Byla e2-758-183/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui (tretieji asmenys ieškovo pusėje – O. P. ir UAB ,,Esmobaltas“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Piliakalnis” autocentras atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-1000-527/2015 pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui (tretieji asmenys ieškovo pusėje – O. P. ir UAB ,,Esmobaltas“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB ,,Swedbank“ 2014-07-08 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovo UAB ,,Pilialalnis“ autocentras bankroto bylą dėl nemokumo. Ieškovas nurodė, kad atsakovas ilgą laiko nevykdo įsipareigojimų ieškovui ir kitiems kreditoriams; dėl sistemingų ieškovo ir atsakovo 2006-06-27 pasirašytos Kredito sutarties Nr. 06-045127-IN (su visais pakeitimais ir papildymais; toliau – Kredito sutartis) pažeidimų ji buvo nutraukta 2013-02-20, o Vilniaus miesto apylinkės teismas, civilinėje byloje Nr. 2-11593-432/2013 išnagrinėjęs sujungtas civilines bylas, iškeltas pagal RUAB „Piliakalnis“ autocentras ieškinius „Swedbank“, AB, dėl Kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir dėl Kredito sutarties pratęsimo, 2013-07-04 sprendimu atmetė UAB „Piliakalnis“ autocentras reikalavimus, taigi visa atsakovo 5 704 165,54 Lt skola ieškovui yra pradelsta ir kelis kartus viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, t. y. atsakovas yra nemoki įmonė; bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Forum regis“.

4Kauno apygardos teismo 2014-08-18 ir 2014-11-04 nutartimis į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje įtraukti O. P., kuriai atsakovo skola sudaro 12 435,54 Lt (3 601,58 Eur), ir UAB „Esmobaltas“, kuriam atsakovas skolingas 5 541,81 Lt (1 605,02 Eur), kurie (tretieji asmenys) atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Avere“.

5Atsakovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti, nurodęs, kad nėra pagrindo spręsti dėl jo nemokumo. Atsakovo teigimu, įmonės balanse nurodyto turto vertė yra 6 540 752 Lt, o pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 1 108 248 Lt, taigi pusė atsakovo turto vertės sudaro 3 270 376 Lt, kuri yra didesnė nei esami 1 108 248 Lt dydžio įsipareigojimai, taigi nėra pagrindo kelti bankroto bylą. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme vyksta teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-11593-432/2013 dėl neteisėto 2006-06-27 Kredito sutarties Nr. 06-045127-IN nutraukimo pagal UAB „Piliakalnis“ autocentro ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB, o apylinkės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje neįsiteisėjęs, atsakovui 2013-08-01 pateikus apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui; taigi mokėjimo terminai nėra suėję, nes tarp šalių kilo ginčas dėl Kredito sutarties nutraukimo teisėtumo, todėl nesutinka su ieškovo argumentu, kad visa skola ieškovui yra pradelsta ir kelis kartus didesnė už pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Pasak atsakovo, nors įmonė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau, paskutinio pusmečio duomenimis, veikė pelningai, įmonės finansiniai rodikliai gerėja, taigi įmonė gali būti pajėgi grąžinti skolas kreditoriams ir toliau veikti pelningai; be to, Kauno apygardos teismas 2014-07-02 nutartimi yra priėmęs atsakovo direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Piliakalnis“; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Forum regis“.

8Teismas sprendė, kad, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Teismas nurodė, kad, 2014-07-09 balanso duomenimis, bendra atsakovo turto vertė sudarė 6 490 211 Lt (1 879 695,03 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus – 1 679 197 Lt (486329,07 Eur), t. y. neviršijo pusės į balansą įrašyto turto vertės, o 2014-07-09 veiklos rezultatų ataskaitos duomenis, atsakovo veikla buvo pelninga (39 322 Lt (11 388,44 Eur) pelno); tačiau, 2015-01-27 duomenimis, atsakovo įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sudarė 7 521,95 Eur, o atsakovo nekilnojamasis turtas (žemės sklypas, esantis Kaune, 9-ojo Forto g. 47, pastatas – automobilių techninio aptarnavimo centras, esantis Kaune, 9-ojo Forto g. 47 ir kilnojamasis turtas – piniginės lėšos, prekių atsargos) įkeisti kreditoriui „Swedbank“, AB (b. l. 21–25); 2013-05-17 atlikta žyma apie notaro vykdomąjį įrašą, t. y. pradėtas išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto.

10Teismas taip pat nurodė, kad teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, jog atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu pakeisti 2012-12-30 su „Swedbank“, AB, sudaryto susitarimo Nr. 06-145127-IN-10 dėl 2006-06-27 kredito sutarties Nr. 06-045127-IN sąlygų pakeitimo ir papildymo sąlygas, kuriose numatytas kredito grąžinimo terminas – 2017-08-10, ir nustatyti, kad: kredito grąžinimo terminas – 2021-12-31, kad kreditas bus grąžinamas ieškovui kas mėnesį sumokant įmokas – 17 234,84 Eur nuo 2015-01-01 iki 2021-12-31; Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-11593-432/2013 atmetė UAB „Piliakalnis“ autocentras ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB; Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Piliakalnis“ autocentras apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-04 sprendimo, 2014-10-13 nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-04 sprendimą; teismai konstatavo, kad, atsakovui nepadengus įsiskolinimo ieškovui, pastarasis pagrįstai nutraukė Kredito sutartį, ir atmetė atsakovo argumentus, kad skolos mokėjimo terminai pagal Kredito sutartį yra nesuėję.

11Teismo teigimu, atsakovui nenuginčijus, kad visi jo įsipareigojimai ieškovui yra pradelsti ir sudaro 5 704 165,54 Lt, bei įvertinus tai, kad, atsakovo 2014-07-09 balanso duomenimis, pusė turto vertės yra 3 245 105,5 Lt, o pradelsti įsipareigojimai vien ieškovui sudaro 5 704 165,54 Lt, t. y. kelis kartus didesni už pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, kad atsakovas yra nemokus.

12Pasak teismo, LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014-07-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2204-555/2014 priėmė atsakovo direktoriaus 2014-06-27 pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, tačiau 2014-10-23 nutartimi atsisakė iškelti atsakovo restruktūrizavimo bylą, nurodydamas, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, t. y. atsakovui gali būti keliama bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu; kad, 2014-06-13 balanso duomenimis, atsakovo turtas 2014-06-13 sudarė 6 540 752 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 5 424 549 Lt, tačiau į kreditorių sąraše nurodytą pradelstą įsipareigojimų sumą (1 108 248,16 Lt) buvo neįtraukta didelė „Swedbank“, AB, skolos dalis, kuri, įsiteisėjus Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimui atmesti atsakovo UAB „Piliakalnis“ autocentras reikalavimus pripažinti Kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, įtrauktina į pradelstus įsipareigojimus (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-408-640/2014, 2014-10-13 nutartis), dėl ko atsakovo pradelsta ieškovui įsipareigojimų suma yra ne 958 498 Lt, kaip nurodė atsakovas, o 5 957 210 Lt; juolab kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015-01-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-218-236/2015, išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014-10-23 nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui, paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014-10-23 nutartį.

13Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo, nurodė, kad administratoriaus kandidatūra parenkama vadovaujantis ĮBĮ redakcija galiojusia iki 2015-01-01 (2014-03-27 įstatymas Nr. XII-805), kadangi siūlomų administratorių kandidatūros buvo suderintos iki 2015-01-01, t. y. iki ĮBĮ nuostatų dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo pakeitimo. Teismo teigimu, tinkamiausiu bankroto administratoriumi administruoti atsakovą pripažintinas UAB „Forum regis“, kadangi šis administratorius nekelia teismui abejonių dėl šališkumo, yra strategiškai palankioje vietovėje, pagal darbuotojų skaičių ir patirtį turi resursus, reikalingus skaidriam, operatyviam, teisėtam bankroto procedūrų vykdymui; šį administratorių siūlo ieškovas, kurio finansinio reikalavimo suma sudaro net 5 704 165,54 Lt (1 652 040,53 Eur), šis administratorius turi pakankamą patirtį, vykdant bankroto procedūras (yra užbaigęs net 65 bankroto procedūras), šio administratoriaus užimtumas yra mažesnis nei UAB „Avere“.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perduoti Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas yra nemoki įmonė, netinkamai vertino atsakovo ūkinės finansinės veiklos rezultatus ir jo galimybes atsiskaityti su kreditoriais;
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo finansinės veiklos rodikliai gerėja; 2014 m. gegužės pabaigoje įmonė buvo gavusi 2 980 Lt pelno, o liepos 9 d. duomenimis, įmonė buvo gavusi net 39 322 Lt pelną; atsakovas nuo 2014-07-08 iki skundžiamos nutarties priėmimo sudarė daug naujų sutarčių; 2014 m. rugsėjo mėn. įmonė padidino apyvartą iki 70 procentų; 2014-07-09 Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, bendrovė per nepilnus 6 mėnesius 2014 m. pasiekė 1 298 707 Lt apyvartą, tai yra žymiai didesnė suma, lyginant su 2013 m. duomenimis; atsakovas tiek esamų, tiek naujų sutarčių pagrindu per 2014 m. pasiekė apie 2 mln. Lt apyvartą, o per 2015 m. planuoja pasiekti 2 990 000 Lt apyvartą; atsakovas surado investuotoją, kuris sutiko investuoti į įmonę daugiau nei 1 mln. Lt sumą, kuri bus panaudota atsiskaitymams su ieškovu;
  3. Teismas nebuvo aktyvus, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, neištyrė visų su atsakovo finansine būkle susijusių aplinkybių, atsiradusių nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo iki klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo;
  4. Teismas bankroto administratorių paskyrė nesilaikydamas ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, kadangi skundžiama teismo nutartis priimta įsigaliojus naujai bankroto administratorių skyrimo tvarkai; be to, paskyrimas ieškovo, didžiausio kreditoriaus, pasiūlyto bankroto administratoriaus, sudaro pagrindo išvadai, kad toks administratorius gali atstovauti tik jį pasiūliusio kreditoriaus interesus.

16Ieškovas AB „Swedbank“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Ieškovo teigimu, Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2204-555/2014 ir Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-218-236/2015, spręsdami klausimą dėl reorganizavimo bylos iškėlimo atsakovui, konstatavo, kad atsakovas yra nemoki įmonė, o atsakovas su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, patvirtinančių įmonės mokumą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 330 str.).

20Dėl bankroto bylos iškėlimo

21CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, o ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis numato, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, be to, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

22ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali, be kita ko, įpareigoti įmonę, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą; reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis; nustatyti kitas aplinkybes, kurios turi reikšmės bylos nagrinėjimui (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1, 4, 6 p.).

23ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

24Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia, jog tik bylos šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus (CPK 13 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-714/2010).

25Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės nemokumui nustatyti ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje yra numatyti du juridiniai faktai: kai įmonė nevykdo įsipareigojimų, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės; pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, o įstatymas nenustato termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-823/2008; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2600/2013). Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę; teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima spręsti apie įmonės (ne)mokumą; tačiau teismo aktyvumas nereiškia, jog teismas turi perimti vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis (CPK 12 str., 178 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-348/2014; 2014 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-304/2014).

26Pagal teismų praktiką, spręsdamas klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, teismas vadovaujasi pateiktais įrodymais, tačiau turi įsitikinti, ar pateiktų įrodymų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi. Viešasis interesas bankroto bylose ir ĮBĮ normos įpareigoja teismą imtis aktyvių veiksmų, pasirengiant bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui; teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ ir CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dieną; tik įvertinęs atsakovui priklausančio turto vertę, atsakovo finansinę padėtį, jo pradelstus įsipareigojimus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu ir duomenis apie jo vykdomą veiklą bei gaunamas pajamas, teismas gali spręsti, ar yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2458/2013; 2014 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-349/2014).

27Apygardos teismas, tinkamai įvertinęs atsakovo UAB „Piliakalnis“ autocentras finansinę, turtinę būklę atspindinčius dokumentus ir kitus duomenis, teisingai konstatavo ĮBĮ numatytus nemokumo pažymius ir turėjo pagrindo iškelti atsakovo bankroto bylą, teisingai nustatęs, kad atsakovas nėra pajėgus padengti susidariusių įsiskolinimų, o pradelsti jo įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

28Bylos duomenimis, atsakovo pateiktoje 2014-07-09 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodoma, kad atsakovo pelnas 2014 m. (iki 2014-07-09) sudarė 39 322 Lt (11 388, 44 Eur), praėjusių finansinių metų nuostolis – 161 155 Lt (46 673,71 Eur), o 2014-07-09 balanso duomenimis, atsakovas turėjo turto už 6 490 211 Lt (1 879 695,03 Eur) (kurio didžiąją dalį sudarė nekilnojamasis turtas (žemė – 960 000 Lt (278 035,22 Eur), pastatai ir statiniai – 4 427 186 Lt (1 282 201,69 Eur)), kuris yra įkeistas ieškovo naudai), be to, per vienerius metus mokėtini finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 1 386 645 Lt (401 600,15 Eur), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 25 282 Lt (7 322,17 Eur), tačiau iš viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 374547 Lt (1 556 576,40 Eur), iš kurių didžioji dalis - finansinės skolos kredito įstaigoms - 3 612 067 Lt (1 046 126,91 Eur).

29Be to, pagal bylos dokumentus apygardos teismas teisingai nustatė, kad pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo dieną yra pradelstas atsakovo 5 704 165,54 Lt (1 652 040,53 Eur) finansinis įsipareigojimas ieškovui, dėl ko atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę jo turimo turto vertės (kuri pagal 2014-07-09 atsakovo balansą buvo 6 490 211 Lt (1 879 695,03 Eur)).

30Antai, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas, 2014 m. spalio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2A-408-640/2014, išnagrinėtoje pagal ieškovo UAB „Piliakalnis“ autocentras apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Piliakalnis“ autocentro ieškinį dėl Kredito sutarties sąlygų pakeitimo ir dėl Kredito sutarties bei susitarimo dėl jos sąlygų pakeitimo nutraukimo pripažinimo neteisėtu, pareikštus atsakovui AB „Swedbank“, paliko nepakeistą apylinkės teismo sprendimą, nurodęs, kad bankas turėjo pagrindą nutraukti Kreditavimo sutartį, ir nėra pagrindo pripažinti Kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu.

31Be to, Lietuvos apeliacinis teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-218-236/2015, išnagrinėtoje pagal atsakovo UAB „Piliakalnis“ autocentras atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti UAB „Piliakalnis“ autocentras restruktūrizavimo bylą Nr. B2-2204-555/2014 pagal UAB „Piliakalnis“ autocentras direktoriaus pareiškimą (trečiasis asmuo – AB „Swedbank“), buvo palikta nepakeista Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis, nurodant, kad visas pagal 2006 m. birželio 27 d. Kredito sutartį UAB „Piliakalnis“ autocentras įsipareigojimas AB „Swedbank“ laikytinas pradelstu; dėl to UAB „Piliakalnis“ autocentras pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės; net ir vertinant UAB „Piliakalnis“ autocentras pripažįstamą įsipareigojimo bankui dydį – 4 998 712 Lt (1 447 727,06 Eur)(2014 m. birželio 13 d. kreditorių sąrašas), šiam kreditoriui pradelsta įsipareigojimo suma (juo labiau bendra pradelstų įsipareigojimų visiems kreditoriams suma) viršija pusę į balansą įrašyto UAB „Piliakalnis“ autocentro turto vertės (visa turto vertė – 6 540 752 Lt (1 894 332,72 Eur)); UAB „Piliakalnis“ autocentras yra nemoki įmonė ir jai restruktūrizavimo byla negali būti keliama (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Apeliacinės instancijos teismas nurodytoje nutartyje pažymėjo, kad UAB „Piliakalnis“ autocentras nurodo suradęs investuotoją, sutinkantį investuoti virš 1 milijono litų įmonės restruktūrizavimo atveju, tačiau tokia suma taip pat nepakeičia atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir pusės į balansą įrašyto turto vertės santykio taip, kad būtų pagrindas įmonę pripažinti mokia (sąlyga restruktūrizavimo bylos iškėlimui), o AB „Swedbank“, kuriam atsakovas siūlė įsigyti naujai išleidžiamų atsakovo akcijų, nurodė, kad jo nedomina šis pasiūlymas; be to, įmonė 2014 metais jau nebe pirmą kartą siekia restruktūrizuotis (Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi buvo nutraukta restruktūrizavimo byla), tačiau tam nepritaria kreditoriai.

32Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, kad, atsakovui nenuginčijus, jog atsakovo 5 704 165,54 Lt (1 652 040,53 Eur) įsipareigojimai ieškovui yra pradelsti, bei įvertinus tai, kad, atsakovo 2014-07-09 balanso duomenimis, pusė jo turto vertės yra 3 245 105, Lt (939 847,37 Eur)(6 490 211/2), o pradelsti įsipareigojimai vien ieškovui sudaro 5 704 165,54 Lt (1 652 040,53 Eur), t. y. kelis kartus viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, yra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus, pagrįstai iškeldamas atsakovo bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), o atskirojo skundo argumentai nepaneigia teismo išvadų bei motyvų (CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

33Apelianto kartu su atskiruoju skundu pateiktos 2015-02-06 pažymos Nr. 15-005 nuoroda apie 2014-07-11 iki pažymos pateikimo dienos sudarytas sutartis, kurios, pasak apelianto, leisiančios atkurti įmonės mokumą, taip pat nepaneigia apygardos teismo išvadų; juolab kad apeliantas nepateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymų, pagrindžiančių pažymoje nurodytus teiginius (CPK 178, 314 str.). Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovo patiriami finansiniai sunkumai nėra laikini, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija jo realaus turto vertę, t. y. kad atsakovas – nemokus (ĮBĮ 2 str. 8 d.; CPK 185 str.).

34Nesudaro pagrindo skundžiamos teismo nutarties panaikinimui ir atskirojo skundo argumentas, kad apygardos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, vertindamas atsakovo finansinę būklę. Bylos duomenys ir skundžiamos teismo nutarties turinys patvirtina, kad apygardos teismas atsižvelgė tiek į nagrinėtoje byloje šalių pateiktus duomenis, tiek į susijusiose civilinėse bylose, nagrinėtose tarp tų pačių šalių, nustatytas aplinkybes, reikšmingas klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo teisingam išsprendimui, o su atskiruoju skundu nepateikta dokumentų ar kitų duomenų, paneigiančių skundžiamos apygardos teismo nutarties argumentus bei išvadas dėl atsakovo nemokumo (CPK 178, 314, 338 str.). Beje, atsakovas, teigdamas, kad yra mokus, pajėgus atsiskaityti su kreditoriais, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie atsiskaitymą su kreditoriais ir apie realias galimybes artimiausiu metu sumokėti skolas (CPK 178, 314 str.).

35Dėl to, kas pasakyta, atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria iškelta atsakovo bankroto byla (CPK 329 str., 338 str.).

36Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

37Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas, priėmęs nutartį iškelti įmonės bankroto bylą, privalo paskirti šios įmonės administratorių, kuris bankroto procese vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo, o pagal ĮBĮ 11 straipsnį, asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 11 straipsnis nustato esminius reikalavimus teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrai, tarp kurių numatyti ir atvejai, kada asmuo negali būti bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d., redakcija, galiojusi nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31; 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusios įstatymo red. ĮBĮ 11 str. 6 d.). Beje, pagal 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa (toliau – ir Programa), sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis.

38Pagal teismų praktiką, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinti aplinkybių, turinčių reikšmės tinkamiausio administratoriaus parinkimui, visumą, kad konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų ir įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-234/2012; 2013 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/2013; 2015 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-652-464/2015).

39Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-786/2014; 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-276/2014; 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2242/2011).

40Bylos duomenimis, apygardos teismas, gavęs ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, 2014-07-14 ir 2014-08-18 kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą su prašymu pateikti teismui atsakymus dėl ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlytų bankroto administratorių UAB ,,Forum regis“ ir UAB ,,Avere“ kandidatūrų suderinimo, o Įmonių bankroto valdymo departamentas 2014-07-17 ir 2014-08-22 teismą informavo, kad abu bankroto administratoriai, pretenduojantys administruoti atsakovą, atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus.

41Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs faktines bylos aplinkybes, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Forum legis“, kurio kandidatūra buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, pastarajam 2014-07-17 rašte Nr. (6.20) A2-2677 nurodžius, kad UAB ,,Forum legis“ kandidatūra atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.).

42Nenustatyta aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti neteisėtumą pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas ieškovo pasiūlytas kandidatas, ar pagrindo pakeisti paskirtąjį bankroto administratorių. Byloje nėra duomenų, objektyviai keliančių abejonių dėl UAB ,,Forum legis“ bankroto administratoriaus gebėjimo skaidriai, nešališkai ir operatyviai vykdyti atsakovo UAB „Piliakalnis“ autocentras bankroto administravimo procedūras, o atskirajame skunde nurodomos aplinkybės taip pat neįrodo, kad nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų siūlomai administratoriaus kandidatūrai (UAB „Avere“) turėtų būti suteiktas prioritetas teismo paskirto bankroto administratoriaus atžvilgiu, juolab kad atsakovas nepasinaudojo ĮBĮ numatyta teise pateikti savo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros.

43Nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį ir atskirojo skundo argumentai, kuriais teigiama, kad teismas turėjo bankroto administratoriaus kandidatūrą parinkti, vadovaudamasis bankroto administratoriaus parinkimo tvarka, įsigaliojusia nuo 2015-01-01.

44Pagal Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 10, 11, 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, 13, 13-1, 20, 21, 23, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Taigi iki naujos bankroto administratorių skyrimo tvarkos įsigaliojimo pradėtos administratorių kandidatūrų atrankos procedūros (kandidatūrų siūlymas, jų derinimas su Įmonių bankroto valdymo departamentu) vykdomos ir užbaigiamos iki 2015-01-01 pagal reikalavimus, įtvirtintus Įmonių bankroto įstatymo redakcijoje, galiojusioje nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31. Be to, teismo nutarties priėmimas 2015-01-27, įsigaliojus naujajai bankroto administratoriaus parinkimo tvarkai, negali paneigti dalyvaujančių nagrinėjamoje byloje asmenų teisės pasiūlyti kandidatus administruoti atsakovo bankrotą, turėtos, galiojant ankstesnei ĮBĮ redakcijai, ar apriboti jos realizavimą, teismui apsvarstant kiekvieną iš pasiūlytų asmenų ir parenkant, jo požiūriu, tinkamiausią kandidatūrą. Juolab kad į bylą nepateikta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad paskirtasis administratorius neatitinka 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusios įstatymo redakcijos ĮBĮ 11 straipsnyje keliamų reikalavimų, ar abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų atsakovo bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 328 str., 338 str.).

45Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas arba atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirtojo bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 10 d.); be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

46Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 328 str., 338 str.).

47Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB ,,Swedbank“ 2014-07-08 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Kauno apygardos teismo 2014-08-18 ir 2014-11-04 nutartimis į civilinę bylą... 5. Atsakovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras atsiliepime į ieškinį prašė jį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 8. Teismas sprendė, kad, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina,... 9. Teismas nurodė, kad, 2014-07-09 balanso duomenimis, bendra atsakovo turto... 10. Teismas taip pat nurodė, kad teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis... 11. Teismo teigimu, atsakovui nenuginčijus, kad visi jo įsipareigojimai ieškovui... 12. Pasak teismo, LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas... 13. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Piliakalnis“ autocentras prašo panaikinti... 16. Ieškovas AB „Swedbank“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 21. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 22. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti... 23. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad bankroto byla iškeliama,... 24. Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia,... 25. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės nemokumui nustatyti ĮBĮ 2... 26. Pagal teismų praktiką, spręsdamas klausimą dėl įmonės (ne)mokumo,... 27. Apygardos teismas, tinkamai įvertinęs atsakovo UAB „Piliakalnis“... 28. Bylos duomenimis, atsakovo pateiktoje 2014-07-09 Pelno (nuostolių) ataskaitoje... 29. Be to, pagal bylos dokumentus apygardos teismas teisingai nustatė, kad... 30. Antai, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus... 31. Be to, Lietuvos apeliacinis teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartimi, priimta... 32. Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, kad, atsakovui nenuginčijus, jog... 33. Apelianto kartu su atskiruoju skundu pateiktos 2015-02-06 pažymos Nr. 15-005... 34. Nesudaro pagrindo skundžiamos teismo nutarties panaikinimui ir atskirojo... 35. Dėl to, kas pasakyta, atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo... 36. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo ... 37. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas,... 38. Pagal teismų praktiką, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo... 39. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmosios... 40. Bylos duomenimis, apygardos teismas, gavęs ieškovo pareiškimą dėl bankroto... 41. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs... 42. Nenustatyta aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti neteisėtumą... 43. Nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį ir atskirojo... 44. Pagal Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 10, 11, 11-1, 11-2, 11-4, 11-5,... 45. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 46. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 47. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 48. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartį....