Nuo 2015 m. Liepos 1 d. – nauja statybos paslaugų apmokestinimo PVM tvarka

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigalioja naujos PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos, pagal kurias PVM mokėtojas apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjo jam atliktus PVM įstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje. Kitaip tariant, šiems statybos darbams bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimo mechanizmas, pagal kurį už atliktus statybos darbus PVM turės apskaičiuoti ne šių darbų atlikėjas, o jų užsakovas, kuriuo laikomas bet kuris statybos darbų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas.

PVM įstatymo 96 straipsnio pakeitimo esmė: Statybos paslaugas teikianti įmonė užsakovui (apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui) turės išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už statybos paslaugas, turės apskaičiuoti 21 proc. pardavimo PVM, tačiau PVM deklaracijoje  pardavimo PVM neturės deklaruoti, užsakovas jai sumokės sumą be PVM. Užsakovas privalės perimti pardavimo PVM, t.y. savo PVM deklaracijoje 21 proc. PVM jis turės deklaruoti kaip pardavimo PVM ir bendra tvarka galės jį traukti į PVM atskaitą (jei statybos paslaugos bus 100 proc. skirtos PVM apmokestinamai veiklai, į biudžetą mokėtina PVM suma nesusidarys).

Tuo atveju, jei statybos paslaugas pirks ne PVM mokėtojas arba PVM mokėtojas, bet ne apmokestinamasis asmuo (pvz. ekonominės veiklos nevykdanti viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, gyventojas ar kt.) pardavimo PVM, kaip ir šiuo metu, į biudžetą turės mokės statybos paslaugas suteikęs PVM mokėtojas.

Be to, atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas fiziniams asmenims (pvz. individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir pan.), kurie ekonominės veiklos vykdymo tikslais yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau statybos darbus įsigyja (užsako) savo asmeniniams tikslams, veikdami kaip privatūs asmenys (pvz., savo gyvenamojo mano statybai), t. y. jų sudaromi sandoriai dėl statybos darbų įsigijimo nėra susiję su vykdoma ekonomine veikla (PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą).

Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas ir tada, kai užsakovas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris Lietuvoje nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Atvirkštinis PVM gali būti taikomas tik statybos darbams, suprantant juos taip, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, t. y. visiems darbams, atliekamiems statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Taigi atvirkštinis PVM bus taikomas: naujo statinio statybos darbams; statinio rekonstravimo darbams; statinio kapitalinio remonto darbams; statinio paprastojo remonto darbams; statinio nugriovimo darbams.

Atvirkštinis PVM nebus taikomas: statinio projektavimui; statinio projekto priežiūrai; projekto ekspertizei; statinio ekspertizei; statybos techninei priežiūrai; statybiniams tyrimams; geodeziniams ir kadastriniams matavimams ir pan. darbams.

Jeigu bus tiekiamos tik: statybinės medžiagos (pvz., plytos, betonas, dažai, hermetikai ir t.t.), ar kitos statybai reikalingos prekės (pvz., langai, durys, liftai, kondicionieriai ir t.t.), bus laikoma, kad buvo vykdomas prekių tiekimas ir atvirkštinis PVM nebus taikomas.

Taigi nuo 2015 m. liepos 1 d. statybos paslaugoms bus taikoma analogiška taisyklė, kaip perkant metalo laužą, tam tikrą medieną ar iš bankrutuojančių įmonių įsigyjant prekes ir paslaugas. Naujoji atvirkštinio PVM tvarka palanki ir statybos įmonei, kuriai nereikia mokėti PVM į biudžetą, jo sumos dar negavus iš užsakovo, ir užsakovui, kuriam nereikia PVM sumokėti statybos įmonei ir paskui jo susigrąžinti iš biudžeto.

 

Straipsnio autorė

Advokatė Eglė Paulauskytė

Advokatų profesinė bendrija „iLAW“

www.ilawfirm.lt

Komentarai

Mokesčiai ir finansai Visi

Kiti straipsniai