Nuteistasis Algimantas Vertelka lieka kalėjime

2012 m. gegužės 31 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimą dėl nuteistojo Algimanto Vertelkos perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus.

Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistas A. Vertelka šiandien prašė teismo teikimą tenkinti, nes jis nori daugiau bendrauti su artimaisiais, o kalėjime nėra tam tinkamų sąlygų.

Teismo posėdžio metu Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas nurodė, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija netarpininkauja dėl nuteistojo A. Vertelkos perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus, nes nuteistasis baustas drausmine tvarka 7 kartus, turi 2 galiojančias nuobaudas, neskatintas, jo elgesys atliekant bausmę vertintinas patenkinamai.

Spręsdamas klausimą dėl nuteistojo perkėlimo į pataisos namus, teismas atsižvelgė į aukščiau minėtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo išdėstytas pastabas, taip pat atsižvelgė į tai, kad A. Vertelkos padaryti nusikaltimai yra pavojingi, sukėlę itin sunkias neigiamas pasekmes. Už padarytus nusikaltimus jis yra nubaustas pačia griežčiausia bausme – laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Nuteistasis savo kaltės dėl nusikaltimų nepripažįsta, nesigaili, todėl teismas daro išvadą, kad A. Vertelkai paskirtos griežčiausios bausmės – laisvės atėmimo iki gyvos galvos, atliekamos kalėjime, tikslai dar nėra pasiekti, jo elgesys bausmės atlikimo metu yra vertinamas tik patenkinamai, todėl nėra pagrindo sušvelninti A. Vertelkai laisvės atėmimo bausmės režimo, t.y. perkelti iš kalėjimo į pataisos namus, todėl teikimas netenkintas.

Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

Informaciją pateikė:Airinė Šerelytė Vilniaus m. 2 apylinkės teismo atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Tel. (8 5) 266 0673 El. p. airine.serelyte@teismas.lt