Byla 2-2242/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Neries verslas“, uždarosios akcinės bendrovės „Astonbocas“ ir H. B. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5955-585/2011 pagal ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Velsigas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Vilniaus apskrities VMI, UAB „Astonbocas“, UAB „Neries verslas“, Halina B. G..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinkta bankroto administratoriaus kandidatūra, t.y. ar tinkamai įvertinta bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų reikšmė.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Velsigas“. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jurconsult group“. Pažymėjo, kad tiek UAB „Jurconsult group“, tiek ir UAB „Valeksa“ sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Velsigas“. Tačiau trečiųjų asmenų UAB „Astonbocas“, UAB „Neries verslas“ ir H. B. G. siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB „Valeksa“ buvo gautas likus mažiau nei parai iki paskirto bylos nagrinėjimo, todėl teismas nespėjo suderinti administratoriaus kandidatūros su Įmonių bankroto valdymo departamentu. Pabrėžė, jog bankroto bylų atveju proceso sparta yra ypač svarbi, todėl, siekiant neužvilkinti bylos nagrinėjimo, teismas sprendė, kad netikslinga būtų atidėti teismo posėdį iki bus suderinta trečiųjų asmenų siūlomo administratoriaus kandidatūra. Atsakovo UAB „Velsigas“ bankroto administratoriumi skyrė UAB „Jurconsult group“.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Tretieji asmenys UAB „Neries verslas“, UAB „Astonbocas“ ir H. B. G. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus skyrimo panaikinti ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo UAB „Velsigas“ administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Prašymą grindžia šiais argumentais:

  1. Byloje nebuvo tinkamai pasirengta klausimo dėl administratoriaus kandidatūros parinkimo nagrinėjimui iš esmės. Nurodė, jog terminas, per kurį kreditorius gali pareikšti savo prašymus, yra itin trumpas, todėl kreditoriaus prašymą dėl administratoriaus kandidatūros siūlymo, pateiktą net paskutinę termino dieną, teismas privalo priimti ir išnagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Bankroto bylose bendroji taisyklė, jog procesiniai dokumentai ir įrodymai turi būti pateikiami į bylą taip, kad jų priėmimo metu nebūtų užvilkintas procesas, negali būti vertinama prioritetiškai prieš viešo intereso ir specialiuosius bankroto principus. Teismas itin siaurai, todėl netinkamai, taikė bankroto proceso ekonomiškumo, operatyvumo ir koncentracijos principus byloje. Nurodė, jog ieškovo finansinis reikalavimas yra kur kas mažesnis, nei trečiųjų asmenų, todėl turėjo būti įvertinos visos apeliantų nurodytos aplinkybės dėl siūlomo bankroto administratoriaus paskyrimo.
  3. Teismo nutartimi atsakovo UAB „Velsigas“ bankroto administratoriumi UAB „Jurconsult group“ buvo paskirtas ženkliai mažesnę patirtį turintis ir labiau užimtas kandidatas, nei trečiųjų asmenų siūlytas didesnę patirtį turtintis ir mažiau užimtas UAB „Valeksa“. UAB „Jurconsult group“ dirba tik du administratoriai, iš kurių vos vienas turi ilgesnę nei vienerių metų praktiką. Be to, UAB „Jurconsult group“ vienam bankroto administratoriui tenkantis užimtumas yra 4,5 bankroto procedūrų, tuo tarpu UAB „Valeksa“ – 4,38.

9Ieškovas VSDFV Vilniaus skyriaus pateikė atsiliepimą į apeliantų atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, duomenis bei pagrįstai atsakovui iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jurconsult group“.

10Atsakovas BUAB „Velsigas“ pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų atskirąjį skundą. Nurodė, kad teismas atsakovo administratoriumi paskyrė mažesnę patirtį turintį ir labiau užimtą kandidatą, todėl palaiko apeliantų atskirąjį skundą ir sutinka, jog atsakovo bankroto administratoriumi būtų skirtas UAB „Valeksa“.

11Atsakovo bankroto administratorius UAB „Jurconsult group“ pateikė patikslinimą dėl apeliantų atskirajame skunde nurodytų netikslumų. Nurodė, jog asmenys, dirbantys UAB „Valeksa“, papildomai dirba ir kitose įmonėse, teikiančiose bankroto administravimo paslaugas arba administruoja bankrutuojančias įmones kaip fiziniai bankroto administratoriai ir į tai atsižvelgiant jų administruojamų įmonių skaičius tenkantis vienam asmeniui yra žymiai didesnis – 9 bankroto procedūros, kai tuo tarpu UAB „Jurconsult group“ vidurkis sudaro 4,5 bankroto procedūros vienam administratoriui.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti.

15Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti, nes teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

16Iš bylos duomenų matyti, jog apeliantai prašymą dėl administratoriaus kandidatūros pateikė pirmosios instancijos teismui 2011 m. birželio 29 d. 16 val., t.y. likus mažiau nei parai prieš teismo paskirtą posėdį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (b.l. 16-17, 21-22, 37-38). Teisėjų kolegija pažymi, jog skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas nustatyta tvarka turi suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 str. 2 d.), o padaryti tai mažiau nei per vieną parą, neatidėjus bylos nagrinėjimo, objektyviai neįmanoma. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, 2011 m. birželio 29 d. gavęs apeliantų prašymą dėl siūlomo skirti administratoriaus kandidatūros, pagrįstai ir teisėtai, atsižvelgdamas į ĮBĮ reikalavimus bei bendruosius ekonomiškumo, operatyvumo ir koncentracijos principus, siekdamas, kad be svarbių priežasčių nebūtų vilkinamas bylos procesas, sprendė, jog netikslinga atidėti posėdį iki bus suderinta apeliantų siūlomo administratoriaus kandidatūra.

17Apeliantų atskirojo skundo motyvas, jog aplinkybė, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė mažiausią reikalavimą turintis kreditorius, sudaro pagrindą abejoti pasiūlyto kandidato tinkamumu, taip pat nepagrįstas. Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 p. nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 p.) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

18Atskirasis skundas taip pat grindžiamas argumentais, kad apygardos teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratorių, nepakankamai reikšmės skyrė kandidatų užimtumo bei patirties kriterijams. Šie administratoriaus parinkimo kriterijai, kaip jau minėta, nėra absoliutūs, o su atskiruoju skundu nėra pateikta įtikinančių įrodymų, leidžiančių spręsti ar daryti pagrįstas prielaidas, jog paskirtas bankroto administratorius dėl savo užimtumo negalės tinkamai vykdyti savo kaip atsakovo bankroto administratoriaus pareigų. Paskirtas administratorius sutinka administruoti atsakovą. Tai reiškia, kad pats administratorius, geriausiai žinodamas savo užimtumą ir jį įvertinęs, nemato kliūčių dėl užimtumo administruoti dar vieną įmonę – atsakovą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog, kaip ir nurodė bankroto administratorius UAB „Jurconsult group“ pateiktame paaiškinime, UAB „Valeksa“ tenkantis užimtumas administruojant kitas įmones (vienam bankroto administravimo įmonėje dirbančiam administratoriui vidutiniškai tenka 9 bankrutuojančios įmonės, nors atskirų administratorių (fizinių asmenų) užimtumas skiriasi) net du kartus viršija užimtumo krūvį tenkantį paskirtam UAB „Jurconsult group“ administratoriui, kadangi UAB „Valeksa“ dirbantys asmenys papildomai dirba ir kitose įmonėse, teikiančiose bankroto administravimo paslaugas (b.l. 67). Taip pat pažymėtina, jog iš pridėtų į bylą UAB „Jurconsult group“ dokumentų matyti, kad vienas iš dviejų UAB „Jurconsult group“ administratorių – K. M. turi itin didelę 10 metų bankroto administravimo patirtį (b.l. 68-71). Todėl apeliantų atskirajame skunde išdėstytas paskirto administratoriaus užimtumo ir patirties palyginimas su jų siūlomu administratoriaus užimtumu bei patirtimi neleidžia daryti išvados, kad paskirto administratoriaus užimtumas yra tiek didelis arba patirtis per maža, kad galėtų iškilti sunkumų administruojant atsakovo bankroto procesą.

19Apeliacinės instancijos teismas kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos dėl apelianto siūlomos bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ kandidatūros suderinimo (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2011-09-07 raštu pranešė, jog UAB “Valeksa“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Taip pat iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovo įmonei pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Jurconsult group“ taip pat atitinka ĮBĮ reikalavimus (b.l. 51). Šios nustatytos aplinkybės apeliantai neginčijo. Kaip ir minėta, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad UAB „Jurconsult group“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, nėra pagrindo naikinti skundžiamos nutarties dalies, kuria atsakovui buvo paskirtas bankroto administratorius.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai