Byla e2A-1858-343/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino, Algimanto Kukalio ir Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės ŽŪB „Agromodera“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Jargala“ ieškinį atsakovei žemės ūkio bendrovei „Agromodera“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškinyje ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 4 019,00 Eur skolą, 2 675,15 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad 2018 08 27 su atsakove pasirašė krovinių vežimo sutartį Nr. 2018/08/27-01, pagal kurią atsakovė įsipareigojo sumokėti vežėjui (ieškovei) už krovinio pervežimą sulygtą mokestį per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Laiku nesumokėjus, skaičiuojami 0,2 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną. 2019 05 22 padengusi dalį įsiskolinimo, iki šiol už suteiktas vežimo paslaugas atsakovė nesumokėjo 4 019,00 Eur sumos. Delspinigių suma už laiku neapmokėtus mokėjimus sudaro 2 675,15 Eur.

93.

10Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškove 2018 08 27 sudarė krovinių pervežimo sutartį L1F Nr. 2018/08/27-01, pagal kurią ieškovė įsipareigojo vežti krovinius nuo 2018 04 24. Teigia, jog bendradarbiavimas su ieškove iš pradžių buvo sklandus, tačiau 2018 metų rugsėjo mėnesio gale, derinant eilinio pervežimo sąlygas, telefonu ieškovė nurodė, kad tolimesnius pervežimus pagal sutartį vykdyti atsisako ir faktiškai nutraukia sutartį. Dėl tokių ieškovės veiksmų atsakovė prarado galimybę vykdyti įsipareigojimus verslo partneriams pagal ilgalaikes sutartis ir turėjo susirasti kitą vežėją. Atsakovė, siekdama išspręsti susidariusią situaciją, derino galimas taikos sutarties sąlygas, mokėjo įsiskolinimą dalimis, todėl ieškovė elgėsi neteisėtai ir nesąžiningai. Atsakovė nesutinka su delspinigiais bei jų dydžiu – 0,2 procentu už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Teigia, jog kartu su ieškiniu nėra teikiama delspinigių apskaičiavimo lentelė, todėl nėra galimybės patikrinti ir nustatyti, ar ieškovė delspinigius skaičiavo teisingai bei už kokį laikotarpį. Pasak atsakovės, delspinigiai turėtų būti sumažinti, kadangi netesybos yra neprotingai didelės - 0,2 procento, kas sudaro 73 procentus per metus, o bendra prašomų netesybų suma 2 675,15 Eur sudaro daugiau negu nesumokėta 4 019 Eur skolos suma. Be to, sutartis yra iš dalies įvykdyta – ieškovei buvo sumokėta didžioji dalis skolos – 25 000 Eur. Tuo tarpu ieškovė nenurodo nei vienos aplinkybės apie dėl laikino sutarties nevykdymo patiriamus nuostolius, kas leidžia preziumuoti, jog ieškovė nuostolių dėl to nepatiria, o visa situacija susidarė dėl jos nesąžiningų veiksmų. Tuo tarpu, jeigu teismas nuspręstų tenkinti ieškinį, atsakovė mano, kad teismo sprendimo vykdymas turėtų būti atidėtas arba išdėstytas, kadangi dėl ieškovės vienašališko sutarties nutraukimo atsakovei buvo sukelti nuostoliai, dėl kurių laikinai sumažėjo įmonės finansiniai srautai ir įmonė susiduria su laikinais sunkumais.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Kauno apylinkės teismas 2019 07 11 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė ieškovei iš atsakovės 4 019,00 Eur skolą, 2 675,15 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6 694,15) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 351,00 Eur bylinėjimosi išlaidas; atmetė atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo.

145.

15Konstatavo, kad atsakovė krovinių pervežimo paslaugų fakto ir kainos neginčijo, tačiau mano, jog turėtų būti sumažinti delspinigiai bei teismo sprendimo vykdymas atidėtas arba išdėstytas vieneriems metams. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius įrodymus sprendė, jog atsakovė prievolę vykdė netinkamai, t. y. neįvykdė mokėjimų už tinkamai suteiktas krovinių vežimo paslaugas, todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 4 019,00 Eur skolą.

166.

17Vertindamas atsakovės argumentą, jog ieškovės prašomos priteisti netesybos yra neprotingai didelės, teismas nurodė, kad teismų praktikoje nėra nustatyta, kad delspinigių dydis, viršijantis 0,02 proc., visais atvejais laikytinas nepagrįstai dideliu. Priešingai, kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad netesybų mažinimas iki minimalių įstatymo įtvirtintų nuostolių dydžio (0,02 proc.) gali be pagrindo paneigti šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, pažeisti protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

187.

19Teismas iš atsakovės priteisė ieškovės prašomus 2 675,15 Eur delspinigius, konstatuodamas, jog atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad, sudarydama sutartį, ji neturėjo realios galimybės įvertinti bei derėtis dėl jos sąlygų, kartu ir delspinigių dydžio, ir tik atsiradus civilinei atsakomybei pradėjo ginčyti jų dydį. Sprendė, jog sutartis atitinka sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus, o sutartyje numatytas delspinigių dydis nėra per didelis ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei abiejų šalių lūkesčius, delspinigių mažinimo pagrindo teismas nenustatė. Pažymėjo, jog pareiškus ieškinį, atsakovė apmokėjo dalį PVM sąskaitų faktūrų, esančių Įsiskolinimų ir delspinigių už suteiktas transportavimo paslaugas lentelėje, tačiau dėl to nepakito lentelėje apskaičiuotų delspinigių dydis, kadangi PVM sąskaitos faktūros apmokėtos praleidus jų apmokėjimo terminus ilgiau nei 180 kalendorinių dienų.

208.

21Teismas, vertindamas delspinigių dydį, atmetė atsakovės argumentą dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, pažymėdamas, jog šioje byloje nenagrinėjamas klausimas dėl sutarties nutraukimo teisėtumo.

229.

23Vertindamas atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismas konstatavo, jog atsakovė teismui neteikė jokių įrodymų apie turimą turtą, pinigines lėšas, įsipareigojimus bei jų dydį ir terminus, kitų duomenų, patvirtinančių negalėjimą iš karto sumokėti teismo sprendimu priteistą sumą. Atsakovė, siekdama teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar jo atidėjimo, turėjo teikti įrodymus, kad turi realią galimybę priteistą sumą sumokėti dalimis ar sumokėti po metų. Tokių duomenų byloje nesant, teismas sprendė, kad nėra pagrindo vertinti, jog sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas atitiktų įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo, jo vykdytinumo reikalavimus. Taipogi teismas, įvertinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis, apie civilines bylas, kuriose žemės ūkio bendrovė „Agromodera“ turi „atsakovės“ ar „skolininkės“ statusą darė išvadą, jog negalima vertinti, kad atsakovės finansinė padėtis ateityje pagerės ir atsakovė po metų ar per metų laikotarpį turės realias galimybes įvykdyti teismo sprendimą.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2510.

26Apeliaciniame skunde atsakovė prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2019 07 11 sprendimą – sumažinti priteistų delspinigių dydį iki 267,51 Eur ir sprendimo vykdymą atidėti vieneriems metams, skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, arba išdėstyti nustatant, kad teismo sprendimu priteista suma turi būti sumokama ieškovei per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteistą sumą mokant kas mėnesį lygiomis dalimis. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2710.1.

28Teismas priteisė akivaizdžiai nepagrįsto ir neprotingo dydžio delspinigius, tuo padarydamas materialinės teisės normos, įtvirtintos LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, pažeidimą. Taip pat teismas pažeidė ir procesinės teisės normas, kadangi netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus. Pasak apeliantės, nagrinėjamu atveju egzistavo abi sąlygos, dėl kurių netesybos mažintinos - pirma, akivaizdžiai neprotingas jų dydis (0,2); antra, ieškovės neginčytas faktas, jog didžioji dalis prievolės (virš 25 000 Eur) buvo įvykdyta. Tuo tarpu ieškovė nepateikė ne tik jokių įrodymų apie jos patirtus nuostolius, bet ir neužsiminė, kad juos patyrė. Apeliantės nuomone, teismas nagrinėjamu atveju netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, neaišku dėl kokių priežasčių ieškovės pateiktiems įrodymams ir visiškai neįrodinėtoms aplinkybėms suteikė prioritetą atsakovės pateiktų įrodymų atžvilgiu.

2910.2.

30Nesutinka su teismo išvada, jog atsakovė nepateikė įrodymų apie savo turtinę padėtį. Tvirtina, kad iš byloje esančių duomenų – skolos fakto – yra akivaizdu, kad atsakovė negali padengti įsiskolinimo. Taip pat atsakovės teiginius apie jos turtinę padėtį patvirtina ir paties teismo daromos išvados, jog atsakovė siekė taikos sudarymo, kas leidžia konstatuoti, kad atsakovė neturi galimybės visos sumos ieškovei sumokėti iš karto. Aplinkybę, jog atsakovė per vienerių metų laikotarpį faktiškai galės padengti įsiskolinimą, patvirtina byloje esančios aplinkybės, t. y. faktas, jog atsakovė vykdydama sutartinius įsipareigojimus viso ieškovei jau yra sumokėjusi 25 000 Eur bei 2019 metų gegužės mėnesį ieškovei sumokėjo 3 400 Eur. Atsakovės nuomone, įvertinus šias aplinkybes teismas turėjo konstatuoti, kad yra visos sąlygos tenkinti atsakovės prašymą ir atidėti teismo sprendimo vykdymo atidėjimą vieneriems metams. Tuo tarpu teismas, manydamas, jog atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytas tam tikras aplinkybes reikia patikrinti, galėjo tai padaryti savarankiškai.

3111.

32Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3311.1.

34Nesutinka su atsakovės teiginiu, jog teismas priteisė nepagrįsto ir neprotingo dydžio delspinigius. Ieškovės nuomone, teismo sprendimas šioje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas. Nagrinėjamu atveju atsakovė, vadovaudamasi Kasacinio teismo praktika teigia, jog netesybos yra akivaizdžiai per didelės, tačiau teismų praktikoje nėra nustatyta, kad delspinigių dydis, viršijantis 0,02 procentus, visais atvejais laikytinas nepagrįstai dideliu. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad sudarydama sutartį, ji neturėjo realios galimybės įvertinti bei derėtis dėl jos sąlygų, kartu ir dėl delspinigių dydžio, ir tik atsiradus civilinei atsakomybei pradėjo ginčyti jų dydį.

3511.2.

36Prašydama atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, atsakovė teismui neteikė jokių įrodymų apie turimą turtą, pinigines lėšas, įsipareigojimus bei jų dydį ir terminus, kitų duomenų, patvirtinančių negalėjimą iš karto sumokėti teismo sprendimu priteistą sumą. Tokių duomenų nėra pateikta ir su apeliaciniu skundu.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3912.

40Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4113.

42Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

4314.

44Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4515.

46Byloje nustatyta, kad 2018 08 27 tarp šalių buvo sudaryta Krovinių pervežimo sutartis Nr. 2018/08/27-01, pagal kurią ieškovė (vežėjas) įsipareigojo atsakovės patikėtą krovinį nuvežti į paskirties punktą ir perduoti jį gavėjui, o atsakovė (užsakovas) įsipareigojo pateikti krovinį ir už jo vežimą sumokėti sutartyje nustatytą mokestį. Iš minėtos sutarties 2.3.1.5 punkto matyti, kad atsakovė įsipareigojo laiku nesumokėjus pervežimo kainos, mokėti 0,2 procentus delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4716.

48Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovė krovinių pervežimo paslaugų fakto ir kainos neginčija, tačiau mano, jog turėtų būti sumažinti delspinigiai bei teismo sprendimo vykdymas atidėtas arba išdėstytas vieneriems metams.

4917.

50Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškinio reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, konstatavo, kad prašoma priteisti delspinigių suma - 2 675,15 Eur, nėra per didelė ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei abiejų šalių lūkesčius. Konstatavo, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad sudarydama sutartį, ji neturėjo realios galimybės įvertinti bei derėtis dėl sutarties sąlygų, kartu ir dėl delspinigių dydžio, ir tik atsiradus civilinei atsakomybei pradėjo ginčyti jų dydį. Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo vienerių metų laikotarpiui teismas nurodė, kad atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų apie turimą turtą, pinigines lėšas, kitų duomenų, patvirtinančių negalėjimą iš karto sumokėti teismo sprendimu priteistą sumą. Taip pat, įvertinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis, apie civilines bylas, kuriose žemės ūkio bendrovė „Agromodera“ turi „atsakovės“ ar „skolininkės“ statusą darė išvadą, jog negalima vertinti, kad atsakovės finansinė padėtis ateityje pagerės ir atsakovė po metų ar per metų laikotarpį turės realias galimybes įvykdyti teismo sprendimą.

5118.

52Apeliantė pirmosios instancijos teismo sprendimui nepritaria ir apeliaciniame skunde laikosi priešingos pozicijos. Tvirtina, kad teismas priteisė akivaizdžiai nepagrįsto ir neprotingo dydžio delspinigius, tuo padarydamas materialinės teisės normos, įtvirtintos LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, pažeidimą. Taip pat teismas pažeidė ir procesinės teisės normas, kadangi netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus. Apeliantės manymu, nagrinėjamu atveju egzistavo abi sąlygos, dėl kurių netesybos mažintinos - pirma, akivaizdžiai neprotingas jų dydis (0,2); antra, ieškovės neginčytas faktas, jog didžioji dalis prievolės (virš 25 000 Eur) buvo įvykdyta. Teisėjų kolegija šiam apeliantės argumentui nepritaria dėl žemiau nurodytų priežasčių.

5319.

54Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

5520.

56Nagrinėjamu atveju šalių susitarta, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, t. y. laikoma, jog netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis).

5721.

58Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

5922.

60Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Minėta, nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

6123.

62Taigi, visų pirma, tarp šalių pasirašytos 2018 08 27 krovinio vežimo sutarties 2.3.1.5. punktas numatė, kad užsakovas (atsakovė) įsipareigoja sumokėti vežėjui (ieškovei) už krovinio pervežimą sulygtą mokestį pagal 3.1. punktą nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Laiku nesumokėjus, skaičiuojami 0,2 procento delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną. Ši sutartimi nustatyta sąlyga šalis saisto tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas. Nagrinėjamu atveju matyti, kad minėta krovinio vežimo sutartis patvirtinta abiejų šalių parašais, kas laikytina, jog atsakovei sudarant sutartį, buvo žinomos jos sąlygos ir įsipareigojimai. Priešingų įrodymų, jog atsakovė būtų teikusi pastabas dėl sutartyje nurodytų delspinigių dydžio ar kitaip būtų derėjusis dėl sutarties sąlygų, byloje nepateikta, sutartis nenuginčyta, todėl turi įstatymo galią ir yra vykdoma.

6324.

64Antra, atsakovė teigia, kad dalį prievolės – 25 000 Eur ji ieškovei sumokėjo, kas taip pat laikytina pagrindu delspinigių sumažinimui. Teisėjų kolegija šiam argumentui nepritaria. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovė į teismą kreipėsi dėl 7 419,40 Eur įsiskolinimo, 2675,15 Eur delspinigių ir 6 procentų metinių palūkanų priteisimo, prašydama išduoti teismo įsakymą. Skolos faktą patvirtina PVM sąskaitos faktūros, atsiskaitymų su partneriais suvestinė, įsiskolinimų ir delspinigių už suteiktas transportavimo paslaugas paskaičiavimas (pastarasis įrodymas nustatytas vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, civilinėje byloje Nr. eL2-13626-1088/2019 (kurioje ieškovė prašė išduoti teismo įsakymą atsakovės atžvilgiu). Teismui išdavus 2019 04 26 teismo įsakymą, atsakovė ieškovei sumokėjo 3 400 Eur ir pareiškė prieštaravimus, dėl ko galutinė skola, kurią prašė priteisti ieškovė, sudarė 4 019,00 Eur. Taip pat, vadovaujantis Įsiskolinimų ir delspinigių už suteiktas transportavimo paslaugas lentelės duomenimis nustatyta, jog delspinigiai atsakovei buvo skaičiuojami kiekvienos neapmokėtos sąskaitos sumą dauginant iš sutartyje sulygto 0,2 procento bei pradelstų dienų skaičiaus, neviršijant 180 dienų, t. y. delspinigiai buvo skaičiuojami nuo nesumokėtos 7 419,40 Eur sumos. Tuo tarpu nors apeliantė teigia, kad dalį prievolės – 25 000 Eur ji sumokėjo, tačiau tai nekeičia esmės delspinigių dydžiui, nes Įsiskolinimų ir delspinigių už suteiktas transportavimo paslaugas lentelėje, ši suma nenurodyta. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nors pateikus ieškinį, atsakovė ir apmokėjo dalį PVM sąskaitų faktūrų, esančių minėtoje Įsiskolinimų ir delspinigių už suteiktas transportavimo paslaugas lentelėje, tačiau dėl to nepakito lentelėje paskaičiuotų delspinigių dydis, kadangi PVM sąskaitos faktūros apmokėtos praleidus jų apmokėjimo terminus ilgiau nei 180 kalendorinių dienų. Apibendrindama, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog delspinigių dydis nėra akivaizdžiai per didelis ar neprotingas. Pažymėtina, kad jeigu būtų tenkinamas atsakovės prašymas ir būtų skaičiuojami 0,02 procento delspinigiai, kas sudarytų 267,51 Eur, tai toks delspinigių mažinimas pažeistų ieškovės interesus, kadangi priešingai nei atsakovė, ieškovė sutartyje numatytų sąlygų laikėsi ir sutartį vykdė tinkamai.

6525.

66Be kita ko, apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kuria atsisakyta tenkinti jos prašymą ir teismo sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti vieneriems metams, ir kurioje nurodyta, jog apeliantė nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį. Apeliantė tvirtina, jog iš byloje esančių duomenų – skolos fakto – yra akivaizdu, kad atsakovė negali padengti įsiskolinimo. Taip pat atsakovės teiginius apie jos turtinę padėtį patvirtina ir paties teismo daromos išvados, jog atsakovė siekė taikos sudarymo, kas leidžia konstatuoti, kad atsakovė neturinti galimybės visos sumos ieškovei sumokėti iš karto. Tuo tarpu aplinkybę, jog atsakovė per vienerių metų laikotarpį faktiškai galės padengti įsiskolinimą, patvirtina taip pat byloje esantys duomenys, t. y. faktas, jog atsakovė vykdydama sutartinius įsipareigojimus viso ieškovei jau yra sumokėjusi 25 000 Eur bei 2019 metų gegužės mėnesį ieškovei sumokėjo 3400Eur.

6726.

68CPK 7 straipsnyje įtvirtinti koncentracijos ir ekonomiškumo principai kartu su CPK 18 straipsnyje apibrėžtu teismo sprendimo privalomumo principu užtikrina civilinę bylą laimėjusio asmens teisėto intereso, kad jam palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau, apsaugą. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus, remiantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Akcentuotinas šios normos taikymo išimtinumas sietinas su nuostata, jog bylą laimėjusio asmens teisė į realų apgintos civilinės teisės įgyvendinimą gali būti ribojama tik tuo atveju, jeigu bloga skolininko turtinė padėtis objektyviai apriboja jo galimybes įvykdyti teismo sprendimą, egzistuoja reali tikimybė, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas sukurs prielaidas tinkamam teismo nustatytų įpareigojimų vykdymui, įpareigojimų įvykdymo atidėjimas nesukurs neigiamų pasekmių kreditoriaus turtinei padėčiai ir veiklai. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-61/2011; 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3626-378/2015).

6927.

70Taigi, klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti teismo sprendimo išdėstymo būtinumą.

7128.

72Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino atidėjimo ar išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą yra tik tuo atveju, jei yra duomenų, leidžiančių tikėtis, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-978-407/2015).

7329.

74Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė nepateikė įrodymų apie savo turimą turtą, lėšas, įsipareigojimus ar kitų duomenų, kurie įrodytų, jog atsakovė negali iš karto sumokėti teismo sprendimu priteistos sumos. Su apeliaciniu skundu atsakovė taip pat nepateikė jokių įrodymų. Atsakovės apeliacinio skundo teiginys, jog skolos faktas yra akivaizdus įrodymas, jog atsakovė negali padengti įsiskolinimo, ar jos siekis sudaryti taikos sutartį, nevertintini kaip pagrindas teismo sprendimo vykdymo atidėjimui ar išdėstymui, nes tai visiškai neparodo atsakovės finansinių galimybių. Taipogi, atmestinas apeliantės teiginys, jog aplinkybė, kad ji ieškovei yra sumokėjusi 25 000Eur skolos bei gegužės mėnesį sumokėjo 3 400 Eur sumą, taip pat nepatvirtina fakto, jog atidėjus ar išdėsčius teismo sprendimo vykdymą vieneriems metams, atsakovė faktiškai galės padengti įsiskolinimą. Be to pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nesant ieškovės sutikimo atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, laikytina, kad vykdymo atidėjimas ar išdėstymas pažeistų ieškovės, kaip kreditorės, teises ir teisėtus lūkesčius, šalių lygiateisiškumą ir protingos jų interesų pusiausvyros taisyklę. Esant šiam kontekstui pažymėtina, jog šalims nedraudžiama tartis dėl priteistos sumos mokėjimo dalimis vykdymo procese.

7530.

76Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas, atitinka faktinius bylos duomenis bei priimtas nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 178 straipsniai). Pirmosios instancijos teismas užtikrino rungimosi principo laikymąsi, visapusiškai ir objektyviai, atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą, įvertino šalių pateiktus jų procesines pozicijas pagrindžiančius įrodymus ir išsamiai tai motyvavo, dėl jų patikimumo, įrodomosios reikšmės bei jais patvirtinamų aplinkybių pasisakė skundžiamame sprendime. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai nėra akivaizdžiai per dideli ir atitinka protingumo kriterijų bei atsisakymas tenkinti atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, suformuluotas taip pat nepaneigiant ir bendrųjų teisingumo bei protingumo kriterijų. Pateikto vertinimo negali pakeisti aplinkybė, kad skundžiamame teismo sprendime ne visi įrodymai turi stiprią įrodomąją galią, nes tai nereiškia įrodinėjimo taisyklių pažeidimo ir nesudaro pagrindo abejoti teismo išvada dėl tam tikrų faktų pripažinimo neįrodytais. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei konstatuoja, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmeta (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

7731.

78Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagal pateiktus duomenis, nustatyta, kad ieškovė patyrė 50,00 Eur išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmestas, todėl ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos jai priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnis).

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

79Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 11 d. sprendimą.

80Priteisti iš atsakovės žemės ūkio bendrovės „Agromodera“ (juridinio asmens kodas 304061690, buveinė ( - )) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Jargala“ (juridinio asmens kodas 159592425, buveinė ( - )) naudai 50,00 Eur (penkiasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

81Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškinyje ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 4 019,00 Eur skolą, 2... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2018 08 27 su atsakove pasirašė krovinių vežimo sutartį Nr.... 9. 3.... 10. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškove 2018 08 27 sudarė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismas 2019 07 11 sprendimu ieškinį tenkino visiškai.... 14. 5.... 15. Konstatavo, kad atsakovė krovinių pervežimo paslaugų fakto ir kainos... 16. 6.... 17. Vertindamas atsakovės argumentą, jog ieškovės prašomos priteisti netesybos... 18. 7.... 19. Teismas iš atsakovės priteisė ieškovės prašomus 2 675,15 Eur... 20. 8.... 21. Teismas, vertindamas delspinigių dydį, atmetė atsakovės argumentą dėl... 22. 9.... 23. Vertindamas atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 25. 10.... 26. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2019 07... 27. 10.1.... 28. Teismas priteisė akivaizdžiai nepagrįsto ir neprotingo dydžio delspinigius,... 29. 10.2.... 30. Nesutinka su teismo išvada, jog atsakovė nepateikė įrodymų apie savo... 31. 11.... 32. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti... 33. 11.1.... 34. Nesutinka su atsakovės teiginiu, jog teismas priteisė nepagrįsto ir... 35. 11.2.... 36. Prašydama atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, atsakovė teismui... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 12.... 40. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 41. 13.... 42. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimų į... 43. 14.... 44. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 45. 15.... 46. Byloje nustatyta, kad 2018 08 27 tarp šalių buvo sudaryta Krovinių... 47. 16.... 48. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas,... 49. 17.... 50. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškinio reikalavimą dėl... 51. 18.... 52. Apeliantė pirmosios instancijos teismo sprendimui nepritaria ir apeliaciniame... 53. 19.... 54. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 55. 20.... 56. Nagrinėjamu atveju šalių susitarta, kad už prievolės įvykdymo termino... 57. 21.... 58. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 59. 22.... 60. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 61. 23.... 62. Taigi, visų pirma, tarp šalių pasirašytos 2018 08 27 krovinio vežimo... 63. 24.... 64. Antra, atsakovė teigia, kad dalį prievolės – 25 000 Eur ji ieškovei... 65. 25.... 66. Be kita ko, apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kuria... 67. 26.... 68. CPK 7 straipsnyje įtvirtinti koncentracijos ir ekonomiškumo principai kartu... 69. 27.... 70. Taigi, klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra... 71. 28.... 72. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog vien turtinė padėtis negali lemti... 73. 29.... 74. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios... 75. 30.... 76. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 77. 31.... 78. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo iš atsakovės priteisti... 79. Palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. liepos 11 d. sprendimą.... 80. Priteisti iš atsakovės žemės ūkio bendrovės „Agromodera“ (juridinio... 81. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....