Byla 2A-2757-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Romanui Bareikai ir atsakovo atstovui adv. Kęstučiui Virkečiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo I. T. ieškinį atsakovui Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centrui dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, grąžinti ieškovą į darbą, priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2004-11-02 tarp šalių iki 2005-10-31 buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr.1044 vyriausiojo trenerio-sporto mokytojo pareigoms atlikti, nuo 2005-06-01 ieškovo pareigybė pakeista į trenerio. 2004-11-02 – 2010-06-30 laikotarpiu darbo sutartis nė karto nebuvo nutraukta, bet buvo pratęsiama tam pačiam darbui atlikti. Raštu kreipėsi į atsakovą dėl darbo užmokesčio išmokėjimo ir 2010-12-17 gavo atsakovo direktoriaus 2010-06-30 įsakymą Nr. P-51 dėl atleidimo iš darbo pagal LR DK 126 str. 1 d. Darbo santykiai tarp ieškovo ir atsakovo tęsėsi ilgiau kaip 5 metus, todėl laiko, kad darbo sutartis tapo neterminuota ir atsakovas, nutraukdamas darbo sutartį turėjo vadovautis LR DK 130 str. nustatytais įspėjimo terminais. Nežinodamas apie atleidimą, ieškovas faktiškai dirbo darbo sutartimi sulygtą darbą. Dėl tokių darbdavio veiksmų patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, pablogėjo jo reputacija.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad darbo sutartys su treneriais pratęsiamos kiekvienais metais patvirtinus Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų atrankos kriterijus ir sąrašus. 2009-2010 metų sezono metu ieškovo treniruojamų sportininkų rezultatai suprastėjo, todėl ieškovas nebuvo tarifikuojamas ir, pasibaigus nuo 2009-07-01 iki 2010-06-30 sudarytos darbo sutarties terminui, darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta. Ieškovas žinojo, kad su juo sudaroma terminuota darbo sutartis ir niekada nesikreipė nei į atsakovą, nei į darbo ginčus nagrinėjančius organus dėl darbo sutarties pripažinimo neterminuota. Įstatymai nenustato imperatyvaus reikalavimo darbdaviui įspėti darbuotoją apie terminuotos darbo sutarties nutraukimą. Ieškovas, būdamas patyręs treneris, galėjo objektyviai įvertinti tą aplinkybę, kad nesant sportininkų, kurie patenka į sudaromus žiemos individualių sporto šakų Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų sąrašus, su juo nebus pratęsta ar sudaroma nauja darbo sutartis. Ieškovas praleido terminą ieškiniui dėl atleidimo iš darbo pateikti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie darbo funkcijų vykdymą po darbo sutarties nutraukimo, be to ieškovas neįrodė, kad būtų patyręs neturtinę žalą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 29 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas atsisakė prašymo dėl grąžinimo į darbą. Teismas nustatė, kad ieškovas buvo priimtas į darbą vyriausiuoju treneriu – sporto mokytoju pagal 2004-11-02 sudarytą terminuotą darbo sutartį iki 2005-10-31. Darbo sutarčiai galiojant, sutarties sąlyga – pareigos buvo pakeista į treneris, tačiau vykdomos funkcijos nepakito. Toliau darbo sutartis buvo pratęsinėjama kiekvienais metais ir paskutinį kartą buvo pratęsta iki 2010-06-30. Iš darbo ieškovas buvo atleistas atsakovo 2010-06-30 įsakymu Nr.P-51, sutarties terminui pasibaigus 2010 m. birželio 30 d. pagal LR DK 126 str. 1d. Teismas nustatė, kad į teismą ieškovas kreipėsi tik 2011-03-15, t.y. praleidęs LR DK 297 str.1 d. numatytą vieno mėnesio terminą. Teismas padarė išvadą, kad apie atleidimą ieškovui buvo žinoma ir tai patvirtina jo rašytas Olimpinio sporto centro direktoriui raginimas dėl darbo užmokesčio išmokėjimo. Teismas nurodė, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visoje apimtyje. Apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

131. Nuo tos dienos, kai 2004-11-02 buvou priimtas į darbą LTOC, suėjo ilgesnis nei penkerių metų terminas terminuotai darbo sutarčiai sudaryti ir tuo buvo pažeistas darbo santykių teisinis reglamentavimas.

142. Ieškovo kaip trenerio darbas buvo nuolatinio pobūdžio. 2009-06-26 tarifikacinei komisijai ieškovą tarifikavus, o LOSC laiku nenutraukus darbo sutarties, laikė, kad 2009-11-02 suėjus penkių metų terminui maksimaliai skirtam darbo santykių reguliavimui pagal terminuotą darbo sutartį bei dirbant nuolatinį darbą su jam priskirtais sportininkais, ieškovas de facto tęsė darbą jau pagal neterminuotą sutartį. Laiku atvykdavo į darbo vietą, organizavo treniruočių procesą su treniruojamais slidininkais.

153. Apie tai, kad 2010-06-30 LOSC direktoriaus įsakymu buvo atleistas iš darbo, sužinojo tik neoficialiai iš trečiųjų asmenų 2010 m. spalio mėnesio pabaigoje, būdamas komandiruotėje Suomijoje. Esant komandiruotėje, kaip kad ir atostogų metu, nebuvo teisinio pagrindo taikyti LR DK 126 straipsnio 1 dalies nuostatas ir atleisti iš darbo net nepranešus apie tai. Nei vieno oficialaus dokumento apie darbo santykių nutraukimą būnant komandiruotėje Suomijoje nėra gavęs. Akivaizdu, kad nesutikus su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą, tad senaties terminas prasidėjo būtent nuo 2010-12-15.

164. Darbo sutartis buvo pratęsinėjama automatiškai, be jokio prašymo. Todėl pagal praėjusių metų analogiją tikėjosi toliau dirbti, nes nieks iš vadovų nė neužsiminė apie galimą atleidimą iš darbo. Tad žmogiška būtų apie savo ketinimus laiku informuoti, kad neturėtų iliuzijų toliau dirbti mėgstamą darbą ir nereikėtų kaip silpnai ginčo šaliai kreiptis į teismą, kad būtų apginti darbdavio pažeisti teisėti interesai.

175. 2010-01-14, supainiojęs teismingumą, skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Kadangi skundas atsidūrė teisminės institucijos žinioje, senaties terminas nutrūko. 2010-02-21 gavau įsiteisėjusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-01-21 nutartį, kuria atsisakyta priimti skundą kaip nepriskirtiną administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas nustatęs, kad skundas teismingas bendrosios kompetencijos teismui, turėjo jį savo nutartimi perduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

188. Teismas klaidingai nurodė sprendime, kad palaikydamas ieškinio reikalavimus, ieškovas atsisakė prašymo dėl grąžinimo į darbą. Šis teismo teiginys neatitinka tikrovės - ieškovas tokio savo reikalavimo teisme neatsisakė.

19Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

201. Kadangi darbo sutartis tarp šalių buvo terminuota, o darbo sutarties terminas suėjo 2010-06-30, atsakovas nepažeisdamas terminų ją nutraukė 2010-06-30. Pažymėtina, kad darbo sutarties termino pasibaigimas yra pakankamas pagrindas nutraukti darbo sutartį.

212. 2009 - 2010 metų sezone vieno iš Ieškovo treniruojamų sportininkų rezultatai pasaulio čempionate ir 2010 m. žiemos olimpinėse Vankuverio žaidynėse drastiškai suprastėjo, dėl to nepasiekusi keltų uždavinių bei neturint nei nacionalinės, nei tarptautinės kategorijos I. T. nepateko į 2010-2011 metų sezono žiemos individualių sporto šakų Lietuvos olimpinės rinktinės sąrašus. Minėtame sąraše yra ieškovo treniruojamas sportininkas (A. N.), tačiau jo rezultatų nepakanka, kad ieškovas būtų tarifikuojamas, jam būtų skiriamos darbo valandos, treniruoti sportininkus ir su juo būtų toliau sudaryta terminuota darbo sutartis. Būtent todėl pasibaigus ieškovo darbo sutarties terminui, ji buvo nutraukta pagal visus DK reikalavimus. Ieškovas daug metų dirbo treneriu ir puikiai žinojo, kad jo treniruojamų sportininkų rezultatai visose oficialiose varžybose yra nuolat fiksuojami. Pagal tai sportininkai įtraukiami į rinktinės narių sąrašus ir tik esant tokioms aplinkybėm treneris yra atitinkamai tarifikuojamas ir tai yra pagrindas yra sudaryti su juo terminuotą darbo.

224. Pažymi, kad pasibaigus senaties terminui asmuo praranda teisę į priverstinį pažeistų teisių gynimą teismine tvarka. Teismui nustačius, kad senaties terminas praleistas ir nėra pagrindo jam atnaujinti, teismas atmeta ieškinį net jei ieškovo reikalavimai iš esmės turėtų būti patenkinti.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

26Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį ir šiuo pagrindu atmetė ieškovo ieškinį, nevertindamas ieškovo atleidimo teisėtumo, taip pat ar pasibaigus 5 metų terminui terminuota darbo sutartis automatiškai tampa neterminuota bei ar ieškovas buvo atleistas teisėtai pasibaigus darbo sutarties terminui.

27Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal 2004-11-02 terminuotą darbo sutartį ieškovas buvo priimtas pas atsakovą dirbti vyriausiuoju treneriu-sporto mokytoju terminui iki 2005-10-31, vėliau darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, buvo pratęsta iki 2006-10-31, vėliau kasmet buvo pratęsinėjama vienerių metų terminui (b.l.9-18). Paskutinį kartą darbo sutartis buvo pratęsta 2009-07-01 iki 2010-06-30. Pasibaigus minėtam darbo sutarties terminui, ieškovas 2010-06-30 atsakovo vadovo įsakymu buvo atleistas iš darbo pagal DK 126 str. 1 d. (pasibaigus darbo sutarties terminui) (b.l.21).

28Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad apie darbo sutarties nutraukimą sužinojo 2010 m. spalio mėn., tačiau pagal byloje esančius įrodymus atsakovo pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą ieškovui buvo įteiktas 2010-12-15 (b.l.20).

29DK 297 str. 1 d. nustato, kad darbuotojas, nesutinkantis su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos turi teisę kreiptis į teismą. Taigi, vieno mėnesio senaties terminas ginčyti atleidimą skaičiuojamas nuo kitos dienos po tos, kai darbuotojas gavo dokumentą apie jo atleidimą. Nagrinėjamu atveju ieškovui senaties terminas ginčyti jo atleidimą iš darbo skaičiuotinas nuo 2010-12-16, kuomet ieškovas gavo atsakovo 2010-06-30 įsakymą apie jo atleidimą. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties termino pradžią ir nepagrįstai skaičiavo ieškinio senaties terminą nuo tada, kai ieškovas gavo atsiskaitymo lapelį. Pagal DK 27 str. 5 d., atsižvelgiant į DK nustatytą ieškinio senaties teisinio reguliavimo apimtį, byloje taikytinos CK 1.126 str., 1.127 str., 1.128-1.131 str. nuostatos, reglamentuojančios ieškinio senaties termino pradžią, skaičiavimą, pabaigą ir pabaigos pasekmes. Pagal CK 1.126 str. 2 d. ir 1.131 str. 1 d. ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti, tačiau ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, jeigu to prašo ginčo šalis. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo teisė į ieškinį atsirado 2010-12-16. Ieškovas, pažeisdamas teismingumo taisykles, nepažeisdamas vieno mėnesio termino, per klaidą kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-01-21 nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinį kaip neteismingą šiam teismui ir išaiškino ieškovo teisę ieškinį dėl atleidimo ginčijimo paduoti Vilniaus m. 1 apylinkės teismui (b.l.3). Minėtos nutarties ieškovas neginčijo. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, kaip įrodymą apie Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-21 nutarties sužinojimą, pateikė šio teismo 2011-02-18 raštą, tačiau pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 3 d. 2011-01-21 nutartis ieškovui turėjo būti išsiųsta per 3 dienas nuo jos priėmimo, nes ji skundžiama apeliacine tvarka, tačiau ieškovas šią aplinkybę nuslėpė, kad neįsiteisėjusios nutarties nebuvo gavęs, nenurodė. Kaip teisingai nurodė apeliantas, ieškinio pareiškimas teismui paprastai nutraukia ieškinio senaties terminą (CK 1.130 str. 1 d.), tačiau administraciniam teismui atsisakius 2011-01-21 nutartimi priimti ieškovo ieškinį, pagal CK 1.130 str. 4 d. tokiu atveju ieškinio senaties terminas nenutrūko, t.y. buvo skaičiuojamas toliau. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ginčyti jo atleidimą iš darbo. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį šiuo pagrindu atmetė, kadangi, kaip jau minėta, ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas ieškinio atmetimo pagrindas. Tokiu atveju, atmetus ieškinį dėl praleisto ieškinio senaties termino, materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo, t.y. ieškovo atleidimo teisėtumo klausimas nebeturi būti svarstomas.

30Ieškovas prašė teismą atnaujinti jam praleistą ieškinio senaties terminą. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo nurodomas termino praleidimo priežastis, byloje esančius duomenis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovui šio termino neatnaujino. CK 1.131 str. 2 d. nustato, kad praleistas ieškinio senaties terminas gali būti atnaujinamas tik tokiu atveju, jeigu jis pažeistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovo suklydimas, paduodant ieškinį administraciniam teismui galėtų būti pakankama ir svarbi priežastis atnaujinti praleistą terminą, jeigu būtų pripažinta kad ieškovas elgėsi rūpestingai ir apdairia. Tačiau kaip matyti iš bylos įrodymų, ieškovas ieškinį Vilniaus m. 1 apylinkės teismui pateikė tik 2011-03-15, nors senaties terminas pasibaigė 2011-01-15, nepateisindamas jokiomis priežastimis termino praleidimą nuo 2011-01-21 nutarties gavimo iki ieškinio pateikimo bendrosios kompetencijos teismui. Vilniaus apygardos administracinio nutartyje ieškovui buvo aiškiai nurodyta, į kurį teismą jis turi kreiptis su ieškiniu. Sprendžiant senaties termino atnaujinimo klausimą, atsižvelgtina ir į tas aplinkybes, kad ieškovas nuo 2010-06-30 buvo pasyvus, nesudomėjo pas atsakovą ar darbo sutartis su pratęsta. Be to, kiekvienais darbo sutarties su ieškovu pratęsimo metais Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais buvo tvirtinami žiemos individualių sporto šakų Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų ir juos rengiančių sporto specialistų sąrašai, į kuriuos iki 2010 m. buvo įtraukiamas ieškovas ir jo auklėtiniai. Tvirtinant 2010-2011 metų sezono žiemos individualių sporto šakų Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų sąrašą, ieškovas kaip treneris skirtingai nei ankstesniais metais nebuvo tarifikuotas, jam nebuvo priskirti treniruoti jokie sportininkai, jam nebuvo mokamas atlyginimas, todėl ieškovas nepagrindė savo argumentų, kad jis nuo 2010-07-01 iki sužinojimo apie atleidimą dirbo kaip treneris pas atsakovą, o aplinkybė, jog ieškovas treniravo sportininkus kaip Visagino sporto centro darbuotojas, neįrodo jo trenerio darbo pas atsakovą dėl aukščiau nurodytų motyvų. Ieškovas žinojo, kad jis dirba pagal terminuotą darbo sutartį, pasirašydavo pratęsimus (b.l.10-18, 103-104). Ieškovas, gavęs neįsiteisėjusią 2011-01-21 nutartį, šios nutarties neskundė, nesikreipė nedelsiant į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su ieškiniu. Taigi, ieškovas elgėsi nerūpestingai, neapdairiai, todėl nėra teisinio pagrindo jam atnaujinti ieškinio senaties terminą ginčyti jo atleidimą iš darbo.

31Aplinkybė, jog administracinis teismas nepriėmė ieškovo ieškinio vietoj to, kad jį persiųstų pagal teismingumą, neturi teisinės reikšmės ginčui. Kita vertus, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. teismas privalėjo atsisakyti priimti ieškovo ieškinį, o persiunčiama nagrinėti kitam teismui gali būti tik jau pradėta byla.

32Be to, teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovo argumentas, jog jo darbas buvo nuolatinio pobūdžio ir todėl su juo turėjo būti sudaroma neterminuota darbo sutartis, yra nepagrįstas. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų įrodymų, kiekvienais metais iš naujo buvo tvirtinamos programos, buvo tarifikuojami treneriai ir tvirtinami olimpinių sportininkų sąrašai, kurių įtraukimas į sąrašą priklausė nuo jų pasiekiamų rezultatų. Todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad ieškovo darbas buvo nuolatinio pobūdžio. Kadangi nėra įrodymų byloje, kad pasibaigus darbo sutarties terminui 2010-06-30, ieškovas ir atsakovas toliau tęsė darbo santykius, todėl darbo sutartis netapo neterminuota (DK 111 str.).

33Apelianto argumentas, kad negavo pirmosios instancijos teismo motyvuotos nutarties dėl termino atnaujinimo kaip tai numato CPK 78 str. 5 d., yra nepagrįstas, kadangi ieškinio senaties termino atnaujinimui CPK 78 str. normos netaikomos, ieškinio senaties termino atnaujinimui taikoma materialinės teisės norma (CK 1.131 str. 2 d., DK 297 str. 1 d.), nes tai yra materialinės teisės nustatytas terminas. Be to, senaties termino atnaujinimo klausimas gali būti sprendžiamas tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ieškinio priėmimo stadijoje toks klausimas nesprendžiamas (CK 1.126 str. 1 d.).

34Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi teisinės reikšmės ginčui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

35Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai išaiškino ir pritaikė LR DK 297 str. 1 d., CK 1.126-1.131 str. nuostatas, taip pat įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių ieškovių apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Romanui Bareikai ir atsakovo atstovui adv.... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. I. Ginčo esmė... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atleidimą... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad darbo sutartys su treneriais... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 29 d. sprendimu ieškovo... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 13. 1. Nuo tos dienos, kai 2004-11-02 buvou priimtas į darbą LTOC, suėjo... 14. 2. Ieškovo kaip trenerio darbas buvo nuolatinio pobūdžio. 2009-06-26... 15. 3. Apie tai, kad 2010-06-30 LOSC direktoriaus įsakymu buvo atleistas iš... 16. 4. Darbo sutartis buvo pratęsinėjama automatiškai, be jokio prašymo. Todėl... 17. 5. 2010-01-14, supainiojęs teismingumą, skundu kreipėsi į Vilniaus... 18. 8. Teismas klaidingai nurodė sprendime, kad palaikydamas ieškinio... 19. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti... 20. 1. Kadangi darbo sutartis tarp šalių buvo terminuota, o darbo sutarties... 21. 2. 2009 - 2010 metų sezone vieno iš Ieškovo treniruojamų sportininkų... 22. 4. Pažymi, kad pasibaigus senaties terminui asmuo praranda teisę į... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 26. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 27. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal 2004-11-02 terminuotą darbo... 28. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad apie darbo sutarties... 29. DK 297 str. 1 d. nustato, kad darbuotojas, nesutinkantis su atleidimu iš... 30. Ieškovas prašė teismą atnaujinti jam praleistą ieškinio senaties... 31. Aplinkybė, jog administracinis teismas nepriėmė ieškovo ieškinio vietoj... 32. Be to, teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovo argumentas, jog jo darbas... 33. Apelianto argumentas, kad negavo pirmosios instancijos teismo motyvuotos... 34. Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi... 35. Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 37. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. sprendimą palikti...