Informacija apie atranką į Kauno apygardos teismo teisėjo vietą

Respublikos Prezidento kanceliarija, atsižvelgdama į Respublikos Prezidentės 2012 m. liepos 10 d. dekretą Nr. 1K–1145 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 55¹ ir 66 straipsniais, pradeda atrankos procedūrą į laisvą Kauno apygardos teismo teisėjo vietą.

Informuojame, kad asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje į Kauno apygardos teismo teisėjo vietą, sąrašas bus sudarytas iki 2012 m. rugsėjo 7 d.

Asmenų, ketinančių dalyvauti atrankoje, sąrašą sudaro Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr. 1K-247 patvirtinto Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu.