Dėl darbo užmokesčio

Ar premijas apima darbo užmokestis? t.y - ar premija yra viena iš rūšių darbo užmokesčio? Jeigu taip - gal yra kokia teismų praktika?
Laba Dovilė,
į jūsų klausymą radau gan įdomų komentarą:
Darbuotojų darbo užmokestį sudaro dvi dalys: tarifinis atlygis ir premijos, priedai, priemokos. Tarifinis atlygis – tai fiksuotas pinigų kiekis už darbą per valandą ar mėnesį einant konkrečias pareigas, esant normalioms darbo sąlygoms. Premijos, priedai, priemokos – tai kintamoji darbo užmokesčio dalis, nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo profesines savybes, jo atliekamo darbo kokybę bei kiekybę, taip pat ir į kitus veiksnius.
Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek ir premijas, kurios nurodytos darbo sutartyse kaip atlyginimas už atliktas darbo funkcijas bei tam tikrų rodiklių įvykdymą. Premijos, suvokiamos DK 186 straipsnio prasme, skyrimo tvarka turi būti reglamentuota kolektyvinėje ar darbo sutartyje; darbuotojas, įvykdęs nustatytas darbo normas, įgyja subjektyvią teisę reikalauti premijos, o darbdavys – pareigą ją mokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Espersen Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-451/2006). Šis teismas pažymėjo, kad pagal DK 233 straipsnį tokios premijos nelaikytinos skatinimo priemonėmis, o pagal savo pobūdį priskirtinos darbo užmokesčiui ir yra darbo užmokesčio sudedamosios dalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. V. v. UAB „Mitnija“, bylos Nr. 3K-3-284/2009).