Byla 2A-1546-395/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos tranporto priemonių draudikų biuro apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-367-358/2012 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos tranporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei A. G. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 2105,98 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad Kaune, 2009 m. spalio 16 d. dėl A. G., vairavusios jai priklausančią, G. M. vardu registruotą, transporto priemonę Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta UAB „Baltic Petroleum" priklausanti transporto priemonė Skoda Octavia, valst. Nr. ( - ). Minėto eismo įvykio metu atsakovės civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau - LRTPVCAPD) įstatymu, dėl minėtos autoavarijos metu padarytos žalos atlyginimo UAB „Baltic Petroleum" kreipėsi į ieškovą. AB „Lietuvos draudimas", vykdydama 2002 m. kovo 29 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1 nuostatas (1.1. p.) bei veikdama ieškovo vardu, nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį dėl Skoda Octavia, valst. Nr. ( - ) sugadinimo ir atlygino UAB „Baltic Petroleum" transporto priemone Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ), padarytą žalą, išmokėdama 2105,98 Lt dydžio draudimo išmoką. Tuo tarpu ieškovas, vykdydamas minėtos sutarties 2.1.3. p. nuostatas, AB „Lietuvos draudimas " kompensavo išmokėtą 2105,98 Lt draudimo išmoką. Pagal LRTPVCAPD įstatymo 23 str. 1 d. ieškovas, išmokėjęs išmoką nukentėjusiam autoavarijos metu asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją. Ieškovas kaip asmuo, atlyginęs žalą, padarytą kito asmens, pretenzijomis kreipėsi į atsakovę dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka. Atsakovei neatlyginus ieškovui padarytų nuostolių, pastarasis pareiškimu kreipėsi į teismą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas nustatė, kad 2009 m. spalio 16 d. Kaune, ( - ) įvyko eismo įvykis, kurio kaltininku buvo pripažinta transporto priemonės Ford Mondeo, valstybinis Nr. ( - ), vairuotoja atsakovė A. G.. Eismo įvykio metu ši transporto priemonė buvo registruota G. M. vardu, nors 2008 m. gruodžio 10 d. buvo sudaryta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią šią transporto priemonę įgijo V. D.. 2009 m. lapkričio 11 d. administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad atsakovė nepateikė draudimo dokumentų (b.l. 72), nors pažeidėja apklausos metu nurodė, kad automobilis draustas (b. l. 69). Nukentėjęs asmuo šiame eismo įvykyje buvo UAB „Baltic Petrolcum“. Ieškovas 2010 m. rugpjūčio 5 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1025400000, Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1 tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro pagrindu, kompensavo AB „Lietuvos draudimas“ jos vardu išmokėtą draudimo išmoką nukentėjusiajam 2105,98 Lt (b. l. 41).

8Teismas nurodė, kad atsakovė teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad transporto priemonę įsigijo iš jo faktinio savininko, sumokėjo pinigus ir jį valdė kaip savo, nors rašytinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Šiuo metu transporto priemonė registruota atsakovės vardu (b. l. 137). Registro duomenys Draudikų biurui leidžia tik identifikuoti galimą atsakovą TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies prasme, bet nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir nekliudo atsakovui įrodinėti nuosavybės teisių į transporto priemonę perleidimą kitam asmeniui (LAT 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-448/2010; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, bylos Nr. 3K-7-309/2010). Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad A. G. yra tinkama šalis.

9Teismas konstatavo, kad tarp šalių yra susiklostę teisiniai draudimo santykiai. Nurodė, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje konstatuota, kad reikalavimas dėl išmokėtų išmokų grąžinimo, kurį draudikas reiškia draudėjui (valdytojui) ar kaltininkui TPVCAPDĮ 22 straipsnio pagrindu arba kurį Draudikų biuras reiškia kaltininkui ar transporto priemonės valdytojui TPVCAPDĮ 23 straipsnio pagrindu, yra regresinis. Tokiam reikalavimui ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pirmosios prievolės įvykdymo momento (CK 1.127 str. 4 d.). Todėl teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimams taikytinas CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senatis. Nurodė, kad pagrindinės prievolės įvykdymo momentas, t. y. ieškinio senaties termino eiga prasidėjo 2010 m. balandžio 12 d. (b. l. 94). Pareiškimas dėl nuostolių atlyginimo pareikštas 2011 m. gegužės 18 d. (b. l. 3). Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį, ieškovas neprašė atnaujinti šio termino dėl svarbių priežasčių. Todėl teismas ieškovo reikalavimams taikė sutrumpintą vienerių metų terminą ir šiuo pagrindu ieškinį atmetė (CK 1.131 str. 1 d.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

12Apeliantas nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, prieštaraujantis tiek teisės aktams, tiek esamai teismų praktikai. Priešingai negu mano teismas, CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, taikomas iš draudimo teisinių santykių kylantiems reikalavimams, šioje byloje negali būti taikomas. CK 6.987 straipsnis nustato, kad draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, jeigu įvyksta draudžiamasis įvykis.Tuo tarpu šiuo atveju ieškovo reikalavimo pagrindas yra faktas, jog eismo įvykio metu buvo padaryta žala transporto priemone, dėl kurios nebuvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatomis, ieškovas niekaip negalėtų būti laikomas draudiku, vykdyti draudimo veiklą ir kaip draudikas dalyvauti draudimo teisiniuose santykiuose su kitais asmenims (LR draudimo įstatymo 2 str. 8 d., 10 d. ir 14 d., 3 str. 1 d., 4 d.). Taigi, ieškovas nevykdo draudimo veiklos ir nėra draudikas, t. y. nesudarinėja draudimo sutarčių, neprisiima draudimo rizikos bei už tai negauna draudimo įmokų, dėl ko jis, šiuo atveju, iš esmės negali būti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių, kuriems esant galėtų būti taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, subjektu. Kai žala padaroma neapdrausta transporto priemone, ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ nuostatomis, moka išmokas nukentėjusiems tretiesiems asmenims už savo civilinės atsakomybės neapsidraudusius eismo įvykių kaltininkus. Išmokėjęs išmoką, ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, regreso tvarka įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į eismo įvykio kaltininką ir atsakingą už draudimo sutarties sudarymą transporto priemonės savininką, su kuriais ieškovą sieja ne draudimo teisiniai santykiai, o iš delikto kylantys santykiai. Iš delikto kylantiems reikalavimams taikomas 3 metų senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d., LAT 2006-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2006). Šiuo atveju, ieškovo reikalavimas atsirado iš regresinės prievolės, todėl ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CK 1.125 str. 4 d.). Išmoka minėto eismo įvykio metu nukentėjusiajam asmeniui buvo išmokėta 2010-04-12, todėl ieškinio senaties termino eiga pasibaigs tik 2013-04-12.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

141. CPK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytas sutrumpintas vienerių metų senaties terminas yra taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos - 2009-10-16 ieškovui buvo pateiktas pranešimas apie eismo įvykį, tai gi ši data yra laikytina ieškinio senaties termino pradžios data. CK 1.127 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, jog iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. Šiuo atveju pagrindinė prievolė buvo įvykdyta 2010-04-12 mokėjimo pavedimu Nr. 3477358. Todėl atsakovė prašo ieškovo ieškinį atmesti, kaip pateiktą pasibaigus ieškinio senaties terminui.

152. Administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga patvirtina, kad administracinė atsakomybė atsakovei nebuvo taikyta. Taigi, Kauno AVPK Kauno rajono PK 2009-11-25 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. F 444306 turi prejudicinę galią ir šioje byloje (CPK 182 str. 2 d.). Remiantis TPVCAPDĮ 3 straipsniu, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suteikiama apsauga apima išmoką šio įstatymo nustatyta tvarka mokamą dėl nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos žalos, kai už žalą atsakingiems asmenims valdant ar naudojant (toliau - naudojant) transporto priemonę atsiranda civilinė atsakomybė. Todėl atsakovės nuomone, ji nėra tinkama atsakovė šioje byloje, o ieškinys dėl išmokėtos 2105,98 Lt draudimo išmokos turi būti pateiktas draudimo kompanijai, kurioje buvo draustas automobilis Ford Mondeo, valst. Nr. YVT 677 (CPK 45 str.). Kadangi automobilis buvo draustas 2009 metais, atsakovė draudimo poliso neišsaugojo, tačiau ieškovas, teikdamas ieškinį, turi pateikti visus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus. Be to atsakovė nurodo, kad remiantis TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis, už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas. Tačiau ieškovas teikdamas ieškinį nurodė netinkamą atsakovą šioje byloje. Remiantis VĮ „Regitra" duomenimis atsakovė nėra transporto priemonės Ford Mondeo, valst. Nr. YVT 677, savininkė. Ieškovas teikdamas ieškinį nenurodė šios transporto priemonės savininko. Minėto įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta ieškovo teisė pareikšti reikalavimą savininkui ir kaltininkui kaip solidariems skolininkams.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visai atvejais patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

19Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, taip pat suklydo aiškindamas bei taikydamas materialiosios teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos teisės aiškinimo bei taikymo klausimais ir atmesdamas ieškovo ieškinį priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d., 330 str.).

20Kaip matyti iš byloje esančios Kauno apskrities VPK Kauno RPK 2009-12-01 pažymos Nr.20-65-2-PAZ2-394 (b. l. 21), dėl 2009-10-16 autoįvykio, įvykusio ( - ) Kaune, atsiradusios žalos kalta yra atsakovė A. G., vairavusi V. D. iš G. M. 2008-12-10 nupirktą automobilį Ford Mondeo, valstybinis Nr. ( - ) (b. l. 22-23). Nukentėjęs asmuo šiame autoįvykyje UAB „Baltic Petrolcum“, kuriam priklausantis automobilis Skoda Octavia, valstybinis Nr. ( - ) buvo apgadintas, o atsakovė pasišalino iš autoįvykio vietos, ką patvirtina 2009-10-16 pranešimo apie eismo įvykį užfiksuotos aplinkybės (b. l. 24). Pažymėtina, jog savo kaltės dėl eismo įvykio metu padarytos žalos iš esmės nepaneigė ir pati atsakovė, nors tiek savo paaiškinime, tiek pasirašydama eismo įvykio vietos schemoje (b. l. 62-63, 67), teigė žalos nepadariusi, tačiau savo atsiliepime į apeliacinį skundą nepaneigia jai 2009-11-25 nutarimu paskirtos administracinės nuobaudos, todėl teismui ginčo atveju nekyla abejonių dėl atsakovės kaltės.

21Nors pirmosios instancijos teismas detaliau aukščiau nurodytų aplinkybių neanalizavo, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad jos, kaip ir transporto priemonės techninės apžiūros 2011-10-21 protokole užfiksuotos aplinkybės (b. l. 28-32) bei remonto darbų sąmata (b. l. 33-35), patvirtina ieškovo pretenzijų į nuostolių atlyginimą už apmokėtus remonto darbus ir draudimo išmoką (b. l. 36, 41) pagrįstumą. Tuo pačiu, konstatuojant ieškinio pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas yra pagrįstas, nes pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė vien tik įvertinęs tą aplinkybę, jog ieškovas su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo regreso teise į teismą kreipėsi praleidęs CK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytą vienerių metų ieškininės senaties terminą.

22Apeliacinės instancijos teismas, sprendžia, kad teismas, vertindamas ginčo atveju pareikštą ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, neteisingai išaiškino žalos, t. y. nuostolių, kilmę. Teismas, atmesdamas ieškinį, sprendė, jog ginčo atveju ieškinys pareikštas regreso teise ir yra kildinamas iš draudimo teisinių santykių, kuriems taikytinos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, 23 straipsnio 1 dalies ir CK 6.280 straipsnių nuostatos. Tokia išvada darytina todėl, kad ginčo atveju regreso sąvoka reiškia subrogaciją, o ne regresą siaurąja jo prasme, todėl ieškovas ginčo atveju draudimo sutarties santykių atžvilgiu nėra „draudikas“, o trečiasis asmuo subrogacijos būdu perimantis reikalavimo teisę prievolės atžvilgiu (CK 6.111 str.).

23Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad regresą ir subrogaciją visų pirma reikšminga atskirti dėl tinkamo ieškinio senaties termino taikymo. Įstatymas įtvirtina skirtingas ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisykles regresinėms prievolėms ir prievolėms, kurios subrogacijos būdu nukentėjusį asmenį pakeičia jam žalą atlyginęs trečiasis asmuo (šiuo atveju ieškovas). Iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CK 1.127 str. 4 d.). Todėl ginčo atveju ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui 2010-04-12 įvykdžius kreditoriaus prievolę (b. l. 38-40) ir subrogacijos būdu įstojus į pradinio kreditoriaus (nukentėjusiojo) vietą, ieškinio senaties termino pradžiai nustatyti taikoma CK 1.128 straipsnio taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tokiu būdu skirtingas ieškinio senaties terminų pradžios nustatymo taisykles lemia regreso ir subrogacijos skirtumai, nes regreso ir subrogacijos atskyrimas reikšmingas ne tik ieškinio senaties termino pradžios nustatymui, bet ir ieškinio senaties terminų taikymui. CK 1.125 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams, o to paties straipsnio 8 dalyje - sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Kadangi ginčo atveju ieškovo reikalavimai kyla iš deliktinių teisinių santykių, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė materialiosios teisės normą, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas naikinamas (CPK 330 str.).

24Apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas ieškovo ieškinį pagrįstu, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog A. G. yra tinkamas atsakovas šioje byloje, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo santykių teisiniu reglamentavimu sukurta tokia dėl transporto priemonės poveikio per eismo įvykį nukentėjusių trečiųjų asmenų į nuostolių atlyginimą apsaugos sistema, pagal kurią transporto priemonės valdytojui dėl padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsiradus civilinei atsakomybei žalos atlyginimo išlaidos mokamos nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė atsirado naudojant apdraustą transporto priemonę, ar, pažeidžiant transporto priemonės savininkui įstatymo nustatytą pareigą privalomai drausti, neapdraustą transporto priemonę ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m, balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2009).

25Įvertinęs aukščiau išvardintų aplinkybių visumą bei byloje pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovo pareikštas ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl jis patenkinamas visiškai, ir iš atsakovės A. G. ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui priteistina 2105,98 Lt dydžio nuostolių atlyginimas (TPVCAPDĮ 23 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., CK 6.280 str. 1 d.).

26Apeliacinį skundą patenkinus, ir byloje priėmus naują sprendimą, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės priteistinos ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 131 Lt žyminis mokesti (b. l. 4, 47 ir 149) (CPK 93 str. 1, 3, 5 d.). Taip pat iš atsakovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

28Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

29Priteisti iš atsakovės A. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (juridinio asmens kodas 125709291, buveinės adresas Algirdo g. 38, LT-03606 Vilnius a. s. Nr. LT96 7044 0600 0155 8518) 2105,98 Lt (du tūkstančius vieną šimtą penkis litus 98 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 131 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

30Priteisti iš atsakovės A. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 24 Lt (dvidešimt keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmokos kodas 188659752, biudžeto surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 2105,98 Lt nuostolių atlyginimo... 4. Nurodė, kad Kaune, 2009 m. spalio 16 d. dėl A. G., vairavusios jai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad 2009 m. spalio 16 d. Kaune, ( - ) įvyko eismo įvykis,... 8. Teismas nurodė, kad atsakovė teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad... 9. Teismas konstatavo, kad tarp šalių yra susiklostę teisiniai draudimo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m.... 12. Apeliantas nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas,... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Kauno rajono apylinkės... 14. 1. CPK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytas sutrumpintas vienerių metų... 15. 2. Administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga patvirtina, kad... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir... 19. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais... 20. Kaip matyti iš byloje esančios Kauno apskrities VPK Kauno RPK 2009-12-01... 21. Nors pirmosios instancijos teismas detaliau aukščiau nurodytų aplinkybių... 22. Apeliacinės instancijos teismas, sprendžia, kad teismas, vertindamas ginčo... 23. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 24. Apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas ieškovo ieškinį pagrįstu,... 25. Įvertinęs aukščiau išvardintų aplinkybių visumą bei byloje pateiktus... 26. Apeliacinį skundą patenkinus, ir byloje priėmus naują sprendimą, kuriuo... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 28. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. sprendimą panaikinti ir... 29. Priteisti iš atsakovės A. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ieškovui... 30. Priteisti iš atsakovės A. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) 24 Lt...