Byla 2-614-661/2016
Dėl obligacijų pasirašymo sutarčių ir indėlio sertifikato įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, įpareigojimo išmokėti indėlių draudimo išmokas, dėl teisės gauti indėlių draudimo išmokas už neįsigaliojusias obligacijas pripažinimo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. B.,

2Sekretoriaujant R. V.

3dalyvaujant ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U., J. C., R. V., M. U., J. P., V. V., A. V., S. L., Z. T., V. J., M. P., S. R., V. G., R. S., D. O. G., A. K. J., V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K., V. P. atstovui advokatui N. B.,

4atsakovo BAB „SNORAS“ atstovui advokatui V. V.

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U., J. C., R. V., M. U., J. P., V. V., A. V., S. L., Z. T., V. J., M. P., S. R., V. G., R. S., D. O. G., A. K. J., V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K., V. P. ieškinį atsakovei bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS dėl obligacijų pasirašymo sutarčių ir indėlio sertifikato įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, įpareigojimo išmokėti indėlių draudimo išmokas, dėl teisės gauti indėlių draudimo išmokas už neįsigaliojusias obligacijas pripažinimo, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovai nurodo, jog jie buvo suklaidinti dėl nurodytos obligacijų sutarties sudarymo aplinkybių. Sutartį pasirašė tinkamai neinformuoti apie tai, jog ankščiau ginčo sutartys nėra draudiminės. Jei atsakovas būtų tinkamai informavęs ieškovus apie esminius sutarties skirtumus nuo terminuoto indėlio sutarties, ieškovai jokiais būdais nebūtų sudarę ginčijamų sutarčių. Todėl, turi būti pripažinta, jog ieškovai ginčijamas sutartis sudarė suklysdami dėl jų esmės ir todėl tokiu atveju turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau -CK) 1.90 str. nuostatos.

7Ieškovų V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K. ir V. P. reikalavimai dėl neįsigaliojusių obligacijų Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartimi išskirti į atskirą bylą Nr. 2-6256-661/2016 ir byla sustabdyta iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims galutinį teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-701/2016.

8Atsakovas bankrutavusi AB bankas SNORAS su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad byloje esantys ir Atsakovės papildomai pateikiami dokumentai akivaizdžiai liudija, jog Ieškovė siekė investuoti lėšas į finansines priemones (obligacijas), tikėdamasi gauti ženkliai didesnę piniginę grąžą, ir suprato, jog sudaro būtent finansinių priemonių įsigijimo sutartį, o ne terminuotojo indėlio sutartį. Sudarydamas Ginčijamą sandorį, Ieškovė veikė laisva valia ir objektyviai privalėjo suvokti šio sandorio esmę bei jo sukeliamas pasekmes. Atsakovas be to, nurodė, kad Obligacijų pasirašymo sutarties 1.22 punkte, šalia investuotojo parašo yra nurodyta, jog: (i) pasirašydamas šią sutartį, investuotojas patvirtina, kad visos Sutarties sąlygos su juo buvo aptartos ir paaiškintos prieš pasirašant Sutartį, jis su jomis sutinka ir jos išreiškia investuotojo valią; (ii) prieš pasirašydamas sutartį, investuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su Prospektu ir Galutinėmis sąlygomis bei su jomis sutinka; (iii) investuotojas buvo supažindintas su visomis rizikomis, kylančiomis investuojant ir supranta jų pasekmes. Ieškovė raštu patvirtino, kad gavo Taisyklių 30-45 punktuose nurodytą informaciją, tame tarpe „Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą" bei „Veiksmų, kurių bankas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientams priklausančių finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugumą, aprašymo santrauką" (žr. priedo prie Aptarnavimo sutarties specialiosios dalies „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai" 2 punktą). Ši informacija Ginčijamo sandorio sudarymo bei galiojimo metu buvo viešai prieinama ir Atsakovo interneto tinklalapyje adresu www.snoras.com.

9Taikant vidutiniškai apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio standartą, pripažintina, jog Aptarnavimo sutarties sąlyga negalėjo būti pakankama susiformuoti Ieškovo nuomonei dėl obligacijų draustumo. Ši sutarties sąlyga galėjo tik paskatinti pasidomėti, kokią indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. IĮIDĮ 3 str. 4 d. aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, jog draudimo objektas negali būti paties draudėjo (t.y. Atsakovo) išleisti skolos vertybiniai popieriai. Aptarnavimo sutarties nuostata negali būti laikoma klaidinančia todėl, kad konkrečiu atveju Ieškovas neturi teisės gauti draudimo išmokos. Nei Aptarnavimo sutartyse, nei Ginčijamame sandoryje nėra teigiama, jog Atsakovo (draudėjo pagal IĮDĮ) obligacijos yra draudžiamos indėliu draudimu. Todėl konstatuotina, kad Atsakovas nepateikė Ieškovei jokios klaidinančios informacijos. Ieškovė iš esmės teigia, jog susipažino su vienintele banko pateiktų dokumentų nuostata - Aptarnavimo sutarties specialiosios dalies 3 punkto 6 pastraipa. Akivaizdu, kad toks teiginys neatitinka sąžiningumo ir protingumo kriterijų. Aptarnavimo sutarties specialiosios dalies 3 punkto 6 pastraipa niekaip neišsiskirdavo iš sutarties teksto, todėl labiau tikėtina, todėl laikytina įrodyta, jog Ieškovė paprasčiausiai neskaitė banko pateiktų dokumentų. Pagal CK 1.90 str. 5 d., būtent Ieškovė turi prisiimti tokio savo neapdairaus ir lengvabūdiško elgesio riziką, o jos suklydimas (net pripažinus, kad jis egzistavo) negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės ir nėra pagrindas pripažinti Ginčijamą sandorį negaliojančiu.

10Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad obligacijų atžvilgiu negali būti taikomas ne tik indėlių draudimas, bet ir įsipareigojimų investuotojams draudimas, nes šio draudimo taikymui nėra sąlygų. Šiuo atveju ieškovai, įgydami obligacijų, savo valia perdavė bankui nuosavybėn jiems priklausiusias pinigines lėšas mainais už įgyjamas banko obligacijas. Todėl atsakovas yra jam perduotų pinigų savininkas, o ne jų saugotojas, todėl ši situacija nepatenka į Investuotojų direktyvos 2 straipsnio 2 dalį. Atsakovas nėra atsakingas už obligacijų negrąžinimą ieškovams, nes bankas to negali padaryti dėl obligacijų emitento (banko) nemokumo. Sudarydami sutartis ieškovai nebuvo suklaidinti, kadangi ginčo sutartyse nebuvo nurodyta, kad banko obligacijos yra draudžiamos, todėl sutarčių tekstas negalėjo sąlygoti ieškovų suklydimo. Ieškovų niekas nevertė skubėti pasirašyti sutartis.

11Ieškinys netenkintinas.

12Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta:

 1. F. M. ir Atsakovo teisiniais buvo banko klientas nuo 2009-03-18 (Atsiliepimo j ieškinį 8 priedas). Pradedant 2009-04-08, Ieškovas su Atsakovu sudarė 15 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 9 priedas). 2009-10-12 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutarti Nr. IB- U99/373283 (Atsiliepimo į ieškinį 10 priedas) Ieškovas su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2011-03-07 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110307U990004, pagal kurią Ieškovas įsigijo 350 vnt. 34992,62 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.1 (11 priedas), LT0000410326, išpirkimo data - 2012-03-22. 2011-03-18 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110318U990005, pagal kurią Ieškovas įsigijo 280 vnt. 27999,27 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 1, LT0000410326. išpirkimo data - 2012-03-22. Šio sandorio sudarymui Ieškovas panaudojo 28000 LTL sumą, kurią 2011-03-18 pervedė iš kito banko į savo mokėjimo sąskaitą (žr. pateikiamą į bylą mokėjimo sąskaitos Nr.( - ) išrašą). 2011-11 -07 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr FO20111107U990005, pagal kurią Ieškovas įsigijo 150 vnt. 14995,68 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 11 (Atsiliepimo į ieškinį 12 priedas), LT0000410516, išpirkimo data - 2012- 12-03. 2011-11-15 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111115U990005, pagal kurią Ieškovas įsigijo 300 vnt. 29994,24 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr, 11, LT0000410516, išpirkimo data - 2012-12-03. 2012-01-17 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą (Atsiliepimo į ieškinį 13 priedas).Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 109835,26 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 14 priedas).
 2. M. R. buvo banko klientas nuo 2010-09-10 (Atsiliepimo į ieškinį 25 priedas). Pradedant 2010-09-13, Ieškovė su Atsakovu sudarė terminuotojo indėlio sandorį (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 26 priedas). 2011-09-13 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. V9952482 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 27 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPR) 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jam tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2011- 09-13 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr,FO20110913V990005, pagal kurią Ieškovė įsigijo 412 vnt. 41195,72 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.7 (Atsiliepimo j ieškinį 28 priedas), LT0000410466, išpirkimo data - 2012-10-04. 2011-09-29 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110929V990033, pagal kurią Ieškovė įsigijo 313 vnt, 31299,78 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.7, LT0000410466, išpirkimo data -2012-10-04. 2012-01-09 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-09 kreditorinj reikalavimą (Atsiliepimo į ieškinį 29 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 73080,99 LTL sumoje (Atsiliepimo j ieškinį 30 priedas).
 3. A. A. Z. buvo banko klientas nuo 2006-02-11 (Atsiliepimo į ieškinį 38 priedas). Pradedant 2006-02-13, Ieškovas su Atsakovu sudarė 10 terminuotojo indelio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma. Atsiliepimo į ieškinį 39 priedas). 2007-03-19 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-V99/154560 (Atsiliepimo į ieškinį 40 priedas). 2011-02-24 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.V9914984 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 41 priedas). Šios sutarties 2.1 p, buvo numatyta, jog sutartis reglamen2tuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPR) 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1 -F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-02-24 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110224V990003, pagal kurią Ieškovas įsigijo 1030 vnt. 102934,8 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 1 (Atsiliepimo į ieškinį 11 priedas), LT0000410326, išpirkimo data - 2012-03-22. 2012-01-03 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-03 kreditorinį reikalavimą (Atsiliepimo į ieškinį 42 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 105946,08 LTL sumoje (Atsiliepimo j ieškinį 43 priedas).
 4. Ieškovė S. B. buvo banko klientas nuo 1997-11-04 (Atsiliepimo į ieškinį 44 priedas). Pradedant 1998-05-22, Ieškovė su Atsakovu sudarė 30 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 45 priedas). 2011-05-27 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarti Nr. P9934138 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo j ieškinį 46 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu (bet pasirašydama galimai sumaišė eilutes); (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPRĮ 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1- F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jam tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-05-27 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.F020110527P990001, pagal kurią Ieškovė įsigijo 100 vnt. 9999,83 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.3 (Atsiliepimo į ieškinį 47 priedas), LT0000410383, išpirkimo data - 2012-06-01. Šio sandorio sudarymui Ieškovė panaudojo pasibaigusio 2011-05-27 terminuotojo indėlio pagal sutartį Nr. DE20080527P990024 dalį sumos - 9999,83 LTL (žr, pateikiamą į bylą mokėjimo sąskaitos Nr. ( - ) išrašą). 2012-01-07 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-03 kreditorinį reikalavimą (Atsiliepimo į ieškinį 48 priedas).Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 10209,32 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 49 priedas).
 5. A. B. buvo banko klientas nuo 2007-11-27 (Atsiliepimo į ieškinį 50 priedas). Pradedant 2007-11-27, Ieškovas su Atsakovu sudarė 2 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma. Atsiliepimo į ieškinį 51 priedas). 2011-07-11 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. P9942474 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 52 priedas). Šios sutarties 2.1 p buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: atsisako suteikti Atsakovui FPRį 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jam tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-07-11 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110711P990001, pagal kurią Ieškovas įsigijo 200 vnt. 19995,34 LTL vertės obligacijų su 5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.5 (Atsiliepimo į ieškinį 53 priedas), LT0000410425, išpirkimo data - 2012-08- 02. 2012-01-07 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-03 kreditorinį reikalavimą (Atsiliepimo į ieškinį 54 priedas). Remdamasis Ieškovo reikalavimu bei savo finansinės apskaitos duomenimis, bankas pripažino, jog turi grąžinti Ieškovui 20350,69 LTL (pagrindinis reikalavimas - 20000 LTL, palūkanos - 350,69 LTL) už įsigytas obligacijas. Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimu 20350,69 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 55 priedas).
 6. D. U. buvo banko klientas nuo 2008-10-24 (Atsiliepimo į ieškinį 74 priedas). Pradedant 2009-10-24, Ieškovė su Atsakovu sudarė 15 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma. Atsiliepimo j ieškinį 75 priedas). 2009-04-29 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB- M99/297490 (Atsiliepimo j ieškinį 76 priedas). 2011-10-27 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. M9961992 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo j ieškinį 77 priedas). Šios sutarties 2,1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad: turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-10-27 - obligacijų pasirašymo sutartj Nr.FO20111027M990006, pagal kurią Ieškovė įsigijo 150 vnt, 14999,9 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr,9 (Atsiliepimo į ieškinį 78 priedas), LT0000410490, išpirkimo data - 2012-11-05. 2012-01-06 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-06 kreditorinį reikalavimą (Atsiliepimo į ieškinį 79 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 15068,43 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 80 priedas).
 7. J. C. buvo banko klientas nuo 2007-03-20 (Atsiliepimo į ieškinį 93 priedas). Pradedant 2007-03-20, Ieškovė su Atsakovu sudarė 10 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 94 priedas). 2011-10-27 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.V9944011 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo j ieškinį 95 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad atsisako suteikti Atsakovui FPRį 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1 -F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-07-20

  13- obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110720V990007, pagal kurią Ieškovė įsigijo 180 vnt. 17997,89 LTL vertės obligacijų su 5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.5 (Atsiliepimo į ieškinį 53 priedas), LT0000410425, išpirkimo data - 2012-08-02. 2012-01-04 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-02 kreditorinį reikalavimą dėl 17997.89 LTL (pagrindinė skola) ir 317,73 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 96 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 18315,62 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 97 priedas).

 8. R. V. buvo banko klientas nuo 2011-01-04 (Atsiliepimo j ieškinį 98 priedas). 2011-07-07 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.Z9942315 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 99 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-07-07 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110707Z990006, pagal kurią Ieškovė įsigijo 200 vnt. 19993 LTL vertės obligacijų su 5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.5 (Atsiliepimo j ieškinį 53 priedas), LT0000410425, išpirkimo data - 2012-08-02. 2012-01-08 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-04 kreditorinį reikalavimą dėl 20000 LTL (pagrindinė skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 100 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eiles reikalavimą 20350,69 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 101 priedas).
 9. M. U. buvo banko klientas nuo 2002-03-28 (Atsiliepimo į ieškinį 115 priedas). Pradedant 2002-03-28, Ieškovas su Atsakovu sudarė 60 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 116 priedas). 2008-12-10 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. lB- V99/270056 (Atsiliepimo į ieškinį 117 priedas). 2009-09-01 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr,V994139 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 118 priedas). Šios sutarties 2.1 p, buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2010-11-13 - indelio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S002101, pagal kurią Ieškovas įsigijo 800 LTL vertės indėlio sertifikatą su 5 % fiksuota metine palūkanų norma iš Banko Indėlių sertifikatų emisijos Nr,2 (LTL) (Atsiliepimo į ieškinį 119 priedas), išpirkimo data -2012-11-15. 2010-11-15 - indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S001017, pagal kuria Ieškovas įsigijo 1707 LTL vertės indelio sertifikatą su 5 % fiksuota metine palūkanų norma iš Banko Indėlių sertifikatų emisijos Nr.3 (LTL) (Atsiliepimo į ieškinį 120 priedas), išpirkimo data - 2012-11-22. 2010-12-06 - indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S000814, pagal kurią Ieškovas įsigijo 9000 LTL vertes indėlio sertifikatą su 5 % fiksuota metine palūkanų norma iš Banko Indėlių sertifikatų emisijos Nr.6 (LTL) (Atsiliepimo į ieškinį 121 priedas), išpirkimo data - 2012-12-13. 2011-01-04 - indelio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S008091, pagal kurią Ieškovas įsigijo 1000 LTL vertės indėlio sertifikatą su 5 % fiksuota metine palūkanų norma iš Banko Indėlių sertifikatų emisijos Nr.10 (LTL) (Atsiliepimo į ieškinį 122 priedas), išpirkimo data - 2013-01-10. 2011-03-01 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr,FO20110301V990012, pagal kurią Ieškovas įsigijo 22 vnt. 2199,13 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.1 (Atsiliepimo j ieškinį 11 priedas), LT0000410326, išpirkimo data - 2012-03-22. 2012-01-18 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-15 kreditorinį reikalavimą dėl 14707 LTL (pagrindinė skola) ir 811,6 LTL (palūkanos) grąžinimo, Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų bei indėlio sertifikatų (Atsiliepimo j ieškinį 123 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 15444,29 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 124 priedas).
 10. J. P. buvo banko klientas nuo 2004-04-21 (Atsiliepimo į ieškinį 137 priedas). Pradedant 2004-04-21, Ieškovė su Atsakovu sudarė 14 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 138 priedas). 2007-12-12 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB- V99/204633 (Atsiliepimo į ieškinį 139 priedas). 2011-04-21 Ieškove su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.V9932023 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo j ieškinį 140 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris);2011-04-21 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110421V990002, pagal kurią Ieškovė įsigijo 87 vnt. 8699,77 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.2 (Atsiliepimo į ieškinį 141 priedas), LT0000410342, išpirkimo data - 2012-04-27. 2012-01-13 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-13 kreditorinį reikalavimą dėl 8699,77 LTL (pagrindinė skola) ir 215,46 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 142 priedas), Remdamasis Ieškovės reikalavimu bei savo finansinės apskaitos duomenimis, bankas pripažino, jog turi grąžinti Ieškovei 8914,52 LTL (pagrindinis reikalavimas - 8700 LTL, palūkanos - 214,52 LTL) už įsigytas obligacijas. Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 8914,52 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 143 priedas).
 11. V. V. buvo banko klientas nuo 2001-07-10 (Atsiliepimo į ieškinį 144 priedas). Pradedant 2001-07-10. Ieškovas su Atsakovu sudarė 29 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indelio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma Atsiliepimo į ieškinį 145 priedas). 2011-06-22 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. V9934925 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 146 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad atsisako suteikti Atsakovui FPRį 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicines paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-06-22 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110622V990010, pagal kurią Ieškovas įsigijo 110 vnt. 10998,54 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.4 (Atsiliepimo į ieškinį 147 priedas), LT0000410409, išpirkimo data - 2012-07-05. 2012-01-11 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą dėl 10998,54 LTL (pagrindinė skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 148 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 11188,06 LTL sumoje (Atsiliepimo j ieškinį 149 priedas).
 12. A. V. buvo banko klientas nuo 2010-09-22 (Atsiliepimo į ieškinį 158 priedas). Pradedant 2010-09-22, Ieškovas su Atsakovu sudarė 3 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 159 priedas). 2011-04-28 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. lB- V99/718323 (Atsiliepimo į ieškinį 160 priedas). 2011-09-23 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.V9952913 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 161 priedas). Šios sutarties 2 1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPR) 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-09-23 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110923V990016, pagal kurią Ieškovas įsigijo 523 vnt. 52297,07 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.7 (Atsiliepimo į ieškinį 28 priedas), LT0000410466, išpirkimo data - 2012-10-04. 2012-01-09 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-09 kreditorinį reikalavimą dėl 52297,07 LTL (pagrindinė skola) ir 353 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 162 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 52719,12 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 163 priedas).
 13. S. L. buvo banko klientas nuo 1997-05-22 (Atsiliepimo į ieškinį 164 priedas). Pradedant 2000-01-13, Ieškovas su Atsakovu sudarė 28 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma Atsiliepimo į ieškinį 165 priedas). 2006-02-03 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr.lB-Z99/100267 (Atsiliepimo į ieškinį 166 priedas). 2011-03-01 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.Z9922022 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 167 priedas). Šios sutarties 2.1 p buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad atsisako suteikti Atsakovui FPRJ 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr, 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai);2011-03-01 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110301Z990003, pagal kurią Ieškovas įsigijo 400 vnt. 39984,16 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.1, LT0000410326 (Atsiliepimo į ieškinį 11 priedas), išpirkimo data - 2012-03- 22. 2010-03-01 - indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S002271, pagal kurią Ieškovas įsigijo 5000 LTL vertės indėlio sertifikatą su 3,2 % fiksuota metine palūkanų norma iš Banko Indėlių sertifikatų emisijos Nr,78 (LTL) (Atsiliepimo į ieškinį 168 priedas), išpirkimo data - 2012-03-05. 2012-01-10 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-06 kreditorinį reikalavimą dėl 45000 LTL (pagrindinė skola) ir 1354,52 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų bei indėlio sertifikato (Atsiliepimo į ieškinį 169 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eiles reikalavimą 46266,85 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 170 priedas).
 14. Z. T. buvo banko klientė nuo 2006-04-14 (Atsiliepimo į ieškinį 171 priedas). Pradedant 2010-12-28, Ieškovė su Atsakovu sudarė 1 terminuotojo indėlio sandorį (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 172 priedas). 2006-11-15 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. lB- P99/133186 (Atsiliepimo į ieškinį 173 priedas). 2011-05-05 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.P9932530 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 174 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaita, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis), Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2011-05-05 - indelio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S010217. pagal kurią Ieškovė įsigijo 10000 LTL vertės indėlio sertifikatą su 2,7 % fiksuota metine palūkanų norma iš Banko Indėlių sertifikatų emisijos Nr.88 (LTL) (Atsiliepimo į ieškinį 175 priedas), išpirkimo data - 2012-05-10. 2011-06-22 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110622P990007, pagal kurią Ieškovė įsigijo 50 vnt. 4999,34 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.4, LT0000410409 (Atsiliepimo į ieškinį 147 priedas), išpirkimo data - 2012-07-05. 2012-01-17 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-07 kreditorinį reikalavimą dėl 14999,34 LTL (pagrindine skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų bei indelio sertifikato (Atsiliepimo į ieškinį 176 priedas). Remdamasis Ieškovės reikalavimu bei savo finansinės apskaitos duomenimis, bankas pripažino, jog turi grąžinti Ieškovei 15242,30 LTL (pagrindinis reikalavimas - 15000 LTL, palūkanos - 242,30 LTL) už įsigytas obligacijas bei indėlio sertifikatą, Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 15242,30 LTL sumoje. Mūsų žiniomis, Ieškovė šios nutarties neginčijo (Atsiliepimo į ieškinį 177 priedas).
 15. V. J. buvo banko klientas nuo 2006-05-15 (Atsiliepimo į ieškinį 185 priedas). Pradedant 2006-05-15, Ieškovas su Atsakovu sudarė 7 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 186 priedas). 2011-07-13 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. S9942653 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 187 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad atsisako suteikti Atsakovui FPR) 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1 -F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį. Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-07-13 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110713S990001, pagal kurią Ieškovas įsigijo 100 vnt. 9997,67 LTL vertės obligacijų su 5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 5, LT0000410425 (Atsiliepimo į ieškinį 53 priedas), išpirkimo data - 2012-08-02. 2012-01-12 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-04 kreditorinį reikalavimą dėl 10000 LTL (pagrindinė skola) ir 175,34 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 188 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 10175.34 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 189 priedas).
 16. M. P. buvo banko klientas nuo 2010-11-05 (Atsiliepimo į ieškinį 190 priedas). Pradedant 2010-11-09, Ieškovas su Atsakovu sudarė 1 terminuotojo indėlio sandorį (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 191 priedas). 2010-11-05 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-K99/570641 (Atsiliepimo į ieškinį 192 priedas). 2011-05-16 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. K9932843 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo j ieškinį 193 priedas). Šios sutarties 2.1 p, buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis).- Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-05-16 obligacijų

  14pasirašymo sutartį Nr.FO20110516K990008, pagal kurią Ieškovas įsigijo 700 vnt, 69990,69 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.3 (Atsiliepimo į ieškinį 147 priedas), LT0000410383, išpirkimo data - 2012-06-01. 2012-01-13 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą dėl 70000 LTL (pagrindinė skola) ir 1580 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 194 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eiles reikalavimą 71465,21 LTL sumoje (Atsiliepimo j ieškinį 195 priedas).

 17. S. R. buvo banko klientas nuo 2010-05-26 (Atsiliepimo į ieškinį 196 priedas). 2010-11-05 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-K99/737146 (Atsiliepimo į ieškinį 197 priedas). 2011-05-26 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.K9934132 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 198 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-05-27 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110527K990007, pagal kurią Ieškovas įsigijo 500 vnt. 49999,15 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.3 (Atsiliepimo j ieškinį 147 priedas), LT0000410383, išpirkimo data - 2012-06-01. 2012-01-10 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą (Atsiliepimo j ieškinį 199 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eiles reikalavimą 311 384,11 ITL sumoje, iš kurios 305 000 LTL sudaro pagrindinio reikalavimo sumą, 6 384,11 LTL palūkanų reikalavimo sumą (Atsiliepimo į ieškinį 200 priedas).
 18. V. G. buvo banko klientas nuo 2011-10-26 (Atsiliepimo į ieškinį 206 priedas). 2011-10-26 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.M9961935 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 207 priedas). Šios sutarties 2.1 p, buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPR| 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris); 2011-10-26 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111026M990003, pagal kurią Ieškovas įsigijo 120 vnt. 11999,92 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 9, LT0000410490 (Atsiliepimo į ieškinį 78 priedas), išpirkimo data - 2012-11-05. 2012-01-09 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-09 kreditorinį reikalavimą dėl 11999,92 LTL (pagrindine skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 208 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 12054,74 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 209 priedas).
 19. R. S. buvo banko klientas nuo 2004-07-02 (Atsiliepimo j ieškinį 216 priedas). Pradedant 2010-12-31, Ieškovė su Atsakovu sudarė 2 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 217 priedas). 2011-07-27 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-A99/777495 (Atsiliepimo į ieškinį 218 priedas). 2011-07-27 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.A9944506 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 219 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu. V. A. sutartį, Ieškove su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-07-27 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110727A990001, pagal kurią Ieškovė įsigijo 200 vnt. 19999,66 LTL vertės obligacijų su 5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 5 (Atsiliepimo j ieškinį 53 priedas), LT0000410425, išpirkimo data - 2012-08-02. 2012-01-16 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą dėl 19999.66 LTL (pagrindinė skola) ir 353,42 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 220 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 20350,69 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 221 priedas).
 20. D. O. G. buvo banko klientas nuo 2000-06-08 (Atsiliepimo į ieškinį 222 priedas). Pradedant 2000-06-08, Ieškove su Atsakovu sudarė 27 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 223 priedas). 2010-08-21 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-V99/545332 (Atsiliepimo į ieškinį 224 priedas). 2011-07-15 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.V9942860 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 225 priedas). Šios sutarties 2 1 p buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis), Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad; (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPRį 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1 -F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-07-15 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110715V990011, pagal kurią Ieškovė įsigijo 120 vnt. 11997,2 LTL vertės obligacijų su 5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.5 (Atsiliepimo į ieškinį 53 priedas), LT0000410425, išpirkimo data -2012-08-02. 2012-01-07 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-03 kreditorinį reikalavimą dėl 12000 LTL (pagrindinė skola) ir 212 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 226 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 12210,41 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 227 priedas).
 21. A. K. J. buvo banko klientas nuo 2007-04-26 (Atsiliepimo į ieškinį 228 priedas). Pradedant 2007-04-27, Ieškovas su Atsakovu sudarė 9 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo j ieškinį 229 priedas). 2010-04-07 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr.lB-Z99/481942 (Atsiliepimo j ieškinį 230 priedas). 2010-11-30 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarti Nr.Z9912621 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 231 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPRĮ 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2010-11-30 - indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr.S006192, pagal kurią Ieškovas įsigijo 13744 LTL vertės indėlio sertifikatą su 5 % metine palūkanų norma iš Banko Indelių sertifikatų emisijos Nr.5 (LTL), išpirkimo data - 2012-12-06 Šio sandorio sudarymui Ieškovas panaudojo pasibaigusio 2010-11-30 terminuotojo indėlio pagal sutartį Nr. DE20081128Z990031 sumą - 13744 LTL (žr. pateikiamą į bylą mokėjimo sąskaitos Nr.( - ) išrašą). 2011-04- 12 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110412Z990001, pagal kurią Ieškovas įsigijo 192 vnt. 19195,45 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.2 (Atsiliepimo į ieškinį 141 priedas), LT0000410342, išpirkimo data - 2012-04-27. 2011-05-18 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr,FO20110518Z990003, pagal kurią Ieškovas įsigijo 459 vnt. 45893,9 LTL vertės obligacijų su 4 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.3, LT0000410383 (Atsiliepimo j ieškinį 47 priedas), išpirkimo data - 2012-06-01. 2012-01-06 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-04 kreditorinį reikalavimą dėl 78833,35 LTL (pagrindinė skola) ir 2121,98 LTL (palūkanos) grąžinimo, Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų bei indėlio sertifikatų (Atsiliepimo į ieškinį 232 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 81269,64 LTL sumoje (Atsiliepimo j ieškinį 233 priedas).
 22. V. V. buvo banko klientas nuo 2005-09-26 (Atsiliepimo į ieškinį 246 priedas). Pradedant 2005-09-26, Ieškovė su Atsakovu sudarė 7 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 247 priedas). 2011-09-29 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.K9954Q19 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo j ieškinį 248 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2011-09-29 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110929K990010, pagal kurią Ieškovė įsigijo 200 vnt. 19999,86 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 7 (Atsiliepimo į ieškinį 249 priedas), LT0000410466, išpirkimo data - 2012-10-04. 2011-11-12 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr,FO20111112K990002, pagal kurie) Ieškovė įsigijo 200 vnt. 19996,16 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.11 (Atsiliepimo j ieškinį 12 priedas), LT0000410516, išpirkimo data - 2012- 12-03. 2012-01-12 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą dėl 40000 LTL (pagrindinė skola) ir 160 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškoves turėtų obligacijų (Atsiliepimo į ieškinį 250 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 40175,06 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 251 priedas).
 23. G. K. buvo banko klientas nuo 2007-04-04 (Atsiliepimo į ieškinį 252 priedas). Pradedant 2007-04-04, Ieškovas su Atsakovu sudarė 9 terminuotojo indelio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma Atsiliepimo į ieškinį 253 priedas). 2009-04-10 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-S99/292355 (Atsiliepimo į ieškinį 254 priedas). 2011-11-16 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr. S9962687 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 255 priedas). Šios sutarties 2.1 p buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPRį 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1 -F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-11-16 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111116S990004, pagal kurią Ieškovas įsigijo 220 vnt. 21995,78 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 11 (Atsiliepimo | ieškinį 12 priedas), LT0000410516, išpirkimo data - 2012-12-03. 2012-01-10 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą dėl 21995,78 LTL (pagrindine skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo į ieškinį 256 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 22016,27 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 257 priedas).
 24. M. B. buvo banko klientas nuo 2004-05-20 (Atsiliepimo į ieškinį 258 priedas). Pradedant 2004-06-01, Ieškove su Atsakovu sudarė 65 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 259 priedas). 2011-11-10 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarti Nr.T9962420 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 260 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad atsisako suteikti Atsakovui FPRĮ 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šiuos sandorius (toliau - Ginčijami sandoriai): 2011-11-10 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.F020111110T990001, pagal kurią Ieškovė įsigijo 52 vnt. 5199 EUR vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.12 (Atsiliepimo į ieškinį 261 priedas), LT1000401463, išpirkimo data - 2012-12-03. 2011-11-10 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20111110T990002, pagal kurią Ieškovė įsigijo 90 vnt. 8998,27 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.11, LT0000410516 (Atsiliepimo į ieškinį 12 priedas), išpirkimo data - 2012-12-03. 2012-01-11 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-09 kreditorinį reikalavimą dėl 26949,38 LTL (pagrindinė skola) ir 94,91 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo j ieškinį 262 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino ieškovų - bendrasavininkų M. B. ir A. B., ketvirtos eilės reikalavimą 26974,51 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 263 priedas).
 25. Stasė A. J. buvo banko klientas nuo 2002-04-30 (Atsiliepimo į ieškinį 264 priedas). Pradedant 2002-04-30, Ieškovė su Atsakovu sudarė 31 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 265 priedas). 2009-11-03 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-L99/400659 (Atsiliepimo į ieškinį 266 priedas). 2011-11-08 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.L9962337 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 267 priedas). Šios sutarties 2,1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris):2011-11-08 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111108L990002, pagal kurią Ieškovė įsigijo 17 vnt. 1699,51 EUR vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr.12 (Atsiliepimo j ieškinį 261 priedas), LT1000401463, išpirkimo data - 2012-12-03, 2012-01-12 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-12 kreditorinį reikalavimą dėl 1699,51 EUR (pagrindinė skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo į ieškinį 268 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavime) 5874,11 LTL sumoje (Atsiliepimo j ieškinį 269 priedas).
 26. E. K. buvo banko klientas nuo 2009-08-28 (Atsiliepimo į ieškinį 270 priedas). Pradedant 2009-08-28, Ieškovė su Atsakovu sudarė 6 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma. Atsiliepimo į ieškinį 271 priedas). 2010-05-14 Ieškovė su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-S99/503060 (Atsiliepimo į ieškinį 272 priedas). 2011-11-15 Ieškovė su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.S9962635 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 273 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovė raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPRį 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1 -F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovė su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-11-15 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111115S990002, pagal kurią Ieškovė įsigijo 180 vnt. 17996,54 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 11 (Atsiliepimo į ieškinį 12 priedas), LT0000410516, išpirkimo data - 2012-12-03. 2012-01-10 Ieškovė pateikė Atsakovui 2012-01-10 kreditorinį reikalavimą dėl 17996,54 LTL (pagrindinė skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo. Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovės turėtų obligacijų (Atsiliepimo į ieškinį 274 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovės ketvirtos eilės reikalavimą 18013,32 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 275 priedas).
 27. V. P. buvo banko klientas nuo 2005-06-03 (Atsiliepimo j ieškinį 276 priedas). Pradedant 2009-04-05, Ieškovas su Atsakovu sudarė 17 terminuotojo indėlio bei terminuotojo indėlio pratęsimo sandorius (BAB banko Snoras pažyma, Atsiliepimo į ieškinį 277 priedas). 2009-02-25 Ieškovas su Atsakovu sudarė banko paslaugų teikimo internetu sutartį Nr. IB-L99/281753 (Atsiliepimo j ieškinį 278 priedas). 2011-11-14 Ieškovas su Atsakovu sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį Nr.L9962586 (toliau - Aptarnavimo sutartis) (Atsiliepimo į ieškinį 279 priedas). Šios sutarties 2.1 p. buvo numatyta, jog sutartis reglamentuoja banko ir kliento santykius, atsirandančius bankui kliento vardu atidarant / uždarant vertybinių popierių sąskaitą, klientui pateikiant pavedimus bankui ir bankui kliento pavedimu atliekant vertybinių popierių operacijas (toliau apibendrintai vadinamas investicinėmis paslaugomis). Aptarnavimo sutartyje Ieškovas raštu patvirtino, kad: (i) turi galimybę nuolatos naudotis interneto ryšiu; (ii) atsisako suteikti Atsakovui FPRJ 22 str. 7 dalyje nurodytą informaciją (Priedas Nr. 1-F), ir supranta, kad jos atsisakymas pateikti Priede Nr. 1-F išvardintą informaciją neleis Atsakovui nustatyti, ar konkrečios investicinės paslaugos ir finansinės priemonės yra jai tinkamos. V. A. sutartį, Ieškovas su Atsakovu sudarė šį sandorį (toliau - Ginčijamas sandoris): 2011-11-14 - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20111114L990004, pagal kurią Ieškovas įsigijo 90 vnt. 8998,27 LTL vertės obligacijų su 4,5 % metine palūkanų norma iš obligacijų emisijos banko SNORAS Fiksuotų palūkanų obligacijos Nr. 11 (Atsiliepimo j ieškinį 12 priedas), LT0000410516, išpirkimo data - 2012-12-03. 2012-01-20 Ieškovas pateikė Atsakovui 2012-01-20 kreditorinį reikalavimą dėl 8998,27 LTL (pagrindinė skola) ir 0 LTL (palūkanos) grąžinimo Kreditoriniame reikalavime buvo nurodyta, jog reikalavimas kyla iš Ieškovo turėtų obligacijų (Atsiliepimo į ieškinį 280 priedas). Vilniaus apygardos teismas 2012-03-22 nutartimi patvirtino Ieškovo ketvirtos eilės reikalavimą 9006,66 LTL sumoje (Atsiliepimo į ieškinį 281 priedas).

15Atsakovas pateikė įrodymus, kuriais pagrindė, jog ieškovai S. B., D. O. G., V. V., E. K., L. S., F. M., A. Z., J. C., M. U., V. V., M. P. turėjo investavimo patirties (b.t. 10, b.l. 185-226).

16Pagal CK 1.103 straipsnį obligacija – tai vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens joje nustatytais terminais nominalią obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokį ekvivalentą arba kitas turtines teises. Aiškindamas vertybinių popierių draudimo nuo juos išleidusių emitentų nemokumo rizikos galimybes kasacinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, įvertino E. S. Teisingumo Teismo 2015 m. birželio 25 d. prejudiciniame sprendime (byla Nr. C-671/13) nurodytas aplinkybes, Indėlių ir Investuotojų direktyvų bei jas įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų (IĮIDĮ) nuostatas bei nurodė, kad Investuotojų direktyva apsaugo investuotojus nuo vagystės, grobstymo ir kitokio neteisėto pasisavinimo rizikos, taip pat gali apsaugoti nuo atvejų, kai investuotojo turtas (tiek lėšos, tiek finansinės priemonės) prarandamos dėl netyčinių klaidų, nerūpestingumo ar investicinės įmonės kontrolės sistemos klaidų. Nėra pagrindo išplėsti Investuotojų direktyvos bei ją įgyvendinančio IĮIDĮ tokia apimtimi, kad šie teisės aktai apsaugotų nuo vertybinius popierius išleidusio asmens (emitento) nemokumo rizikos, kai nuostoliai atsirado ne dėl to, kad įsigyti vertybiniai popieriai (obligacijos) yra prarasti ar perleisti, o dėl emitento bankroto ir jo nulemto obligacijų nuvertėjimo, t. y. dėl nepasiteisinusios investicinės rizikos. Taigi įgydamas obligaciją asmuo prisiima obligaciją išleidusio asmens (emitento) nemokumo riziką. Atsižvelgiant į Investuotojų direktyvos tikslus ir taikymo sąlygas, nėra pagrindo teigti, kad ši rizika būtų priskirta prie draudimo objektų, kuriems taikoma kompensavimo sistema, todėl nagrinėjamu atveju direktyvoje nurodyta draudimo išmoka (kompensacija) nemokėtina.

17Ieškovai ginčija obligacijų pasirašymo sutartį iš esmės motyvuodami tuo, kad ji sudaryta ieškovams suklydus, t. y. jie buvo įsitikinę, jog obligacijos yra apdraustos, taip pat, jog sutartis sudaryta dėl banko ir (ar) jo darbuotojų suklaidinimo (apgaulės), ar nepakankamos informacijos t. y. jog sprendimas sudaryti ginčijamą sutartį buvo priimtas pasitikint banku, banko darbuotojais ir jų suteikta informacija dėl minėtų obligacijų draudžiamumo.

18Vienas iš sandorio negaliojimo teisinių pagrindų yra jo sudarymas suklydus. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 5 dalis).

19Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – FPRĮ) 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta finansų tarpininko pasyvi pareiga neklaidinti investuotojo, kuri reikalauja, kad visa informacija, kurią finansų maklerio įmonė teikia klientams ir (arba) potencialiems klientams, įskaitant reklaminio pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą ir siūlomas paslaugas, būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti. Reklaminio pobūdžio informacija turi būti aiškiai atpažįstama. To paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta finansų tarpininko aktyvi pareiga atskleisti informaciją investuotojui, kuri reikalauja aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad FPRĮ 22 straipsnio prasme reikiama suteikti informacija turėtų būti suprantama investuotojams, kuriems ji yra skirta, t. y. šiuo atveju neprofesionaliesiems investuotojams. Rizikos mastas yra vienas svarbiausių aspektų, kuris turi būti atskleistas neprofesionaliajam investuotojui tam, kad būtų tinkamai įgyvendinta informacijos atskleidimo pareiga. Tinkamas finansinių produktų informacijos atskleidimas neprofesionaliesiems investuotojams lemia tinkamą produkto pasirinkimą atsižvelgiant į riziką, asmeninius poreikius ir kitus aspektus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-381/2013). Tačiau ne kiekvienas finansų tarpininko neteisėtas elgesys netinkamai informuojant investuotoją gali būti pagrindu sutartį pripažinti negaliojančia dėl suklydimo. Taikant CK 1.90 straipsnį būtina nustatyti, kad asmuo suklydo arba buvo suklaidintas dėl esminių sandorio aplinkybių, kurias žinodamas sandorio analogiškomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs. Jei iš faktinių aplinkybių matyti, kad, net ir žinodamas konkrečią informaciją, ieškovas sandorį būtų vis vien sudaręs, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu remiantis suklydimu negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2014).

20Pagal Obligacijų sutartį (1.13 p.) ieškovai turėjo galimybę gauti obligacijų priemoką ar sąlyginę atkarpą, kurios sąlygos buvo nurodytos obligacijų emisijos galutinėse sąlygose. Pagal minėtas galutines sąlygas (14.1 - 14.7 p.) įvykus nurodytam įvykiui bankas buvo įsipareigojęs mokėti papildomas 3, 5 arba 15 proc. palūkanas. Tai reiškia, kad per 2 metus ieškovai turėjo galimybę gauti nuo 5 iki 20 proc. palūkanas už pagal Obligacijų sutartį įsigytas obligacijas. Akivaizdu, kad šios obligacijų sąlygos maksimaliai atitiko ieškovų deklaruotus lūkesčius - gauti kuo didesnę finansinę naudą. Vertinant šias aplinkybes, labiau tikėtina išvada, kad ieškovų siekis (tikroji valia) sudarant ginčo sutartį buvo nukreiptas į maksimalios finansinės naudos gavimą. Pažymėtina, kad Ieškovai: (i) sudarydami Aptarnavimo sutartis, raštu patvirtino, jog gavo „Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą" bei „Veiksmų, kurių bankas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientams priklausančių finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugumą, aprašymo santrauką" (žr. priedo prie Aptarnavimo sutarties specialiosios dalies „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai" 2 punktą); (ii) sudarydamas ginčijamą obligacijų pasirašymo sutartį, raštu patvirtino, jog susipažino su Prospektu ir Galutinėmis sąlygomis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad klientų pasirašymas finansiniuose dokumentuose nėra vien tik formalus veiksmas. Laisva valia pasirašydamas atitinkamuose dokumentuose, klientas prisiima vykdyti jame nustatytus įsipareigojimus, taip įgyja teisę reikalauti, kad atitinkamuose dokumentuose numatytas pareigas vykdytų ir kita pusė. Kitoks aiškinimas sudarytų prielaidas investuotojams piktnaudžiauti teisėmis, vengiant savo įsipareigojimų vykdymo. Todėl konstatuotina, kad Ieškovė buvo tinkamai informuota ne tik apie obligacijų kaip finansinių priemonių esmę, bet ir apie egzistuojančią riziką, kad Atsakovas neišpirks obligacijų dėl nemokumo (bankroto), o taip pat apie tai, jog banko obligacijos nėra indėlių draudimo objektas.

21Ieškovai, suvokdami, kad siūlomas investavimo produktas jiems nėra iki galo suprantamas ir aiškus, nepaisant banko darbuotojų realiai jiems suteiktos informacijos, nepareikalavę iš juos aptarnavusių banko darbuotojų daugiau paaiškinimų ir informacijos būtent ieškovams aktualiais klausimais, nepasikonsultavę su kitais specialistais, nebūdami bent minimaliai atsargūs, atidūs ir rūpestingi, vedami vien tik siekio gauti didesnę finansinę naudą, sudarė ginčo sutartis. Šiuo atveju konstatuotinas Obligacijų sutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CK 1.90 str., nebuvimas.

22CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais. Pagal šią teisės normą apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį tokiomis sąlygomis, kokių jis siekia. Apgaule galima pripažinti tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Apgaulės atveju apgautosios sandorio šalies valią paveikia kitos šalies ar trečiojo asmens nesąžiningi veiksmai (tiek aktyvūs, tiek ir nutylėjimas). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos rezultatas, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis. Dėl to būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovai buvo paskatinti sudaryti ne tokį sandorį, kokio jie iš tikrųjų siekė, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovų elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.

23Nagrinėjamu atveju ieškovai akcentavo ir klaidinančia įvardijo Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje (sutarties dalis „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“) įtvirtintą sąlygą „banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas““.

24Aptarnavimo sutarties „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“ dalis ir Obligacijų sutartis sudaro du puslapiai aiškaus teksto, kuriame koncentruojamas pagrindinis kliento dėmesys, nes šioje Aptarnavimo sutarties dalyje ir ginčo sutartyje klientas turi aiškiai išreikšti savo valią konkrečiais klausimais pasirašydamas dokumentus. Obligacijų sutartis nėra sudėtingesnė už terminuotojo indėlio sutartį, kuri be abejonės yra aiški visiems klientams, įskaitant ieškovę, kaip patyrusią indėlininkę. Šiuo bylos aspektu, o taip pat paneigiant ieškovės argumentus dėl jos neva pagrįsto tikėjimo, Šia prasme pažymėtina, kad kasacinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, nurodė, jog, viena vertus, konstatavus, kad obligacijoms, kaip vertybiniams popieriams, yra taikoma Investuotojų direktyvoje nustatyta kompensavimo (draudimo) sistema, tačiau šiuo atveju nesant jos taikymo sąlygos, t. y. kai neįrodytas draudžiamojo įvykio faktas, nėra priežasties pripažinti, jog neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties specialiosios dalies nuostatos, susijusios su draudimu, pačios savaime yra neteisingos. Kita vertus, kasacinio teismo vertinimu, sutartyje vartojama formuluotė „banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas““ nors ir nebūdama klaidinga, neatitinka aiškumo ir nedviprasmiškumo reikalavimų. Analizuojamu atveju byloje surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, kad esminė informacija apie įsigyjamą finansinę priemonę (obligacijas) buvo suteikta ginčijamose sutartyse ir jų prieduose, tačiau šiuose dokumentuose buvo atskleidžiamos tik įgyjamos finansinės priemonės ypatybės, bet nebuvo išryškintos jos (finansinės priemonės) draudimo apimtis ir taikymo sąlygos. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad draudžiamumo aspektas ieškovei iš tiesų atskleistas nepakankamai aiškiai, tačiau, kaip minėta, pagal kasacinio teismo formuojamas teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, ne kiekvienas finansų tarpininko neteisėtas elgesys netinkamai informuojant investuotoją yra toks esmingas, kad leistų sutartį pripažinti negaliojančia dėl suklydimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-687/2016; 2016 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-11-969/2016). Šiuo atveju svarbu įvertinti, kokią ieškovų apsisprendimui įtaką turėjo informacija apie obligacijų pasirašymo sutarčiai taikomą draudiminę apsaugą, t. y. ar draudiminės apsaugos aspektas buvo esminė aplinkybė, lemianti ieškovės apsisprendimą sudaryti sutartį ar jos nesudaryti.

25Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovams obligacijų draudžiamumo aspektas nebuvo esminė aplinkybė, lemianti ieškovų apsisprendimą sudaryti ginčijamus sandorius ar jų nesudaryti, nes ieškovai, sudarydami ginčijamas sutartis, neįsitikino, ar pinigai bus apdrausti, šios aplinkybės nepasitikrino ir vėliau, t. y. grįžę namo, o minėtus sandorius užginčijo tik gerokai po bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad šių sąlygų-aplinkybių detaliai neaptarus, ieškovai buvo suklaidinti dėl esminių sutarties sąlygų ar apgauti. Sprendžiamam klausimui reikšminga ir ta aplinkybė, kad laiko tarpas, praėjęs nuo ginčijamų sandorių sudarymo iki finansų tarpininko (atsakovo) veiklos apribojimo ir vėliau jo nemokumo konstatavimo, buvo pakankamas, jog ieškovai visapusiškai įvertintų sudarytų sutarčių sąlygas, sutarčių ir joms taikomos draudiminės apsaugos lygio pakankamumą, tačiau reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais buvo pareikšti ne neuždelsiant (per protingą terminą), o tik atsakovo bankroto proceso metu. Nurodytą teismo išvadą, kad obligacijų draudžiamumo aspektas nebuvo esminė aplinkybė, lemianti ieškovų apsisprendimą sudaryti ginčijamas sutartis ar jų nesudaryti, taip pat patvirtina keletas bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių: nėra duomenų, kad esant deklaruotoms dviprasmiškoms nuostatoms sudaromoje sutartyje (rizika dėl banko nemokumo ir kartu nuostata dėl investicijos draustumo), ieškovai imtųsi aktyvių ir efektyvių veiksmų šioms abejonėms pašalinti; prieš sudarydami ginčo sutartis ieškovai atsisakė pateikti bankui informaciją apie save, be kita ko, apie savo investavimo patirtį, tuo tarpu Kliento aptarnavimo sutartyse paryškintu šriftu įrašytas įspėjimas apie tai, kokios pasekmės kils, jeigu klientas pateiks apie save nepakankamai informacijos, t. y. bankas neturės pareigos įvertinti finansinių priemonių tinkamumo klientui, todėl bankas, neturėdamas visos reikiamos informacijos apie ieškovus, negalėjo individualizuoti jų investavimo poreikių; ieškovai iš esmės neginčijo, kad ginčijamų sutarčių pasirašymo metu kas nors juos skubino ir ieškovams pageidavus, jiems būtų suteikta galimybė detaliau susipažinti su pasirašomais dokumentais, pasikonsultuoti su specialistais; dauguma ieškovų pakankamai ilgą laiką buvo atsakovo klientais, laikė banke terminuotus indėlius; ieškovai negalėjo neatkreipti dėmesio į tai, kad ginčijamose sutartyse jie įvardinami investuotojais, o ne indėlininkais; daugelio ieškovų amžius (gyvenimiška patirtis), sveikatos būklė, išsilavinimas, veiklos pobūdis ir kitos savybės neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad taikant vidutinio vartotojo suvokimo standartą, jie galėjo suklysti dėl obligacijų draudžiamumo aspekto, o jeigu tai ir įvyko, tą lėmė ne atsakovo (banko) neteisėti veiksmai (apgaulė) ar ieškovų esminis suklydimas, bet pačių ieškovų nepakankamas atidumas ir rūpestingumas.

26Be to, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovai S. B., D. O. G., V. V., E. K., L. S., F. M., A. Z., J. C., M. U., V. V., M. P. turėjo investavimo patirties (b.t. 10, b.l. 185-226).

27Teismo vertinimu, ieškovai neįrodė, kad atsakovas (bankas ir (ar) jo darbuotojai) tyčia atliko veiksmus, nukreiptus į sąmoningą ieškovės apgaulę, t. y. sąmoningai suklaidino arba sąmoningai nutylėjo aplinkybę, jog ginčo obligacijoms netaikoma indėlio draudiminė apsauga (CPK 178 straipsnis). Teismo įsitikinimu, argumentai, jog sudarytos sutarties ir jos priedų nuostatos buvo neaiškios, o banko darbuotojai esą sąmoningai galėjo nutylėti arba suklaidinti dėl ginčo objekto nedraudžiamumo fakto, tokių argumentų nepagrindus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, patys savaime neleidžia svarstyti ginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu, kaip sudaryto banko apgaulės įtakoje, galimybės.

28Teismas sprendžia, net jeigu banko darbuotojai žodžiu ieškovams ir buvo nurodę apie pinigų apdraudimą, tai ieškovai, atsižvelgiant į jų patirtį bei kitas asmenines savybes, negalėjo nesuprasti, kad esminės ir tikrosios sandorio sąlygos nurodomos rašytinėje sutartyje, o ne banko darbuotojų žodžiuose. Atsižvelgiant į tai, tokiu atveju turi būti vadovaujamasi CK 1.90 straipsnio 5 dalimi, pagal kurią suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo, t. y. šiuo atveju net jeigu ir būtų nustatytas-įrodytas banko darbuotojos(-ų) žodinis paaiškinimas ieškovei apie pinigų apdraudimą, tai ieškovės pasitikėjimas banko darbuotojos(-ų) žodžiais (jų nepatikrinant pasirašomų dokumentų kontekste) vertintinas būtent kaip didelis neatsargumas. Įvertinęs rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus, teismas sprendžia, kad ieškovai taip pat neįrodė, jog, sudarydami ginčijamas sutartis, suklydo dėl sandorio esmės (CPK 12, 178, 185 straipsniai), todėl, remiantis sprendime nurodytų motyvų visuma, ieškovų reikalavimai dėl ginčijamų obligacijų pasirašymo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis dėl suklydimo ir (ar) suklaidinimo bei restitucijos taikymo atmestini kaip nepagrįsti, neįrodyti, o ieškinys atmestinas.

29Kaip jau minėta ieškovų G. K., M. B., S.A. J., E. K., V. P., V. V. ieškinio dalis dėl neįsigaliojusių obligacijų išskirti į atskirą civilinę bylą , kurios nagrinėjimas sustabdytas iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims galutinį teismo sprendime) civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-701/2016.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Ieškinį atmetus, ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos byloje neatlyginamos (CPK 93 str.).

32Atsakovas BAB bankas Snoras, pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, viso prašo priteisti 834,04 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikia šias išlaidas pagrindžiančius duomenis bei suteiktų paslaugų ataskaitą. Kadangi byloje savo reikalavimus pareiškę 27 ieškovai, tai iš kiekvieno ieškovo prašo priteisti po 30,89 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Trečias asmuo Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą, nurodė, kad viso šios išlaidos sudaro 630,79 Eur, kadangi byloje savo reikalavimus pareiškę 27 ieškovai, tai iš kiekvieno ieškovo prašo priteisti po 23,36 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Ieškinį atmetus, iš ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U., J. C., R. V., M. U., J. P., V. V., A. V., S. L., Z. T., V. J., M. P., S. R., V. G., R. S., D. O. G., A. K. J., V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K., V. P. lygiomis dalimis priteistinos atsakovo (po 30,89 Eur) ir trečiojo asmens (po 23,36 Eur) patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 259, 260, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Iš ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U., J. C., R. V., M. U., J. P., V. V., A. V., S. L., Z. T., V. J., M. P., S. R., V. G., R. S., D. O. G., A. K. J., V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K., V. P. lygiomis dalimis priteistinos atsakovo BAB banko Snoras patirtos bylinėjimosi išlaidos t.y. po 30,89 Eur iš kiekvieno ieškovo ir trečiojo asmens Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ bylinėjimosi išlaidos t.y. po 23,36 Eur iš kiekvieno ieškovo.

38Išaiškinti, kad ieškovų V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K. ir V. P. reikalavimai dėl neįsigaliojusių obligacijų Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartimi išskirti į atskirą bylą Nr. 2-6256-661/2016 ir byla sustabdyta iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims galutinį teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 3K-3-8-701/2016.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. B.,... 2. Sekretoriaujant R. V.... 3. dalyvaujant ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U., J. C., R.... 4. atsakovo BAB „SNORAS“ atstovui advokatui V. V.... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų F. M.,... 6. Ieškovai nurodo, jog jie buvo suklaidinti dėl nurodytos obligacijų sutarties... 7. Ieškovų V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K. ir V. P. reikalavimai dėl... 8. Atsakovas bankrutavusi AB bankas SNORAS su ieškiniu nesutinka, prašo jo... 9. Taikant vidutiniškai apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio standartą,... 10. Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į... 11. Ieškinys netenkintinas.... 12. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta:
 1. F. M. ir Atsakovo... 13. - obligacijų pasirašymo sutartį Nr.FO20110720V990007, pagal kurią Ieškovė... 14. pasirašymo sutartį Nr.FO20110516K990008, pagal kurią Ieškovas įsigijo 700... 15. Atsakovas pateikė įrodymus, kuriais pagrindė, jog ieškovai S. B., D. O. G.,... 16. Pagal CK 1.103 straipsnį obligacija – tai vertybinis popierius,... 17. Ieškovai ginčija obligacijų pasirašymo sutartį iš esmės motyvuodami tuo,... 18. Vienas iš sandorio negaliojimo teisinių pagrindų yra jo sudarymas suklydus.... 19. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – FPRĮ)... 20. Pagal Obligacijų sutartį (1.13 p.) ieškovai turėjo galimybę gauti... 21. Ieškovai, suvokdami, kad siūlomas investavimo produktas jiems nėra iki galo... 22. CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų,... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovai akcentavo ir klaidinančia įvardijo... 24. Aptarnavimo sutarties „Kliento patvirtinimai ir pasirinkimai“ dalis ir... 25. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovams obligacijų draudžiamumo... 26. Be to, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovai S. B., D. O. G., V.... 27. Teismo vertinimu, ieškovai neįrodė, kad atsakovas (bankas ir (ar) jo... 28. Teismas sprendžia, net jeigu banko darbuotojai žodžiu ieškovams ir buvo... 29. Kaip jau minėta ieškovų G. K., M. B., S.A. J., E. K., V. P., V. V. ieškinio... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Ieškinį atmetus, ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos byloje... 32. Atsakovas BAB bankas Snoras, pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi... 33. Trečias asmuo Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“... 34. Ieškinį atmetus, iš ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U.,... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 259,... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Iš ieškovų F. M., M. R., A. A. Z., S. B., A. B., D. U., J. C., R. V., M. U.,... 38. Išaiškinti, kad ieškovų V. V., G. K., M. B., Stasės A. J., E. K. ir V. P.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...