Vyriausybės vadovė Konstitucinio Teismo 30-mečio renginyje:

Svarbiausia – ištikimybė teisės viršenybei, teisingumui ir racionaliai analizei

Šiandien Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė dalyvavo Konstitucinio Teismo įsteigimo 30-mečio minėjime, knygos „Trisdešimt konstitucinės justicijos metų: tempore et loco“ pristatyme.

„Konstitucija – kiekvienos ją turinčios valstybės pagrindas, pamatinis žmonių susitarimas. Labai svarbu, kad šis pagrindas būtų stabilus ir tvirtas. Itin džiaugiuosi, kad tie išmintingi žmonės, kurie prisiėmė atsakomybę už galutines mūsų Konstitucijos teksto formuluotes, projektą rengė atsakingai ir kokybiškai, tad per visus tris dešimtmečius išvengėme būtinybės nuolat kaitalioti pamatinės sutarties tekstą. Nors, kas be ko, ginčų, kaip reiktų interpretuoti vieną ar kitą Konstitucijos teiginį, tikrai netrūko ir, matyt, netrūks“, – į susirinkusiuosius kreipėsi premjerė.

Ministrė Pirmininkė savo kalboje džiaugėsi Lietuvos konstitucionalizmo raida, pažanga, Konstitucinio Teismo teisėjų profesionalumu, priminė pasitikėjimo Konstituciniu Teismu ir pagarbos Konstitucijai reikšmę demokratijai bei netrukus vyksiantį referendumą ir pasidalijo lūkesčiu, kad šis įvykis bus tikra tautos valios išraiška.

„Konstitucinis Teismas neturi būti patogus ar, juoba, neturi pataikauti kuriai nors interesų grupei. Akivaizdu, kad mes, politikos lauko atstovai, ne visada liekame patenkinti kiekvienu Konstitucinio Teismo sprendimu. Tačiau svarbiausia priimant sprendimus – ištikimybė teisės viršenybei, teisingumui ir racionaliai analizei“, – savo kalboje pažymėjo premjerė ir renginio dalyviams linkėjo prasmingų ir gilių diskusijų kupinos žmogaus teisių ir laisvių šventės.


18-09-2023

Informaciją pateikė: LRVK Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius.

Šitą bei kitas naujienas skaitykite: http://lrv.lt/lt/naujienos