Byla e2-3001-1004/2017
Dėl turtinės žalis atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Šiaulių lyra“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai I. V., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Masada“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Šiaulių lyra“, atstovui R. Š., nedalyvaujant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Masada“, dėl turtinės žalis atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Šiaulių lyra“ ir UAB „( - )“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu (b.l. 1-4), patikslintu ieškiniu (b.l. 39-42) prašydamas priteisti iš atsakovo 412,29 Eur turtinės žalos atlyginimo, 55,37 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2014 m. vasario 11 d. buvo užpiltos ir sugadintos patalpose, esančiose ( - ), UAB „( - )“ priklausančios ir šiose patalpose buvusios atsargos. Įvykio metu patalpos bei atsargos AB „Lietuvos draudimas“ buvo apdraustos Verslo turto draudimu, o įvykęs įvykis pripažintas draudiminiu. Vadovaudamasis Verslo turto draudimo sutartimi, ieškovas apskaičiavo 1423,55 Eur (412,29 Eur) draudimo išmoką už sugadintą turtą ir ją išmokėjo draudėjui. Pažymėjo, jog užpylimas įvyko iš viršuje esančių patalpų, kurios priklauso UAB „Masada“. Ieškovas ragino atsakovą atlyginti žalą, tačiau žala nėra atlyginta.

6Rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 162-163), ieškovas papildomai paaiškino, jog viešbutį „( - )“ įsikūrusį ( - ), valdo UAB „Masada“. 2014 m. birželio 30 d. ir 2017 m. liepos 1 d. UAB „( - )“ atsargos analogiškomis aplinkybėmis buvo užpiltos ir antrą kartą. UAB „( - )“ darbuotojai raštu paaiškino, jog prekės buvo sandėliuojamos jas sudedant ant stelažų.

7Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Pažymėjo, jog 3 metų senaties termino nepraleido. Papildė, jog ieškovas neprivalo įrodinėti dėl kokių priežasčių įvyko vandens tekėjimas iš viršuje esančių patalpų. Nurodė, kad atvykus apžiūrėti aplietų patalpų buvo fotografuota. Aplieta buvo iš viršuje esančių patalpų, pratekėjimas buvo patalpose, ant lubų, sienų, kuriose nėra inžinierinės įrangos. Ieškinio reikalavimus reiškia tinkamam atsakovui, nes UAB „Masada“ naudoja ir valdo minimas patalpas. Paaiškino, jog vandens poveikis išlieka, todėl prekės negalėjo būti realizuotos ir buvo nurašytos. Paaiškino, jog žalos padarymo data neturi reikšmės, o pranešimo datą skaičiuoja nuo tada, kai UAB „( - )“ pranešė apie žalą, t. y. 2014 m. vasario 11 d. Mano, jog UAB „( - )“ apie įvykį pranešė laiku. Nepasirašytas prekių ir gaminių nurašymo aktas buvo gautas iš UAB „( - )“, su bendrove suderino žalos dydį.

8Atsakovas atsiliepimu (b.l. 75-81) patikslintą ieškinį prašė atmesti ir priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pažymėjo, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Nurodė, jog trejų metų ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo datos, kuri rašytiniuose įrodymuose minima 2014 m. vasario 2 d. Ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atmesti patikslinto ieškinio reikalavimus.

9Nurodė, kad atsakovas neturi pareigos atsakyti pagal ieškovo reiškiamą reikalavimą, t. y. netinkama šalis. Paaiškino, jog patalpų valdytojas ginčui aktualiu laikotarpiu (kuris rašytiniuose įrodymuose minimas ir kaip 2014 m. vasario 2 d. data) buvo ne atsakovas, o trečiasis asmuo UAB „( - )“, kadangi atsakovas pagal 2007 m. lapkričio 26 d. Patalpų nuomos sutartimi (toliau - Nuomos sutartis) išnuomojo trečiajam asmeniui 155 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). Pagal šios Nuomos sutarties 2.2.4 p. UAB „( - )“ turėjo rūpintis minimomis patalpomis, tame tarpe inžinieriniais tinklais, daryti einamąjį remontą ir pan. Jeigu nuomininkas būtų tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus pagal Nuomos sutartį, prižiūrėjęs ir, esant reikalui, remontavęs inžinierinius tinklus, avarijų nebūtų įvykę. Atsakovas negali būti atsakingas už nuomojamų patalpų ir/ar jose buvusių trečiojo asmens UAB „( - )“ prekių atsargų būklę, nes nuomininkas nevykdė Nuomos sutarties 2.2.4 p. nustatytų įsipareigojimų.

10Pažymėjo, jog atsakovas savo kaltės nepripažino ir jokių kompensacijų UAB „( - )“ nežadėjo mokėti. Taip pat ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie įvykio aplinkybes, sugadinimų lokalizaciją (kokiose konkrečiai patalpose ir kurioje vietoje galimai įvyko užpylimas ir pan.) bei apie sugadinimų mechanizmą ir pan. Byloje nėra duomenų, jog dėl tokios avarijos būtų kviečiama vandentiekio avarinė tarnyba ar apie įvykį būtų pranešta atsakovui ir pan. Paaiškino, jog atsakovas apie įvykį sužinojo tik iš ieškovo 2014 m. lapkričio 7 d. rašto. Pažymėjo, jog ieškovo darbuotojas įvykio aplinkybių nesiaiškino su atsakovu. Atsakovas nepateikė patikimų įrodymų apie tai, kad trečiojo asmens UAB „( - )“ prekių atsargos buvo užpiltos įvykus vandentiekio avarijai vieną iš ieškovo nurodomų datų (2014 m. vasario 2 d. ar 2014 m. vasario 11 d.).

11Ieškovas neįrodė ir prašomos priteisti iš atsakovo žalos dydžio. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai kelia abejonių dėl to, jog UAB „( - )“ ir AB „Lietuvos draudimas“ kiekvieną kartą nurodo skirtingus tariamos žalos sumų dydžius, kurie ieškinyje pateikti kaip 1423,55 Lt (412,29 Eur) suma.

12Bylos duomenimis, prekės buvo sugadintos (atsargos (prekinės – medžiaginės vertybės) sulietos, šlapios, sušlapusios pakuotės, kainos, įpakavimai), o ne sunaikintos. Jei prekės buvo sulietos paprastu vandeniu, tai, kodėl nebuvo bandoma atstatyti šių prekių fizinės būklės. Pastebėjo, jog didžiąją dalį nurašytų prekių sudarė moteriškos pėdkelnės, buvusios supakuotos į celofaninę ar polietileninę pakuotę, todėl vandens poveikis šioms prekėms galėjo būti minimalus.

13Rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 142-145) atsakovas UAB „Masada“ papildomai paaiškino, jog Nuomos sutartimi trečiajam asmeniui UAB „( - )“ buvo išnuomotos 155 kv. m. patalpos, kurias sudaro net 15 skirtingus patalpų indeksus turinčios patalpos, o ieškovas net nenurodo, kokiose konkrečiai minima sutartimi perimtose patalpose neva tai buvo aplietos ar kitaip sugadintos UAB „( - )“ priklausančios prekės, t. y. kuriose konkrečiai patalpose tos prekės buvo laikomos. Mano, jog pats ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ veikė ne pakankamai atidžiai ir rūpestingai bei nepagrįstai padarė išvadą apie draudiminio įvykio buvimą, nepagrįstai konstatavo žalos atsiradimo faktą ir/arba nepagrįstai, veikiant savo rizika, išmokėjo draudimo išmoką UAB „( - )“.

14Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Šiaulių lyra“ atsiliepimu (b.l. 108-112) patikslintą ieškinį prašė atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Kaip ir atsakovas, nurodė, jog trejų metų ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo datos, kuri rašytiniuose įrodymuose minima 2014 m. vasario 2 d. Ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atmesti patikslinto ieškinio reikalavimus.

15Mano, jog nei atsakovas UAB „Masada“, nei trečiasis asmuo UAB „Šiaulių lyra“ nėra atsakingi už draudimo bendrovei ar UAB „( - )“ galimai atsiradusią žalą ir neprivalo jos atlyginti. Pažymėjo, jog iš patikslinto ieškinio nėra vienareikšmiškai aišku, kas konkrečiai lėmė galimos žalos UAB „( - )“ turtui – produkcijai (kojinėms su etiketėmis) atsiradimą, kas konkrečiai ir net kada tiksliai sąlygojo vandens galimai buvusį tekėjimą ant UAB „( - )“ produkcijos ir ar pati UAB „( - )“ ėmėsi visų būtinų tiek prevencinių, tiek konkrečių priemonių galimo užliejimo faktiniu momentu, tam, jog žalos būtų išvengta. Pabrėžė, jog UAB „( - )“ buvo atsakovo nuomininkas pagal Nuomos sutartį. Akivaizdu, jog pagal Nuomos sutarties 2.2.4 p. pati UAB „( - )“ privalėjo rūpintis ir savo lėšomis daryti einamąjį patalpų, kuriose laikė savo produkciją, t. y. ( - ), remontą ir jei būtina – privalėjo organizuoti kapitalinį šių patalpų remontą. Toks nuomininko UAB „( - )“ neveikimas neabejotinai lemia tai, jog šiai įmonei iš tikrųjų atsirado žala, todėl ieškovo išmokėtos draudimo išmokos nepagrįstai reikalaujama iš atsakovo.

16Atsakovas nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „( - )“ produkcijos galimai buvusio užliejimo, patvirtina ir faktas, jog apie kokią tai įvykusią avariją UAB „Masada“ niekada nebuvo informuota jokiu raštu ar pranešimu, į ją UAB „( - )“ nesikreipė, pašalinti konkrečias priežastis neprašė, tokio kreipimosi/informavimo niekada nėra gavusi ir UAB „Šiaulių lyra“.

17UAB „Šiaulių lyra“ pagrįstas abejones dėl UAB „( - )“ veiksmų aplaidumo ar net nesąžiningumo taip pat sustiprina rašytinė bylos medžiaga, pagal kurią esą užliejimu UAB „( - )“ patyrė 2867,97 Lt nuostolį, vėliau – 1331,00 Lt nuostolį, tuo tarpu draudimo kompanija UAB „Masada“ prašo atlyginti 1423,55 Eur sumą. Papildė, jog nesutampa prekių kiekiai PVM sąskaitoje – faktūroje ir prekių ir gaminių nurašymo akte, kaip ir laikotarpiai ir šių dokumentų datos.

18Trečiasis asmuo pažymėjo, jog prekės buvo sugadintos, o ne sunaikintos, todėl galimai sušlapusios kojinės ir/ar etiketės galėjo būti paprasčiausiai išdžiovintos ir tokiu būdu atstatyta jų pirminė išvaizda, t. y. buvo objektyvių galimybių jas atstatyti ir realizuoti, tačiau to UAB „( - )“ neatlikinėjo, nuostolių dydžio nemažino.

19Nepaisant to, draudimo kompanija vis tik išmokėjo draudimo išmoką, trečiasis asmuo mano, jog ji išmokėta nepagrįstai, dėl žalos atsiradimo nėra atsakinga UAB „Masada“ ir neegzistuoja nei viena iš civilinės atsakomybės sąlygų, t. y. nėra nei atsakovo neteisėtų veiksmų, nei kaltės, nei padarytos žalos, nei priežastinio ryšio tarp UAB „Masada“ neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo.

20Ieškovas nepateikė jokios objektyvios informacijos ir įrodymų, kad galimai 2014 m. vasario 2 d. buvo aplieta UAB „( - )“ produkcija, patalpose ( - ), iš tiesų būtų įvykusi kokia nors inžinierinių tinklų ir/ar vandens įrenginių avarija, kad būtų nustatyti kokie nors tai vamzdynų įtrūkimai, defektai ar kt.

21Atsakovo ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Šiaulių lyra“ atstovas teismo posėdyje prašė patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįsta. Prašo taikyti ieškinio senatį. Pasilieka prie atsakovo ir minimo trečiojo asmens atsiliepimuose ir rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytų motyvų.

22Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“ atsiliepimu (b.l. 70-71) ieškovo patikslinto ieškinio tenkinimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra. Pažymėjo, jog ieškovo patikslintame ieškinyje minimos aplinkybės, jog 2014 m. vasario 11 d. buvo užpiltos ir sugadintos patalpose, esančiose ( - ), UAB „( - )“ priklausančios ir šiose patalpose buvusios atsargos, yra teisingos, žala buvo padaryta, tuo tarpu ieškovas draudimo išmoką išmokėjo. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti teismo posėdyje trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 135-136). Todėl byla išnagrinėta iš esmės trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 247 str. 2 d.).

23Taikytina ieškinio senatis, patikslintas ieškinys atmestinas.

  1. Dėl ieškinio senaties.

24Atsakovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Šiaulių lyra“ prašo taikyti ieškinio senatį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas yra sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 str. 1 d.). Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatytos išimtys – sutrumpinti ieškinio senaties terminai. CK 1.125 str. 7 d. įtvirtintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams, o to paties straipsnio 8 d. – sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

25Šiuo atveju atsakovas ir trečiais asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Šiaulių lyra“ nurodė, jog trejų metų ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo datos, kuri rašytiniuose įrodymuose minima 2014 m. vasario 2 d. Pažymėtina, jog nėra ginčo tarp šalių dėl ginčui taikytino įstatyme nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino (CK 1.125 str. 7 d.) ir teismas tam pritaria. Teismas sutinka su atsakovo ir minimo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, argumentais dėl ieškovo ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios.

26CK 6.1015 str. 1 ir 3 d. nurodyta, kad jei draudimo sutartis nenumato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Tokia reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo UAB „Masada“ sutartiniai santykiai nesieja, todėl atsakovui galimai kyla deliktinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, jog deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). CK 1.125 str. 8 d. nustatyta, jog reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

27Šiuo atveju ieškovas pareiškė subrogacinį reikalavimą. Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 str. įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto. Subrogacijos atveju ieškinio senaties termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Todėl šiuo atveju ieškovui ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo momento – 2014 m. vasario 2 d. Nors ieškovas teigia, jog 2014 m. vasario 11 d. buvo užpiltos ir sugadintos patalpose buvusios atsargos, tačiau rašytiniuose įrodymuose aiškiai nurodyta įvykio data – 2014 m. vasario 2 d., ką įrodo pranešimas – apskaičiavimas (b.l. 25-26), 2014 m. lapkričio 4 d. ieškovo raštas atsakovui (b.l. 47), 2014 m. spalio 17 d. pranešimas apie žalos atlyginimą UAB „( - )“ (b.l. 51), ir net 2014 m. spalio 20 d. mokėjimo nurodymas dėl žalos atlyginimo (b.l. 55). Nors ieškovas ieškinį pateikė elektroninių ryšių priemonėmis 2017 m. vasario 13 d. 19.10 val., tačiau praleidus trijų metų ieškinio senaties terminą, skaičiuotiną nuo 2014 m. vasario 2 d., dėl svarbių priežasčių neprašė šio termino atnaujinti. Terminui atnaujinti svarbių priežasčių nenustatė ir teismas, terminas praleistas net 11 d., todėl yra pagrindas taikyti ieškinio senatį ir ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimus atmesti. Pažymėtina, jog į UAB „Masada“ 2015-12-29 el. laišku AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi dėl informacijos pateikimo dėl 2014-02-02 ir 2014-07-01 įvykių, o ją 2016-01-11 UAB „Masada“ pateikus, ieškovas nebuvo praleidęs termino teismui ieškiniui pateikti (b.l. 100,101,102).

  1. Dėl įrodinėjimo pareigos ir įrodymų vertinimo.

28Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 str.), kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). CPK 178 str. nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, o atsakovas – nesutikimo su ieškovo reikalavimais pagrindą.

29Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti nukrypstama nuo rungtyniškumo principo, todėl taikytina bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, t. y. kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 str.). Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-155/2010; kt.).

30Pažymėtina, kad nagrinėjama byla nėra priskirtina bylų, kuriose teismas turėtų savo iniciatyva rinkti įrodymus, kategorijai. Nors ir konstatavęs ieškinio senatį teismas turi pareigą pasisakyti ir dėl ginčo esmės.

  1. Dėl ginčo esmės.

31Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-08-01 tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir draudėjo UAB „( - )“ buvo sudaryta Verslo turto draudimo sutartis, kuria nuo 2013-08-10 iki 2014-08-09 buvo apdraustas UAB „( - )“ turtas (b.l. 33). 2014-02-11 Pranešimu – apskaičiavimu UAB „( - )“ pranešė AB „Lietuvos draudimas“, jog 2014-02-02 įvyko užliejimas iš viršaus ( - ), kurio metu sugadintos atsargos. Pažymėta, jog apie įvykį pranešta UAB „Masada“, nes draudėjos teigimu, atvykus į nuomojamą sandėlį, kuriame laiko prekes, atrado jį aplietą iš viršaus, nes tame pačiame pastate yra viešbutis „( - )“ ir viename iš viršutinių kambarių trūko vandentiekio vamzdis ar žarnelė ir apliejo žemiau esančias patalpas. Pažymėta, jog iš karto kreiptasi į viešbučio administraciją, kuri suteikė aukščiau esančią informaciją. Sulieta 690 vnt. prekių 2867,97 Lt sumai be PVM (b.l. 25-26). 2014-10-13 Prekių ir gaminių nurašymo aktu Nr. NUOST20141013 nurašytos UAB „( - )“ 690 vnt. 1423,55 Lt vertės prekės (b.l. 27). Šį įvykį ieškovas (draudikas) pripažino draudiminiu įvykiu ir 2014-10-17 pranešė UAB „( - )“ (b.l. 51) bei 2014-10-20 išmokėjo draudėjui 1423,55 Lt (412,29 Eur) draudimo išmoką (b.l. 55). Draudimo išmoką ieškovas 2014-10-17 apskaičiavo pagal sugadintų atsargų nurašymo aktą (prekės saugomos pas vadovę) 1423,55 Lt sumai (b.l. 22). Pateiktas UAB „( - )“ Inventorizacijos žiniaraštis nuo 2014-02-01 iki 2014-02-02 (b.l. 60-65). Apie žalos atlyginimą UAB „( - )“ 2014-11-04 AB „Lietuvos draudimas“ raštu pranešė UAB „Masada“, kad pastaroji yra atsakinga dėl šios žalos atlyginimo ir regreso teise turi teisę išieškoti nurodytą 1423,55 Lt (412,29 Eur) sumos draudimo išmoką (b.l. 47). UAB „Masada“ nesutiko su 2014-11-04 AB „Lietuvos draudimas“ raštu, jog yra atsakinga dėl įvykio ( - ). Pažymėjo, jog UAB „Masada“ neturi pareigos ir neketina mokėti AB „Lietuvos draudimas“ rašte minimos skolos sumos dėl UAB „( - )“ galimai atsiradusios žalos dėl buvusios produkcijos apliejimo (b.l. 84-92,99). 2016-01-11 UAB „Masada“ pateikė informaciją AB „Lietuvos draudimas“ dėl 2014-02-02 ir 2014-07-01 įvykius viešbutyje „( - )“ (( - )), kuomet patalpose galimai buvo aplietas UAB „( - )“ priklausantis turtas. UAB „Masada“ pažymėjo, jog šiais klausimais jau nuodugniai yra pasisakę ir savo nuomonę išdėstę (b.l. 100,101,102). Nekilnojamojo turto registro duomenimis prekybos centras, esantis ( - ), nuosavybės teise 645/1000 dalimis priklauso UAB „Masada“, kita 355/1000 dalis – UAB „Šiaulių lyra“ (b.l. 23-24). Kokios antro aukšto patalpos, kuria iš šių juridinių asmenų priklauso, nėra galimybės, nes kilnojamasis daiktas registruotas bendrosios dalinės nuosavybės teise, pateikiama antro aukšto plano kopija (b.l. 164,165). 2007-11-26 nuomotojas UAB „Masada“ ir nuomininkas UAB „( - )“ sudarė Patalpų nuomos sutartį, pagal kurią nuomotojas perdavė nuomininkui nuomos teise nuomos laikotarpiui naudoti 155 kv. m. negyvenamąsias sandėliavimo patalpas, esančias ( - ), skirtas sandėliavimui, biurui (b.l. 82-85,93-95). UAB „Masada“ 2014-09-30 raštu UAB „( - )“ informavo apie susidariusį įsiskolinimą 131 Lt, o 2014-09-26 elektroniniu laišku atsiųstą 2014-02-19 PVM sąskaitą – faktūrą SKS Nr. 15400 (pagal 2014-10-06 UAB „( - )“ el. laišką (b.l. 53)) mato pirmą kartą, jos apskaitoje nėra (b.l. 86,87,88,96,97,98). Pateikti viešai skelbtini duomenys, jog UAB „Masada“ priklauso viešbutis „( - )“, esantis ( - ), pateikti duomenys apie 2017-09-04 nakvynę viešbutyje „( - )“ (b.l. 168,174). Pateikti duomenys apie UAB „( - )“ sugadintą ir sunaikintą turtą 2017-07-01 (b.l. 169,170-171). Pateiktos įvykio fotonuotraukos (e. byloje, b.l. 5-21,28,30-32,43-46,48-50,52,54,56-59).

32Teismas pažymi, jog pagal bylos rašytinę medžiagą ieškovo procesinis elgesys nėra sąžiningas. Dėl 2014 m. vasario 2 d. įvykusio galimo apliejimo AB „Lietuvos draudimas“ pranešta 2014 m. vasario 11 d. Šios faktinės aplinkybės ieškovo ieškinyje bandomos interpretuoti kaip 2014 m. vasario 11 d. įvykis. Akivaizdu, jog praėjus 9 dienoms galimo trečiojo asmens UAB „( - )“ apliejimo požymių nesimato net e. bylos fotonuotraukose, o jei yra seni apliejimo požymiai, tai prie jų nėra prekių ar jų sandėliavimo požymių (b.l. 21,28,30-32). Teismas 2017-02-20 nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti įskaitant ir esant būtinybei pasirinkti tinkamą atsakovą (CPK 45 str.). Tačiau gavus atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimus, papildomus ieškovo rašytinius paaiškinimus, ieškovui patikslinus ieškinio reikalavimus, jau pateikiamos 2014 m. liepos 1 d. galimo įvykio (apliejimo) fotonuotraukos, nes kaltininko AB „Lietuvos draudimas“ šiuo atveju nėra nustatęs, ką patvirtina ieškovo el. laiškas atsakovui dėl informacijos pateikimo. Šiuos argumentus teismas grindžia ir trumpu UAB „( - )“ pranešimo apie įvykį ieškovui terminu ir jau nepažymėtos datos fotonuotraukose. Be to šiose fotonuotraukose matomi ir stelažų elementai, o 2014 m. vasario 2 d. įvykio metu prekių dėžės buvo sudėtos ant medinių padėklų.

332014 m. vasario 2 d. apliejimo kaltininkas nėra nurodytas, atsakovas neigė savo kaltę ir jos niekada nepripažino. Pastatas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise dviem juridiniams asmenims. 2014 m. vasario 11 d. pranešime - apskaičiavime nurodyta, jog nuomojamas sandėlis aplietas iš viršaus, nes tame pačiame pastate yra viešbutis. Pažymėta, jog viename iš viršutinių kambarių trūko vandentiekio vamzdis ar žarnelė. Konstatuotina, jog pagal VĮ Registrų centras pateiktus duomenis, pastatas ( - ), yra trijų aukštų, ką patvirtina ir pateiktos ieškovo fotonuotraukos (b.l. 5,6). Ieškovas nenurodo, iš kurio aukšto įvyko apliejimas, be to nėra tiksliai nustatyta, kurioje patalpoje buvo galimai ir aplietos prekės.

34Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, užliejus patalpas, dėl subjekto turinčio pareigą atlyginti žalą bei žalos fakto. Ieškovas subrogaciniu reikalavimu prašo, kad atsakovas atlygintų 2014 m. vasario 2 d. padarytą ir jo atlygintą draudėjui žalą.

35Kaip aukščiau yra nurodyta, ieškovas nėra atlikęs detalaus įvykio tyrimo, nėra nustatęs tikslios vietos iš kurios buvo aplietos ieškovo draudėjo – UAB „( - )“ naudojamos patalpos ir jose buvusios prekės, nenustatyta konkreti užliejimo priežastis, sąlygojusi patalpų užliejimą.

36Ieškovas nurodė, jog vandens užliejimas ant draudėjo turto įvyko iš UAB „Masada“ valdomų patalpų. Nėra tik ginčo, jog 2014 m. vasario 2 d. įvykio metu patalpos, kuriose buvo UAB „( - )“ prekės, buvo nuomojamos iš UAB „Masada“. Teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, jog trečiasis asmuo UAB „( - )“ dėl nuomos sutarties pažeidimo ir inžinierinės infrastruktūros nepriežiūros pats sukėlė prekių užliejimą vandeniu.

37Tačiau teismui pagal ieškovo pateiktus įrodymus bei paties ieškovo nesąžiningumo, kyla abejonių ar iš viso buvo UAB „( - )“ prekių užliejimas vandeniu. Ieškovas nurodė galimas prielaidas kodėl užliejimas galėjo įvykti. Nors pagal įrodinėjimo naštą ieškovui nereikia įrodinėti aplinkybės dėl ko įvyko pratekėjimas ir apliejimas. Tačiau ieškovas turi įrodyti iš kur įvyko galimas vandens pratekėjimas. Joks išsamus šių aplinkybių tyrimas nebuvo atliktas, tokių duomenų teismui nepateikta, byloje nėra nei apžiūros aktų, ekspertizės aktų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo pažymos, avarinės tarnybos pažymų, pastatą prižiūrinčio asmens pažymos, pastato savininko defektavimo akto, draudiko ekspertų tyrimo išvados ar kt. Taip pat teismui nepateikta duomenų, kad apie 2014 m. vasario 2 d. galimą vandens užliejimo faktą žinojo ar buvo informuotas atsakovas UAB „Masada“, kuris yra tik bendrasavininkas trijų aukšto pastato patalpų. Pagal rašytinę bylos medžiaga atsakovas UAB „Masada“ apie minimą įvykį sužinojo gavęs pretenziją daugiau kaip po pusės metų po įvykio, kai draudimo išmoka jau buvo išmokėta.

38Ieškovas įsitikinęs, jog nepaisant vandens užliejimo šaltinio atsakomybė už užliejimą tenka atsakovui, kuris virš UAB „( - )“ nuomojamų patalpų valdo viešbutį „( - )“, todėl ieškinys nebuvo reiškiamas UAB „Šiaulių lyra“, kuris yra pastato bendrasavininkas. Atsakovas, tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu aiškino, jog jis neturi pareigos atlyginti žalą, kadangi ieškovas neįrodė ne vienos atsakovo civilinei atsakomybei būtinos sąlygos, jo kaltės nėra, atsakovas nebuvo informuotas.

39Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovas prašydamas priteisti žalą iš atsakovo remiasi CK 6.1015 str. (subrogacija) nuostatomis, todėl remiantis suformuota praktika dėl taisyklių sprendžiant ginčus dėl subrogacijos, atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti turi būti privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (preziumuojama) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-580/2007, 2014 m. balandžio 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2014). Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų.

40Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad patalpos užpilamos vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomų patalpų. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo patalpų, ieškovas, kaip jau minėta, neprivalo įrodinėti. Ieškovas nagrinėjamu atveju privalo įrodyti tą aplinkybę, kad patalpų užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo valdomo patalpos.

41Šiuo nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, įrodinėdamas dėl vandens užliejimo aplinkybes iš atsakovo patalpų, ieškovas iš esmės remiasi tik prielaidomis, nepateikus konkrečių įrodymų, neatlikus iš esmės net jokio tyrimo, nepateikus ekspertų, specialistų arba bent jau pastato prižiūrėtojų vertinimų, nenurodžius užpylimo vietos, užpylimo priežasties, nenurodžius prekių būvimo vietos, nepateikus vientiso pastato projekto, o tik kaip jau minėta pagal spėjimus (prielaidas), kurie neįrodo reikiamo fakto. Ieškovo nurodyti teismui įrodymai nepagrindžia, kad užpylimo židinys buvo iš atsakovo valdomų patalpų. Teismas pažymi, kad teisingas teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis (CPK 263, 265 str.). Todėl šiuo atveju, vadovaujantis įrodymų vertinimų taisyklėmis, daroma išvada, kad ieškovas be įrodymų įrodinėjo aplinkybes dėl vandens užpylimo židinio iš atsakovo patalpų ir rėmėsi tik prielaidomis. Kaip jau pažymėta, šiuo nagrinėjamu atveju draudimas neatliko jokių tyrimo veiksmų (paremtų ekspertų, specialistų išvadomis) (CPK 178 str.). Byloje negalima padaryti net tikėtinų išvadų, kas sukėlė draudiko turto vandens užliejimą, kur buvo vandens užliejimo šaltinis (židinys) ir priežastis. Todėl laikoma, kad šių civilinės atsakomybės sąlygų dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas visiškai neįrodė. Ieškovas neįrodė, jog 2014 m. vasario 2 d. įvyko užliejimas, kad užliejimo židinys buvo iš atsakovo valdomų patalpų už kurias jis atsakingas.

42Net esant daugkartiniam vandens apliejimui kiekvienu atveju atskirai nagrinėtinos apliejimo aplinkybės, nustatytini vandens apliejimo židiniai, o šiuo atveju (ieškovui minint ne tik 2014 m. vasario 2 d. įvykį) tai nebuvo padaryta. Atsižvelgus į visas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais nustatoma, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas nepagrindė vandens apliejimo židinio buvimo vietos, apliejimo priežasties, nukentėjusios dėl žalos prekių sandėliavimo patalpos, tokiu būdu neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, o teismas nenustatė atsakovo kaltų veiksmų, todėl ieškinys negali būti patenkintas jau vien dėl šių aplinkybių (CPK 178 str.).

43Pažymėtina ir tai, kad daug abejonių kelia ir civilinės atsakomybės sąlyga - pats žalos faktas ir jos dydis, žalos dydžio nustatymo aplinkybės. Šiuo atveju teismui nepateikti objektyvus įrodymai, kad buvo padaryta tokia žala, kokia nurodyta ieškinyje, kad ji paskaičiuota teisingai, pagrįstai, sąžiningai ir protingai. Sutiktina su UAB „Šiaulių lyra“, jog pats ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ veikė ne pakankamai atidžiai ir rūpestingai bei nepagrįstai padarė išvadą apie draudiminio įvykio buvimą, nepagrįstai konstatavo žalos atsiradimo faktą ir/arba nepagrįstai, veikiant savo rizika, išmokėjo draudimo išmoką UAB „( - )“ ir patikslintu ieškiniu nesąžiningai pateikdamas įrodymus, bando šią išmoką susigrąžinti.

44Apie draudiminį įvykį pranešęs asmuo nėra pasirašęs prekių gaminių nurašymo akto, o nurašymo akte paminės vaikiškos pėdkelnės iš viso nepaminėtos. Tokiu būdu susidaro situacija, kai ieškovas nurodė, jog UAB „( - )“ prekės tik sugadintos, o vėliau prekės buvo nurašytos kaip sugadintos trečiųjų asmenų, kas neatitinka sąžiningumo principo. Šios aplinkybės kelia pagrįstas abejones, ar tikrai teisingai buvo apskaičiuotas pats žalos dydis.

45Sutiktina su atsakovo argumentais, jog didžiąją dalį nurašytų prekių sudarė moteriškos pėdkelnės, buvusios supakuotos į celofaninę ar polietileninę pakuotę, todėl vandens poveikis šioms prekėms galėjo būti minimalus.

46Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad šiuo atveju teismas nenustatęs atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir žalos atsiradimo, taip pat esant abejotinam ir prieštaringam žalos dydžio paskaičiavimui, patikslintą ieškovo ieškinį atmeta kaip neįrodytą ir nepagrįstą (CPK 178, 185 str.). Atmetus ieškinį kaip nepagrįsta, nespręstinas klausimas dėl 55,37 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaido priteisimo.

47Kiti šalių ginčo motyvai nebėra teisiškai reikšmingi.

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo patikslintas ieškinys buvo atmestas. Atsakovas yra patyręs 605,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti dėl atsiliepimo surašymo (b.l. 106,107), todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 98 str.).

49Byla vesta elektronine forma ir teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei CPK 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl atmetus ieškinį jos iš ieškovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 str.).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

51Taikyti ieškinio senatį ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimams.

52Ieškovo patikslintą ieškinį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą

53Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ į.k. ( - ), 605,00 Eur (šešis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Masada“, į.k. ( - ).

54Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu (b.l. 1-4), patikslintu ieškiniu... 5. Nurodė, kad 2014 m. vasario 11 d. buvo užpiltos ir sugadintos patalpose,... 6. Rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 162-163), ieškovas papildomai paaiškino,... 7. Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus... 8. Atsakovas atsiliepimu (b.l. 75-81) patikslintą ieškinį prašė atmesti ir... 9. Nurodė, kad atsakovas neturi pareigos atsakyti pagal ieškovo reiškiamą... 10. Pažymėjo, jog atsakovas savo kaltės nepripažino ir jokių kompensacijų UAB... 11. Ieškovas neįrodė ir prašomos priteisti iš atsakovo žalos dydžio.... 12. Bylos duomenimis, prekės buvo sugadintos (atsargos (prekinės –... 13. Rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 142-145) atsakovas UAB „Masada“... 14. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 15. Mano, jog nei atsakovas UAB „Masada“, nei trečiasis asmuo UAB „Šiaulių... 16. Atsakovas nėra ir negali būti atsakingas dėl UAB „( - )“ produkcijos... 17. UAB „Šiaulių lyra“ pagrįstas abejones dėl UAB „( - )“ veiksmų... 18. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog prekės buvo sugadintos, o ne sunaikintos,... 19. Nepaisant to, draudimo kompanija vis tik išmokėjo draudimo išmoką,... 20. Ieškovas nepateikė jokios objektyvios informacijos ir įrodymų, kad galimai... 21. Atsakovo ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 22. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“... 23. Taikytina ieškinio senatis, patikslintas ieškinys atmestinas.
    24. Atsakovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų,... 25. Šiuo atveju atsakovas ir trečiais asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 26. CK 6.1015 str. 1 ir 3 d. nurodyta, kad jei draudimo sutartis nenumato ko kita,... 27. Šiuo atveju ieškovas pareiškė subrogacinį reikalavimą. Subrogacija yra... 28. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 str.), kuris lemia, kad... 29. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti... 30. Pažymėtina, kad nagrinėjama byla nėra priskirtina bylų, kuriose teismas... 31. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-08-01 tarp ieškovo AB... 32. Teismas pažymi, jog pagal bylos rašytinę medžiagą ieškovo procesinis... 33. 2014 m. vasario 2 d. apliejimo kaltininkas nėra nurodytas, atsakovas neigė... 34. Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, užliejus patalpas, dėl subjekto... 35. Kaip aukščiau yra nurodyta, ieškovas nėra atlikęs detalaus įvykio tyrimo,... 36. Ieškovas nurodė, jog vandens užliejimas ant draudėjo turto įvyko iš UAB... 37. Tačiau teismui pagal ieškovo pateiktus įrodymus bei paties ieškovo... 38. Ieškovas įsitikinęs, jog nepaisant vandens užliejimo šaltinio atsakomybė... 39. Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovas prašydamas priteisti žalą iš atsakovo... 40. Turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad patalpos užpilamos vandeniu iš... 41. Šiuo nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, įrodinėdamas dėl vandens... 42. Net esant daugkartiniam vandens apliejimui kiekvienu atveju atskirai... 43. Pažymėtina ir tai, kad daug abejonių kelia ir civilinės atsakomybės... 44. Apie draudiminį įvykį pranešęs asmuo nėra pasirašęs prekių gaminių... 45. Sutiktina su atsakovo argumentais, jog didžiąją dalį nurašytų prekių... 46. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad šiuo atveju teismas... 47. Kiti šalių ginčo motyvai nebėra teisiškai reikšmingi.
      48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. Byla vesta elektronine forma ir teismo patirtos pašto išlaidos yra... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260,... 51. Taikyti ieškinio senatį ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimams.... 52. Ieškovo patikslintą ieškinį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą... 53. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ į.k. ( - ), 605,00 Eur... 54. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Šiaulių...