Premjerė: kiekviena karta turi savą kovos už laisvę misiją

Šiandien Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė tarė sveikinimo žodį Ariogaloje, Dubysos slėnyje, vykusiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“. 

„Kiekviena karta turi savą kovos už laisvę misiją, –  susirinkusiesiems kalbėjo premjerė. – Mes semiamės stiprybės iš istorijos, tačiau čia ir dabar turime liudyti savo neišsenkamą drąsą ir pasiaukojimą. Šiandien visokeriopa parama didvyriškai kovojančiai Ukrainos tautai yra itin svarbi mūsų laisvės auginimo dalis.“ 

Ministrė Pirmininkė sąskrydžio dalyviams priminė liepą Vilniuje vykusį NATO viršūnių susitikimą, jo metu Lietuvai skirtą dėmesį ir buvimo visaverčiais galingiausių tarptautinių struktūrų nariais svarbą bet kokios galimos agresijos atveju. „Itin reikšminga, kad pagaliau vertinama mūsų skaudi istorinė patirtis ir jos subrandinta geopolitinė išmintis“, – sakė I. Šimonytė. 

Premjerė kalboje taip pat akcentavo tiek pagalbos Ukrainai, tiek savo galios stiprinimo svarbą, visuotinio pilietinio pasipriešinimo gebėjimų ugdymą.

„Susirinkome su Lietuva širdyje – ir tegu ji stiprėja. Neabejoju, kad už šį stiprėjimą turime būti ypač dėkingi tiems, kurie atsilaikė prieš sovietines represijas, labai daug ištvėrė ir išliko visoms ateinančioms kartoms įkvėpimo ir tvirtybės šaltinis“, – padėkos žodžiais kalbą baigė Ministrė Pirmininkė. 


05-08-2023

Informaciją pateikė: LRVK Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius.

Šitą bei kitas naujienas skaitykite: https://lrv.lt/lt/naujienos