Klaipėdos apygardos teismas: turto pasisavinimu kaltintas verslininkas išteisintas

2012 m. liepos 27 d. Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje P. J. (gim. 1954 m.) kaltintas tuo, kad būdamas įmonės direktoriumi pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje esantį didelės vertės svetimą turtą.

Verslininkas teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino. Nurodė, kad visos 80982,73 Lt išlaidos buvo susijusios su įmonės vadovo pareigų ėjimu, tačiau dėl jam nežinomų priežasčių bendrovės buhalterijoje jos nebuvo apskaitytos ir įvertintos. Taip pat nesutiko su kaltinimu, kad pasisavino 320000 Lt, nes šiuos pinigus pasiskolino sudarydamas rašytinę paskolos sutartį su įmone, šių pinigų nevengia grąžinti.

Teisiamajame posėdyje išklausius kaltinamojo, apklausus liudytojus ir ištyrus baudžiamosios bylos medžiagą, teismas konstatavo, jog kaltinimas dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo nepasitvirtino, kadangi P. J. veiksmuose nėra nusikaltimo būtinų objektyviųjų ir subjektyviųjų sudėties požymių. Bylos faktiniai duomenys rodo, kad P. J. bendrovės lėšomis naudojosi būdamas komandiruotėse. Nors jis dalies pinigų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų nepateikdavo įmonei, tai negali būti pagrindas taikyti baudžiamąją atsakomybę, nes nenustatytas esminis šio nusikaltimo sudėties požymis – patikėto ar esančio kaltininko žinioje turto pavertimas savo nuosavybe. Teismas taip pat pažymėjo, jog kaltinamasis turėjo teisę išsiimti pinigus nedalyvaujant buhalterei, o buhalteriniuose apskaitos dokumentuose užfiksuota sudaryta paskolos sutartis 320000 Lt sumai negali būti inkriminuojama kaip svetimo įmonės didelės vertės turto pasisavinimas. Be to, faktas, kad tarp kaltinamojo P. J. ir įmonės atsirado civilinių teisinių santykių prigimtis, patvirtintas teismo, nagrinėjusio bylą civilinio proceso tvarka, sprendimu. Taigi tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai, kurie buvo išspręsti civilinio proceso tvarka – skola iš P. J. priteista įmonės naudai. Dėl nurodytų motyvų apygardos teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistajam – nuo jo kopijos įteikimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Informaciją pateikė: Gintarė Daugėlaitė Klaipėdos apygardos teismo pirmininko patarėja Tel. (8 46) 39 09 62 El. p. [email protected]