Byla 2-786/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „A.R.D.S. Transport“ atskirąjį skundą dėl dalies Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos vežėjų grupė“ (buvusi UAB ,,BVIP group“) pagal nurodyto ieškovo ir bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės ,,Simatra“ ieškinį bei paskirtas atsakovo bankroto administratorius (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Sostransa“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Skolų valdymo inspekcija“, uždaroji akcinė bendrovė ,,V-Servisas“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Rotada“, uždaroji akcinė bendrovė ,,FSTS“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Eurodebt LT“) (civilinė byla Nr. B2-3121-232/14),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „A.R.D.S. Transport“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Baltijos vežėjų grupė“, o bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Abadona“ (b. t. I, 1 – 2 l.).

4Bendraieškis UAB ,,Simatra“ bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB ,,Admivita“ (b. t. I, 162 – 165 l.).

5Trečiasis asmuo UAB ,,Rotada“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Vantolina“ (b. t. I, 105 – 107 l.).

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,Sostransa“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Gudara“ (b. t. I, 51 – 53 l.).

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,Skolų valdymo inspekcija“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Ekvalda“ (b. t. I, 68 – 71 l.).

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,FSTS“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Jurconsult group“ (b. t. I, 116 l.).

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,V-SERVISAS“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Admivira“ (b. t. I, 135 l.).

10Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB ,,EURODEBT LT“ bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB ,,Pirmas administratorių biuras“ (b. t. I, 179 - 182 l.).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB ,,Baltijos vežėjų grupė“ bankroto bylą, o atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Pirmas administratorių biuras“ (b. t. II, 10 – 13 l.).

13Teismas nustatė, kad byloje yra pateiktos visų bankroto administratorių kandidatūrų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau - ĮBVD) pateikė pranešimus, kad nurodyti kandidatai atitinka teisės aktų reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog kuri nors iš siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų neatitiktų imperatyvių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalies normų.

14Teismas nurodė, kad įvertinus administratorių kandidatūras, ne Vilniuje veikiančio administratoriaus UAB ,,Gudara“ kandidatūra vertinama kaip mažiausiai tinkama efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras, nes atsakovo buveinė yra Vilniaus mieste, o pagal kitų kandidatų - bankroto administratorių darbo krūvį, užimtumą, dirbančių fizinių bankroto administratorių skaičių, vidutiniškai tenkančių bankroto administravimo procedūrų skaičių, atsakovo bankroto administratoriumi skiriamas UAB ,,Pirmas administratorių biuras“. Teismo teigimu, nors pagal turimos patirties kriterijų UAB ,,Pirmas administratorių biuras“ turi mažesnį pranašumą kitų administratorių atžvilgiu, tačiau, neskiriant šios įmonės atsakovo administratoriumi tik pagal šį kriterijų, būtų pažeidžiamas bankroto administratorių lygiateisiškumas ir iškreipiami sąžiningos konkurencijos principai.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas UAB „A.R.D.S. Transport“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - atsakovo bankroto administratoriumi paskirti

17UAB ,,Abadona“ (b. t. II, 26 – 27 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, kadangi nemotyvavo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros atrankos ir paskyrimo kriterijų;
  2. Paskirtasis bankroto administratorius viešai skelbia tikrovės neatitinkančius duomenis apie savo veiklą, nes realus jo darbuotojų skaičius ir užimtumas neatitinka ĮBVD tinklalapyje skelbiamų duomenų, dėl ko manytina, kad paskirtasis bankroto administratorius veikia nesąžiningai.

    18UAB ,,Pirmas administratorių biuras“ du darbuotojai neteikia bankroto administravimo paslaugų, o likusiems paskirtojo bankroto administratoriaus bendrovė nėra pagrindinė darbo vieta, bankroto procedūros administruojamos per kitas bendroves, todėl realiai paskirtojo bankroto administratoriaus užimtumas ir darbo krūvis yra 45 bylos 4 darbuotojams, o ne 4 bylos 6 darbuotojams. Tuo tarpu kitų byloje dalyvaujančių asmenų siūlytų bankroto administratorių kandidatūrų užimtumo ir darbo krūvio bei darbuotojų skaičius leidžia manyti, kad jų kandidatūros būtų tinkamesnės atsakovo bankroto procedūros vykdymui.

  3. Apelianto siūlomo bankroto administratoriaus UAB ,,Abadona“ bendras darbuotojų skaičius yra didesnis, bendrovė turi ir pagalbinį personalą, kuris leistų užtikrinti operatyvų ir sklandų administravimą, nors vidutinis šioje įmonėje dirbančių bankroto administratorių užimtumas yra didesnis nei paskirtojo bankroto administratoriaus darbuotojų.

19Bendraieškis UAB ,,Simatra“, tretieji asmenys UAB ,,V-Servisas“, UAB ,,FSTS“ atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti, nurodo sutinkantys su atskirajame skunde nurodytais argumentais (b. t. II, 46, 47, 50 l.).

20Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad neprieštarauja ieškovo prašymui, bankroto administratoriaus kandidatūrą prašo skirti atsižvelgiant į ieškovo ir kreditorių prašymus (b. t. II, 52 l.).

21Trečiasis asmuo UAB ,,Eurodebt LT“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (b. t. II, 54 – 55 l.). Nurodo, kad bankroto administratorius turi būti parenkamas, atsižvelgiant į jo užimtumą, o paskirtojo bankroto administratoriaus užimtumas, Įmonių bankroto departamento duomenimis, yra mažiausias, lyginant su kitomis byloje siūlytomis bankroto administratoriaus kandidatūromis.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

25Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, nepažeidė civilinio proceso įstatymo ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių bankroto administratoriaus paskyrimą.

26ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis nustato reikalavimus, keliamus bankroto a sąrašą asmenų, negalinčių būti bankroto a

27Nors įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs, o teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis sąrašas kriterijų, kuriais vadovaudamasis teismas turi parinkti vieną iš ĮBĮ reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų, tačiau, pagal teismų praktiką, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/2013; 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-234/2012). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų.; kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 1-2 d., 4 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-276/2014; 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2242/2011; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010).

28Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje pateiktas bankroto administratorių kandidatūras, vadovavosi ĮBĮ reikalavimais, rėmėsi ĮBVD viešai skelbiamais duomenimis bei atsižvelgė į administratorių darbo krūvį, užimtumą, patirtį, buveinės vietą bei lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principus, ir teisingai nustatė, kad visi kandidatai atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus, o dėl skirtingos administratoriaus ir atsakovo buveinių vietos mažiausiai tinkama efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras pripažintina

29UAB ,,Gudara“. Nors teismas detaliai nenagrinėjo kiekvienam fiziniam bankroto administratoriui vidutiniškai tenkančių bankroto administravimo procedūrų skaičiaus, tačiau iš esmės tinkamai įvertino kandidatų įmonėse dirbančių fizinių bankroto administratorių kiekį bei vykdomas bankroto procedūras, taip pat kitus kriterijus bei aplinkybes, tarp jų ir tai, jog patvirtino, kad visos nagrinėjamoje byloje svarstomos bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (b. t. II, 5 – 9 l.), bei turėjo pagrindo atsakovo bankroto administratoriumi paskirti trečiojo asmens UAB ,,EURODEBT LT“ pasiūlytą kandidatą, nurodęs ir tai, kad aplinkybė, jog paskirtasis bankroto administratorius turi mažiau patirties, nesudaro pagrindo atmesti jo kandidatūrą, nes tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą bei iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (CPK 3 str.). Beje, atkreiptinas dėmesys, kad ĮBVD 2014 m. vasario 3 d. pranešime Vilniaus apygardos teismui dėl apelianto siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros nurodyta, jog ĮBVD direktoriaus įsakymais UAB ,,Abadona“ darbuotojui Z. J., kaip asociacijos Intekta direktoriui, skirta nuobauda – viešas įspėjimas, o darbuotojai V. V., kaip UAB ,,Admivira“ įgaliotam asmeniui, yra skirta nuobauda – įspėjimas (b. t. II, 7 l.).

30Taigi nepagrįsti apelianto atskirojo skundo argumentai dėl skundžiamos teismo nutarties nemotyvuotumo ar dėl jo siūlomo kandidato

31Neturi pagrindo ir apelianto atskirojo skundo teiginiai, kad paskirtasis bankroto administratorius veikia nesąžiningai, viešai skelbdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie jo vykdomą veiklą, darbo krūvį, kad įmonėje dirba mažiau darbuotojų nei skelbiama ĮBDV, kad dalis fizinių administratorių nevykdo veiklos kaip bankroto administratoriai. Apelianto pateikta informacija ir duomenys dėl paskirtojo bankroto administratoriaus darbo krūvio nepaneigia aukščiau nurodytų argumentų ir pirmosios instancijos teismo išvadų; juolab kad nėra pateikiama analogiškos informacijos apie kitas bankroto administratorių kandidatūras, tarp jų ir apie apelianto siūlomą kandidatą. Beje, Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad bankroto administratoriaus darbo krūvis yra fakultatyvinis kriterijus, kuris savaime nėra lemiamas ir nesuteikia pranašumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012). Be to, byloje nėra įrodymų, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius - netinkamas ar nepajėgus vykdyti atsakovo bankroto procedūras, ar kad jis būtų šališkas.

32Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas arba atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirtojo bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

33Dėl pasakyto nėra pagrindo tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais argumentais (CPK 329 str., 338 str.).

34Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „A.R.D.S. Transport“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 4. Bendraieškis UAB ,,Simatra“ bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB... 5. Trečiasis asmuo UAB ,,Rotada“ bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,Skolų... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,FSTS“... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 10. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB ,,EURODEBT LT“ bankroto... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 13. Teismas nustatė, kad byloje yra pateiktos visų bankroto administratorių... 14. Teismas nurodė, kad įvertinus administratorių kandidatūras, ne Vilniuje... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „A.R.D.S. Transport“ prašo panaikinti... 17. UAB ,,Abadona“ (b. t. II, 26 – 27 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais... 18. UAB ,,Pirmas administratorių biuras“ du darbuotojai neteikia bankroto... 19. Bendraieškis UAB ,,Simatra“, tretieji asmenys UAB ,,V-Servisas“, UAB... 20. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad neprieštarauja... 21. Trečiasis asmuo UAB ,,Eurodebt LT“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių,... 26. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis nustato reikalavimus, keliamus bankroto a sąrašą... 27. Nors įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs, o teismų praktikoje nėra... 28. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje pateiktas bankroto... 29. UAB ,,Gudara“. Nors teismas detaliai nenagrinėjo kiekvienam fiziniam... 30. Taigi nepagrįsti apelianto atskirojo skundo argumentai dėl skundžiamos... 31. Neturi pagrindo ir apelianto atskirojo skundo teiginiai, kad paskirtasis... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 33. Dėl pasakyto nėra pagrindo tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais... 34. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 35. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį....