Byla e2S-2181-258/2018
Dėl žalos atlyginimo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verslo taktika“ naudai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų A. Z., žemės ūkio bendrovės „Trakų artojas“ ir žemės ūkio bendrovės „Ekogrikis“ netiesioginį ieškinį atsakovui T. K. dėl žalos atlyginimo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verslo taktika“ naudai.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB „Verslo taktika“ naudai iš atsakovo 26 436,24 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio reikalavimų sumai areštuoti atsakovo T. K. nuosavybės teise valdomą kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą 26 436,24 Eur sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, esančias atsakovo sąskaitoje / sąskaitose banke / bankuose, kitose kredito įstaigose arba pas trečiuosius asmenis. Prašymą grindė tuo, jog prašoma priteisti suma atsakovui kaip fiziniam asmeniui yra didelė, be to, UAB „Verslo taktika“ valdyba, nusprendusi atšaukti atsakovą iš direktoriaus pareigų, konstatavo, kad direktorius netinkamai vykdo savo kaip direktoriaus pareigas bei netinkamai naudoja pinigines lėšas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi ieškovų prašymą tenkino. Ieškovų A. Z., žemės ūkio bendrovės „Trakų artojas“ ir žemės ūkio bendrovės „Ekogrikis“ naudai 26 436,24 Eur sumai areštavo atsakovui T. K. priklausantį turtą.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovai išdėstė ieškinio reikalavimus pagrindžiančias faktines aplinkybes, pridėjo jas pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo vertinti, jog ieškinys nebūtų net tikėtinai pagrįstas.
 3. Teismas nurodė, jog priešingai nei nurodo ieškovai, vien didelė jų reiškiamo ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo taikyti atsakovui prašomus suvaržymus. Teismas sprendė, jog egzistuoja ir papildomų aplinkybių, kurios patvirtina grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Teismas konstatavo, kad ieškovų pateikti duomenys patvirtina, jog atsakovas buvo atleistas iš BUAB „Verslo taktika“ direktoriaus pareigų dėl netinkamo įmonės piniginių lėšų naudojimo. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovo atžvilgiu buvo ir yra iškelta ir kitų civilinių bylų dėl turtinių įsipareigojimų nevykdymo, civilinėje byloje Nr. 2VP-34756-987/2017 paskirta bauda už antstolio patvarkymo nevykdymą. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog yra pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:
  1. Iš ieškovų byloje pateikto Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad Trečiojo asmens vadovu atsakovas buvo iki 2016-12-02, po to vadovais buvo R. C. (nuo 2016-12-02 iki 2017-01-05) ir S. B. (nuo 2017-01-05 iki 2017-06-01). Kaip nurodo ieškovai, trečiajam asmeniui 2017-06-01 buvo iškelta bankroto byla. Pagal pateiktą išrašą matyti, jog nuo 2016-12-02 atsakovas nėra trečiojo asmens vadovas, kas reiškia, jog Atsakovas negalėjo kontroliuoti ir atsakyti už trečiojo asmens vedamą buhalterinę apskaitą.
  2. Per visą laikotarpį nuo atsakovo, kaip trečiojo asmens vadovo, įgaliojimų pabaigos (2016-12-02) iki trečiojo asmens bankroto bylos iškėlimo dienos (2017-06-01), o ir iki ieškinio dienos (2018-04-23) atsakovas iš trečiojo asmens nėra gavęs jokių reikalavimų ar raginimų grąžinti ieškovų nurodytą skolą. Taigi vienintelė ieškovų nurodyta aplinkybė apie neva egzistuojančią skolą yra trečiojo asmens buhalteriniai įrašai, už kuriuos atsakovas negali atsakyti. Buhalteriniai įrašai negali būti laikomi pakankamais įrodymais apie skolos egzistavimą, nes juos tvarko bei atlieka išimtinai tik trečiasis asmuo, apie įrašų turinį ir jų pagrindą atsakovui nežinant. Tad vien buhalterinio įrašo buvimas nepagrindžia atsakovo skolos egzistavimo fakto.
  3. Ta aplinkybė, kad ieškinį atsakovui reiškia ne bankroto administratorius, kuris turi veikti trečiojo asmens vardu, o kreditoriai (ieškovai), kurie ieškinyje pripažįsta, jog nežino pagrindo, kuriuo remiantis atsirado atsakovo įsiskolinimas trečiajam asmeniui ir nepateikia jokių skolos atsiradimo įrodymų, rodo, jog ieškinys yra ne tik kad nepagrįstas, bet ir pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis.
  4. Ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai grindžiami vien tik Ieškovų ir (ar) Trečiojo asmens teiginiais (buhalterinės apskaitos įrašu) apie skolos egzistavimą. Toks reikalavimų „pagrindimas“ galėtų būti vertinamas tik kaip vienašališkas pareiškimas apie skolos egzistavimą, tačiau jokių būdu nepagrindžia pačios skolos egzistavimo fakto.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Verslo taktika“ bankroto administratorius R. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo nurodo, kad ieškovų pateiktuose rašytiniuose įrodymuose aiškiai ir neginčijamai yra užfiksuoti visi sandoriai, kurie pagrindžia skolos atsiradimo aplinkybes. Atsakovo teiginys, kad jis negalėjo kontroliuoti ir atsakyti už trečiojo asmens vedamą buhalteriją, kadangi nuo 2016-12-02 nebebuvo trečiojo asmens vadovu, vertintina kaip teismo klaidinimas. Visi sandoriai buvo atliekami atsakovui esant UAB „Verslo taktika“ direktoriumi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; kt.).
 4. Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti.
 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai nurodo, kad ieškovai su ieškiniu pateikė buhalterinės apskaitos dokumentus (įmonės Didžiosios knygos ištrauką), kuriuose yra nurodytas konkretus atsakovo įsiskolinimas įmonei, lygus ieškinio šioje byloje sumai. Kad ši suma galėjo susidaryti atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu patvirtino su ieškiniu pateiktas VĮ „Registrų centras“ JAR išrašas (kuriame nurodytas atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpis) bei 2016-12-02 UAB „Verslo taktika“ valdybos susirinkimo protokolas, patvirtinantis, kad atsakovas atšaukiamas iš direktoriaus pareigų dėl netinkamo pareigų vykdymo bei netinkamo piniginių lėšų naudojimo. Dėl šios priežasties tiek ieškovams, tiek ir teismui ieškinio priėmimo stadijoje nekilo klausimų dėl bent jau tikėtino ieškinio pagrįstumo bei galimybės jį tenkinti. Atsakovas atskirajame skunde nurodo daug aplinkybių dėl neva tai nepagrįsto ieškinio, dėl kreditorių įtakos bankroto administratoriui, pastarojo neigiamo nusiteikimo atsakovo atžvilgiu. Tačiau šioje proceso stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą) šie teiginiai yra nereikšmingi ir teismas jų neturėtų vertinti, be to, jie nepagrindžiami jokiais įrodymais. Atsakovo atskirajame skunde taip pat nėra įrodinėjama, kad jam ieškiniu prašoma priteisti suma yra nereikšminga ir nedidelė palyginus su jo turimo turto verte, gaunamomis pajamomis ir pan. Priešingai, atsakovas atskirajame skunde apsiribojo tik subjektyvaus pobūdžio vertinimais ir nusiskundimais susidariusia padėtimi.

6Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.
 3. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas bei įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš šių sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014).
 5. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neturi ta pačia apimtimi kaip ir išnagrinėjus bylą iš esmės vertinti kartu su ieškiniu pateiktų įrodymų ir spręsti dėl jų įrodomosios reikšmės. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).
 6. Nagrinėjamos bylos atveju nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas. Ieškovai, prašydami priteisti pinigines lėšas iš atsakovo, pateikė rašytinius įrodymus: buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuose yra nurodytas atsakovo įsiskolinimas įmonei, lygus ieškinio šioje byloje sumai, taip pat VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro išrašą, patvirtinantį atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpį, o taip pat 2016-12-02 UAB „Verslo taktika“ valdybos susirinkimo protokolą, patvirtinantį, kad atsakovas atšaukiamas iš direktoriaus pareigų dėl netinkamo pareigų vykdymo bei netinkamo piniginių lėšų naudojimo. Darytina išvada, kad pateikti rašytiniai įrodymai ir ieškinyje išdėstyti argumentai pakankami ieškinio reikalavimų tikėtinumui pagrįsti. Atsakovas atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, jog ieškovų ieškinys yra nepagrįstas, taip pat nurodo, kad ieškovai nepateikė pakankamų įrodymų, pagrindžiančių atsakovo įsiskolinimą. Pažymėtina, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad preliminarus ieškinio reikalavimų įvertinimas negali būti suprantamas, kaip teismo pareiga jau šioje bylos proceso stadijoje, t. y. sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo galimybės, nuodugniai įvertinti kiekvieną ieškinio argumentą bei įrodymą ir pasisakyti dėl jų pakankamumo ieškiniui patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-29 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-108-516/2015).
 7. Antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės pirmosios instancijos teismo buvo taikytos, nes grėsmę galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui patvirtina byloje pateikti įrodymai bei teismų informacinėje sistemoje LITEKO esantys duomenys. Teismas, vertindamas iškilusią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, atsižvelgė į tai, kad atsakovas buvo atleistas iš BUAB „Verslo taktika“ direktoriaus pareigų dėl netinkamo įmonės piniginių lėšų naudojimo, atsakovo atžvilgiu buvo ir yra iškelta ir kitų civilinių bylų dėl turtinių įsipareigojimų nevykdymo, civilinėje byloje Nr. 2VP-34756-987/2017 paskirta bauda už antstolio patvarkymo nevykdymą. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka. Atsakovas nepateikė jokių duomenų paneigiančių šią teismo išvadą ar kitokių duomenų, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui grėsmė nekyla. Dėl šių priežasčių, spręstina, jog laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos pagrįstai. Todėl atsakovo atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį nepakeistą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai