Byla 3K-3-178/2014
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėjas) ir Rimvydo Norkaus, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. Š. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 10 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo L. Š. ieškinį atsakovui UAB „Investment & Financial Consultations“ dėl avanso ir nuostolių priteisimo ir atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ priešieškinį ieškovui L. Š. dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 10 000 Lt avanso, 9320 Lt nuostolių, 8,49 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

5Ieškovas nurodė, kad 2010 m. gegužės 14 d. su atsakovu sudarė Paslaugų teikimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parengti paraišką ir verslo planą kaimo turizmo veiklos finansavimui gauti, o ieškovas – už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Paraiška ir verslo planas turėjo būti parengti per 60 dienų nuo techninio projekto pateikimo dienos. Ieškovas tvirtino, kad techninis projektas atsakovui buvo pateiktas 2010 m. birželio 18 d., o liepos 29 d. atsakovui sumokėta 10 000 Lt avansinė įmoka. Ieškovas nurodė, kad sutartyje numatytus dokumentus atsakovas parengė pažeisdamas nustatytus terminus, be to, pateikus juos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, paaiškėjo, kad dokumentai parengti netinkamai. Nacionalinė mokėjimo agentūrai pareikalavus papildomų dokumentų, ieškovas du kartus kreipėsi dėl termino trūkumams ištaisyti pratęsimo, tačiau atsakovas projekto duomenų taip ir nepatikslino. Be to, paaiškėjo, kad klaidų taisymas apskritai nebuvo galimas. 2011 m. liepos mėn. Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo ieškovą, kad finansinė parama ieškovui suteikta nebus. Nei sutartyje nustatytu terminu, nei vėliau atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo parengti projektą, atitinkantį Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus, todėl ieškovas nuo 2011 m. birželio 6 d. sutartį su atsakovu nutraukė ir pareikalavo grąžinti 10 000 Lt avansą. Tačiau atsakovas pinigus grąžinti atsisakė bei pareikalavo sumokėti likusią sutarties kainą. Atsakovui pažeidus sutartinę prievolę laiku parengti projektą, jam taikytina civilinė sutartinė atsakomybė – atsakovui kyla pareiga sumokėti delspinigius – 0,05 proc. nuo sutarties 3.2 punkte numatytos kainos (36 300 Lt). Delspinigiai skaičiuotini už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2010 m. rugpjūčio 17 d. iki sutarties nutraukimo dienos (2011 m. birželio 6-osios) ir sudaro 5317,95 Lt (18,15 Lt už vieną uždelstą dieną). Netesybos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, kurių jam nereikia įrodinėti. Taigi, pagal sutarties 4.2 punktą ieškovo vien įrodymais nereikalaujamas pagrįsti minimalus ieškovo patirtų sutartinių nuostolių dydis sudaro 5317,95 Lt. Tačiau faktiškai ieškovas patyrė daugiau nuostolių negu minimalus neįrodinėtinas nuostolių dydis. Ieškovas nurodė, kad patyrė pavėsinės – kaimo turizmo sodybos architektūrinių brėžinių parengimo (7820 Lt) ir kaimo turizmo sodybos lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų techninio projekto parengimo (1500 Lt) išlaidas. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo patyrė 9320 Lt nuostolių.

6Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti 26 300 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 6 procentų metines procesines palūkanas. Atsakovas nurodė, kad paslaugų sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Ieškovas atsakovo suteiktomis paslaugomis pasinaudojo ir pateikė paraišką kaimo turizmo veiklos finansavimui gauti. Sutartimi atsakovas įsipareigojo parengti tik paraišką ir verslo planą, už kitus dokumentus buvo atsakingas ieškovas. Visą techninį projektą ieškovas pateikė tik 2010 m. rugpjūčio mėn., ieškovas nepakankamai bendradarbiavo, nepateikė būtinų dokumentų, todėl paraiška ir verslo planas nebuvo parengti sutartyje nustatytais terminais. Ieškovas negavo finansavimo ne dėl netinkamai parengtos paraiškos ar verslo plano, o todėl, kad Nacionalinei mokėjimo agentūrai nepateikė visų reikiamų dokumentų.

7Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, kuriuo prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Ieškovas nurodė, kad, net ir pateikus trūkstamą ūkinės veiklos pradžios balansą, paraiška būtų atmesta dėl kitų iš esmės neištaisytų paraiškos ir verslo plano trūkumų. Atsakovo parengtoje paraiškoje ir verslo plane buvo klaidingai nurodytos paramos sumos, kurių keisti po paraiškos pateikimo nebegalima. Ieškovas pažymėjo, kad būtent dėl atsakovo netinkamai suteiktų paslaugų negavo finansavimo.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė: priteisė iš atsakovo 10 000 Lt avanso, 9320 Lt nuostolių, 8,49 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. rugpjūčio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad sutartimi atsakovas įsipareigojo parengti projektą vadovaujantis žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-530 bei vėlesniais pakeitimais, tikslinti ir koreguoti projektą atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros rekomendacijas bei pastabas; projektą parengti per 60 dienų po to, kai paslaugos teikėjui bus pateiktas techninis projektas. Sutarties, kurią pasirašė ieškovas, projektą pateikė atsakovas. Teismas nustatė, kad ieškovo užsakymu architekto parengtas pastato statybos techninis projektas atsakovui buvo pateiktas 2010 m. rugpjūčio mėn., taigi verslo planas ir paraiška turėjo būti parengti atitinkamai iki lapkričio mėn., tačiau šių dokumentų rengimas buvo užvilkintas ir paramos paraiška su visais reikiamais dokumentais Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo įteikta tik 2010 m. gruodžio 28 d. Įvertinusi gautą paraišką, verslo planą bei pateiktus dokumentus, Nacionalinė mokėjimo agentūra 2011 m. kovo 10 d. nurodė nemažai pastabų dėl reikiamų dokumentų pateikimo bei duomenų tikslinimo, pratęsė terminą dokumentams bei trūkstamai informacijai pateikti iki 2011 m. balandžio 18 d., o ieškovui pakartotinai praprašius – iki 2011 m. gegužės 4 d. Reaguodama į Nacionalinės mokėjimo agentūros pastabas dėl trūkstamos informacijos pateikimo bei duomenų tikslinimo, ieškovo sutuoktinė (ieškovas tuo metu buvo užsienyje) elektroniniu paštu konsultavosi su paraiškos ir verslo plano rengėjais, tačiau dokumentai tinkamai nebuvo parengti ir paraiška buvo pripažinta netinkama paramai gauti. Ieškovas 2011 m. gegužės 14 d. raštu pranešė atsakovei apie sutarties nutraukimą ir pareikalavo sugrąžinti pagal sutartį sumokėtą 10 000 Lt avansą. Teismas konstatavo, kad atsakovas, būdamas profesionalus tokių paslaugų teikėjas, ieškovo gautus ir jo užsakymu kitų rengėjų parengtus dokumentus turėjo pareigą patikrinti ir suderinti su jos parengtu verslo planu ir paraiška, kad, visą šių dokumentų paketą pateikus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, būtų patenkinti ieškovo lūkesčiai kaimo turizmo veiklos finansavimui gauti. Tačiau to atsakovas nepadarė. Teismas nurodė, kad, sudaręs su atsakovu paslaugų teikimo sutartį, kurioje buvo tam tikri įsipareigojimai ir ieškovui, pastarasis užsakė parengti kaimo turizmo sodybos architektūrinius brėžinius, sklypo plano brėžinius ir už tai sumokėjo 7820 Lt; užsakė kaimo turizmo sodyboje projektavimo darbus – lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų techninio projekto dalį ir už tai sumokėjo 1500 Lt. Šie dokumentai ieškovui buvo reikalingi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, siekiant gauti paramą pagal kaimo plėtros programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Šios paramos ieškovui negavus, pirmiau išvardytos išlaidos pripažintinos ieškovo nuostoliais. Atsakovas, tinkamai neįvykdęs sutartinės prievolės, privalo atlyginti ieškovui jo patirtus nuostolius (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis), taip pat grąžinti ieškovui 10 000 Lt avansinę įmoką (CK 6.222 straipsnio 1 dalis).

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo apeliacinį skundą, 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi pakeitė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą: ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį atmetė – priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 10 000 Lt avanso, 8,49 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. rugpjūčio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitą ieškinio dalį atmetė. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, neparengė tinkamos paraiškos ir verslo plano, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė iš atsakovo 10 000 Lt ir atmetė atsakovo priešieškinį. Teisėjų kolegija sutiko su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo 9320 Lt nuostolių atlyginimą. Skolininko kaltė preziumuojama, todėl jos nereikia įrodinėti. Kitas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį bei nuostolius (žalą) – privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija sprendė, kad nurodomas išlaidas ieškovas patyrė dar iki 2010 m. gegužės 14 d. paslaugų teikimo sutarties sudarymo; kad netinkamas sutarties vykdymas negalėjo turėti jokios įtakos iki sutarties sudarymo patirtoms ieškovo išlaidoms. Teisėjų kolegija konstatavo, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų (netinkamo sutarties vykdymo) ir 9320 Lt ieškovo išlaidų nėra priežastinio ryšio, todėl ieškinio dalis dėl nuostolių atlyginimo negali būti tenkinama.

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 10 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas priteisti nuostolius, ir priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 4519,35 nuostolių atlyginimą, 8,49 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2011 m. birželio 6 d. iki bylos iškėlimo teisme dienos – 2011 m. rugpjūčio 17 d., perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, priteisti bylinėjimosi išlaidas kasaciniame teisme. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo patirtų nuostolių, pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, taip pat CK 1.5, 6.158 straipsnius, CPK 3 straipsnio 7 dalį. Iki sutarties sudarymo ieškovas derėjosi su atsakovo atstovu, t. y. ieškovą ir atsakovą siejo ikisutartiniai santykiai. Ieškovas buvo aptaręs visus sutarčiai įvykdyti reikalingus sprendinius, taip pat ir reikalingų dokumentų (architektūrinių brėžinių, sklypo plano sprendinių ir pan.) parengimą tam, kad būtų galima gauti paramą kaimo turizmo sodybai įrengti. Pagal sutarties 2.1.3 punktą ieškovas privalėjo atsakovui pateikti techninį projektą, pagal sutarties 2.2.1 punktą visą informaciją bei duomenis, reikalingus projektui parengti. Būtent šiems dokumentams parengti patirtas išlaidas ieškovas ir prašė pripažinti jo patirtais nuostoliais. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepatyrė nuostolių, nes su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai (techninis projektas, brėžiniai ir kt.) buvo rengti iki sutarties sudarymo, prieštarauja ne tik sutarties nuostatoms (sutarties 2.2.1, 2.1.3 punktai), bet ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5, 6.158 straipsniai, CPK 3 straipsnio 7 dalis).

142. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų dėl minimalių neįrodinėtinų patirtų sutartinių nuostolių atlyginimo priteisimo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 331 straipsnio 4 dalis), nepriteisdamas netesybų nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Projektą atsakovas įsipareigojo parengti iki 2010 m. rugpjūčio 17 d. (per 60 dienų nuo tos dienos, kai atsakovui bus parengtas techninis projektas). Atsakovui pažeidus sutartinę prievolę laiku parengti projektą, jam taikytina civilinė sutartinė atsakomybė – atsakovas moka 0,05 proc. delspinigius nuo sutarties 3.2 punkte nustatytos kainos (36 300 Lt). Delspinigiai skaičiuotini už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2010 m. rugpjūčio 17 d. iki sutarties nutraukimo dienos – 2011 m. birželio 6-osios (iš viso 293 uždelstos dienos) ir sudaro 5317,95 Lt (18,15 Lt už vieną uždelstą dieną). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad sutarties projektą pasiūlė ir pateikė pasirašyti ieškovui atsakovas, todėl sutarties sąlygos turi būti aiškinamos ieškovo – sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad netesybos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, kurių jam nereikia įrodinėti, nes šalys juos numato iš anksto susitardamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007, 2008 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Iviltra“ v. R. Z., bylos Nr. 3K-3-333/2008, 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. UAB „Pajūrio viešbučiai“, bylos Nr. 3K-3-126/2009; kt.). Taigi, pagal sutarties 4.2 punktą ieškovo vien įrodymais nereikalaujamas pagrįsti minimalus ieškovo patirtų sutartinių nuostolių dydis sudaro 5317,95 Lt. Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo įrodymus dėl papildomų nuostolių priteisimo, turėjo būti priteisiami bent minimalūs ieškovo nuostoliai, kurių ieškovui nereikėjo įrodinėti, nes šalys juos buvo numačiusios sutartyje susitardamos. Apeliacinės instancijos teismas ieškovo naudai nepriteisdamas minimalių nuostolių nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Kasatorius pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo kiek kitokias aplinkybes, t. y. kad verslo planas ir paraiška turėjo būti atsakovo pagal sutartį parengti ir pateikti iki 2010 m. lapkričio mėn., t. y. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad kasacinis teismas faktų nenustatinėja ir sutinkant su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, delspinigiai ieškovo naudai skaičiuotini už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki sutarties nutraukimo dienos –2011 m. birželio 6-oios (iš viso 249 uždelstos dienos) ir sudaro iš viso 4519,35 Lt (18,15 Lt už vieną uždelstą dieną).

153. Kasatorius nurodo, kad jam iš atsakovo taip pat priteistinos 8,39 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos skaičiuojant šias palūkanas nuo sutarties nutraukimo dienos (2011 m. birželio 6-osios) iki bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. rugpjūčio 17-osios) pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį (sutarties nutraukimo dieną galiojantį 1,39 proc. vieno mėnesio VILIBOR + 7 proc.). Kasatoriaus nuomone, reikalavimas priteisti šias palūkanas nelaikytinas nauju reikalavimu, pareikštu kasaciniame teisme, nes jis neatsiejamai susijęs su pareikštu ieškiniu (CPK 312 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis).

16Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas kasaciniame teisme. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

171. Kasatoriaus pateiktas delspinigių skaičiavimas neatitinka teisės aktų ir teismo nustatytų aplinkybių. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už 249 dienas, o ne 180 dienų (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Be to, teismai nenustatė, kad atsakovas turėjo parengti paraišką iki 2010 m. lapkričio 1 d., o apibrėžė terminą mėnesiu (iki 2010 m. lapkričio mėn.). Pagal CK 1.119 straipsnio 2 dalį paraiškos ir verslo plano parengimo įvykdymo terminu tokiu atveju turi būti laikoma 2010 m. lapkričio 30 d. Teismai nustatė, kad paraiška ir verslo planas Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateiktas 2010 m. gruodžio 28 d. Atsakovo nuomone, maksimaliai pagal sutartį pavėlavo parengti planą 28 dienas, t. y. kas sudaro 508,20 Lt delspinigių.

182. Kasatoriaus kasaciniame skunde keliami reikalavimai dėl 8,49 proc. metinių palūkanų priteisimo už laikotarpį nuo sutarties nutraukimo iki ieškinio teismui pateikimo yra atskiras materialinis reikalavimas, nuo kurio mokamas žyminis mokestis ir kurio kasatorius nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme nereiškė. CPK 341 straipsnis nustato kasacijos ribas. Ieškovas savo ieškinyje labai aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, kuriuo reikalavo priteisti sumokėtą kainą ir įstatyme nustatytas palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki sprendimo įvykdymo (procesines palūkanas). Taigi, tik kasaciniame teisme pareikštas reikalavimas dėl papildomų CK 6.210 straipsnio 2 dalyje ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatytų palūkanų yra ir turi būti laikomas nauju, savarankišku materialiniu teisiniu reikalavimu, už kurį turi būti sumokėtas žyminis mokestis.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu; vykdydamas kasacijos funkciją, nenustatinėja bylos faktų, o yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Teisėjų kolegija šią bylą nagrinėja neišeidama už CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų.

22Dėl nuostolių ir netesybų dėl netinkamo sutarties vykdymo priteisimo

23Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Skolininko kaltė, kaip dar viena būtinoji civilinės atsakomybės nustatymo sąlyga, yra preziumuojama (CK6.248 straipsnio 1 dalis), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti 9320 Lt nuostolių, kuriuos, jo nuomone, patyrė dėl to, kad atsakovas tinkamai neįvykdė 2010 m. gegužės 14 d. šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties. Tam ieškovas privalėjo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, patirtus nuostolius ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad atsakovas pažeidė 2010 m. gegužės 14 d. šalių sudaryta paslaugų teikimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t. y. konstatavo neteisėtus atsakovo veiksmus, tačiau bylą nagrinėję teismai padarė skirtingas išvadas dėl to, ar ieškovas įrodė, kad dėl šių neteisėtų atsakovo veiksmų patyrė nuostolių. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad ieškovas užsakė parengti pavėsinės – kaimo turizmo sodybos architektūrinius brėžinius, sklypo plano brėžinius ir už tai sumokėjo 7820 Lt; užsakė kaimo turizmo sodyboje projektavimo darbus – lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų techninio projekto dalį ir už tai sumokėjo 1500 Lt. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šios išlaidos pripažintinos ieškovo nuostoliais. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šias išlaidas ieškovas patyrė dar iki 2010 m. gegužės 14 d. paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir kad netinkamas sutarties vykdymas negalėjo turėti įtakoti iki sutarties sudarymo patirtoms ieškovo išlaidoms. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia apeliacinės instancijos teismo išvada. Vien ta aplinkybė, kad šias išlaidas ieškovas patyrė iki sutarties su atsakovu sudarymo, nesudaro pagrindo teigti, kad jos negali būti pripažintos ieškovo nuostoliais. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, tam, kad šios išlaidos būtų pripažintos ieškovo nuostoliais, ieškovas privalėjo įrodyti, kad pavėsinės – kaimo turizmo sodybos architektūriniai brėžiniai, lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų techninis projektas skirti ir gali būti panaudoti tik teikiant paraišką ir verslo planą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, juolab byloje esant duomenų, kad sklype buvo ketinama statyti ir gyvenamąjį namą, nefinansuojamą pagal paramos programą. Tik ieškovui įrodžius nurodytas aplinkybes, šias išlaidas būtų pagrindas pripažinti ieškovo patirtais nuostoliais dėl atsakovo netinkamo 2010 m. gegužės 14 d. šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties vykdymo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog patyrė 9320 Lt nuostolių, ir atmetė šį ieškovo reikalavimą.

25Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, atmetęs ieškovo reikalavimus priteisti nuotolius, turėjo priteisti netesybas kaip minimalius nuostolius, kurių ieškovui nereikia įrodinėti. Teisėjų kolegija sutinka su šiais kasacinio skundo argumentais ir konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, atmetęs ieškovo reikalavimą priteisti 9320 Lt nuostolių ir nespręsdamas reikalavimo priteisti netesybas kaip minimalius nuostolius, pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalį, įpareigojančią teismą priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų.

26Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). 2010 m. gegužės 14 d. sutarties 4.2 punktu šalys susitarė, kad jei paslaugos teikėjas (atsakovas) dėl savo kaltės neatlieka šios sutarties I skyriuje numatytų darbų laiku, jis moka delspinigius – 0,05 proc. nuo sutarties III dalyje ir prieduose numatytos paslaugų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 2.1.3 punktu paslaugos teikėjas (atsakovas) įsipareigojo projektą parengti per 60 dienų nuo tos dienos, kai paslaugos teikėjui bus pateiktas techninis projektas. Teismai nustatė, kad ieškovo užsakymu architekto parengtas pastato statybos techninis projektas atsakovui buvo pateiktas 2010 m. rugpjūčio mėn., kad verslo planas ir paraiška turėjo būti parengti atitinkamai iki lapkričio mėn., tačiau šių dokumentų rengimas buvo užvilkintas ir paramos paraiška su visais reikiamais dokumentais Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo įteikta tik 2010 m. gruodžio 28 d. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, remiantis teismų nustatytomis aplinkybėmis, delspinigiai pagal sutartį skaičiuotini nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 28 d., t. y. už 58 dienas po 18,15 Lt (iš kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą matyti, kad ginčo tarp šalių dėl delspinigių dydžio nėra) už vieną uždelstą dieną ir iš viso sudaro 1052,70 Lt.

27Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad duomenų, jog atsakovas būtų prašęs taikyti ieškinio senaties terminą šiam reikalavimui, byloje nėra.

28Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad, teismams nustačius, jog atsakovas pažeidė 2010 m. gegužės 14 d. šalių sudarytoje paslaugų teikimo sutartyje nustatytus terminus, ieškovui priteistinos šioje sutartyje nustatytos netesybos – 1052,70 Lt delspinigių.

29Dėl kasatoriaus naujai pareikšto reikalavimo priteisti palūkanas

30Kasatorius nurodo, kad jam iš atsakovo taip pat priteistinos 8,39 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos skaičiuojant šias palūkanas nuo sutarties nutraukimo dienos (2011 m. birželio 6-osios) iki bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. rugpjūčio 17-osios) pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį. Kasatoriaus nuomone, reikalavimas priteisti šias palūkanas nelaikytinas nauju reikalavimu, pareikštu kasaciniame teisme, nes jis neatsiejamai susijęs su pareikštu ieškiniu (CPK 312 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis).

31CPK 312 straipsnyje nustatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštu ieškiniu (pavyzdžiui, priteisti delspinigius, palūkanas, vaisius ir kiti atvejai). Už šiuos reikalavimus paduodant apeliacinį skundą sumokamas žyminis mokestis kaip už reikalavimą pirmosios instancijos teisme. CPK normos, reglamentuojančios bylų procesą kasaciniame teisme, nenumato galimybės kasaciniame skunde pareikšti naujus reikalavimus, kurie neatsiejamai susiję su pareikštu ieškiniu. Pagal CPK 340 straipsnio, esančio CPK XVII skyriuje „Bylų procesas kasaciniame teisme“ ir reglamentuojančio įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimą kasacine tvarka, 5 dalį, jeigu šiame skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomi CPK 1–300 straipsniai, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. Taigi CPK normos, reglamentuojančios bylų procesą kasaciniame teisme, nenukreipia į CPK normas reglamentuojančias bylų procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 301–339 straipsniai), tarp jų ir į CPK 312 straipsnį.

32Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus reikalavimas priteisti 8,39 proc. palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant šias palūkanas nuo sutarties nutraukimo dienos (2011 m. birželio 6-osios) iki bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. rugpjūčio 17-osios) pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą nenagrinėtinas.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

34Iš dalies tenkinus kasacinį skundą, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93, 96 straipsniai). Ieškovo už ieškinį sumokėtas 580 Lt žyminis mokestis, atsakovo už apeliacinį skundą sumokėtas 1360 Lt žyminis mokestis, ieškovo už kasacinį skundą sumokėtas 102 Lt žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas 1600 Lt išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme paskirstomi proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai bei atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad patirta 31,33 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kasaciniame teisme patirta 3,67 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Šios išlaidos taip pat paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, t. y. iš atsakovo valstybei priteistina 28,51 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš ieškovo turėtų būti priteista 6,49 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau, atsižvelgiant į CPK 96 straipsnio 6 dalį ir teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, ši suma nepriteisiama, nes yra mažesnė negu 10 Lt.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartį pakeisti ir išdėstyti taip:

37„Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti. Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į. k. 301820997) ieškovo L. Š. ( - ) naudai 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt avanso, 1052,70 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt du Lt 70 ct) delspinigių, 8,49 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. rugpjūčio 17 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, 332 (tris šimtus trisdešimt du) Lt žyminio mokesčio.

38Priteisti iš ieškovo L. Š. ( - ) atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į. k. 301820997) naudai 248 (du šimtus keturiasdešimt aštuonis) Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

39Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į. k. 301820997) ieškovo L. Š. ( - ) naudai 1050 (vieną tūkstantį penkiasdešimt) Lt už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme.“

40Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į. k. 301820997) ieškovo L. Š. ( - ) naudai 24 (dvidešimt keturis) Lt žyminio mokesčio už kasacinį skundą.

41Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į. k. 301820997) 28,51 Lt (dvidešimt aštuonis Lt 51 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos ir kasaciniame teisme, valstybės naudai. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

42Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 10 000 Lt... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. gegužės 14 d. su atsakovu sudarė Paslaugų... 6. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti 26 300 Lt skolos... 7. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, kuriuo prašė... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo Civilinių... 13. 1. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo patirtų... 14. 2. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų dėl... 15. 3. Kasatorius nurodo, kad jam iš atsakovo taip pat priteistinos 8,39 proc.... 16. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinį skundą... 17. 1. Kasatoriaus pateiktas delspinigių skaičiavimas neatitinka teisės aktų ir... 18. 2. Kasatoriaus kasaciniame skunde keliami reikalavimai dėl 8,49 proc. metinių... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio... 22. Dėl nuostolių ir netesybų dėl netinkamo sutarties vykdymo priteisimo ... 23. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti 9320 Lt nuostolių, kuriuos,... 25. Kasaciniame skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas, atmetęs... 26. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais... 27. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų... 28. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad,... 29. Dėl kasatoriaus naujai pareikšto reikalavimo priteisti palūkanas... 30. Kasatorius nurodo, kad jam iš atsakovo taip pat priteistinos 8,39 proc.... 31. CPK 312 straipsnyje nustatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus reikalavimas priteisti 8,39... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 34. Iš dalies tenkinus kasacinį skundą, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m.... 37. „Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimą... 38. Priteisti iš ieškovo L. Š. ( - ) atsakovo UAB „Investment & Financial... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į.... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į.... 41. Priteisti iš atsakovo UAB „Investment & Financial Consultations“ (į.... 42. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...