Byla e2-1290-516/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DMD Investment“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-516-198/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DMD Investment“ ieškinį atsakovėms bankrutavusiai valstybės įmonei „Visagino statybininkai“ ir uždarajai akcinei bendrovei Blix LT (trečiasis asmuo – valstybės įmonė Registrų centras) dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „DMD Investment“ Panevėžio apygardos teismui 2018 m. birželio 14 d. pateikė ieškinį dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis bei restitucijos taikymo (actio Pauliana) bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinyje nurodyta ieškinio suma – 91 800 Eur. Ieškinys ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateiktas teismui elektroninių ryšių priemonėmis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi nustatė ieškovei UAB „DMD Investment“ 10 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti – už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš viso sumokėti 1 639,50 Eur žyminį mokestį ir pateikti teismui įrodymus apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

83.

9Teismas konstatavo, kad ieškinys turi trūkumų, nes už ieškinį, kurio reikalavimai yra turtinio pobūdžio, bei už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė UAB „DMD Investment“ nesumokėjo įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio.

104.

11Teismas nurodė nesutinkantis su ieškovės argumentu, kad ji nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleista pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Teismo vertinimu, pagal minėtą procesinio įstatymo nuostatą nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiamos įmonės, kurioms iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra. Tokių duomenų UAB „DMD Investment“ teismui nepateikė.

12III. Atskirojo skundo argumentai

135.

14Ieškovė UAB „DMD Investment“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį ir grąžinti iš naujo teismui spręsti ieškinio priėmimo klausimą. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

155.1.

16CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinta, kad nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovai actio Pauliana ieškinius gali reikšti tiek pačioje bankroto byloje, tiek, siekiant operatyvumo bei koncentruotumo, ir atskiroje byloje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 15 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2014 išaiškino ir suformavo praktiką, jog bankrutuojančios įmonės sandorius ginčijantis kreditorius CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu yra atleistinas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar toks ieškinys pareikštas bankroto, ar atskiroje byloje. Ieškovė pateikė įrodymus, kad ji įsiteisėjusia teismo nutartimi pripažinta BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditore. Atsižvelgiant į tai ir faktą, kad ieškinys šioje byloje pareikštas būtent dėl pačios BVĮ „Visagino statybininkai“ sudarytų sandorių nuginčijimo, akivaizdu, jog šios ir pirmiau nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos aplinkybės, susijusios su žyminio mokesčio klausimu, yra identiškos.

175.2.

18Ieškovė dėl BVĮ „Visagino statybininkai“ sandorių nuginčijimo pagal tą patį turto vertinimą, kaip ir šioje byloje, Panevėžio apygardos teisme jau buvo pareiškusi ieškinį, kurį teismas 2016 m. balandžio 28 d. civilinėje byloje Nr. e2-300-755/2017 patenkino visiškai ir nereikalavo, kad ieškovė mokėtų žyminį mokestį pagal bendrąsias CPK taisykles. Kitaip tariant, ir pats Panevėžio apygardos teismas, esant identiškoms aplinkybėms, nelaikė, kad ieškovės actio Pauliana ieškinyje pareikšti reikalavimai apmokestinami pagal bendrąsias taisykles, kaip turtiniai reikalavimai, kaip kad nurodyta skundžiamoje nutartyje.

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

216.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

237.

24Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas įpareigojo ieškovę sumokėti žyminį mokestį už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, konstatavęs, kad ieškovė nėra atleista nuo žyminio mokėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

258.

26Apeliantės įsitikinimu, ji, kaip BVĮ „Visagino statybininkai“ kreditorė, ginčijanti būtent bankrutavusios įmonės sandorius actio Pauliana pagrindu, yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą.

279.

28Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ieškovės ieškinį, nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, sutinka su ieškovės atskirajame skunde išdėstyta pozicija.

2910.

30Nors ieškinyje ieškovė UAB „DMD Investment“, teigdama, kad yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, klaidingai rėmėsi CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio dalyką ir ieškinio faktinį pagrindą, visų pirma tai, jog ieškovė actio Pauliana instituto pagrindu ginčija būtent bankrutavusios įmonės sudarytus sandorius, prašydama taikyti restituciją pačios bankrutavusios valstybės įmonės naudai, turėjo įvertinti, ar šiuo konkrečiu atveju ieškovė nėra atleistina nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal kitame CPK 83 straipsnio punkte įtvirtintą pagrindą.

3111.

32Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Minėta teisės norma kartu su kitomis CPK teisės normomis sudaro vientisą teisės normų sistemą, todėl ji turi būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į kitų teisės normų turinį, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

3312.

34Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau ne kartą buvo išaiškinta, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu įstatymų leidėjas siekė, jog šie asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. Nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2011; 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012; 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2283/2013; kt.).

3513.

36Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat buvo pasisakyta, kad įstatymo leidėjo tikslas yra tiek bankrutuojančią įmonę, tiek jos esamus ar potencialius kreditorius atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, reiškiant turtinius reikalavimus, ir tokiu būdu nebedidinti ir taip jau dėl bankroto bylos iškėlimo nukentėjusių kreditorių patirtų nuostolių bei užtikrinti tokiose bylose dalyvaujančių asmenų – bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių procesinį lygiateisiškumą (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 2 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Dėl šios priežasties teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, jei bankrutuojančios įmonės atžvilgiu pareikšti turtiniai reikalavimai yra betarpiškai susiję su tokios įmonės bankroto procesu, pareiškėjai turi būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nepaisant to, kad tokie turtiniai reikalavimai nagrinėjami ne pačioje bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2348/2013, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2283/2013, 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1063/2013, 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1857/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-510/2014; kt.).

3714.

38Kaip visiškai pagrįstai akcentavo apeliantė, iš esmės tokios pat pozicijos dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo bankrutavusios įmonės kreditoriams, reiškiantiems turtiniu laikytiną reikalavimą pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu bankrutavusios įmonės sudarytus sandorius ir taikyti restituciją, laikėsi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2014, pripažinęs, kad toks ieškinys yra susijęs su iškelta bankroto byla ir nesvarbu, ar jis bus techniškai išspręstas toje pačioje bankroto byloje, ar proceso ekonomiškumo sumetimais išskirtas į kitą bylą.

3915.

40Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus teismų praktikoje suformuotus išaiškinimus ir aplinkybę, kad būtent teismui tenka pareiga ieškovo pareikštiems reikalavimams ir pagal išdėstytą faktinį ieškinio pagrindą pritaikyti tinkamą teisės normą, apeliacinės instancijos teismas priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, formaliai pasisakęs, jog ieškovė nėra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal jos ieškinyje nurodytą CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bei nevertinęs, ar ieškovės dėstoma situacija nepatenka į kitus CPK 83 straipsnyje įtvirtintus išimčių atvejus, ir nustatęs ieškovei pareigą sumokėti žyminį mokestį, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas ir priėmė neteisingą procesinį sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartis naikintina ir klausimas dėl ieškinio priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

42Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „DMD Investment“ ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „DMD Investment“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi nustatė... 8. 3.... 9. Teismas konstatavo, kad ieškinys turi trūkumų, nes už ieškinį, kurio... 10. 4.... 11. Teismas nurodė nesutinkantis su ieškovės argumentu, kad ji nuo žyminio... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 5.... 14. Ieškovė UAB „DMD Investment“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 15. 5.1.... 16. CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinta, kad nuo žyminio mokesčio yra... 17. 5.2.... 18. Ieškovė dėl BVĮ „Visagino statybininkai“ sandorių nuginčijimo pagal... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. 6.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. 7.... 24. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. 8.... 26. Apeliantės įsitikinimu, ji, kaip BVĮ „Visagino statybininkai“... 27. 9.... 28. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ieškovės ieškinį,... 29. 10.... 30. Nors ieškinyje ieškovė UAB „DMD Investment“, teigdama, kad yra atleista... 31. 11.... 32. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nuo žyminio mokesčio yra... 33. 12.... 34. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje jau ne kartą buvo išaiškinta, kad CPK... 35. 13.... 36. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat buvo pasisakyta, kad įstatymo... 37. 14.... 38. Kaip visiškai pagrįstai akcentavo apeliantė, iš esmės tokios pat pozicijos... 39. 15.... 40. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus teismų praktikoje suformuotus... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 42. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir...