Byla e2-24212-931/2019
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė,

2sekretoriaujant Renatai Ulevič,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovui V. I. dėl įsiskolinimo priteisimo.

4Teismas

Nustatė

5ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“ (toliau – ir UAB „Juris LT“) kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 67,59 EUR skolą, 2,43 EUR delspinigius, 40 EUR skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2019 m. balandžio 2 d. ieškovas ir UAB „Gelsva“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Juris LT“, kaip naujasis kreditorius, perėmė, o atitinkamai UAB „Gelsva“ perleido reikalavimo teisę į ūkininką V. I. Naujasis kreditorius UAB „Juris LT“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI skyriaus nuostatomis, išsiuntė V. I. pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Pradinis kreditorius UAB „Gelsva“ sudarė su atsakovu 2018 m. rugsėjo 6 d. sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pristatė atsakovui prekes, nurodytas PVM sąskaitoje-faktūroje. Atsakovas pretenzijų dėl prekių kokybės ar kitokių pretenzijų nereiškė, PVM sąskaitos-faktūros kaip išrašytos be pagrindo negrąžino, tačiau su pradiniu kreditoriumi nėra atsiskaitęs iki šiol. Atsakovas yra skolingas ieškovui 67,59 EUR pagrindinės skolos bei 40 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 20 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Teismas priteisė ieškovui UAB „Juris LT“ (j. a. k. 303262509) 67,59 EUR skolą, 2,43 EUR delspinigius, 40 EUR skolos išieškojimo išlaidų kompensaciją, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (110,02 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 250 EUR bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo V. I. (a. k. ( - ).

72019 m. birželio 17 d. teisme gauti atsakovo V. I. prieštaravimai dėl priimto preliminaraus sprendimo.

8Prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad nėra būtina teisminiu keliu išieškoti skolą, nes nėra jokios grėsmės, jog atsakovas neatsiskaitys su ieškovu. Atsakovas deda visas pastangas, kad kaip įmanoma per trumpiausią laiką padengtų įsiskolinimą atsakovui. Atsakovas mano, kad atsiskaitymams su ieškovu gali būti sudaryta taikos sutartis.

9Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. ilgalaikė didmeninio pirkimo - pardavimo sutartis Nr. ( - ) sudaryta ir įsigaliojo vėliau nei buvo išrašyta 2018 m. rugsėjo 5 d. PVM sąskaitos faktūros serija ( - ), mano, kad Sutarties nuostatos ieškovo reikalavimui apmokėti pagal Sąskaitą negali būti taikomos. Kadangi tarp šalių nėra susitarimo dėl netesybų, tai ieškovas neturi reikalavimo teisės į netesybas ir ieškovo reikalavimas į netesybas turi būti atmestas.

10Atsakovas mano, kad ieškovo reikalaujamos priteisti 40 EUR skolos išieškojimo išlaidos gali būti priskiriamos išlaidoms, susijusiomis su bylos nagrinėjimu tik tada, kai jos pripažintos būtinomis ir pagrįstomis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK 88) straipsnio 1 dalies 10 punktas). Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo daryti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti. “ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. V. v. D. V. , bylos Nr. 3K-3-104/2009). Atsakovo nuomone šios išlaidos nebuvo būtinos ir nebuvo realiai patiltos, jos nepagrįstos jokiais argumentais ar skaičiavimais, nedetalizuotos, todėl ieškovo reikalavimas dėl 40 EUR dydžio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas.

11Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimu, žyminis mokestis gali būti priteistas tik nuo pagrįstos ieškinio sumos.

12Atsakovas nesutinka ir su ieškovo patirtomis išlaidomis advokato teisinei pagalbai apmokėti. Pažymėjo, kad ieškovo priteistų 242 EUR dydžio išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra nepagrįstai ir neproporcingai didelis, neatitinkanti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo reikalavimų, kadangi: ginčo sudėtingumas, įrodymų kiekis nereikalavo nei teismų praktikos analizės nei kitų specialių žinių, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ginčijama pinigų suma ypač maža ir bylos apimtis nedidelė, ieškinio apimtis nėra didelė, šio procesinio dokumento parengimui panaudotas procesinio dokumento šablonas, ieškinys nesudėtingas, atsakovas byloje elgėsi sąžiningai, priteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro beveik pusę ieškinio sumos.

13Ieškovas prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad atsakovas skolos nesumokėjo ikiteismine tvarka, dėl ko ieškovas, siekdamas apginti savo turtines teises ir interesus, pareiškė teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka. Atsakovas su ieškovu iki šiol nebuvo susisiekęs ir ieškovas nemato jokių realių atsakovo pastangų skolos padengimui. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 EUR sumą. Ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis atitinka teismų formuojamą praktiką (Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2073-230/2017).

14Prelimanarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

15Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Gelsva“ ir atsakovas 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarė Ilgalaikę didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr ( - ), kuria pradinis kreditorius įsipareigojo perduoti atsakovui savo pagamintus ar įsigytus daiktus pastarojo verslo poreikiams tenkinti, o atsakovas – priimti prekes ir sumokėti už jas sulygtą kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (4-6 e. b. l.). 2018 m. rugsėjo 5 d. pradinis kreditorius išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūra ( - ) 67,59 EUR sumai (15 e. b. l.). Iš ieškinio turinio nustatyta, jog atsakovas už pateiktas prekes nėra atsiskaitęs iki ieškinio pateikimo dienos. Šios aplinkybės neginčija ir pats atsakovas. Pradinis kreditorius ir ieškovas UAB „Juris LT“ 2019 m. balandžio 9 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria pradinis kreditorius perleido reikalavimo teises ieškovui į atsakovo skolą (7-9 e. b. l.). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010, 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 straipsnio 1 dalimi skolininkas (atsakovas) buvo tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą 2019 m. balandžio 4 d. pranešimu (13 e. b. l.).

16Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Kadangi atsakovas pareigos mokėti už pradinio kreditoriaus pateiktas prekes tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovo naudai pagrįstai preliminariu sprendimu 2019 m. gegužės 20 d. priteista 67,59 EUR skola (CK 6.38, 6.200 straipsniai, 6.314 straipsnio 1, 5 dalys, 6.371 straipsnis). Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad ieškovui nebuvo pagrindo kreiptis į teismą, kaip nepagrįstus.

17Atsakovas neginčija ieškovo reikalaujamų priteisti iš atsakovo sumų dydžio. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina prašomos priteisti skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų dydžius.

18Nepagrįstais laikytini ir atsakovo argumentai dėl to, jog ieškovas neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti prašomus priteisti delspinigius. Kaip jau buvo minėta, ieškovo reikalavimus grindžia 2018 m. rugsėjo 5 d. sąskaita faktūra ir 2018 m. ilgalaikės didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 7.1 punkto nuostatomis, remiantis kuria sutarties šalys susitarė, kad pirkėjas, pažeidęs nustatytus atsiskaitymo terminus, nurodytus šios Sutarties 5 straipsnio 2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procento neapmokėtos prekių sumos dydžio netesybas.

19Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009).

20Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

21Kreditoriaus teisė reikalauti mokėti tam tikro dydžio palūkanas už piniginės prievolės termino praleidimą, buvo numatyta pradinio kreditoriaus ir atsakovo 2018 m. rugsėjo 6 d. sudarytos sutarties 7.1 punkte. Sutartį pradinis kreditorius ir atsakovas pasirašė sekančią dieną po to, kai UAB „Gelsva“ 2018 m. rugsėjo 5 d. išrašė sąskaitą faktūrą ( - ). Pasirašydamos ilgalaikę didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį šalys susitarė ir dėl palūkanų (delspinigių savo esme) dydžio – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos. Tai, kad ilgalaikė didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartį atsakovas ir pradinis kreditorius pasirašė sekančią dieną po to, kai pradinis kreditorius išrašė sąskaitą faktūrą, neatleidžia skolininko nuo pareigos mokėti delspinigius, pažeidus nustatytus atsiskaitymo terminus (Sutarties 7.1 punktas). Atsakovas sudarytos Ilgalaikės didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) neginčijo. Kaip jau buvo minėta, atsakovas pareikšdamas prieštaravimus neįrodinėjo, kad šalių susitartas netesybų dydis yra netinkamas, kad netesybos yra per didelės ir turėtų būti mažinamos, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad ieškovo paskaičiuota delspinigių suma yra per didelė.

22Atsakovas pareikšdamas prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo nesutinka ir su ieškovo reikalavimu priteisti 40 EUR skolos išieškojimo išlaidų, teigdamas, kad šios išlaidos nebuvo būtinos ir nebuvo realiai patirtos, jos nepagrįstos jokiais paskaičiavimais ar argumentais ir nedetalizuotos.

23Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 EUR sumą. Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytos sumos, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kompensuoti visas šią sumą viršijančias, kreditoriaus patirtas su pavėluotu mokėjimu susijusias išieškojimo išlaidas, įskaitant užmokestį už advokatų suteiktas paslaugas ir išlaidas, susijusias su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis). Minėtos įstatymo nuostatos reglamentuoja kreditoriaus, su kuriuo skolininkas laiku neatsiskaitė, teisę gauti fiksuotą 40 EUR sumą, kaip kompensaciją už skolos išieškojimą ne teismo tvarka. Šis dydis yra neįrodinėtinas, t. y. kreditorius neprivalo pagrįsti, kad realiai patyrė bent 40 EUR skolos išieškojimo išlaidų (Panevėžio apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-386-252/2019, Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1823-230/2018). Kreditoriaus teisė į minėtą kompensaciją sietina būtent su teisės į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytų palūkanų įgijimu, t. y. tuo atveju, kai skolininkas laiku neatsiskaito su kreditoriumi, kreditorius įgyja teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, o įgijus teisę į palūkanas – kreditorius įgyja teisę ir reikalauti iš skolininko 40 EUR sumos (kompensacijos už skolos išieškojimą ne teismo tvarka).

24Teismo vertinimu, atsakovas šiuo atveju nepagrįstai sutapatina su pavėluotu mokėjimu susijusias skolos išieškojimo ne teismo tvarka išlaidas, reglamentuojamas Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir bylinėjimosi išlaidas, numatytas CPK 88 straipsnyje.

25Pažymėtina, kad ieškovo prašomos priteisti 40 EUR išieškojimo išlaidos nelaikytinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, kaip tai numato CPK 88 straipsnis, t. y. bylinėjimosi išlaidomis, šios išlaidos yra susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (ikiteisminės išlaidos), o ieškovo reikalavimas dėl šių išlaidų atlyginimo yra materialusis, bet ne procesinio pobūdžio. Tuo tarpu bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnio 1 dalis).

26Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, tai, kad atsakovas yra ūkininkas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė ne asmeniniams, o savo ūkinės veiklos (verslo) poreikiams, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 40 EUR skolos išieškojimo išlaidų kompensacija.

27Pareiškęs prieštaravimus atsakovas taip pat nesutinka su priteisto žyminio mokesčio dydžiu ir ieškovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis.

28Teismas pažymi, kad patenkinus ieškovo reikalavimą pilna apimtimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas atlyginti visas ieškovo 8 EUR dydžio žyminis mokestis.

29Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas teikė ieškinį dėl skolos. Pagal Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.2 punktą už ieškinio parengimo maksimali atlygintina advokato išlaidų suma yra 2 425,75 EUR. Ieškovas už ieškinio parengimą prašė 10 kartų mažesnės sumos nei Rekomendacijos įtvirtintas maksimalus dydis. Teismas preliminariu sprendimu priteisė visą ieškovo prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų už advokato teikiamas teisines paslaugas dydį. Teismas pažymi, kad nepriklausomai nuo ieškinio sumos, ieškovo atstovas turėjo parengti įstatymo reikalavimams atitinkantį ieškinį, atlikti dokumentų analizę, teisinių galimybių dėl skolos prisiteisimo įvertinimą, konsultavo klientą, surinko tinkamus dokumentus ir tik tuomet parengęs ieškinį pateikė jį teismui. Kadangi nustatyta, kad ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra gerokai mažesnės nei Rekomendacijose įtvirtinti dydžiai, nėra pagrindo pripažinti, kad priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neteisingo dydžio. Be to, byloje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė iš esmės dėl atsakovo kaltės, kuomet jis laiku nesumokėjo sąlyginai nedidelės skolos.

30Duomenų apie papildomai ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl iš atsakovo paliekama priteista bendra 250 EUR bylinėjimosi išlaidų suma.

31Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, po preliminaraus sprendimo priėmimo valstybei sudaro 3,58 EUR. Teismui nusprendus palikti preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, nepakeistą, šios išlaidos papildomai priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 96 str.).

32Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 276 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 20 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti iš atsakovo V. I., a. k. ( - ), 3,58 Eur (tris eurus 58 cnt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Išaiškinti atsakovui, kad priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas turi būti sumokėtas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728821) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvito originalą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

35Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Stankevičienė,... 2. sekretoriaujant Renatai Ulevič,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“ (toliau – ir UAB... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 20 d. preliminariu... 7. 2019 m. birželio 17 d. teisme gauti atsakovo V. I. prieštaravimai dėl... 8. Prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad nėra būtina teisminiu keliu... 9. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. ilgalaikė didmeninio pirkimo... 10. Atsakovas mano, kad ieškovo reikalaujamos priteisti 40 EUR skolos... 11. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimu,... 12. Atsakovas nesutinka ir su ieškovo patirtomis išlaidomis advokato teisinei... 13. Ieškovas prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, pateikė... 14. Prelimanarus sprendimas paliktinas nepakeistas. ... 15. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 16. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 17. Atsakovas neginčija ieškovo reikalaujamų priteisti iš atsakovo sumų... 18. Nepagrįstais laikytini ir atsakovo argumentai dėl to, jog ieškovas neturėjo... 19. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 20. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 21. Kreditoriaus teisė reikalauti mokėti tam tikro dydžio palūkanas už... 22. Atsakovas pareikšdamas prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo nesutinka... 23. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 24. Teismo vertinimu, atsakovas šiuo atveju nepagrįstai sutapatina su pavėluotu... 25. Pažymėtina, kad ieškovo prašomos priteisti 40 EUR išieškojimo išlaidos... 26. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, tai, kad atsakovas yra... 27. Pareiškęs prieštaravimus atsakovas taip pat nesutinka su priteisto žyminio... 28. Teismas pažymi, kad patenkinus ieškovo reikalavimą pilna apimtimi, iš... 29. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas teikė ieškinį dėl skolos.... 30. Duomenų apie papildomai ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje... 31. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, po preliminaraus... 32. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 276 straipsniu, 430 straipsnio... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 20 d. preliminarų... 34. Priteisti iš atsakovo V. I., a. k. ( - ), 3,58 Eur (tris eurus 58 cnt)... 35. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...