Byla 2A-1057/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo notarė J. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-127-590/2012 pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovui K. N. dėl nuostolių atlyginimo ir pagal atsakovo K. N. priešieškinį ieškovui M. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo notarė J. K..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. N., prašydamas priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytą 54 000 Lt sumą, 5 proc. palūkanas nuo 54 000 Lt sumos nuo pinigų gavimo momento (2008-04-14) iki ieškinio teismui padavimo momento (2011-08-03), kas sudaro 8917,50 Lt, 54 000 Lt baudą už preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų pažeidimą, 5 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas M. M. ir atsakovas K. N. 2008 m. gegužės 19 d. sudarė preliminariąją sutartį dėl turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, kuri buvo patvirtinta Trakų rajono 1-ojo notaro biuro notarės J. K.. Šia sutartimi K. N. įsipareigojo parduoti ieškovui M. M. 0,18 ha žemės sklypo dalį, esančią 2,5935 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) kadastrinėje vietovėje. Preliminariąja sutartimi K. N. įsipareigojo iki galutinio termino pagrindinei sutarčiai sudaryti, t. y. iki 2011-05-19, atidalinti žemės sklypo dalį, turinčią 0,1800 ha ploto nuo viso žemės sklypo, turinčio 2,5935 ha ploto, ir įregistruoti atidalintą žemės sklypą VĮ „Registrų centras“. Vykdydamas sutartį atsakovas K. N. iš 2,5935 ha ploto žemės sklypo atidalino 0,0853 ha ir 0,0947 ha žemės sklypus, juos įregistravo Nekilnojamojo turto registre ir 2011-05-02 apie tai pranešė ieškovui M. M.. Ieškovas savo ruožtu pareiškė ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovas neįvykdė preliminariosios sutarties, nes nei vienas iš atsakovo nurodytų sklypų neatitinka preliminarioje sutartyje apibrėžto įsipareigoto parduoti žemės sklypo ploto bei jo padėties plane. Tokiu būdu byloje kilo ginčas dėl 0,1800 ha ploto žemės sklypo pardavimo, t. y. šalys nesutaria dėl kokio žemės sklypo pardavimo šalys sudarė preliminarią sutartį.

5Atsakovas K. N. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2008-04-14 raštelį, pripažinti negaliojančia 2008-05-19 preliminariąją sutartį dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, priteisti iš ieškovo M. M. atsakovo K. N. naudai 2008-05-19 preliminariosios sutarties dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, t. y. 102 Lt sumą, bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad pasirašydamas raštelį ir preliminariąją sutartį buvo neblaivus ir negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, o tvirtinęs sandorį notaras neišaiškino atsakovui sandorio turinio ir reikšmės.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t. y. priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 54 000 Lt, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1620 Lt žyminio mokesčio ir 1500 Lt už advokato pagalbą, kitą ieškinio dalį atmetė. Taip pat teismas sprendimu atmetė atsakovo priešieškinį, priteisė iš atsakovo valstybės naudai 820 Lt žyminio mokesčio ir 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

8Nustatė, kad šalys sudarė preliminarią sutartį dėl atsakovui priklausančio žemės sklypo dalies pardavimo. Sutartyje šalys nurodė sklypo dalies plotą - 0,1800 ha ir vietovę - 2,5935 ha ploto žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) kadastrinėje vietovėje. Teismas atkreipė dėmesį, kad sutartyje nėra nurodyta konkreti ketinamo perleisti 0,1800 ha žemės sklypo vieta 2,5935 ha ploto žemės sklype. Šalys sutartyje nenurodė jokių 0,1800 ha žemės sklypo koordinačių ar kitų požymių, iš kurių būtų galima spręsti, kurioje vietoje atidalintą 0,1800 ha žemės sklypo dalį šalys susitarė pirkti ir parduoti sudarydamos pagrindinę sutartį. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad šalių susitarimą dėl sklypo vietos patvirtina 2008-04-14 ir 2008-04-24 atsakovo K. N. pasirašyti rašteliai, kuriuose yra nurodytos sklypo koordinatės plane. CK 6.165 str. 2 d. nustato, kad preliminari sutartis turi būti rašytinė, o formos reikalavimų nesilaikymas preliminarią sutartį daro negaliojančią. Teismas konstatavo, kad atsakovo K. N. pasirašyti rašteliai nėra rašytinė preliminari sutartis dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo. Pažymėjo, kad rašteliai buvo pasirašyti ir žemės sklypo planas buvo sudarytas dar iki 2008-05-19 preliminariosios sutarties sudarymo, todėl šalims nebuvo jokių kliūčių rašte ir plane pažymėtas 0,1800 ha žemės sklypo koordinates nurodyti preliminarioje sutartyje, tačiau šalys preliminarioje sutartyje tokių koordinačių nenurodė. Darė išvadą, kad šalys, sudarydamos 2008-05-19 preliminariąją sutartį įstatymo reikalaujama forma – raštu, nesusitarė dėl esminės sutarties sąlygos – žemės sklypo, todėl 2008-05-19 šalių sudaryta preliminarioji sutartis yra negaliojanti. Įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymo (CK 1.93 str. 1 d.). CK 6.165 str. 2 d. nustato, kad rašytinės formos nesilaikymas preliminarią sutartį daro negaliojančią. Sandoris, kurio negaliojimą nustato įstatymas, laikomas niekiniu, todėl teismo sprendimas dėl tokio sandorio nuginčijimo nėra būtinas (CK 1.78 str. 1-3 d.). Teismas nurodė, kad nors ginčo šalys byloje neišsakė argumentų, kad 2008-05-19 šalių sudaryta preliminarioji sutartis yra niekinis sandoris, tačiau teismas turi pareigą ex officio (savo iniciatyva) konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes (CK 1.78 str. 5 d.). Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Teismas nustatė, kad atsakovas K. N. iš ieškovo M. M. už žemę gavo 54 000 Lt, 2008-05-19 preliminarioji sutartis yra negaliojanti, todėl teismas vertino, kad atsakovas privalo pinigus grąžinti ieškovui. Pažymėjo, kad atsakovas nėra grąžinęs ieškovui 54 000 Lt, todėl šią pinigų sumą priteisė.

9Ieškovo reikalavimą priteisti 54 000 Lt baudą už preliminarios sutarties nevykdymą teismas vertino kaip nepagrįstą. Nurodė, kad preliminari sutartis neturėjo būti vykdoma, nes yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento (CK 1. 95 str. 1 d.). Atitinkamai teismas konstatavo, kad priteisti negaliojančioje sutartyje numatytą baudą už negaliojančios sutarties nevykdymą nėra pagrindo, todėl šią ieškinio dalį atmetė.

10Ieškovo reikalavimą priteisti 8917,50 Lt palūkanas, kurias ieškovas skaičiuoja nuo be pagrindo įgytos sumos už laikotarpį nuo pinigų gavimo momento - 2008-04-14, iki ieškinio padavimo dienos – 2008-08-03, teismas taip pat vertino kaip nepagrįstą. Teismo nuomone, tai, kad ieškovas perdavė atsakovui pinigus, nėra atsakovo K. N. kaltės (tyčios ir neatsargumo), todėl jis negali būti laikomas nepagrįstai praturtėjusiu asmeniu CK 6.237 str. prasme ir neprivalo mokėti 6.240 str. 1 d. nustatytų palūkanų.

11Teismas netenkino atsakovo K. N. reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2008-04-14 raštelį tuo pagrindu, kad atsakovas buvo neblaivus ir negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Nurodė, kad liudytojos O. N. ir D. D. – K. patvirtino, kad K. N. 2008-04-14 raštelį pasirašė neblaivus, tačiau, teismo manymu, ši aplinkybė dar neįrodo, kad atsakovas nesuprato savo veiksmų reikšmės. Atkreipė dėmesį, jog 2008-04-14 raštelyje nurodytas aplinkybes atsakovas patvirtino vėlesniame 2008-04-24 raštelyje, kurio tekstas yra analogiškas 2008-04-14 rašteliui. Darė išvadą, kad atsakovas pasirašydamas 2008-04-14 raštelį suprato savo veiksmus ir išreiškė tikrąją savo valią, todėl pripažino, kad nėra pagrindo šį sandorį pripažinti negaliojančiu. Teismas netenkino ir atsakovo reikalavimo CK 1.89 str. pagrindu pripažinti negaliojančia 2008-05-19 preliminariąją sutartį, nes ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių priešieškinyje išdėstytas aplinkybes, kad sandorį pasirašė būdamas neblaivus, o tvirtinęs sandorį notaras neišaiškino atsakovui sandorio turinio ir reikšmės.

12III. Apeliacinio skundo, prisidėjimo prie jo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas M. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl 2008 m. gegužės 19 d. preliminariosios sutarties pripažinimo niekine bei sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo 54 000 Lt baudą už preliminariosios sutarties nevykdymą ir 8917,50 Lt dydžio palūkanas nuo be pagrindo įgytos sumos, bei šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio palūkanas nuo be pagrindo įgytos sumos, t. y. 54 000 Lt (palūkanos skaičiuojamos nuo pinigų gavimo momento – 2008 m. balandžio 14 d., iki ieškinio pateikimo teismui momento – 2011 m. rugpjūčio 3 d.), iš viso 8917,50 Lt; priteisti iš atsakovo 54 000 Lt dydžio baudą už preliminariosios sutarties dėl turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo sąlygų pažeidimą; priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas. Taip pat apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tarp šalių sudarytą preliminariąją sutartį pripažino niekine dėl to, jog sutarties šalys neindentifikavo siekiamo pirkti/parduoti žemės sklypo, t. y. nesusitarė dėl esminės sutarties sąlygos. Apeliantas pažymi, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šalys preliminarioje sutartyje gali susitarti, kad sutarties objektas bus identifikuotas ateityje. Šiuo atveju tas ir buvo padaryta, nes šalys susitarė, kad atsakovas atidalins ieškovo siekiamą įsigyti žemės sklypo dalį. Apelianto nuomone, tai įrodo, kad objektyviai preliminarioje sutartyje nebuvo įmanoma identifikuoti sutarties objekto. Ieškovas atkreipia dėmesį, jog sutartyje buvo apibrėžta, kokio žemės sklypo dalį yra siekiama parduoti/pirkti, sutartis buvo sudaryta raštu, patvirtinta notarės, be to, šalys taip pat šią sutartį laikė galiojančia ir jos neginčijo. Taigi preliminariajai sutarčiai galiojant ir esant atsakovo kaltei dėl nesudarytos pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties, ieškovui iš atsakovo turėtų būti priteista 54 000 Lt bauda. Apeliantas taip pat nurodo, kad ieškovo naudai iš atsakovo priteisus pagal preliminariąją sutartį sumokėtą 54 000 Lt sumą kaip atsakovo be pagrindo įgytą turtą, vadovaujantis CK 6.240 str. 1 d. iš atsakovo taip pat priteistinos ir 5 proc. palūkanos, kurios yra skaičiuotinos nuo pinigų gavimo momento, t. y. 2008 m. balandžio 14 d., iki ieškinio teismui pateikimo momento, t. y. 2011 m. rugpjūčio 3 d., - 8 917,50 Lt.

14Atsakovas K. N. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti 1210 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime nurodytus argumentus. Mano, kad ieškovas savo teiginių nepagrindžia jokiais įrodymais ir apeliaciniame skunde nurodo tikrovės neatitinkančias aplinkybes.

15Trečiasis asmuo notarė J. K. pateikė prisidėjimą prie apeliacinio skundo, kuriuo prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį dėl preliminariosios sutarties pripažinimo niekine ir šioje dalyje priimti naują sprendimą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19CPK 322 str. nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl tokio ieškovo prašymo netenkina.

20Nagrinėjamoje byloje apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria šalių sudaryta preliminari pirkimo - pardavimo sutartis buvo pripažinta niekine bei atmestas reikalavimas dėl 54 000 Lt baudos ir 8917,50 Lt palūkanų priteisimo.

21Dėl preliminariosios pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo niekine

22Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 str. 1 d.). Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys, 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2009).

23Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas M. M. ir atsakovas K. N. 2008 m. balandžio 14 d. sudarė rašytinį susitarimą, pagal kurį atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui 0,18 ha ploto žemės sklypo dalį, esančią ( - ) kadastrinėje vietovėje. Šalys sutarė, kad pardavimui skirto 0,18 ha ploto sklypo koordinatės tokios: 16-35 (80,25 metro); 35-36 (24,10 metro), nuo 36 – lygiagrečiai koordinatėms 35-16, o į sklypą įvažiuojama nutiestu keliu, kurio koordinatės tokios: 2-1-40-37-36. Žemės sklypo savininkas atsakovas K. N. minėtame susitarime patvirtino, kad už parduodamą žemės sklypo dalį gavo visą 54 000 Lt sumą, skaičiuojant po 3000 Lt už kiekvieną arą (t. 1, b.l. 47-48). Šalys 2008 m. balandžio 24 d. sudarė dar vieną rašytinį susitarimą, kurio tekstas iš esmės analogiškas 2008 m. balandžio 14 d. susitarimui (t. 1, b.l. 172-173). Ieškovas M. M. ir atsakovas K. N. 2008 m. gegužės 19 d. sudarė preliminariąją sutartį dėl turto pirkimo - pardavimo, kurią patvirtino Trakų rajono 1-ojo notarų biuro notarė J. K. (t. 1, b.l. 54-55). Preliminariąja sutartimi atsakovas K. N. įsipareigojo parduoti, o ieškovas M. M. nupirkti dalį 0,18 ha ploto žemės sklypą, turinčio viso 2,5935 ha ploto, esančio ( - ) už 54 000 Lt. Pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį šalys sutarė pasirašyti iki 2011 m. gegužės 19 d. Atsakovas taip pat įsipareigojo iki 2011 m. gegužės 19 d. atidalinti žemės sklypo dalį, turinčią 0,1800 ha ploto, nuo žemės sklypo, turinčio viso 2,5935 ha ploto. Nustatyta, kad atsakovas K. N. 2011 m. gegužės 2 d. pranešimu informavo ieškovą, kad įvykdė preliminarios sutarties reikalavimus ir atidalino žemės sklypą į du sklypus, t. y. žemės sklypą, turintį 853 kv. m (0,0853 ha) ir žemės sklypą, turintį 947 kv. m (0,0947 ha) bei pateikė šių dviejų sklypų planus (t. 1, b.l. 64-68). Tačiau ieškovas M. M., atsižvelgęs į tai, kad nei vienas iš šių sklypų neatitinka preliminariojoje sutartyje apibrėžto įsipareigoto parduoti žemės sklypo ploto bei sutartos padėties plane, 2011 m. liepos 12 d. raštu pareikalavo iš atsakovo grąžinti sumokėtą 54 000 Lt sumą bei sumokėti baudą (t. 1, b.l. 69).

24Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad šalių pasirašytoje preliminariojoje sutartyje nėra nurodyta konkreti ketinamo perleisti 0,1800 ha žemės sklypo vieta 2,5935 ha ploto žemės sklype, t. y. nenurodytos 0,1800 ha žemės sklypo koordinatės, sprendė, jog preliminarioji sutartis neatitinka įstatymo reikalaujamos formos, nes raštu nebuvo sutarta dėl esminės sutarties sąlygos – žemės sklypo, todėl tokią sutartį pripažino negaliojančia (CK 1.93 str. 1 d.). Taip pat teismas nevertino šalių pasirašytų 2008 m. balandžio 14 d. ir 2008 m. balandžio 24 d. susitarimų, kuriuose nurodytos sklypo koordinatės plane, konstatuodamas, jog tokie susitarimai nėra rašytinė preliminari sutartis dėl žemės sklypo pirkimo - pardavimo.

25Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų. CK 1.93 str. 1 d. numato, kad įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose. Kaip minėta, pagal CK 6.165 str. 2 d. preliminarioji sutartis turi būti rašytinė. Nagrinėjamu atveju tiek šalių surašyti 2008 m. balandžio 14 d. ir 2008 m. balandžio 24 d. susitarimai, tiek notariškai patvirtinta 2008 m. gegužės 19 d. preliminarioji sutartis atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus formai. Tiek minėtuose rašytiniuose susitarimuose, tiek ir notariškai patvirtintoje preliminarioje sutartyje šalys aptarė vieną iš esminių pagrindinės sutarties sąlygų, t. y. susitarė dėl pirkimo - pardavimo objekto – dalies žemės sklypo, nurodydami jo vietovę, kadastrinį numerį bei idealiąją dalį, turinčią 0,18 ha ploto. Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog detalesnių koordinačių nenurodymas yra pagrindas pripažinti 2008 m. gegužės 19 d. preliminariąją sutartį negaliojančia CK 1.93 str. pagrindu. Pažymėtina, jog detalesnės įsipareigoto parduoti žemės sklypo (jo dalies) koordinatės buvo aptartos šalių pasirašytuose 2008 m. balandžio 16 d. bei 2008 m. balandžio 24 d. susitarimuose, kurių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino.

26Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2008 m. gegužės 19 d. preliminariąją sutartį dėl turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo pripažino negaliojančia.

27Atsakovo K. N. teigimu, tikrieji šalių ketinimai rodo, jog dalį žemės sklypo jis ketino parduoti už 160 000 Lt. Pažymėtina, jog bylos medžiaga (2008 m. vasario 23 d. raštas) patvirtina iš pradžių buvus tarp šalių susitarimą dėl 160 000 Lt kainos už 0,18 ha ploto žemės sklypą (t. 1, b.l. 153-154), tačiau vėliau kaina pasikeitė. Tiek 2008 m. balandžio 14 d., tiek 2008 m. balandžio 24 d. rašytiniuose susitarimuose šalys jau sutarė dėl 54 000 Lt kainos (3000 Lt už arą) (t. 1, b.l. 47-48, 172-173). Susitarimas dėl 54 000 Lt kainos už ketinamą parduoti 0,18 ha ploto žemės sklypą buvo perkeltas ir į 2008 m. gegužės 19 d. preliminariąją sutartį. Preliminarioje sutartyje notaras patvirtino, kad sutartį pasirašė veiksnios sutarties šalys pačios asmeniškai notaro akivaizdoje, sutartis šalims buvo perskaityta, o atsakovui išversta į gerai jam suprantamą rusų kalbą. Atsižvelgiant į tai, nesutiktina su atsakovo atsiliepime į skundą išdėstytu argumentu dėl šalių ketinimų sklypą parduoti (nupirkti) už 160 000 Lt.

28Dėl reikalavimo priteisti baudą

29Apeliantas nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria buvo atmestas jo reikalavimas priteisti iš atsakovo 54 000 Lt baudą. Tuo tarpu atsakovas su šiuo reikalavimu nesutinka, teigdamas, jog sumokėti netesybas už atsisakymą sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį turėtų ieškovas, be to, jo teigimu, netesybos yra neprotingai didelės.

30Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Remiantis teismų praktika, pažymėtina, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

31Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl netesybų priteisimo svarbu nustatyti, kuri iš šalių pažeidė preliminariąją sutartį. Tiek šalių 2008 m. balandžio 14 d. ir 2008 m. balandžio 24 d. rašytiniai susitarimai, tiek 2008 m. gegužės 19 d. preliminari sutartis patvirtina, kad esminė sandorio sąlyga buvo šalių susitarimas parduoti ir pirkti vieną konkretaus dydžio objektą, t. y. 0,18 ha ploto žemės sklypą, o ne kelis. Tuo tarpu atsakovas K. N. atidalino ir suformavo du žemės sklypus, kurių plotas 853 kv. m (0,0853 ha) ir 947 kv. m (0,0947 ha). Be to, byloje esantys planai patvirtina, jog šie sklypai yra atskirti vienas nuo kito kitam savininkui priklausančia žemės sklypo dalimi (t. 1, b.l. 62, 19, 21). Taigi šios aplinkybės patvirtina, kad būtent atsakovas K. N. pažeidė preliminariosios sutarties sąlygas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti sutartimi sulygtas netesybas yra pagrįstas.

32Preliminariosios sutarties 6 p. šalys sutarė, jog tuo atveju, jei ieškovas nevykdys savo įsipareigojimų, tai jis sumokės 54 000 Lt baudą atsakovui, o jeigu atsakovas atsisakys parduoti žemės sklypo dalį, tai sumokės 54 000 Lt baudą ieškovui. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Apeliacinės instancijos teismo sprendimu, preliminariąja sutartimi nustatyta 54 000 Lt bauda, kuri buvo lygi parduodamo žemės sklypo dalies kainai, yra pernelyg didelė, prieštaraujanti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, todėl mažintina iki 2000 Lt.

33Dėl palūkanų priteisimo

34Apeliantas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio palūkanas nuo 54 000 Lt sumos nuo pinigų gavimo momento (2008 m. balandžio 14 d.) iki ieškinio pateikimo teismui momento (2011 m. rugpjūčio 3 d.), kas sudaro 8917,50 Lt. Šias palūkanas prašo priteisti remdamasis CK 6.240 str. 1 d., numatančia, jog už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos.

35Pažymėtina, jog sudarydamos preliminarią sutartį šalys aptarė kilsiančias pasekmes tuo atveju, jei šalių susitarimas sukurti teisinius santykius – ateityje sudaryti pagrindinę sutartį – nebus pasiektas, t. y. nustatė, kad bet kuriai iš šalių atsisakius pasirašyti pirkimo - pardavimo sutartį M. M. bus grąžinta sumokėta pinigų sumą (Sutarties 5 p.), taip pat sutarė dėl baudos, kurią sumokės sutartinius įsipareigojimus pažeidusi šalis (Sutarties 6 p.). Šiuo atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovui perduoti 54 000 Lt pagal preliminariąją sutartį negali būti laikomi kaip atsakovo be pagrindo įgyta pinigų suma CK 6.237 str. prasme, todėl ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo pagal CK 6.240 str. 1 d. yra nepagrįstas.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus ieškovui M. M.. Nustatyta, kad už apeliacinį skundą ieškovas buvo sumokėjęs 1620 Lt žyminio mokesčio (t. 2, b.l. 58). Kadangi tenkinta 3,17 proc. skundo, todėl iš atsakovo K. N. priteistina 51,35 Lt (2000 Lt x 100 proc. : 62 917,50 Lt) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ieškovo M. M. naudai.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimą pakeisti.

40Pašalinti iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimo motyvuojamosios dalies argumentą, kuriuo tarp ieškovo M. M. ir atsakovo K. N. 2008 m. gegužės 19 d. pasirašyta preliminarioji sutartis dėl turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo pripažinta negaliojančia.

41Priteisti iš atsakovo K. N. (a/k ( - )) 2000 Lt baudos ieškovo M. M. (a/k ( - )) naudai.

42Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš atsakovo K. N. 51,35 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ieškovo M. M. naudai.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. N., prašydamas... 5. Atsakovas K. N. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Nustatė, kad šalys sudarė preliminarią sutartį dėl atsakovui... 9. Ieškovo reikalavimą priteisti 54 000 Lt baudą už preliminarios sutarties... 10. Ieškovo reikalavimą priteisti 8917,50 Lt palūkanas, kurias ieškovas... 11. Teismas netenkino atsakovo K. N. reikalavimo pripažinti negaliojančiu... 12. III. Apeliacinio skundo, prisidėjimo prie jo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas M. M. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 14. Atsakovas K. N. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą.... 15. Trečiasis asmuo notarė J. K. pateikė prisidėjimą prie apeliacinio skundo,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. CPK 322 str. nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio... 20. Nagrinėjamoje byloje apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo... 21. Dėl preliminariosios pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo niekine... 22. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame... 23. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas M. M. ir atsakovas K. N. 2008 m.... 24. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad šalių... 25. Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 26. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 27. Atsakovo K. N. teigimu, tikrieji šalių ketinimai rodo, jog dalį žemės... 28. Dėl reikalavimo priteisti baudą... 29. Apeliantas nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria buvo atmestas jo... 30. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 31. Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl netesybų priteisimo svarbu... 32. Preliminariosios sutarties 6 p. šalys sutarė, jog tuo atveju, jei ieškovas... 33. Dėl palūkanų priteisimo... 34. Apeliantas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio palūkanas... 35. Pažymėtina, jog sudarydamos preliminarią sutartį šalys aptarė... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 39. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimą pakeisti.... 40. Pašalinti iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimo... 41. Priteisti iš atsakovo K. N. (a/k ( - )) 2000 Lt baudos ieškovo M. M. (a/k ( -... 42. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Priteisti iš atsakovo K. N. 51,35 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį...