėjui nesilaikant Sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo apie tai Pardavėjui nesiėmus visų priemonių trukumams pašalinti, ar nepašalinus trūkumų per nurodytą protingą terminą. Sutarties 3.1.3 p. nustato 2 mėnesių terminą baldų pagaminimui, pristatymui, sumontavimui ir perdavimui, o Sutarties 4.1. p. nurodo, kad tai yra esminė sutarties sąlyga. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Kėdžių studija“ neįvykdė esminės sutarties sąlygos pristatyti baldus per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo, buvo priimtas sprendimas vienašališkai nutraukti sutartį laikantis sutartyje numatytų nutraukimo terminų, t.y. įspėjus Pardavėją prieš 7 dienas.
 11. Ieškovas ieškinyje remiasi argumentu, kad negavo raštiško pranešimo apie sutarties sąlygų nesilaikymą ir jam nebuvo suteiktas terminas imtis visų priemonių trūkumams pašalinti, ar pašalinus trūkumų per nurodytą protingą terminą. Tačiau faktas yra, kad ieškovas apskritai nepristatė didžiosios dalies sutartyje numatytų baldų per sutartyje numatytą terminą, todėl apie sutarties sąlygų nesilaikymą (netinkama komplektacija, defektų šalinimą ir pan.) VGTU net neturėjo galimybės informuoti. Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis sutarties 3.1.3. punktu pristatymo terminas galėjo būti pratęstas, bet tik VGTU raštišku pritarimu, tačiau UAB „Kėdžių studija“ dėl termino pratęsimo net nesikreipė, o baldai iki 2017-01-11 pristatyti ir nebuvo.
 12. Net jei ir patalpos, kuriose turėjo būti sumontuoti baldai galimai buvo užimtos, Ieškovas turėjo laikytis sutartyje numatytų terminų bei pagrįstai reikalauti VGTU arba pratęsti pristatymo terminą kol bus atlaisvintos patalpos, arba reikalauti VGTU priimti sumontuotus baldus kitose patalpose. VGTU mokslo ir administracinis centras (toliau - Centras) yra naujas VGTU reprezentuojantis statinys. Centro baldams buvo skelbiamas Baldų projektavimo paslaugų pirkimas, kas tik įrodo, kad VGTU tam teikia ypatingą reikšmę.
 13. Tarp VGTU ir AB „Kėdžių studija” per 2015/2016 metus buvo sudaryta 19 baldų pirkimo-pardavimo sutarčių. Ieškovas tik pora sutarčių įvykdė laikydamasi sutartinių įsipareigojimų, pagal likusias sutartis baldų pristatymas buvo vėlesniais terminais nei numatyta sutartyse, ar pristatyti baldai neatitinkantys techninėse specifikacijose numatytų reikalavimų, dėl ko baldai nebuvo priimami. Todėl VTGU teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukus sutartį su UAB „Kėdžių studija“ dėl esminio sutarties pažeidimo, atsakovas įgijo teisę kreiptis į viešųjų pirkimų tarnybą dėl UAB „Kėdžių studija“ įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 14. Ieškovas dublike palaiko ieškinio argumentus. Papildomai pateikė prašymą apklausti liudytojais UAB „Kėdžių studija“ darbuotojus R. R. ir D. K. paliudyti faktą, kad patalpos, kuriose ieškovas pagal Sutartį turėjo sumontuoti baldus, nebuvo galutinai įrengtos.
 15. Atsakovas triplike iš esmės palaiko atsiliepimo argumentus. Papildomai pažymėjo, kad ieškovas iki tripliko teikimo dienos atsakovui yra pristatęs ir atsakovas yra priėmęs tik dalį baldų, tačiau likę baldai nėra pristatyti arba pristatyti su defektais, kurie turi būti šalinami.

4Ieškinys tenkintinas.

 1. Byloje keliamas klausimas dėl viešųjų pirkimų būdu sudarytos atlygintinų paslaugų sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumo.
 2. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto vykdytame viešajame pirkime (konkursas skelbtas 2016-08-04, CVP 1S numeris 288590, pirkimo numeris 17735) ieškovas buvo pripažintas laimėtoju. 2016-09-30 ieškovas ir atsakovas sudarė Baldų pirkimo-pardavimo sutartį (VGTU sutarčių reg. Nr. 14849) (toliau-Sutartis). Sutartimi ieškovas įsipareigojo pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti atsakovo nuosavybėn Sutarties priede nurodytus baldus per du mėnesius po Sutarties pasirašymo, t.y. iki 2016-11-30. Sutarties 3.1.3. punkte šalys nustatė, kad esant pagrįstoms aplinkybėms ir atsakovui pritarus raštu, baldų pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Už vėlavimą įvykdyti 3.1.3. punkto sutartinius įsipareigojimus, t.y. už vėlavimą sumontuoti baldus, šalys numatė 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos. Šalys numatė, kad Sutartį galima nutraukti vienašališkai paslaugų gavėjo iniciatyva nesikreipiant į teismą, raštiškai apie tai pranešus kitai sutarties šaliai prieš 7 dienas, jeigu šis iki Sutarties 3.1.3. punkte nurodyto termino nepristato baldų arba nesilaiko Sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą (Sutarties 6.2.1 punktas). Atsakovas įsipareigojo kokybiškus baldus priimti ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas iki 2016-11-30 sutartinio įsipareigojimo neįvykdė, t.y. baldų atsakovui nepristatė ir nesumontavo.
 4. Atsakovas 2017-01-11 raštu Nr. 40-10.3-427 informavo ieškovą apie vienašališką Sutarties nutraukimą nuo 2017-01-18 vadovaujantis CK 6.217 straipsniu bei Sutarties 6.2.1 punktu.
 5. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad Sutartis nutraukta nepagrįstai, nesant esminio sutarties pažeidimo (CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalis) bei atsakovui praradus teisę vienašališkai nutraukti sutartį CK 6.218 straipsnio 2 dalies pagrindu.
 6. Nagrinėjamu atveju šalių sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką kiti teisės aktai Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) atžvilgiu taikomi subsidiariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 8 punktas reglamentuoja tik pirkimo sutarties sudarymą, o jos nutraukimo šis įstatymas nereglamentuoja, todėl sutarties nutraukimui taikytinos Civilinio kodekso (toliau - ir CK) normos.
 7. Sutarties nutraukimą reglamentuojančiame CK 6.217 straipsnyje nustatyti keli vienašališko sutarties nutraukimo atvejai – tai gali būti padaryta, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnio 1 dalis); taip pat vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama joje numatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Aiškindamas šias CK nuostatas kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuo atveju, jeigu šalys susitarė, jog tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį, t. y. sutartį vienašališkai nutraukiant joje numatytais atvejais, teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2014; 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-143-690/2015; 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2016).
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovo, kaip Sutarties šalies, teises ir pareigas apibrėžia Sutartis (ir jos priedais esantys dokumentai) (VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 1 punktas). Sutarties 6.2. punkte šalys susitarė dėl vienašališko sutarties nutraukimo sąlygų. Susitardamos dėl atvejų, kada sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, jos šalys įgyvendino sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Todėl vadovaujantis jau aptarta kasacinio teismo praktika šioje byloje vertintina, ar egzistavo Sutartyje nustatytos sąlygos vienašališkam sutarties nutraukimui ir Sutarties pažeidimas nevertintinas CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytais aspektais. Pažymėtina, kad teisinių santykių kvalifikavimas ir teisės taikymas yra teismo pareiga. Todėl vien tai, kad ieškovas ieškinį grindė CK 6.217 straipsnio 1, 2 dalies bei CK 6.218 straipsnio 2 dalies normomis, t.y. įrodinėjo įstatyminius Sutarties nutraukimo pagrindus, teismo nesaisto.
 9. Kaip jau nurodyta anksčiau, Sutartimi ieškovas įsipareigojo pagaminti, pristatyti, sumontuoti baldus atsakovo patalpose iki 2016-11-30. Sutarties 3.1.3. punkte šalys nustatė, kad esant pagrįstoms aplinkybėms ir atsakovui pritarus raštu, baldų pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Ieškovo teiktais duomenimis, jis atsakovui pateikė 2016-12-20 garantinį raštą, kuriame nurodė, kad dėl darbuotojo ligos negali nurodyti tikslios baldų pristatymo datos, ir ją galės nurodyti tik 2016-12-30. Ieškovas atsakovui pateikė 2016-12-30 garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo likusius baldus pristatyti iki 2017-02-06. Nėra duomenų, kad atsakovas raštu būtų pratęsęs baldų pristatymo terminą, kaip tai numatė Sutarties 3.1.3. punktas. Taip pat nėra duomenų, kad po 2016-12-20 rašto gavimo atsakovas būtų reiškęs prieštaravimus dėl Sutarties vykdymo ar dėl ieškovo pasiūlymo baldus pristatyti iki 2017-02-07.
 10. Sutarties 6.2. punkte šalys numatė sąlygas, kurioms esant pirkėjas (atsakovas) turi teisę savo iniciatyva vienašališkai nutraukti Sutartį. Atsakovas sutartį nutraukė Sutarties 6.2.1. punkto pagrindu, nustatančiu, kad vienašališkai pirkėjui (atsakovui) galima nutraukti Sutartį raštiškai apie tai pranešus kitai sutarties šaliai prieš 7 dienas, jeigu šis iki Sutarties 3.1.3. punkte nurodyto termino nepristato baldų arba nesilaiko Sutarties sąlygų ir po raštiško pranešimo nesiima visų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai arba laiku tų trūkumų nepašalina per rašte nurodytą protingą terminą. Taigi minėtas Sutarties punktas nustatė procedūrą prieš vienašališką sutarties nutraukimą, kuomet kitai sutarties šaliai ne tik pranešama prieš 7 dienas apie sutarties nutraukimą, tačiau ir suteikiamas terminas trūkumams pašalinti.
 11. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas laikėsi procedūrinės sąlygos dėl raštiško kitos šalies informavimo. Tačiau nesuteikė ieškovui termino trūkumams (baldų pristatymui ir sumontavimui) pašalinti.
 12. Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad Sutarties 3.1.3. punktas jam numatė pareigą nustatyti terminą trūkumams pašalinti tik esant pateiktoms nekokybiškoms prekėms. Atsakovas remiasi aplinkybe, kad pagal Sutarties 4.1. punktą sutartinių įsipareigojimų vykdymui terminų laikymasis buvo nustatytas kaip esminė sutarties sąlyga, todėl, ieškovui pažeidus prekių pristatymo ir sumontavimo terminus, atsakovas neturėjo pareigos nustatyti naują terminą prekių pristatymui.
 13. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad Sutartyje terminų laikymasis buvo nustatytas kaip esminė sutarties sąlyga, nepašalina šalių Sutarties 3.1.3. punkte abipusiu sutarimu nustatytos atsakovo pareigos bendradarbiauti sutartiniuose santykiuose, papildomai nustatant terminą trūkumų šalinimui. Kaip matyti iš sutarties sąlygų, sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo užtikrintas netesybomis. Už terminų kaip esminės sutarties sąlygos pažeidimą šalys numatė pardavėjui (ieškovui) delspinigius – 0,05 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sumos (Sutarties 4.2. punktas). Atsakovas nepaneigė, kad buvo gavęs ieškovo 2016-12-20 ir 2016-12-30 raštus, kuriais atsakovas buvo informuojamas, jog Sutartyje nustatytais terminais prekės nebus pristatytos ir sumontuotos. Atsakovas taip pat nepateikė duomenų, kad dėl vėlavimo įvykdyti prievolę būtų reiškęs pretenzijas. Be to, atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad dėl Sutarties 3.1.3. punkto sąlygos pažeidimo jis būtų patyręs itin neigiamas pasekmes. Ieškovo teiktais duomenimis, atsakovo patalpos, kuriose turėjo būti ieškovo montuojami baldai, Sutarties nutraukimo metu nebuvo įrengtos ir eksploatuojamos, buvo apribotas patekimas į patalpas. Šias aplinkybes patvirtino teismo posėdyje liudytojais apklausti ieškovo darbuotojai D. K. ir R. R..
 14. Ieškovas Sutarties nutraukimą sieja su jo 2017-01-03 pateikta pretenzija kitoje viešųjų pirkimų procedūroje. Atsižvelgiant į aplinkybių visumą, t.y. pretenzijos pateikimo momentą, į tai, kad Sutartis nutraukta po ieškovo pretenzijos kitame viešajame pirkime pateikimo, 2017-01-11 rašte atsakovas informavo ieškovą apie jo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą, neatmestina, kad pretenzijos padavimas galėjo turėti įtakos Sutarties nutraukimui. Tačiau teismas šių aplinkybių nelaiko tiesioginiais įrodymais, patvirtinančiais, kad atsakovas Sutartį nutraukė vykdydamas spaudimą ieškovui kaip viešųjų pirkimų dalyviui.
 15. Bendrasis civilinių teisinių santykių principas – sutarčių reikia laikytis (lot. pacta sunt servanda) įpareigoja sutarties šalis vykdyti abipusius įsipareigojimus, t. y. teisinių santykių dalyviai privalo vykdyti savo prievoles, pareigas, kurios nustatytos abipusiškai suderinta valia (sutartis). Šis principas įtvirtintas CK 6.38 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, pagal sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią.
 16. Įvertinus bylos duomenis, šalių argumentus, darytina išvada, kad atsakovo vienašališkas Sutarties nutraukimas buvo atliktas pažeidžiant Sutarties sąlygas, pažeidžiant sutarties šalių bendradarbiavimo pareigą, dėl ko laikytinas neteisėtu ir negaliojančiu.
 17. Be to, atsižvelgiant į CK 6.217 str. 2 d. išdėstytus esminio sutarties pažeidimo kriterijus, teismo vertinimu griežtas baldų pristatymo termino laikymasis neturėjo atsakovui esminės reikšmės, nesudarė pagrindo tikėtis, kad sutartis neįvykdyta ateityje.
 18. Be to, ieškovas kaip sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri vykdė sutartį, nutraukus sutartį dėl esminio pažeidimo patirtų labai didelių nuostolių (CK 6.217 str. 2 d. 5 p.). Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 181 str. 1 d. 1 p.)
 19. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl to per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 8 p.). Tai reiškia, kad Sutarties nutraukimą įvertinus kaip įvykdytą dėl esminių pažeidimų, ieškovas 3 metus negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tuo tarpu atsakovas dėl pavėluoto baldų pristatymo turėjo galimybę skaičiuoti ieškovui delspinigius.
 20. Atsižvelgiant į įvykių seka, tikėtina, kad Sutarties nutraukimo priežastis buvo ieškovo 2017-01-03 pateikta pretenzija atsakovui dėl kito pirkimo Nr.178300 perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo (ieškinio priedas Nr.2). Atsakovas 2017-01-11 pateikė ieškovui raštą Nr.40-10.3-427, kuriuo pranešama, kad atsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį nuo 2017-01-18.

5Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas (CPK 93straipsnio 1 dalis).
 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 950 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prie prašymo pateikė 550 Eur sąskaitą (atstovavimo išlaidos už ieškinio surašymą) bei 113 Eur kasos pajamų orderį (žyminis mokestis). Kitų duomenų, pagrindžiančių bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Todėl ieškovas pagrindė tik 663 Eur bylinėjimosi išlaidas. Patirtos išlaidos neviršija teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatytų sumų, atitinka teiktų paslaugų mastą, todėl laikytinos pagrįstomis. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 663 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais teismas,

Nutarė

7Ieškinį tenkinti pilnai.

8Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir UAB „Kėdžių studija“ 2016-09-30 sudarytos Baldų pirkimo-pardavimo sutarties (VGTU sutarčių reg. Nr. 14849) vienašališką nutraukimą.

9Priteisti ieškovui UAB „Kėdžių studija“ (kodas 301674357) iš atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (kodas 111950243) 663 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai