Byla e2-209-980/2016
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus ir delspinigių priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir permokos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, sekretoriaujant Danguolei Bielskutei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Vadma“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdyba“, atstovo advokato Egidijaus Giedraičio, atsakovės UAB „Arijas“ atstovui V. U., advokatui Tomui Leščinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Vadma“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdyba“, ieškinį atsakovei UAB „Arijas“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus ir delspinigių priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir permokos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 29676,04 Eur skolą, 1317,13 Eur delspinigių 5629,50 Eur palūkanų bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011 m, rugpjūčio 8 d. ieškovė su atsakove sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovė (rangovas) įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus objekte ( - ), o atsakovė (užsakovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Sutarties 2.1. punkte buvo numatyta, kad orientacinė darbų kaina, apskaičiuota pagal sutarties priedo Nr. 1 įkainius iš viso yra 110 000 Lt. Sutartyje nurodyti darbai turėjo būti atlikti iki 2011 m. lapkričio 15 d. Pradėjus bankroto procedūrą paaiškėjo, jog UAV „Vadma“ atlikusi statybos rangos darbus išrašė UAB „Arijas“ sąskaitą 102435,42 Lt sumai už atliktas paslaugas pagal aktus Nr. ( - ) ir šie aktai vienašališkai pasirašyti tik UAB „Vadma“, tačiau ši aplinkybė nedaro akto negaliojančiu.

3Atsakovė nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodė, jog nesutinka, kad ieškovė būtų apskritai atlikusi darbus, kurie nurodyti pateiktuose aktuose, kadangi apie tokius darbu ir aktus sužinojo tik iš ieškinio ir iš ieškovės atstovo pateiktų raštų, todėl nesutinka apmokėti už darbus, kurie nebuvo atlikti.

4Atsakovė UAB „Arijas“ pateikė teismui priešieškinį, prašydama teismo pripažinti negaliojančiais ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus ir priteisti iš ieškovo 4104 Eur permoką, kuri susidarė sumokėjus ieškovei per nepasižiūrėjimą laikotarpiu nuo 2011-08-10 iki 2012-03-01 nes pagal pateiktas sąskaitas turėjo būti sumokėta mažesnė suma.

5Ieškovės atstovas advokatas E. Giedraitis teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad nors vienintelis rašytinis įrodymas yra tik ieškovės vienašališkai pasirašyti darbų aktai, tačiau bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai dirbę UAB „Vadma“ patvirtino, kad darbai iš tiesų buvo atlikti, be to, skola buvo perleista UAB „Lex logica“, vadinasi ieškovė ėmėsi veiksmų, kad ji būtų išieškota. Permokos nebuvo, nes jeigu įvertinti atliktų darbų aktus ir skolos sumą, ši suma buvo sumokėta būtent pagal šiuos aktus.

6Atsakovės atstovas V. U. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad apie neapmokėtus ir neva ieškovės atliktus darbus jis sužinojo tik tuomet kai su juo susisiekė ieškovės advokatas E. Giedraitis. Patvirtino, jog ieškovė, iš tiesų, atliko tam tikrus statybos rangos darbus, tačiau už juos yra pilnai sumokėta ir net permokėta. Rangos sutartis su ieškove buvo sudaryta 110 000 Lt sumai ir už tokį kiekį turėjo būti atlikta darbų, tačiau pagal faktą ieškovei buvo sumokėta apie 220 000 Lt, nes darbų eigoje paaiškėjo, kad reikia atlikti ir daug papildomų darbų. Jie prašė ieškovės pateikti sąmatą, su įkainiais ir konkrečiais darbais, tačiau ji sąmata taip ir nebuvo pateikta. Buvo atvejų, kuomet ieškovės atstovai po kelis kartus teikė tuos pačius aktus ir prašė juos apmokėti, be to, buvo atvejų, kuomet prašė mokėti už darbus ir grynaisiais pinigais.

7Atsakovo atstovas advokatas T. Leščinskas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, o priešieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovei nieko nebuvo –žinoma apie byloje pateiktus aktus, nes jie pasirašyti vienašališkai, be to, atsakovė nebuvo informuota ir nieko nežinojo net ir apie skolos perleidimo sutartį su UAB „Lex logica“. Ieškinys nepagrįstas, nes tarp ieškovės ir atsakovo nors buvo susiklostę rangos santykiai, tačiau buvo susitarta dėl darbų už vieną sumą – 110 000 Lt, kuri vėliau padidėjo ir buvo apmokėta ir permokėta. Ieškovo reikalavimas grindžiamas tik vienašališkai pasirašytais aktais ir liudytojų parodymais, kurie dirbo tuo metu UAB „Vadma“, tačiau tai nėra pakankami įrodymai ieškiniu patenkinti, nes reikia vadovautis ir sutartimi, be to, atliktų darbų aktai nebuvo nei pateikti, nei žinomi atsakovui ir minėti aktai galimai buvo surašyti jau tik po to kai rangos santykiai nutrūko ir prasidėjo bankroto procesas, nes UAB „Vadma“ yra bankrutuojanti, be to, jos vadovui buvo iškelta baudžiamoji byla už neteisėtą dokumentų tvarkymą.

8Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

9Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 8 d. ieškovė su atsakove sudarė Statybos rangos sutartį Nr. P-12, pagal kurią ieškovė (rangovas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti statybos rangos darbus objekte ( - ), o atsakovė (užsakovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, jog šalys susitarė, kad ieškovė atliks darbus pagal sutarties priede Nr. 1 nurodytus statybos darbus ir perduos rezultatą Užsakovui (atsakovei) Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties Priede Nr 1. šalys numatė atliekamų darbų sąrašą su įkainiais, tačiau jis nebuvo konkretizuotas, nes nenurodyti darbų kiekiai. Bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatyta, jog Sutarties 2.1 punkte šalys susitarė dėl orientacinės darbų kainos, kur turėjo būti 110 000 Lt (31 858,20 Eur). Be to, bylos nagrinėjimo metu nustatyta ir tai, kad, iš tiesų, ieškovė atliko, o atsakovė sumokėjo už šį projektą ieškovei iš viso 221 725,29 Lt (64 216,08 Eur). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, o ir tai patvirtino ir atsakovės atstovas, jog darbų kaina išaugo, nes darbų atlikimo metu paaiškėjo, jog turėjo būti atlikti papildomi darbai. Tačiau atsakovės atstovo paaiškinimais nustatyta ir tai, kad ieškovė turėjo atlikti tik tokius darbus ir gauti už juos apmokėjimą tik po to, kai atsakovės atstovas priims darbus ir pasirašys atliktų darbų aktus ir tik su jo sutikimu galėjo būti atliekamas mokėjimas.

10Sutarties 5.1 punkte šalys numatė, kad statybos darbų pradžia yra 2011-08-08, o pabaiga 2011-11-15. 5.2 sutarties punkte šalys aptarė, jog apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą per 10 dienų po akto pasirašymo dienos.

11Ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovės skolą grindžia kartu su ieškiniu pateikta neapmokėta 2012 m. kovo 24 d. PVM sąskaita faktūra Serija ( - ), kurios suma 102465,42 Lt (29676,03 Eur) ir kuri yra išrašyta už atliktas paslaugas pagal aktus Nr. 13-18-19-20-21-22-23-24-25. Bylos duomenimis, šalių, liudytojų paaiškinimais nustatyta, kad kadangi objektas ( - ), buvo daugiabutis namas, atliktų darbų aktai buvo surašomi pagal atitinkamuose daugiabučio butuose atliktus statybos darbus. Nustatyta, jog visi atliktų darbų aktai, kurių pagrindu buvo išrašyta neapmokėta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) yra pasirašyti tik UAB „Vadma“ statybų vadovo V. L., o pati PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) pasirašyta UAB „Vadma“ direktoriaus V. S..

12Bylos nagrinėjimo metu taip pat nustatyta, jog 2013-09-13 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Vadma“ buvo perleidusi UAB „Lex logica“ visas iš 2011 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Vadma“ ir UAB „Arijas“ Statybos rangos sutarties Nr. ( - ), kylančias prievoles dėl teisės reikalauti iš UAB „Arijas“ 102465,42 Lt skolos. Taip pat nustatyta, kad minėta reikalavimo perleidimo sutartis buvo nutraukta 2015-03-16 Susitarimu sudarytu tarp BUAB „Vadma“, atstovaujamos bankroto administratoriaus ir UAB „Lex Logica“. Bylos nagrinėjimo metu šalių paaiškinimais nustatyta, jog apie reikalavimo perleidimo sutartį atsakovė UAB „Arijas“ informuota nebuvo, minėta sutartis nebuvo pateikta atsakovei.

13Matyti, jog tarp šalių – ieškovės ir atsakovės, susiklostė prievoliniai teisiniai rangos santykiai. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovės susidariusią skolą už atliktus statybos rangos darbus. Ieškovė savo reikalavimą priteisti skolą grindžia rangovo BUAB „Vadma“ statybos vadovo pasirašytais atliktų darbų aktais ir jų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra, kuri taip pat nėra atsakovės priimta ir pasirašyta.

14Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo ne dėl atliktų darbų kokybės, o būtent dėl atliktų darbų kiekio, jų priėmimo bei atsiskaitymo už juos. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės ieškiniu, pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus, savo reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovė nebuvo tinkamai informuota apie tokių darbų atlikimą ir aktų egzistavimą, ieškovė nesiėmė jokių veiksmų, kad atlikti darbai būtų priimti, o apie ieškovės atliktus neapmokėtus darbus sužinojo tik gavus ieškinį.

15Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių pasirašytoje Rangos sutartyje nebuvo detaliai aptarti rangovo atliekamų darbų kiekiai ir apimtys, o Sutarties 1.1. punktas nukreipė šalis į sutarties priedą Nr. 1, tačiau ir jame nebuvo išdėstyti ir aptarti rangovo atliktini darbai ir jų apimtys. Atsakovo atstovo V. U. paaiškinimais teismo posėdžio metu nustatyta, kad, iš tiesų, po sutarties pasirašymo bendravimas dėl tolimesnių darbų atlikimo su rangovu vyko žodžiu ir konkretūs atliktini darbai buvo derinami UAB „Vadma“ atstovo M. D. ir tuo metu UAB „Arijus“ dirbusio statybų prižiūrėtojo G. G.. Iš atstovo paaiškinimų taip pat nustatyta, kad nesant darbų sąmatos ir darbų kainai viršijus sutarties kainą, pagal susitarimą darbai galėjo būti atsakovės priimti tik po to, kai rangovas (ieškovė) teikė atsakovui abiejų šalių suderintą ir pasirašytą darbų aktą, kurio pagrindu galėjo būti išrašyta PVM sąskaita faktūra. Šias aplinkybes patvirtino teismo posėdžio metu liudytojais apklausti G. G. ir M. D.. Tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta ir tai, kad iš esmės liudytojų - G. G. (dirbusio UAB „Arijas“ statybos prižiūrėtoju) ir M. D. (dirbusio UAB „Vadma“ pagal įgaliojimą) paaiškinimai dėl atliktų darbų kiekių ir apimčių bei apmokėjimo už juos skiriasi, yra iš esmės priešingi. Atkreiptina, jog faktinių aplinkybių nustatymą šioje byloje iš esmės apsunkina ir tai, kad dabar jau bankrutuojančios UAB „Vadma“ vadovas V. S. apklaustas liudytoju paaiškino, jog jis apskritai nedalyvavo įmonės veikloje, nieko negali paaiškinti dėl objekte ( - ), atliktų darbų ar jų kiekių, nes už šį projektą buvo atsakingas pagal įgaliojimą dirbęs M. D.. Tuo tarpu pats V. S. negalėjo teismo posėdžio patvirtinti, kad M. D. jam perdavė visus įmonės buhalterinius dokumentus, o liudytojas M. D. parodė, jog visas sąskaitas ir atliktų darbus aktus jis perdavė V. S..

16Liudytojo G. G. paaiškinimais nustatyta, kad jam dirbant UAB „Arijas“ statybos darbų prižiūrėtoju UAB „Vadma“ atstovas M. D. derindavo atliekamus darbus ir medžiagas būtent su juo ir nurodė, jog tuo laikotarpiu UAB „Arijas“ buvo atsiskaičiusi už visus UAB „Vadma“ atliktus darbus, kurie buvo UAB „Arijas“ priimti. Tuo tarpu, liudytojas M. D. parodė, jog atsakovė UAB „Arijas“ liko skolinga, nes UAB „Arijas“ atstovas siūlė parduoti vieną iš naujai pastatyto namo butų ir net perdavė jam šio buto raktus.

17LR CK 6.694 straipsnio 1-2 dalys numato, kad Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. 2. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis. Įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai.

18Rangos sutarties 4.5. šalys numatė, kad Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas (ieškovė) perdavimo priėmimo aktu perduoda darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktus darbus per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 5 dienos. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškią raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo. Tos pačios sutarties 5.2 punkte šalys aptarė, jog apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą per 10 dienų po akto pasirašymo dienos.

19Kaip yra žinoma, kilus ginčui dėl šalis siejusių susitarimų turinio yra taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje, o esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Šios taisyklės taikytinos ir tuo atveju, kai šalis sieja statybos rangos teisiniai santykiai.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atliktų darbų aktai, kurių pagrindu buvo išrašyta neapmokėta PVM sąskaita faktūra ( - ), kurios suma 102465,42 Lt (29676,03 Eur) UAB „Vadma“ atstovams pateikti nebuvo. Duomenų, kad minėti aktai būtų siųsti atsakovės registruotos buveinės Rangos sutarties 4.5 punkte adresu terminais ir tvarka numatytais byloje nėra. Atsakovės atstovo V. U. paaiškinimais nustatyta, jog apie minėtus atliktų darbų aktus jis sužinojo tik iš ieškovės atstovo advokato E. Giedraičio kuomet buvo ruošiami dokumentai teismui, t.y. 2015 metais. Iš pateiktų aktų matyti, jog juose yra užfiksuoti 2011 metų gruodį – 2012 metų sausį UAB „Vadma“ atlikti statybos darbai. Bylos nagrinėjimo metu nei šalių atstovai, nei liudytojai negalėjo patvirtinti, jog ieškovė UAB „Vadma“ ėmėsi veiksmų, kad jos atlikti statybos darbai būtų ieškovės tinkamai priimti. Matyti, jog nuo statybos darbų atlikimo dienos – 2012 m. sausio iki kreipimosi į teismą praėjo daugiau nei treji metai. Be to, teismo posėdžio metu liudytojas V. L., pasirašęs atliktų darbų aktus paaiškino, jog jis iš tiesų atliko statybų priežiūrą, tačiau visus aktus ir su jais susijusius duomenis po darbų atlikimo jis perdavė M. D., kuris ir turėjo dėl atliktų darbų tiesiogiai bendrauti su užsakovu (atsakove) dėl jų priėmimo ir apmokėjimo, nes jam apie tai nieko nebuvo žinoma.

21Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Taigi atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartyje nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Tačiau kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB ,,Serneta“,bylos Nr. 3K-3-484/2007;2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Gembės statyba“ v. UAB ,,Filipopolis“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-423/2011).

22Pagal aptartą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo praktiką šiuo atveju svarbu atsižvelgti į šalių vykdytą atliktų darbų priėmimo–perdavimo procesą. Kaip matyti iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų, duomenų, kurie patvirtintų, jog ieškovės atstovai, atlikę statybos darbus Mėguvos g. 2, Palanga, 2011 m. gruodžio mėnesį – 2012 m. sausio mėnesį, būtų atlikę veiksmus statybos darbų priėmimui ir suderinimui su atsakove byloje nėra. Matyti ir tai, kad vienašališkai ieškovės pasirašyti darbų atlikimo aktai neturi žymos, kuri yra daroma tuo atveju kai viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą vadovaujantis LR CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Be to, duomenų, kad atliktų darbų aktai, kurių pagrindų buvo išrašyta neapmokėta PVM sąskaita faktūra ( - ), kurios suma 102465,42 Lt (29676,03 Eur) nebuvo siųsti atsakovei registruotu paštu jos buveinės adresu ir apie jų egzistavimą UAB „Arijas“ vadovas sužinojo tik 2015 metais prasidėjus teismo procesui. Be kita ko, šalims viršijus pasirašytos rangos sutarties kainą ir terminus, atsižvelgiant į sutarties esmę, šalių ketinimus ir elgesį po jos sudarymo, teismui nustačius, jog iš esmės bendravimas tarp šalių ieškovės ir atsakovės dėl darbų atlikimo, jų priėmimo bei apmokėjimo vyko tik žodžiu ir abiem šalims sutarus, darytina išvada, kad atsakovei kilo pareiga apmokėti tik už faktiškai atliktus ir atsakovės priimtus darbus.

23Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, analizuojant byloje pateiktų įrodymų visetą ir juos vertinant remiantis pakankamumo taisykle, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, darbų atlikimo ir jų priėmimo fakto, ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

24Byloje nustačius, kad ieškovės BUAB „Vadma“ pateiktuose atliktų darbų aktuose Nr. 13 (2011-12); Nr. 18 (2011-12); Nr. 19 (2011-12); Nr. 20 (2012-01); Nr. 21 (2012-01); Nr. 23 (2012-01); Nr. 24 (2012-01); Nr. 25 (2012-01), kurių pagrindu išrašyta 2012 m. kovo 24 d. PVM sąskaita faktūra Serija ( - ), kurios suma 102465,42 Lt (29676,03 Eur) nurodyti statybos rangos darbai nebuvo atlikti, atsakovės UAB „Arijas“ priešieškinis tenkintinas iš dalies, pripažįstant, kad minėti aktai yra negaliojantys.

25Atsakovė teismui pateiktu priešieškiniu prašė teismo priteisti iš ieškovės 4104 Eur permoką, kuri susidarė sumokėjus ieškovei per nepasižiūrėjimą laikotarpiu nuo 2011-08-10 iki 2012-03-01.

26Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; kt.).

27Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė kartu su priešieškiniu nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimą dėl permokos, o ši savo reikalavimą grindė tik atsakovės atstovo ir liudytojo G. G. paaiškinimais, kurie nebuvo tikslūs ir konkretus, teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, daro išvadą, kad ši priešieškinio dalis neįrodyta, todėl atmestina.

28Atsakovė pateikė teismui įrodymus, jog patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1000 Eur teisinei advokato pagalbai apmokėti ir 723 Eur žyminio mokesčio už priešieškinio padavimą. Ieškinį atmetus, atsakovei iš ieškovės priteistinos visos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, o priešieškinį patenkinus iš dalies – 50 procentų, t.y. vieną reikalavimą iš dviejų, atsakovei iš ieškovės priteistina 50 procentų jos patirtų bylinėjimosi išlaidų – 361,50 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Tokiu būdu, atsakovei iš ieškovės priteistina 1000 Eur atstovavimo išlaidų ir 361,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti. Priešieškinį tenkinti iš dalies.

31Pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Vadma“ statybų vadovo V. L. pasirašytus atliktų darbų aktus Nr. ( - )

32Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovės BUAB „Vadma“ 1361,50 Eur (1000 Eur atstovavimo išlaidų ir 361,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio) bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Arijas“ naudai.

342015 m. birželio 4 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo, o sprendimui įsiteisėjus, panaikinti.

35Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 29676,04... 3. Atsakovė nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 4. Atsakovė UAB „Arijas“ pateikė teismui priešieškinį, prašydama teismo... 5. Ieškovės atstovas advokatas E. Giedraitis teismo posėdžio metu palaikė... 6. Atsakovės atstovas V. U. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o... 7. Atsakovo atstovas advokatas T. Leščinskas prašė ieškinį atmesti kaip... 8. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 8 d.... 10. Sutarties 5.1 punkte šalys numatė, kad statybos darbų pradžia yra... 11. Ieškovė savo reikalavimą priteisti iš atsakovės skolą grindžia kartu su... 12. Bylos nagrinėjimo metu taip pat nustatyta, jog 2013-09-13 buvo sudaryta... 13. Matyti, jog tarp šalių – ieškovės ir atsakovės, susiklostė prievoliniai... 14. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo ne dėl atliktų darbų kokybės,... 15. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog šalių pasirašytoje Rangos sutartyje... 16. Liudytojo G. G. paaiškinimais nustatyta, kad jam dirbant UAB „Arijas“... 17. LR CK 6.694 straipsnio 1-2 dalys numato, kad Užsakovas, gavęs rangovo... 18. Rangos sutarties 4.5. šalys numatė, kad Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas... 19. Kaip yra žinoma, kilus ginčui dėl šalis siejusių susitarimų turinio yra... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atliktų darbų aktai, kurių pagrindu buvo... 21. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 22. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo praktiką šiuo... 23. Esant nustatytų faktinių aplinkybių visumai, analizuojant byloje pateiktų... 24. Byloje nustačius, kad ieškovės BUAB „Vadma“ pateiktuose atliktų darbų... 25. Atsakovė teismui pateiktu priešieškiniu prašė teismo priteisti iš... 26. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi... 27. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė kartu su priešieškiniu nepateikė jokių... 28. Atsakovė pateikė teismui įrodymus, jog patyrė bylinėjimosi išlaidų,... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260, 268,... 30. ieškinį atmesti. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Pripažinti negaliojančiais ieškovės UAB „Vadma“ statybų vadovo V. L.... 32. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovės BUAB „Vadma“ 1361,50 Eur (1000 Eur atstovavimo... 34. 2015 m. birželio 4 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi byloje... 35. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...