Byla 2-1268/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gasiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „RTĮ grupė“ ir UAB „Statybų palydovas“ vadovo G. L. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „Statybų palydovas“ bankroto byloje Nr. B2-1926-173/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

5Ieškovai UAB „Statybų palydovas“ vadovas G. L., UAB „RTĮ grupė“, UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialas pareiškimais prašė teismo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Statybų palydovas“. Ieškovas UAB „Statybų palydovas“ vadovas G. L. nurodė, kad įmonė nemoki, jos turtas sudaro 47 791 Lt, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams -171 207,58 Lt. Bankroto administratoriumi byloje prašė paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialas pareiškime nurodė, kad atsakovo skola sudaro 6322,18 Lt. Šis ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto valdymas“. Ieškovas UAB „RTĮ grupė“ pareiškime nurodė, kad atsakovo skola sudaro 1347,68 Lt, o UAB „Statybų palydovas“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Statybų palydovas“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo siūlomą bankroto administratorių UAB „Bankroto valdymas“. Teismas nurodė, kad pagal bylos duomenis atsakovas yra nemokus. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti dėl to, kas skirtinas administratoriumi, nes joje numatyta, kad teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus. Ši nuostata reiškia, kad teismui įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Realizuodamas įstatyme įtvirtintą diskrecijos teisę parinkti bankrutuojančios įmonės administratorių, teismas yra saistomas tuo, kad administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, tai yra turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką, kurio kandidatūrai pritarė ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Teismas taip pat privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese, siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, be to, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas vadovaujasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertina kiekvieną svarbią tinkamam šio klausimo išsprendimui aplinkybę. Nors abu siūlomi įmonės bankroto administratoriai turi reikiamą kvalifikaciją dirbti administratoriais ir teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, remdamasis aukščiau išdėstytais argumentais teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto valdymas“.

72010 m. balandžio 23 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2010 m. balandžio 21 d. pavedimu visiškai atsiskaitė su juo, todėl ieškovas neturi pretenzijų atsakovui. 2010 m. balandžio 23 d. teisme gautas atsakovo UAB „Statybų palydovas“ sutikimas dėl ieškovo UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo paduoto prašymo dėl ieškinio atsiėmimo.

8Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo paduoto prašymo dėl ieškinio atsiėmimo. Teismas nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu iki bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimo.

9Ieškovai UAB „RTĮ grupė“ ir UAB „Statybų palydovas“ vadovas G. L. atskiraisiais skundais prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi byloje paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Šie ieškovai atskiruosius skundus grindžia tokiais argumentais:

101) UAB „Bankroto departamentas LT“ turi tris didelę profesinę patirtį turinčius fizinius asmenis, kurie vykdo bankroto procedūras. Be to, įmonė šiuo metu vykdo tik 16 įmonių bankroto procedūras.

112) Atsakovas sugrąžino skolą UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialui, kurio siūlomą bankroto administratorių paskyrė teismas.

12Ieškovas UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo atsiliepime į ieškovų UAB „RTĮ grupė“ ir UAB „Statybų palydovas“ vadovo G. L. atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

131) G. L. vadovauja 10 įmonių, iš kurių kelioms pradėti bankroto procesai. Tai įrodo, kad šis asmuo yra nepakankamai kompetentingas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankroto administratoriumi byloje paskyrė ne jo, o kito asmens siūlomą bankroto administratorių.

142) UAB „Bankroto departamentas LT“ administruoja įmones, kurių buveinė sutampa su atsakovo buveine.

153) Teismas bankroto administratorių byloje paskyrė nepažeisdamas teisės imperatyvių normų.

16

17Atskirieji skundai netenkinti.

18Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

19Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Kraitenė“ administratorius, UAB ,,GM Consult Group“, UAB ,,Imera“ v. UAB ,,Kraitenė“ (bylos Nr. 2-37/2006 m., kat. 126.2). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006). Pastebėtina, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-117/2006).

20Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010).

21Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi byloje paskyrė ne atsakovo vadovo, o atsakovo kreditoriaus UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo siūlomą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ atitinka įstatymų reikalavimus ir gali būti skiriamas vykdyti atsakovo bankroto procedūras. UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialas atsiliepime į atskiruosius skundus išdėstė teiginius apie atsakovo vadovo G. L. ir jo siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ artimus ryšius. Siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl bankroto procedūrų galimo neskaidrumo, atsakovo bankroto administratoriumi pagrįstai paskirtas ne atsakovo vadovo, kuris inicijavo bankroto procesą, siūlomas bankroto administratorius, o UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo pasiūlytas bankroto administratorius.

22Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepime į juos išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

23Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Naikinti ar keisti šią nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

24Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. ... 5. Ieškovai UAB „Statybų palydovas“ vadovas G. L., UAB „RTĮ... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. 2010 m. balandžio 23 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Euler... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi netenkino ieškovo... 9. Ieškovai UAB „RTĮ grupė“ ir UAB „Statybų palydovas“ vadovas G. L.... 10. 1) UAB „Bankroto departamentas LT“ turi tris... 11. 2) Atsakovas sugrąžino skolą UAB „Euler... 12. Ieškovas UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ AG Lietuvos filialo... 13. 1) G. L. vadovauja 10 įmonių, iš kurių... 14. 2) UAB „Bankroto departamentas LT“... 15. 3) Teismas bankroto administratorių byloje... 16. ... 17. Atskirieji skundai netenkinti.... 18. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 19. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 20. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto... 21. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 22. Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepime į juos išdėstyti argumentai... 23. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto administratoriaus... 24. Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija... 25. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....