Byla B2-4855-577/2012
Dėl bankroto bylos UAB „Merseros autotransportas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi A. B. ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Merseros autotransportas“,

Nustatė

2Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merseros autotransportas“. Nurodo, jog atsakovo įmonėje dirbo nuo 2009 metų balandžio mėnesio iki tų pačių lapkričio mėnesio. Kadangi darbdavys nesumokėjo darbo užmokesčio ieškovė kreipėsi į teismą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas sprendimu už akių ieškinį tenkino bei priteisė ieškovei neišmokėtą darbo užmokestį, tačiau atsakovas teismo sprendimo nevykdė. Atsižvelgiant į tai, praši atsakovui iškelti bankroto bylą.

3Atsakovui UAB „Merseros autotransportas“ pranešimas apie pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo bei įpareigojimas pateikti atsileipimą ir LR bankroto įstatyme nurodytus dokumentus buvo siunčiamas įmonės buveinės adresu bei įmonės vadovo adresu, tačiau visi laiškai grįžo neįteikti, kadangi įmonės registracijos adresu registruoti laiškai grįžo su atžyma „Nežinomas“, o vadovo adresu siųstas laiškas grįžo su atžyma „Neatsiėmė“.

4Atsižvelgiant į tai teismas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo sprendžia iš byloje esančių dokumentų.

5Atsakovui UAB „Merseros autotransportas“ keltina bankroto byla.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi Lietuvos Respublikos ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. yra numatytas pagrindas bankroto bylos iškėlimui, kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Šios teisės normos tikslas yra ginti darbuotojų kaip silpnesnės darbo santykių šalies interesus. Pažymėtina, kad remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimu, vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kuriai esant teismas turi iškelti bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, bylos Nr. 2-561/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, bylos Nr. 2-517/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, bylos Nr. 2-606/2009, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, bylos Nr. 2-467/2009, 2010 m. liepos 29 d. nutartis, bylos Nr. 2-1173/2010 ir kt.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nemokėjo darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusias išmokas, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas sprendimu už akių ieškovei iš atsakovo priteisė 6 200 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 463,96 kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 11 488,16 Lt vidutinio darbo užmokesčio už delsimą atsiskaityti, 37,79 Lt vidutinį darbo užmokestį per mėnesį nuo 2011-02-03. Taip pat iš teismui pateiktų atsakovo dokumentų nustatyta, kad atsakovas skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai 37 195,46 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 16 235,14 Lt.

8Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog UAB „Visagino energetikos remontas“ laikytina nemokia, jai keltina bankroto byla ir skirtinas administratorius (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.).

9Pagal LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Bankroto administratorius privalo būti apdraustas profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir draudimo liudijimo kopiją pateikti teismui (LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 19 d). Ieškovė nepateikė administratoriaus kandidatūros. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie ūkio ministerijos teismui pateikė administratorių UAB „Adsum“, UAB Skolvalda“ ir UAB „Bankroto procesas“, kurie sutiko dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo UAB „Merseros autotransportas“ ir pateikė leidimus teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, taip pat profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijas.

10Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti, nes teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2242/2011).

11Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p., 10 str., 11 str. ir LR CPK 290 str., 291 str.,

Nutarė

12iškelti bankroto bylą UAB „Merseros autotransportas“ (į.k. 300024100, Mykolo Marcinkevičiaus g. 23, Vilnius).

13Paskirti UAB „Merseros autotransportas“ bankroto administratoriumi UAB „Skolvalda“ (į.k. 125778138, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA155).

14Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Merseros autotransportas“ kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

15Pavesti UAB „Merseros autotransportas“ administratoriui:

161. atlikti LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytus veiksmus ir skubiai teismui pateikti tikslius duomenis apie UAB „Merseros autotransportas“ iškeltas bylas, pareikštus ieškinius, areštuotą turtą bei vykdomą išieškojimą (LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas);

172. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sumą;

183. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų

19finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

204. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, atlikti LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

21Įpareigoti įmonės bankroto administratorių sužinojus apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Merseros autotransportas“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

22Įpareigoti UAB „Merseros autotransportas“ vadovą per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Merseros autotransportas“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti... 3. Atsakovui UAB „Merseros autotransportas“ pranešimas apie pareiškimą dėl... 4. Atsižvelgiant į tai teismas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Atsakovui UAB „Merseros autotransportas“ keltina bankroto byla.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. reikalavimus... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas nemokėjo darbo užmokesčio ir su... 8. Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog... 9. Pagal LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, įmonės... 10. Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra... 11. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p., 10... 12. iškelti bankroto bylą UAB „Merseros autotransportas“ (į.k. 300024100,... 13. Paskirti UAB „Merseros autotransportas“ bankroto administratoriumi UAB... 14. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos... 15. Pavesti UAB „Merseros autotransportas“ administratoriui:... 16. 1. atlikti LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte... 17. 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 18. 3. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti... 19. finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį... 20. 4. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, atlikti LR Įmonių... 21. Įpareigoti įmonės bankroto administratorių sužinojus apie antstoliams... 22. Įpareigoti UAB „Merseros autotransportas“ vadovą per 10 dienų nuo... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Merseros... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...