Byla 2-809-154/2013
Dėl 2013 m. kovo 15 d. vykusio bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. skundą dėl 2013 m. kovo 15 d. vykusio bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Livena“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Renavita“.

3Pareiškėjas (kreditorius) R. B. 2013 m. balandžio 15 d. (išsiųtas paštu 2013 m. balandžio 11 d.) pateikė Šiaulių apygardos teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti bankrutuojančios UAB „Livena“ 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus: 1) kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 6 dėl bankrutuojančios UAB „Livena“ įkeisto turto pardavimo; 2) kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 7 dėl bankrutuojančios UAB „Livena“ neįkeisto turto pardavimo.

4Pareiškėjas R. B. nurodė, kad susirinkimo protokolą jis gavo ir apie priimtus nutarimus sužinojo 2013-04-01, todėl, nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino, pateikia šį skundą. Teigia, kad bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditoriai, nesilaikydami Įmonių bankroto įstatyme numatytų bankroto principų bei tikslų, sąmoningai ir tikslingai balsavo susirinkime svarstomais klausimais, kurie šiuo skundu yra ginčijami.

5Nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymas nenumato galimybės be teismo leidimo pardavinėti bankrutuojančios įmonės turto. Tai reiškia, kad bendrovės turto pardavimas galimas tik po to, kai bendrovė įgis likviduojamos įmonės statusą. Šiuo metu nėra priimta nutartis dėl bankrutuojančios UAB „Livena“ likvidavimo. Kreditoriai priimtais nutarimais dėl įkeisto turto pardavimo praktiškai nustatė bendrovės ir kreditorių interesams prieštaraujančią įkeisto turto pardavimo tvarką. Kreditoriai nenustatė pareigos administratoriui po pirmųjų varžytinių pasiūlyti įkeistą turtą perimti įkaito turėtojui. Kreditoriai priėmė nutarimus, prieštaraujančius protingumo ir teisingumo kriterijams, nes nustatydami pardavimo tvarką iš anksto atskleidžia, kad nepardavus pirmose varžytinėse turto, antrosiose varžytinėse turto kaina yra mažinama penktadaliu. Tai reiškia, kad protingas ir racionalus pirkėjas palauks turto pardavimo antrųjų varžytinių, kuomet turtą galima įsigyti mažesne kaina, juolab, kaip minėta, turtas nebus siūlomas perimti įkaito turėtojui.

6Teigia, kad kreditoriai priėmė absoliučiai nelogišką ir protingumo dėsniams prieštaraujantį sprendimą parduoti bankrutuojančios UAB „Livena“ įkeistas transporto priemones atskirai nuo prie jų komplektuojamų cisternų ir puspriekabių, pvz.: pardavus vilkiką be puspriekabės ar puspriekabę be vilkiko, pastarosios tolimesnis naudojimas ūkinėje veikloje taps neįmanomu, o likusios dalies saugojimas yra susijęs su išlaidomis, kurios mažins bankrutuojančios bendrovės turtą, administravimo kaštus ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais.

7Nurodė, kad septintuoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė: „Įvertinti neįkeistą turtą. Turto vertinimo paslaugų sutartį sudaryti su palankiausias sąlygas pasiūliusiu turto vertintoju. Įvertinus neįkeistą registruotiną turtą, turtą pardavinėti iš varžytynių. Pirmosioms varžytinėms nustatyti turto vertintojų nustatytą kainą, antrosioms varžytynėms kainą mažinti 10 proc.; neįkeistą turtą, kuris yra neatskiriamas nuo įkeisto turto, įvertinti ir pardavinėti kartu su įkeistu turtu, nustatant bendrą įkeisto ir neįkeistų priklausinių vertintojų nustatytą kainą (kitas ilgalaikis-trumpalaikis turtas esantis degalinėse, apsaugos, vaizdo kameros ir pan.)“. Mano, kad šiuo nutarimu kreditoriai nenustatė parduodamo bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo varžytinėse kainos. ĮBĮ 23 str. 1 d. 5 p. nustato, kad tik kreditoriai gali nustatyti turto pardavimo kainą. Skundžiamu nutarimu ji nenustatoma. Ji bus nustatyta vėliau, tačiau ne kreditorių, o turto vertintojo. Mano, kad kreditoriai jau dabar gali nustatyti turto pardavimo varžytinėse kainą, nes turi galimybę iš administratoriaus gauti pakankamai duomenų turto kainos nustatymui (įsigijimo kaina, balansinė vertė, taikomos nusidėvėjimo normos, fizinė būklė), o ne švaistyti bankrutuojančios bendrovės lėšų neracionaliam vertinimui, suteikiant vertintojui teisę nustatyti varžytinėse parduodamo turto kainą, t. y. perduoti kreditorių teises kitam asmeniui.

8Pažymėjo, kad kreditoriai nutarė neįkeistą turtą, kuris yra neatskiriamas nuo įkeisto turto, įvertinti ir pardavinėti kartu su įkeistu turtu, nustatant bendrą įkeisto ir neįkeistų priklausinių vertintojų nustatytą kainą. Tai reiškia, kad įkeistą turtą nuspręsta pardavinėti komplekse su jame esančiu neįkeistu turtu, o tai, neįvykus varžytinėms, užkerta kelią varžytinėse neparduotą įkeistą turtą perimti įkaito turėtojui, t. y. jeigu pirkėjas pirks tik degalinę, tačiau nepirks joje esančio 1 lito vertės 2008 metais įsigyto monitoriaus, kurio likutinė vertė 1 Lt, turtas nebus nei perleistas pirkėjui, nei perduotas įkaito turėtojui. Tai reiškia, kad šis sprendimas prieštarauja protingumo principui.

9Atsiliepimu į pareiškėjo skundą bankrutuojančios UAB „Livena“ bankroto administratorius UAB „Renavita“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš pareiškėjo 1400 Lt + PVM bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, kad apie įvyksiantį 2013-03-15 kreditorių susirinkimą kreditorius R. B. buvo informuotas raštu, registruotu paštu jam išsiunčiant 2013-03-04 pranešimą „Dėl bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimo sušaukimo“; kreditorių susirinkimo nutarimų projektus; balsavimo raštu biuletenį. Nurodyti dokumentai pareiškėjui buvo išsiųsti 2013-03-05. Teigia, kad 2013-03-04 pranešime „Dėl bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimo sušaukimo“ buvo nurodyta informacija, kad su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją ir dokumentus administratorius pateikia, gavęs bet kokia forma pateiktą prašymą. Tiems kreditoriams, kurie kreipėsi į administratorių su prašymais (tame tarpe ir telefonu), buvo pateikta visa aktuali informacija. Kreditorius R. B. nesikreipė į administratorių dėl papildomos informacijos suteikimo, t. y. nekėlė abejonių dėl kreditorių nutarimų projektų. Kreditorius R. B. 2013-04-02 buvo pasirašytinai supažindintas su 2013-03-15 kreditorių susirinkimo metu priimtais nutarimais.

11Administratorius nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad bendrovės turto pardavimas yra galimas tik po to, kai įmonė yra įgijusi likviduojamos įmonės statusą. Įmonių bankroto įstatymas nenumato imperatyvaus draudimo realizuoti įmonės turtą iki teismas priims nutartį dėl įmonės likvidavimo. ĮBĮ 33 str. 1 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas, o kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės ir ši įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių reikalavimams tenkinti, – jos savininko (savininkų) turimas turtas, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, įskaitant ir turtą, kuris yra bendra jungtinė nuosavybė, parduodamas. Tai reiškia, kad įmonės turtas gali būti parduodamas ĮBĮ nustatyta tvarka dar iki tol, kol įsiteisėja teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto. Kreditorių susirinkimas turi teisę priiminėti nutarimus dėl įmonės turto pardavimo tvarkos, būdo ir/ar kainos, dar tik rengiantis įmonės likvidavimo procedūroms, t. y. tuo metu, kai įmonė dar nėra įgijusi likviduojamos įmonės statuso. Pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas nepriėmė imperatyvioms teisės normoms prieštaraujančio nutarimo, t. y. administratoriaus neįpareigojo po neįvykusių varžytinių nesiūlyti įkaito turėtojui perimti turto.

12Nurodo, kad pareiškėjas neteisingai interpretuoja kreditorių susirinkimo nutarimą, teigdamas, kad ginčijamu nutarimu potencialiems pirkėjams yra iš anksto atskleidžiama turto pardavimo varžytinėse tvarka ir kaina. Kaip matyti iš susirinkimo protokolo, antrosios varžytinės bus skelbiamo tik tokiu atveju, jeigu neįvyks pirmosios. Tai reiškia, kad informaciją apie varžytines (turto pardavimo kainą, terminus ir kitas sąlygas) potencialūs pirkėjai sužinos tik po to, kai neįvyks pirmosios varžytinės. Iki tol potencialiems pirkėjams nebus teikiama jokia informacija apie antrąsias varžytines ir apie jų metu būsimą nustatytą turto pardavimo kainą. Ginčijamo nutarimo priėmimu, be kita ko, yra siekiama ekonomiško ir koncentruoto bankroto proceso - kreditoriams iš anksto nusprendus dėl turto pardavimo antrosiose varžytinėse sąlygų, pirmosioms varžytinėms neįvykus nebereikės papildomai šaukti kreditorių susirinkimo ir formaliai spręsti klausimo dėl turto pardavimo antrosiose varžytinėse.

13Administratorius mano, kad kreditorių nutarimas atskirai pardavinėti transporto priemones ir cisternas arba puspriekabes, negali būti laikomas nepagrįstu bei neteisėtu. Tai yra savarankiški turto objektai, kuriuos gali įsigyti skirtingi subjektai ir atskirai naudoti savo ūkinėje komercinėje veikloje. Administratorius neturi duomenų, kad visų transporto priemonių bendras pardavimas sąlygotų didesnės kainos gavimą, greitesnį pardavimą ar kokiu kitu būdu būtų naudingesnis bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams. Kreditoriai susirinkimo metu pritarė pasiūlytai turto pardavimo tvarkai, nepateikė pastabų ar pretenzijų.

14Administratorius nurodo, kad kreditorių susirinkimas pagrįstai ir tikslingai priėmė nutarimą, susijusį su parduodamo neįkeisto turto įvertinimu bei kainos nustatymu. Net ir turtas, kurio likutinė vertė 1 Lt, realiai gali būti įkainuotas ir parduotas ženkliai didesne kaina. Tai, kad šis turtas įmonėje įvardijamas kaip nusidėvėjęs, nereiškia, kad jis yra bevertis. Pavyzdžiui, kasos aparatai yra veikiantys ir nesugadinti, jie rinkoje gal būti vertinami kelis kartus didesne kaina, negu nustatyta balansinė vertė.

15Pažymėjo, kad dalis neįkeisto ir įvertintino turto yra neatsiejamai susijusi su įkeistu turtu ir iš esmės skirta aptarnauti įkeistam turtui. Pavyzdžiui, suskystintų dujų modulio 1/100 dalis negali būti pardavinėjama atskirai nuo pačios degalinės. Šio turto vertė negali būti nustatinėjama ir turtas negali būti pardavinėjamas izoliuotai nuo įkeisto turto. Analogiška situacija yra ir su naftos gaudykle bei degalinės veiklai pritaikyta kompiuterine technika, kasos aparatais ir programine įranga. Nurodo, kad likęs neįkeistas turtas, kuris nėra susijęs su įkeistu turtu, bus įvertinamas ir pardavinėjamas atskirai nuo įkeisto turto, kadangi tokiu būdu bus gauta maksimali pardavimo kaina. Kreditoriai nutarė tik nedidelę dalį neįkeisto turto įvertinti ir pardavinėti kartu su įkeistu turtu. Nurodė, kad iš kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad 6 ir 7 darbotvarkės klausimais už administratoriaus nutarimų projektus balsavo atitinkamai 94,677 proc. ir 93,392 proc. visų kreditorių, t. y. jie priimti praktiškai vienbalsiai. Administratorius neturi duomenų, kad dėl priimtų nutarimų kiti kreditoriai būtų pateikę skundus teismui.

16Skundas atmestinas.

17Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Livena“ iškelta bankroto byla (bankroto bylos Nr. B2-270-154/2013).

182013 m. kovo 15 d. įvyko bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimas, kuriame priimta eilė nutarimų, tuo pačiu ir skundžiami šeštu ir septintu darbotvarkės klausimu priimti nutarimai, o būtent:

19Šeštu darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas:

206.1. Nekilnojamam įkeistam turtui nustatyti tokią pardavimo tvarką ir kainas:

211. Pardavinėti iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

222. Nustatyti parduodamo turto kainos pakėlimo intervalą varžytynėse - 1 procentą.

233. Nustatyti varžytynių žiūrovo bilieto kainą - 1000,00 Lt.

244. Skelbti dvejas įkeisto turto pardavimo varžytynes.

255. Pirmosiose varžytynėse įkeistam turtui nustatyti 10 procentų mažesnę kainą nei paskutinėse varžytynėse (2012-11-20) skelbta pradinė pardavimo kaina.

266. Nepardavus turto per pirmąsias varžytynes, skelbti antrąsias varžytynes, kainą mažinant 20 procentų nuo pradinės, 2012-11-20 varžytinėse nustatytos, kainos.

271. 2 žemės sklypus, esančius ( - ), Un. Nr. ( - ) ir Un. Nr. ( - ), pirmosiose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą 133 200 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, kainą mažinant iki 118 400 Lt plius PVM.

  1. Degalinės, esančios ( - ), pirmose varžytynėse nustatyti 1 460 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 1 260 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.
  2. Degalinės, esančios ( - ); pirmose varžytynėse nustatyti 990 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 880 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.
  3. Degalinės, esančios ( - ); pirmose varžytynėse nustatyti 3 600 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias, nustatant 3 200 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.
  4. Degalinės, esančios ( - ) pirmose varžytynėse nustatyti 918 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias, nustatant 816 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

286.2. Transporto priemonėms nustatyti tokią pardavimo tvarką ir kainas:

  1. Pardavinėti iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
  2. Nustatyti parduodamo turto kainos pakėlimo intervalą varžytynėse - 1 procentą.
  3. Nustatyti varžytynių žiūrovo bilieto kainą - 1000,00 Lt.
  4. Skelbti dvejas įkeisto turto pardavimo varžytynes.
  5. Pirmosiose varžytynėse įkeistam turtui nustatyti 20 procentų mažesnę kainą nei paskutinėse varžytynėse (2012-11-20) skelbta pradinė pardavimo kaina.
  6. Nepardavus turto per pirmąsias varžytynes, skelbti antrąsias varžytynes, kainą mažinant 30 procentų nuo pradinės, 2012-11-20 varžytynėse nustatytos, kainos.

291. Dujinė cisterna,valst.Nr. ( - ), markė VPS-CN50, VIN: ( - ), 2005 m. pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 172 000 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 150 500 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

302. Vilkikas MAN 18.363 su puspriekabe cisterna NG-48, valst.Nr. ( - ); UP 310 pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 145 200 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 139 600 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

313. Mercedes Benz 1841, valst.Nr.( - ), 2005 m., VIN: ( - ) pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 192 000 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 168 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

324. Mercedes -Benz 1841, valst.Nr.( - ), 2005 m, VIN: ( - ) pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 192 000 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 168 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

335. Dujinė cisterna, valst.Nr. ( - ), spalva balta, VIN: ( - ), 50 kub. m pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 172 000 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 150 500 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

346. Benzovežis SCANIA P 124 GB, VIN: ( - ), 1998 m., valst.Nr. ( - ) pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 71 200 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 62 300 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

357. Benzovežis SCANIA P 124 GB, VIN: ( - ), 1998 m. valst.Nr. ( - ) pirmose varžytinėse už pradinę pardavimo kainą 71 200 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 62 300 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

368. Puspriekabė -Cisterna ELLINGHAUS KI-STA-24, VIN: ( - ) valst.Nr. ( - ), 1983 m. pirmose varžytynėse už pradinę pardavimo kainą 30 400 Lt plius PVM, nepardavus pirmose varžytynėse skelbti antrąsias varžytynes, nustatant 26 600 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą.

37Septintu darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas:

381. Įvertinti neįkeistą turtą. Turto vertinimo paslaugų sutartį sudaryti su palankiausias sąlygas pasiūliusiu turto vertintoju. Įvertinus neįkeistą registruotiną turtą, turtą pardavinėti iš varžytynių. Pirmosioms varžytynėms nustatyti turto vertintojų nustatytą kainą, antrosioms varžytynėms kainą mažinti 10 proc.

392. Neįkeistą turtą, kuris yra neatskiriamas nuo įkeisto turto, įvertinti ir pardavinėti kartu su įkeistu turtu, nustatant bendrą įkeisto ir neįkeistų priklausinių vertintojų nustatytą kainą (kitas ilgalaikis-trumpalaikis turtas esantis degalinėse, apsaugos, vaizdo kameros ir pan.).

403. Nusidėvėjusį turtą parduoti už ne mažesnę, nei antrinių žaliavų supirkimo kainą (tame tarpe transporto priemonių metalo laužą).

41Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teisme 2013 m. balandžio 15 d. (išsiųtas paštu 2013 m. balandžio 11 d.) gautas pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. skundas dėl 2013 m. kovo 15 d. vykusio bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimo dalies nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

42Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

43Pareiškėjas R. B. nurodo, kad nepraleido Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. nustatyto termino skundui paduoti dėl 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, teigdamas, kad apie priimtus nutarimus sužinojo tik 2013 m. balandžio 1 d.

44Susipažinęs su bylos medžiaga ir bankroto administratoriaus pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas sprendžia, kad pareiškėjas (kreditorius) R. B. praleido įstatymo nustatą terminą paduoti skundą dėl 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų.

45Iš į bylą pateikto 2013 m. kovo 4 d. pranešimo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo matyti, kad minėtu pranešimu bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditoriams, tuo pačiu ir pareiškėjui R. B., buvo pranešta apie 2013 m. kovo 15 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą; pranešimas pareiškėjui R. B. buvo išsiųstas 2013 m. kovo 5 d. adresu ( - ), kurį jis buvo nurodęs administratoriui, kreipdamasis dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo (17, 34-37, 42-43 b. l.).

46Nagrinėjamu atveju pareiškėjas (kreditorius) R. B. nėra pateikęs įrodymų, jog jis būtų informavęs bankrutuojančios UAB „Livena“ bankroto administratorių UAB „Renavita“ apie kitą, nei jis buvo nurodęs, kreipdamasis dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, adresą, todėl pripažintina, kad pranešimas apie 2013-03-15 šaukiamą bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkimą kreditoriui R. B. buvo išsiųsti tinkamai ir jį kreditorius gavo (CPK 122 str. 1 d.).

47Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 2 punkte nurodyta, kad kreditoriai turi teisę kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. 2012 m. liepos 18 d. vykusiame kreditorių susirinkime dešimtu svarstytu klausimu buvo priimtas nutarimas, kad informaciją pageidaujantis gauti asmuo pateikia administratoriui raštu prašymą, konkrečiai nurodydamas dokumentus, kurių kopijas administratorius turėtų pateikti. Kreditorių susirinkimo protokolai su priedais pateikiami susirinkime dalyvavusiems kreditoriams ir išimtinai valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV Mažeikių skyriui be atskiro prašymo per 10 darbo dienų nuo susirinkimo dienos.

48Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas (kreditorius) R. B., nedalyvavęs kreditorių susirinkime, nustatyta tvarka būtų kreipesis į bankroto administratorių dėl pateikimo informacijos apie 2013 m. kovo 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tame tarpe būtų teikęs prašymą pateikti 2013 m. kovo 15 d. vykusio kreditorių susirinkimo protokolą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas (kreditorius) R. B. nedalyvavo 2013 m. kovo 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime, bankroto administratorius neturėjo pareigos be atskiro raštiško kreditoriaus prašymo pateikti jam minėto kreditorių susirinkimo protokolą.

49Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir tuo kas išdėstyta, konstatuotina, kad apie 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pareiškėjas (kreditorius) R. B. galėjo žinoti jau nutarimų priėmimo dieną, t. y. 2013 m. kovo 15 d., tačiau tik dėl savo aplaidaus neveikimo to nepadarė, t. y. nedalyvavo kreditorių susirinkime, neprašė pateikti informaciją apie priimtus nutarimus.

50Nustatytos aplinkybės yra pagrindas išvadai, kad pareiškėjas (kreditorius) R. B. be svarbių priežasčių praleido terminą paduoti skundui dėl 2013 m. kovo 15 d. vykusiame bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, ir tai yra pagrindas skundui atmesti (LR CK 1.131 str. 1 dalis).

51Be to, susipažinęs su pareiškėjo (kreditoriaus) skundu dėl skundžiamų 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, teismas sprendžia, jog jų pripažinti negaliojančiais dėl skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

52Dėl šeštu darbotvarkės klausimu priimtų nutarimų.

53Kaip teisingai atsiliepime yra nurodęs bankroto administratorius, Įmonių bankroto įstatymo 33 str. yra reglamentuota tiek bankrutuojančios, tiek bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarka, įstatymas nenumato jokių apribojimų, jog būtų draudžiama pardavinėti bankrutuojančios įmonės turtą, kol nėra priimta teismo nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011; 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2281/2011; 2011 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1587/2011). Todėl atmestini pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. skundo argumentai, jog bankrutuojančios UAB „Livena“ 2013 m. kovo 15 d. kreditoriai negalėjo priimti nutarimo pardavinėti bankrutuojančios įmonės turto.

54Teismas taip pat pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad, neva, nustačius bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką, iš anksto yra atskleidžiama, kad nepardavus pirmose varžytinėse turto, antrosiose varžytinėse turto kaina yra mažinama penktadaliu, kad tai reiškia, kad protingas ir racionalus pirkėjas palauks turto pardavimo antrųjų varžytinių, kuomet turtą galima įsigyti mažesne kaina, juolab, kaip minėta, turtas nebus siūlomas perimti įkaito turėtojui.

55Teismas pažymi, kad antrosios varžytynės bus skelbiamos tik tokiu atveju, jeigu neįvyks pirmosios. Tai reiškia, kad informaciją apie varžytines (turto pardavimo kainą, terminus ir kitas sąlygas) potencialūs pirkėjai sužinos tik po to, kai neįvyks pirmosios varžytynės. Iki tol potencialiems pirkėjams nėra ir negali būti teikiama jokia informacija apie antrąsias varžytines ir apie jų metu nustatytą turto pardavimo kainą. Apie priimtus kreditorių susirinkime nutarimus žino tik bankrutuojančios įmonės kreditoriai ir administratorius, priimti nutarimai viešai neskelbiami, todėl teigti, kad turtas neabejotinai pirmosiose varžytinėse nebus parduotas, nes žinoma antrosiose varžytinėse parduodamo turto kaina, nėra jokio pagrindo. Be to, pirmosioms varžytynėms neįvykus, nebereikės papildomai šaukti kreditorių susirinkimo ir spręsti klausimo dėl turto pardavimo antrosiose varžytinėse, taip sutaupant bankrutuojančios įmonės lėšų.

56Be to, byloje nėra įrodymų, kad kreditorių susirinkimas būtų priėmęs nutarimą, įpareigojantį bankroto administratorių po neįvykusių varžytinių nesiūlyti įkaito turėtojui perimti turto.

57Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.), tačiau pareiškėjas R. B., teigdamas, kad nutarus pardavinėti bankrutuojančios įmonės įkeistas transporto priemones atskirai nuo prie jų komplektuojamų cisternų ir puspriekabių, pvz.: pardavus vilkiką be puspriekabės ar puspriekabę be vilkiko, pastarosios tolimesnis naudojimas ūkinėje veikloje taps neįmanomu, o likusios dalies saugojimas yra susijęs su išlaidomis, kurios mažins bankrutuojančios bendrovės turtą, administravimo kaštus ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais, nepateikė jokių šiuos argumentus patvirtinančių įrodymų, remiasi tik deklaratyviais teiginiais.

58Teismas sprendžia, kad transporto priemonės ir cisternos, kuriuos nutarta pardavinėti 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime šeštu darbotvarkės klausimu nustatyta tvarka ir kurie yra konkrečiai išvardinti ir apibrėžti priimtame kreditorių susirinkimo nutarime, yra savarankiški turto objektai, kuriuos gali įsigyti skirtingi subjektai ir atskirai naudoti savo ūkinėje - komercinėje veikloje. Teismui nėra pateikta įrodymų, kad visų transporto priemonių bendras pardavimas sąlygotų didesnę kainą, greitesnį pardavimą ar kokiu kitu būdu būtų naudingesnis bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams. Be to, kreditoriai susirinkimo metu pritarė pasiūlytai turto pardavimo tvarkai, nepateikė pastabų ar pretenzijų, o šis skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas net 94,677 proc. balsų dauguma, kai „prieš“ balsavo tik 0,00038 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (63-65 b. l.).

59Dėl septintu darbotvarkės klausimu priimtų nutarimų.

60Teismas pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad neįkeistą bankrutuojančios įmonės turtą galėjo įvertinti patys kreditoriai, o nutarimas kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją yra tik nepagrįstas bankrutuojančios įmonės turto švaistymas.

61Byloje nėra pateikta įrodymų, kad bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditoriai būtų kompetentingi turto vertintojai ir turėtų tam tikrų specialių žinių. Be to, tokį kreditorių turto vertinimą būtų galima pripažinti šališku, kas neabejotinai garantuotų teisminius procesus ir sąlygotų neplanuotas išlaidas, tuo pažeidžiant įmonės kreditorių interesus.

62Pažymėtina, kad bankroto administratorius nurodo, jog preliminari neįkeisto bankrutuojančios UAB „Livena“ turto likutinė vertė yra 644 164,35 Lt, o administratoriaus atliktos turto vertintojų žodinės apklausos rezultatais, neįkeisto turto vertės nustatymas galėtų kainuoti 5000 - 10000 litų, kas sudaro vos 0,01 proc. turto likutinės vertės. Šiais argumentais teismas neturi pagrindo netikėti (CPK 185 str.), todėl sprendžia, kad turto vertinimui reikalingos išlaidos nėra nepagrįstai didelės, lyginat su preliminaria neįkeisto turto verte ir tai nėra neracionalus bankrutuojančios įmonės lėšų švaistymas. Be to, pareiškėjo nurodytas Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 1 dalies 5 punktas numato kreditorių susirinkimo teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą, tačiau tam, kad ją patvirtinti, kreditoriams turi būti žinoma ketinamo parduoto turto rinkos vertė, kad pardavus turtą, būtų patenkinta kuo daugiau kreditorių finansinių reikalavimų. Svarbus aspektas, kad šis skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas 93,392 proc. balsų dauguma, kai „prieš“ balsavo tik 1,286 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (63-66 b. l.). Tai reiškia, kad kreditoriai aiškiai išreiškė valią įvertinti neįkeistą turtą, sudarant sutartį su palankiausias sąlygas pasiūliusiu turto vertintoju. Jokių procedūrinių pažeidimų nenustatyta, nė vienas 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime balsavęs „prieš“ kreditorius skundo teismui nėra pateikęs.

63Teismas taip pat pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad kreditorių susirinkime priimtas nutarimas neįkeistą turtą, kuris yra neatskiriamas nuo įkeisto turto, įvertinti ir pardavinėti kartu su įkeistu turtu, nustatant bendrą įkeisto ir neįkeistų priklausinių vertintojų nustatytą kainą, yra neteisėtas, pažeidžiantis įmonės kreditorių interesus.

64Pažymėtina, kad spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato turto pardavimo tvarką. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia tvarka ir kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, veikdami per kreditorių susirinkimą. Paprastai, kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Visgi, sprendžiant dėl turto pardavimo kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, kaip antai realią galimybę parduoti turtą, potencialią turto realizavimo trukmę, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju - kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdą arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (pavyzdžiui, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, taip pat gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012).

65Bylos duomenimis nustatyta, kad nė vienas 2013 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime balsavęs „prieš“ kreditorius skundo teismui nėra pateikęs, kreditorių susirinkime priimtų dalį nutarimų skundžia tik kreditorių susirinkime nedalyvavęs ir nebalsavęs kreditorius, todėl teismas neturi pagrindo išvadai, kad kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai siekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus.

66Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

67Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas (nutartis), jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

68Bankrutuojančios UAB „Livena“ bankroto administratorius UAB „Renavita“ yra pateikęs įrodymus, kad už atsiliepimo į skundą parengimą bankrutuojanti įmonė yra sumokėjusi advokatui 1400 Lt + PVM, iš viso –1694 Lt (53-54 b. l.). Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (padėjėjo) darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Pagal Rekomendacijų 8.2 p., už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA, t. y. 3000 Lt (1000 Lt x 3). Minėtų Rekomendacijų 10 p. numatyta, kad už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą, priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose.

69Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad bankrutuojančios įmonės turėtos advokato pagalbos 1694 Lt išlaidos neviršija minėtose Rekomendacijose nustatytų dydžių, todėl skundą atmetus, jos priteistinos iš pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. bankrutuojančiai UAB „Livena“ (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.131 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

71Pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. skundą atmesti.

72Priteisti iš pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. (a. k. ( - )) bankrutuojančiai UAB „Livena“ (juridinio asmens kodas 266762380, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Renavita“) 1694 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus devyniasdešimt keturis litus) advokato pagalbos išlaidų.

73Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Livena“... 3. Pareiškėjas (kreditorius) R. B. 2013 m. balandžio 15 d. (išsiųtas paštu... 4. Pareiškėjas R. B. nurodė, kad susirinkimo protokolą jis gavo ir apie... 5. Nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymas nenumato galimybės be teismo leidimo... 6. Teigia, kad kreditoriai priėmė absoliučiai nelogišką ir protingumo... 7. Nurodė, kad septintuoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė:... 8. Pažymėjo, kad kreditoriai nutarė neįkeistą turtą, kuris yra neatskiriamas... 9. Atsiliepimu į pareiškėjo skundą bankrutuojančios UAB „Livena“ bankroto... 10. Nurodo, kad apie įvyksiantį 2013-03-15 kreditorių susirinkimą kreditorius... 11. Administratorius nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad bendrovės turto... 12. Nurodo, kad pareiškėjas neteisingai interpretuoja kreditorių susirinkimo... 13. Administratorius mano, kad kreditorių nutarimas atskirai pardavinėti... 14. Administratorius nurodo, kad kreditorių susirinkimas pagrįstai ir tikslingai... 15. Pažymėjo, kad dalis neįkeisto ir įvertintino turto yra neatsiejamai... 16. Skundas atmestinas.... 17. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Livena“... 18. 2013 m. kovo 15 d. įvyko bankrutuojančios UAB „Livena“ kreditorių... 19. Šeštu darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas:... 20. 6.1. Nekilnojamam įkeistam turtui nustatyti tokią pardavimo tvarką ir... 21. 1. Pardavinėti iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta... 22. 2. Nustatyti parduodamo turto kainos pakėlimo intervalą varžytynėse - 1... 23. 3. Nustatyti varžytynių žiūrovo bilieto kainą - 1000,00 Lt.... 24. 4. Skelbti dvejas įkeisto turto pardavimo varžytynes.... 25. 5. Pirmosiose varžytynėse įkeistam turtui nustatyti 10 procentų mažesnę... 26. 6. Nepardavus turto per pirmąsias varžytynes, skelbti antrąsias varžytynes,... 27. 1. 2 žemės sklypus, esančius ( - ), Un. Nr. ( - ) ir Un. Nr. ( - ),... 28. 6.2. Transporto priemonėms nustatyti tokią pardavimo tvarką ir kainas: 29. 1. Dujinė cisterna,valst.Nr. ( - ), markė VPS-CN50, VIN: ( - ), 2005 m.... 30. 2. Vilkikas MAN 18.363 su puspriekabe cisterna NG-48, valst.Nr. ( - ); UP 310... 31. 3. Mercedes Benz 1841, valst.Nr.( - ), 2005 m., VIN: ( - ) pirmose... 32. 4. Mercedes -Benz 1841, valst.Nr.( - ), 2005 m, VIN: ( - ) pirmose... 33. 5. Dujinė cisterna, valst.Nr. ( - ), spalva balta, VIN: ( - ), 50 kub. m... 34. 6. Benzovežis SCANIA P 124 GB, VIN: ( - ), 1998 m., valst.Nr. ( - ) pirmose... 35. 7. Benzovežis SCANIA P 124 GB, VIN: ( - ), 1998 m. valst.Nr. ( - ) pirmose... 36. 8. Puspriekabė -Cisterna ELLINGHAUS KI-STA-24, VIN: ( - ) valst.Nr. ( - ),... 37. Septintu darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas:... 38. 1. Įvertinti neįkeistą turtą. Turto vertinimo paslaugų sutartį sudaryti... 39. 2. Neįkeistą turtą, kuris yra neatskiriamas nuo įkeisto turto, įvertinti... 40. 3. Nusidėvėjusį turtą parduoti už ne mažesnę, nei antrinių žaliavų... 41. Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teisme 2013 m. balandžio 15 d.... 42. Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. nurodyta, kad kreditorių susirinkimo... 43. Pareiškėjas R. B. nurodo, kad nepraleido Įmonių bankroto įstatymo 24 str.... 44. Susipažinęs su bylos medžiaga ir bankroto administratoriaus pateiktais... 45. Iš į bylą pateikto 2013 m. kovo 4 d. pranešimo dėl kreditorių susirinkimo... 46. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas (kreditorius) R. B. nėra pateikęs... 47. Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 2 punkte nurodyta, kad kreditoriai... 48. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas (kreditorius) R. B., nedalyvavęs... 49. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir tuo kas išdėstyta, konstatuotina,... 50. Nustatytos aplinkybės yra pagrindas išvadai, kad pareiškėjas (kreditorius)... 51. Be to, susipažinęs su pareiškėjo (kreditoriaus) skundu dėl skundžiamų... 52. Dėl šeštu darbotvarkės klausimu priimtų nutarimų.... 53. Kaip teisingai atsiliepime yra nurodęs bankroto administratorius, Įmonių... 54. Teismas taip pat pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad, neva,... 55. Teismas pažymi, kad antrosios varžytynės bus skelbiamos tik tokiu atveju,... 56. Be to, byloje nėra įrodymų, kad kreditorių susirinkimas būtų priėmęs... 57. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 58. Teismas sprendžia, kad transporto priemonės ir cisternos, kuriuos nutarta... 59. Dėl septintu darbotvarkės klausimu priimtų nutarimų.... 60. Teismas pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad neįkeistą... 61. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad bankrutuojančios UAB „Livena“... 62. Pažymėtina, kad bankroto administratorius nurodo, jog preliminari neįkeisto... 63. Teismas taip pat pripažįsta nepagrįstais skundo argumentus, kad kreditorių... 64. Pažymėtina, kad spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių... 65. Bylos duomenimis nustatyta, kad nė vienas 2013 m. kovo 15 d. kreditorių... 66. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 67. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas (nutartis), jos turėtas... 68. Bankrutuojančios UAB „Livena“ bankroto administratorius UAB „Renavita“... 69. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad bankrutuojančios... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d.,... 71. Pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. skundą atmesti.... 72. Priteisti iš pareiškėjo (kreditoriaus) R. B. (a. k. ( - )) bankrutuojančiai... 73. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...