Byla 2-657-183/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Erelio akis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutarties, kuria iškelta nurodyto atsakovo bankroto byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1871-565/2015 pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytam atsakovui,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2014-11-14 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Erelio akis“ dėl bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies, 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindais; bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Top Consult“ arba UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (1 – 2 b. l.).

4Ieškovo teigimu, atsakovo, užsiimančio taksi veikla, skola valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams pagal mokesčių mokėtojo 2014-10-30 dienos balansą - 415 086,45 Lt; mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2012-07-02. Ieškovas nurodė, kad atsakovui buvo taikytos Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) numatytos priverstinio poveikio priemonės; kredito įstaigoms, kuriose atsakovas turi sąskaitas, taikyti nurodymai dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka įsiskolinimui padengti, tačiau jie iki šiol nėra įvykdyti, todėl darytina išvada, kad įmonės sąskaitose piniginių lėšų judėjimo nebuvo; mokestinės nepriemokos išieškojimas iš įmonės turto buvo perduotas antstoliui, tačiau ieškinio pateikimo dieną jis taip pat nėra įvykdytas; VĮ ,,Registrų centro“ duomenimis, įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra; atsakovo paskutiniai metinės finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2013 m., deklaruoto turto suma – 6 210 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 579 126 Lt, pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, per 2013 m. bendrovė patyrė 99 672 Lt nuostolių; VĮ ,,Regitra“ duomenimis, įmonė yra tik registruotų transporto priemonių naudotojas arba valdytojas.

5Pasak ieškovo, atsakovas yra nemokus, kaip tai numatyta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kadangi nuo 2012 m. nemoka įstatymu nustatytų mokesčių ir kitų privalomų įmokų, priverstinio poveikio priemonės tikslo nepasiekė, skola valstybės biudžetui nesumokėta, pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Ieškovas nurodė, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųstas atsakovui 2014-09-02 atsakovo buveinės adresu.

7Atsakovas kartu su 2014-11-26 pareiškimu teismui pateikė kreditorių sąrašą, 2014-11-14 preliminarų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą; nurodė, kad neturi kitų, nei yra nurodęs ieškovas, skolininkų, teismuose iškeltų bylų bei išieškojimų ne ginčo tvarka, įkeisto turto ir kitų įsipareigojimų (51 b. l.).

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB ,,Erelio akis“ prašė jį atmesti, o nutarus iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Abadona“ (57 – 61 b. l.). Nurodė, kad nesutinka, jog yra įsiskolinęs ieškovui jo nurodomas sumas; neginčija sunkios savo finansinės padėties, kuri susidarė dėl ieškovo veiksmų, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai; nėra aišku, kokių pirminių dokumentų pagrindu ieškovas priskaičiuoja tariamai pradelstas sumas, ieškovas nepateikė patikrinimo aktų, atsakovo pateiktų deklaracijų, ar duomenų, kad atsakovas nesumokėjo deklaracijose nurodytų sumų; be to, dalis ieškovo nurodomos nepriemokos sumos buvo nuginčyta, todėl negali būti pripažinta pradelsta.

9Atsakovo teigimu, jo įsiskolinimai teismui pateiktame sąraše nurodytiems kreditoriams nėra pradelsti, bendrovė toliau vykdo įprastą ūkinę komercinę veiklą, įmonėje dirba 18 darbuotojų, darbuotojų atlyginimų mokėjimas ir valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos laiku; nėra iškelta kitų bendrovės mokumui turinčių įtaką bylų; atsakovas nei viešai, nei kitaip nėra pranešęs kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, taigi nėra pagrindo pripažinti įmonę nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies pagrindu ir iškelti jai bankroto bylą.

10Atsakovo teigimu, jis nesutinka su ieškovo pasiūlytomis bankroto administratorių kandidatūromis; yra pagrindo abejoti, ar ieškovo pasiūlyti bankroto administratoriai dėl turimo darbuotojų skaičiaus ir administruojamų bylų skaičiaus santykio sugebės tinkamai ir laiku atlikti reikalingus procesinius veiksmus ir užtikrins operatyvią bei sklandžią bankroto proceso eigą; tuo tarpu mažesnis atsakovo siūlomo bankroto administratoriaus užimtumas užtikrins bankroto procedūrų operatyvumą; be to, atsižvelgiant į tai, kad tarp bylos šalių yra ginčas dėl ieškovo nurodomų atsakovo mokėtinų sumų dydžio, ieškovo siūlomos bankroto administratorių kandidatūros kelia pagrįstų abejonių dėl jų nešališkumo ir objektyvumo.

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi buvo atidėjęs civilinės bylos nagrinėjimą tikslu išaiškinti papildomas aplinkybės apie atsakovo turtinę padėtį ir įpareigojęs atsakovą iki 2015-01-02 pateikti teismui įrodymus, susijusius su sumokėjimu skolos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-12-07 sprendimą Nr.69-202, duomenis apie 2014-11-14 dokumente ,,Atsiskaitymai“ nurodytos 616 569,99 Lt skolos sudėtį (darbo užmokestis ar kitos mokėtinos sumos) ir pradelstą šios skolos dalį (skolos mokėjimo terminą); įrodymus apie įmonės veikos perspektyvas. Teismas taip pat nutarė suderinti atsakovo UAB „Erelio akis“ pasiūlyto administratoriaus kandidatūrą (85 b. l.).

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė atsakovui UAB ,,Erelio akis“ terminą iki 2015-01-02 pašalinti nutartyje nurodytus atsiliepimo į ieškinį trūkumus, t. y. pateikti teismui UAB ,,Abadona“ sutikimą teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas, taip pat UAB ,,Abadona“ bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją (87 b. l.).

13Atsakovas 2015 m. sausio 5 d. pareiškime teismui nurodė, kad skola pagal ieškovo VMI 2012-12-07 sprendimą Nr. 69-202 nėra sumokėta, nes sprendimas yra ginčijamas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-1440-843/2014; kad ketinama kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo administracinio ginčo byloje dėl nurodyto VMI sprendimo; finansinis reikalavimas negali būti laikomas pradelstu, o ieškovas nėra atsakovo kreditorius ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme (91 - 92 b. l.); pateikė teismui UAB ,,Abadona“ leidimą teikti administravimo paslaugas, sutikimą dėl atsakovo bankroto administravimo ir profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją (94 – 96 b. l.).

14Atsakovas taip pat nurodė, kad 2014-11-14 dokumente ,,Atsiskaitymai“ nurodytą 616 569,99 Lt skolą sudaro įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaityta įmonės skola už jos darbuotojų pirktą kurą teikti taksi paslaugas; ši suma nėra pradelsta ir dengiama iš įmonės veiklos pajamų; atsakovo darbuotojai nėra pareiškę jokių reikalavimų atsakovui dėl sumų išmokėjimo.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 8 d. nutartimi iškėlė UAB „Erelio akis“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Top Consult“; nustatė 45 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti; įpareigojo administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte; įpareigojo administratorių ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 2 str. 8 d.; 9 str. 7 d. 1 p.).

17Teismas nurodė, kad atsakovo UAB „Erelio akis“, kuris teikia taksi paslaugas, pateikto preliminaraus 2014-11-14 balanso duomenimis, įmonės turtą sudaro 5 371 Lt (1 555,55 Eur) vertės trumpalaikis turtas; nekilnojamojo turto įmonės vardu neįregistruota (2014-12-11 VĮ Registrų centro duomenų bazės išrašas); 2014-12-11 VĮ „Regitra“ duomenimis, įmonės vardu įregistruota 16 automobilių, tačiau tik vienas iš jų priklauso įmonei nuosavybės teise, kiti – naudotojo arba valdytojo teisėmis; 2014-11-14 balanse apskaityti 878 744 Lt vertės trumpalaikiai įsipareigojimai, iš kurių 616 569,99 Lt sudaro įsiskolinimas darbuotojams už automobiliams pirktą kurą. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovas nurodė, jog ši skola nėra pradelsta, nes su darbuotojais nėra susitarta dėl konkrečios skolos grąžinimo datos, o grąžinti šią skolą darbuotojai iki šiol nėra pareikalavę, tačiau darbuotojai turi teisę bet kada pareikalauti šią skolą grąžinti (CK 6.53 str. 1 d.).

18Teismo teigimu, iš VMI 2013-03-22, 2013-08-27 ir 2014-10-10 sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto matyti, kad atsakovo skola valstybės ir savivaldybės biudžetams, susidariusi nuo 2012-07-02, yra 415 086,45 Lt; nėra pagrindo neįskaityti šios skolos į atsakovo pradelstų įsipareigojimų balansą, nes atsakovo argumentai, kad nėra aišku, kokių pirminių dokumentų pagrindu ši mokestinė nepriemoka yra apskaičiuota, nepakankami pripažinti, jog atsakovas pagrįstai ginčija mokestinės nepriemokos dydį; be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-04-15 sprendimu administracinėje byloje Nr. A-602-409/2014 yra galutinai išspręstas didžiosios dalies mokestinės nepriemokos ir baudų sumos pagrįstumo klausimas.

19Teismo nuomone, nors 2015-01-02 duomenimis, atsakovo įmonėje dirba 17 asmenų, atsakovas neturi skolos VSDF biudžetui, tačiau pradelsta atsakovo skola valstybės ir savivaldybės biudžetams žymiai viršija atsakovo turimo trumpalaikio turto vertę, atsakovas taip pat turi 616 569,99 Lt skolą darbuotojams, kuri bet kuriuo momentu gali būti pareikalauta grąžinti; atsakovas keletą metų iš eilės patiria didelius nuostolius (2012 metų nuostolis buvo 203 814 Lt, 2013 metų nuostolis buvo 99 672 Lt, iki 2014-11-14 yra patirtas 315 436 Lt nuostolis); 2014-12-12 teismo nutartimi atsakovui buvo pasiūlyta pateikti įrodymus apie įmonės veikos perspektyvas, tačiau tokių įrodymų atsakovas nepateikė.

20Teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra nemokus, ilgą laiką veikia nuostolingai, o byloje nėra įrodymų apie teigiamas įmonės veiklos perspektyvas, galimybę uždirbti pelną ir artimiausiu metu grąžinti skolas, atsakovui keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

21Teismas nurodė, kad byloje gauti administratorių UAB „Top Consult“, UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir UAB „Abadona“ sutikimai administruoti atsakovą. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad siūlomų administratorių UAB „Top Consult“ ir UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ kandidatūra atitinka ĮBĮ reikalavimus; UAB „Abadona“ kandidatūros iki teismo posėdžio nebuvo spėta suderinti. Pasak teismo, atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius apie galimą ieškovo siūlomų administratorių šališkumą ir nesugebėjimą tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras; ieškovo pateiktų administratorių darbo krūvis savaime nepatvirtina, kad šie administratoriai nesugebės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; pagal byloje esančius duomenis apie atsakovo turimą turtą ir kreditorius, atsakovo bankroto procedūra nelaikytina sudėtinga, administratoriais ieškovas siūlo skirti juridinius asmenis, kurie turi galimybę bankroto procedūroms vykdyti pasitelkti savo darbuotojų pagalbą, byloje nėra įrodymų apie tai, kad siūlomi administratoriai dėl darbo krūvio neoperatyviai atlieka administruojamų įmonių bankroto procedūras. Teismas sprendė, kad, nesant duomenų apie kurio nors pasiūlyto administratoriaus pranašumą, abiems ieškovo pasiūlytiems administratoriams atitinkant įstatymo reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, UAB „Erelio akis” bankroto administratoriumi skirtina UAB „Top Consult” (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.).

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

23Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Erelio akis“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį ir atmesti VMI prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Erelio akis“ (107 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nevertino ir nesiaiškino ieškovo tikrojo finansinio reikalavimo dydžio ir jo pagrįstumo; Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014-04-15 sprendimu administracinėje byloje Nr. A-602-409/2014 patvirtino 262 174 Lt dydžio atsakovo mokestinę nepriemoką ieškovui, ši suma nurodyta apelianto pateiktame 2014-11-14 preliminariame balanse; taigi atsakovo pradelstų įsipareigojimų VMI suma sudaro 262 174 Lt, o ne 415 086,45 Lt; be to, apeliantas ginčija ir šios sumos dydį Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-135-843/2015; Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo užvesta byla Nr. P-45-438/2015 dėl proceso atnaujinimo, kurioje taip pat ginčijama apskaičiuota nepriemokos suma;
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jokių kitų įsipareigojimų, įskaitant pradelstų, apeliantas neturi; UAB ,,Erelio akis“ nemokumą siejo su įsipareigojimais ieškovui VMI; nagrinėjamu atveju nėra aišku, ar pateiktas ieškovo VMI finansinis reikalavimas gali būti laikomas pradelstu apelianto įsipareigojimu visa apimtimi; ši aplinkybė svarbi, vertinant apelianto finansinę būklę, kurios pagrindu galima teigti, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja sąlyga konstatuoti UAB ,,Erelio akis“ nemokumo ĮBĮ 2 str. 8 d. prasme; be to, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui;
  3. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl aplinkybės, kad, apeliantui ginčijant VMI finansinius reikalavimus, šių suma neįskaičiuotina į bendrą pradelstų įsiskolinimų sumą;
  4. Teismas nemotyvavo savo išvadų dėl apelianto nemokumo, nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto sąlygos egzistavimą, kas sudaro absoliutų pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.);
  5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad 616 569,99 Lt skola už atsakovo darbuotojų pirktą kurą teikti taksi paslaugas nėra pradelsta; didžiąją dalį šios sumos (t. y. 431 504 Lt) sudaro bendrovės skola įmonės akcininkei, šiuo metu paskirtai l.e.p. direktore; dėl šios skolos padengimo ateityje yra susitarta; apeliantas šią sumą dengia ir dengs iš veiklos pajamų;
  6. Teismas be pagrindo, spręsdamas dėl atsakovo (ne)mokumo, vertino apelianto veiklos pelningumą, nes veiklos nuostolingumas negali būti vertinamas kaip kriterijus sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo;
  7. Teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas, be ginčo su VMI, neturi kitų teisminių ginčų, turinčių įtakos apelianto mokumui; apeliantas laiku sumoka atlyginimus darbuotojams ir mokesčius VSDF; nėra viešai paskelbęs ar kitaip pranešęs kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų; tai patvirtina apelianto tolesnės veiklos perspektyvas;
  8. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas neįrodė, jog parinktas bankroto administratorius nesugebės tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras ar bankroto administratoriaus šališkumą; neatsižvelgė į tai, kad administratoriaus pajėgumas tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras tiesiogiai priklauso nuo administratoriaus patirties ir optimalaus darbo krūvio; neatsižvelgė į galimą ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus šališkumą;
  9. Teismas šiurkščiai pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, nederinęs apelianto siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, nurodydamas, kad iki teismo posėdžio nebuvo spėta jos suderinti; be to, teismas pažeidė nuo 2015-01-01 įsigaliojusią ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą dėl administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos, taip pažeisdamas rungimosi, betarpiškumo ir šalių lygiateisiškumo principus.

24Ieškovas VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (115 – 116 b. l.). Ieškovo teigimu, apeliantas nėra pateikęs įrodymų, paneigiančių įsiskolinimų kreditoriui aplinkybes bei patvirtinančių apelianto mokumą; toliau didėja apelianto įsiskolinimas valstybės biudžetui (2015-02-09 – 122 285,34 Eur); didžiąją dalį atsakovo įsipareigojimų sudaro įsiskolinimas darbuotojams, nėra susitarta dėl šio įsiskolinimo padengimo termino, taigi darbuotojai gali bet kada pareikalauti šią skolą grąžinti. Be to, apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas bankroto administratorius nesugebės tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūros.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 330 str.).

28Dėl bankroto bylos iškėlimo

29CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, o ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis numato, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, be to, kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

30ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali, be kita ko, įpareigoti įmonę, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti įmonės turtą; reikalauti iš įmonės vadovo arba savininko pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis; nustatyti kitas aplinkybes, kurios turi reikšmės bylos nagrinėjimui. (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1, 4, 6 p.).

31ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

32Pagal CPK 179 straipsnio 1 dalį, jeigu byloje neužtenka pateiktų įrodymų, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus, o vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi, teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, be kita ko, reiškia, jog tik bylos šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus (CPK 13 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-714/2010).

33Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės nemokumui nustatyti ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje yra numatyti du juridiniai faktai: kai įmonė nevykdo įsipareigojimų, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės; pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, o įstatymas nenustato termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-823/2008; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2600/2013). Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę; teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima spręsti apie įmonės (ne)mokumą; tačiau teismo aktyvumas nereiškia, jog teismas turi perimti vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis (CPK 12 str., 178 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-348/2014; 2014 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-304/2014).

34Pagal teismų praktiką, spręsdamas klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, teismas vadovaujasi pateiktais įrodymais, tačiau turi įsitikinti, ar pateiktų įrodymų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi. Viešasis interesas bankroto bylose ir ĮBĮ normos įpareigoja teismą imtis aktyvių veiksmų, pasirengiant bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui; teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ ir CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę bankroto bylos iškėlimo dieną; tik įvertinęs atsakovui priklausančio turto vertę, atsakovo finansinę padėtį, jo pradelstus įsipareigojimus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu ir duomenis apie jo vykdomą veiklą bei gaunamas pajamas, teismas gali spręsti, ar yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2458/2013; 2014 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-349/2014). Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad viena iš sąlygų, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant dėl įmonės mokumo – į įmonės balansą įrašyto turto reali vertė. Šis įmonės finansinę būklę apibūdinantis rodiklis nustatomas, vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenys apie įmonės turto vertę gali būti reikšmingi tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl to, jog balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1870/2014).

35Apygardos teismas, tinkamai įvertinęs atsakovo UAB „Erelio akis“ finansinę, turtinę būklę atspindinčius dokumentus ir kitus duomenis, teisingai konstatavo ĮBĮ numatytus nemokumo pažymius ir turėjo pagrindo iškelti atsakovo bankroto bylą, teisingai nustatęs, kad atsakovas nėra pajėgus padengti susidariusių įsiskolinimų, o pradelsti jo įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

36Bylos duomenimis, atsakovas, užsiimantis taksi paslaugų teikimo veikla, neturi nekilnojamojo turto (23 b. l.), atsakovo vardu yra registruota tik viena transporto priemonė, kitas transporto priemones atsakovas savo veikloje naudoja kaip valdytojas ar naudotojas (22 b. l.); atsakovo 2014-11-14 preliminaraus balanso duomenimis, atsakovas turi trumpalaikio turto už 5 371 Lt (1 555,55 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 878 744 Lt (254 501,85 Eur; nurodoma, kad visa ši suma yra mokėtina per vienerius metus ir trumpalaikiai įsipareigojimai; 53 b. l.); 2014-11-14 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodomas 315 436 Lt nuostolis (91 356,58 Eur; 54 b. l.). Pagal atsakovo pateiktos 2014-11-14 pažymos ,,Atsiskaitymai“ duomenis, atsakovas darbuotojams už įmonės veiklai naudotą kurą yra skolingas 616 569,99 Lt (178 571,01 Eur; 52 b. l.). Be to, pagal 2013 m. atsakovo balanso duomenis, atsakovo trumpalaikio turto vertė buvo 6 210 Lt (1798,54 Eur), nebuvo ilgalaikio turto, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 579 126 Lt (167 726,48 Eur) (iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 20 718 Lt (6 000,35 Eur); 21 b. l.), o 2013 m. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytas 99 672 Lt (28 867,01 Eur) nuostolis (20 b. l.).

37Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi administracinėje byloje byla Nr. A602-409/2014, iš dalies patenkindamas pareiškėjo (atsakovo nagrinėjamoje byloje) UAB ,,Erelio akis“ apeliacinį skundą, sumažino Vilniaus apskrities VMI 2012-09-10 sprendimu Nr. (4.65)-256-149 dėl patikrinimo akto tvirtinimo paskirtąsias baudas iki 16 228 (4 699,95 Eur) Lt pridėtinės vertės mokesčio baudos ir 9 800 Lt (2 838,28 Eur) pelno mokesčio baudos, patvirtindamas dalį – 354 616 Lt (102 703,89 Eur) - ieškovo VMI iš atsakovo reikalaujamos mokestinės nepriemokos dydžio, ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi; juolab kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB ,,Erelio akis“ prašymą dėl atnaujinimo proceso nurodytoje administracinėje byloje. Tokiu būdu ši 354 616 Lt (102 703,89 Eur) atsakovo skola ieškovui yra pradelsta; be to, minėta, kad 2014-11-14 preliminaraus balanso duomenimis, atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 878 744 Lt (254 501,85 Eur), o turtas - 5 371 Lt (1 555,55 Eur).

38Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovo patiriami finansiniai sunkumai nėra laikini, kad atsakovas – nemokus, kadangi atsakovo pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija jo realaus turto vertę (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tokią išvadą patvirtina ir tai, kad atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie atsiskaitymą su kreditoriais, ar apie realias galimybes artimiausiu metu sumokėti skolas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas buvo įpareigojęs atsakovą pateikti tikslius įmonės finansinius duomenis, pateikti teismui įrodymus apie įmonės turto vertę bei įmonės mokumą (85 b. l.), tačiau atsakovas nepateikė įrodymų nei apie teigiamas įmonės veiklos perspektyvas, nei apie galimybę uždirbti pelną ir artimiausiu metu grąžinti skolas, o su atskiruoju skundu nepateikė dokumentų ar kitų duomenų, paneigiančių skundžiamos apygardos teismo nutarties argumentus bei išvadas dėl atsakovo nemokumo (CPK 178, 314, 338 str.). Pažymėtina, kad atsakovo argumentas, jog nėra susitarta su darbuotojais dėl 616 569,99 Lt (178 571,01 Eur) skolos už kurą grąžinimo termino, jog darbuotojai iki šiol nereikalauja šios skolos grąžinimo, nepaneigia atsakovo nemokumo; juolab kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog, šalims nesant susitarus dėl skolos grąžinimo termino, kreditorius gali bet kada pareikalauti šios skolos grąžinimo (CK 6.53 str. 1 d.).

39Dėl to, kas pasakyta, atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria iškelta atsakovo bankroto byla (CPK 329 str., 338 str.).

40Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

41Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas, priėmęs nutartį iškelti įmonės bankroto bylą, privalo paskirti šios įmonės administratorių, kuris bankroto procese vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo, o pagal ĮBĮ 11 straipsnį, asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 11 straipsnis nustato esminius reikalavimus teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrai, tarp kurių numatyti ir atvejai, kada asmuo negali būti bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d., red., galiojusi nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31; 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusios įstatymo red. ĮBĮ 11 str. 6 d.). Beje, pagal 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa (toliau – ir Programa), sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis.

42Pagal teismų praktiką, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinti aplinkybių, turinčių reikšmės tinkamiausio administratoriaus parinkimui, visumą, kad konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų ir įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-234/2012; 2013 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/20132015 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-652-464/2015).

43Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-786/2014; 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-276/2014; 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2242/2011; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011).

44Bylos duomenimis, apygardos teismas, gavęs ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, 2014-11-18 kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą su prašymu iki 2014-11-27 pateikti teismui atsakymą dėl ieškovo pasiūlytų bankroto administratorių UAB ,,Top Consult“ ir UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ kandidatūrų suderinimo (45 – 46 b. l.), o Įmonių bankroto valdymo departamentas 2014-11-19 teismą informavo, kad abu bankroto administratoriai, pretenduojantys administruoti atsakovą, atitinka ĮBĮ numatytus reikalavimus, kartu nurodydamas, kad tikrinant UAB ,,Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ bankroto administratoriaus veiklą, buvo nustatytas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 12 punkto, Garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies pažeidimai, už kuriuos minėtam bankroto administratoriui nebuvo skirta ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje numatyta bauda (50 b. l.).

45Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs pirmiau nurodytas ir kitas faktines bylos aplinkybes, iš ieškovo pasiūlytų dviejų kandidatų atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Top Consult“, kurio kandidatūra buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, pastarajam 2014-11-19 rašte Nr. (6.20) A2-4333 nurodžius, kad UAB ,,Top Consult“ kandidatūra atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.; 45 - 46, 50 b. l.).

46Nenustatyta aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirtas ieškovo, o ne atsakovo (apelianto) pasiūlytas kandidatas, neteisėtumo, ar pagrindo pakeisti paskirtąjį administratorių. Byloje nėra duomenų, objektyviai keliančių abejonių dėl UAB ,,Top Consult“ bankroto administratoriaus gebėjimo skaidriai, nešališkai ir operatyviai vykdyti UAB „Erelio akis“ bankroto administravimo procedūras, o atskirajame skunde nurodomos aplinkybės taip pat neįrodo, kad nagrinėjamu atveju apelianto siūlomai administratoriaus kandidatūrai (UAB „Abadona“) turėtų būti suteiktas prioritetas teismo paskirto bankroto administratoriaus atžvilgiu.

47Atskirojo skundo argumentai, kuriais teigiama, kad teismas nevertino atsakovo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, pasiūlytos 2014-12-08, ar kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, turėjo bankroto administratoriaus kandidatūrą parinkti, vadovaudamasis aukščiau nurodyta nuo 2015-01-01 taikoma bankroto administratoriaus paskyrimo tvarka, taip pat nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį (CPK 328 str., 338 str.).

48Pagal Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 10, 11, 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, 13, 13-1, 20, 21, 23, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Tai reiškia, kad iki naujos bankroto administratorių skyrimo tvarkos įsigaliojimo pradėtos administratorių kandidatūrų atrankos procedūros (kandidatūrų siūlymas, jų derinimas su Įmonių bankroto valdymo departamentu) vykdomos ir užbaigiamos iki 2015-01-01 pagal reikalavimus, įtvirtintus Įmonių bankroto įstatymo redakcijoje, galiojusioje nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31.

49Bylos duomenimis, apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi, be kitų išspręstų klausimų, buvo nutaręs suderinti atsakovo UAB ,,Erelio akis“ pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūrą (85 b. l.), o 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė atsakovui UAB ,,Erelio akis“ terminą pašalinti nutartyje nurodytus atsiliepimo trūkumus, t. y. pateikti teismui UAB ,,Abadona“ sutikimą teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas, taip pat UAB ,,Abadona“ bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją (87 b. l.). Atsakovas nurodytus dokumentus apygardos teismui pateikė tik 2015-01-05 (91 - 92 b. l.), o po ĮBĮ pataisų įsigaliojimo, numatančių kitokią, automatizuotą ir kompiuterizuotą bankrutuojančios bendrovės administratoriaus skyrimo tvarką, teisme nebeliko techninių galimybių suderinti Įmonių bankroto valdymo departamente naujos - UAB „Abadona“ - kandidatūros. Kita vertus, teismo nutarties priėmimas 2015-01-08, įsigaliojus naujajai tvarkai, negali paneigti dalyvaujančių byloje asmenų turėtos, galiojant ankstesnei ĮBĮ redakcijai, teisės pasiūlyti kandidatus administruoti atsakovo bendrovę ar apriboti jos realizavimą, teismui apsvarstant kiekvieną iš pasiūlytų asmenų ir parenkant, jo požiūriu, tinkamiausią. Juolab kad į bylą nepateikta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad paskirtasis administratorius neatitinka 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusios įstatymo redakcijos ĮBĮ 11 straipsnyje keliamų reikalavimų, ar abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų atsakovo bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 328 str., 338 str.).

50Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas arba atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirtojo bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 10 d.); be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

51Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 328 str., 338 str.).

52Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. Ieškovo teigimu, atsakovo, užsiimančio taksi veikla, skola valstybės ir... 5. Pasak ieškovo, atsakovas yra nemokus, kaip tai numatyta ĮBĮ 2 straipsnio 8... 6. Ieškovas nurodė, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl... 7. Atsakovas kartu su 2014-11-26 pareiškimu teismui pateikė kreditorių... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB ,,Erelio akis“ prašė jį atmesti, o... 9. Atsakovo teigimu, jo įsiskolinimai teismui pateiktame sąraše nurodytiems... 10. Atsakovo teigimu, jis nesutinka su ieškovo pasiūlytomis bankroto... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi buvo atidėjęs... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė atsakovui... 13. Atsakovas 2015 m. sausio 5 d. pareiškime teismui nurodė, kad skola pagal... 14. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2014-11-14 dokumente ,,Atsiskaitymai“... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 17. Teismas nurodė, kad atsakovo UAB „Erelio akis“, kuris teikia taksi... 18. Teismo teigimu, iš VMI 2013-03-22, 2013-08-27 ir 2014-10-10 sprendimų... 19. Teismo nuomone, nors 2015-01-02 duomenimis, atsakovo įmonėje dirba 17... 20. Teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra nemokus, ilgą... 21. Teismas nurodė, kad byloje gauti administratorių UAB „Top Consult“, UAB... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Erelio akis“ prašo panaikinti Vilniaus... 24. Ieškovas VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti (115 –... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 29. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 30. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti... 31. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad bankroto byla iškeliama,... 32. Pagal CPK 179 straipsnio 1 dalį, jeigu byloje neužtenka pateiktų įrodymų,... 33. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės nemokumui nustatyti ĮBĮ 2... 34. Pagal teismų praktiką, spręsdamas klausimą dėl įmonės (ne)mokumo,... 35. Apygardos teismas, tinkamai įvertinęs atsakovo UAB „Erelio akis“... 36. Bylos duomenimis, atsakovas, užsiimantis taksi paslaugų teikimo veikla,... 37. Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio... 38. Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, kad atsakovo patiriami... 39. Dėl to, kas pasakyta, atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo... 40. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo... 41. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu teismas,... 42. Pagal teismų praktiką, skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo... 43. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pirmosios... 44. Bylos duomenimis, apygardos teismas, gavęs ieškovo pareiškimą dėl bankroto... 45. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs pirmiau... 46. Nenustatyta aplinkybių, sudarančių prielaidas konstatuoti pirmosios... 47. Atskirojo skundo argumentai, kuriais teigiama, kad teismas nevertino atsakovo... 48. Pagal Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 10, 11, 11-1, 11-2, 11-4, 11-5,... 49. Bylos duomenimis, apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi, be kitų... 50. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 51. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 52. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 53. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį....